Конспект лекцій з дисципліни культурологія для студентів 2 курсу денної І 1 курсу заочної форм навчанняPdf просмотр
Сторінка8/8
Дата конвертації07.03.2017
Розмір5.06 Kb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8
Назва епохи
Географічне положення
Соціальний устрій
Релігійні вірування
Античність. Хронологія монархія (VII –
V ст. до не республіка (IV ст. до не. – 29 р. до не імперія (29 р. до не. – 476 р. не) Територія
Апенінського півострова була заселена різними племенами етруски в центрі, греки на півдні, латинянина заході. Латиняни поступово завойовують сусідні народи і створюють Римську імперію ( до її складу входили Західна Європа, Балкани, північ Африки і частина Азії. Економіка сільське господарство, ремісниче виробництво
( зброя, склокераміка, торгівля, військові трофеї і данина підкорених народів Рабовласницьке суспільство, Довільних громадян відносилися патриції – знать, нащадки засновників Риму клієнти – бідні латиняни, жили в селах, обробляли землі патриціїв плебеї – нащадки підкорених народів, безправні раби, військовополонені Спочатку вірили в духів мани (духи предків, лари (духи домашнього вогнища, пенати
(покровителі сім’ї). Пізніше засвоїли релігію підкорених стародавніх греків, але змінили імена богів Зевса назвали Юпітером,
Ареса - Марсом і т. п. Пізніше поширився культ давньоєгипетських богів –
Осириса, Ісиди. В кінці існування Римської імперії прийняли християнство.1 Продовження Культура Стародавнього Риму
Мораль, право
Особливості
мистецтва
Скульптура і
живопис
Архітектура
Література
Найбільший внесок зробили в галузь права - це перша правова держава в історії людства. Перший юридичний документ – Закон 12 книг, регулював церковні, кримінальні, фінансові відносини. Потім виникло приватне право для латинян і публічне право, що регулювало відносини між латинянами і підкореними народами. Юристи Сцевол,
Папініан, Ульпіан Загальні характеристики
- відсутність оригінальності запозичення у греків та етрусків
- практична орієнтація
- почуття реальності і інтерес до людини
- пропагандистський характер Скульптура схожа на грецьку, але більш реалістична, психологічне відображення індивідуальних рис моделей. Статуї, бюсти, історичний рельєф, що прикрашав тріумфальні арки і колони. Живопис фрески, мозаїка, використання перспективи, ілюзорні ефекти, кольорове багатство Велич, технічна досконалість, міцність, багатство оздоблення, економічність матеріалів замість мармуру обтесаний камінь, поєднання з цементом. Запозичують з грецької архітектури типи будівель, 3 архітектурних ордера з етруської – арки і склепіння. Розвивалася пізніше давньогрецької.
Лукрецій Про природу речей - дидактична поезія
Вергілій Енеїда - епічна поезія про героя Горацій – лірична поезія
Овідій – елегійна поезія про любов
Тацит – історична література1 Культура Середньовіччя
Назва епохи.
Історичне положення
Соціальний
устрій
Характерні риси культури
Релігія
1
2
3
4
Середні віки Раннє Середньовіччя –
V – VIII ст.; Розвинене Середньовіччя – IX – X ст.; Пізнє Середньовіччя –
XI – XII ст. Сформувалася у Європі в умовах панування натурального господарства, феодальних відносин, залежності селян від феодалів, взаємних зобов’язань і ієрархічної вертикалі сеньйора і васала на основі договорів, сімейних зв’язків особистої вірності;політичного панування військової верстви
– рицарства. В 476 р. римська імперія розпалася під натиском варварів, переселення народів, утворення ряду недовговічних держав з залишками римської культури Феодальні міжусобиці, занепад культури. Укріплення королівської влади. Створення централізованої феодальної держави. Хрестові походи – спроба мечом об’єднати світ християн, створити релігійну єдність світу, боротися з мусульманським Сходом. Знайомство з культурою Арабського Сходу. Розвиток культури місті рицарства
1) головний носій культури - церква домінування християнської релігії замість філософії – богослов’я, християнська теологія. Навчання – церковне. Аскетичний ідеал людини, спрямованість до духовної єдності з Богом, людина смиренна, страждаюча, спокутуюча свої гріхи
2) традиціоналізм, канонічність чим давніше – тим правдивіше);
3) символізм Біблія дає інформацію для роздумів
4) дидактизм (повчали передавати богослов’я іншим людям
5) психологічна самозаглибленість культури (щирість сповіді
6) історизм (віра в неповторність подій, в кінцеву мету світу, в Страшний суд. Вся історія середньовічної культури
– це історія боротьби церкви і держави, їх злиття
7) догматизм, ідейна нетерпимість
8) суперечливість роздробленість буття кожної людини, народу та потяг до Всеєдності, відречення відсвіту та потяг до насильницького перетворення світу хрестові походи) Християнська теологія
– схоластична філософія – провідні науки середньовіччя. Квінт Тертуліан (ІІ ст.) – віра в Христа виключає розум. Аврелій Августин (IV-V ст.) – віра дає розуму істини, які він повинен прояснити главенство церковної влади над світською та світове панування католицизму. Красота має божественне походження, і твори мистецтва несуть божественну ідею. Бернар Клервоський (ХІ-ХІІ ст.)
- абсолютна перевага і незалежність віри від розуму. Гріховним є будь-яке знання, якщо воно немає своєю метою пізнання Бога. Фома Аквінський (ХІІІ ст.) – розрізняв істини розуму, знання та істини віри – вищі істини, недоступні розуму. Необхідна гармонія між вірою і знанням. Вища краса – це краса Бога. Мистецтво як наслідування, пізнання, має повністю віддзеркалювати речі.
Уільям Оккам (IV ст.) – між вірою і розумом, філософією та релігією немає нічого спільного, вони незалежні


1 Продовження Культура Середньовіччя
Народна культура
Література.
Музика
Мистецтво
Архітектура церковна
Архітектура світська
Казково- билинний народний епос (пісні, танці, музика, поезія.
Скоморохи, жонглери, карнавали
– «сміхова культура. Простий народ перетворював християнське вчення на забобони, молитву
- заклинання, хрест – амулет, ворожбу. Людина усвідомлює свою приналежність дохристиянського світу, а пізніше до своєї верстви, цехового коллективу, утотожнюється зі своєю професією. Світська освіта поступово виникають світські Література житія святих. Музика
– літургічні співи і канонізована музика (для церковних служб. В пізній період розвиток світської літератури рицарський епос (Пісня про Роланда, Пісня про
Нібелунгів»), романи. Поезія рицарства ХІІ –
ХІІІ ст. (поезія трубадурів про
ІІІ періоди
- дороманське мистецтво
(ІІІ-Х ст.);
- романське мистецтво
(ХІ-ХІІ ст..);
- готичне мистецтво
(ХІІІ-ХІV ст.). Спільні риси
- релігійний характер
- синтез різних видів мистецтва, головне – архітектура
-
Дороманський період
1 – ранньохристиянське мистецтво – християнські храми- базиліки збереглися будівлі центричного типу (круглі, хрестоподібні) – «хрещальні». Всередині мозаїка і фреска умовність, містичність зображення – збільшені очі, різномасштабність фігур, безтілесність, молитовні пози
2 – мистецтво варварських королівств (V-VI ст.) – елементи язичництва і християнства кам’яні прикрашені рельєфами хрести. Храми круглі з грубо обтесаного каміння.
Кріпти – підвальні та напівпідвальні приміщення під базиліками. Розвиток орнаментально- декоративного напряму (геометричні та звірино-смужковий орнамент
3 – мистецтво Каролінгської та
Оттонівської імперій – сплав античних, ранньохристиянських, варварських і візантійських традицій. Архітектура схожа на римську У романський період феодальний замок – донжон – будинок- башта прямокутної форми внизу – підземелля, в’язниця, 1 поверх – господарчі приміщення, 2 – парадні кімнати, 3 – житлові кімнати 4 – житло слуг, на даху - сторожова площадка. Замок оточений кам’яними стінами, з баштами, ровом з водою, підйомним мостом. Міські мури романської архітектури збереглися в Талліні. Готичне мистецтво (ХІІІ-XIV ст.) - собор втрачає свої оборонні функції.


1 приватні платні школи, на поч. ХІІ ст.
– перший університет Болонський.
Паризський університет – з 1200 р артистичний факультет граматика, риторика, діалектика арифметика, геометрія, астрономія, музика медичний, юридичний, богословський факультети. Міжнародна мова науки – латинь любов до Прекрасної Дами. Міська література – віршовані новели на народній мові сатирична проти феодалів і духовенства. В музиці поява професійних музикантів – менестрелів та куртуазна лірика трубадурів орієнтованість художньої мови на умовність, символіку і малий реалізм
- емоційний початок, психологізм, покликані передати напругу релігійного почуття
- народність народ-творець і глядач мистецтва –
імперсональні
сть; руку майстра митця направляє воля Бога, тому імена авторів невідомі базиліки, центричні храми, на храмах з’являються башти (оборонний характер. Будівництво монастирів, феодальних замків. Романське мистецтво (ХІ-ХІІІ ст.)
– романський стиль – напівкругла склепінчаста арка. Церковні будівлі у формі латинського хреста – масивні кам’яні споруди з вузькими вікнами, товстими стінами, з колонами всередині, що відокремлюють центральні та бокові нефи, кам’яне склепіння напівциркульне. Масивні башти – оборонне значення. Всередині скульптурний декор, розмальовані скульптури. Живопис – храмові розписи стриманого колориту (Вормський та Шпеєрський собори в Німеччині) Точний розрахунок в побудові ускладнення типу базиліки (5 нефів зі сходу, 3 – з заходу, вінець капел потоншення колон використання будівельних арок і ферм великі вікна з вітражами і кругле вікно над порталом легкість конструкцій рясність скульптурного декору, що підкреслює вертикалізм, легкість споруди (Собор Паризької Богоматері, Міланський собор,
Кьольнський собор)


1 Культура Відродження. Італійське Відродження
Назва епохи
Історичне положення.
Соціальний устрій
Характерні риси культури
Науки
Політичні ідеї та
філософія
В кін. ХІІІ – на поч.
ХІV ст. в Європі та в особливості в Італії почала формуватися ранньобуржуазна культура, що отримала назву культура Відродження Ренесанс. Термін Відродження вказував назв язок нової культури з античністю.
1. Проторенесанс кін. ХІІІ-ХІV ст.) – перехідний період від культури Середньовіччя до Відродження.
2. Раннє Відродження (Х ст.).
3. Високе Відродження – 1530 р. – вершина.
4. Пізнє Відродження – 1560-1590 рр. (спад в культурі внаслідок війн, посилення влади церкви. В ХІ-ХІІ ст. в Італії антифеодальні революції, відміна кріпосницького права, поява республіканського правління в містах Флорентійська республіка, позбавили дворян політичних прав, влада у багатих громадян. Розвиток в Італії міст-республік, торгівлі, промисловості, зростання верстви купців. Цінують освічених, творців мистецтва (міська культура. Все більше самостійними і незалежними від церкви стають різні сфери життя суспільства – мистецтво, філософія, література, освіта, наука.
1. Відродження – результат становлення торгового капіталізму.
2. Відродження – перехід від феодалізму до капіталізму В центрі уваги діячів Відродження була людина, тому світогляд носіїв цієї культури позначають терміном гуманістичний. Людина, її вільний розвиток, індивідуалізм – в центрі життя
- гуманізм
- антропоцентризм
- індивідуалізм
- чуттєва красота природи і людини в центрі уваги
- художник- творець нарівні з природою і Богом здатен створити ідеальну красу
- індивідуальна авторська творчість. Але у ренесансного індивідуалізму була і зворотня сторона. Жорсткість, авантюризм, насилля, безкінечні змови, отруєння, віроломство виявилися неминучими наслідками стихійно-індивідуалістичної орієнтації людини, що визнавала лише свої бажання Географічні відкриття Колумба,
Магеллана, Васко да Гами. Розвиток анатомії. Леонардо да Вінчі: математик, хімік, фізик, астроном, художник, архітектор. Археологічні розкопки, вивчення античних текстів. Освіта Збільшення кількості університетів (в Італії 20 університетів, в Іспанії близько 30) .
Макіавеллі в трактаті Государ - мотиви людей – егоїзмі матеріальний інтерес. Для благополуччя держави придатні будь- які, і аморальні засоби. Государ поєднує в собі лева і лисицю політику батога і медяника
Кампанелла запропонував принципи перебудови суспільства. Найвидатніший філософ Відродження
– Дж. Бруно – розчиняє Бога в природі – пантеїзм. Всесвіт немає меж, в ньому безкінечна кількість населених світів


1 Продовження Культура Відродження. Італійське Відродження
Література
Мистецтво
Живопис і скульптура
Проторенесанс
ХІІІ ст. – Данте (любов до Беатріче, Божественна комедія про подорожі по потойбічному світу)
– на італійській мові
Петрарка – вірші про любов до Лаури
Боккаччо –
«Декамерон» (100 новел) Світський характері зміст
- пізнавальна направленість мистецтва – наука і мистецтво йдуть разом раціоналістичність мистецтва (основа мистецтва
– розумний досвіді знання малюнки з натури
- мистецтво важливіше науки, тобто виконує функцію універсального пізнання
- мистецтво ідеальне за змістом, реалістичне за формою
- антропоцентризм мистецтва – зображали людину досконалу, розвиток живопису і пластики
- суспільний характер мистецтва (мистецтво сприймається як суспільна громадська справа, багато робиться на народні гроші, меценатство, широке обговорення нових творів.
Проторенесанс: реалістичний живопис починається з іконописця
Джотто. Він відмовився від плоскінного зображення, передає глибину простору, характер та індивідуальність – фреска Поцілунок Іуди.
Раннє Відродження – живописець Мазаччо, скульптор Донателло, архітектор Брунеллескі.
Мазаччо зв’язав фігуру і пейзаж єдиним композиційним замислом та настроєм, портретна виразність обличчя.
Донателло – бронзовий Давид - хлопчик святкує перемогу над велетнем.
Брунеллескі створив Флорентійський собор з величезним куполом діаметр 42 м. Живописець Франческо – розробив правила лінійної перспективи в живописі. Живописець Боттічеллі народження Венери - поетичний живопис, фігури легкі начебто безтілесні.
Високий Ренесанс. Леонардо да Вінчі – нерозривний зв'язок між наукою і мистецтвом винахідник прокатного стану, станка для шліфування оптичного скла, камерні шлюзи, літальний апарат) – скульптури не збереглися. В живописі глибину простору передає, зображуючи повітря, серпанок Джоконда, Таємна вечеря . Рафаель Санті – розпис кімнат Ватікану, композиція Афінська школа, портрети мадон. «Сікстинська Мадонна - зображення фізичної і духовної краси в людині, узагальнений образ прекрасної людини. Мікеланджело – скульпторі живописець – мармуровий Давид (5,3 м висоти, статуя «Моісей». Розписи стелі і стін Сикстинської капели, фреска Страшний суд.
Пізнє Відродження. Венеціанський художник Джорджоне – посилення ролі пейзажу Спляча Венера Тіціан «Магдолина, що кається, «Даная», Венера - красота тіла, світла.


1 Культура Західної Європи ХІХ ст.
Назва епохи
Історичне
положення.
Соціальний устрій
Наука
Політичні ідеї та філософія
Культура ХІХ ст. – культура буржуазних відносин. які вже склалися. Важливі риси культури ХІХ ст.:
1) Утвердження цінностей споживання і комфорту
2) Мистецтво перетворилося в товар
3) Високий престиж підприємництва, індивідуалізму, ризику, успіху, приватної власності і прибутку
4) Віра в прогрес, науку і техніку
Відображення протиріч буржуазного суспільства, боротьби буржуазії і пролетаріату. Механізація виробництва, людина стала залежати від машин. Духовна криза буржуазного суспільства – невіра в можливість духовного прогресу і здійснення гуманістичних ідеалів – поява песимізму, апатії Головною домінантою культури була наука. Позитивізм – програма практичного панування науки як раціональної системи достовірного знання. Революція в хімії
(Далтон, Веллер). Великі відкриття
- єдність клітинної структури тварині рослин
(Швенн, Шлейден);
- закон збереження і перетворення енергії
- еволюційна теорія Дарвіна
- діалектико- матеріалістичний спосіб мислення Німецька класична філософія
Гегель (об’єктивний ідеалізм, діалектика, Феєрбах (матеріалізмі атеїзм) – створення системної картини світу. Ця філософія визначила мислення століття та стала методологічною основою розвитку духовної культури.
Марксиська філософія – Маркс, Енгельс – Маніфест Комуністичної партії, зародження соціалістичних ідей1 Продовження Культура Західної Європи ХІХ ст.
Література
Художня культура
Живопис
Напрями в літературі романтизм та реалізм. Романтики Гофман, Байрон, Скотт, Гюго,
Меріме, Ж. Санд. Реалісти Гейне,
Бюхнер, Діккенс,
Теккерей, Стендаль,
Бальзак, Флобер Імпресіонізм – (склався під впливом позитивізму, орієнтація на точну фіксацію факту (моменту у відображенні дійсності, передача відчуттів, динаміки життя. Натуралізм – зображення природи як вона є, біологічних аспектів людського життя. Романтизм – відкрите неприйняття дійсності, відхід у містифікацію, світ фантазій
2 варіанти
1) піднесені почуття, оптимізм, світова гармонія
2) конфлікт людини з зовнішнім світом, заглибленість у зовнішній світ, песимізм, сумне ставлення досвіту. Романтичний символізм – метафори, гіперболи, поетичні порівняння, стихія почуттів, поетизація ночі – нічний жанр. Розквіт романтизму – 1795-1830 рр. – період європейських революцій і національно- визвольних рухів.
- Реалізм – принцип правдивого відображення життя.
- Критичний реалізм Нові види мистецтва мистецтво фотографії і дизайну. Романтизм
- портретний живопис передати думки людини
- образи бурхливої природи, героїчної боротьби зі стихією (французькі художники
Делакруа, Жеріко). Реалізм
- пейзажі (Дюпре, Добін’ї,
Курбе) Імпресіонізм – художники
Мане, Моне, Ренуар, Дега,
Сезанн, Ван Гог; скульптор
Роден


114
ЗМІСТ
Вступ …………………………………………………………………………….…. 3 Лекція 1. Культурологія як наука ………………………………….……………... 5 Лекція 2. Ґенеза культури …………………………………………….………….. 12 Лекція 3. Культура і цивілізація ……………………………………….……….... 28 Лекція 4. Антична культура ……………………………………...…………….... 34 Лекція 5. Історична типологія культури ………………...…………………..….. 46 Лекція 6. Українська культура ………………………….……………………..… 65 Лекція 7. Сучасна культура …………………………………….……………..…. 83 Термінологічний словник ………………………………………………………... 90 Додатки …………………………………………………………………………..... 99


115 НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ЛИСЕНКО
Майя Станіславівна
Конспект лекцій з дисципліни
«КУЛЬТУРОЛОГІЯ»
(для студентів 2 курсу денної і 1 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 Менеджмент)

Редактор Д. Ф. Курильченко
Комп’ютерне верстання І. В. Волосожарова

План 2009, поз. Л
Підп. до друку р.
Формат х Друк на ризографі.

Ум.-друк. арк. 4,8 Зам. №


Тираж 50 пр. Видавець і виготовлювач Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса rectorat@ksame.kharkov.ua Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
ДК № 4064 від р.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал