Конспект лекцій для студентів спеціальностей 07010102 "Організація перевезень і управління на транспортіСторінка1/28
Дата конвертації16.01.2017
Розмір1.75 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
опис : lntu_logo_20x20_cm new! (1)

МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Конспект лекцій для студентів спеціальностей

8.07010102 “Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)”

та 8.07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство»

денної та заочної форм навчання

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

Луцьк 2016
До друку ___________ Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ

(підпис)
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ ________________ директор бібліотеки.

(підпис)
Затверджено Навчально-методичною радою Луцького НТУ,

протокол №__ від __ _______ 20 ____ року.


Рекомендовано до видання Навчально-методичною радою машинобудівного факультету Луцького НТУ, протокол №__ від ___ _______ 20 ___ року.

_________Голова навчально-методичної ради машинобудівного факультету

(підпис)
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького НТУ, протокол № від « » 2015 року.

Укладачі: ___ В.П. Волков , доктор технічних наук, професор ХНАДУ

___ Р.М. Кузнєцов, кандидат технічних наук, професор Луцький НТУ

___ В.П. Онищук, кандидат технічних наук, доцент Луцький НТУ

(підпис)
Рецензент: ____ І.С. Мурований, кандидат технічних наук, доцент Луцького НТУ

(підпис)

Відповідальний

за випуск: ___ І. С. Мурований, кандидат технічних наук, доцент Луцького НТУ

(підпис)
Методи наукових досліджень [Текст]: Конспект лекцій для студентів спеціальностей 8.07010102 “Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)” та 8.07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство»денної та заочної форм навчання. / уклад.: В.П. Волков, Р.М. Кузнєцов, В.П. Онищук, - Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2016. – 141 с.


Конспект лекцій містить систематизований виклад основних положень зазначених методів і методик з урахуванням програми курсу «Методи наукових досліджень».

.

© В. Волков, Р. Кузнєцов, В. Онищук 2016


ЗМІСТ
ВСТУП

Однієї з найважливіших рис сучасного науково-технічного прогресу на автомобільному транспорті є розвиток наукових основ формування інженерних рішень при проектуванні, виробництві й експлуатації рухомого складу автотранспортних підприємств. Усе більше стираються розходження між експлуатаційниками, конструкторами і дослідниками. Фахівці, що працюють у кожній з галузей промисловості або народного господарства, неминуче зіштовхуються з необхідністю проведення як теоретичних, так і експериментальних наукових досліджень.

Уміння проводити наукові дослідження стає для інженера необхідністю, тому що часто лише з їхньою допомогою удається врахувати особливості конкретних умов виробництва і виявити резерви підвищення його ефективності. Фахівець, що працює у певній галузі промисловості, наприклад на автотранспорті, зустрічається з необхідністю вирішувати завдання, зв’язані з підвищенням надійності автомобілів, зниженням експлуатаційних витрат, поліпшенням потужнісних і економічних показників, зниженням токсичності викидів і їхньої гучності, поліпшенням експлуатаційних показників, наприклад, пускових якостей або роботи систем, з розробкою систем керування, і багато інших питань.

Фахівцю з технічного обслуговування і ремонту рухомого складу автотранспортних підприємств у своїй практичній діяльності приходиться приймати багато технічних рішень, що вимагають наукового обґрунтування. Сюди відносяться, наприклад, вибір структури технологічного процесу відновлення агрегатів автомобілів, оптимізація режимів обробки та параметрів технологічного устаткування, оснащення дільниць та зон й ін.

При цьому критеріями оптимізації можуть бути характеристики як самого технологічного процесу (продуктивність, стабільність та ін.), так і деталей, що відновлюються, (собівартість, точність, експлуатаційні показники і т.д.).

Прискорення науково-технічного прогресу, упровадження науки у виробництво, необхідність творчого вирішення виробничих завдань – усе це безпосередньо впливає на розвиток вищої школи, що повинна готувати фахівців на рівні сучасних вимог. Якщо практичний досвід молоді фахівці набувають безпосередньо на виробництві, то навички науково-дослідної роботи вони повинні одержати у вузах. Тому наукова підготовка студентів – одна з найважливіших форм навчання.

Сучасний фахівець повинен не тільки мати глибокі професійні теоретичні і практичні знання, але і мати мінімум знань в галузі наукових досліджень. Усе це дозволить самостійно ставити і творчо вирішувати різні складні питання виробництва. Тому впровадження науки у виробництво обумовлює необхідність підвищення рівня інженерно-технічних працівників.

Науково-дослідна робота студентів і магістрів реалізується в таких формах навчального процесу: вивчення курсу «Методологія наукових досліджень», підготовка реферата на задану тему, окремі дослідження при виконанні лабораторних робіт, підготовка доповіді і виступ на науковому семінарі, розробка окремих науково-дослідних питань у періоди практики й у курсових проектах, узагальнення у випускних роботах усього досвіду НДР за період навчання. Поряд з цим у позанавчальний час студент може брати участь у виконанні науково- дослідних робіт кафедри, у підготовці статей до опублікування, заявок на винаходи та ін.

У результаті вивчення теоретичного курсу і виконання експериментальних досліджень студент повинен освоїти методи планування й організацію наукових досліджень. Для цього потрібно оволодіти методами планування експерименту, обробки й аналізу його результатів, методиками проведення спеціальних технологічних досліджень (характеристик надійності, точності обробки і якості поверхонь деталей і виробу в цілому та ін.), а також знати можливості методів підвищення надійності та якості проведення робіт з технічного обслуговування і ремонту автомобілів.

Також він повинен уміти відбирати й аналізувати необхідну

інформацію з теми наукового дослідження; формулювати його завдання і розробляти теоретичні передумови; планувати і проводити експеримент, обробляти результати вимірювань і оцінювати погрішності і спостереження; зіставляти результати експерименту з теоретичними передумовами і формулювати висновки дослідження. Студенту важливо набути навички складання звіту, підготовки доповіді або статті за результатами Мета даного посібника – систематизований виклад основних положень зазначених методів і методик з урахуванням програми курсу «Методологія наукових досліджень», рекомендованої Міністерством освіти і науки України для студентів технічних спеціальностей вузів. Значне місце в роботі займають методи виконання наукових досліджень проблем автомобільного транспорту, комплексному розгляду яких у вітчизняній літературі дотепер приділялось недостатньо уваги.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал