Конкурсу студентських науково дослідних робіт Випуск 3Pdf просмотр
Сторінка1/5
Дата конвертації30.04.2017
Розмір0.66 Mb.
ТипКонкурс
  1   2   3   4   5


Реферати НДР

за результатами щорічного конкурсу
студентських науково-дослідних робіт
Випуск
3
Економічні та соціально-економічні науки
Соціально-гуманітарні науки
Науково-методичні проблеми освіти
Шостка 2009
«Дослідження соціально-економічних,
історичних, політичних і психологічних
чинників розвитку суспільства і регіонів»
Конкурс студентських НДР «Наукові дослідження молоді: стан розвитку, реальні проекти, перспективи», ШІ СумДУ-2009
2
««««
О, , , , сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
И опыт, , , , сын ошибок трудных,,,,
И гений, , , , парадоксов друг,,,,
И случай, , , , бог изобретатель… »
… »
… »
… »
А....С. . . . Пушкин


Конкурс студентських НДР «Наукові дослідження молоді: стан розвитку, реальні проекти, перспективи», ШІ СумДУ-2009
3
Міністерство освіти і науки України
Шосткинський інститут
Сумського державного університету
КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Наукове
спрямування:

"Дослідження соціально-економічних, історичних,
політичних і психологічних чинників
розвитку суспільства і регіонів"
НАУКОВІ
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДІ
:
СТАН
РОЗВИТКУ, РЕАЛЬНІ ПРОЕКТИ,
ПЕРСПЕКТИВИ


Збірник рефератів студентських науково-дослідних робіт (НДР)

Випуск
3
Шостка - 2009
Конкурс студентських НДР «Наукові дослідження молоді: стан розвитку, реальні проекти, перспективи», ШІ СумДУ-2009
4

Науково-інформаційне видання
Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри економіки підприємств, протокол 8 від 27 березня 2009 р.

ТВОРЧИЙ

КОЛЕКТИВ

(керівники інституту, кафедри, тематичних секцій; організатори конкурсу
студентських НДР; викладачі-наукові керівники студентів-авторів
науково-дослідних робіт; співробітники кафедри):
Акуленко

В
.
Л
.,
Пепеляєв

І
.
О
.,
Павленко

Ю
.
Є
.,
Глушко

В
.
П
.,
Старовойт

О
.
В
.,
Києвицька

Н
.
П
.,
Тугай

Н
.
О
.,
Полончук

В
.
О
.,
Ісакова

І
.
В
.,
Пригара

І
.
О
.,
Мамчук

І
.
В
.,
Новикова

І
.
В
.,
Барна

П
.
В
.,
Клименко

Н
.
Г
.,
Парфенова

Н
.
Л
.

ОРГКОМІТЕТ
КОНКУРСУ

Голова
:
Акуленко Віталій Лук'янович – директор ШІ Сум ДУ, зав. кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Заступники

голови
:
Павленко Юрій Євгенович
– кандидат технічних наук, доцент
Шадура Олена – студентка гр. Е-51 Ш, ШІ Сум ДУ
Члени

оргкомітету
:

Цимбаліст Дмитро – студент гр. Е-51 Ш, ШІ Сум ДУ
Левадний Андрій – студент гр. Е-51 Ш, ШІ Сум ДУ
Краснощок Наталія – студентка гр. Е-61 Ш, ШІ Сум ДУ
Лисенко Діана – студентка гр. Е-61 Ш, ШІ Сум ДУ
Плацинда Сергій – студент гр. Е-71 Ш, ШІ Сум ДУ
Сальник Надія – студентка гр. Е-71 Ш, ШІ Сум ДУ
Пунтус Яна – студентка гр. Е-71 Ш, ШІ Сум ДУ
Інформаційна збірка пропонує реферати звітів студентських науково-дослідних
робіт (НДР), які були представлені на щорічний кафедральний конкурс студентських
НДР, розглянуті конкурсною комісією (1-й етап конкурсу) та захищені на 2-му етапі конкурсу – підсумковому семінарі кафедри 27 квітня 2009 року.
Зокрема, видання містить результати наукових досліджень студентів
Шосткинського інституту Сумського державного університету (ШІ Сум ДУ) та
Шосткинського хіміко-технологічного коледжу ім. І.М. Кожедуба, які навчаються за спеціальностями: "Фінанси", "Менеджмент організацій", "Маркетинг", "Економіка підприємства", "Системи управління та автоматики", "Товарознавство та комерційна діяльність", "Хімічна технологія високомолекулярних сполук".
Збірка має зацікавити науково-педагогічних працівників, викладачів ВНЗ, вчителів шкіл, молодих науковців, студентів навчальних закладів міста і учнів середніх шкіл та усіх, кого цікавить стан і особливості соціально-економічного, суспільно- гуманітарного, культурного розвитку України та регіонів, методологія наукової творчості, технологія наукових досліджень, а також методи розв'язання проблем в економіці, освіті, культурі і загалом у суспільстві. Вона охоплює актуальні наукові напрями: економічні та соціально-економічні науки, соціально-гуманітарні науки,
науково-методичні проблеми освіти.
Оригінали звітів про НДР зберігаються на кафедрі економічних і соціальних дисциплін (ШІ Сум ДУ, корпус 3, 2-й поверх, ауд. 204), а також в науковій бібліотеці
ШІ Сум ДУ (корпус 3, 3-й поверх) і відкриті для ознайомлення зацікавленими особами.


Шосткинський

інститут

Сумського

державного

університету
, 2009

Конкурс студентських НДР «Наукові дослідження молоді: стан розвитку, реальні проекти, перспективи», ШІ СумДУ-2009
5
ЗМІСТ

Кафедрі

ЕСД
- 5
років

Передмова …………………………………………………………………….. 7
Вступ …………………………………………………………………………… 9
Підсумки конкурсу 2008 року ………………………………………..…… 13

Реферати

НДР
…………………………………………………………
15-37
1. ЕКОНОМІЧНА СЕКЦІЯ
Євдокименко Ю.Ф., Мороз О.М. Дослідження надійності функціонування банківської системи України в умовах посилення фінансово-економічної кризи ………………………………. ……………………………………… 15
Кривущенко М.В. Соціально-економічні аспекти зайнятості, проблеми
і перспективи в Сумській області ………………………………………… 18
Ворхлик Н.О. Аналіз ринку праці в місті Шостка

……………………... 20
Синельникова К.С. Фінансова система України в умовах світової кризи

. 22
Подгаєвський Я.Ю. Екологічні інвестиції: стан, проблеми та перспективи

……………………………………………………...................... 23
Циганок С.В. Впровадження екологічного менеджменту на промисловому виробництві ……………………….………………………………………… 25
Ковальова О.М. Економічні аспекти розвитку сільського зеленого туризму на Сумщині ………………………………………………………………….. 27
Шадура О.В. Рентабельність та резерви її підвищення

………………... 29
Дяченко Д.Ю. Додаткова грошова одиниця – засіб стимулювання регіональної економіки …………………………………………………….. 31

2. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА СЕКЦІЯ
Гапеєнко Є.С., Шевкун В.В. Україна в системі сучасних міжнародних відносин ……………………………………………………………………. 33
Шматок О.А., Приходько К.К. Постать Івана Мазепи і запорізькі козаки …………….…………………………………………………………... 34
Гордюк М.В., Юрочко І.М. Мотиваційні чинники працевлаштування молоді ……………………………………………………………………… 36
5
років

плідної

діяльності

(наукові досягнення студентів та викладачів кафедри)
38
Викладачі

і

співробітники

кафедри

ЕСД

(наукові інтереси та творчі плани)
44-53

Конкурс студентських НДР «Наукові дослідження молоді: стан розвитку, реальні проекти, перспективи», ШІ СумДУ-2009
6

Кафедрі

ЕСД
- 5
років


За наказом ректора Сумського державного університету 224 – І від
21.06.2004 р. на базі Шосткинського інституту Сумського державного університету
(ШІ СумДУ), що є структурним підрозділом СумДУ, створена кафедра «Економічних і
соціальних дисциплін» (ЕСД), яка в цьому році відсвяткує 5 років з дня заснування.
Очолює кафедру кандидат економічних наук, доцент В.Л. Акуленко.
Призначенням кафедри є забезпечення потреб різних галузей національної
економіки в фахівцях принципово нової формації, адаптованих до вимог та
особливостей ринкової економіки. Напрямами кафедри з підготовки фахівців є:
економіка підприємства, фінанси, маркетинг, менеджмент організацій. Випускники
кафедри отримують диплом класичної університетської освіти. Починаючи з 2006–
2007 навчального року організація навчального процесу на кафедрі поступово
адаптується до вимог Болонського процесу, тобто базується на новій кредитно-
модульній системі, яка наближає підготовку випускників до європейського рівня.
Міцні теоретичні знання та ґрунтовні практичні навички студенти здобувають
завдяки роботі високопрофесійного колективу кафедри, в складі якого працюють як
штатні так і позаштатні викладачі, а також співробітники. Кафедра має достатньо
кваліфікований викладацький склад: 1 доктор наук, 1 професор, 7 кандидатів наук,
4 доценти, 6 викладачів кафедри підвищують свою кваліфікацію через аспірантуру та
статус здобувача науково ступеню кандидата наук.
Вченою радою інституту затверджено основне наукове спрямування кафедри:
дослідження економічних, соціальних, історичних, політичних і психологічних чинників
розвитку суспільства і регіонів. Це дозволяє професорсько-викладацькому колективу
кафедри виконувати фундаментальні та прикладні наукові дослідження, брати участь
в роботі конференцій, публікувати дослідження в фахових виданнях, використовувати
отримані результати у викладацькій практиці. Студенти, яким цікава науково-
дослідна діяльність, отримують можливість реалізувати свої задуми у науковій
партнерській співпраці зі своїми наставниками.
Навчальний процес, побудований на інтеграції класичної освіти і науково-
дослідницькій діяльності, сприяє отриманню блискучих результатів, про що свідчать
досягнення студентів кафедри на престижних навчальних та наукових заходах:
Всеукраїнському конкурсі студентських робіт Міністерства освіти та науки України,
Всеукраїнській олімпіаді, міжвузівському конкурсі наукових робіт Харківського
державного університету, конкурсі бізнес-планів Шосткінської міської ради,
міжнародних наукових конференціях, кафедральному конкурсі науково-дослідних робіт.
Професорсько-викладацький колектив кафедри постійно самовдосконалюється
та з оптимізмом дивиться у майбутнє.

Конкурс студентських НДР «Наукові дослідження молоді: стан розвитку, реальні проекти, перспективи», ШІ СумДУ-2009
7
ПЕРЕДМОВА


Аналіз трансформаційних перетворень суспільства показує, що існує
незаперечний звязок між позитивними тенденціями розвитку національної
економіки та інноваційною активністю вищих навчальних закладів.
Виходячи з інноваційних пріоритетів, розвиток наукових досліджень
студентів можна вважати головним завданням будь-якого вищого
навчального закладу, бо науково-дослідницькі проекти, до яких залучаються
студенти, – надійний шлях пізнання кожним юним дослідником своїх
творчих можливостей, а частой професійного самовизначення. Саме
тому один із основних напрямів діяльності кафедри економічних і
соціальних дисциплін (ЕСД) – створення цілісної, скоординованої системи з
виявлення, розвитку, підтримки і стимулювання талановитої молоді.
З метою залучення до наукової творчості здібних студентів
відповідно до їх наукових інтересів, розвитку їх творчих здібностей,
розширення світогляду, вже втретє наш науково-педагогічний колектив
проводить щорічний кафедральний конкурс студентських науково-
дослідних робіт "
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДІ: СТАН РОЗВИТКУ,
РЕАЛЬНІ ПРОЕКТИ, ПЕРСПЕКТИВИ"
. Як завжди ми оперативно
інформуємо про це суспільство, друкуючи результати наукових досліджень
своїх студентів в науково-інформаційній збірці, яка містить реферати
звітів про виконані і захищені на науковому семінарі кафедри студентські
науково-дослідні роботи (НДР). Популяризація наукової творчості нашої
талановитої молоді має на меті інформувати громадськість про стан
речей у пріоритетних сферах діяльності молодих науковців, про наукове
життя кафедри, про рівень наукових результатів студентських робіт, про
нові напрямки економічних та загальнонаукових досліджень, про
персональні творчі здобутки студентів ШІ Сум ДУ і ХТК ім. І.М.
Кожедуба.
Третій випуск науково-інформаційного виданняювілейний, бо майже
припадає на 5 – річчя з дня заснування кафедри ЕСД (наказ ректора СумДУ
224 –І від 21.06.2004 р.), а тому, окрім рефератів студентських науково-
дослідних робіт, збірка пропонує читачеві додаткову інформацію про
Конкурс студентських НДР «Наукові дослідження молоді: стан розвитку, реальні проекти, перспективи», ШІ СумДУ-2009
8
кафедру ЕСД: передумови та історію створення, основні етапи
становлення, проблеми зростання, творчі здобутки колективу, наукові
досягнення наших студентів, наукові інтереси та творчі плани викладачів
кафедри.
Реферативні матеріали, представлені в збірці, мають бути
корисними як студентам вищих навчальних закладів, учням шкіл, так і
аспірантам, здобувачам наукових ступенів, а також викладачам (при
підготовці до занять, наукових дискусій; для проведення наукових
семінарів; при плануванні спільних наукових досліджень). Зокрема, творчо
зорієнтованих студентів вони можуть надихнути на нові дослідницькі
напрямки, наукові теми, пошукові ідеї, практичні розробки.

Щиро сподіваємось, що ознайомлення зі збіркою рефератів
студентських науково-дослідних робіт, з оригіналами звітів про НДР буде
сприяти зростанню інтересу молоді до дослідницької праці та жаги до
світу знань і умінь, а також дозволить кожному читачеві знайти цікаву
та потрібну йому інформацію. У такій формі співпраці нашим покликанням
є творче виховання молоді, а самеформування у них аналітичних
здібностей, потягу до самостійного отримання нових знань.
Впевнені, що наш конкурс і надалі буде традиційно щорічним та
посяде чинне місце у науковому житті колективу кафедри і наших
студентів. Переконані, що досвід виконання НДР, складання звіту, захисту
НДР та прилюдного відстоювання своєї ключової ідеї, власної точки зору
обовязково знадобиться учням та студентам в подальшій практиці,
допоможе зробити в майбутньому захоплюючу професійну карєру.
Бажаємо всім учасникам конкурсу результативного навчання, плідної
наукової роботи, творчого натхнення, суспільно вагомих результатів.З

повагою
,
науково
-
педагогічний

колектив


кафедри
,
організаційний

комітет

конкурсу
.P. S. (згідно Наказу ректора Сум ДУ від 21 лютого 2009 року кафедру ЕСД,
як випускаючу кафедру, перейменовано в кафедру економіки підприємств).


Конкурс студентських НДР «Наукові дослідження молоді: стан розвитку, реальні проекти, перспективи», ШІ СумДУ-2009
9

Шановні друзі ! ! ! !
Сьогодні вища освіта –––– ключ не тільки до Вашого особистого
успіху, , , , а й до подальшого розвитку нашої країни. . . . Її мета –––– навчити
людину вчитися впродовж життя, , , , навчити знати й пізнавати, , , ,
навчити діяти, , , , сприймати та відчувати найперспективніші
напрями інноваційного розвитку економіки, , , , що базуються на
синтезі проривної науки, , , , інноваційної освіти і підготовки кадрів. . . .
Це дасть можливість ефективно використати найвищу цінність ––––
людський капітал....
Приєднання України до Болонського процесу є незаперечним
фактом міжнародного визнання нашої системи вищої освіти. . . .
Разом з тим це вимагає подальших колективних зусиль щодо
забезпечення відповідності української освіти європейським
стандартам та успішного її входження до єдиного європейського
освітнього простору....
Одна з головних вимог сучасної вищої освіти –––– поєднання
навчального процесу з науковою діяльністю студентів. . . . Тому
конкурс
студентських
науково----дослідних
робіт
«
Наукові
дослідження
молоді:
стан
розвитку,
реальні
проекти,
перспективи»,,,, який вже втретє організовує кафедра, , , , є дуже
важливим етапом в житті студентів –––– представників майбутньої
наукової еліти, , , , яка через кілька років визначатиме вигляд та
напрямки розвитку суспільства....
Отже, , , , щорічні зібрання творчої молоді на такому науковому
заході кафедри сприяють зміцненню отриманих знань, , , ,
поглибленню співпраці студентів і викладачів, , , , а також підвищенню
загального рівня освіти, , , , яку Ви отримаєте в Шосткинському
інституті Сумського державного університету....
Бажаю всім натхнення та наполегливості у навчанні, , , ,
завзятості у досягненні своєї мети....
В


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал