Конкурсна робота учасника III всеукраїнського конкурсу «Творчий учитель обдарований учень»Скачати 272.88 Kb.
Дата конвертації04.01.2017
Розмір272.88 Kb.
ТипКонкурс
Відділ освіти Снігурівської райдержадміністрації

Снігурівського району

Миколаївської області

Куйбишевський навчально-виховний комплекс

«загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Конкурсна робота учасника III Всеукраїнського конкурсу «Творчий учитель – обдарований учень»

Номінація «Проекти класних керівників початкової ланки»

Назва роботи «Проект « Партнерська співпраця вчителя і батьків»

Автор: Марикіна Ніна Степанівна, вчитель початкових класів Куйбишевського навчально-виховного комплексу Снігурівського району Миколаївської області

Стаж роботи: 27 років

Телефон: +380667071039

Проект « Партнерська співпраця вчителя і батьків»

МІЙ ПОГЛЯД. СУЧАСНІ ДІТИ: «Життя вносить великі зміни у повсякденний плин, у суспільний простір сучасності, у відносини між людьми. Сьогоднішні першокласники народилися разом з найсучаснішою електронною технікою. Тому до школи приходять дещо інші, ніж раніше, діти. Вони дуже різні, однак їх об’єднує допитливість, вразливість, відвертість, довірливість. Сучасні першокласники комунікабельні, практичні, без комплексів. Вони потребують уваги, допомоги, розуміння, вимогливості, чекають щирого й доброго слова від учителів й батьків. Уміння бачити у кожній дитині особистість, розкривати її найкращі якості й спрямовувати їх у русло творчості; сіяти в дитячих серцях добро, любов і повагу – основне моє завдання, як вчителя початкових класів. sam_0477

Народна мудрість навчає: «якщо твої плани розраховані на рік – сій жито, якщо на десятиліття – саджай сад, а якщо твої плани розраховані на віки – виховуй дітей». Тому я прагну з перших днів навчання створити атмосферу довіри, доброти, турботи. Нетрадиційний підхід допоможе мені навчати моїх першокласників творчо, забезпечить мудре розуміння і пізнання ними довкілля; спрямувати дітей на шлях пошуку і відкриттів; створити атмосферу творчої співпраці; розкрити творчий потенціал, талант, нахили кожної дитини; навчити робити нові сходинки їхнього життя – самостійність і відповідальність; виховати повагу малюків до свого нового статусу школяра. Адже наша школа – це країна творчості й дивосвіту; країна щасливого дитинства й подорожей сторінками цікавих підручників й посібників з образами казкових героїв. І наше завдання (моє й їхніх батьків) допомогти маленьким громадянам шкільної республіки відшукати стежину пізнання, яка в майбутньому перетвориться в шлях їх самостійного й успішного життя».


Визначення шляхів розвитку обдарованої дитини
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ТВОРЧО ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ


Я-особистістьПартнерські відносини з батьками щодо розвитку дітейВивчення творчих здібностей дитиниТворчі роботиПредметні олімпіадиТурніри і змагання

Захист проектів

Інтер-конкурсиЕкскурсіїЦікаві подорожі

Моє майбутнє

Ігри та турніриСпортивні ігри


УМІННЯ ВЧИТИСЯ ЯК КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ


«Саме бажання та вміння вчитися характеризують молодшого школяра як суб’єкта навчальної діяльності»

В.В.ДавидовСтруктурні компонентиМотиваційний

Знання про змістову основу загально-навчальних умінь і навичок

Робота з підручником. Вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати

Змістовий

Процесуальний

Планування навчальної діяльності

Знання про культуру розумової праціУсвідомлення значущості

знань

Наявність стійкості інтересу до навчання

Знання про вміння вчитися як інформаційну цінність

Здійснення само- і взаємоконтролю

В умовах сучасної модернізації освіти України особливо гостро постає проблема формування особистості молодшого школяра і впливу школи і батьків на динаміку цього процесу. Становлення Я-концепції молодшого школяра обумовлене широким соціально-культурним контекстом, відбувається під час суспільних взаємостосунків з іншими людьми. Відомо, що в ранньому дитинстві провідну роль у розвитку Я-концепції відіграють батьки. З часом до цього процесу долучається школа, а її вплив становиться вагомим, і продовжується на довгі роки навчання. Одне з найважливіших завдань сучасної школи – сформувати в учня вміння самостійно здобувати знання. А це несе за собою ряд стратегічних завдань на шляху формування дитини як особистості з індивідуальними рисами характеру і творчими здібностями.c:\users\comfy\desktop\новая папка (3)\изображение 318.jpg

Вступ до школи і включення в навчальну діяльність змінює соціальний статус дитини, розширює коло її соціальних контактів, сприяє формуванню навичок самостійності. Важливого значення в цьому контексті набуває поведінка школяра, усвідомлення ним відповідальності за свої дії і вчинки. У житті молодшого школяра з'являється ще один значущий дорослий – учитель. Відповідно до його оцінки, успіхів-неуспіхів у навчанні, змінюється система життєвих цінностей і актуальних проблем дитини. Тому надважливим питанням навчального процесу є розвиток творчого мислення молодших школярів – системи якісно різноманітних здібностей дитини, що характеризуються оригінальністю і гнучкістю. Учень має набути вмінь комунікативно і творчо працювати в колективі, свідомо опрацьовувати різну інформацію, мислити не ординарно, гнучко, залежно від навчальних обставин. І тут воєдино повинні злитися дві різні стратегії: стратегія формування – педагогічне втручання ззовні у внутрішній світ дитини, прищеплення школяреві вироблених суспільством способів діяльності, оцінок; і стратегія розвитку – розвиток особистісного потенціалу учня, його самоактуалізація. Створення ситуації успіху, ситуації довіри й активізації пізнавальної активності – основна траєкторія діяльнісного підходу в процесі спілкування й навчання молодших школярів. Тому партнерська співпраця вчителя й батьків є найміцнішим фундаментом в напрямі виховання особистісного «Я» дитини, розвитку її інтелектуальних здібностей і потенційних можливостей, створенні простору успіху і радості.

Проблема дослідження: «Концентрація та інтегрованість зусиль школи і батьків на шляху створення умов для творчо-інтелектуального розвитку молодшого школяра»

Мета проекту: дослідити найбільш впливове поле партнерської співпраці, спрямоване на успіх у вихованні розвитку особистості молодшого школяра.

Завдання проекту: 1.Виявити найбільш ефективні форми і методи партнерської співпраці з батьками в процесі організації навчання і виховання школярів.

2.Розвивати творчо-пізнавальний інтерес молодших школярів в період проведення позакласних інтелектуальних ігор та змагань.

3.Створити умови для формування «Образу-Я» дитини – успішного і впевненого учня-початківця.

4.Забезпечувати постійний мотиваційно-спрямовуючий аспект учіння школярів.

5.Розвивати творчо-індивідуальні здібності дітей.

Очікувані результати: 1.Налагодження тісного контакту з батьками дітей у напрямі становлення і розвитку особистості школяра початкової ланки.

2.Досягнення взаєморозуміння між вчителем, батьками й дітьми в процесі навчально-виховної діяльності.

3.Реалізація творчого плану щодо досягнення успіху школярами в процесі навчання.

4.Створення умов комфортності для дітей й соціального їх захисту.

5.Забезпечення потреби самореалізації й самовиховання школярами своєї індивідуальності.

Етапи реалізації проекту:

І. Організаційно-підготовчий етап(серпень-вересень 2013-2014 н. р.):

*Знайомство з майбутніми першокласниками в дитячому садку: під час навчальних занять; в процесі спілкування, проведення бесід; під час спостережень.

*Знайомство з сім'ями майбутніх першокласників, вивчення положення дитини в сім'ї.

ІІ. Діагностично-концептуальний етап(вересень-жовтень 2013-2014 н.р.)

*Виявлення з допомогою психолога рівня готовності батьків стосовно співпраці зі школою з метою налагодження взаємного партнерства.

*Аналіз рівня впливу сімейних стосунків на дитину на основі тестування, бесід, спілкування і спостережень.

*Створення необхідних передумов формування інтегральних якостей особистості.

*Вивчення проблеми: «Оточення і стиль виховання дитини – важливі чинники розвитку особистості».

*Аналіз питання: «Морально-етичне виховання дитини в сім'ї».ІІІ. Діяльнісно-формувальний етап(листопад 2013-лютий 2014р.)

*Забезпечення партнерства єдності дій школи і сім'ї в напрямі становлення і розвитку особистості дитини».

*Розкриття цілісності індивідуальних особливостей дитини в процесі партнерського спілкування з батьками.

*Спільний творчий пошук форм і методів роботи з дітьми щодо їх виховання, розвитку творчих здібностей.

*Забезпечення освітнього простору дитини для розкриття її творчого потенціалу, пізнання оточуючого світу; для правильної самооцінки школярами власних сил.

*Пошук шляхів оптимізації родинного виховання; позитивного досвіду взаємозв’язку школи й сім'ї.

*Розробка інтерактивних прийомів впливу на особистість дитини – підґрунтя підвищення культури міжособистісних взаємин школярів.

*Зміцнення творчої співпраці і партнерства з батьками – основне джерело збагачення ціннісних орієнтацій дітей.

*Збагачення досвіду міжособистісних стосунків між школярами; гармонійності характеру відносин підростаючого покоління.

*Створення належних умов для формування основ загальної культури школярів.

*Наповнення виховним змістом спілкування з учнями, учнів між собою.

*Розкриття глибокого змісту партнерства школи і батьків щодо взаємного стимулювання і розвитку здібностей та творчих сил школярів.

*Консультування батьків з питань корекції інтелектуально особистісних та емоційних особливостей дитини.

*Надання індивідуальної допомоги батькам щодо корекції поведінки дітей.ІV. Узагальнюючо-підсумковий етап(березень - травень 2014 р.)

*Складання психолого-педагогічного портрета учнів та батьків класу.

*Корекційна діагностика родин, які викликають тривогу; родин, у яких батьки перебувають у складних відносинах; родин, в яких діти перебувають під опікою.

*Презентація вмінь і знань школярів – «День відкритих дверей»; години Творчості; виставки дитячих робіт.

*Підсумково-презентаційні виставки: «Ми даруємо добро – на користь іншим»

*Організація поїздок «Вивчай і знай рідний край!».V. Формувально-перспективний етап (червень 2014 р.-травень 2015 р.)

*Планування роботи на перспективу щодо реалізації завдань навчально-виховної діяльності зі школярами в межах Проекту.

*Створення інтелектуального простору для досягнення успіху школярами.

МОДЕЛЬ ТВОРЧОГО ПРОЕКТУ

«Партнерство і співпраця»


Використання інтерактиву

Діагностування дітей і батьківПЕРСПЕКТИВА

Пошук творчо-інтелектуального простору дитини

Вироблення пам'яток, рекомендацій

ПРОЕКТ «ПАРТНЕРСТВО І СПІВПРАЦЯ»

Мотиваційний аспект

Збір інформації

Закінчилося тепле й радісне літо… Розпочалися навчання в школі. Діти переступили поріг закладу, де будуть навчатися до повноліття й дорослості. Першокласники розпочали своє веселе та радісне шкільне життя, розміром в 11 років, - шкільне життя гомінке та жваве. Вони ще не усвідомлюють свого перебування в гомінкому шкільному «вулику»: веселі, світлі, радісні, енергійні та рухливі – зійшли на стежку до маленької країни щастя. Тому з перших днів для маленьких жителів шкільної країни створено найкращі умови: затишна класна кімната з цікавими казковими героями (Мудра Сова ), яскраві математичні символи й цифри, найулюбленіші іграшки, барвисті сторінки казкових книг. І в цій дитячій країні добра навчатимуться першокласники, пізнаватимуть цікавий і незвичайний світ Довкілля. Стежини країни Дитинства поведуть їх до замків: Читайликів, Екологів, Любові і Добра, Здоров'я. А для того, щоб зростали кмітливими й допитливими, ввічливими й добрими, щедрими й турботливими, слід докласти багато зусиль педагогам й батькам; належно спрямувати невичерпну дитячу енергію на розвиток творчості, здібностей і талантів. Новою сходинкою дитинства стане самостійність і відповідальність, яку вироблятимуть наші школярі. Адаптація учнів 1 класу – процес важливий і відповідальний. Помічниками дітей є їхній класний керівник та батьки, які спроможні підтримати й захистити дитину, стати її оберегом. Підтримка дорослих – важливий гарант гармонійного входження малюка у шкільне життя. Новоутворення особистості молодшого школяра засвідчують факт зростання внутрішнього опосередкування зовнішнього життя дитини: вона усвідомлює зміни, що відбуваються з нею завдяки новій соціальній ролі учня; планує, перед тим, як у певний спосіб вчинити, свої дії; час-від-часу дивиться на себе внутрішнім поглядом, ніби з боку, співвідносить ці оцінки з чеканнями рідних, близьких, значущих людей. Протягом навчання в початкових класах сьогоднішні першокласники вибудовують власну « Я-концепцію», створюють « Я-образ». Здійснюється установка на позитивну, гармонійну та реалістичну систему уявлень про себе, яка краще орієнтує зростаючу особистість в житті, сприяє адекватним реакціям на ситуації, події, оцінки. Дитина адаптовано входить у вируюче шкільне життя, наповнене цікавим і важливим, пізнавальним і необмеженим інформаційним простором. А подорож у Країну знань для неї стане захоплюючою й цікавою.c:\users\comfy\desktop\новая папка (3)\изображение 321.jpgВивчення особистості молодшого школяра як передумова успішної організації його навчальної діяльності та розвитку здібностей і обдаровань. Молодший шкільний вік – перехідний період, у якому виявляються риси дошкільного дитинства і формуються типові особливості школяра. Цей вік багатий на приховані можливості розвитку, які дуже важливо своєчасно підтримувати. В процесі навчання у молодших школярів розвивається теоретичне мислення ( засвоюють наукові поняття, поступово оволодівають мислитель ними операціями: аналізу, порівняння об’єктів, узагальнення істотних ознак і відкидання неістотних). Слід не упустити дітей, які вирізняються ініціативністю, бажанням висловити власну думку. Вони прагнуть дослідити, побачити, випробувати, запитати. Молодші школярі мають індивідуальні типи навчання: синтетичний і аналітичний. Учні синтетичного стилю навчання схильні інтегрувати, будувати ціле з частин. Діяльність, яка вимагає постійного самоконтролю, дається їм нелегко. У кращому випадку, вони нудьгують, у гіршому – губляться, їм складно виконувати завдання на вибір варіантів, вивчати щось напам'ять. Але ці діти добре виконують завдання практичного змісту, вони люблять екскурсії, а теоретичний матеріал для них важкий. Учні аналітичного типу мають нахил до вербальних видів діяльності. Як правило, вони контролюють свої дії. Основний спосіб їх мислення – дедукція. В межах цих стилів виділяються рефлексивні й імпульсивні учні. Рефлексивним треба вдосталь часу на обдумування, вони не відразу входять в роботу. Імпульсивні навпаки, без обдумувань відразу розпочинають виконувати завдання. Молодші школярі мають яскраві відмінності щодо стилів сприйняття інформації: сприйняття на слух, з написаного тексту. Для успішного навчання слід повніше враховувати їхні індивідуальні особливості в усіх видах навчальної діяльності. «…немає абстрактного учня…Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб розкрити сили і можливості кожної дитини… А це означає, що у навчанні має бути індивідуалізація – і у змісті розумової праці, і в характері завдань, і в часі». В.О.Сухомлинський.c:\users\333\desktop\фото\sam_0642.jpgc:\users\333\desktop\фото\sam_0646.jpg

Територія дитинства

c:\users\comfy\desktop\новая папка (3)\изображение 326.jpg

s8300221c:\users\comfy\desktop\новая папка (3)\изображение 326.jpgc:\users\333\desktop\фото\sam_0636.jpgc:\users\comfy\desktop\новая папка (3)\изображение 329.jpgc:\users\333\desktop\фото\sam_0649.jpgc:\users\comfy\desktop\новая папка (3)\изображение 355.jpgc:\users\comfy\desktop\новая папка (3)\изображение 315.jpgc:\users\333\desktop\фото\sam_0650.jpgc:\users\333\desktop\фото\sam_0651.jpgc:\users\comfy\desktop\новая папка (3)\изображение 338.jpgc:\users\comfy\desktop\новая папка (3)\изображение 330.jpgc:\users\comfy\desktop\новая папка (3)\изображение 352.jpg

Головною метою системи освіти в Україні є створення умов для розвитку і творчої реалізації кожної особистості. Творча діяльність дає змогу розкрити природні здібності дитини; знайти своє місце в житті; гнучко реагувати на зміни, що відбуваються; ставити значущі цілі й досягати їх. Тому й створюємо умови для розвитку і становлення особистості дитини, її творчих здібностей, формування вміння і бажання вчитися; розвитку творчого мислення, видів пам'яті, уяви, фантазії молодших школярів. Навчання в школі містить виховний потенціал: у дітей формуються світоглядні уявлення і поняття, ціннісні орієнтації, розвивається гуманістична спрямованість особистості, духовні та матеріальні потреби. Допомогти учням відкрити і зрозуміти себе, свій внутрішній стрижень – духовність, свого ближнього, знайти точку опори в житті, навчитися жити серед людей – основне завдання навчально-виховного процесу сучасної школи. Розвиток гармонійно творчої особистості з високими моральними якостями, з високим емоційним інтелектом – кінцевий результат навчання початкової ланки – структурна система мірила гуманності, філософії наших предків та незмінність вікових законів життя українців. Підсистеми створення образу школяра містять такі спрямування: пізнання оточуючого світу через пізнання власного «Я»; « Я – успішний. Формула успіху» ; « Я – творчий»; «Моє світобачення». Протягом чотирьох років учні досліджують на заняттях поняття моралі й моральності людини; вивчають систему норм і принципів поведінки, загальнолюдської етики; переконуються в тому, що високоморальна особистість прагне завжди до позитивного; навчаються любити свою українську мову; виховують в собі високі моральні якості: чесність, ввічливість, благородство, доброзичливість, совісність, приязність, чесність. Формується у школярів високий інтелектуальний розвиток, виконується висока місія сучасної школи – розвиток емоційного інтелекту, який, власне, і формує Людину. А для того, щоб реалізувати всі поставлені завдання, слід з першого ж дня перебування дитини в школі системно вивчати особистість школяра, що є передумовою успішної організації його навчальної діяльності.

Вивчення розпочинаю зі знайомства з майбутніми учнями на заняттях в дитячому садку та в процесі спілкування з їхніми батьками. Спостерігаючи за малюками,які виконують дітки на заняттях, роблю висновки щодо усвідомлення ними своєї поведінки; їх ставлення до оточуючих і бачення свого місця в соціумі; аналізую, на що здатні вихованці: якими є їх працездатність, організованість мислення, уява, мовлення, емоційність. На основі цих спостережень складаю психолого-педагогічні карти за напрямами: а) фізичний розвиток; б) психологічні якості (активність, темп реакцій, темперамент, емоційна спрямованість, естетичні уподобання); в) пізнавальні здібності (спостережливість, увага, пам'ять, мислення, уява); г) самооцінка і самоконтроль; д) пізнавальні інтереси; е) загальний розвиток і розвиток мислення; є) особливості характеру і поведінки (організованість, працелюбність, самостійність, доброта, скромність, правдивість, ставлення до себе, інших людей, природи). Це допомагає краще вивчати індивідуальні якості школярів, стимулювати навчальну діяльність учнів. В процесі співпраці з батьками школярів дізнаюся про індивідуальні риси характеру моїх вихованців, про відношення дітей до свого перебування в шкільній родині (чи комфортно їм в класі, чи задоволені товаришуванням з однокласниками, чи із задоволенням вони йдуть до школи). Проводжу тестування: «Чи готова ваша дитина до школи цього року?», «Сформованість вольових навичок», «Чи готові ви віддати дитину до школи», «Чи правильно ви виховуєте дитину?». На основі тестування, бесід з батьками і учнями роблю висновки, складаю рекомендації для батьків; поради щодо адаптації дітей.

Сукупність форм і методів розвитку морально-етичних цінностей молодших школярів зображено на секторній моделі, яка інтегрує в собі пріоритети плекання індивідуальних здібностей і творчості.
Моральна-етична ситуація вибору вчинку

Моральна поведінка Різновекторне вивчення народознавства

Здійснення моральних вчинків

В залежності від життєвого досвіду учнів, їхніх індивідуальних особливостей, системи морально-етичних цінностей та етичних знань, що сформувалися, різно векторно відображаються в площину формування образу успішної дитини. Інтелектуальна сфера вихованців збагачується через спостереження за явищами природи, засвоєння ними народної математики, розгадування загадок, що розвивають кмітливість, аналітичне мислення, пам'ять. Основним завданням сучасного навчання в початковій школі є: розвиток дитини як неповторної індивідуальності зі сформованим творчим потенціалом та прагненням до самостійної пізнавальної діяльності. А дієвими помічниками вчителя у вихованні інтелектуально-творчої особистості є батьки школярів. Родина у розвитку особистості є рушійною силою – допомагає прояву творчості і самостійності дитини, підвищенню інтелекту, виробленню принципово нових пріоритетів: здатність цінувати себе і поважати інших, бачити й творити добро, нейтралізувати зло, шукати шляхи адаптації в нових умовах. Якщо курс в роботі зі школярами взяти на найважливіше – партнерську співпрацю з батьками у вирішенні найважливіших завдань виховання і розвитку особистості, то протягом чотирьох років навчання є ймовірність стовідсоткового створення класу-родини зі своїми законами і традиціями. Батьки, які поважають своїх дітей, бачать у них помічників, зможуть виховати їх справжніми особистостями. Важливо, щоб батьки не тільки висловлювали власні думки, а й дослуховувалися до думок дітей. Необхідно зважати на прагнення дитини до самостійності й активності. Постійна підтримка ініціативи дітей, поступове залучення їх до активної участі в сімейному спілкуванні сприяють формуванню в них ціннісних орієнтацій, власних поглядів, оцінок, що стосуються найрізноманітніших життєвих явищ родинного й суспільного життя. Сімейне активне співробітництво допомагає налагодити партнерську співпрацю батьків і вчителя.

Позитивне ставлення педагога до дітей, партнерство батьків і вчителя у сфері виховання ціннісних орієнтацій: людської гідності, самоповаги, доброти й чуйності, - допомагає відчути дітям задоволення, радість, робити корисні справи. Оцінюючи поведінку школярів, ми допомагаємо їм розібратися в соціальній важливості їхніх вчинків, крок за кроком розширюємо їхні уявлення про добро і зло, застерігаємо від конфліктів з навколишніми, забезпечуємо засвоєння моральних норм поведінки і правил спілкування з друзями, старшими. Тому виховання особистості дитини носить інтегрований характер і проявляється в різних сферах шкільного життя. Сьогодні вже не викликає сумнівів той факт, що саме родинність є визначальним пріоритетом української національної освіти і не тільки її. ЮНЕСКО проголосило родинність ціннісним орієнтиром розвитку всієї людської цивілізації. Тому, сьогодні, основним завданням є формування вмінь спілкування у ланцюжку «вчитель – клас – батьки» для забезпечення гармонії між школою і родиною і у навчально-виховній взаємодії. Технологію родинного виховання я розглядаю в широкому та вузькому розумінні. В широкому – це система послідовного розгортання виховної діяльності батьків, спрямованої на досягнення прогнозованої мети; а у вузькому – як особистісну, індивідуальну майстерність батьків у реалізації засобів, форм і методів цілеспрямованого впливу на розвиток особистості дитини.

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЦІННІСНИХ ВЗАЄМИН


КЛАСНИЙ КОЛЕКТИВ - РОДИНА


РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОСТІ

ОРІЄНТАЦІЯ НА ЗСЖ ПАРТНЕРСТВО З СІМ'ЄЮ

РОЗВИТОК АКТИВНОСТІ РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ РОЗУМОВОЇ ПРАЦІ«Творення людини – найвища напруга всіх духовних сил. Це і життєва мудрість, і майстерність, і мистецтво»

В. Сухомлинський

Оточення і стиль виховання – важливі чинники розвитку особистості. Творча співпраця з батьками є джерелом збагачення досвіду міжособистісних стосунків людей, їхнього емоційного життя і може істотно впливати на характер цінностей людини, роблячи для неї пізнання світу дитиною та її виховання значущим і радісним. Водночас вона потребує повсякденної натхненної праці, мистецтва самовияву і самовиховання. У взаємному стимулюванні роботи над собою, розкритті своїх здібностей і творчих сил – ще один глибокий зміст партнерської співпраці сім'ї та школи. У творчій діяльності з батьками долаємо творчі висоти у дослідницькій та інформаційній роботі. Це об’єднує мене з учнями, з батьками та наближує школу до родини. Впевнилася, що тільки спільний творчий пошук дає відчуття єдності та необхідності один одному. Проектна співпраця з батьками дає надію на пошук нових творчих здобутків.ПРОГРАМА ТВОРЧОЇ СПІВПРАЦІ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Зміст діяльності

Форма проведення

Результат

1 клас

Вересень-

Жовтень


1.Адаптація дитини до школи:

1)Тест «Чи готова ваша дитина до школи?».

2)Пам'ятка для батьків першокласників.

3)Психологічна година «Типи поведінки дитини в період адаптації.

4)Передумови успішної адаптації до школи (дослідження).

5)Можливі несприятливі наслідки адаптації. Допомога дитині в подоланні дезадаптації.Педагогічний практикум

Пам'ятки-рекомендації

Листопад

2.Фізіологія молодшого школяра:

1)Знання анатомо-фізіологічних особливостей першокласників.

2)Психологічні особливості шестирічок (година психолога).

3)Санітарно-гігієнічні вимоги до організації і створення умов навчання першокласників.Навчальний семінар

Бесіда медсестриПам'ятки

Грудень-Січень

3.Режим дня в житті школяра:

1)Анкетування для учнів і батьків.

2)Статистичні дані: «навчання і здоров'я дитини».

3)Орієнтований режим учнів початкових класів.Педагогічний практикум

Рекомендації

Лютий-Березень

4.Роль гри та іграшки в житті молодшого школяра:

1)Анкетування учнів і батьків.

2)Види ігор та їх вплив на дитину.

3)Загальні правила ігор (складені на основі рекомендацій Нікітіних).Семінар-практикум

Пам'ятки

Квітень- Травень

5.Як батьки можуть допомогти дитині добре вчитися:

1)Анкетування школярів і батьків.

2)Відношення дитини до оцінювання.

3)Батьки-помічники дитини у підготовці домашніх завдань.
Творча лабораторія

Рекомендації

Червень

6.Безпечні літні канікули: як їх організувати?

Серйозні розмови

Пам'ятки

2 клас

Вересень-Жовтень1.Моральне виховання в родині:

1)Обговорення ситуацій: знайди вихід.

2)Моральне виховання у спадщині В.Сухомлинського.

3)Відверта розмова: «А я вчинив би так…».Комунікативна лабораторія

Дискусійні питання-тези

Листопад-Грудень

2.Успішне навчання: як його організувати?:

1)Поради психолога: «Тип темпераменту дитини і його вплив на успішність».

2)Проблеми вільного часу і навчальна діяльність.

3)Книга і читання у Вашому домі.Бесіда: «За круглим столом»

Дискусія


Обмін досвідом

Рекомендації

Січень-Лютий

З.Діти і телебачення:

1)Анкетування учнів та батьків.

2)Соціологічні дослідження.

3)Рольова гра: «Що цікавого я бачу в телевізорі».Практикум

Висловлювання на тему «Телевізор для мене – це…»

Березень-Квітень

4.Етичне виховання дитини в сім'ї:

1)Анкетування для батьків: «Особистість моєї дитини»; для учнів «Чи вихована ти дитина?»

2)Обговорення ситуацій: «Етика: її прояви навколо».

3)Коло думок: «Етичні знання – кожному».Відкрита бесіда

Пам'ятки

Травень-Червень

5.Здоров'я дітей та організація літнього відпочинку:

1)Обговорення проблемних питань: «Комп'ютер і телевізор – у відставку»; «Морозива – досхочу».

2)Вільні висловлювання: «Як краще організувати літній відпочинок?», «Літо без небезпеки!», «Канікули: режим відпочинку».


Успішне спілкування

Перспективний план відпочинку влітку

3 клас

Вересень-Жовтень
1.Як допомогти учневі добре вчитися:

1)Анкетування школярів.

2)Аналіз ситуацій: «Як організувати корисні домашні справи?»

3)Тестування учнів: «Навчання: проблеми і успіхи»Комунікативна лабораторія

Вироблення рекомендацій

Листопад-Грудень

2.Проблеми спілкування батьків і дітей:

1)Педагогічний такт батьків.

2)Відкрита розмова «Сім'я – колиска духовності і любові».

3)Тематичні дискусії: «Ви і ваша дитина».Семінар-спілкування

Проблемні тези

Січень-Лютий

3.Виховання любові й готовності до праці:

1)Анкетування: «Мої домашні справи».

2)В.О.Сухомлинський про виховання дитини в любові.

3)Обговорення: «Знайди правильний вихід…»Аукціон ідей

Пам'ятки

Березень

4.Вплив емоційного стану на здоров'я і навчання дитини:

1)Консультація медсестри: «Захворювання, викликані стресовим станом».

2)Обговорення ситуативних епізодів.

3)Поради батькам.Практичний семінар

Рекомендації

Квітень-Травень

5.Гігієна, здоров'я, літній відпочинок:

1)Анкетування «Літній відпочинок».

2)Поради батькам: «Техніка безпеки на канікулах».


Відкрита бесіда

Пам'ятки

4 клас

Вересень


1.Дбайте про культуру поведінки:

1)Бесіда: «Виховання культури поведінки у сім'ї».

2)Обговорення ситуацій.


Розмова за «круглим столом»

Рекомендації

Жовтень-Листопад

2.Естетичне виховання дитини в сім'ї:

1)Лекція: «Естетичні смаки і уявлення дитини».

2)Обговорення ситуацій.

3)Анкетування школярів.Практикум

Поради

Січень-Лютий

3.Здібності дитини: як їх розвивати:

1)День відкритих дверей для батьків: «Творчість школярів на уроках і позакласних заходах».

2)Організація виставки «Творчість учнів».

3)Дискусійна розмова: «Як розвивати здібності дитини».Дискусійний семінар

Виготовлення буклету «Наша творчість»

Квітень- Травень

4.Ефективність методів виховання:

1)Портрет нашого класного колективу.

2)Наші успіхи і перспективи.

3)Модель випускника початкової школи – громадянина України.Підсумкова зустріч

Випуск класного альбому

«Замість того,щоб цілий вік нарікати на темряву, краще засвітити бодай одну свічку – й на світі стане менше темряви», - писав Конфуцій. Без творчості неможливий процес людської діяльності. Тому чим раніше почати розвивати здібності і таланти, тим більше шансів, що вони оптимально розкриються. На сучасному етапі розвитку освіти найбільш ефективним є особистісно орієнтоване навчання, мета якого – створення максимально сприятливих умов для розвитку та саморозвитку особистості учня, виявлення й активного використання його індивідуальних особливостей у навчальній діяльності.

Коли маленька людина, пізнаючи складний і незрозумілий світ дорослих, прагне самоутвердитися у ньому, вона намагається одразу виявити себе як особистість. Де ж, як не у творчості, це зробити?! Саме цей шлях для дитини найпривабливіший і найдоступніший. Креативність школярів корисно впливає на їхній фізичний та естетичний розвиток, оберігає від моральної деградації. Тому обдаровану особистість слід як найшвидше виявити і цілеспрямовано впливати на розвиток її творчих задатків, даних їй природою, щоб розвинути до належного рівня творчі здібності. Розвиток пам'яті, уваги, уяви, образного мислення, вміння швидко знайти оптимальне рішення, систематизувати та аналізувати будь-яку інформацію і творчо мислити; розвивати кмітливість та спостережливість; володіти ерудицією та просторовою уявою і бути ерудованим – це ті складові майбутнього інтелекту, які формують поняття таланту, обдарованості, інтелектуального розвитку. За обдарованою дитиною слід шукати талановиту турботу батьків щодо розвитку здібностей дитини в дошкільний період. Активна й творча партнерська співпраця батьків першокласників і вчителя в напрямі пошуку й розвитку здібностей та обдаровань молодших школярів – неоцінена формула особистісного становлення дитини. Школа – середовище, де дитина розвивається духовно і фізично, формується її внутрішній світ, знайомиться з шедеврами мистецтва. Наші школярі мають можливість займатися хореографічними танцями, виконувати ролі в драматичному гуртку й театралізованій грі, співати у вокальних групах, малювати на уроках образотворчого мистецтва, фізично розвиватися на заняттях спортивних секцій. А помічниками дітей стають їхні батьки, які підтримують і створюють належні домашні умови для творчої діяльності й розвитку особистості дитини.

Коли маленька людина, пізнаючи складний і незрозумілий світ дорослих, прагне самоутвердитись у ньому, вона намагається одразу виявити себе як особистість. Де ж, як не у творчості, це простіше зробити?! Саме цей шлях для дитини найпривабливіший і найдоступніший. Механізм творчості існує в кожній здоровій людині, і це – не елітарне явище; він – єдність мислення, почуттів, уяви, психомоторики та енергопотенціалу; починає працювати, коли всі складові розвинено. Механізм творчості – механізм перетворення дискомфорту на комфорт. Але для того, щоб він почав працювати, ми повинні гармонійно розвивати всі його складові. Обдарована дитина сама собі допоможе, якщо постійно підтримувати її творчість. Процес творчості посилюється в умовах відсутності критики, оцінювання, елементу обов’язку, стресових ситуацій. Дитяча творчість у більшості випадків має неусвідомлений характер, вона найчастіше виникає спонтанно. Природа наділяє маленьку людину багатьма можливостями розвитку. Обдарована людина – яка вона? Насамперед, це та людина, яка вміє розв’язувати будь-які проблеми самостійно, знає зміст свого життя. Це людина, яка любить себе, любить світ, людей, внутрішньо розкута й наповнена енергією; яка вміє цю енергію спрямувати на розвиток нових ідей; це людина, яка вміє творчо мислити, фантазувати, бачити образами. Розвиток уваги, уяви, пам'яті, образного мислення, кмітливості та спостережливості, володіння ерудицією та просторовою уявою і бути ерудованим – це ті складові майбутнього інтелекту, які формують поняття таланту, обдарованості, інтелектуального розвитку.

Якщо є обдарована дитина, то насамперед слід шукати за нею талановиту турботу батьків, які створюють належну атмосферу й умови для розвитку здібностей дитини. А школа – допомагає батькам розвивати здібності дитини: творчий підхід до навчання, виховання школярів в процесі ігрової діяльності, участь у інтелектуальних конкурсах, підготовка до участі в олімпіадах. Головною метою олімпіад є гармонійний розвиток особистості, створення умов для розкриття її індивідуальності.Важливою в роботі з обдарованими дітьми є роль батьків, які співпрацюють з вчителем – допомагають школярам розкрити здібності та обдарування. Оптимальні педагогічні умови розвитку цілісної особистості – невпинний розвиток творчості дитини з подальшим стимулюванням та підтримкою інтересу.

c:\users\comfy\desktop\новая папка (3)\изображение 314.jpgc:\users\comfy\desktop\новая папка (3)\изображение 326.jpg

c:\users\comfy\desktop\новая папка (3)\изображение 334.jpg


Усунення перешкод розвитку. Створення сприятливих умов
Умови розвитку здібностей і обдарованості дитини


Фізичне здоров'я і природна активністьВпевненість у своїх можливостях, підтримка інтересуУвага, повага, турбота, любов до дитиниПозитивна оцінка творчості дитини, змістовне спілкування в сім'ї та школі

Самоповага й оптимістичний настрій дитиниВияв зацікавленої активності, уникнення критики дитиниЕкспериментування, досягнення успіху


Творчий урок в контексті навчання


ТВОРЧИЙ УРОК

Інтегрований урок

Урок на природі

Урок-подорож

Урок створення ситуації успіху

Диференційований урок

Урок-казка

Урок-проект

Урок-гра

Урок-змагання

Розвивальний урок


Обдарована дитина


Своєрідне поєднання здібностей, яке забезпечує успіх дитини

Загальні здібності – широта можливостей дитини, рівень і своєрідність її діяльності

Талановитість, наявність внутрішніх умов для видатних досягнень у діяльності

Розумовий потенціал (інтелект), цілісність пізнавальних можливостей і здібностей до навчання

Сукупність задатків, природних даних, своєрідність природних передумов здібностей


Список використаної літератури

  1. О. Я. Савченко. Сучасний урок у початкових класах: Посібник для вчителя – Київ. Магістр

  2. О. О. Сокуренко. Формуємо світогляд дитини в ігровій та дослідницькій діяльності: Навчальний посібник – Миколаїв 2009

  3. Розкажіть онуку: Періодичне видання – Київ жовтень 2008

  4. Початкова школа: Періодичне видання – Київ січень 2014

  5. Початкова школа: Періодичне видання – Київ червень 2013


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал