Конкурсі «Кращий заступник директора школи з виховної роботи» в номінації «заступник директора з виховної роботи сільського загальноосвітнього закладу»



Сторінка3/4
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.69 Mb.
ТипКонкурс
1   2   3   4
Тематичні періоди і напрямки діяльності школи.

І тематичний період - «Від родини до шкільної родини йде життя дитини»



Основні виховні заходи з організації і розвитку класних колективів:

 • Інформування (ознайомлення з підбіркою літератури з теми: «Самоствердження особистості») ;

 • Класні збори;

 • Конкурси фотогазет;

 • Бібліотечні уроки;

 • «Дні іменинника»;

 • Тематичні класні години;

 • Бесіди;

 • КТС ;

 • Тестування;

 • Робота над проектами;

 • Батьківські конференції.

ІІ тематичний період - «Не споглядати й говорити, а вершити і творити»

Основні виховні заходи з розвитку творчості учнів:

 • Конкурси;

 • КТС;

 • Творчі проекти;

 • Виставки робіт;

 • Ігрові програми;

 • Екскурсії;

 • Дослідження.

ІІІ тематичний період – « Власне здоров”я- у власних руках».

Основні виховні заходи з виховання бережливого ставлення до власного

здоровя, попередження правопорушень:

 • Змагання;

 • Конкурси;

 • Флеш акції;

 • Виступи агітбригад;

 • Бесіди;

 • Години спілкування;

 • Ігри-заняття;

 • Тренінги;

 • Усні журнали.

ІУ тематичний період – «Пізнай себе і ти пізнаєш світ»

Основні виховні заходи з виховання в учнів позитивних якостей:

 • Тестування;

 • Бесіди;

 • Тренінги;

 • Анкетування;

 • КТС;

 • Диспути;

 • Круглий стіл;

 • Конкурси;

 • Заочні подорожі;

 • Огляди преси.

У тематичний період – « Вік живи – вік учись».

Основні виховні заходи з виховання в учнів прагнення до знань:

 • Участь у предметних олімпіадах;

 • КТС пізнавального характеру;

 • Диспути;

 • Конкурси;

 • Заочні подорожі;

 • Батьківські збори;

 • Класні збори;

 • Турніри;

 • Вікторини.

УІ тематичний блок – «Де рідний край, там і рай».

Основні виховні заходи з виховання в учнів культурних надбань рідного краю.

 • Уроки пам”яті;

 • Усні журнали;

 • КТС;

 • Трудові десанти;

 • Трудові сюрпризи;

 • Цікаві зустрічі;

 • Родинні свята;

 • Тематичні вечори.

УІІ тематичний блок – « Учнівське товариство «Родина»

Основні виховні заходи щодо співпраці з шкільним учнівським товариством

«Родина»:

 • КТС;

 • Засідання комісій товариства;

 • Флеш акції;

 • Контроль над діяльністю класних колективів;

 • Випуск стінгазет;

 • Трудові справи;

 • Шефська допомога;

 • Учнівське дозвілля;

 • Спортивно-масові заходи;

 • Анкетування;

Виховними принципами педагогічної діяльності мають бути: системність, доступність, зв”язок з життям, врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів, особистісно зорієнтований, діяльнісний та комплексний підходи до організації виховного процесу, оптимальний вибір форм і методів роботи.

ДОДАТОК В “Проект “ Батьківське віче”


«Учіть батьків мистецтву виховання як найблагороднішої ,

найлюдянішої, найвищої творчості, як виконання високого

громадського обовязку.»

В.Сухомлинський.
П Р О Е К Т « БАТЬКІВСЬКЕ ВІЧЕ»
МЕТА: сприяти розвитку виховної активності батьків, сім”ї та школи;

створенню у кожній родині умов для всебічного розвитку і виховання

дітей;

активізувати навички емоційного спілкування між членами сім”ї;

прищеплювати вміння збирати інформацію з різних джерел,

осмислювати її для виконання даного проекту;

досягти гармонізації сімейно-шкільного виховання,

створювати умови для розвитку природних здібностей дітей;

навчити батьків поважати гідність дитини,виховання працелюбності,

почуття доброти і милосердя,шанобливого ставлення до рідної мови,

культури,поваги до національних та культурних цінностей.
РЕЗУЛЬТАТ : розуміння дитиною і батьками ролі сім”ї в житті людини.

Практичним втіленням результату стане фотоальбом про

свої родини, родовідне дерево, спільний захід школи, батьків і

громадськості села «Родинне свято».

УЧАСНИКИ : батьки, учні, вчителі, громадськість села.

КЕРІВНИКИ : Стеценко В.М.- заступник директора з виховної роботи.

Надобенко О.М. – педагог-організатор.
КЛЮЧОВЕ (ПРОБЛЕМНЕ) ПИТАННЯ – В чому полягають особливості

сімейного виховання?

ТЕМАТИЧНІ ПИТАННЯ (РОЗДІЛИ):

І.Батькам про дітей.

ІІ.Школа для батьків.

ІІІ.Дадатки.

ТИП ПРОЕКТУ:творчий, груповий.

ФОРМА ВИРАЖЕННЯ ПРОЕКТУ: Родинне свято,родовідне дерево,

фотоальбоми.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1.Батьківські збори. Харків 2006р. 31 с.

2.Дем”янюк Т.Д. «Організація виховного процесу в сучасному

загальноосвітньому навчальному закладі»

Суми «Антей» 2006р. 181 с.

3.Журнал «Завуч» .2004р. № 22 3с.

4.Ерастова Л. «Вплив батьківського ставлення до дитини на

розвиток особистості» Завуч. 2004р.№14 12 с.

5.Косогова О.О. «Метод проектів у практиці сучасної школи»

«Ранок» 2011 р. 27 с.

6.Книга класного керівника. Харків 2006р. 235 с.

7.Книга заступника директора з виховної роботи.

Харків 2006 р. 145 с.

8.» Навіщо батькам ходити до школи».

»Шкільний світ» 2006р. 26с.

9.Романовська М.Б .»Метод проектів у виховному процесі»

«Ранок» 2007р. 164 с.
РОЗДІЛ І: БАТЬКАМ ПРО ДІТЕЙ.

Виховний процес – це процес, який триває постійно,



тож окремі його деталі вирішуються в загальному

тоні родини, а загальний тон не можна видумати і

штучно підтримувати.Загальний тон, дорогі батьки,

створюється вашим власним життям і вашою

власною поведінкою.»

А.С.Макаренко.
Ставлення батьків до дітей визначається двома головними мотивами-

батьківською любов’ю і соціальним обов’язком. У нашому суспільстві вони не суперечать одне одному, бо любити дитину означає бажати їй щастя, а в наших уявленнях бути щасливим рівносильно бути максимально корисним

суспільству.

Із плином часу проблеми сімейного виховання ускладнюються. Збільшилася кількість дітей, які тривалий час залишаються без догляду дорослих, батьків та вихователів. Це пояснюється тим, що нині родина переживає важкі часи –

Ідеологічну та професійну переорієнтацію, пошуки нової роботи, визначення нових життєвих пріоритетів, а також нерозвиненість соціальних інститутів.

Сьогодні духовні контакти батьків і дітей різного віку відчувають значний голод безпосереднього спілкування, яке не замінять ні екран телевізорів, ні друзі, ні музика. І вчені наголошують, що слід постійно цікавитися справами і проблемами дітей, бо дефіцит спілкування, який сьогодні виникає між батьками і дітьми, спричиняє важкі психологічні наслідки.

Виховна функція може бути успішно реалізована лише в благополучній сім’ї, де приділяється увага спілкуванню, а не тільки матеріальному забезпеченню дітей.

В окремих сім’ях виявлені такі недоліки спілкування батьків і дітей, як конфліктність, наявність психологічних бар’єрів у спілкуванні, обмеженість його змісту.

Які знання необхідні для успішного виховання в родині? Це насамперед, знання психології. Саме вони дають можливість збагнути об’єктивні закономірності розвитку дитини, специфіку проявів цих закономірностей у різні вікові періоди; зрозуміти індивідуальність дитини, з’ясувати психологічний зміст своїх помилок, труднощів у вихованні.

Проте психологічні знання залишаються мертвими, якщо не підкріпити їх

могутньою базою педагогічних знань; потрібно володіти технікою застосування виховних прийомів. Крім спеціальних педагогічних знань, величезне значення для сімейного виховання мають загальна ерудиція батьків, їхнє вміння (і здатність) стати для дитини спочатку джерелом

інформації про те, що її оточує, а згодом надійним провідником у світ знань,

людських взаємин. Якщо батьки не дбають про постійне збагачення своїх знань, про розширення свого досвіду, то дитина, підростаючи, засвоїть поблажливо-зневажливе ставлення до них, і тоді, батьки, на жаль, втратять авторитет, на який спиралась традиційна педагогіка українців.

Пам’ятайте, що дитина – дзеркало життя своїх батьків. Як у краплині води відбивається сонце, так у дітях відбивається вся організація життя сім’ї,

працьовитість, духовне багатство й моральна чистота матері та батька.

ПОРАДИ БАТЬКАМ, ЯКІ ПРАГНУТЬ РОЗВИВАТИ

ЗДІБНОСТІ СВОЇХ ДІТЕЙ.

1.Не стримуйте розкриття потенційних можливостей психіки.

2.Уникайте однобокості в навчанні та вихованні.

3.Не позбавляйте дитину ігор, забав, казок, створюйте умови для виходу

дитячої енергії, рухливості, емоційності.

4.Допомагайте дитині в задоволенні основних людських потреб (почуття

безпеки, кохання, повага до себе та оточуючих),оскільки людина, енергія
якої пригнічена загальними проблемами, найменше спроможна досягти

висот самовираження.

5.Залишайте дитину на самоті й дозволяйте займатися своїми справами.

Пам’ятайте: “Якщо ви хочете своїй дитині добра, навчіть її обходитися

без вас”.

6.Підтримуйте здібності дитини до творчості й виявляйте співчуття до

невдач. Уникайте незадовільної оцінки творчих спроб дитини.

7.Будьте терплячими до ідей, поважайте допитливість, запитання дитини.

Відповідайте на всі запитання, навіть якщо вони, на ваш погляд, виходять

за рамки дозволеного.

8.Навчайте не того, що може сама дитина, а того, що вона опановує за

допомогою дорослого, показу, підказки.

Виховуючи дитину, не можна використовувати як вплив свою любов, грати й

маніпулювати любов’ю.Шукайте інших батогів та пряників! Батьківська

любов – це те, чого дитина потребує без висування жодних умов.Вона має

одержати любов просто так, даром. Хочете мати обдаровану дитину?



 • Обдаруйте її любовю.

А для цього слід скористатися ДЕСЯТЬМА ЗАПОВІДЯМИ ДЛЯ БАТЬКІВ.

1.Не навчайте того, в чому не обізнані: для правильного виховання дитини

потрібно знати її вікові та індивідуальні особливості.

2.Не сприймайте дитину як свою власність, не ростіть її для себе.Ваша мета – виростити її для життя серед людей.

3.Довіряйте вашій дитині, розтлумачуйте те, що вона робить краще, а що гірше. Залишайте за нею право на власні помилки: дитина оволодіє вмінням самостійно їх виправляти.

4.Не ставтеся до дитини зневажливо. Вона мусить впевнюватись у своїх силах поступово, і з неї виросте відповідальна особистість.

5.Будьте терплячими.

6.Будьте послідовними у своїх вимогах, однак запам’ятайте:твердість лінії у вихованні досягається не покараннями, а стабільністю обов’язкових для виконання правил, спокійним тоном спілкування, неквапливістю і послідовністю.

7.Потурбуйтесь про те, аби ваша дитина накопичувала досвід у спокійному темпі. Дозволяйте їй відпочивати від ваших розпоряджень, зауважень, наказів. Нехай син або донька потроху самі вчаться розпоряджатися собою.

8.Виключіть зі своєї практики вислів: “Роби , якщо я наказав”,замініть цю

форму вимоги іншою: “Роби тому, що не зробити цього не можна, це

принесе користь”.

Дитина має звикнути діяти не на догоду батьківському розпорядженню, а тому, що це доцільно, розумно, потрібно.

9.Оцінюючи дитину, кажіть їй не тільки про те, чим ви особисто незадоволені, а й про те, що вас у ній радує. Ніколи не порівнюйте свою дитину із сусідською, з її друзями, однокласниками. Порівнюйте з тим, якою вона була вчора і якою вона є сьогодні. Це допоможе вам швидше оволодіти азами батьківської мудрості.

10.Ніколи не кажіть, що вам ніколи виховувати свою дитину. Це все одно, що сказати : “Мені ніколи її любити”.

Батькам слід також знати і дотримуватися прав дитини. Права кожної людини закінчуються там, де починаються права іншої, і кожна людина повинна поважати права іншої людини. Ваша дитина, як і будь-яка інша людина, має

рівні людські права. Права дитини закріплені Конвенцією про права дитини, проголошеною Генеральною Асамблеєю ООН 20.02.89.

діти, права яких порушуються, часто стають соціально і психологічно дезадаптованими.

Ми виховуємо своїх дітей на прикладі свого життя, системи власних цінностей, виховуємо своєю присутністю і відсутністю, виразом обличчя, звичним тоном спілкування з людьми та ін..Особливу роль у вихованні дитини в сім’ї відіграє загальний мікроклімат , настрій , уклад, спрямованість. Усе це, безперечно, потрібно враховувати класоводам та класним керівникам у роботі з батьками.

ІІ.ШКОЛА ДЛЯ БАТЬКІВ.

“…Спілкування з дорослими є основним



шляхом виявлення особистої активності

дитини…”

Л.Виготський.

Найповніше духовну культуру особистості забезпечує виховна функція сім’ї.

Таким чином, сучасна сім’я все більше стає головною ланкою у вихованні дитини. Вона має забезпечити їй достатні матеріальні та педагогічні умови для інтелектуального, фізичного, морального і духовного розвитку.

Сьогодні в основу роботи навчальних закладів з батьками повинно бути покладено конкретну систему педагогізації населення. Батькам необхідно

самим знати всі особливості виховання своїх дітей. З цією метою і організовано роботу “Школи для батьків”. Адже ми перебуваємо в постійному пошуку і шукаємо нові, нетрадиційні форми роботи з сім’ями для підвищення ефективності навчально-виховного процесу учнів.

Школа для батьків повинна сприяти особистісному розвитку школярів шляхом гармонійного поєднання і взаємодії шкільного і сімейного виховання. Конкретні заходи передбачають:залучення батьків до спільної діяльності з дітьми; надавання батькам допомоги в коригуванні виховання в сім’ях окремих учнів;організації діяльності батьківських комітетів.



НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ З БАТЬКАМИ

“Педагогічний десант” – виступи педагогів з актуальних проблем виховання

дітей в організаціях,де працюють батьки; влаштування виставок, випуск спеціальних стіннівок.

“Дерево родоводу “ – зустрічі представників різних поколінь, звернення до джерел народної мудрості.

“У сімейному колі” – анкетування батьків, індивідуальна робота, допомога родинам через консультації, практичні поради.

“Родинний міст” – зустрічі з батьками та обговорення проблеми виховання дітей.

“Народна світлиця” – звернення до народних традицій, формування особистості школяра через природу,спільна діяльність батьків, дітей і педагогів.

“День добрих справ”- спільна трудова діяльність педагогів, батьків і дітей.

“Вечір великої родини” – участь беруть батьки, школярі, педагоги. Організація відпочинку, ігри, театральні вистави; альбом-естафета “Як ми відпочиваємо”, досвід організації відпочинку в родині.

“Дискусійний клуб” – обговорення проблем виховання школярів.

Співпраця школи та сім’ї передбачає такі цільові настанови та зміст їхньої діяльності:

І.Вивчення можливостей середовища школярів – вивчення умов сімейного

виховання школярів, соціально-професійного статусу батьків. Сфера діяльності практичного психолога та класних керівників.

ІІ. Психолого-педагогічна допомога батькам у навчанні, вихованні дітей у сім’ї - проведення загальношкільних батьківських зборів, конференцій.

ІІІ. Включення батьків у педагогічний процес – визначення єдиного батьківського дня, надання соціально-матеріальної допомоги дітям із

сімей, які цього потребують,організація роботи психологічної служби в школі.

ІУ. Виконання угоди між школою, батьківською і сільською громадськістю-

проведення заходів, визначених спільною угодою: Свято першого дзвоника,

виставка-ярмарок “Осінні дари”,новорічні свята,свято для мам, свято останнього дзвоника, випускний бал.

Але все ж таки,традиційною формою роботи з батьками є – батьківські збори.

На який проходить спілкування з батьками,аналізуються питання навчання і виховання даного колективу учнів,підбиваються підсумки навчально-виховної роботи , обговорюються шляхи виконання єдиних вимог учителя і батьків до дітей, вирішення різних проблем.

Ефективність зборів значною мірою залежить від педагогічної доцільності, продуманого виступу вчителя перед батьками. На завершення доцільно зробити педагогічно обґрунтований підсумок і дати рекомендації.

Щоб привчити батьків до систематичного читання педагогічної літератури, яка сприятиме підвищенню їх педагогічної культури слід на батьківських зборах практикувати обговорення актуальних статей і педагогічних ситуацій.

Не останнє місце в організації навчання для батьків відіграють батьківські лекторії, зокрема такі розділи і їх тематика:



РОДИННЕ ВИХОВАННЯ

 • Виховання умінь керувань бажаннями;

 • Родинне виховання і підліток;

 • Сім’я – колиска людства і людяності;

 • Сучасна сім’я та її виховний потенціал.

ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ

 • Організація правової освіти та виховання;

 • Формування здорового способу життя;

 • Права батьків і дітей;

 • Роль сім’ї у вихованні поваги до нашої держави та її символів.

ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

 • Народна педагогіка про морально-естетичне виховання дітей у сім’ї;

 • Виховання піснею, вишивкою.

 • Роль сім’ї в забезпеченні духовної єдності поколінь.

Окремо працює і лекторій для молодих батьків, які потребують особливої

уваги з боку педагогів. Адже правильно навчені батьки - правильно виховані

діти. Тематика лекторію для молодих батьків:


 • Індивідуальні особливості та їх врахування у вихованні молодших школярів;

 • Роль методів стимулювання у навчально-виховному процесі молодших школярів;

 • Методи формування поведінки у молодших школярів;

 • Проблеми формування трудового виконання молодших школярів.

Сьогодні понад 65% молодих батьків, народжуючи дітей, не мають

ані найменшого уявлення про мету, завдання, форми та методи виховання дітей у сім’ї; 20 % - керуються досвідом народної педагогіки, виховуючи власних дітей так, як їх самих виховували батьки. І лише 15% мають належні психолого-педагогічні знання, ознайомлені з науково-педагогічною літературою.

Для подолання проблем потрібно підвищувати виховний потенціал сім’ї, цілеспрямовано орієнтувати внутрішньо сімейну взаємодію. Ефективну допомогу сім’ї у вирішенні даних проблем повинна налдати школа. На перший план виступають взаємодія школи, учителя із сім’єю, спільна робота вчителя і батьків, яка зумовлена спільністю цілей виховання дітей.

Сфера спілкування вчителя з батьками учнів особливо заслуговує на увагу. Адже від узгодженості зусиль і єдності вимог до учнів у сім’ї й школі значною мірою залежить підвищення ефективності виховання.

Коли родини активно залучені до занять у школі, то всі – учителі, батьки та діти – можуть мати вигоду. Учителі створюють відкриту атмосферу для залучення батьків, спонукаючи ставити запитання, відвідувати заняття й ділитися з учнями своїми інтересами та вміннями.

Дружня привітна школа створює особливий клімат залучення батьків .

Регулярне спілкування між школою та батьками важливе з багатьох причин. Відкриті канали для спілкування налагоджуються на початку навчального року. Можливість зустрічатися й обговорювати програму та плани батьків є установкою на цілий рік. Слід взяти батьків для себе в партнери і таке партнерство повинно бути довготривалим. Тільки в спільній праці буде досягнуто основної мети виховання своїх дітей.
ДОДАТОК Г “ Анкети для учнів та батьків”

Анкета для батьків

“Чи знаєте ви свою дитину?

1.Якими мотивами керується Ваша дитина у навчальній діяльності?

“закон про освіту”;

інтерес в окремих галузях;

необхідність у майбутньому;

тому що інші вчаться.

2.Як ставиться Ваша дитина до навчання:

добре;

нейтрально;



погано;

3.У яких галузях знань найкраще виявляються знання Вашої дитини?

природничо-наукові;

суспільно-наукові;

гуманітарної ;

технічної;

мистецької;

4.Чи сприймає дитина виховні впливи

так;

ні;


5.Які захоплення та інтереси має Ваша дитина поза школою: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Яку громадську роботу виконує? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.Ким хоче бути Ваша дитина? Що Ви радите?

8.Які труднощі в роботі Вашої дитини?

9.Які труднощі в Ваших стосунках?

____________________________________________________________________________

10.Яка Ваша дитина за характером?

– ідейна – замкнена

– безідейна – контактна

– працелюбна – егоїст



АНКЕТА «ТИ І ТВОЯ РОДИНА»

1.Із ким у родині ти найбільш дружний?

2. Кому з рідних довіряєш свої таємниці?

3. Чи все про тебе знають батьки?

4. Чи розуміють тебе батько та мама?

5. Чи завжди батьки поводяться з тобою справедливо?

6. Якщо тобі погано, кому ти довіряєш свої почуття?

7. До кого звернешся, якщо потрібно у біду?



АНКЕТА № 2

Із-поміж наведених нижче якостей оберіть ті, що жодним чином вам не властиві:

Розумний; дурний; злий; добрий; гарний; дружелюбний; хитрий; жадібний; зарозумілий; правдивий; брехливий; чуйний; грубий; ласкавий; ябеда; насмішкуватий; непосидючий; егоїстичний; підлабузник; здирник; нахаба; жорстокий; байдужий до подій; мстивий.

ТЕСТ № 1

1.У мене часто з’являється бажання більше дізнатися про себе.

2.Я вважаю, що мені не потрібно в чомусь змінюватись.

3.Я впевнений у своїх силах.

4.Я вірю, що все задумане мною, здійсниться.

5.У мене немає бажання дізнатися про свої плюси та мінуси.

6.У моїх планах, я частіше сподіваюсь на успіх, ніж на поразку.

7.Я хочу краще та ефективніше працювати.

8.Я вмію примусити себе, коли потрібно.

9.Мої невдачі багато в чому пов’язані з невмінням щось робити.

10.Я цікавлюсь думкою інших про мої якості та можливості.

11.Мені важко самостійно досягти задуманого і виховати себе.

12.У будь-якій справі я не боюсь невдачі й помилок.

13.Мої якості і вміння відповідають вимогам навчання.

14.Обставини сильніші за мене, навіть якщо я дуже хочу щось зробити.
АНКЕТА «ТИ І ТВОЯ РОДИНА»

1.Із ким у родині ти найбільш дружний?

2. Кому з рідних довіряєш свої таємниці?

3. Чи все про тебе знають батьки?

4. Чи розуміють тебе батько та мама?

5. Чи завжди батьки поводяться з тобою справедливо?

6. Якщо тобі погано, кому ти довіряєш свої почуття?

7. До кого звернешся, якщо потрібно у біду?


ДОДАТОК Д “СТАТУТ УЧНІВСЬКОГО ТОВАРИСТВА “ РОДИНА”
С Т А Т У Т ОРГАНУ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ТОВАРИСТВА “ РОДИНА”

БЕСІДСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1.Шкільний орган учнівського самоврядування товариства “Родина” – це органі-

зація учнів і вчителів Бесідського НВК, створена для задоволення освітніх, соці-

альних, духовних потреб учнів, сприяння їх особистому становленню та розвитку.

1.2.Засновником органу учнівського самоврядування є учні 5 – 11 класів.

1.3.”Родина” здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, Закону Укра-

їни “Про освіту”, Конвенції про права дитини, Статуту Бесідського НВК.

1.4.Мета:

Створення діючої системи учнівського самоврядуваня, при якій можливе забез-

печеня сприятливих умов для розвитку у дітей та підлітків активної життєвої

позиції, творчих здібностей та ініціативи самовираження особистості дитини та

формування багатогранних духовних цінностей.

1.5.Головні завдання:

- виховання в учнів відповідального ставлення до навчання та забезпечення

необхідних умов для самовдосконалення;




 • вироблення вмінь і навичок організаційної роботи, соціального партнерства

та взаємодопомоги;

 • формування навичок самоаналізу, самоорганізаії та досвіду відповідального

особистісного вибору;

 • формування особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією;

 • створення широкого поля можливостей для самореалізації учнів в конкретних

справах;

 • виховання почуття власної гідності, вміння досягати індивідуальної та суспільної мети.

1.6.Організаційною формою діяльності органу самоврядування учнівського товари

ства “Родина” є гра (змагання) “Кращий клас школи”, суб’єктом якої є класні

учнівські колективи.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.Членами товариства “Родина” є учні 5 – 11 класів, а також вчителі, які працю-

ють з учнівським колективом. Участь у справах учнівського управління є

добровільною.

2.2.Первинним осередком органу учнівського самоврядування товариства “Родина”

є учнівський колектив класу. З кожним класом працює класний керівник на за-

садах співробітництва і співтворчості. До вирішення справ класу залучаються

батьки.

2.3.Організація життєдіяльності класного колективу здійснюється органами само-

врядування класу. Колективний орган самоврядування в класі – класні збори.

Структуру, порядок і зміст роботи своїх органів самоврядування класний ко-

лектив визначає самостійно.

2.4.Вищим органом учнівського самоврядуваня товариства “Родина” є загальні

учнівські збори.

2.5.Виконавчим органом учнівського самоврядування є Рада учнівського самовря-

дування. До її складу входять учні 5 – 11 класів. Рада учнівського самовряду-

вання об’єднує в собі 9 комісій: “Знання”, “Дисципліна і порядок”, “Дозвілля”,

“Живи, книго!”, “Прес-центр”, “Тепло сердець”, “Здоров’я”, “Спортивно-масо-

ва”, “Шефська допомога”.

2.6.Використовуються різноманітні форми і методи: засідання, рейд-перевірки,

інформаційні вісники, огляди роботи активу, організація та проведення на пов-

ному самоврядуванні загальношкільних лінійок, різноманітних свят, вечорів

відпочинку, конкурсів, змагань.

2.7.Засідання активу і рад справ проводяться за авторськими програмами і планами,

розробленими педагогом-організатором.

2.8.Комісії учнівської Ради здійснюють аналіз стану справ у відповідній сфері діяль-

ності учнівського колективу, проводять рейди, огляди та звітують перед учнів-

ською Радою

2.9.Зібрана інформація є основою для підведення підсумків змагання на звання

“Кращий клас”.

2.10.Рада працює під керівництвом педагога-наставника, якого призначає засновник.


3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА “РОДИНА”

Член товариства має право:

3.1. На захист своїх прав та інтересів, честі та гідності особистості.

3.2. На створення умов для реалізації творчих здібностей, організації навчальної,

пізнавальної, наукової, дослідницької, пошукової, творчої діяльності.

3.3. Обирати і бути обраним до кервних органів товариства.

3.4. На залучення до діяльності в товаристві членів своєї родини.

3.5. На відзначення та заохочення особистої активності і результативної діяльності

по реалізації завдань товариства.

Член товариства зобов’язаний:

3.5. Дотримуватись Статуту органу учнівського самоврядування товариства

“Родина”.

3.6. Брати активну участь у роботі однієї або кількох комісій.

3.7. Дотримуватись заповідей члена товариства.

3.8. Ділами і вчинками підтверджувати повагу до України, до народу, до рідного

навчального закладу; рости самостійними, чесними, людяними, готуватись

до дорослого життя і діяльності в ім’я рідної держави.

4. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ ТОВАРИСТВА

Товариство “РОДИНА” реорганізовується або ліквідовується:

4.1. За рішенням засновника, якщо діяльність товариства протирічить даному

Статуту.

4.2. За рішенням загальних зборів у випадку, якщо це підтримує 2/3 членів

товариства.

ЗАПОВІДІ ЧЛЕНА ТОВАРИСТВА



 1. УКРАЇНА – твій берег, твій дім, джерело твого життя.

Будь непримиренним до тих, хто чинить шкоду Україні, відстоюй інтереси держави, поважай її закони, символіку, рости патріотом і громадянином своєї країни.

 1. ТВІЙ НАРОД – це тисячолітнє дерево. Будь на цьому дереві не сухим сучком, а міцною гілкою, що зеленіє, цвіте і плодоносить. Дбай про своє самовдосконалення, громадянське ставлення.

 2. Торуй шлях до народних святинь, до історичних коренів народу Україїни, його духовних скарбів, вивчай державну мову. Цим ти виховаєш в собі справжнього українця.

 3. Твори своє “Я”, повір у свої сили, можливості, творчі здібності.

 4. Ти живеш на шкільному березі дитинства. Бережи його, дорожи ним, стань на ньому дбайливим господарем. Шануй дорослих, що готують тебе до майбутнього плавання від шкільного берега по бурхливій річці “ЖИТТЯ”.

ДОДАТОК Е “ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА МОДЕЛЬ ВИХОВАННЯ”


f:\2014_01_02\img_0002.jpg

ДОДАТОК Є “ ЗБІРНИК СЦЕНАРІЇВ “СВЯТКУЄМО РАЗОМ”

ДОДАТОК Ж “АЛГОРИТМ АНАЛІЗУ ВИХОВНОЇ СПРАВИ”

1.Педагогічна доцільність проведення даної справи; визначення того, що спричинило вибір: традиція, пропозиції дітей, учителя, ініціатива батьків, результати вивчення вчителем вихованості учнів, підготовка до загальношкільної справи або щось ще.

2.Визначеність і обумовленість мети та задач виховної справи, їх реалізація на кожному етапі та в цілому.

3.З”ясування того, як було організовано предметну діяльність школярів, їх активність та самостійність на всіх етапах заходу,як у процесі різноманітної діяльності формується колективізм, дружба, товаришування, діловитість, відповідальність.

4.Визначення того, наскільки відповідали основній меті й задачам заходу його зміст і форма , методи та прийоми виховання.

5.Питання про шляхи здійснення комплексного підходу до виховання учнів: реалізація основних напрямів виховання і вплив на всі сторони особистості школяра - раціональну, емоційну, мотиваційну та діяльнісно - вольову.

6.Засоби врахування вікової психології школярів, їх організованості, уважності, зібраності, вольової активності, захоплення справою; участь у роботі «важких» , «пасивних», слабо встигаючих дітей.

7.Рівень взаємодії і співробітництва самих учнів, вихователів та вихованців: стиль спілкування, міжособистісні стосунки, групові контакти , колективна творчість, діловитість, демократизм і гласність у роботі.

8.Результативність виховного заходу: що зроблено корисного для покращення оточуючого життя, для свого колективу, для людей, для суспільства. На завершення

робиться оцінка професійної діяльності вихователя , аналізуються його організаторські навички, комунікативність, стиль спілкування з школярами, здатність орієнтуватися в складних педагогічних ситуаціях, вплив на учнів, його особистісні якості.



Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал