Конкурс управлінських проектів "Новітні форми методичної роботи" Методичний проект "дорогу подолає той, хто йде" РоботуСторінка1/14
Дата конвертації11.12.2016
Розмір2.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ШЕПЕТІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Робота на обласний конкурс управлінських проектів

"Новітні форми методичної роботи"

Методичний проект

"ДОРОГУ ПОДОЛАЄ ТОЙ, ХТО ЙДЕ"Роботу виконала:

Грицюк Світлана Миколаївна,

заступник директора

з навчально – виховної роботи

Плесенської загальноосвітньої

школи І – ІІІ ступенів
2015 рік

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТА ПРОЕКТУ
НАЗВА Дорогу подолає той, хто йде
ТИП Методичний
ГЕОГРАФІЧНА ЗОНА ОХОПЛЕННЯ ПРОЕКТУ с. Плесна Шепетівського району Хмельницької області
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТУ


  • За метою проектної діяльності – творчий.

  • За змістом - інтегрований.

  • За кінцевим результатом – практичний.

  • За кількістю учасників – колективний.

  • За тривалістю – довготривалий.

  • База реалізації проекту – Плесенська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Шепетівського району Хмельницької області

  • Учасники проекту – педагогічний колектив, учні.

  • Термін реалізації – 3 роки

  • Ресурси:

• Людські – адміністрація школи, вчителі, психолог.

• Матеріально – технічні – матеріально – технічна база школи, методичний кабінет.

• Інформаційні – веб – сайт школи.
КЕРІВНИК ПРОЕКТУ Грицюк Світлана Миколаївна, заступник директора з навчально – виховної роботи Плесенської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів, ІНН – 2743117681, тел. 0989171122

e – mail: svetlana gritsjuk@mail.ruВИКОНАВЦІ ПРОЕКТУ
Грицюк С.М. – керівник проекту, має досвід реалізації методичних проектів, автор і розробник методичних посібників.
Бондарук Л.В. – координатор з тренінгової роботи, психолог, заступник директора з навчально – виховної роботи.
Капелюх Т.М. - вчитель наставник, вчитель англійської мови, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель
Варшавська А.Й. – вчитель наставник, вчитель математики та фізики,вчитель вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель.
Іванюк О.В. - вчитель наставник, вчитель світової літератури та російської мови, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель методист.
Вінічук В.М. - вчитель наставник, вчитель початкових класів, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель

Дерешук Н.М. – вчитель англійської мови


Ободянський О.В. – вчитель фізики.
Федорчук О.І. – вчитель світової літератури.
Наметченюк І.О. – вчитель початкових класів.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ

АНОТАЦІЯ
Соціально-економічні перетворення, які відбуваються в суспільстві нині, зумовлюють необхідність модернізації системи освіти. Інноваційні процеси у системі освіти висувають нові вимоги до особистісних та професійних якостей учителя, його соціальної та професійної позиції. Це насамперед стосується молодих учителів, оскільки саме вони – "майбутнє школи". Сьогодні переосмислюються цілі, задачі та зміст освіти, триває пошук нових технологій, методів і форм підвищення якості освіти. Проте модернізація системи освіти не може бути досягнута лише за рахунок ознайомлення молодого вчителя із сучасними педагогічними теоріями та технологіями. Сучасна педагогічна дійсність вимагає включення молодого вчителя в систему післядипломної освіти, основне завдання якої – надання допомоги молодому педагогу в процесі його професійного зростання. Отже, післядипломна освіта молодого вчителя, зміст та підходи до її організації, педагогічне забезпечення є особливо актуальними в сучасних умовах.

Впровадження проекту "Дорогу подолає той ,хто йде" дозволяє здійснити педагогічне забезпечення професійного розвитку молодого вчителя на належному рівні. Педагогічне забезпечення розкривається нами через створення умов, які сприяють професійному зростанню, психолого-педагогічний та методичний супровід у підготовці молодого вчителя до інноваційної діяльності, засвоєння успішних педагогічних практик.


МЕТА

Адаптація молодих педагогів у колективі, їхнє самоствердження й професійне становлення; підвищення їхнього освітнього, фахового рівня.


ЗАВДАННЯ
1. Допомога педагогу у розв’язанні конкретних проблем щодо методики викладання.

2. Ознайомлення вчителів - початківців із сучасними методиками й технологіями навчання, перспективним педагогічним досвідом, особливостями роботи з шкільною документацією.

3. Допомога педагогу у професійному становленні, виробленні власного стилю роботи, розвитку фахового потенціалу через використання сучасних методів, засобів навчання, впровадження нетрадиційних форм і прийомів, нових педагогічних технологій.

4. Забезпечення вчителів інформаційною підтримкою, формування електроної бази даних щодо інноваційної діяльності молодих педагогів, створення сучасних науково – методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого – педагогічної, наукової, науково – популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань.

5. Забезпечення психологічного супроводу професійного становлення молодого спеціаліста.
НАПРЯМКИ РОБОТИ
● Створення мобільного методичного консультпункту для молодих педагогів "Дорогу подолає той, хто йде" .

● Інформаційне забезпечення професійного зростання молодих фахівців.

● Соціально – психологічний супровід процесу адаптації молодого спеціаліста.

● Створення оптимальних умов для розвитку професійних компетентностей вчителів - початківців.

● Контрольно-діагностична діяльність роботи молодих педагогів, корекційно – консультаційна діяльність.
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ
● підвищення професійного рівня педагогічних працівників;

● удосконалення і модернізація освітнього середовища закладу;

● поліпшення якісних показників роботи школи.


ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
п/п

Вид діяльності

Строки

Виконавці

І етап. Діагностико – концептуальний

1

Аналіз кадрового складу молодих педагогів школи.

серпень 2015

Грицюк С.М.

2

Аналіз якості науково – методичного забезпечення педагогічної діяльності молодих педагогів, інноваційних процесів в освітньому просторі школи.

серпень 2015


Грицюк С.М.

3

Виявлення перспективних напрямків розвитку педагогічної діяльності молодих педагогів, залучення їх до науково – методичної роботи шкільного рівня.

серпень 2015


Грицюк С.М.

Вчителі наставникиІІ етап. Організаційно – теоретичний

4

Вивчення основних стратегій, засобів і механізмів роботи з молодими педагогами

серпень 2015

Грицюк С.М.

Вчителі наставники5

Формування пакету діагностичних методик

серпень 2015

Грицюк С.М.

Бондарук Л.В.6

Розробка моделі моніторингу готовності молодих педагогів до іноваційної, психолого – педагогічної діяльності.

серпень 2015

Грицюк С.М.

Бондарук Л.В.7

Проведення анкетування

І тиждень вересня 2015

Грицюк С.М.

Бондарук Л.В.8

Аналіз результатів анкетування педагогів –початківців.

ІІ тиждень

вересня 2015Грицюк С.М.

Бондарук Л.В.9

Розробка комплексного плану заходів по створенню єдиного освітньо-методичного простору для роботи з молодими вчителями.

Організація роботи мобільного центру методичної допомоги молодим спеціалістам.ІІ тиждень

вересня 2015Грицюк С.М.

Бондарук Л.В.

Вчителі наставники


10

Презентація проекту "Дорогу подолає той, хто йде"

вересень 2015

Грицюк С.М.

ІІІ етап. Аналітико – практичний

10

Практична реалізація проекту, організація моніторингового спостереження за проміжними результатами, координація діяльності.

2015-2016 н.р.

Грицюк С.М., вчителі наставники

11

Модернізація ресурсного забезпечення проекту

2016-2017 н.р.

Грицюк С.М.

12

Моніторинг сформованості професійних компетентностей молодих вчителів у практичній діяльності

2016-2017 н.р.

Грицюк С.М.

13

Упровадження ідей синтезу традицій та інновацій в системі роботи з молодими педагогами у освітній простір школи

2016-2017н.р.

вчителі наставники

IV етап. Підсумково – презентаційний

14

Виявлення позитивної динаміки якості освіти через діяльність молодих педагогів в освітньому просторі школи

2015-2018 рр.

Грицюк С.М.

Бондарук Л.В.15

Аналіз результатів моніторингу проекту, узагальнення.

2017-2018 н.р.

Грицюк С.М.

Бондарук Л.В.16

Розробка стратегій подальшого розвитку науково – методичної роботи шкільного методичного кабінету щодо методичного супроводу діяльності молодих педагогів.

2017-2018 н.р.

Грицюк С.М.

17

Узагальнення досвіду реалізації проекту:

висвітлення результатів на сайті школи, у фахових виданнях , під час проведення різноманітнимх методичних форумів.березень- травень 2018

Грицюк С.М.


БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ


Статті витрат

Розрахунок витрат

Джерела фінансування

Загальна сума грн.

Внесок громади

Кошти благод. фондів

Кошти з інших джерел

І. Програмні витрати

1.1. Презентація мобільного консультпункту «Дорогу подолає той, хто йде».

1.2. Організація тренінгових занять для педагогів – початківців.

1.3. Організація роботи виїздних консульпунктів для педагогів – початківців.

1.4. Організація методичних заходів.

ВСЬОГО:

40 грн.

220 грн

160 грн300 грн220 грн


160 грн

300 грн

40 грн.

40 грн

220 грн

160 грн300 грн

ІІ. Відрядження, транспорт, зв'язок

2.1. Відшкодування витрат на проїзд спеціалістів

2.2. Пальне на перевезення автобусом для виїзних методичних заходів.

ВСЬОГО:


500 грн


800 грн800 грн


500 грн500 грн


800 грн

Загальна сума

2020 грн
1480 грн

540 грн

2020 грн


ПАРТНЕРИ
п/п

Повна назва організації - партнера

Контактна особа (прізвище, імя по батькові, посада)

Форма внеску в реалізацію проекту

1

Методична рада Плесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Грицюк С.М., ЗДНВР

Надання приміщення та методичної літератури для проведення занять, координація діяльності проекту.

2

Методичний кабінет управління освіти, молоді та спорту Шепетівської райдержадміністрації

Мазур В.Д.,

завідуюча районним методичним кабінетом


Допомога в оргаізації районних методичних заходів3

Педагогічні колективи шкіл району

ЗДНВР

Консультування

4

ХОІППО

Спеціалісти ХОІППО

Консультування


ПЛАН РОБОТИ МОБІЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО КОНСУЛЬТПУНКТУ ДЛЯ МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ
"ДОРОГУ ПОДОЛАЄ ТОЙ,

ХТО ЙДЕ"

І рік реалізації проекту

п\п

Дата

засідання

Зміст роботи

Відповідальні

1.

Вересень

Організація групи молодих вчителів школи та наставників для роботи над проектом. Презентація проекту.

1.     Знайомство із молодими вчителями

2.     Ознайомлення із змістом, завданнями, метою проекту.

3.      Практикум  «Вивчення та виконання навчальних планів та програм», «Як вести журнал?»

4.    Семінар « Методичне забезпечення навчального предмету».

5.Вчимося аналізувати урок. Декада наставника.ЗДНВР, вчителі -наставники

2.

Жовтень

Питання для обговорення: 

1. Семінар «Професійна компетентність педагога».

2. Консультація « Вимоги до поурочних планів».

3.  Практикум «Що повинен знати вчитель про   перевірку зошитів, щоденників».

4.  Консультація «Вимоги до планування виховної роботи».


ЗДНВР, ЗДВР

3.

Листопад

Питання для обговорення: 

1.Педагогічні читання «Урок – як основна форма навчально-виховного процесу. Структура уроку. Золота педагогічна скарбниця «101 цікава педагогічна ідея (як зробити урок)». Психолого-педагогічні аспекти організації уроку: вимоги до структури уроку; вимоги до змісту уроку і процесу навчання; вимоги до техніки проведення уроку; причині невдалого уроку; правила, які забезпечують успішність уроку».

2.Семінар «Етичний кодекс педагога».

3.Тренінг « Труднощі в роботі, способи їх подолання»

4. Відвідування та обговорення уроків молодих учителів з наступним їх обговоренням, виховних годин.

5. Аналіз та самоаналіз уроку.ЗДНВР, психолог, вчителі -наставники

4.

Грудень

Питання для обговорення: 

1. Семінар «Дидактичні принципи  як показник ефективності навчання».

2. Прес коніеренція «Способи організації початку уроку».

3.Практикум «Виконання навчальних програм. Оформлення журналів»

4. Відвідування та обговорення уроків молодих учителів з наступним їх обговоренням


ЗДНВР, вчителі- наставники

5.

Січень

Питання для обговорення: 

1.Семінар «Основні методи і форми роботи на уроці».

2. Семінар-практикум: «Виготовлення та використання наочності на уроках»


ЗДНВР, вчителі-наставники

6.

Лютий

Питання для обговорення: 

1.Семінар – практикум «Культура професійного спілкування».

2. Лекція «Дидактогенія – шкільний невроз».

3. Круглий стіл «Поради вчителю щодо підтримки дисципліни в класі».

4.Практикум «Домашнє завдання : його місце та значення в навчальному процесі.»

 5.  Відвідування та обговорення уроків наставників.


ЗДНВР, ЗДВР,психолог7.

Березень

Питання для обговорення: 

1.Прес – конференція «Методи й прийоми індивідуальної навчальної та виховної роботи».

2. Семінар – практикум «Організація індивідуальної роботи з батьками».

3.Практикум: «Відвідування батьківських зборів досвідчених класних керівників».
ЗДНВР, ЗДВР, психолог,

вчителі -наставники8.

квітень

Питання для обговорення: 

1.Заочна (очна) екскурсія «Знай і використовуй на уроці».

2. Калейдоскоп педагогічних цікавинок.

3.  Відвідування та обговорення уроків , виховних заходів молодих  учителів з наступним їх обговореннямЗДНВР, вчителі-наставники

9.

Травень

Питання для обговорення: 

1.Методичні поседеньки. Підсумки роботи за рік.

2.Практикум « Підсумкове оцінювання»


ЗДНВР, вчителі-наставники

                                             Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал