Конкурс «Педагогічні інновації»Сторінка13/22
Дата конвертації08.12.2016
Розмір2.54 Mb.
ТипКонкурс
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22
Тема та проблеми: людина і природа; внутрішнє наповнення життя, що обумовлює почуття людської гідності, самовідчуття лю­дини; сенс життя; наступність поколінь; людина серед людей, люд­ські спільноти.

3.3. Особливості літературного стилю письменника.

3.3.1. Слово викладача світової літератури.

З іменем Хемінгуея пов’язане і поглиблення поняття підтексту в літературі, тобто прихованого змісту. Не лише у словах, а й у мовчанні, натяках, паузах письменник ніс до читача те, що хотів сказати. Хемінгуей не про все, що знає, говорить читачеві, щось він воліє не сказати, щось утаємничити, а читач завдяки асоціативності мислення немовби відновлює те, що автор не висловив уголос. Такий художній прийом називається «ефектом айсберга». Як відомо, одна третина айсберга знаходиться над водою, а дві його третини – під водою. Саме ці дві третини і має домислити читач.3.3.2. Складання сенкану до образу Сантьяго (українською та англійською мовами).

1-й рядок – один іменник;

2-й рядок – два прикметники;

3-й рядок – три дієслова;

4-й рядок – чотири слова, що виражають ставлення або власні почуття;

5-й рядок – одне слово – синонім до першого.

 Орієнтовний приклад:


1. Сантьяго.
2. Цілеспрямований, наполегливий.
3. Прагне, мріє,  досягає.
4. Людина,  яку знищити неможливо.
5. Старий.

3.4. Актуальність творчості письменника.

Слово викладача світової літератури.

Своїми творами письменник намагався спасти світ, зробити краще людину. У будь-якій ситуації людина не повинна втрачати гідність і принциповість. Хемінгуей писав нібито про прості речі (честь, хоробрість, душевну щедрість), але на власному прикладі, на прикладі свого покоління він знав, як важко дотриматись цих речей в житті. Гуманізм, оптимізм, людська гідність – це те, чого не вистачає в нашому житті і сьогодні. І дійсно, «є речі, гірші за війну. Боягузтво гірше, зрада гірше, егоїзм гірше»…IV. Узагальнення і систематизація отриманих знань.

4.1. Демонстрація і захист комп’ютерної презентації, яка виконана творчою групою студентів і паралельне коментування англійською мовою.

4.2. Бесіда за питаннями викладача англійської мови.

Teacher: Look at the most famous quotations of the writer on the blackboard. Read and translate them and answer my question-What is the main idea of «The old man and the Sea»?

1) «I was trying to learn, to write, commencing with the simplest things».

2) «I do most of my work in my head. I never begin to write until my ideas are in order. Frequently I recite passages of dialogue as it is being written; the ear is a good censor. I never set down a sentence on paper until I have it so expressed that it will be clear to anyone».

3) «I would like to live to profound old age and wisdom. It’s interesting, is there the boundary of cognition?»

4) «The human is not created for defeat».

5) «The person can be destroyed, but one cannot won».V. Домашнє завдання.

 • Зі світової літератури: написати твір на одну з тем: «Людина створена не для поразок», «Життя – боротьба», «А хто тебе переміг, старий?».

 • З англійської мови: To retell the text «E.Hemingway’s life and writings». To write a composition «My favorite American writer: Ernest Hemingway».


Кордонська А.В.
THE ENVIRONMENTAL PROTECTION


«Географія», «Безпека життєдіяльності», «Екологія», «Основи медичних знань»
ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

I. Організаційна частина.

 • Перевірити наявність студентів на занятті.

 • Відповісти на поставлені запитання.

 • Мобілізувати студентів до праці, активізувати їх увагу, створити робочу атмосферу.

II. Підготовка студентів до виконання практичної роботи.

1. Повідомлення теми, мети та послідовності виконання завдань.

Тема: «Охорона навколишнього середовища. Природні катаклізми. Тривалі часи. Минулий тривалий час. Утворення і вживання.»
Мета: Засвоїти лексику по темі та активізувати її вживання в мовленні, вивчити утворення та вживання минулого тривалого часу.

Вивчивши тему, ви повинні

знати: лексичний мінімум теми, вільно користуватися при перекладі відповідною інформацією; утворення та вживання минулого тривалого часу;

вміти: використовувати лексичний матеріал з теми під час усного та писемного мовлення, розуміти на слух, виконувати тренувальні вправи на утворення минулого тривалого часу.

2. Актуалізація опорних знань студентів.

метод: мікрофон, декламування вірша

Декламування вірша «What is this life?».

What is this life, if full of care

We've no time to stand and state,

No time to see when woods we pass

Where squirrels hide their nuts in grass.

No time to see in broad daylight .

Streams full of stars like skies at night.

A poor life this is, full of care,

We've no time to stand and stare.

Дайте відповіді на запитання:

What do you say the environmental protection nowadays?Мовленнєва зарядка:

Read and comment:

a) Article 67 of our constitution reads: «Citizens of Ukraine are obliged to protect nature and conserve its riches».

b) June 5th is World Environment Day according to a decision of the 27th Session of the United Nations General Assembly

Студенти висловлюють власну думку.

Підведення підсумків викладачем.

3. Мотивація навчальної діяльності студентів.

метод: розповідь, відеометод

Студенти переглядають фрагмент документального фільму про охорону навколишнього середовища та його обговорення. • What is this video about?

 • What proverb is the most suitable to it?

 • Never cast dirt into fountain of which you have sometimes drunk.

 • A bad beginning makes a bad ending.

 • First think, than speak.

Підведення підсумків викладачем.

Today the word “ecology” is on everybody’s lips. It is the study of plants and animals in relation to their environment. People have made a mess in nature: polluted air, soil and water; chopped and burnt trees; killed animals; learned to use nuclear power. It is clear that not only nature is influenced by the changes of the modern world, but people health is as well. Everybody wants to be healthy, so we need to take care about our environment. The Earth needs our help. Here we have the “Complaints and suggestions book of Nature”. The secretary will help us to write down our complaints or suggestions. I suggest the first one “Human, be our friend but not the master”.III. Виконання практичної роботи.

метод: пояснення

1. Вступний інструктаж.

1. Пояснити студентам порядок виконання практичної роботи.

2. Виконання практичних завдань.

2. Поточний інструктаж.

метод: словникова робота, робота з текстом, виконання тренувальних вправ, робота з опорним конспектом,

самостійна робота під керівництвом викладача 1. Вивчення нової лексики.

 2. Читання слів з перекладом.

Environmental - довкілля

Worry - турбуватися

Pollution - забруднення

Point out - вказувати

Branch - галузь (науки)

Deal - мати справу

Relation - відношення

Point of view - точка зору, думка

Mankind - людство

Lessen - зменшувати

Create - утворювати

Multiply - збільшувати

Considerable - значний

Closed cycle use - замкнений цикл використання

Practice - практика

Purify — очищати

Instead – замість


 1. Читання та переклад тексту.

THE ENVIRONMENTAL PROTECTION

People all over the world are worried about what is happening to the environment. Newspapers and magazines write about air pollution, land pollution and water pollution. They write that the Earth is our home and all people must take care of it. We must do everything possible to save the nature, to make our rivers and air clean. The importance of this task is pointed out by scientists. The branch of science that deals with the relation of living things to their environment is called ecology. From the point of view of ecology the mankind should first of all lessen pollution.

Forest areas and nature parks are of great importance for people's health. It's necessary to create nature parks. There are a lot of such parks in Ukraine. We have not only to protect them but to see that they multiply.

Considerable progress was made during the second half of the century: forest areas have been planted or replanted; millions of hectares of new forests are planted each year.

The closed cycle use of water by industry was put into practice. Each factory purifies and re-uses the same water, instead of taking more from river or lake. Most of the factories in the gas, iron, and steel industries now operate closed cycle water systems.

Nature has its rights, and it is the duty of man to respect and defend these rights.4. Виконання тренувальних вправ по темі.

1. Match the words (знайти правильний переклад).

1 . to protect

1. любити природу

2. to take care of nature

2. Червона книга

3. to like nature

3. зменшувати забруднення

4. to feed animals and birds

4. створювати заповідники

5. rare plants (animals)

5. захищати

6. the Red Book

6. екологія

7. ecology

7. годувати тварин і птахів

8. to lessen pollution

8. використовувати воду повторно

9. to create nature parks

9. дбати про природу

10. to re-use the same water

10. рідкісні рослини (тварини)


5. Answer the questions (дати відповіді на запитання).

1. The Earth is our home, isn't it?

2. What is "the Red Book"?

3. Are there rare animals in your region?

4. Do you take care of nature?

5. What are the main ways to protect nature?6. Translate the sentences (перекласти речення на англійську мову).

1. Сьогодні проблеми довкілля є найбільш гострими для сучасного суспільства.

2. Забруднення повітря, води, ґрунту та радіоактивне забруднення шкодять природі.

3. Вчені вважають, що людська діяльність змінює клімат нашої планети та руйнує його.

4. Тільки зараз ми зрозуміли, що наша планета під загрозою і це наша провина.

5. Ми можемо створювати заповідники для видів тварин та рослин, які зникають.7. Put 4 questions to sentence (поставити до речення 4 типи запитань).

1. After the Chernobyl tragedy thousand of people greatly suffered from radiation.8. Робота в групах:

Опрацювання тематичних текстів:

Read, translate and retell.

I Oil disasters

In 1989 the Exxon Valdez oil tanker disaster killed thousands of animals such as sea otters and American bald eagles on the Alaskan coast. Oil tanker disasters are reporter on the news. However, some environmental problems are more gradual so people do not notice.II The Ozone Layer

As many people know, pollution from cars and factories is making the hole in the ozone layer even bigger. The hole allows too many dangerous rays through. The rays stimulate growth of algae. If there is too mush algae, small fish are trapped.III Poisoning the food chain

Many fish are becoming deformed from the pollution. Others are becoming poisonous to eat. This means that animals such as some birds or whales are poisoned when they eat the fish.

Last year a dead baby dolphin was found in Cardigan Bay in Wales. It had such a high level of pollution in its body that it was classified as toxic waste. Similar things have happened in other countries with whales.

IV Dangerous chemicals

Chemicals from rubbish and industrial waste pipes are as harmful as oil tanker disasters. Industrially produced chlorine and chlorine mixtures such as pesticides, dyes ,bleach and some plastics are particularly dangerous. The chlorine accumulates in the sea ,then accumulates in the fat of marine animals” bodies. This causes problems with their liver, immune system and reproductive system. In 1988, 18000 seals were killed by a virus n the North Sea. Their bodies could not fight the virus because their immune systems did not work properly because of pollution in their bodies.Обговорення екологічних проблем людства: Say what problems of environment have been touched in the text.

Складання списку екологічних проблем у світі.

9. Робота над підстановочною таблицею:

Складіть речення за таблицею.


stop


saving the rainforest
avoid


air pollution, land pollution and water pollution.Deforestation

We must
Global warmingAcid rains
prevent

Ozone holesPoisonous gases
reduce

Fur-hunting, whale hunting,


10. Робота з опорним конспектом «Минулий тривалий час».

11. Виконання вправ на закріплення (довідник Верба вправа104 с.269).

3. Заключний інструктаж.

метод: комп’ютерна презентація

Студенти заздалегідь отримали завдання і демонструють комп’ютерні презентації про охорону навколишнього середовища.Підведення підсумків.

IV. Оцінка знань, умінь, навиків, набутих на занятті.

метод: самостійна індивідуальна робота

Оцінюється виконання практичної роботи та за індивідуальними завданнями (переклад тексту, постановка до речення 4 типів питань).1-V

Translate into Ukrainian.

It is very difficult for many Ukrainians to believe that their large and rich country with its rich and generous nature: great forest, thousands of lakes, rivers and streams, vast steppes and fields, beautiful gardens and parks could have the problem with the environment. Environmental pollution is great today. The intensive development of industry results in air pollution. We are the part of our nature and we must understand it.Put 4 questions to sentence.

Lake Baikal is the deepest freshwater lake on the Earth.2-V

Translate into Ukrainian.

Many kinds of birds, animals, fish and plants disappeared forever. But many kinds of rare animals are registed in the "Red Book". In this book there are such plants and animals which are protected by the state, because people can destroy them in a very short period of time. There are many National Parks in Ukraine. They are located in different parts of the country. Nature has its rights and it is the duty of a man to respect and (defend these rights.Put 4 questions to sentence.

Modern plants and factories send a lot of smoke into air.V. Підведення підсумків заняття. (1 хв.)

We understand, that our home is in danger. Who is guilty of this disaster?

The answer is simple: all of us. Let’s think what can we do to save the environment and make the contract with the nature.(the pupils promise to help the nature)ю

Our lesson is over. I’m sure you are real friends of our planet. And I hope our lesson helps us to be more active in the ecological movement. In fact, we live only once and not a very long life and we have one Earth. Remember the wise saying of a great English writer John Galsworthy who said: “If you don’t think about the future, you will not have it”.VI. Повідомлення домашнього завдання. (1 хв.)

1. Вивчити опорний конспект «Минулий тривалий час».


Позитивним ефектом відзначаються позааудиторні заходи, які також поєднують в собі принципи, поняття і факти двох і більше дисциплін.Наприклад, проведення міні-конференції на тему: «Свята України та Великобританії» мало на меті не лише вивчити ефективність проведення позааудиторних заходів в якості активізації і семантизації набутих знань та засвоєння нових знань в нестандартних умовах, а й встановити інтеграційні зв’язки компаративним методом:
СВЯТА УКРАЇНИ ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
ВИКЛАДАЧІ: ЧОРНА Т.М., ШИКІР М.І.

Українська література, Історія України, Географія,

Культурологія, Соціологія

I. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Організаційний момент. Повідомлення теми, мети, плану конференції. Вступне слово викладача Чорної Т.М.

Good afternoon, Ladies and Gentlemen!

Let us begin conference, which is devoted to special holidays in Great Britain and Ukraine. They have so common features but have a difference. We must analyse this phenomenon

TEACHER’ S INTRODUCTION:

Every nation and every country has its own traditions and customs. Traditions make a nation special. Some of them are old-fashioned and many people remember them, others are part of people’s life. Some British customs and traditions are known all the world. A lot of them, have very long histories. Some are funny and sorns are strange. But they are all interesting. You cannot really imagine Britain without all its traditions, this integral feature of social and private life of the people living on the British Isles. Ukrainians also love their numerous holidays and love to "celebrate" thosе 2 holidays in glanderous fashion.Please also see our calendars.

January

June

 • 1 st New Year’s Day

 • 5th Twefth Night

 • Trooping the Colours

 • Wimbledon Tennis Tournament

February

 • 1st Candlemas Day

 • 14th Valentine’s Day

July

 • Swan Upping

March

August

 • 1st St David's Day

 • (Wales National Day)

 • 17th St. Patrick’s Day (Ireland’s Special Day)

March/April

 • Shrove Tuesday

 • Lent

 • Mothering Sunday

 • Maundy Thursday

 • Easter

 • Notting Hill Carnival September

 • Harvest Festival October

 • 31st Halloween

April

 • 1st April Fool’s Day

 • 23rd St George’s Day (England's National Day)

November

 • 5th Bonfire Night

11th Remembrance Day

30th St Andrew's Day (Scotland's National Day)

May

December

 • 1st May Day


Britons have so much holidays. They may be for all country , as Birthday (twice - official and private) of Queen , Valentine’s Day,Halloween and locally for every town or even village

The common holidays in Great Britain and Ukraine, what we shall analyze, are:

 • New Year, is celebrated by the first of January

 • Mothering Sunday, often it take place at the 26 th of March

 • Easter, the date of Easter is usually determined by the Church

-May Day , is celebrated at the first of May

 • Christmas , the date of celebration is 25 of December

And then all parts of Great Britain, such as Wales, Ireland, England and Scotland have their Saint Patrons and we shall listen about them. For the end you will take part in the questioning and get a Prize . So, good luck!
II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Доповіді студентів

Метод: монологічне мовлення з відеосупроводом, послідовний переклад, порівняльний аналізПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал