Конкурс «Педагогічні інновації»Сторінка12/22
Дата конвертації08.12.2016
Розмір2.54 Mb.
ТипКонкурс
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22
Тема: Customs and traditions of Great Britain (Свята і звичаї Великобританії)

Мета: we must learn the lexical material, use it in our conversation, and learn grammar rules about Present Simple Tense (засвоїти лексичний мінімум по темі та активізувати її вживання в мовленні, вивчити часову форму дієслова Present Simple Tense, випадки його утворення та вживання)

Вивчивши тему, ви повинні

знати: лексичний мінімум теми, вільно користуватися перекладом відповідної інформації; часову форму дієслова Present Simple Tense;

вміти: використовувати лексичний матеріал з теми при перекладі інформації, використовувати знання про форми дієслова в практичному мовленні, складати власні повідомлення на задану тему.

2.2. Актуалізація опорних знань студентів.

Метод: «Коло думок», фонетична зарядка

Look at the screen. What can you see on it? Yes, you are right. These are symbols of some holidays. Each of you and I have favorite holiday which waiting impatiently and with interest for it. So, I want to talk about your favorite holiday. Use the beginning of sentences such as:I think that...

Because...

For example...

So...

I will be first. I think that my favorite holiday is New Year, because it is a holiday full of incredible things. For example, when Old kind man with beard comes to us and left the present for all of us. So, I like this holiday and I always waiting for surprise. Now I’m listening to you.Студенти висловлюють власну думку.

Підведення підсумків викладачем.

So, we must say that holiday and traditions are integral part of our life, we can not live without it.2.3. Мотивація навчальної діяльності студентів.

Метод: комунікативна гра

As you know most of interesting holidays let’s try to find the right date for every holiday. Look at the screen.(Студенти переглядають таблицю з датами і святами і знаходять між ними відповідність).

January, 1

Easter

April – May

New Year

February, 14

Thanksgiving Day

December, 25

St. Valentine's Day

November,26

Halloween

October,31

ChristmasAnswers (відповіді): October, 31 - Halloween

November, 26 –Thanksgiving Day

December, 25 – Christmas

January, 1 - New Year

February, 14 - St. Valentine's Day

April – May – EasterПідведення підсумків викладачем.

Today we must remembere about all of customs and holiday. Of course, it is very difficult put all rules each of it, but some of them we know. All this make our life more interesting, full of pleasant surprise and give hopes for us in better future.III. Виконання практичної роботи.

Метод: пояснення

1. Вступний інструктаж.

1.1. Пояснити студентам порядок виконання практичної роботи.

1.2. Виконання практичних завдань.

2. Поточний інструктаж.

Метод: словникова робота, робота з текстом, виконання тренувальних вправ, робота з опорним конспектом, самостійна робота під керівництвом викладача


 1. Вивчення нової лексики.

charities ['tʃærɪtɪz] — доброчинна діяльність

carol ['kær(ə)l] — різдвяний гімн, що славить народження Христа

chimney [' tʃɪmnɪ] — димар, димохід

turkey ['tə:kɪ] — індичка

festival ['festɪv(ə)]] — свято, святкування

to blow up ['bləu ʌp] — підривати, висаджувати в повітря

to succeed [sək'si:d] — досягти мети, добитися

bonfire ['bɔn,faɪə] — багаття, вогнище

to let off firework ['faɪəwə:k] — влаштовувати феєрверк


 1. Читання та переклад тексту.

HOLIDAYS IN GREAT BRITAIN

There are fewer public holidays in Great Britain than in other European countries. They are: Christmas Day, New Year's Day, Easter Monday, May Day and other. Public holidays in Britain are called bank holidays, because the banks as well as most of the offices and shops are closed.

The most favorite holiday is Christmas. Before Christmas, groups of singers go from house to house. They collect money for charities and sing carols, traditional Christmas songs. Many churches hold a service on the Sunday before Christmas.

Christmas is a family holiday. All the family usually meets for the big Christmas dinner of turkey and Christmas pudding. And everyone gives and receives presents. The 26th of December it's the time to visit friends and relatives. This day postmen and servants receive their presents in the boxes.

New Year's Day is less favorite in Britain than Christmas. Besides public holidays, there are some special festivals in Great Britain.

Переклад тексту

Свята у Великій Британії

У Великій Британії менше державних свят, ніж в інших європейських країнах. Це Різдво, Новий рік, Великодній понеділок, Травневий день та інші. Державні свята в Британії називаються банківськими, тому що банки, а також більшість офісів і крамниць закриті.

Найулюбленіше свято — це Різдво. Перед Різдвом групи співаків ходять із будинку в будинок. Вони збирають гроші на благодійні потреби і співають традиційні різдвяні гімни. Багато церков проводять церковну службу в неділю перед Різдвом.

Різдво — це сімейне свято. Звичайно вся сім'я збирається за великою різдвяною вечерею, що обов'язково передбачає індичку та різдвяний пудинг. Усі дарують один одному подарунки. 26 грудня - це час, щоб відвідати друзів і родичів. У цей день листоноші й прислуга одержують подарунки в коробках.

Новий рік у Британії люблять менше, ніж Різдво. Крім державних, у Великій Британії є кілька особливих свят.

3. Виконання тренувальних вправ по темі.

3.1. Give the answers to the questions.

1. Are there many holidays in Great Britain?

2. What is the most popular holiday in Britain?

3. When is Christmas celebrated?

4. What are traditional Christmas songs called in Britain?

5. What everybody do in 26th of December?3.2. Match the translation (знайти правильний переклад).

1. Many churches hold a service on the Sunday before Christmas.
А) Новий рік у Британії люблять менше, ніж Різдво.

2. New Year's Day is less favorite in Britain than Christmas.
B) Усі дарують один одному подарунки.

3. Before Christmas, groups of singers go from house to house.
C) Це Різдво, Новий рік, Великодній понеділок, Травневий день та інші.

4. And everyone gives and receives presents.
D) Багато церков проводять церковну службу в неділю перед Різдвом.

5. They are: Christmas Day, New Year's Day, Easter Monday, May Day and other.
E) Перед Різдвом групи співаків ходять із будинку в будинок.


Відповіді: 1-d, 2-a, 3-e, 4-b, 5-c.

3.3. Аудіювання. Студенти отримують картки для виконання завдань.

Teacher: The next task is listening to the text, which is called “Why do the British Like Drinking Tea?” You know that tea is the most popular drink in Britain. Focus your attention on this text. You will read 2 times. Then we shall check whether you understand it. You must listen to me attentively and answer the following questions. I shall give you these cards and you should circle the right variant.

Why do the British Like Drinking Tea?

Everything in Britain, says a popular song, stops for tea. It’s true that tea is the most popular drink in Britain - far more popular than coffee. The Dutch brought the first tea to Europe in about 1610. By 1750 tea had become the principal drink of all the people in Britain. Tea was kept in special containers called tea-caddies, often with a lock. Nowadays, tea-drinking became a fashionable social ritual. That’s why there are a lot of tea gardens in London, where people could walk in the afternoon and enjoy a cup of tea with bread and butter and cakes. Many years ago tea parties were also popular at home, and soon the “afternoon tea” a real tradition. Today the custom of tea-time continues. Most people in Britain prefer strong cup of tea with milk.


п/п

True or false?

True

False

1

It is not true that tea is the most popular drink in Britain.2

By 1750 tea had become the principal drink of all the people in Britain.3

That is not why there are a lot of tea gardens in London.4

Many years ago tea parties were also popular at home.5

Today the custom of tea-time is not continues.6

Most people in Britain prefer strong cup of tea with milk.7

Nowadays, tea-drinking became a fashionable social ritual.
Key (відповіді): 1 -, 2 +, 3 -, 4 +, 5 -, 6 +, 7 +.

3. Translate the sentences (перекласти речення на англійську мову).

 • День Св. Валентина – це свято для закоханих.

St. Valentine's Day is a holiday for lovers.

 • На Різдво здійснюються усі мрії.

On Christmas all dreams are realize.

 • Коли приходить Новий рік ми бажаємо усім всього найкращого.

When New Year comes we wish all goodness to everybody.

New Year fulls of surprises, pleasant minutes and presents.

4. Put 4 questions to sentence (поставити до речення 4 типи запитань).

We are celebrate birthdays with family and friends.

5. Виконання вправ на закріплення знань з граматики.

Teacher: On the next part of our lesson we must remembered about grammar material: Present Simple Tense.

Lets talk about it in Ukraine.5.1.Продовжіть речення:

 • Теперішній неозначений час – це...

 • Допоміжними дієсловами виступають...

 • Заперечні речення утворюються...

 • Питальні речення утворюються...

5.2. Tell is it right.

You have cards with answers. You put up the card with “Wrong” or “Right” on your mind and then you will get marks.

 1. Every coutry have its own customs and traditions. wrong

 2. Holidays is especially rich in old traditions. wrong

 3. Englishmen are proud of their traditions and carefully keep them up. right

 4. Christmas a is great English national holiday. wrong

 5. In many houses of Great Britain they has fire-places. wrong

 6. On Christmas our family have a good time. wrong

Right variants (відповіді):

 1. Every coutry has its own customs and tradations.

 2. Holidays are especially rich in old traditions.

 3. Englishmen are proud of their traditions and carefully keep them up.

 4. Christmas is a great English national holiday.

 5. In many houses of Great Britain they have fire-places.

 6. On Christmas our family has a good time.

5.3. Put the questions and negative to the sentences.

1. Bread is an important part of all the Ukrainian rituals.

2. Parties for children are usually held at home.

3. The person makes three wishes and then blows candles.

4. I like New Year most of all.

3. Заключний інструктаж.

Метод: захист проектів

Студенти заздалегідь отримали завдання і демонструють комп’ютерні презентації про звичаї та свята Великобританії.

Now I want listen some information about holiday. At home each group prepared the presentation. So, we will speak about: Halloween, Christmas, New Year, and, of course, St. Valentine's Day. On screen we will see pictures and some information that our speakers must describe for us.

Group 1

Halloween

Halloween comes on October, 31. It is not a national holiday. Halloween is the evening before All Saint’s Day. American children dress up in Halloween costumes and go out on the streets to beg. They often wear masks. They go from house to house and say: “Trick or treat!”. People give them candy, cookies, apples. The most common trick is soaping the window. The children scrape out a pumpkin and cut the outlines of eyes, nose, and mouth. They light a candle inside to scare their friends.Group 2

Christmas

Christmas Day is celebrated on December 25. People of different countries celebrate Christmas in various ways. Christmas is a time for eating. The traditional food is turkey, Christmas cake, Christmas pudding made of fruit. Candles at Christmas also go back to those times. People believed then that their light helped them to forget the darkness of winter. The children are decorating the Christmas tree with baubles, and colored lights. The house is decorate with holly and mistletoe under which the boys kiss the girls.Group 3

New Year

In Britain the New Year is not as widely celebrated as Christmas. Some people ignore it completely and go to bed at usual time. Others, however, do celebrate it in one way or another. The most common type of celebration is a New Year party.

There is a funny tradition connected with the New Year: The First Foot. This is the first visitor to enter a house on morning. He is a person of great importance. The First Foot must be a man because it is believed that if a woman first sets foot in the house, bad luck will follow throughout the year.

Group 4

St. Valentine's Day

St. Valentine's Day is celebrated on the 14th of February. It's a day for sweethearts. It's the day that you show your friend or loved person what you feel. You can send candy to someone you think is special. Or you can send roses, the flower of love. Most people send "valentines". They can be funny and friendly. Red Rose symbolizes LOVE and Pink Rose - TENDERNESS.Teacher: Thank you for your interesting retelling. And now try to compare our holiday and British holiday. Can you fine the difference between them?

Підведення підсумків.

IV. Оцінка знань, умінь, навиків, набутих на занятті.

Метод: самостійна індивідуальна робота

1-V

Complete the text, putting the verbs in the brackets into Present Simple Tense.

It’s Christmas Day. Mr. Smith drinks tea. Mrs Smith _____________ (cook) the Christmas dinner. The boys _____________ (sing) Christmas carols. Grandfather and grandmother ___________________ (sit) on the sofa. Grandmother ___________ (listen) to the boys singing but grandfather __________ (sleep). The girls _________ (open) their presents. The dog ___________ (look) at the girls. It is very cold. It ___________ (snow) outside and so the Smiths __________ (stay) at home.2-V

Complete the text, putting the verbs in the brackets into Present Simple Tense.

At Christmas our family has a good time. We always _______________ (have) a party on the 24th of December. In the afternoon we ______________ (make) pies and at night the party stars. People ____________ (start) to arrive at 9 o’clock. In midnight, we all ___________ (sing) “We wish you a Merry Christmas”. Christmas Day ______________ (to be) on the 25th of December. In the morning we ______________ (open) our presents and at 2 o’clock we ___________ (have) “Christmas dinner”.V. Підведення підсумків заняття. (1 хв.)

VI. Повідомлення домашнього завдання. (1 хв.)

Повторити матеріал про Present Simple Tense.Кордонська А.В., Риженко М.В.

Життя і творчість Ернеста Хемінгуея.

Повість «Старий і море»
ІНТЕГРОВАНЕ ЗАНЯТТЯ

із світової літератури і англійської мовиЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

I.   Організаційний момент.  

1.1. Привітання студентів.   1. Перевірка присутності студентів та їх організаційної готовності.

II. Мотивація заняття.

Вступне слово викладача світової літератури.

Творчість Ернеста Хемінгуея протягом багатьох десятиліть привертає увагу читачів і критиків. Вони відкривають у ньому все нові і нові риси, губляться перед «таємницею» авторської манери письменника, виступають із суперечливими судженнями про його твори. Сьогодні ми спробуємо розгадати «таємницю» повісті «Старий і море», розкрити її високий гуманістичний пафос, дати відповідь на питання, про що ця повість: про двобій людини і риби чи про гармонію людини і природи, про силу чи безсилля людини, про людську мудрість чи про людське безумство, про самотність людини у світі природи і в суспільстві чи невидимих зв’язках, що існують між людьми.III.   Викладення та вивчення нового матеріалу .

План заняття

3.1. Життя і творчість Ернеста Хемінгуея.

3.2. Ідейно-художній аналіз повісті «Старий і море».

3.3. Особливості літературного стилю письменника.

3.4. Актуальність творчості письменника.

3.1. Життя і творчість Ернеста Хемінгуея

Актуалізація опорних знань.

Вступне слово викладача англійської мови.

Dear students! Let’s revise the vocabulary to the text – translate the words into Ukrainian:

Prominent, journalist, adventurous, to initiate, to enlist, to reject, to provide the background, to support, to award, unwilling, inevitable, physical aging, collection of stories, author, to earn money, to influence, war experience, to rule, nature and art, to express, to fight, to commit suicide, to take part.

E.HEMINGWAY’S LIFE AND WRITINGS

Ernest Hemingway, a prominent American journalist, novelist and short-story writer, was born on July 21, 1899 in Oak Park, Illinois, USA. He had a very adventurous life. He spent his childhood and youth in the Great Lakes region, which he used as the background for his early stories.

His father was a doctor who initiated the boy into the outdoor life of hunting, camping and fishing. While at school, Hemingway played football, was a member of the swimming team and learned box, as a result which his nose was broken and the eye injured. At school he was a successful pupil. Ernie wrote poetry and prose for school magazine and edited the school newspaper.

In 1917, when the United States entered the World War I, Hemingway left home and schooling to become a young reporter for the «The Kansas City Star». He wanted to enlist for the war but was rejected because of an eye was injured from box. Finally he managed to go to Europe as an ambulance driver for the Red Cross. He joined the Italian army and was seriously wounded in the leg. Hemingway was taken to a hospital in Milan where he had twelve operations. After a period of time he returned to the army. Hemingway was awarded a silver medal by the Italian Government.

His war experience and adventurous life provided the background for his many short stories and novels. In 1920 Hemingway returned to the United States and began to work as a foreign correspondent of a newspaper. Now he was earning enough to support himself by his pen and he began to write stories. His dream was to become a novelist. To get the material for his future stories and novels Hemingway traveled all over the world. He visited Spain, Switzerland, Germany and other countries. His first work, «Three Stories and Ten Poems», was written in 1923. It was followed by other collections of stories. Hemingway’s first novel, «The Sun Also Rises», known in our country as «Fiesta», was published in 1926. Then followed his masterpiece «A Farewell to Arms», the story of a love affair between an American lieutenant and an English nurse during the World War I. It was Hemingway’s protest against war. The novel was published in 1929 and made the author famous.

Hemingway continued to write short stories which were published under the title «Men Without Woman». The collection includes «The Killer», «In Another Country» and others. Here the author shows the disappointment of young people in the post-war world, which was ruled by the dollar. In 1935 Hemingway published his novel «The Green Hills of Africa» in which the author expresses the idea that nature and art are two things that live long in the world. When the Civil War began in Spain in 1936, Hemingway collected money (140 000 dollars) for an ambulance service in the Spanish Republic and went to Spain. He took part in the war as an anti-fascist correspondent. In Spain Hemingway met many progressive people. The writer saw the heroic struggle of the republicans and his political ideas changed. In the works written later he shows the sharp social conflicts («The Fifth Column», 1938). After the end of the Civil War in Spain Hemingway wrote one of his best novels, «For Whom the Bell Tolls», where he speaks about the Americans who died in the fight for the republic in Spain. Hemingway’s sympathy with the Spanish people and their struggle against fascists was expressed in his speech at the Congress of American writers in 1937.

During the World War II Hemingway was a war correspondent first in China and then in Europe. He took part in air raids over Germany and fought against the fascists together with French partisans. He fought in France and helped to liberate Paris.

In his later years Hemingway live mostly in Cuba where his passion for deep-sea fishing provided the background for «The Old Man and the Sea» (1952), the last work of the great American writer, is about the courage of an old fisherman, who was fighting a big fish and the sea for many hours and won the victory over them. In 1954 the author was awarded the Nobel Prize for literature and «The Old Man and the Sea» was mentioned as one of his best works.

In 1960 the writer returned to the United States. Unwilling to live with the inevitable physical aging, Hemingway committed suicide, as his father had done before him under similar circumstances. Ernest Hemingway died on July 2, 1961.

Teacher: And now, immediately move to the biography of the writer. Answer my questions:

1. Who was Ernest Hemingway?

2. When and where was he born?

3. Say some words about his father. What was he?

4. Did Ernie like sport? What was his favorite sport?

5. Where did Ernie first begin his career as a writer?

6. In 1917 USA entered World War I? Why didn’t he go to the army?

7. Later he was taken to the Italian front. What job was given to him? What was the matter with him ?

8. Hemingway was on the war. What did influence on the works of the writer?

9. When and where did he begin to work as a foreign correspondent?

10.He had a dream at this period of his life? What was his dream?

11.What was his first work?

12.What Hemingway’s novel is known in our country as «Fiesta»? What novel is it?

13.What did author express in the novel « A Farewell to Arms»?

14.Did the author write only novels or did he write another works? Name some of them.

15.What did the writer show in the collection «Men without Women»?

16.Hemingway wrote on political items. What idea is expressed in his novel «The Green hills of Africa»?

17.There was a war in Spain. Whom did the writer meet there? What did influence on works of the writer?

18.Where did Hemingway fight against fascists during World War II?

19.Where did he spend his last years?

20.What was the last and the best Hemingway’s work?

21.How was Ernest Hemingway awarded?

22.When and where did the great American writer die?

3.2. Ідейно-художній аналіз повісті «Старий і море».

3.2.1. Слово викладача світової літератури.

Один з прототипів повісті – рибалка Григоріо Фуентес, котрий жив у селищі Кохімара. Одного разу, коли рибалка і письменник пливли на шхуні, вони зустріли старого і хлопчика, які боролися з великим марліном. Ця зустріч і стала поштовхом до створення повісті «Старий і море».

На перший погляд твір надто простий: старий рибалка Сантьяго спіймав велику рибу, але додому привіз тільки хребет, бо рибу з’їли акули. Але є в повісті підтекст, який піднімає її зміст на рівень філософських узагальнень. «Старий і море» – це гімн мужності людини, її волі і силі.

У тяжкому двобої з рибиною Сантьяго не втрачає сили волі, хоча він уже людина похилого віку, з слабкими мускулами й болем від багатьох ран. Питання особистої муж­ності Старого – важливе питання його життя. Тільки в боротьбі він знаходить душевний спокій і бачить у цьому сенс життя: «Битися, битися, поки не вмру». Він змагається з рибиною сам на сам. Цей двобій з усіма його колізіями нагадує подвиги міфічних героїв.

Боротьба рибалки з рибиною закінчується його перемогою, але здобич крадуть у нього акули. Старий змагається з ними з усіх сил, будь-що не хоче здаватись. І саме тоді він промовляє слова, котрі є вершиною авторської думки в цьому творі: «Людина не для того створена, щоб терпіти поразки… Людину можна знищити, але її неможливо перемогти».

Старий Сантьяго живе в особливому світі: не споглядає природу зі сторони, а сам є її часткою. Все життя він прожив в єдності з нею, з морем.

Літературні дослідники називають повість видатного американського письменника Е. Хемінгуея (1898-1961) «Старий і море» «притчею», певно, це дійсно так. Бо цей, з одного боку, дуже реалістичний твір – не простий опис цікавої пригоди, не просто розповідь про поєдинок відважного старого рибалки з морем і рибою. Ця повість має значно ширший і узагальнений зміст, який не зводиться лише до авторської ідеї про необхідність збереження людиною мужності та гідності за будь-яких обставин.

Людина – частина природи, частина Всесвіту. Вона відчуває це і прагне до гармонії з ними. Саме такою повинна бути світобудова: людина у гармонійному співіснуванні з природою, Всесвітом – до такої важливішої думки приходить Хемінгуей.

Хлопчик Манолін – продовження старого, його майбутнє, він забезпечить йому безсмертя, отримавши разом із досвідом і частину душі Старого. «Був би зі мною хлопчик», – рефреном звучать у повісті слова старого, якими автор стверджує думку, що сила людства у його єдності.

Образи акул – хижаків, ворогів можна ще сприймати, як перешкоди на шляху досягнення мети. Людина сміливо вступає з ними у боротьбу. «Акула нічого не боїться і чинить так, як їй заманеться. Тут звучить знамените «…людина не для того створена, щоб бути переможеною. Людину можна знищити, але її не можна перемогти».

В житті (морі) у кожного є своя Риба (мета, ціль), яку потрібно здобувати, є свої Акули (вороги, перешкоди), і, слава Богу, є свій Хлопчик (надія на майбутнє, на своє продовження), свої Леви («найкраще в моєму житті», символ юності, дитинства, щасливих миттєвостей, того, що допомагає жити). А ще людина – частинка неосяжного Всесвіту. Вона відчуває себе добре лише в гармонії з усім, що оточує її: небом, сонцем, морем, птахами, рибами. Вона – не цар, не піщинка – вона рівна серед рівних. Повість «Старий і море» не тільки викликає гордість за Людину, яку не можна перемогти. Вона змушує задуматися про принципи її існування, про ставлення до життя і природи. Людина може багато чого, вона може бути сильнішою від самої природи. Але вона повинна розуміти свій вічний зв’язок з нею і вічну провину. Поки Людина керується совістю і розумом у стосунках з Природою, вона терпить наше співіснування і ділиться своїми багатствами.

3.2.2. Літературний диктант.

1. Скільки днів поспіль повертався старий рибалка без вилову? (84)

2. Ким був Маноліно для Сантьяго? (Учнем, другом)

3. Яку спортивну гру любили Сантьяго і хлопчик і вболівали за її лідерів? (Бейсбол)

4. Як називався ресторанчик, у якому обідали рибалки, а Манолі­но носив із нього старому їжу? («Тераса»)

5. Де жив старий рибалка? бідній халупці з пальмового ли­стя)

6. Яку рибу використовували рибалки для приманювання вели­ких риб? (Сардини)

7. Який сон часто снився старому? (Африка, леви)

8. Скільки днів тривав двобій із рибою? (Три)

9. Із ким розмовляв старий Сантьяго в човні? (Із самим собою, із пташкою, рибою, акулами)

10. Що їв рибалка в морі? (Сиру рибу)

11. Хто постійно переслідував човен рибалки і як той на це реагу­вав? (Акули; бився, відганяв як міг)

12. Що пообіцяв Маноліно старому й чому? (Що виходитиме з ним у море, щоб багато чого навчитися.)

3.2.3. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»


 • Визначте тему та проблематику повісті «Старий і море».

Очікувана відповідь:Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал