Комунальний заклад освіти навчально-виховний комплекс №6 «Перспектива» Матеріали на Всеукраїнський конкурс-захист сучасної моделі навчального закладуСкачати 88.59 Kb.
Дата конвертації02.04.2017
Розмір88.59 Kb.
Головне управління освіти і науки1ромашка.jpg

Дніпропетровської облдержадміністрації


Відділ освіти виконкому Жовтоводської міської ради
Комунальний заклад освіти

навчально-виховний комплекс №6 «Перспектива»


Матеріали

на Всеукраїнський конкурс-захист

сучасної моделі навчального закладу

«Школа сприяння здоров’ю»
Номінація

«Позашкільний навчальний заклад»
Керівники авторського колективу:

Чаленко Павлина Петрівна,

директор НВК №6 «Перспектива»;

Чумаченко Світлана Олександрівна,

методист Центру позакласної роботи;

НВК №6 «Перспектива»,

Ковальчук Ольга Олексіївна,

заступник директора з виховної роботи

НВК №6 «Перспектива»


м. Жовті Води

2012 рікромашка 2

Майбутнє України залежить від сьогоднішніх учнів, які через кілька років займуть свої місця в промисловості, сільському господарстві, науці. Соціально-економічні, політичні умови, що існують в сучасній Україні, визначають гостроту проблеми виховання всебічно розвинутої людини. Серед завдань сучасної освіти особливо актуальною є проблема забезпечення в навчальному закладі умов для реалізації її оздоровчої функції. На вирішення цього завдання колектив НВК № 6 «Перспектива» визначив головною метою цілісний розвиток особистості учня, створення умов для розвитку фізично та психічно здорової людини, розвиненої інтелектуально і духовно, морально орієнтованої на свідомий вибір професії, готової до суспільно значущого самоутвердження, самодостатності, самореалізації в дорослому житті; пошук нових можливостей для покращення стану здоров’я дітей і формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та підлітків.

Школа має великі можливості у здійсненні ряду заходів із питань збереження здоров'я. НВК №6 «Перспектива» - заклад нового типу, специфічною особливістю якого є його структура: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з профільними класами та Центр позакласної роботи, який є унікальним, так як навчально-виховний процес школи та ЦПР є інтегрованим.

Наш заклад має потужний потенціал для створення необхідних умов щодо розвитку і становлення інноваційної особистості, оскільки в його просторі – невичерпні можливості створення ситуацій успіху для кожної дитини. Це і творчий педагогічний колектив, наявність психологічної, соціальної служби, організація змістовної позакласної роботи, зайнятість у гуртках ЦПР.Центр позакласної роботи в НВК № 6 «Перспектива» - це місце, де наші діти проводять значний період часу після уроків, тому саме ЦПР має великі можливості у здійсненні ряду заходів із питань збереження здоров'я.

В Центрі позакласної роботи різними напрямками позашкільної роботи (художньо-естетичний, декоративно-вжитковий, гуманітарний, спортивно-оздоровчий, туристсько-краєзнавчий) охоплено 390 учнів, які працюють в 19 гуртках.

Спортивна база НВК відповідає дитячому контингенту. Матеріальна база сприяє покращенню фізичного оточуючого середовища: 2 спортивних зали, в одній з яких встановлено тренажер для занять зі скелелазіння, тренажерний зал для занять з пауерліфтингу, приміщення для гри в теніс, майданчик для спортивного орієнтування, пришкільний стадіон, на якому є футбольне поле, легкоатлетичні асфальтні доріжки, волейбольний та баскетбольний асфальтні майданчики, майданчик нестандартного спортивного обладнання, кабінет для занять з техніки пішохідного туризму, медичний кабінет, створено кабінет здоров’я.ромашка 2

Навчальний заклад забезпечений інвентарем за рахунок бюджету міськвно благодійних внесків. На базі закладу тренуються навчальні групи з волейболу ДЮСШ міськвно.

З січня 2012 року НВК №6 «Перспектива» отримав статус експериментального закладу за темою " Формування еколого-збалансованої поведінки креативної особистості в умовах інтеграційного освітньо-виховного простору навчально-виховного комплексу ". Науковим керівником даного експерименту є О.Є.Висоцька, доктор філософських наук, декан факультету відкритої освіти ДОІППО.

Згідно програми експериментальної науково-дослідницької роботи, яка була презентована на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теорія та практика освіти для сталого розвитку в Україні» (вересень 2011 р., м.Тернопіль), завданням нашого закладу сьогодні є формування в учнів мислення, орієнтованого на стале майбутнє та відповідні смисложиттєві цінності й пріоритети. Формування такого мислення відбувається в умовах інтеграційного простору навчально-виховного комплексу: під час навчально-виховної, позаурочної та позашкільної діяльності.В основу роботи НВК покладено системний підхід до формування культури здоров’я. Це передбачає співпрацю всіх учасників навчально-виховного процесу, залучення до цієї роботи широкого кола громадськості, різноманітних спеціальних служб. Таким чином, в закладі створено та функціонує середовище, яке зберігає та формує здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу.

Роботу педколективу спрямовано на вирішення таких завдань:ромашка 2

 • надання реальної допомоги кожному учневі в розвитку позитивних якостей, необхідних для повноцінного життя;

 • формування валеологічної грамотності, позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, свідомого ставлення до власного здоров’я учнів, батьків, вчителів;

 • формування в учнів мислення, орієнтованого на стале майбутнє та відповідні смисложиттєві цінності й пріоритети;

 • впровадження в навчально-виховний процес інноваційних методичних прийомів для забезпечення духовного, інтелектуального, фізичного та соціального розвитку дітей та учнівської молоді;

 • залучення батьків та широкого кола громадськості до утвердження принципів здорового способу життя;

 • впровадження інноваційного здоров’язберігаючого підходу до навчально-виховного процесу, підвищення психологічного комфорту й емоційного благополуччя дітей.

Для вирішення цих завдань в НВК створено та діють психологічна та соціальна служби, розроблено методику педагогічного, психологічного, медичного моніторингу і введено в практику роботи НВК, вивчається динаміка процесів фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я учнів, здійснюється моніторинг здоров’я учнів та вчителів НВК. Процес формування здорового способу життя охоплює усі сфери шкільного життя і в ньому є місце кожному члену педагогічного колективу: вчителям-предметникам, класним керівникам, керівникам гуртків, секцій, бібліотекарю, психологу, соціальному педагогу. Розроблено комплекс навчально-методичного забезпечення щодо життєдіяльності закладу у напрямі формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, культуру здоров′я учнів:

 • Шкільна цільова програма організації співпраці з батьківською громадськістю «Сім’я і школа: граніспівдружності»;

 • Шкільна цільова програма збереження та зміцнення здоров’я дітей та підлітків «Об’єднаймо зусилля заради життя»;

 • Соціально-виховний проект з організації учнівського самоврядування «На шляху до успіху»;ромашка 2bd14710_

 • Соціально-психологічний проект «Підтримка» в умовах Школи сприяння здоров′ю;

 • Проект «Забезпечення цілісного розвитку особистості шляхом інтеграції навчальної та позашкільної спортивно-оздоровчої роботи через спортивно-оздоровчий атлетичний гурток»;

 • Авторська навчально-виховна програма туристів-мандрівників для учнів 5-8-их класів

Психологічна служба НВК № 6 веде цілеспрямовану роботу по збереженню і зміцненню здоровя учасників навчально-виховного процесу . Вона спрямована на корекцію здоров’я і психологічних процесів учнів.

Основні напрямки супровідної діяльності психологічної служби: • шкільна психодіагностика;

 • психокорекційна і розвивальна робота;

 • психологічне консультування і освіта вчителів;

 • психопрофілактика.

У самих напрямках немає нічого принципово нового, однак кожен напрямок має свою специфіку, набуває конкретної форми, залучаючись до єдиного процесу – збереження та розвитку психологічного здоров’я.

У НВК обладнано кімнату психологічного розвантаження, де психолог школи проводить заняття з учнями з використанням аудіо- та відеотехніки на зняття емоційної напруженості, перевтоми протягом навчального дня через релаксацію, ароматерапію.

Одним із підрозділів психологічної служби є соціально-педагогічний патронаж дітей та молоді в системі освіти, який здійснює соціальний педагог в НВК № 6 з метою встановлення соціально-педагогічного діагнозу та вивчення особливостей мікрорайону в інтересах збереження здоров’я учнів

Для гармонійного фізичного та духовного розвитку особистості учня важливу роль відіграє організація виховної роботи в ЦПР. Одна з головних задач виховної роботи – формування в учнів навичок здорового способу життя, розвиток духовних і фізичних можливостей особистості, фізична підтримка дитячого організму. Система виховної роботи допомагає зняти проблеми правопорушень та травмування учнів під час навчально-виховного процесу і в побуті. Пріоритетна роль серед форм і методів процесу формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя належить активним методам: тренінги, інтерактивні заняття, Дні здоров’я, спортивні свята, змагання, денс-акції «Бути здоровим – це модно», походи тощо.

Поряд із завданням розвитку, стимулювання та реалізації духовного і творчого потенціалу дитини в ЦПР стоять завдання розвитку психофізичних ресурсів, зміцнення здоров’я, підтримка високої працездатності протягом всього періоду навчання; виховання вольових якостей, формування активної життєвої позиції, здорового способу життя засобами фізичної культури та спорту.ромашка 2

Серед 19 гуртків 7 працюють саме в фізкультурно-оздоровчому напрямі. • «Пішохідний туризм»

 • «Турист-велосипедист» (Значна увага у роботі приділяється фізичному розвитку вихованців об'єднання. Туристичні походи є одним із засобів досягнення цієї мети. Підготовка до походів здійснюється за авторською програмою).

 • «Атлетизм» (Працює за власним проектом «Забезпечення цілісного розвитку особистості шляхом інтеграції навчальної та позашкільної спортивно-оздоровчої роботи через спортивно-оздоровчий атлетичний гурток ( додаток№3) Із залученням гуртківців щорічно в квітні-травні на базі НВК проводяться традиційні міські змагання з пауерліфтингу)

 • «Волейбол»

 • «Футбол»

 • «Школа проти СНІДу» (Формування в учнів життєво необхідних навичок збереження та укріплення здоров’я; розвиток їх основних фізичних, психологічних, соціальних та духовних якостей; підвищення рівня фізичної підготовки; підготовка до активної участі в забезпеченні повноцінної тривалості життя в постійно змінних природних, техногенних та соціальних умовах).

 • Школа Бойового Гопака «Лицар Волі» (Бойовий Гопак – це система гармонійного розвитку особистості. Це бойове мистецтво передбачає, окрім спортивної підготовки, ще й володіння традиційною зброєю, обов’язково спів, гру на музичних інструментах, ораторське мистецтво, написання віршів, вивчення кількох мов. У Школі утверджено чотири напрямки розвитку Бойового Гопака: оздоровчий, фольклорно-мистецький, спортивний і бойовий). ромашка 2

Керівники гуртків ЦПР ставлять одним з головних завдань в своїй роботі забезпечення науково обґрунтованого обсягу рухової активності молоді, формування у неї навичок здорового способу життя як невід’ємного компоненту загальної культури особистості та оволодіння системою знань про людину, її повноцінний фізичний і духовний розвиток, формування фізичних здібностей, зміцнення здоров’я, гармонії духу і тіла.

В ЦПР проходить процес формування найважливіших характеристик повноцінної особистості: позитивне ставлення до власного життя, дякуючи самореалізації в будь-якій діяльності, яка відповідає природним даним; здатність до безперервного духовно-творчого самовдосконалення; соціальна відповідальність, культура інтелектуально-дозвіллєвої діяльності та інші.

Педагогічний колектив НВК цілеспрямовано здійснює вплив на розвиток інтелектуальної, емоційної, моральної, духовної та фізичної сфери особистості.Змінюється час, змінюються діти, їхні потреби, інтереси, змінюється педагог, саме життя. Ми твердо переконані, що нині, використовуючи освіту, потрібно виховувати цінності, поведінку та способи життя, необхідні для сталого майбутнього.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал