Комунальний заклад «луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №13 луцької міської ради»Скачати 357.35 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації12.12.2016
Розмір357.35 Kb.
ТипПлан роботи
1   2   3

Основні завдання методичної ради школи


 1. Планування методичної роботи на діагностичній основі, вироблення пропозицій щодо удосконалення змісту методичної роботи школи, аналіз її результативності.

 2. Сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів, ознайомлення з інноваційними технологіями навчального та виховного напрямків, рекомендації щодо впровадження нових педагогічних технологій, методів навчання і виховання.

 3. Аналіз науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу та підготовка пропозицій щодо поліпшення навчально-методичного, програмного та інформаційного забезпечення школи.

 4. Експертиза запропонованих навчальних планів і програм, підручників, навчальних і наочних посібників, іншої навчальної, виховної методичної літератури, дидактичних і програмних засобів та підготовка висновків про надання їм рекомендацій.

 5. Вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду і пропозиції щодо його запровадження у практику.

 6. Вироблення рекомендацій щодо змісту і форм роботи з обдарованими дітьми, організації науково-дослідної роботи учнів, участі у проведенні відповідних практичних заходів (конференцій, конкурсів, турнірів, олімпіад тощо). Надання допомоги вчителю по самоосвіті.

 7. Затвердження системи роботи над єдиною науково-методичною проблемою школи. Визначення провідних проблем для поглибленого опрацювання педагогічними працівниками.

 8. Організація та аналіз роботи з впровадження державних стандартів початкової, базової та повної загальної освіти.

Склад методичної ради школи
з/п

Прізвище, ініціали

Посада


Розподіл обов’язківЛеуш І.О.

Директор школи

Голова МРСаціна Н.Л.

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Заступник голови МРСуничук З.В.

Соціальний педагог школи

Секретар МРСтрилюк О.М.

Голова м/о вчителів-предметників суспільно-гуманітарних наук

Член МРСупрунюк Н.М.

Заступник директора школи з навчально-виховної роботи

Член МРОкунінець Ж.М.

Голова м/о вчителів-предметників природничо-математичних наук

Член МРМельничук Л.В.

Голова м/о вчителів-предметників естетично-трудового циклу, основ здоров’я, фізкультури та захисту Вітчизни

Член МРРоманюк Л.В.

Голова м/о початкових класів

Член МРРуденко Л.С.

Голова м/о класних керівників

Член МРКупчик О.О.

Голова творчої групи

Член МРПилипчук О.В.

Психолог школи

Член МРДахновська О.О.

Бібліотекар

Член МР


Підвищення науково-теоретичного та методичного рівня вчителів,

їхня самоосвітня робота

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні особиПровести наступні оперативно-методичні наради:

 1. Впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховний процес.

 2. Розвиток компетентностей учнів як шлях до формування інноваційної особистості.

13.10
09.02
Саціна Н.Л.Провести наступні семінари класоводів та класних керівників:

 1. Розвиток особистості дитини, її здібностей, виховання моральних якостей через вдосконалення системи роботи класного керівника, зростання його педагогічної компетентності.

 2. Пріоритетні напрямки громадянського виховання в школі.

20.10

16.02


Заступник з виховної роботиПровести в школі наступні методичні тижні на тему:

 1. тиждень наставників на тему «Застосування ігор як засобу формування предметних компетентностей школярів»;

 2. тиждень успіху молодих спеціалістів на тему «Застосування ігор як засобу формування предметних компетентностей школярів»;

 3. тиждень вчителів початкових класів на тему «Шляхи формування культури здоров’я учнів»;

 4. тиждень вчителів естетично-трудового циклу, фізкультури та Захисту Вітчизни на тему «Шляхи формування здоров’язберігаючих компетентностей школярів»;

 5. тиждень вчителів природничо-математичних наук на тему ««Життєва компетентність учнів – основа розвитку особистості»;

 6. творчий тиждень “Я атестуюсь” на тему: «Формування компетентностей учнів в процесі роботи над індивідуальною науково-методичною темою».

 7. тиждень вчителів суспільно-гуманітарних наук на тему «Громадянська компетентність – основа духовного становлення школярів».

06-10.10


20-24.10

10-14.11
24-28.11


02-06.02


16-20.02

02-06.03.Саціна Н.Л.

Саціна Н.Л.

Романюк Л.В.


Мельничук Л.В.

Окунінець Ж.М.

Саціна Н.Л.

Стрилюк О.М.

Інструктивно-методична нарада. Вимоги до календарного планування та плану виховної роботи

29 серпня

Саціна Н.Л.Провести вшанування пам’яті В.О.Сухомлинського

вересень

Саціна Н.Л.Скласти план самоосвітньої підготовки

вересень

педагогиПровести співбесіди з молодими вчителями. Організувати стажування та наставництво.

до 20.09.

Саціна Н.Л.Провести День вшанування пам’яті В.О.Сухомлинського

вересень

Саціна Н.Л.Семінар-тренінг для вчителів «Вплив стилю спілкування педагога на адаптаційний період п’ятикласника»

вересень

Пилипчук О.В.Продовжити вести журнал взаємовідвідування уроків

протягом навчального року

Голови м/оВчителям продовжувати вести візитаційний зошит для записів зауважень та пропозицій про відвідані уроки

протягом навчального року

Заступники директора школиПроводити огляди періодичної преси, інформаційних збірників МОН України

протягом навчального року

Голови м/о

Дахновська О.О.

Ознайомлювати вчителів з нормативними документами

протягом навчального року

Директор

Саціна Н.Л.

Продовжити випуск методичного бюлетеня

протягом навчального року

Саціна Н.Л.Залучити вчителів школи до роботи міських методичних структур, до роботи в засіданнях педагогічних рад

протягом навчального року

Саціна Н.Л.Залучати науковців, спеціалістів ВІППО до співпраці з методичною службою школи

протягом навчального року

ДиректорПровести діагностику педагогічної майстерності, педагогічних труднощів вчителів

протягом навчального року

Саціна Н.Л.

психолог
Провести психолого-педагогічний консиліум «Організація навчально-виховного процесу в 5-х класах в адаптаційний період»

серпень

Заступники директора, психологПровести День вшанування пам’яті В.О.Сухомлинського

вересень

Саціна Н.Л.Семінар-тренінг для вчителів «Вплив стилю спілкування педагога на адаптаційний період п’ятикласника»

вересень

ПсихологПедагогічна рада «Впровадження здоров’язберігаючих технологій з метою збереження здоров’я учнів як найвищої соціальної цінності»

січень

Саціна Н.Л.Взяти участь в міському етапі конкурсу «Вчитель року – 2014»

Вересень-жовтень

Директор

Саціна Н.Л.

Провести психолого-педагогічний консиліум «Адаптація учнів до навчання в 5-их класах»

січень

Заступники директора,

психолог
Провести шкільну виставку дидактичних матеріалів.

лютий

Саціна Н.Л.

Купчик О.О.

Захист педагогічних ідей «Зроби навчання цікавішим»

лютий

Вчителі початкових класів, вчителі-предметникиОрганізація роботи згідно програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»

протягом навчального року

Балак Н.М.

Купчик О.О.

Руденко Л.С.

Романюк Л.В.

Провести діагностування членів педколективу школи з метою корекції структури методичної роботи в школі

Протягом навчального року

Методична радаЗміцнити матеріально-технічну базу методичного кабінету школи:

  • закупка словників, довідкової літератури;

  • розширення навчально-методичної бази кабінету.

протягом навчального року

Рада школиПостійно впроваджувати в практичну роботу педколективу школи нові педагогічні технології, інноваційні методи та прийоми. З цією метою спрямувати роботу методичних осередків школи на вивчення даних питань, розробку та відпрацювання власних підходів та надбань.

Протягом навчального року

Методична рада школи
 1. Вивчення, узагальнення і втілення ППД

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні особиПоновити картотеку шкільного передового педагогічного досвіду.

до 01.10.

до 15.03.Методична

служба школи

Впроваджувати в роботу досвід вчителів школи Купчик О.О., Васюрини Н.М., Окунінець Ж.М., Кучак Л.М., Красікової О.А.

протягом навчального року

Методична

служба школи

Узагальнити досвід вчителів Романюк Л.В., Руденко Л.С., Мостенця А.В., Шульги Ф.Ф.

До 01.02.2015

Атестаційна комісіяРозпочати вивчення досвіду роботи вчителів Саціної Н.Л., Мартинюк В.В.

Протягом навчального року

Атестаційна комісіяЗ метою вдосконалення педагогічної майстерності, вивчення і впровадження в роботу передового педагогічного досвіду кожному вчителю:

- вибрати адресу передового педагогічного досвіду і проблемне питання, над яким він працюватиме,

- розробити програму творчого самовдосконалення в міжатестаційний період


вересень

Методична

служба школи

Розробити пам‘ятки для вчителів, які систематизують свій досвід

жовтень

Саціна Н.Л.Підготувати й провести творчі звіти вчителів, які атестуються

Березень

Саціна Н.Л., вчителі, які атестуютсяПровести творчі звіти кафедр з питань роботи над проблемою школи.

Березень

Саціна Н.Л.,

голови м/о

Зібрати й систематизувати матеріали з досвіду роботи вчителів

Квітень

Саціна Н.Л.Поповнити картотеку ППД вчителів

Травень

Саціна Н.Л.Поновити банк інноваційної діяльності вчителів

Травень

Саціна Н.Л.
 1. Вивчення рівня навчально-виховної роботи, рівня навчальних досягнень учнів

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні особиПеревірити навантаження учнів домашніми й позакласними завданнями

жовтень

Заступники директораПеревірити дотримання вчителями єдиних вимог до усного й писемного мовлення школярів, ведення шкільної документації

Листопад,

березень


Заступники директораПровести підсумкові контрольні роботи з предметів інваріантної частини навчального плану в 2-11 класах

листопад, травень

Заступники директора, голови м/оВивчити стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з предметів

Жовтень-квітень

Методична рада школиПеревірити виконання навчальних програм

Травень

Саціна Н.Л.
 1. Поповнення методичного кабінету новими матеріалами на допомогу вчителям

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні особиПідготувати рекомендації до Дня знань, 1-го уроку

Серпень

Саціна Н.Л., Дахновська О.О.Подати зразки календарного планування та плану виховної роботи

Серпень, вересень

Саціна Н.Л.,

Балак Н.М.

Зробити пам’ятку для молодих педагогів «Конструктор уроку»

Вересень

Саціна Н.Л.Зробити каталоги методичної літератури кабінету

Листопад

Саціна Н.Л.Подати тематику тем для самоосвітньої роботи

Січень

Саціна Н.Л.Регулярно випускати методичні бюлетені

Щомісячно

Методична радаОформити папку з методичними рекомендаціями

Протягом навчального року

Методична рада


 1. Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал