Комплексна програма вивчення готовності дитини до шкільного навчанняPdf просмотр
Сторінка2/4
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.5 Mb.
1   2   3   4

Уява
Тест «Склади казку»
Обладнання: підготувати аркуші паперу, набір кольорових олівців чи фломастерів, бланк фіксації результату № 6 (див. с. 20).
Інструкція: «Знаєш, складати казки і малювати до них картинки дуже цікаво. Спробуй зараз скласти свою казку, яку сам хочеш, і про кого хочеш. От тобі папір і олівці, придумуй, малюй. А потім розповіси її мені». (Якщо дитина починає малювати чи розповідати знайому казку, інструкцію повторюють.)
Інтерпретація результату:
Під час аналізу не відзначають якості самого малюнку і викладу, а звертають увагу тільки на рівень уяви і зараховують дітей до одного з 4-х рівнів:
Слабкий: дитина малює і розповідає знайому казку навіть після повторен- ня інструкції. Малюнок не виражає героїв казки, сюжет її побутовий, мова – як завчений текст.
Середній: дитина розповідає модифікований варіант знайомої казки, картинка може не відображати епізоду казки, сюжет побутовий, мова образна, змінені діалоги, самостійний опис героїв.
Добрий: дитина складає свою елементарну казку, малюнок відображає головного героя, є деталізація, сюжет казки пригодницький чи побутовий, композиція казки містить основні елементи, мова образна, виразна.
Високий: дитина складає свою казку, сюжет пригодницький чи казковий, малює і складає казку одночасно. У малюнку представлений один із суттєвих моментів казки. Малюнок і казка структурно оформлені (мають виражену композицію і деталізовані). Мовлення образне, виразне, використані різноманітні засоби і прийоми, опис героїв деталізований.

Довільність поведінки
Тест «Графічний диктант»
Обладнання: аркуш у клітинку, на якому на відстані 4 клітинки від краю поставлені по вертикалі 3 крапки одна під одною на відстані 7 клітинок одна від одної, (рис. 12 а, б, в, г); олівець для дитини, бланк фіксації результатів № 7
(див. с. 21).
Інструкція: «Подивися на цей аркуш із крапками (рис. 12 а). Візьми у праву руку олівець і приготуйся малювати лінію. Я говоритиму, в яку сторону і на скількох клітинках провести лінію. Проводь тільки ті лінії, про які я говоритиму. Коли проведеш лінію, чекай, поки я не скажу, куди направити наступну. Кожну нову лінію починай там, де закінчилася попередня, не відриваючи олівця від паперу».
Перше завдання – тренувальне. «Постав олівець на верхню крапку. Малюй лінію: одна клітинка вниз. Не відривай олівця од паперу. Тепер одна клітинка праворуч. Одна клітинка вгору. Одна клітинка праворуч. Одна клітинка вниз. Одна клітинка праворуч. Одна клітинка вгору. Одна клітинка

14 праворуч. Одна клітинка вниз. Далі продовжуй малювати такий самий візе- рунок» (рис. 12 б, див. с. 23).
Якщо дитина не зрозуміла завдання, їй підказують, виправляють допущені помилки. При малюванні наступних візерунків такий контроль знімається. Під час диктування слід робити достатні паузи, щоб дитина встигала закінчити попередню лінію.
На самостійне продовження візерунку дається півтори-дві хвилини.
Наступна інструкція така: «Тепер постав олівець на наступну крапку. Одна клітинка вгору. Одна клітинка праворуч. Одна клітинка вгору. Одна клітинка праворуч. Одна клітинка вниз. Одна клітинка праворуч.
Одна клітинка вниз. Одна клітинка праворуч. Далі продовжуй малювати цей візерунок» (рис. 12 в, див. с. 23).
Заключний візерунок. Інструкція: «Постав олівець на останню крапку. Три клітинки вгору. Одна клітинка праворуч. Дві клітинки вниз. Одна клітинка праворуч. Дві клітинки вгору. Одна клітинка праворуч. Три клітинки вниз. Одна клітинка праворуч. Дві клітинки вгору. Одна клітинка праворуч. Три клітинки вгору. Тепер продовжуй малювати цей візерунок» (рис.
12 г, див. с. 23).
Інтерпретація результату:
Тренувальний візерунок не оцінюється.
Слабкий рівень: слухає неуважно, відволікається, припускається помилок у всіх серіях, не може продовжити візерунок самостійно, жоден із двох візерунків не відповідає тому, що було продиктовано.
Середній рівень: слухає, але іноді відволікається, допустила 1–2 помилки під час диктування, може самостійно продовжити візерунок, але з помилками.
Добрий рівень: уважно слухає, після тренувальної серії не допущено помилок під час диктування, самостійно продовжує візерунок, може допустити
1–2 помилки, що сама виявить.
Високий рівень: уважно слухає, не відволікається На додаткові подразни- ки, чітко виконує всі завдання, не допускає помилок.

Тест «Лабіринт»
(оцінювання вміння дотримуватися правил)
Обладнання: рисунки 13, 14, 15 із зображенням лабіринтів зі зростаючими труднощами, олівець для дитини, секундомір, бланк фіксації результатів № 7 (див. с. 21).
Інструкція: «Подивися на цей цікавий малюнок. Це лабіринт, із якого потрібно знайти вихід. Завдання полягає в тому, щоб якнайшвидше вибратися з кожного лабіринту.
При цьому є умови, яких необхідно дотримуватись у процесі роботи:
1.
На початку роботи постав олівець у центр лабіринту, і поки вихід не буде знайдений, не відривай олівець од паперу.
2.
Відразу розпочинай рух олівцем, не намагаючись попередньо перегля-

15 дати шлях проходження.
3.
Не зачіпай лінії лабіринту, не перетинай їх (це буде вважатися по- милкою).
4.
Не можна повертати назад (це теж помилка)».
Далі дитині пропонують по черзі малюнки з лабіринтами і фіксують результати в бланку.
Інтерпретація результатів:
Слабкий рівень: не може засвоїти принципи роботи, на завдання ви- трачено більше 10 хв., допущено понад 20 помилок.
Середній рівень: інструкцію розуміє, на роботу витрачено до 9 хв., допущено не більше 10 помилок у всіх серіях.
Добрий рівень: інструкцію розуміє, на завдання витрачено не більше 7 хв., допущено 2–3 помилки в останній серії.
Високий рівень: дитина легко засвоїла принципи роботи, на завдання вит- рачено не більше 5 хв., допущено не більше однієї помилки в останньому лабіринті.

Тест «Будиночок»
(оцінювання вміння діяти за зразком)
Обладнання: чистий аркуш паперу й олівець для дитини, зразок будиноч- ку на рис. 16, бланк фіксації результатів № 7 (див. с. 21). .
Інструкція: «Подивися уважно на зразок і постарайся якомога точніше намалювати такий само будиночок на своєму папері. Якщо ти щось не так намалюєш, то стирати гумкою не можна, а потрібно поверх неправильного чи поруч намалювати правильно».
Інтерпретація результатів:
У процесі малювання спостерігають за тим, як порається дитина із цим завданням: чи часто дивиться на зразок; чи проводить повітряні лінії над малюнком-зразком, що повторюють контури картинки; чи звіряє зроблене зі зразком чи, мигцем глянувши на нього, малює по пам'яті; чи відволікається під час роботи; чи ставить питання тощо.
Коли дитина повідомляє про закінчення роботи, їй пропонують перевірити, чи все правильно. Якщо вона знайде неточності у своєму малюнку, їх можна виправити. Не потрібно вносити які-небудь корективи в малюнок дитини і не слід нічого підказувати.
Інтерпретація результатів:
Слабкий рівень: малюнок збільшений більш ніж у 2 рази, відсутні більше
3-х важливих деталей, неправильне штрихування даху, не вийшли елементи, що зображують тин і дим, багато розривів; на запитання про наявність помилок дитина відповідає негативно.
Середній рівень: весь малюнок скопійований з невеликим збільшенням, відсутня одна деталь, яку дитина сама домальовує після навідного запитання, допущено не більше 3-х розривів ліній.
Добрий рівень: малюнок скопійований майже точно, є невеликі помилки, пов'язані з неправильним зображенням якого-небудь елемента, його незначним

16 збільшенням чи наявністю 1–2 розривів між лініями в тих місцях, де вони повинні бути неперервними. Дитина сама бачить і виправляє свої помилки.
Високий рівень: малюнок точно відтворений, наявні всі деталі (дим, комин тощо); збережені розміри всього малюнку й окремих його деталей; правильно зображені елементи малюнку (кільця диму, тин, штрихування на даху тощо).

Тест «Тривожність»
(автори Теммл, Дорка, Амен)
Обладнання: серія рисунків (див. додаток, що підготовлений для розрізування) з 14 картинок розміром 8,5 на 11 см у двох варіантах (для хлоп- чиків і для дівчаток). Кожен малюнок сюжетно є типовою для життя дитини ситуацією. Бланк фіксації результатів № 8 і спеціальний протокол (див. с. 21).
Інструкція: «Подивись уважно на картинку. Як ти думаєш, яке обличчя буде в цієї дитини – сумне чи веселе? Покажи внизу». Вибір дитиною відпо- відного обличчя і його словесних висловлювань фіксується у спеціальному протоколі.
Інтерпретація результатів:
Отриманий протокол піддається аналізу, що має дві форми: кількісну та якісну.
Якісний аналіз припускає уважне вивчення висловлювань дитини, що фіксуються у другому стовпчику спеціального протоколу. На основі такого аналізу робляться висновки щодо емоційного досвіду спілкування дитини з довколишніми і тим слідом, що цей досвід залишив у душі дитини.
Особливо високе проективне значення у цьому зв'язку мають рисунки серії 4, 6,
14 і 2, 7, 9, 11. Діти, що дають нечіткі пояснення до цих рисунків, з більшою ймовірністю одержать високий ІТ (індекс тривожності).
Кількісний аналіз може бути виражений як у балах, так і у відсотках. Висновки заносять у бланк фіксації поточного результату № 8 (див. с. 21).
ІТ = (кількість емоційно-негативних виборів : 14) х 100%
Слабкий рівень: бали – 0–1; ІТ – 0-7,2%.
Середній рівень: бали – 2–5; ІТ – 14,3-35,7%.
Добрий рівень: бали – 6–7; ІТ – 42,9-50%.
Високий рівень: бали – 8 і більше, ІТ – 57,1% і більше.

Соціальна компетентність
і комунікативні навички
Ці показники соціальної зрілості дитини можна визначити за допомогою методу експертного оцінювання. Педагогам і батькам пропонують заповнити бланк «Профіль особистості дитини», у якому вони оцінюють розвиток соціальних і комунікативних якостей дитини, виходячи зі своїх повсякденних спостережень за нею. Цей метод дає змогу уникнути перевантаження дітей під час тестування й одержати достовірну інформацію, тому що використовується інформація про дитину, отримана під час тривалого

17 періоду спостереження за нею. Після того, як дорослі заповнили бланк, про- раховується середній профіль дитини, і на його основі робиться висновок про рівень соціальної зрілості!
Інтерпретація результату:
Слабкий рівень розвитку: 15–20% оцінок перебувають у зоні +2+1;
Середній рівень розвитку: 30–50% оцінок перебувають у зоні +2+1;
Добрий рівень розвитку: 50–75% оцінок перебувають у зоні +2+1;
Високий рівень розвитку: 75–80%
Спеціальний протокол до тексту Теммл, Дорки, Амен «Тривожність»
Ім'я дитини____________________
Вік дитини__________________
Дані обстеження

Номер і зміст рисунку
Висловлення
дитини
Вибір обличчя
Веселе
Смутне
1 . Гра з молодшими дітьми
2. Дитина і мати з дитиною
3. Об'єкт агресії
4. Одягання
5. Гра зі старшими дітьми
6. Укладання спати на самоті
7. Умивання
8. Догана
9. Ігнорування
10. Агресивний напад
11 . Збирання іграшок
12. Ізоляція
13. Дитина з батьками
14. Їжа насамоті
Опитувальник для вивчення індивідуальних особливостей дошкільника
Шановні дорослі!
Якщо запропоновані твердження правильно, на ваш погляд, характеризують дитину, поставте плюс (+), якщо неправильно – мінус (-).
Прізвище,
ім'я

18 дитини_____________________________________________
Прізвище дорослого______________________________________________
Дата ___________ Вік дитини_____________
Час___________________

п/п
Твердження
Відповідь
1 Не може довго працювати не втомлюючись
2 їй важко зосередитися на чомусь
3 Будь-яке завдання викликає зайве занепокоєння
4 Під час виконання завдань дуже напружена
5 Бентежиться частіше за інших
6 Часто говорить про можливі неприємності
7 Як правило, червоніє в незнайомій обстановці
8 Скаржиться, що сняться страшні сни
9 Руки зазвичай холодні й вологі
10 .Нерідко буває розлад шлунку
11 Сильно упріває, коли хвилюється
12 Не має апетиту
13 Спить неспокійно, погано засинає
14 Полохлива, багато чого боїться
15 Зазвичай неспокійна, легко засмучується
16 Часто не може стримати сліз
17 Погано переносить чекання
18 Не любить братися за нову справу
19 Не впевнена у собі, у своїх силах
20 Боїтеся зустрічей із труднощами
Профіль соціального розвитку шестирічки
Шановні дорослі!
Оцініть, будь ласка, рівень розвитку соціальних якостей дитини з метою відстеження успішності їх розвитку за наступною схемою:
+2 – яскраво виражена позитивна риса;
+1 – часто виявляється як позитивна риса;
0 – не виявляє себе активно ні з позитивного, ні з негативного боку;
-1 – іноді виявляє себе негативно;
-2 – яскраво виражена негативна риса.
Прізвище,
ім'я, вік дитини__________________________________________
Твердження
+2 +1 0 -1 -2
Твердження
Легко входить у контакт із
Уникає контакту з дорослими

19 дорослим
Відгукується на прохання дорослих
Не реагує на прохання дорослих
3 радістю діє спільно з дорослими
Не любить діяти спільно з дорослими
Успішно діє під керівництвом дорослого
Не вміє діяти під керівництвом дорослих
Легко приймає допомогу дорослого
Не приймає допомогу дорослого .
Часто взаємодіє з однолітками Уникає взаємодії з однолітками
Легко встановлює дружні стосунки з однолітками
Важко встановлює дружні стосунки з однолітками
Успішно діє в колективній грі Не бере участі в колективній грі
Виявляє якості лідера
Воліє підкорятися
Добре почувається у великій групі дітей
Не любить великі групи дітей
Спокійно спостерігає за діями
інших дітей
Заважає діям інших дітей
Уміє зацікавити в чомусь інших дітей
Не вміє зацікавити інших
Бере активну участь в іграх і справах інших
Не бере участі в іграх, що пропонуються
Успішно розв'язує конфлікти з однолітками
Не вміє розв'язувати конфлікти з однолітками
Добре діє самостійно
Не вміє діяти самостійно
Може себе розважити
Не може себе розважити
Уміє стримуватися, контролювати свою поведінку
Не вміє стримуватися, контролювати свою поведінку
Здатна жертвувати своїми
інтересами заради інших
Орієнтована тільки на свої
інтереси
Не шкодить рослинам, тваринам, книгам, іграшкам
Часто шкодить тваринам, рослинам, книгам, іграшкам
Добре знає і виконує розпорядок дня в дитячому садку
Не знає і не виконує розпорядок дня в дитячому садку
Визнає правила, встановлені у групі
Не визнає правил, установлених у групі
Навчальна мотивація
(автор М.Гінзбург)
Обладнання: 6 карток зі схематичним зображенням фігур (рис. 17), бланк фіксації поточного результату № 10 (див. с. 21).
Інструкція: «Зараз я прочитаю тобі розповідь. Послухай.
Хлопчики (дівчатка) розмовляли про школу. Перший

20 хлопчик сказав: «Я ходжу до школи, тому що мене мама примушує. А якби не мама, я б у школу не ходив». На стіл перед дитиною викладається картка № 1
(зовнішній мотив).
Другий хлопчик сказав: «Я ходжу до школи, тому що мені подобається вчитися, подобається робити уроки. Навіть якби школи не було, я б однаково вчився». Викладається картка № 2 (навчальний мотив).
Третій хлопчик сказав: «Я ходжу до школи, тому що там весело і багато дітей, із якими можна гратися». Викладається картка № 3
(ігровий мотив).
Четвертий хлопчик сказав: «Я ходжу до школи, тому що хочу бути великим. Коли я у школі, я почуваюся дорослим, а до школи я був маленьким». Викладається картка № 4 (позиційний мотив).
П'ятий хлопчик сказав: «Я ходжу до школи, тому що потрібно вчитися. Без навчання ніякої справи не зробиш, а вивчишся – і можеш стати ким захочеш». Викладається картка № 5 (соціальний мотив).
Шостий хлопчик сказав: «Я ходжу до школи, тому що одержую там хороші бали». Викладається картка № 6 (мотив одержання балу).
А тепер подумай і дай відповідь:
– Як по-твоєму, хто з них має рацію? Чому?
– З ким із них ти хотів би разом гратися? Чому?
– З ким із .них ти хотів би разом учитися? Чому?»
Дитина послідовно здійснює три вибори, при -цьому вказує на відповідну картинку і пояснює її. Якщо пояснення дитини не досить чіткі, їй ставлять контрольне запитання: «А що цей хлопчик сказав?»

21
Інтерпретація результату:
Вибір дитини фіксується у протоколі проміжного результату № 10, і за номерами обраних карток складається загальна думка про мотиви навчання.
БЛАНКИ ПРОМІЖНИХ ПРОТОКОЛІВ
Прізвище, ім'я дитини _________________________________________________
Дата обстеження______________________________________________________
Бланк фіксації результатів № 1. Сприйняття

Тест «Знайди квадрат» (оцінювання зорового сприйняття)
Кількість знайдених квадратів
Рівень розвитку
Тест «Пиши кружечками» (оцінювання слухового сприйняття)
Кількість правильних записів
Рівень розвитку

22
Бланк фіксації результатів № 2. Мислення

Тест «Обведи контур» (оцінювання наочно-дійового мислення)
Час роботи
Кількість помилок
Рівень розвитку
Тест «Зайвий предмет» (оцінювання образно-логічного мислення)
Кількість помилок
Рівень розвитку
Тест оцінювання словесно-логічного мислення
Кількість правильних відповідей
Рівень розвитку
Бланк фіксації результатів № 3. Пам'ять
Тест «Запам'ятай слова»
(оцінювання короткочасної слухової пам'яті)
Кількість слів, що запам'яталися
123456
Рівень розвитку
Тест «Упізнай фігури»
(оцінювання зорової пам'яті)
Витрачений час
Рівень розвитку
Тест «Знайди схоже»
(оцінювання довільної образної пам'яті)
Кількість знайдених
ідентичних карток
Рівень розвитку
Бланк фіксації результатів № 4. Увага
Тест «Коректурна проба»
Витрачений час
Кількість помилок
Рівень розвитку

Бланк фіксації результатів № 5. Мова
Тест «Звуковий аналіз слів»
Кількість помилок
Завд. 1 Завд. 2 Завд. 3
Рівень розвитку
Тест «Словниковий запас»
Кількість помилок
Завд. 1 Завд. 2 Завд. 3 Завд. 4
Рівень розвитку
Тест «Зв'язне мовлення» Кількість та якість складених пропозицій
Рівень розвитку
Бланк фіксації результатів № 6. Уява

Тест
«Склади
казку»
С
ю
ж
ет
к
аз
к
и
:
(п
от
р
ібн
е
п
ід
к
р
ес
ли
ти
)
М
алю
н
ок

(п
от
р
ібн
е
п
ід
к
р
ес
ли
ти
)
С
ю
ж
ет

К
ом
п
оз
и
ц
ія


ая
в
н
іс
ть

п
ід
к
р
ес
ли
ти
)
М
ов
а
Р
ів
ен
ь
р
оз
в
и
тк
у

23
• свій
• модифікований варіант знайомої казки
• розповідає знайому казку
• відображає сюжет, багатий деталями
• не відображає сюжету, неіснуючі герої
• побутовий
• пригод- ницький
• казковий
• зачин
• зав'язка
• кульмінація
• розв'язка
• кінцівка
• пряма
• непряма
• діалоги
• образне вираження
• опис героїв
Бланк фіксації результатів № 7. Довільність

Тест
«Графічний диктант»
Кількість помилок
Самостійність, відволікання Рівень розвитку
Тест
«Лабіринт»
Кількість помилок
Завд.1 Завд.2 Завд.3
Час роботи
Рівень розвитку
Тест
«Будиночок»
Масштаб Наявність усіх деталей
Розриви Помилки Штриху- вання
Рівень розвитку
Бланк фіксації результатів № 8. Тривожність

Тест:
Теммл, Дорки,
Амен
Кількість обраних сумних облич Сума балів
Рівень тривожності
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Бланк фіксації результатів № 9. Соціальна компетентність і комунікативні
навички
Профіль особистості
Кількість яскраво виражених позитивних і негативних якостей
Рівень розвитку
+2 +1 -1 -2
Бланк фіксації результатів № 10. Навчальна мотивація
Тест «Навчальна мотивація»
Вибір дитини (записати № картки)
Мотив (потрібне підкреслити)
1 вибір – «Хто має рацію?»
Навчальний (карт. № 2)
Соціальний (карт. № 5)
Оцінювання (карт. № 6)
Ігровий (карт. № 3)
2 вибір – «Із ким би ти хотів гратися?»

24 3 вибір – «Із ким би хотів учитися?»
Позиційний (карт. № 4)
Зовнішній (карт. № 1)
ГОТОВНІСТЬ ДО ШКОЛИ
(підсумковий протокол)
Бланк фіксації результатів
П.І.Б. _________________________________ Дата _________________________
Вік___________________________________ Стать ________________________
Морфологічна зрілість ________________________________________________
Група здоров'я_______________________________________________________
Рівень розвитку великої моторики ______________________________________
Рівень розвитку дрібної моторики ______________________________________
Біологічна зрілість ___________________________________________________
Психологічна характеристика

Психологічні якості і психічні функції
Рівень розвитку
сл
аб
ки
й

се
р
ед
ні
й

до
бр
ий

вис
оки
й

Сприймання Зорове
Слухове
Мислення
Наочно-діюче
Наочно-образне
Словесно-логічне
Пам'ять
Зорова
Слухова
Довільна
Увага
Стійкість
Розподіл
Переключення
Обсяг
Мова
Звуковий аналіз
Словниковий запас
Володіння зв'язним мовленням
Психологічні якості і психічні функції
Рівень розвитку
сл
аб
ки
й

се
р
ед
ні
й

до
бр
ий

вис
оки
й

Уява

25
Рівень розвитку довільності поведінки
Тривожність
Соціальна компетентність і комунікативні навички
Навчальна мотивація
Вибір мотиву
Додаткова інформація:
1.
Взаємини в родині_______________________________________________
2.
Особистісні особливості дитини___________________________________
3. Рекомендації про можливий ступінь складності освітніх програм
і
інтенсивності шкільного навчання
______________________________________
4.
Рекомендації для педагогів школи
_________________________________
Психолог_________________________________________________
________

26

27

28


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал