Комплекс вправ для розвитку навичок діалогічного та монологічного мовлення на уроках англійської мови для учнів початкових та середніх класівСкачати 122.23 Kb.
Дата конвертації30.03.2017
Розмір122.23 Kb.
Комплекс вправ для розвитку навичок діалогічного та монологічного мовлення на уроках англійської мови для учнів

початкових та середніх класів

Навчання діалогічного та монологічного мовлення відбувається у комплексі, що передбачає собою вправи для кожного етапу формування вмінь і навичок ведення діалогу і монологу. Існує три етапи, на яких відбувається формування вмінь і навичок діалогічного і монологічного спілкування. Кожному етапу притаманні певні типи вправ.Етап 1.На першому етапі використовуються умовно-мовленнєві, рецептивно-репродуктивні вправи. Вправи можуть бути імітативні, підстановчі, трансформаційні, запитання-відповіді тощо. На даному етапі використовуються всі види опор: вербальні і невербальні, підстановчі таблиці, зорові опори та слухові опори.

Етап 2. На другому етапі використовуються вправи на розвиток умінь складати мікродіалоги та вдосконалення навичок оволодіння діалогічними єдностями. На цьому етапі учням пропонуються вербальні слухові опори.

Етап 3.Вправи третього етапу мовленнєві, продуктивні. Усі опори зняті і вправи мають самостійний характер. Метою вправ даного етапу є навчити учнів складати власні діалоги, розповіді згідно з навчально-мовленнєвими ситуаціями.

Вправа на розвиток монологічного мовлення за темою

Пори року”Учням А:

 1. Опишіть осінь, користуючись малюнком.Ситуативно-мовна підтримка.

Осінні місяці The autumn month are…

Дні, ночі (тривалість) …are short (long)

Дощ It usually...

Температура cold, cool, warm

Погода bad, fine

Дерева(колір) brown, yellow, red

Чи подобається вам I like (Do not like)…,

осінь? Чому? because…

Учням Б:

2.Опишіть зиму, користуючись малюнком


Ситуативномовна підтримка

Зимові місяці Winter months are …

Дні, ночі(тривалість) … are short(long)

Сніг There is …

Температура cold, cool

Погода nice, good

Одяг людей People wear …

Дерева white (with snow)

Чи подобається вам I like (do not like)…,

зима? Чому? Because.


Учням А і Б:

3. Розгляньте малюнок і дайте відповіді на запитання.

-What season is it in the picture?

-What month is it now? Why do you think so?

- What is the weather like?

- Are there clouds in the sky?

- Is it raining?

- What colour are the leaves in autumn?

-Is the wind blowing?

-What are the people wearing?

- Do you like the weather in the picture? Why?


Вправа на формування навичок висловлювання за темою “Осінь” за допомогою реплік.

1) Показ учням малюнка і висловлювання щодо його змісту


Ситуативно – мовна підтримка

 1. It is summer.

 2. The trees are green.

 3. The days are long and the nights are short.

 4. It is hot.

 5. The sun shines brightly in the sky.

 6. The boy is wearing summer suit.

2) Розгляньте малюнок і виправте висловлені вчителем

неправильні твердження
Зразок:

-It is summer in the picture.

- That is wrong. It is autumn.
Випиши речення які стосуються теми «Зима» та теми «Осінь».

It’s cold. The trees are white with snow. We usually have breakfast at home. Autumn is a beautiful season. It often rains in autumn. He has dinner at three o’clock when it is autumn. There are a lot of vegetables in autumn. I like ice-cream if the weather is rather warm. It often snows in winter.Встав подані слова у пропуски: icy, below zero, sleet, frost, melt, wintry

1. Tonight will be cold with overnight ________ in most parts of the country.

2. Tomorrow will also be bitterly cold with ________ showers in many places.

3. Rain or ________ will turn to snow, especially on high ground, late in the day.

4. Roads will be ________ and drivers are advised to take extra care.

5. At the weekend daytime temperature could fall ________ and there will be snow.

6. Monday will be a little warmer and by Tuesday morning the snow will begin to_________.
Постав речення в минулому часі використовуючи подані слова: yesterday, last week, last winter, last autumn, the day before yesterday:

1. The weather is changeable today.

2. I am wet to the skin because it is raining cats and dogs.

3. There is a strong wind today.

4. The roads are icy in winter.

5. The weather is warm and humid this autumn and we go to the forest to pick up mushrooms.

6. There are many puddles in the streets after the rain.

Подано речення, які описують зиму і весну. Завдання для двох команд:

Команда A вибирає речення, які стосуються зими і записує їх на дошці.

Команда В вибирає речення, які стосуються весни і записує їх на дошці.

Which team will be the first? 1. It’s warm.

 2. A cold wind blows.

 3. It’s cold.

 4. It’s frosty.

 5. It often snows.

 6. Sometimes it rains.

 7. The sky is grey.

 8. A warm wind blows.

 9. The sun shines, but it isn’t very hot.

 10. The sky is blue.Вправи на розвиток вміння будувати короткі висловлювання за темою
1) Перед учнем чотири малюнки, на яких зображено пори року. Розпитайте його, що він бачить на кожному з малюнків.
Зразок:( example)

-What can you see in the picture?

-What summer months do you know?

-Are the days in spring long or short?

-What is the weather like in summer?

-Do you like summer ? Why?


2) Розгляньте малюнок( пора року “Весна”) і на прохання вчителя

опишіть малюнок.


Ситуативно – мовна підтримка

1. Яку пору року зображено It is…

2. Скільки в ній місяців і які There are… They are…

3. Якою звичайно буває погода It rains ( snows ) …

в цю пору року: дощ, сніг

тепло, холодно

4. Якого кольору дерева в цю They are … green, white, yellow

пору року

5. В що одягнені люди в цю пору They wear raincoats, coats, hats …

Вправа на формування навичок висловлювання за темою Зимаза допомогою плану
Plan


 1. It is …

 2. Winter months are …

 3. The weather …

 4. The days …and nights …

 5. People usually wear …

 6. Winter holidays ( ski, skate, sledge )

В кінці розповіді ( Do you like winter? Why? )Постав речення у відповідному порядку так, щоб утворився діалог

1.A: What is the temperature?

2.B: What colour is the sky? Are there any clouds in it?

3.A: Yes, you are right. The weather is too cold for this part of the country.

4.A: What is the temperature?

5.B: It is fine today. It is sunny, but it is cold for April.

6.A: The sky is blue. There are no clouds in the sky.

7.B: It’s about 2C.


1.A: Yes, it is awful. I hate when it rains. Why haven’t you put on a raincoat?

2.B: Oh, thank you. It’s raining cats and dogs.

3.A: It’s getting more and more cloudy. Do you think it’s going to rain?

4.A: May be … But the forecast for today was “rain file the whole day”.

5.B: Well, I could have taken mine, but I didn’t. The weather looked fine when 1 was going out. Do you think it’ll clear up soon.

6.A:Would you like to get under my umbrella, please.

7.B: Yes, I think so. Oh, it’s starting to rain! And the wind is getting stronger!


1.A: In winter the temperature here may be as low as 40 degrees below zero.

2.B: It’s about 25 degrees below zero, as the weather forecast says.

3.A: It’s cold and frosty today, isn’t it?

4.B: 40 degrees of frost! Oh, you don’t say so.

5.A: You say the coldest ? And what’s the temperature today?

6.B: Oh, yes, I am simply freezing, Especially when the wind is blowing. It must be the coldest winter we have ever had.
Склади розповідь про весну (літо)

The teacher says to the first player a sentence, “It is spring”. The first player repeats this sentence and adds another sentence, “It is spring. The sky is blue”. The winner is the one who says the last sentence.


Згрупуй слова у дві колонки

1) the words describing spring and summer, 2) the words describing autumn and winter. Write the words on the blackboard and in your exercise books, read them aloud. Work in two teams.


warm, wet, sunny, snowflakes, berries, mushrooms, corn, snowdrops, sun, shine, melt, hot, fruit, buds, snowman, grass.


Здогадайся яка це пора року

a) It is cold. There is a lot of snow in the streets, on the houses, in the trees. Some animals sleep. The trees are white with snow. There are three months in this season.

b) It is warm. It is hot. There is a lot of water in the streets. It doesn’t snow. The trees and grass are green.

c) It is Hot. The trees and grass are green. The birds sing songs. We can swim. We can play volleyball and football on the green grass.

d) It often rains. It is cold. Children begin to go to school. There are a lot of fruit and vegetables.

Склади речення у правильному порядку

Кожній команді запропоновані розрізненні частини речення. Завдання командам правильно скласти речення у стверджувальній формі, заперечній та питальній. За кожне правильне речення команда отримує один бал.
?

in

.

.

February

wind

often

A

in

blows

chilly


Team A:

every

sun

doesn’t

shine

day

The


Team B:

Does

it

rain

winter


Team C:

Вправа на засвоєння вміння називати дати і дні

тижня в репліках.


  • What day of the week is the second of January?

  • The second of January is Tuesday. (It is…)


Учням А:

Запитайте учня Б на який день тижня припадають зазначені в картці дати.


Зразок:

What day of the week is the second of January?


Ситуативна підтримка

02.01 16.08 09.12

11.03 27.04 03.09

07.02 30.05 01.10
Учням Б:

Дивлячись у календарики, скажіть, на які дні тижня

припадають названі учнем А дати.
Зразок:

The second of January is Tuesday.


Впраава на формування навичок висловлювання про погоду за допомогою реплік:

 • It usually rains in May.

 • That is right. But it does not rain in December.


Учням А:

Вам пропонують два списки назв місяців – теплих і холодних. Скажіть в які місяці йдуть дощі і коли падає сніг.


Зразок:

It usually rains in May.

It usually snows in December.
Ситуативномовна підтримка
May July September December February

June August November January March
Учням Б:

Вам пропонують два списки назв місяців – теплих і холодних.

Учень А повідомлятиме, які опади характерні для названих

місяців.Погоджуйтесь і кажіть, що це не характерно для місяців

протилежної групи.
Зразок:

А: It usually rains in May.

Б: That is right. But it does not rain in December.

May July September December February

June August November January March


Дайте відповідь «Так» чи «Ні»


 • There are ten months in a year.

 • There are thirty days in February.

 • The winter months are: December, January, February.

 • The spring months are: June, July, August.

 • The summer months are: June, July, August.

 • The autumn months arc: September, October, November.

 • We go to school in June.

 • He goes to school in September.

 • School begins on the First of September, school is over in May.

Вправа виконується в індивідуально-фронтальному режимі з застосуванням сигнальних карток. Наприклад,

“Yes” — червона картка.

“No” — синя.Утвори словосполучення
white days

beautiful summer

cold winter

hot autumn

warm season

long nights

short trees
Дві колонки слів краще написати на дошці й продемонструвати учням, як можна утворити словосполучення, з’єднавши два слова загальною рискою.

Друг по листуванню з Англії збирається відвідати тебе наступного року

a) What can we write to her / him about Ukrainian weather in spring, summer, autumn and winter?

b) Now you’re talking to your pen-friend on the telephone. Invite her/ him to Ukraine. Describe Ukrainian weather in one of the seasons.


Проектна робота

Draw your favourite season. Make up a story about it. Then present it to class.c:\documents and settings\user\рабочий стол\сандар пори року\осінь\44995_or.jpgc:\documents and settings\user\рабочий стол\сандар пори року\осінь\motto.net.ua-62024.jpgc:\documents and settings\user\рабочий стол\сандар пори року\осінь\osennyaya_priroda_05.jpg

c:\documents and settings\user\рабочий стол\сандар пори року\зима\0_6b9e8_e54629e6_xxl.jpgc:\documents and settings\user\рабочий стол\сандар пори року\зима\663ce7ebccf77dc9fabcccbd45cb97dc.jpgc:\documents and settings\user\рабочий стол\сандар пори року\зима\novaya_liga3.jpg

c:\documents and settings\user\рабочий стол\сандар пори року\весна\0147.jpgc:\documents and settings\user\рабочий стол\сандар пори року\весна\fonstola.ru-82341.jpgc:\documents and settings\user\рабочий стол\сандар пори року\весна\nastol.com.ua-30888.jpg

c:\documents and settings\user\рабочий стол\сандар пори року\літо\4bf101150ab283032aec9e3ee302bc08.jpgc:\documents and settings\user\рабочий стол\сандар пори року\літо\leto_letnie_peyzagi_foto_32.jpgc:\documents and settings\user\рабочий стол\сандар пори року\літо\summer.jpg

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал