Коментар: За загальним правилом, установленим Кодексом законів про працю України, працівники несуть матеріальну відповідальність у межах місячного заробітку, за деякими винятками, встановленими, зокрема, стСкачати 28.24 Kb.
Дата конвертації08.12.2016
Розмір28.24 Kb.
Коментар:
За загальним правилом, установленим Кодексом законів про працю України, працівники несуть матеріальну відповідальність у межах місячного заробітку, за деякими винятками, встановленими, зокрема, ст.134 КЗпП. Одним з таких винятків є наявність укладеного між працівником і роботодавцем Договору про повну матеріальну відповідальність, шаблон якого пропонується.
Звертаємо увагу на те, що укладення такого договору допускається не з усіма працівниками на розсуд роботодавця, навіть якщо сам працівник не заперечує його укладення. Перелік посад, з працівниками на яких допускається укладення договору про повну мат. відповідальність визначений Постановою Держкомпраці СРСР від 28 грудня 1977 р. № 447/24.

Договір № ____________


про повну індивідуальну матеріальну відповідальність
м. ______________________ «_____» ___________ _______ р.

_______________________________________________________, іменоване в подальшому «Підприємство», в особі ___________________________________________________, що діє на підставі _________________________, з одного боку і ______________________________________________________________, що є працівником _______________________________________________________ (зазначається найменування цеху, відділу, ділянки, секції, складу і т. д.), іменований надалі «працівник», з іншого боку, спільно іменовані надалі «сторони», з метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, що належать Підприємству, уклали цей договір про таке:1. Працівник, що займає посаду ____________________________________________________

(назва посади)

або виконує роботу _____________________________________________________________,

(назва роботи)

безпосередньо пов'язану з __________________________________________________________,

(зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або

                                                     застосуванням в процесі виробництва переданих йому цінностей)
приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому Підприємством матеріальних цінностей, і в зв'язку з цим зобов'язується:
а) дбайливо ставитися до переданих йому для зберігання або для інших цілей матеріальним цінностям Підприємства і вживати заходів до запобігання шкоди Підприємству;
б) своєчасно повідомляти адміністрації Підприємства про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження ввірених йому матеріальних цінностей;
в) вести облік, складати та представляти в установленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух і залишки довірених йому матеріальних цінностей;
г) брати участь в інвентаризації ввірених йому матеріальних цінностей.
2. Підприємство зобов'язується:
а) створювати Працівнику умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження ввірених йому матеріальних цінностей;
б) знайомити Працівника з чинним законодавством про матеріальну відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації, а також з діючими інструкціями, нормативами та правилами зберігання, приймання, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування в процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей;
в) проводити в установленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей.
3. У разі незабезпечення з вини Працівника збереження ввірених йому матеріальних цінностей визначення розміру шкоди, заподіяної Підприємству, і його відшкодування проводяться відповідно до чинного законодавства.
4. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо шкода заподіяна не з його вини.
5. Дія цього договору поширюється на весь час роботи з довіреними Працівникові матеріальними цінностями Підприємства.
6. Цей договір складено в двох примірниках, з яких перший знаходиться у Підприємства, а другий – у Працівника.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПІДПРИЄМСТВО
_________________________________________

__________, м. ______________________________, _________________________________________

т/с _____________________________ в _____________________________________, МФО ___________, код ЄДРПОУ ________________

Свідоцтво № _______________

ІПН _______________________

_________________________________________

М. П.


РОБІТНИК
_________________________________________

__________, м. ______________________________, _________________________________________

Ідентифікаційний номер ________________

Паспорт: серія _____, № _____________, виданий __________________________________________________________________________________ “_____” ___________ ______ р.
_________________________________________

ПРЕДПРИЯТИЕ ____________________ РАБОТНИК ____________________

М. П.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал