Кожний навчальний рік є певним етапом як у справі розбудови національної освіти, так і у професійній долі кожного учителя. Хто як не ми, педагоги, знаємо, що час не стоїть на місціСторінка1/6
Дата конвертації07.03.2017
Розмір1.09 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Традиційно перед початком нового навчального року педагоги, налаштовуючись на роботу в новому навчальному році, підводять підсумки роботи у минулому році та ставлять перед собою завдання, які потрібно вирішувати у наступному навчальному році.

У 2014-2015 навчальному році зусилля педагогічного колективу були зосереджені на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку освіти і спрямовували свою діяльність на виконання Конституції України, законів України в галузі освіти, реалізацію указів Президента України „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування розвитку освіти в Україні”, „Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні”, „Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”, основних положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2011-2021 роки, прийнятих розпоряджень голови обласної державної адміністрації, затверджених обласною радою цільових програм.

Кожний навчальний рік є певним етапом як у справі розбудови національної освіти, так і у професійній долі кожного учителя. Хто як не ми, педагоги, знаємо, що час не стоїть на місці. Реальність стрімко змінюється: суспільство інформатизується, Україна все більше інтегрується в світовий простір. Ці фактори ставлять перед освітою інші завдання, ніж 12 років тому. Держстандарти і навчальні програми мають відповідати вимогам часу, тобто в них мають бути закладені найновіші досягнення науки, технологій, педагогічної думки, новий освітній зміст. Можна ставити різні бали, поєднувати, роз’єднувати предмети, але якість освіти визначається новими стандартами, і вони не повинні бути чимось застиглим.

У Законі України «Про загальну середню освіти» говориться: «Державний стандарт загальної середньої освіти – це зведення норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на рівні початкової, базової і повної загальної середньої освіти та гарантії держави у її досягненні».

Сутність змін у стандартах пов’язана з необхідністю впровадження компетентнісно спрямованої освіти. Реалізувати завдання, виголошені у стандартах, можна за умови, якщо навчально-виховний процес в школі буде «спрямовано на розвиток активності, самостійності, творчих можливостей кожного школяра, оскільки суспільство потребує особистостей, здатних свідомо діяти, приймати власні рішення, швидко адаптуватися до змін».

Основною особливістю нового Державного стандарту є орієнтація вимог до рівня підготовки випускників на досягнення компетентностей. Зміни стануть можливими лише, якщо збагнути, що традиційною метою шкільної освіти завжди було оволодіння системою знань, основами наук. Але знання не завжди віддзеркалюються в діях. Наукою доведено, що для життєвого успіху необхідні не самі знання, а вміння їх застосувати відповідно до конкретної життєвої ситуації. «Дослідження, проведені психологами Гарвардського університету, показали, що успіх на 85% залежить від особистісних якостей, правильного вибору лінії поведінки, і лише на 15% визначається наявними знаннями». Таким чином, необхідність змістити акценти в освіті із засвоєння фактів на оволодіння способами взаємодії зі світом призводить до осмислення необхідності змінити характер навчального процесу та способів діяльності учнів.

Потрібно зауважити, що реалізація стандарту потребує змін у діяльності вчителя, виконання нових функцій у процесі професійно-педагогічної роботи в сучасній школі: функції сприяння навчанню учнів; функції проектування спільно з учнем індивідуального освітнього маршруту; управлінської функції. Опанування цих та інших функцій, формування готовності вчителя до роботи в умовах запровадження нового Державного стандарту, підвищення їх професійної компетентності – ці та інші завдання стоять наразі перед учительською спільнотою та методичними службами.

СЛАЙД Навчальний 2014-2015 н.р. для гімназії став роком наполегливої та напруженої праці, в основі якої лежав пошук оптимальної структури навчально-виховного процесу, осучаснення його змісту згідно потреб сьогодення і запитів учнів, упровадження інноваційних технологій навчання й виховання вдосконалення взаємодії вчителя і учня в процесі співпраці.

Гімназія – середній загальноосвітній заклад ІІ-ІІІ ступенів, що забезпечує науково-теоретичну і загальнокультурну підготовку обдарованих і здібних дітей.

Педагогічний колектив гімназії прагне готувати людей, здатних моделювати своє майбутнє, створити умови для творчого розвитку гімназистів, максимально задовольнити індивідуальний попит кожної дитини, виходячи з її навчальних можливостей.

Основними документами, що регулюють діяльність закладу є: • Власний статут

 • Концепція становлення і розвитку

 • План навчально-виховної роботи закладу

 • Робочий навчальний план

 • План кафедр.


Кадрове забезпечення

СЛАЙД. Шановні колеги! Навчально-виховний процес в нашому навчальному закладі забезпечує 64 особи з них, за штатним розписом працюють 63 особи, в декретній відпустці перебуває – 1 особа;

кількість педагогічних працівників – 43 особи;

обслуговуючого персоналу – 21 осіб;

якісний склад педагогічних працівників: всі педагогічні працівники мають вищу освіту. Педагогічний стаж

до 3-х років – 1

понад 3 роки – 4

понад 10 років – 18

понад 20 років – 12

понад 30 років – 8.


СЛАЙД. Продовжується тенденція якісного вдосконалення педагогічного колективу закладу.

У 2014-2015 р. атестувалися Велимчаниця Н.Ю., Приступчук З.В., Качинська Г.В., Бурим Н.В., Самчук Л.Г., Тарасенко Л.М., Кондрацька О.О.

За наслідками атестації педагогічних працівників, в гімназії сьогодні працюють

29 педагогів вищої кваліфікаційної категорії;

5 педагогів – першої кваліфікаційної категорії;

5 – другої кваліфікаційної категорії;

3 – «спеціалісти».

Педагогічні звання присвоєні 23 вчителям, з них:

«вчитель-методист» - 15,

«старший учитель» - 8.

Високий фаховий і методичний рівень вчителів гімназії дає їм змогу виявляти ініціативу роботи, ділитися досвідом з колегами.

Перспективний план проходження педагогічних працівників гімназії передбачає атестацію наступних педагогів: Барановська Л.Л., Гарбуз В.Р., Коваль Л.П., Козачук Р.І., Приймак Ю.О., Подкуйко Н.Г., Сметюх О.С., Шворак Р.С.

В 2014-2015 н.р курсову перепідготовку пройшли 4 педагогів:

Гарбуз В. Р., Коваль Л.П., Козачук Р.І., Порада Л.Т.


У 2016 р. курсову перепідготовку будуть проходити педагоги: Заграй Г.В., Комашко Л.М., Слепок О.В., Порхун Т.В., Шкорупій А.В.
Директор гімназії Вальчук О.І., освіта вища, стаж педагогічної роботи – 31 рік, стаж роботи на посаді – 5 років.

Комашко Л.М., заступник директора з навчально-виховної роботи, стаж педагогічної роботи 29 років, стаж роботи на посаді – 18 років.

Квятковська К.І., заступник директора з науково-методичної роботи, стаж педагогічної роботи 38 років, стаж на посаді – 13 років.

Шворак Р. С., заступник директора з виховної роботи, стаж педагогічної роботи 25 років, стаж роботи на посаді 18 років.Управлінська діяльність
В основу управлінської діяльності, яку здійснювали адміністрація та завідувачі кафедр, батьківський комітет та учнівське співуправління, було покладено роботу над методичною проблемою «Забезпечення якості освіти як ресурс інноваційного розвитку і зміцнення конкурентоздатності класичної гімназії». Внутрішкільне управління в гімназії здійснювалось на основі системного освітнього та психологічного моніторингу, який охоплював основні завдання, що стоять перед закладом освіти: надання учням знань в обсязі Держстандарту, збереження фізичного та психічного здоров’я дітей, особистісний розвиток вихованців.

На виконання плану моніторингу якості освіти були проведені моніторингові контрольні роботи, класно-узагальнюючий контроль, за результатами якого проведено психолого-педагогічні консиліуми, вивчалося питання стану викладання предметів та рівня навченості, про що видано накази. Тематичний контроль об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів-претендентів на нагородження свідоцтвом з відзнакою та медалями було винесено на контроль не лише з боку адміністрації, а й класних керівників. На нараді при директорові розглядались також питання роботи зі шкільною документацією: робочими зошитами, зошитами для контрольних, практичних та лабораторних робіт; класними журналами, в тому числі і виконанням планів та програм; особовими справами; книгою вхідного та вихідного контролю. Матеріали контролю узагальнювались довідками, наказами чи подавалась інформація про хід виконання управлінського рішення.

На виконання плану моніторингу якості освіти були проведені моніторингові контрольні роботи з української мови, математики у 1-х, 5-х класах (вересень) 1-7-х класах (грудень, квітень); англійської мови 1-х, 5-х класах(контроль письма) вересень та контроль читання, аудіювання, письма у 1-7-х класах (грудень, квітень), контрольні роботи з базових предметів у випускних класах (грудень), конрольні зрізи з світової літератури у 1-4, 6-х класах (листопад), контрольні зрізи з фізики у 3-7-х класах (грудень). Результати контрольних робіт зведено в аналітичні таблиці, оформлено довідками чи узагальнено наказами.

З метою проведення моніторингового дослідження щодо ефективності впровадження профільного навчання було підготовлено інформацію про рівень навчальних досягнень учнів 7-х профільних класів за I семестр 2014-2015 н.р., результати їх участі у всіх етапах Всеукраїнських олімпіад з профільних дисциплін, в конкурсах, турнірах, у діяльності секцій МАН, забезпечення кадрами (список учителів-предметників, які працюють у профільних класах), матеріально-технічними та навчально-методичними засобами. Також було проведено анкетування учнів, батьків (5,7-і класи), учителів, які працюють у 7-х профільних класах.

У 2014-2015н.р. було проведено класно-узагальнюючий контроль, за результатами якого проведено психолого-педагогічні консиліуми та видано накази. Вивчалась адаптація учнів 1-х класів до начання у гімназії (вересень, жовтень), аналіз рівня знань і вихованості учнів у 5-х та7-х класах (грудень), рівень загальносвітньої підготовки учнів для продовження навчання у профільній школі у 6-х класах (січень).

Адміністрацією гімназії вивчалося питання стану викладання предметів та рівня навченості, про що видано накази. А саме стан викладання та рівень знань з права у 5-6-х класах (жовтень), з фізики 1-7-х класах (листопад), з англійської мови, поглиблене вивчення (листопад), математики у класах філологічного профілю у 1-7-х класах (грудень), логіки у 1-3-х класах (січень).

У 2014-2015н.р. питання об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів-претендентів на нагородження свідоцтвом з відзнакою та медалями було винесено на контроль не лише з боку адміністрації, а й класних керівників та завідувачів кафедр. Результати контролю розглядались на нараді при директорові.

Був організований тематичний контроль з організації позакласного читання учнів (жовтень), роботи веб-сайту (жовтень), оцінювання педагогічними працівниками навчальних досягнень учнів (листопад), ефективність упровадження курсів за вибором та факультативів (січень).

На постійному контролі знаходилось питання роботи зі шкільною документацією: робочими зошитами, зошитами для контрольних, практичних та лабораторних робіт; класними журналами, в тому числі і виконанням планів та програм; особовими справами; книгою вхідного та вихідного контролю. Матеріали контролю узагальнювались довідками, наказами чи подавалась інформація про хід виконання управлінського рішення.

На належному рівні у закладі було організовано роботу з ЦЗ, організованого закінчення навчального року та проведення ДПА. Опрацювання всіх нормативних документів, проведення інструктивно-методичних нарад, підготовка матеріалів було проведено вчасно і результативно. Організовано проходила навчальна практика, запланована відповідно до тематичних проектів. Значна увага приділялась охопленню учнів навчанням, вчасно аналізувалось і відповідно фіксувалось прибуття чи вибуття учнів. Видані відповідні накази.Навчальна діяльність

Навчально-виховний процес у гімназії було організовано відповідно до Робочого навчального плану та плану роботи на 2014-2015 навчальний рік.

Відповідно до заяв батьків, враховуючи результати діагностування індивідуальних здібностей та нахилів дитини, у гімназії функціонувало 14 класів, у яких навчалося 343 учні на початок навчального року, на кінець року стало 350. Станом на 29.05.2015 року прибуло 11 учнів з різних шкіл, вибуло четверо. У 1-5-х класах здійснювалася допрофільна підготовка, починаючи з 1-го класу. У старшій школі функціонувало 2 класи філологічного профілю (іноземна філологія), 1–математичного та 1 – комбінованого типу: інформаційно-технологічний та математичний. Робочий навчальний план Ковельської міської гімназії на 2014-2015 навчальний рік передбачав роботу установи за п’ятиденним навчальним тижнем для 1-7-х класів та був складений відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014р. № 1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року» з використанням рекомендацій щодо навчальних планів. Зокрема, для 1-х класів за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012р. № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 17.05.2013р. №551 (додаток 8); для 2-5-х класів складено за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 року № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 року № 66 (додатки 1, 3, 22). Навчальні плани 3-5-х класів математичного спрямування складені на основі додатку № 1. Навчальні плани 3-5-х класів філологічного спрямування складені на основі додатку № 3 (класи з вивченням двох іноземних мов). Навчальні плани класів математичного та філологічного спрямування забезпечують наступність у навчанні.

Робочий план був складений за результатами моніторингу якості базової та повної загальної середньої освіти, вивчення практичним психологом гімназії рівнів психофізіологічних можливостей учнів в рамках психолого-педагогічного експерименту, соціологічних досліджень доцільності використання варіативної частини навчального плану, соціальному запиту учнів, побажань учнів, батьків, соціального запиту регіону. Робочий план гімназії у значній мірі зберігає наступність вітчизняної школи і водночас більш повно враховує сучасне соціальне замовлення на шкільну освіту: • особистісну орієнтацію змісту освіти, яка передбачає розвиток творчих учнів, індивідуалізацію їх навчання з урахуванням інтересів і нахилів;

 • гуманізацію та гуманітаризацію;

 • фундаментальність освіти та можливості використання отриманих знань у життєвих ситуаціях;

 • пріоритет збереження здоров’я учнів, приведення змісту освіти і навчання у відповідність до вікових особливостей школярів;

 • профілізацію та диференціацію змісту освіти як умову вибору учнями рівня та спрямованості освіти шляхом раціонального поєднання продуктивної і репродуктивної навчальної діяльності учнів.

Зміст варіативної складової конкретизовано з урахуванням інтересів та нахилів учнів, а також з метою забезпечення безперервної освіти.

Інваріантна складова робочого навчального плану на 2014-2015 навчальний рік (додатки 1, 3) забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту. Цей навчальний план зберігає наступність відповідно до раніше запровадженої профілізації закладу (іноземного філологічного і математичного профілів в школі ІІ-ІІІ ступенів) для учнів 6-7 класів і продовжує допрофільну підготовку у 1-5-х класах для переходу до профілізації. Він передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх загальноосвітніх навчальних закладів, та варіативну складову, у якій передбачені додаткові години на предмети та курси за вибором, факультативи.

Нові мотиви опанування державної мови (вихід на рівень міжнародного спілкування, дипломатичних відносин та ін.) вимагають оновлення методики викладання української мови, диференційованого підходу до визначення мінімальних, достатніх і спеціальних грунтовних знань та умінь з української мови. Тому робочим навчальним планом передбачено збільшення годин на вивчення англійської мови, математики, української мови та введення російської, риторики та логіки за рахунок додаткового часу. У профільних класах іноземної філології продовжувалося вивчення спецкурсів «Країнознавство Англії, США», «Література Англії, США», Ділове спілкування; у математичних – «Методи розв’язування задач з математики», «Логіка». Предмети та курси за вибором визначалися у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення гімназії. Під час розподілу годин варіативної складової навчального плану у 1-7 класах враховано не лише пізнавальний аспект курсів за вибором, а й розвивальний та виховний. З цією метою організовано вивчення загальнорозвиваючих курсів за вибором: «Основи поетичної творчості», «Країни Євросоюзу», «Російська мова», «Польська мова».

Допрофільна та профільна підготовка учнів відповідно до робочого навчального плану дає змогу повніше реалізувати принцип особистісно орієнтованого навчання, створює сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів та потреб учнів, орієнтації гімназистів на майбутню професію.

На підставі звітів класних керівників та звітів учителів-предметників складені аналітичні таблиці та виведено наступні показники: результативність та рівень засвоєння навчального матеріалу для кожного учня, класу; якісні показники (%), коефіцієнт результативності та якості в розрізі класів, учителів, предметів. Аналіз цих даних показав, що 2014-2015 навчальний рік гімназія закінчила з хорошими показниками: якість знань у середній ланці становить 77,4 %, у старшій –88,2%, в цілому по гімназії –80,3%, проте ці результати є нижчими в порівнянні з минулим навчальним роком на 2%. З таблиці порівняльного аналізу академічної успішності учнів по роках стабільною залишилася кількість відмінників – 61 (17,4%), учнів з навчальними досягненнями достатнього та високого рівнів – 220 (62,9%). Однак у гімназії нараховується 68 учнів (19,4%) з навчальними досягненнями середнього рівня, з них 36 (10,3%) мають по 1-2 оцінці середнього рівня. Порівняльна таблиця якості знань учнів в розрізі класів порівняно з I семестром 2014-2015 навчального року засвідчила підвищення результативності навчання і по гімназії, і в окремих класах. Стабільними залишились показники успішності учнів таких класів: 3А (73,3%), 4А (63,3%) та 6А (78,9%). Якісні показники з предметів, що вивчаються, високі: 90-100%. Для кожного учня на підставі семестрових і річних оцінок обчислено середній бал і рейтинг навчальних досягнень, який порівнюється з попередніми результатами за минулий семестр чи рік. 77 учнів гімназії (22%) мають найвищий рейтинг за результатами навчальної діяльності - 85-95,8%, хоча в їх число входить 23 випускники 7-х класів. Окрім того, серед даного переліку немає жодного учня з 4-х класів. У межах 90-95,8% навчальний матеріал засвоїли лише 18 учнів гімназії (5,1%), хоча минулого року їх було 25. Варто зазначити, що такі учні, як Лещук А. (2А), Стасюк І. (2Б) та Коссак А. (3Б) потрапляють у першу десятку учнів з найвищим рейтингом уже два роки поспіль.

Серед учнів з навчальними досягненнями достатнього та середнього рівня найнижчий рейтинг і рівень засвоєння навчального матеріалу в межах 44-59,8% мають 10 учнів (2,9%). Оцінку «4» за рік отримали Кухарук Ілля (світова література), Фугіль Д. (українська мова), Коваль І. (українська мова) та Ліпич А. (8 предметів). З минулого року у цьому списку залишився лише Ліпич А. Порівняльна таблиця якісного показника з середнім показником засвоєння навчального матеріалу в цілому по класах показала відповідність у межах норми лише в окремих класах. У I семестрі така невідповідність зустрічалася у шести класах (2А, 2Б, 3Б, 4А, 4Б, 6Б), за наслідками року теж у шести. Однак показники наступні:Клас

ПІБ класного керівника

Якісний показник (%)

Середній рейтинг (%)

ПохибкаСлепко О.В.

95,7

80,6

-15,1Приймак Ю.О.

81,8

74,1

-7,7Душенко Т.І.

63,3

70,9

+7,6Порада Л.Т.

81,5

74,9

-6,6Качинська Г.В.

96

80

-16Бурим Н.В.

88,5

82,8

-5,7

Це дає змогу стверджувати про суб’єктивізм учителя при оцінюванні знань учнів. Причини такої ситуації різні: не завжди забезпечено вибір оптимальних форм і методів навчання відповідно до індивідуальних особливостей учнів; недостатній рівень поточного оцінювання, суб’єктивізм при оцінюванні навчальних досягнень учнів, несвоєчасне виставлення оцінок у класному журналі. Недостатньою також є індивідуальна робота кожного класного керівника та вчителя-предметника з батьками, несвоєчасне їх інформування про стан справ.

З метою забезпечення підвищення ефективності навчального процесу необхідно Комашко Л.М., заступникові директора з навчально-виховної роботи, обговорювати результати моніторингу навчальної діяльності індивідуально з класними керівниками у кінці семестру і навчального року, класним керівникам: аналізувати результати навчальної діяльності класу та кожного гімназиста за семестр і рік та проводити індивідуальні співбесіди з батьками учнів, спільно з ними для того, щоб виробити шляхи підвищення результативності навчання кожного учня.

Науково-методична робота

У 2014-2015 навчальному році колектив гімназії продовжував працювати над проблемним питанням «Забезпечення якості освіти як ресурс інноваційного розвитку і зміцнення конкурентоздатності класичної гімназії. Завершився ІІ етап роботи над проблемним питанням, протягом якого відпрацьовувалась єдина науково-методична тема «Утвердження позитивного іміджу гімназії через удосконалення педагогічної майстерності вчителя».

В 2014-2015 н.р. вузловими моментами в організації науково-методичної роботи були:

1) якість викладання, якість педагогічної взаємодії;

2) кваліфікація і компетентність вчителя;

3)упровадження системи проектування навчально-виховного процесу в комп’ютерному комплексі «Універсал».

Науково-методична робота в гімназії планувалась на діагностичній основі із врахуванням сучасних інноваційних процесів, що відбуваються в освітній галузі. Методична робота здійснювалась через діяльність науково-методичної ради (НМР), предметних методичних комісій, педагогічної ради, творчих груп, методичного об’єднання класних керівників, групи науково-педагогічної інформації.

З метою розширення відомостей педагогів про якість освіти продовжував працювати постійно діючий семінар «Актуальні проблеми якості освіти» (вересень, грудень, березень).

Проведений семінар-практикум «Можливості ІКТ та мультимедійних засобів навчання в організації активної навчально-пізнавальної діяльності гімназистів» (жовтень, 2014р.) сприяв переконанню вчителів в доцільності і актуальності застосування ІКТ в навчальному процесі. В підготовці семінару задіяні вчителі математики та інформатики (Ільюх С.М., Приймак М.В., Качинська Г.В., Приймак М.В.).

Проведені педагогічні ради «Інноваційні підходи та педагогічні стратегії розвитку творчого потенціалу учнів (жовтень, 2014р.), «Педагогічна взаємодія класного керівника, вчителя-предметника і сім’ї – важлива умова ефективності освітнього процесу в гімназії (січень, 2015р.), «Кваліфікація і компетентність учителя – головні чинники якості освіти в гімназії» (квітень, 2015р.) сприяли залученню педколективу до розв’язання проблемного питання, збагаченню навчально-виховного процесу новими ідеями, підходами.

Практичній спрямованості на удосконалення уроку сприяла проведена методична декада «Організація активної навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці» (листопад, 2014р.), (активні учасники вчителі Тарасенко Л.М., Самчук Л.Г., Бурим Н.В., Комашко Л.М., Качинська Г.В., Свиридюк С.С., Горкун Г.О., Приступчук З.В.). Методична декада «Форми і методи роботи з обдарованими і здібними учнями на уроці (березень, 2015р.) сприяла більш свідомому виконанню загально-гімназійної програми «Обдарованість» (активні учасники вчителі Котюк І.В., Душенко Т.І., Компанієць Ж.І., Сметюх О.С., Купрійчук Н.А., Чак О.П., Нечипорук С.Я., Ковал Л.П., Порхун Т.В., Купрійчук П.Т., Подкуйко Н.Г., Козачук Р.І.).

Традиційною в гімназії є акція «Хоча б один відкритий урок протягом року». Вчителі, які не були задіяні в методичних декадах, мають змогу провести відкритий урок в обраний день і місяць навчального року під гаслом «45 хвилин натхненної праці» (за погодженим графіком). Нажаль цей план-графік в поточному навчальному році був виконаний не в повній мірі.

Необхідно відзначити молодого педагога Якобчук Ю.П., яка у визначені строки скористалась можливістю і провела свій перший відкритий урок під гаслом «45 хвилин натхненної праці» (квітень, 2015р.).

Пошук нових форм організації науково-методичної роботи привів вчителів гімназії до участі в онлайн-конференції «Проблеми формування компетентнісних характеристик педагога, який працює з обдарованими дітьми, засобами та можливостями методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі» (листопад, 2014р.). Педагоги Вальчук О.І. та Комашко О.С. підготували виступи на вищеназвану конференцію і одержали «Сертифікати учасника Міжрегіональної науково-практичної конференції» від Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Співпраця із науковцями з Рівненщини продовжилась в ІІ семестрі був проведений психолого-педагогічний семінар «Проблеми розвитку здібностей і якість індивідуалізації навчання» (лютий, 2015р.), в якому взяв участь Демченко В.В., завідувач Рівненським регіональним центром ІОД НАПН України (в підготовці семінару активну участь взяли Кондрацька О.О., Сметюх О.С., Качинська Г.В., Квятковська К.І.).

Перспективам створення віртуальних навчальних кабінетів був присвячений круглий стіл (січень, 2015р.), який ініціювала і провела Ільюх С.М. Було висловлено наміри створення віртуальних кабінетів математики, фізики, англійської мови.

Науково-практична конференція «Формування громадянської культури учнівської молоді» (квітень, 2015р.) підняла ряд актуальних проблем виховного процесу, розкрила перед її учасниками нові напрями для співпраці і взаємодії (активні учасники Шворак Р.С., Порада Л.Т., Слепко О.В., Душенко Т.І., Гаць Л.П., Козачук Р.І.).

Науково-методична рада гімназії (НМР) є центральним осередком в структурі методичної роботи закладу. На її засіданнях проводиться аналіз актуальних питань методичної роботи, підводяться проміжні підсумки проведеної роботи, обговорюються інновації, прогнозуються результати діяльності.

Відповідно до плану відбулися всі 4 засідання і позапланове п’яте. При необхідності корегувався поряд денний: вносились додаткові питання для розгляду. Предметні методичні комісії виконували значну частину наукової методичної роботи в гімназії. Брали участь у підготовці і проведенні всіх загальногімназійних методичних заходів: педрад, семінарів, конференцій, декад та ін.

Протягом року проведено 4 засідання кожної предметної методичної комісії. На своїх засіданнях ними розглянуті питання: • Рейтингова система ефективності методичної роботи вчителя на підставі моніторингу;

 • Моніторинг як спосіб управління якістю освіти в гімназії;

 • Особистісно орієнтовані методики роботи у профільних класах;

 • Підготовка до ДПА, організація повторення програмового матеріалу.

Розглядались також творчі звіти вчителів, які атестувались в 2014-2015 н.р. (Бурим Н.В., Кондрацької О.О., Приступчук З.В., Качинської Г.В., Велимчаниці Н.Ю., Тарпасенка Л.М.).

В процесі підготовки до весняної педради проведена діагностика педагогів за «Технологічними картами дослідження професійної компетентності вчителя».

Обробка матеріалів проведена в програмовому режимі (за комп’ютером).

Традиційним в гімназії є проведення предметних тижнів, які плануються і проводяться вчителями кожної методичної комісії. Щороку відбувається 9 предметних тижнів, під час яких вчителі реалізують напрацювання позакласної роботи з навчальних предметів. В цьому році окремі предметні тижні перетворились в декади (природничих дисциплін) і навіть у місячник методичної комісії вчителів української мови та літератури (2015р.).

Традиційно методична комісія вчителів української мови і літератури проведи ряд різнопланових заходів приурочених святкуванню річниці Т.Г.Шевченка, Лесі Українки, ювілею Л.Костенко. Яскравими дійствами запам’ятались урочистості, присвячені Дню української писемності (стоголосе читання поезії В.Сосюри «Любіть Україну» під гаслом «Україна – єдина, Крим – це Україна»).

Творчі групи, які діяли в методичному полі гімназії, здійснювали свою внутрішньогрупову роботу та брали активну участь у підготовці і проведенні колективних заходів.

Стабільно і планомірно працювала методична комісія класних керівників (керівник Шворак Р.С.). В цьому році робота цієї комісії була тісно пов’язана із роботою творчої групи «Проектування навчально-виховного процесу в комп’ютерному комплексі «Універсал» (керівник Козачук Р.І.). Протягом року тричі відбувались спільні засідання названих методичних утворень; проводився тренінг для класних керівників практичним психологом Кондрацькою О.О., усі зусилля були спрямовані на опанування класними керівниками технологій роботи в комп’ютерному комплексі «Універсал». Певні досягнення були помічені, але не у всіх класних керівників. Потрібно відмітити активних, а саме: Купрійчука П.Т., Приступчук З.В. Певний внесок у методичну роботу гімназії здійснює група науково-педагогічної інформації (ГНПІ), (керівник Заграй Г.Ф.). Новостворена ТГ «Забезпечення якості освіти як фактор інноваційного розвитку гімназії (керівник Порада Л.Т.) сприяла діяльності ПДС «Актуальні проблеми якості освіти» протягом року, зініціювала і взяла активну участь у проведенні науково-практичної конференції «Формування громадянської культури учнівської молоді».

Творча група «Інформатизація навчально-виховного процесу (керівник Приймак М.В.) працювала над створенням віртуальних кабінетів (математики, фізики), сприяла підготовці і проведенню семінару-практикуму «Можливості ІКТ та мультимедійних засобів навчання в організації активної навчально-пізнавальної діяльності гімназистів» (жовтень, 2014р.), сприяла підготовці багатьох предметних тижнів в гімназії.

В грудні 2014 р. колектив гімназії під керівництвом бібліотекаря Мочарської Є.О. став учасником Всеукраїнського експерименту за інноваційним проектом «Шкільна електронна бібліотека ШБІЦ – інфо». Основна мета цієї діяльності – методичне забезпечення освітнього процесу, задоволення потреб педагогів фаховими доробками. У гімназії створено фонд навчально-методичних розробок вчителів. Матеріали наших вчителів надруковані в періодичному журналі «Нові надходження» № 3, 2015р. Сертифікати про опублікування матеріалів одержали Вальчук О.І., Мочарська Є.О., Барановська Л.Л., Комашко О.С., Шворак Р.С. та Сметюх О.С., Гарбуз В.Р. (двічі) одержали сертифікати за опубліковані матеріали в травневому номері журналу. Процес триває, готують свої доробки і інші вчителі.

Продовжувала свою роботу ініціативна група «Пошук, вивчення, узагальнення ППД» (керівник Горкун Г.О.), яка сприяла завершенню вивчення досвіду вчителів світової літератури Велимчаниці Н.Ю. і розпочали вивчення досвіду вчителів математики Качинської Г.В.

Активізувалась робота творчої групи «Здоров’я гімназистів» (керівник Нечипорук С.Я.), у співпраці з практичним психологом Кондрацькою О.О. розроблено тему «Психологічне здоров’я педагога», матеріали групи були схвалені на засіданні НМР і рекомендовані для запровадження вироблених рекомендацій серед педагогів гімназії.

Співпраця з вищими навчальними закладами сприяє професійному розвитку педагогів гімназії, відкриває додаткові шляхи забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогів та забезпечує науково-методичний супровід інноваційної діяльності та дослідницько-експериментальної роботи у навчальному закладі. Триває багаторічна співпраця з Київським міжнародним університетом, з Інститутом обдарованої дитини, Східноєвропейським національним університетом ім. Лесі Українки. Продовжуємо співпрацю із Національним авіаційним університетом та Рівненським регіональним центром ІОД НАПН України.

Педагоги гімназії щороку беруть участь у міській виставці методичних доробків «Творчі сходинки педагогів Волині».

Педагоги гімназії діляться своїм досвідом на сторінках журналу «Відкритий урок». В 2014-2015 н.р. педагогічний колектив Ковельської міської гімназії Волинської області нагороджено почесним дипломом «Урок. Форум педагогічних ідей від Педагогічного видавництва «Плеяди», журналу «Відкритий урок: розробки, технології, досвід».

Значним є внесок вчителів іноземних мов гімназії. Вчитель англійської мови Горкун Г.О. представила діяльність громадської організації прикордоння у форматі Польща – Білорусія – Україна. У рамках ювілею програми eTwinning Ukraine учні 1-5 класів взяли участь у конкурсі на найкраще відео вітання для українських шкіл – учасниць програми, підготували флешмоб та тематичні малюнки (вчителі Вальчук О.І., Бурим Н.В., Гарбуз В.Р., Шворак Р.С.).

4 червня 2015 р. на базі гімназії відбувся семінар для вчителів англійської мови міста на тему «Theatre for linguistic personal and creative development» (організатори - Душенко Т. І., Компанієць Ж. І., David Reharce).

У червні 2015 р. вчителі Душенко Т. І. і Компанієць Ж. І. залучили 23 учнів (1-6 класи) до участі у проекті Theatre Express під керівництвом британця David Reharce.

Вчителі англійської мови Вальчук О.І., Бурим Н.В та вчитель української мови та літератури Барановська Л.Л. взяли участь у ІІІ міжнародній конференції, яка відбулася 23-25 червня у місті Бучач Тернопільської області. Вальчук О.І. виступала з повідомленням по темі «Developing culture awareness through writing research papers», Бурим Н.В. – «Task-based learning», Барановська Л.Л.– «Науково-дослідницька робота учнів»

Потрібно підкреслити активну позакласну діяльність членів методичної комісії вчителів української мови і літератури, як флешмоби, приурочені Дню української писемності (стоголосе читання поезії В.Сосюри «Любіть Україну» під гаслом «Україна – єдина, Крим – це Україна») та Дню депортації кримських татар ( у співпраці з учителем англійської мови Гарбуз В.Р.), якою зацікавився телевізійний «5 канал». Варто наголосити, що виховна позакласна робота цього навчального року здійснювалася на основі проектної діяльності й охопила 324 учні, 72 батьків, яким пропонувалися різнопланові заходи в рамках Дня рідної мови, ювілею Л.Костенко, святкування річниці Т.Шевченка та Лесі Українки, Дня поезії.

Вчителі іноземної мови організували участь гімназистів у різноманітних конкурсах наступним чином: 13.09.2014 року 14 учнів Ковельської міської гімназії (5А, 5Б, 6А, 6Б класи) взяли участь у І турі Програми обміну майбутніх лідерів FLEX та пройшли тестування у м. Луцьку. До ІІ туру Програми було відібрано 10 гімназистів. За результатами тестового відбору до ІІІ туру Програми потрапили 4 гімназисти: Козел А. (6Б), Сільчук Є. (6Б), Шушвар С. (5А), Гурик А. (5А).

21.09. 2014 року було проведено Міжнародний день миру (OnePeaceDay). В рамках святкування було організовано наступні заходи:


 • Флеш-моб «Мир у моїх руках». За участь у флеш-мобі гімназію нагороджено міжнародним сертифікатом по програмі Face to Faith (вчителі Котюк І. В., Бурим Н. В., Горкун Г. О., Душенко Т. І., 4А, 5А, 7А, 7Б).

 • Участь у конкурсі відео-роликів THE NEXT BIG THING-2014 від 1+1 медіа.

 • Відео міст «Україна: схід та захід - єдині» (партнер - Миргородська спеціалізована школа №5) – Гарбуз В. Р., 5А клас.

 • Відео ролик «Думки учнів 5А класу про мир»(Гарбуз В. Р., 5А клас).

 • 19.09.2014 року учні 5А класу взяли участь у міжнародній відео конференції на тему «Faith. Values. Communities» по програмі Face to Faith (Гарбуз В. Р.).

 • 19.12.14 на Підсумках року eTwinning Plus Ukraine Ковельську міську гімназію нагороджено сертифікатом за найкращий проект 2014 року.

Протягом І семестру 2014-2015 н. р. учні 1А та 2А класів були залучені до участі в міжнародному он-лайн проекті «Креативна утилізація через мистецтво» (Іспанія, Греція), члени шкільного європейського клубу – до участі в проекті «Гра про ЄС» (Франція, Чехія). Координатор проектів – Гарбуз В. Р.

Вчителі гімназії Порхун Т.В., Приступчук З.В. взяли участь у міському конкурсі «Вчитель року» у номінаціях «Хімія» та «Українська мова та література», в якому проілюстрували власний досвід.

Приймак М. В. участь у вебінарах «Хмарні технології. Живі презентації», «Блоги – як використати для навчання та спілкування», дистанційне навчання Microsoft «Навчання з технологіями», он-лайн навчання вчителів у Microsoft VirtualAcademy за курсом «Основи комп’ютерної безпеки» (все підтверджено сертифікатами)

- Приймак Ю. О. дистанційне навчання Microsoft «Навчання з технологіями», он-лайн навчання вчителів у Microsoft VirtualAcademy за курсом «Основи комп’ютерної безпеки» (все підтверджено сертифікатами)

-Ільюх С. М. участь у вебінарах «Хмарні технології. Живі презентації», «ЗНО з математики», он-лайн навчання вчителів у Microsoft VirtualAcademy за курсом «Основи комп’ютерної безпеки» (все підтверджено сертифікатами), впровадження проекту «Віртуальний кабінет математики» через використання хмарних технологій - розміщення кабінету в хмарному сховищі GoogleDrive та Windows LiveSkyDrive

Аналізуючи виконання плану науково-методичної роботи, слід відмітити, що виконано практично все, що заплановано. Повільно поки що виконуються плани ТГ «Універсал» (керівник Козачук Р.І.), хоча певні досягнення в цьому році вже помітні: необхідно прискорити перехід до наступного етапу співпраці з науковцями. Необхідно поновити модель організації науково-методичної роботи: запровадити діяльність нових творчих груп, на заміну відпрацьованих ввести інші постійно діючі семінари, призначити нових керівників утворених методичних осередків. Завершуючи 2014-2015 н.р., аналізуючи досягнуте, діагностуючи нерозв’язані проблеми, колектив гімназії продовжить працювати над обраним проблемним питанням в 2015-2016 н.р.


СЛАЙД ІІІ етап роботи педколективу над проблемою

Сьогодні ми на ІІІ етапі, а саме організаційно-практичному) (узагальнюючий). Наш педагогічний колектив буде працювати над єдиною науово-методичною темою «Шкільне співуправління як неодмінна умова формування стійкого позитивного іміджу гімназії»

Перед нами стоять наступні завдання:


 • Координація й гармонізація діяльності структурних підрозділів освітньої системи

 • Підвищення привабливості гімназії, насамперед для батьків учнів та персоналу.

 • Упровадження системи проектування навчально-виховного процесу в практику роботи гімназії

 • Формування і розвиток соціальної зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної свідомості, підготовленої до професійного самовизначення.СЛАЙД (тематика педрад, наказів, контролю на 2015-2016 р.). Завершуючи 2014-2015 навчальний рік, аналізуючи досягнуте, діагностуючи нерозв’язані проблеми, колектив гімназії продовжить працювати над обраним проблемним питанням в 2015-2016 н.р.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал