Кожен педагог знає, що навчання є процесом двостороннім, адже передбачає діяльність учня-навчання та діяльність вчителя-викладання.Дата конвертації01.06.2017
Розмір39.6 Kb.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНУ ДЛЯ

РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНОЗНАВЧОГО НАВЧАННЯ

Кожен педагог знає, що навчання є процесом двостороннім, адже передбачає діяльність учня-навчання та діяльність вчителя-викладання. Процес викладання – це організація цілеспрямованого і систематичного впливу вчителя на учня для досягнення конкретної педагогічної мети. Інструментом такого впливу може бути інноваційне освітнє середовище, створене в окремому регіоні.

Забезпечуючи пріоритетність розвитку творчих рис школярів, що є головною умовою регіонального інноваційного навчання, закладеною в обласному науково – методичному проекті «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості. 2010-2015», кожному навчальному закладові сьогодні треба рішуче відійти від консервативних способів організації навчання, його одноманітності і прийти через інноваційний пошук до найбільш ефективних форм і методів організації навчального процесу.

Якщо у цьому контексті розглядати завдання сучасного навчання школярів суспільним дисциплінам, відповідно до Державного стандарту, то всі творчо працюючі вчителі розуміють, що воно повинне сприяти не лише розвитку ключових і предметних компетентностей учнів , але і максимально розкривати їхнє обдарування і інтелект, впливати на інноваційні розвиток кожної дитини з урахуванням її інтересів,особистих мотивів, системи дитячих цінностей і соціального досвіду.

На уроках вчитель може и повинен використовувати найрізноманітніші форми інноваційної та творчої організації навчальної діяльності учнів, побудованої на принципах гуманізації, демократизації, диференціації та індивідуалізації чи особистої орієнтації.

Виділимо деякі характерні ознаки сучасного уроку:


  • Підготовка вчителя до уроку. Урок проводиться не заради самого уроку, а заради того, щоб впливати на особливості учня;не заради того, щоб «пройти» якісь питання програми, а заради того, щоб на матеріалі цих програмних питань формувати визначені інноваційно-творчі якості особистості.

  • Центральний комплекс будь-якого уроку – ефективна організація пізнавальної діяльності учнів. Вона проявляється в умінні вчителя доступно пояснювати програмний матеріал; активізувати пошук історичної, правової, соціальної чи іншої проблемності;правильно визначати структуру уроку; урізноманітнювати навчальні методи, прийоми і способи пізнання нового.

  • Розвиток навчальних здібностей і компетентностей учнів на уроці. Осмислення і розуміння учнями навчального матеріалу відбувається у процесі його аналізу і синтезу.

  • Розвиток самостійності учнів. Успішність цього виду роботи на уроці історії та правознавства залежить від уміння учнів: добувати знання із різних джерел(історичних документів, свідчень очевидців, наукових досліджень, кінофільмів, кодексів і збірок законів, їх коментарів, візуальних джерел, Інтернету тощо).

  • Урок обов’язково мусить мати зворотний зв'язок. Для цього вчителі суспільних дисциплін повинен вміти підбирати такі питання і завдання до теми, які сприятимуть приєднанню нових знань до системи засвоєних раніше знань, уміння та навичок.

  • Виховання у процесі навчання . Вчитель має виявити повагу до дітей, не допускати приниження їхньої гідності . Усі елементи уроку повинні бути виховними за своєю суттю.

Від вчителя історії, правознавства та інших шкільних суспільних дисциплін, як і від кожного іншого вчителя – предметника, сьогодення вимагає максимального наближення до інноваційного освітнього середовища окремого регіону.

Напередодні нового 2011-2012 н. р. зосереджуємо увагу методистів історії і правознавства управлінь і відділів освіти, керівників методичних об’єднань вчителів історії та суспільних дисциплін, вчителів практиків на деяких вагомих складових інноваційного педагогічного середовища у кожному навчальному закладі.  • Кожен регіональний освітній заклад ( звичайна школа, профільний заклад чи школа нового типу ) має власний матеріально – технічний потенціал. Основна увага в сучасних освітніх закладах сьогодні приділяється розвитку інформаційного середовища за допомогою впровадження інформаційних технологій у навчальний процес.

  • Поняття « інноваційне освітнє середовище» розглядається як комплекс взаємопов’язаних умов, що забезпечують освіту людини, формування особистості педагога з інноваційно - творчим мисленням, його професійну компетентність.

  • Найважливіші завдання педагогічної діяльності, особливо в сучасній школі, є забезпечення індивідуалізації навчання суспільним дисциплінам. Це полягає у швидкому пошуку та підборі навчальної інформації для певної категорії динамічного та систематичного індивідуального контролю за сформованими предметними компетентностями ( уміння вирішувати практичні завдання, тестування у традиційному форматі та комп’ютерне тестування, робота с історичною картою, опрацювання різноманітних джерел тощо); забезпечені великої кількості творчих і практичних завдань для самостійної роботи учнів; формуванні у школярів рефлексії тощо. Зауважимо, що вчитель найчастіше виступає в ролі організатора всіх видів діяльності учня як компетентний консультант і помічник. Його професійні вміння повинні бути спрямовані не лише на контроль знань і вміння школярів, а ще й на діагностику та прогнозування їхньої діяльності та перспективу розвитку.

  • Основа освітньої діяльності вчителя - педагогічна майстерність. Саме майстерність педагога розкриває можливість учнів, їхні здібності, підсилює впевненість в оволодінні предметом, дає міцні знання, змогу спілкуватися, спонукає дітей до пізнання чогось нового,породжує бажання вчитись,залунає до участі в олімпіадах х історії та правознавства, предметних тижнях і декадах, учнівських предметних конкурсах тощо.

Сьогодні бути вчителем історії та правознавства дуже відповідально!

ВЧИТЕЛЕВІ ІСТОРІЇ РАДИМО Й НАДАЛІ ДОСЛІДЖУВАТИ ІННОВАЦІЙНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ, АКТИВНО ПРАЦЮВАТИ НАД СОБОЮ…..!!!!!

Назаренко С Ф.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал