Кодекс складається з 2 х частинСкачати 83.33 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір83.33 Kb.
ТипКодекс


ІЛіКЧіЕВА КАТЕРИНА ІВАНІВНА

ЛЕКЦ 19.09.2011Кримінальне право

Основным постулатом Бендера было чтить уголовный кодекс.

Кримінальне право – це сукупність правових норм, що визначають загальні принципи умови та підстави кримінальної відповідальності, коло діянь, які внаслідок високої суспільної небезпечності визнаються злочином, види і розміри покарань, та інші види кримінально правового впливу на осіб, які визнані винними у їх скоєнні, а також підстави та умови звільнення від відповідальності та ід покарання. • Основна функція - охорона відповідальність. Охорона усіх суспільних відносин, благ та цінностей;

 • Заохочувальна поведінка суб‘єктів злочину. Умови звільнення від відповідальності внаслідок пост злочинної діяльності;

Суб‘єкт – держава – з одного боку, з іншого – особа, що зробила злочин.

Принципи:

 • Загальні, конституційні (законність, гуманізм, рівність всіх громадян перед законом)

 • Спеціальні галузеві – принцип нормативного закріплення кола злочинних діянь – лише кримінальний кодекс містить перелік діянь, які є кримінальним злочином;

 • Принцип сукупності відповідальності – особа притягує за всі злочини;

 • Відповідності покарання тяжкості злочину;(залежно від тяжкості призначається покарання); на сьогодні цей принци не діє;

 • Принцип економії кримінальної репресії . Наприклад вільне підприємництво в Радянському Союзі було спекуляцією, а зараз декриміналізовано;

Кримінальний кодекс складається з 2 – х частин

Загальна частина – підстави кримінальної відповідальності, форми вини, система покарань.

Особлива частина – перелік діянь які є злочинами; Складається з 2-х розділів, та додатки (перелік майна яке не підлягає конфіскації_

КК був прийнятий 5 квітня 2001 і вступив у дію 1 березня 2001 року

В особливої частині КК гіпотези практично немає. Є тільки стаття 2 – га, яка передбачає відповідальність за порушення приписів у випадку порушення норм. ЄДиспозиція у кримінальному праві:

 • Проста – називає заборонену поведінку не описуючи їх ознак;

 • Описова диспозиція – називає заборонену поведінку і вказує її ознаки; ст. 127 ч. 1

 • Відсильна - не розкриває змісту злочинної поведінки, а відсилає для з‘ясування до іншої норми КК;

 • Бланкетна – не розкриває змісту злочинної поведінки, а для його з‘ясування відсилає до іншого нормативно – правового акту;

Санкції мають певні специфічні ознаки.

Види санкцій у кримінальному праві:

 • Абсолютно не визначені; передбачає лише теорією КК; практично не існують.

 • Абсолютно визначені санкції – вказують лише один конкретний вид та розмір покарання; У нині діючому кодексі така санкція не передбачається;

 • Альтернативні – передбачать можливість застосування кількох видів покарання – застос. У сучасному кодексу

 • До відносно визначених санкцій – покарання вказують

 • З вищою;

 • З вищою та нижньою межею – більшість санкцій КК;

 • Відсилуючі – посилаються на інші норми кримінального закону; в сучасному КК – немає;

З моменту вступу закону у силу за діяння які передбачені злочину настає кримінальна відповідальність.

Кримінальний закон зворотної сили не має за виключенням випадків коли він декриміналізує діяння, або пом‘якшує покарання. Діє до того часу поки його не відмінять.

Просторова юрисдикція закону – поширюється на всю територію України. КК не вказує, що є територією України.

КК У встановлює межі відповідальності громадян України, осіб без громадянства, які постійно проживають на території Укр за злочини вчинені їми на території України, та за кордоном, а іноземців за злочини вчинені на території Укр. Ст 7 КК забороняє подвійну відповідальність за одне й те саме діяння. Винятком з цього правила є іноземці, які вчинили злочин на території України, однак користуються правом дипломатичного імунітету.

Ст 8 – відповідальність осіб без громадянства не прож. постійно на території України.

Відповідно до законодавства У. є суспільне небезпечне діяння вчинено суб‘єктами злочином ознаками злочину є:


 • Суспільна небезпека – здатність причиняти шкоду суспільну відносинам, які охороняються кримінальним кодексом.

 • Кримінальна протиправність – заборона конкретного діяння чинним кримінальним законом;

 • Винність – вчинення передбаченого крим законом діяння умисно, або з необережністю;

 • Караність – будь –який злочин тягне за собою тягне відповідальність;

Класифікація злочинів

 • Залежно від ступеня тяжкості злочину закон поділяє злочини

 • Злочини невеликої тяжкості – передбачені покарання на строк до 2-х років;

 • Злочини середньої тяжкості – передбачені покарання на строк не більше 5-и років;

 • Тяжкі злочини – не більше 10 років;

 • Особливо тяжкі злочини – понад 10 років або довічне;

Довічне позбавлення волі – відокремлений вид покарання

 • За родовим об‘єктом можна виділити 20 видів злочинів.

 • Проти життя і здоров‘я;

 • Проти власності;

 • Проти безпеки миру та людства;

 • За характером суспільно – небезпек наслідків

 • Матеріального характеру – майнова або фізичного;

 • Нематеріальний злочин – створюють розлад у суспільних відносинах; (наприклад злочини у сфері виборчого права – порушують права громадян)

 • ЗА ФОРМОЮ ВИНИ- умисними, необережними, умисними або необережними, і злочини із складною, або складеною виною;

 • За суб‘єктом:

 • Загальним

 • Спеціальним

 • За наявністю предмета

 • Об‘єкт є обов‘язковою складом злочину;

 • Безпредметним;

 • Критерій територіальної поширеності (на території У і не на території У)

 • Кримінологічна характеристика злочину – мотив вчинення злочину;

Кримінальна відповідальність настає з 16 років, в деяких випадках з 14, по відношенню до малолітніх з 18 – ти років.

Кримінальна відповідальність – найтяжчий вид юридичної відповідальності, яка наступає за вчинення кримінально – караного діяння. Підставою кримінальної відповідальності є наявою у вчиненому діянні складу злочину, передбаченою відповідною нормою особливої частини КК. Кримінальна відповідальність реалізується у формах визначених вченням кримін код: 1. Винесення судом обвинувального вироку з призначенням засудженому відповідного виду і строку покарання яке особою реально відбувається;

 2. Винесення судом обвинувального вироку з призначенням відповідного виду і строку покарання з одночасним застосуванням звільнення від реального його відбування

 3. Засудження винного без призначення покарання і звільнення від покарання на підставі ст. 174 КК України.

Склад злочину – сукупність визначених кримінальним кодексом об‘єктивних та суб‘ктивних ознак, що характеризують протиправне винне діяння як злочин.

Склад злочину містить 4 елементи:ЛЕКЦІЯ 20.09.2011

оБ‘єктивна сторона – зовнішній прояв злочину:

 • Діяння (дія або бездіяльність, сусп. Небезпечні наслідки, причи.ний зв‘язок, місце, час, спосіб, закорот вчинення злочину – поведінка особи при вчиненні злочину; бездіяльність – невиконання певних правил;

 • Місце – територія України, повітряний простір, місце здійснення виробничої діяльності; - це диспозиція.

 • Час - Всі військові злочини можуть бути вчинені під час військового стану;

 • Засіб – ні в якому разі не плутати із способом. Засоб – це об‘єкти матеріального світу, за допомогою, якого робиться злочин

Осудність суб‘єкту

 • Суб‘єктом відповідно до чинного законод є фіз. Особа осудна, я \ка досягла віку кримінальной відповідальності. Фіз особа.

 • На сього з 16 років. Ч 2 ст 22 передбачає виключний перелік складів злочинів відповідальність за які настає з 14 років.

За некоторые преступления с 18 лет.

Уголовная ответственность по отношению к малолетним наступает с 18 лет; • Осудність – це психічний стан особи який пов‘язаний із здатністю особи усвідомлювати власну фактичну поведінку, її значення та керувати нею

 • Медичний – характеризує стан психічного здоров‘я особи під чачс вчинення нею злочину;

 • Юридичний критерій:

 1. Інтелектуальний –визначає можливість особи усвідомлювати характер діянь які нею вчиняються

 2. Вольова – свідчить про здатність особи керувати своїми діями під час вчинення злчину;

 3. Ємоційна – впливає на стан вчинення злочину;

Ч 2 ст 19 – положення неосудності.

 • Юридичний

 • Медичний критерій

Види психічних захворювань

 1. Хронічни психічні захворювання (епілепсія, маніакально депресивн психоз)

 2. Тимчасовий роздад психічної діяльності: • Реактивний стан

 • Гострий алк психоз

 • Патологічне сп‘яніння;

 • Психоз

 1. Недоумство:

 • Дебільність;

 • Імбецільність;

 • Ідіотія;

 1. Інший хворобливий стан, форми психопатії, розлади психіки всвязі з інфекційними захворюван, ломка в наркоманів.

 2. Юриидичний критерій полягає в тому що особа нездатна усвідомлювати фактичний характер своєї поведінки, її суспільну небезпечність та керувати нею;

Спеціальний –суб‘єкт – наприклад злочини у медичній сфері, у військовій та інше.

Ознаки СС • Вік

 • Громадянство

 • Цивільно –правовий статус

 • Соціально демогр статус

 • Професія

 • Служб становище

 • Відносини з потерпілим

 • Характеристика особи в контексті попередньої діяльності;
Суб‘єктивна сторона – ознака –вина

Форми вини є умисел(прямий непрямий), необержність (злочинна недбалість і злочинна самовпевненість)

Інтелектуальна ознака вини характеризує розуміння об‘єкту злочину і об‘єктивної сторони (коли особо розуміє)

Вольова ознака – бажання чи небажання настання сусп. Небезпечних.

Прямий умисел –від успільно небезпечний характер діяння і бажали їх настання

Непрямий умисел – усвід сусп. Небес наслідки діяння і передбачала, свідомо припускала їх настання

Злочинна недбалість і самовпенвн – розуміла сусп. Небезп діяння, передбачала сусп. Небезп, але самовпевнена вважала що вони не настануть.

Недбалість – не передбачила сусп. Небезп наслідки

Мотив - те що спонука особу до вчинення злочину (корисний, антисоціальний )

Мета – бажаний результат який особа хоче отримати від вчинен злоч

Казус – невинність спричинення шкоди яке має місце коли особа не усвідомл сусп. Небезп наслідків, не могла і не повинна була передбачити такі наслідки.

Помилка – невірні уявлення особи що до фактичних та юридичних характеристик: • Фактичні – хибне уявлення що до об‘єкту злочину, хибне уявл що до предмету посягання, що до особи потерпілого, що до знаряд та засобів, причинного зв‘язку, кваліфікуючих ознак; • Юридичні –

 1. хибне уявлення що до злочинності або не злочинність вчиненого діяння

 2. Хибне уявл що до виду та розміру покарання

 3. Хибне уявлення про кваліфікацію
Стадіями вчинення злочину є:

 1. Окремі етапи вчинення умисного злочину, що відрізняються певними особливостями свого юридичного складу

Стадіями злочину є

 • Закінчений злочин – це діяння, яке містить усі ознаки складу злочину, передбаченою особливою частиною кримінального кодексу;

 • Готування до злочину – закріплено в ч. 1 ст. 14 КК особливістю готування є те, що спочатку вчинюється різні підготовчі діяння у загальної формі готування до злочину визначаються як умисне створення умов для вчинення злочину;

 • Замах на злочин –це діяння безпосередньо спрямоване на вчинення злочину передбаченого відповідною нормою особливою частиною КК. Може бути

 • закінченим (особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця). Незакінчений замах –вчинила усі дії, але сусп. – небезпечні наслідки не настали ч. 1 ст 15

 • Незак замах – особа з причин, що не залежали від неї не вчинила усіх дій які вважала необхідними, для доведення злочину до кінця; ч 2 ст. 15

Співучасники

 • Виконавець

 • Організато

 • Підбурювач

 • Пособник

Єкзамен через 1 год след осенію.

Д/З принести за месяц до след сессии 5 ноября либо реферат об общей части либо решение всех задач по внутр части. Можно принести и то и другое. За реферат 5 балов, за задачи 5 балов.+ модуль по общей части; обязательно регистрировать у лаборанта 535 каб 1 корпус;

Темы рефератов можно выбирать самостоятельно, можно выбирать в методичках; Реферат должен быть по общей части. Можно сделать и реферат и задачи; В решенной задачи нужно описать состав преступления и вывести номер ст по которлой будет привлекаться фигурант преступлея: объект, обЪект преступления, субЪект + субЪект преступления + статья по которой привлекаются;

ilikch@ukr.net ёё ящик препода.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал