Кодекс поведінки («Кодекс») стосується всіх в Іскандер Енерджі Корп.Скачати 326.44 Kb.
Дата конвертації01.01.2017
Розмір326.44 Kb.
ТипКодекс
КОДЕКС ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ЕТИКИ

Вступ

Цей кодекс поведінки («Кодекс») стосується всіх в Іскандер Енерджі Корп. ("Корпорація"), включаючи працівників, посадових осіб, директорів і будь-яких підрядників та консультантів, які представляють Корпорацію, або діють від її імені (далі разом - "Представники Іскандер"), незалежно від їх посади в нашій організації, завжди та всюди де ми ведемо бізнес. Посилання в цьому Кодексі на Корпорацію означає Корпорацію та її дочірні компанії.

Цей Кодекс є відображенням нашої орієнтованості на принципи чесності, сумлінності та підзвітності. В ньому викладено основні принципи та політики, що їх мають дотримуватися всі в Корпорації.

Ми вимагаємо щоб поведінка Представників Іскандер відповідала найвищим етичним нормам та професійним стандартам. Чесність та принциповість мають важливе значення для успішності нашого бізнесу. Нікому в Корпорації не буде дозволено досягати результатів завдяки порушенню законів та правил або через безпринципні угоди.

Ми прагнемо аби наш бізнес був сумісним з та чутливим до економічних та соціальних пріоритетів тієї місцевості, де він ведеться. Незважаючи на те, що кожна країна має свої традиції, а стандарти етики варіюються в різних бізнес середовищах, чесність та порядність мають завжди характеризувати нашу діяльність.

Крім того, що Ви у своїй діяльності будете дотримуватися цього Кодексу очікується, що у разі виникнення питань пов’язаних з дотриманням встановлених вимог Ви керуватиметеся нашими політиками та чинним законодавством. Цей Кодекс не є повним кодексом поведінки, у ньому викладено лише загальні принципи. Він не замінює собою конкретні діючі політики та процедури, такі як Політика розкриття інформації Корпорації або інші політики, які вступають у силу час від часу.

Даний Кодекс буде періодично переглядатися Радою директорів Корпорації та час від часу у нього будуть вноситися необхідні поправки.

Дотримання законів, правил і положень

Ми зобов'язані відслідковувати та дотримуватися всіх діючих законів та нормативних актів у всіх видах своєї діяльності по всьому світу. Дотримання законів, правил та положень, що стосуються нашої діяльності має важливе значення для нашої репутації та подальших успіхів. Ми повинні поважати та слідувати законам міста, області та країни, в якій працюємо, уникати навіть натяку на некоректність. До осіб, поведінка яких не відповідає цьому Кодексу та чинному законодавству, буде вжито дисциплінарних заходів від догани до звільнення з Корпорації.Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів виникає тоді, коли власні інтереси представника Іскандер конфліктують, або здаються такими, що будь-яким чином конфліктують, з інтересами Корпорації. Конфлікт інтересів може виникнути якщо:

(а) дії особи спрямовані на його або її пряму чи непряму вигоду, або пряму чи непряму вигоду третьої сторони, яка розходиться з інтересами Корпорації; або

(б) особа, або член його чи її родини, отримує незаслужені особисті вигоди в результаті обіймання певної посади в Корпорації.


Дії, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів заборонені у всіх випадках, крім тих, коли вони спеціально попередньо схвалені Радою директорів, або у випадку з працівником - членом вищого керівництва Корпорації. Відповідно до чинного законодавства у тому разі, якщо конфлікт зачіпає директора (тобто коли директор має власний інтерес при підписанні важливої угоди або проведенні значущої операції в Корпорації), директор зобов'язаний повідомити про свій інтерес Раді та утриматися від голосування на засіданні Ради директорів Корпорації де розглядатиметься така угода чи операція.
Не завжди легко визначити чи існує конфлікт інтересів, тому про всі можливі конфлікти інтересів необхідно негайно повідомляти члена вищого керівництва, який є незалежним від потенційного конфлікту і який буде оцінювати проблему, у разі необхідності звернувшись за порадою до юрисконсульта. Невирішені потенційні конфлікти в яких фігурує працівник, член вищого керівництва або директор, мають бути передані на розгляд Раді директорів (у співпраці з Комітетом з корпоративного управління та юрисконсультом у разі необхідності).
Корпоративні можливості

Службовим обов’язком директорів, посадових осіб і співробітників Корпорації є просування законних інтересів Корпорації, коли виникає така можливість. Їм забороняється використовувати в особистих цілях можливості, які виникають через та завдяки використанню власності, інформації або становища, що займає Корпорація, крім тих випадків, коли Рада після отримання необхідної інформації щодо такої можливості і консультації юрисконсульта проголосувала за використання такої можливості відповідно до положень чинного корпоративного права. Будь-який директор, зацікавлений у корпоративній можливості, що розглядається Радою, має утриматися від голосування на засіданні Ради директорів коли буде розглядатися ця можливість.


Якщо працівник має якісь сумніви стосовно того чи буде якась можлива діяльність порушувати цю вимогу, він повинен звернутися до члена вищого керівництва, який оцінить ситуацію звернувшись, у разі необхідності, за порадою до юрисконсульта.


Конфіденційність

Представники Іскандер повинні зберегти та захистити конфіденційність довіреної їм Корпорацією інформації, або іншої інформації, отриманої в ході виконання своїх обов'язків, крім випадків, коли розкриття цієї інформації дозволено або є юридично обов'язковим.


Зобов'язання пов’язані з захистом конфіденційної інформації продовжуються навіть після виходу з Корпорації.


Конфіденційна інформація включає в себе всю непублічну інформацію, що може бути корисною для конкурентів, учасників ринку чи когось іншого, або яка у разі розголошення може завдати шкоди Корпорації чи її клієнтам. Сюди також відноситься інформація, яку нам довірили постачальники та клієнти.

Тим із Представників Іскандер, хто має доступ до конфіденційної інформації заборонено ділитися цією інформацією будь з ким, крім уповноважених на це Представників Іскандер, якщо це необхідно для забезпечення нормальної фінансово-господарської діяльності. Буде докладено зусиль для обмеження доступу до конфіденційної інформації, доступ буде надано тільки тим особам, кому необхідно знати цю інформацію і їх буде попереджено про те, що інформація має залишатися конфіденційною.


Усі сторонні особи, що володіють конфіденційною інформацією відносно Корпорацїї мають бути попереджені про те, що вони повинні нікому не розголошувати цю інформацію, крім тих випадків, коли це необхідно для забезпечення нормальної фінансово-господарської діяльності. Їм не дозволяється реалізовувати конфіденційну інформацію Корпорації допоки ця інформація не буде публічно оприлюднена.
Захист і належне використання активів Корпорації
Ми всі повинні прагнути захистити активи Корпорації та забезпечити їх ефективне використання. Крадіжка, недбалість та марнотратство мають безпосередній вплив на діяльність Корпорації. Про всі підозрілі випадки шахрайства та крадіжки працівник має негайно повідомити свого керівника, або когось з членів вищого керівництва для проведення розслідування.

Активи Корпорації, такі як кошти, товари, комп'ютери, обладнання та інформація можуть використовуватися тільки в законних бізнес-цілях, або в інших цілях, схвалених керівництвом. Корпоративні активи ніколи не можна використовувати в незаконних цілях.


Зобов'язання захищати активи Корпорації включає і службову інформацію. До службової інформації відносимо будь-яку інформацію, яка не відома громадськості, або яка може бути корисна для наших конкурентів, учасників ринку та будь-кого іншого. Прикладами службової інформації є інтелектуальна власність, бізнес та маркетингові плани, результати розвідки та інформація про співробітників. Обов'язок не розголошувати службову інформацію не знімається навіть після того, як Ви залишите Корпорацію.


Чесність
Ми всі повинні намагатися чесно співпрацювати з клієнтами Корпорації, постачальниками, конкурентами, партнерами по спільним підприємствам та іншими співробітникам Корпорації. Ніхто в Корпорації та ніхто з тих, хто представляє Корпорацію не повинен користуватися несправедливими перевагами над іншими, що можуть бути отримані шляхом протизаконної поведінки, приховування, маніпуляцій, зловживання конфіденційною інформацією, спотворення фактів або будь-яким іншим нечесним шляхом.
Безпека, здоров'я, навколишнє середовище, ризик та якість

Ми всі несемо відповідальність за підтримання безпеки на робочому місці, шляхом виконання правил безпеки та дотримання санітарних норм. Корпорація прагне забезпечити безпеку робочих місць. Про будь-які нещасні випадки, отримання травм, небезпечне обладнання, ситуації чи умови, будь ласка, негайно повідомляйте свого керівника або іншу відповідальну особу. З метою забезпечення безпеки всіх працівників, співробітники мають приходити на роботу не знаходячись під впливом речовин, які можуть зашкодити безпечній і ефективній трудовій діяльності.


Корпорація приділяє особливу увагу наслідкам своєї діяльності, їх впливу на навколишнє середовище, здоров'я та безпеку. Тому політики Корпорації мають відповідати екологічним нормам та законодавству адміністративно-територіальних одиниць, де вона веде свою діяльність. Якщо працівник має будь-які сумніви щодо доцільності застосування або смислового значення тієї чи іншої норми з захисту навколишнього середовища, здоров'я чи безпеки їй або йому слід негайно обговорити це зі своїм керівником, або з кимось із членів вищого керівництва Корпорації.
Рівність можливостей

Ми цінуємо неоднаковість наших співробітників і прагнемо забезпечити рівні можливості в усіх аспектах зайнятості.Опублікування фінансової та комерційної інформації, точність корпоративного обліку та звітності

Чесний та точний облік і представлення інформації мають вирішальне значення для нашої здатності приймати відповідальні управлінські рішення та виконувати зобов'язання щодо звітності перед зацікавленими сторонами. Це стосується як фінансової звітності так і вимог щодо розкриття інформації відносно цінних паперів та вимог фондових бірж. На основі бухгалтерського обліку та інших записів формуються звіти для керівництва Корпорації, акціонерів, кредиторів, державних органів та всіх інших.


Повнота, правильність​​, точність, своєчасність та доступність викладення інформації у звітах та інших документах, які ми зберігаємо або надаємо органам моніторингу ринку цінних паперів, фондовим біржам та іншим установам для інформування громадськості, мають вирішальне значення для підтримання гарної репутації Корпорації, дотримання законодавства про цінні папери та для виправдання очікувань наших акціонерів та інших представників інвестиційного співтовариства. При підготовці таких звітів, документів та повідомлень для інформування громадськості, слід дотримуватися наступних правил:
(А) вся бухгалтерська звітність, а також доповіді, підготовлені на основі таких звітів, мають відповідати діючому законодавству;

(Б) вся бухгалтерська звітність має об'єктивно та точно відображати господарські операції та події, до яких вона відноситься;


(В) вся бухгалтерська звітність повинна об'єктивно, точно та досить докладно відображати активи Корпорації, її борги, доходи та витрати;


(Г) недопустимо аби у бухгалтерській звітності були помилки чи записи, які умисно вводять в оману;


(Д) господарські операції не повинні навмисно невірно класифікуватися на бухгалтерських рахунках та відноситися до невірних центрів витрат та звітних періодів;


(Е) всі угоди мають супроводжуватися точною та докладною документацією, відноситися на правильний рахунок та до належного звітного періоду;
(Є) недопустимим є приховування інформації від внутрішніх або незалежних аудиторів; та

(Ж) відповідати системі внутрішнього контролю Корпорації.

Якщо хтось з Представників Іскандер має сумніви або скарги відносно питань бухгалтерського обліку чи аудиту, їй або йому пропонується висловити своє занепокоєння члену Аудиторського комітету або зателефонувати на Гарячу лінію 1-800-XXX-XXXX. Ділові папери та розмови часто стають надбанням громадськості через проведення законних або регулятивних розслідувань та через засоби масової інформації. Ми повинні уникати перебільшень, принизливих зауважень, юридичних висновків та невідповідних характеристик людей і компаній. Це стосується всіх видів комунікації, включаючи електронну пошту, неформальні замітки та внутрішні службові записки.
Використання електронної пошти та Інтернету

Електронна пошта та інтернет надаються для того, щоб допомогти нам виконувати роботу. Не забороняється використання інтернету в особистих цілях, але це не має шкодити виконанню службових обов’язків. Вам не слід користуватися, передавати або завантажувати будь-яку інформацію, яка може образити або зашкодити іншій особі, таку як сексуально забарвлені повідомлення, етнічні чи расові образи, повідомлення, які можна оцінити як переслідування.


Ваші повідомлення (у тому числі голосова пошта) і комп'ютерна інформація вважаються власністю Корпорації, тому у Вас не повинно бути жодних очікувань приватності. Якщо це не заборонено законом, Корпорація залишає за собою право доступу до інформації та її розкриття у бізнес-цілях. Керуйтеся здоровим глуздом, не використовуйте, не відправляйте та не зберігайте повідомлення чи будь-яку інформацію, яку б ви не хотіли розголошувати. Порушення цих політик може стати причиною дисциплінарних стягнень, включаючи звільнення з Корпорації.
Подарунки та розваги

Ділові подарунки та розваги відносяться до звичайного роду люб'язностей, призначенням яких є налагодження гарних відносин між діловими партнерами. До таких знаків уваги відносимо їжу, напої, квитки на спортивні та культурні заходи, знижки на товари недоступні широкому загалу, проїзд, проживання та інші послуги. У деяких культурах вони відіграють важливу роль у ділових відносинах. Тим не менше, такий обмін люб'язностями може спричинити проблеми, пов’язані зі здатністю Корпорації приймати об'єктивні та справедливі управлінські рішення.


Слід уникати дарування або одержання будь-якого подарунка, грошової винагороди чи розваги, що може вплинути, або може бути розцінена як засіб впливу на ділові відносини.


Грошова вартість будь-якого подарунка має бути мінімальною, так само як і частота дарування. Подарунки, які повторюються (якими б малими вони не були) можуть бути сприйняті як спроба нав’язати почуття зобов'язання тому, хто їх дарує і тому є недоречними. Крім того, усі розважальні заходи мають бути виваженими та спрямованими виключно на досягнення бізнес-цілей. Якщо Вам важко самостійно визначити чи вписується конкретний подарунок або розвага в прийнятні ділові межі, проконсультуйтеся зі своїм керівником або членом вищого керівництва та запитайте себе, чи не порушуєте Ви закон, роблячи такий подарунок, чи пов'язаний він з бізнесом, чи є він скромним та оправданим, чи не опиниться Корпорація у незручному становищі якщо про цей подарунок стане відомо громадськості та чи не буде це розцінено як спосіб тиску чи спосіб отримання особливої прихильності.
Подарунки для державних службовців та їх частування регулюються Антикорупційною політикою Корпорації стосовно державних посадових осіб ("Антикорупційна політика»). Ми вимагаємо аби Представники Іскандер дотримувались антикорупційних політик роблячи подарунки, розважаючи та частуючи посадових осіб. Зверніть увагу, на те, що поняття "державна посадова особа" є широким. Це можуть бути особи, що працюють на або пов'язані з органами державного управління та міжнародними організаціями, в тому числі рядові працівники державних установ, контрольованих державою організацій та консультанти, що займають державні посади. Див. визначення терміну "державна посадова особа" в Антикорупційних політиках Корпорації.
Антикорупційні закони та правила

Антикорупційні закони та нормативні акти, в тому числі Конвенція з боротьби з підкупом посадових осіб іноземних держав (Канада) та Закон про корупційні дії за кордоном (США), застосовуються до всіх операцій Корпорації по усьому світу. Корпорація не терпить хабарництва та корупції, тому розробила Антикорупційні політики - правила, стандарти та зобов'язання стосовно хабарництва та корупції. Очікується, що Представники Іскандер суворо дотримуватимуться антикорупційних законів та правил, а також Антикорупційних політик Корпорації.


Недотримання антикорупційних законів і нормативних актів та / або Антикорупційних політик Корпорації може призвести до адміністративних санкцій або кримінальної відповідальності Корпорації, її посадових осіб, директорів, співробітників або будь-яких осіб чи компаній, що діють від імені Корпорації. Вид покарання залежатиме від характеру правопорушення і може включати тюремне ув'язнення. Особи, що порушуватимуть такі закони та Антикорупційні політики Корпорації можуть бути притягнуті до відповідальності через дисциплінарні стягнення аж до звільнення.
Повідомлення про будь-яку незаконну або неетичну поведінку


Ми дуже зацікавлені в тому, щоб наша діяльність відповідала юридичним та етичним нормам. Співробітникам рекомендується повідомляти про порушення законів, правил, положень цього Кодексу своїм керівникам або членам вищого керівництва. Ми забороняємо застосовувати у відповідь репресивні заходи щодо співробітників, які сумлінно повідомляють про можливі порушення. Неприпустимою є подача завідома неправдивого звіту.


Поправки, зміни та відхилення від Кодексу ділової поведінки та етики


Кодекс може бути змінено або до нього можуть бути внесені поправки Радою директорів. Дозвіл на відхилення від Кодексу може бути надано Комітетом з корпоративного управління або голосуванням членів Ради директорів. Зміни можуть стосуватися предмету, що підлягає розкриттю та інших положень чинного законодавства про цінні папери та вимог фондової біржі.
Процедури перевірки на відповідність
Цей кодекс не може і не має на меті описати всі ситуації, які можуть виникнути. Будуть випадки, коли Ви зіткнетеся з обставинами, що не підпадають під жодну з політик або процедур і Вам потрібно буде прийняти рішення щодо програми дій. За таких обставин, або якщо у Вас є питання, що стосуються ваших зобов'язань за цим Кодексом, ми рекомендуємо Вам звернутися до свого здорового глузду, зв'язатися з вашим керівником чи членом вищого керівництва для отримання вказівок. Вищому керівництву або директорам рекомендується проконсультуватися з Генеральним директором, Президентом або іншим керівником Корпорації, якого може бути призначено Корпорацією час від часу.
Якщо Ви не дотримуєтесь цього Кодексу або чинного законодавства, правил та норм, щодо Вас будуть застосовані дисциплінарні заходи, аж до звільнення з Корпорації. Порушення цього Кодексу може також бути порушенням закону і може призвести до несення цивільної чи кримінальної відповідальності Вами, Вашим керівником та / або Корпорацією.
Очікується, що Ви негайно повідомлятимете про всі порушення цього Кодексу своєму керівникові, Генеральному директору, Президенту або іншому керівнику Корпорації, який час від часу може призначатися Корпорацією. Ви можете також анонімно повідомляти про будь-яке можливе порушення цього Кодексу. Такі повідомлення залишатимуться конфіденційними.

Затверджено Радою 13 листопада 2012

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал