Кодекс честі науково-педагогічного працівника Національного авіаційного університету преамбулаСкачати 53.08 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації04.06.2017
Розмір53.08 Kb.
ТипКодекс

Проект

КОДЕКС ЧЕСТІ
науково-педагогічного працівника
Національного авіаційного університету

ПРЕАМБУЛА
Кодекс Честі науково-педагогічного працівника Національного авіаційного університету (далі Кодекс) – це стандарт поведінки науково-педагогічного працівника в академічному середовищі.
Метою Кодексу є формування в університеті системи демократичних взаємин з високим ступенем етичної гідності між студентами, науково-педагогічними працівниками, співробітниками і адміністрацією та розвиток корпоративної культури університетського співтовариства.
Науково-педагогічний працівник,
усвідомлюючи свою відповідальність за реалізацію місії університету – зміцнення освітньо- професійного потенціалу держави шляхом високоякісної підготовки фахівців для підприємств, організацій та установ усіх форм власності авіатранспортної та інших галузей економіки, конкурентоспроможних на світовому ринку праці і готових до плідної професійної діяльності;
вважаючи своїм обов'язком безпосередню участь у формуванні іміджу та підвищенні престижу вищого навчального закладу "Національний авіаційний університет" – гаранта якості та надійності зі світовим визнанням, відомого центру підготовки національної еліти;
прагнучи до формування системи демократичних взаємин між студентами, науково-педагогічними працівниками, співробітниками і адміністрацією та розвитку корпоративної культури університетського співтовариства, схвалює цей Кодекс і зобов'язується неухильно його дотримуватись.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1
Науково-педагогічний працівник у своїй діяльності дотримується чинного законодавства України,
Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та інших нормативних актів університету.
Стаття 2
Науково-педагогічний працівник бере безпосередню та активну участь у формуванні та розвитку в університеті системи менеджменту якості.
Стаття 3
Науково-педагогічний працівник дбає про підтримку високої академічної культури, атмосфери довіри і взаємної поваги в університетському співтоваристві.
Стаття 4
Науково-педагогічний працівник сумлінно ставиться до провадження навчального процесу і всіх форм контролю набутих студентами знань, вмінь та навичок (компетенцій), вважаючи при цьому неприпустимою нечесність та недбалість.
Стаття 5
Науково-педагогічний працівник бере активну участь у проведенні наукових досліджень, вважаючи їх основою розвитку суспільства та невід'ємною складовою існування вищої школи.
Стаття 6
Науково-педагогічний працівник дбає про постійне підвищення своєї професійної кваліфікації, застосовує у своїй навчально-педагогічній діяльності сучасні освітні методи та технології.
Стаття 7
Науково-педагогічний працівник шанобливо ставиться до Гімну, прапора та герба України та університету як важливих атрибутів, що служать справі виховання почуття любові до України, рідного університету, корпоративної єдності та єднання.
Стаття 8
Науково-педагогічний працівник з гордістю носить формений одяг – елемент корпоративної культури університету, не порушує правил його носіння і, за потреби, застосовує необхідні заходи впливу щодо цього відносно студентів.
Стаття 9
Науково-педагогічний працівник дотримується політичної культури у своїй діяльності в університеті або під час заходів, що проводяться від імені університету.Стаття 10
Науково-педагогічний працівник виявляє толерантність та повагу до звичаїв і традицій студентів, колег та співробітників усіх національностей, поважає культурні та інші особливості різних етнічних та соціальних груп і конфесій.
Стаття 11
Науково-педагогічний працівник дбайливо ставиться до бібліотечних та документально-інформаційних ресурсів університету, усіляко сприяє їхньому збереженню та поповненню.
Стаття 12
Науково-педагогічний працівник підтримує будь-яку діяльність, спрямовану на зміцнення системи студентського самоврядування, розвиток студентської творчої активності (науково-освітньої, спортивної, художньої тощо), підвищення корпоративної культури та іміджу університету.
Стаття 13
Науково-педагогічний працівник дбає про збереження майна та раціональне використання енергоносіїв університету, протидіє проявам вандалізму в приміщеннях та на його території.
Стаття 14
Науково-педагогічний працівник не допускає порушення академічних норм, зокрема:

порушення вимог нормативно-правових документів, що стосуються організації, забезпечення та провадження навчального процесу;

невиконання індивідуального робочого плану;

провадження навчального процесу без його повного організаційного та науково-методичного забезпечення;

запізнення на навчальні заняття їх пропуск без поважних причин, неповне та неефективне використання запланованого навчального часу;

встановлення зі студентами стосунків, не передбачених чинним законодавством України, Статутом,
Правилами внутрішнього розпорядку та іншими нормативними актами університету;

здійснення дій, пов'язаних з впливом на хід навчального процесу будь-яких особистих, майнових, фінансових та інших інтересів;

необ'єктивне проведення поточного модульного та семестрового контролю;

некоректне, нешанобливе ставлення до студентів, колег, інших співробітників;

використання родинних або службових зв'язків для досягнення мети своєї професійної діяльності;

пасивність в діяльності кафедри та університету загалом.
Стаття 15
Науково-педагогічний працівник розглядає всі перераховані у статті 14 види академічної несумлінності як несумісні з його діяльністю, спрямованою на забезпечення здобуття студентами якісної та конкурентоспроможної вищої освіти, гідної майбутньої інтелектуальної еліти України.
Стаття 16
Науково-педагогічний працівник не допускає поведінки, що завдає шкоди репутації університетського співтовариства або іміджу університету.
Стаття 17
Науково-педагогічний працівник протидіє порушенням Кодексу з боку студентів, колег та співробітників
і має право сповістити про порушення адміністрацію університету.
Стаття 18
До науково-педагогічного працівника, що порушив положення Кодексу, застосовуються заходи впливу відповідно до чинного законодавства України, Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та інших нормативних актів університету.
Стаття 19
Визнання відповідності світогляду та виховання науково-педагогічного працівника викладеним у Кодексі положенням та його зобов'язання дотримуватись цих положень в процесі своєї професійної діяльності засвідчується його особистим підписом під час прийому на роботу до університету.

Проект

КОДЕКС ЧЕСТІ
студента Національного авіаційного університету

ПРЕАМБУЛА
Кодекс Честі студента Національного авіаційного університету (далі Кодекс) – це стандарт поведінки студента в академічному середовищі.
Метою Кодексу є формування в університеті системи демократичних взаємин з високим ступенем етичної гідності між студентами, науково-педагогічними працівниками, співробітниками і адміністрацією та розвиток корпоративної культури університетського співтовариства.
Студент,
усвідомлюючи свою відповідальність за реалізацію місії університету – зміцнення освітньо- професійного потенціалу держави шляхом високоякісної підготовки фахівців для підприємств, організацій та установ усіх форм власності авіатранспортної та інших галузей економіки конкурентоспроможних на світовому ринку праці і готових до плідної професійної діяльності;
вважаючи своїм обов'язком безпосередню участь у формуванні іміджу та підвищенні престижу вищого навчального закладу "Національний авіаційний університет" – гаранта якості та надійності зі світовим визнанням, відомого центру підготовки національної еліти;
прагнучи до формування системи демократичних взаємин між студентами, науково-педагогічними працівниками, співробітниками і адміністрацією та розвитку корпоративної культури, університетського співтовариства схвалює цей Кодекс і зобов'язується неухильно його дотримуватись
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1
Студент дотримується чинного законодавства України, Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та
інших нормативних актів університету.
Стаття 2
Студент дбає про підтримку високої академічної культури, атмосфери довіри і взаємної поваги в університетському співтоваристві.
Стаття 3
Студент сумлінно ставиться до навчання і всіх форм контролю знань, вмінь та навичок
(компетенцій), вважаючи неприпустимою нечесність та недбалість у процесі навчання.
Стаття 4
Студент бере участь у проведенні наукових досліджень, вважаючи їх невід'ємною складовою навчального процесу, важливим чинником підвищення якості підготовки фахівця.
Стаття 5
Студент шанобливо ставиться до Гімну, прапора та герба України та університету як важливих атрибутів, що служать справі виховання почуття любові до України, рідного університету, корпоративної єдності та єднання.
Стаття 6
Студент з гордістю носить формений одяг – елемент корпоративної культури університету, не порушує правил його носіння.
Стаття 7
Студент дотримується політичної культури у своїй діяльності в університеті або під час заходів, що проводяться від імені університету.
Стаття 8
Студент виявляє толерантність та повагу до звичаїв і традицій студентів, науково-педагогічних працівників та співробітників усіх національностей, поважає культурні та інші особливості різних етнічних та соціальних груп і конфесій.
Стаття 9
Студент дбайливо ставиться до бібліотечних та документально-інформаційних ресурсів університету, усіляко сприяє їхньому збереженню та поповненню.


Стаття 10

Студент підтримує та бере участь у діяльності, спрямованої на зміцнення системи студентського самоврядування, розвиток студентської творчої активності (науково-освітньої, спортивної, художньої тощо), підвищення корпоративної культури та іміджу університету.
Стаття 11
Студент дбає про збереження майна та раціональне використання енергоносіїв університету, протидіє проявам вандалізму в приміщеннях та на його території.
Стаття 12
Студент не припускає порушення академічних норм, зокрема:
порушення вимог нормативно-правових документів що стосуються організації, забезпечення та провадження навчального процесу;

використання недозволених джерел інформації при проходженні поточного, модульного та семестрового контролю;

проходження поточного, модульного та семестрового контролю підставними особами;
плагіат – представлення будь-яких за об'ємом не власно виконаних навчальних матеріалів,
(рефератів, курсових, контрольних, дипломних робіт і проектів тощо) у тому числі з використанням
Інтернет-ресурсів, як результат власної праці;

використання родинних або службових зв'язків для отримання позитивної або вищої оцінки;

некоректне нешанобливе ставлення до студентів, науково-педагогічних працівників, співробітників;

підробку документів що мають пряме або непряме відношення до навчального процесу;
запізнення на навчальні заняття та їх пропуск без поважних причин.
Стаття 13
Студент розглядає всі перераховані у статті 12 види академічної несумлінності як несумісні з його діяльністю, спрямованою на здобуття якісної та конкурентоспроможної вищої освіти. гідної майбутньої інтелектуальної еліти України.
Стаття 14
Студент не припускається поведінки здатної завдати шкоди репутації університетського співтовариства або іміджу університету.
Стаття 15
Студент протидіє порушенням Кодексу з боку будь-кого і має право сповістити про порушення адміністрацію університету.
Стаття 16
До студента, що порушив положення Кодексу, застосовуються заходи впливу відповідно до чинного законодавства України, Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та інших нормативних актів університету.
Стаття 17
Визнання відповідності світогляду та виховання студента викладеним у Кодексі положенням та його зобов'язання дотримуватись цих положень засвідчується його особистим підписом під час урочистого вручення йому студентського квитка.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал