Кочерган М. П. Загальне мовознавствоСкачати 34.52 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації06.04.2017
Розмір34.52 Kb.
Методи лінгвістичних досліджень
Підготувала студентка 62 групи
Тимошенко Ольга
План. Поняття про методи наукового дослідження. Описовий метод. Порівняльно-історичний метод. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод
Список літератури
• Березин Ф. М, Головин Б. Н, Общее языкознание. – МС,
330-365.
• Білецький А. О. Основні методи дослідження в сучасному мовознавстві // Методологічні питання мовознавства. – К, 1966.
• Засорина Л. Н. Введение в структурную лингвистику. – МС. 157-310.
• Иванова Л.П. Методы лингвистических исследований. – К, 1995.
• Кодухов ВИ. Общее языкознание. – МС Список літератури
(продовження)
• Кочерган М. П. Загальне мовознавство. – К Видавничий центр Академія. 1999. – 288с.
• Общее языкознание: Методы лингвистических исследований / Отв. ред. БА. Серебренников. – М, 1973. – 318с.
• О принципах и методах лингвистического исследования. – М, 1966.
• Степанов ЮС. Методы и принципы лингвистики. – М, 1975.

Визначення
Метод (від грец. methodos шлях дослідження, пізнання)
– система правилі прийомів підходу до вивчення явищі закономірностей природи, суспільства і мислення шлях, спосіб досягнення певних результатів упізнанні і практиці, тобто спосіб організації теоретичного і практичного освоєння дійсності.
Значення

У загальнонауковому, філософському значенні термін метод означає шлях пізнання і витлумачення будь-якого явища дійсності.

У спеціально-науковому значенні слово метод означає шлях пізнання і витлумачення явищ, який використовується у певній конкретній науці (математичні методи, соціологічні методи, лінгвістичні методи).
Описовий метод
• Планомірна інвентаризація одиниць мови і пояснення особливостей їх будови та функціонування на певному (даному) епаті розвитку мови, тобто у синхронії.
Етапи Виділення одиниць аналізу(фонем, морфем, лексем членування виділених одиниць
→ класифікація виділених одиниць.

Порівняльно-історичний метод
(компаративний, лінгвогенетичний)
• Сукупність прийомів і процедур історико- генетичного дослідження мовних сімей і група також окремих мов для встановлення закономірностей їх розвитку.
Мета: це відкриття законів, за якими розвивалися мовив минулому.
Завдання: 1) відтворення моделі прамови;
2)Розкриття історії подальшого її членування на окремі мови 3) розвиток виділених мов;
Основні положення
• Порівняння мов виявляє їх спорідненість, тобто походження від одного джерела – мови- основи (прамови);
• За рівнем спорідненості мови об’єднуються всім ї, групи, підгрупи;
• Відмінності споріднених мов можуть бути пояснені тільки безперервним їх розвитком;
• Зміни звуків у споріднених мовах мають строго закономірний характер, через що корені та флексії є стійкими впродовж тисячоліть, що дає можливість установити архетипи.
Метод лінгвістичної географії
(ареальний)
• Сукупність прийомів, які полягають у картографуванні елементів мови, що розрізняють її діалекти.
Етапи Складання питальника → збір матеріалу анкетний чи польовий) → картографування зібраного матеріалу → інтерпретація нанесеного на карту діалектного матеріалу.
Аспекти дослідження

Синхронія
Лінгвогеографічна ієрархія ізоглос, говірок, говорів, діалектів, наріч.

Діахронія Архаїзми і нові утворення.

Атласи
• Національні Регіональні Атласи споріднених мов
• Атласи мовних союзів
Зіставний метод
(контрастивний, типологічний)
• Сукупність прийомів дослідження й опису мови через її системне порівняння з іншою мовою з метою виявлення її специфіки.
Предмет – дослідження структури мовив її подібностях і відмінностях.
Мовна типологія
• Порівняльне вивчення структурних і функціональних особливостей мов незалежно від їх генетичної природи.
Типології мов
• Ф. Шлегель: мови з афіксами і мови з флексіями;
• В. фон Гумбольдт: інкорпоруючі полісинтетичні) мови американських
індіанців;
• М. Трубецький: фонологічна типологія;
• Г. Климов: контенсивна типологія;
• І. Мещанинова: синтаксична типологія
Мовні універсалії
• Суттєві властивості, важливі характеристики, наявні в усіх мовах або в більшості з них.
Параметри. Спільність властивостей усіх мовна відміну відмови тварин. Сукупність змістових категорій, що виражаються певними засобами в мові. Спільність властивостей самих мовних структур;
Структурний метод
Метод синхронного аналізу мовних явищ лишена основі зв’язків і відношень міжмовними елементами.

Основні ідеї
1) Реальним є не окремий факт (звук, морф, слово, ареальною є мова як система;
Система не є сумою, що складається з елементів, вона визначає ці елементи) Відношення домінують над елементами, основними є опозиційні відношення) Оскільки в мові основним є відношення, то для вивчення мови можна застосовувати математичні методи
Значення методів

На основі методів створені словники, граматики;

Встановлюються спільні та відмінні закономірності, властиві всім мовам;

Використовуються топонімічній гідронімічні дані в історії мов та їх носіїв Необхідні для різного роду досліджень;
Дякую заувагу
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14
 • Slide 15
 • Slide 16
 • Slide 17
 • Slide 18
 • Slide 19
 • Slide 20
 • Slide 21


 • Поділіться з Вашими друзьями:


  База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
  звернутися до адміністрації

  войти | регистрация
      Головна сторінка


  загрузить материал