Книга для родителей. Лекции о воспитании: Воспитание в труде. М., 1968. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду / Под ред. Р. С. Буре. М., 1987Скачати 174.15 Kb.
Дата конвертації27.01.2017
Розмір174.15 Kb.
ТипКнига
ПРАКТИЧНІ ТА ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Змістовий модуль 6.

Виховання дітей у трудовій діяльності
Тема. Теорія трудового виховання дітей дошкільного віку
План практичного заняття № 1

 1. Педагоги та психологи про значення праці у вихованні та формування трудової діяльності у дошкільному віці.

 2. Своєрідність дитячої праці.

 3. Види праці дітей та їх зміст у різних вікових групах.


Література

 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К., 1999.

 2. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». – К., 2008.

 3. Буре Р.С., Година Г.Н. Учите детей трудиться. – М., 1983.

 4. Воспитание дошкольника в труде / Под ред. В.Г.Нечаевой. – М., 1980. – С. 140-183.

 5. Виховання дошкільника в праці / За ред. З.Н.Борисової. – К., 1997.

 6. Макаренко А.С. Книга для родителей. Лекции о воспитании: Воспитание в труде. – М., 1968.

 7. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду / Под ред. Р.С.Буре. – М., 1987.

 8. Сергеева Д.В. Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. – М., 1987. – С. 5-32.


Завдання для самостійної роботи

 1. Підготувати коротке письмове повідомлення на тему «Проблема трудового виховання дітей дошкільного віку в історико-педагогічній ретроспективі».

 2. З Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» виписати завдання та зміст трудового виховання дітей дошкільного віку. Визначити місце завдань трудового виховання у системі сучасних завдань щодо формування у дітей базису особистісної культури та життєвої компетентності.

 3. Законспектувати матеріал, поданий у книзі Т.Поніманської та І.Дичківської «Дошкільна педагогіка. Практикум» на стор. 128-135.

 4. Законспектувати статтю А.Макаренка «Виховання в праці». Поміркувати над тим, чому ті поради, які дає педагог батькам щодо трудового виховання дітей у сім'ї, не втратили своєї актуальності і сьогодні.Тема. Форми організації праці дітей в дошкільному закладі
План лабораторного заняття № 1

 1. Загальна характеристика форм організації праці дітей в дошкільному закладі. Спільна праця дітей та дорослих.

 2. Методи і прийоми керівництва трудовими дорученнями.

 3. Організація різних видів чергувань.

 4. Методи і прийоми керівництва колективною працею дітей.


Література

 1. Буре Р.С. Зацікавлювати працею // Дошкільне виховання. – 1987. – № 1.

 2. Буре Р.С. Организация труда детей и методика руководства // Дошкольное воспитание. – 1986. – № 12.

 3. Виховання дошкільників в праці / Авт. кол. За ред. З.Н.Борисової. – К., 1997.

 4. Павленчик В. На засадах гуманізації: організація та керівництво працею дітей дошкільного віку // Дошкільне виховання. – 1993. – № 2.

 5. Поніманська Т., Горопаха Н. Підвищення виховного потенціалу колективної праці // Дошкільне виховання. – 1989. – № 9.

 6. Шатова А.Д. Трудовые поручения и их воспитательное значение // Дошкольное воспитание. – 1978. – № 6. С. – 34.


Завдання для самостійної роботи

 1. Опрацювати статті, вказані у списку літератури, виписати основні положення щодо організації праці дітей.

 2. Під час лабораторного заняття у ДНЗ виконайте завдання з книги Т. Поніманської та І. Дичківської «Дошкільна педагогіка. Практикум» до теми «Форми організації праці в дитячому садку» (С. 125-126).


3. Розв’язати педагогічні задачі:

3.1. Спостерігаючи за роботою вихователів молодшої групи, завідувачка дитячого садка помітила, що у випадку, коли вихователі використовують трудові доручення у формі прохання діти частіше відмовляються їх виконувати, ніж тоді, коли трудові завдання мають форму наказу.

- Який висновок щодо методів трудового виховання у цій групі могла зробити завідувачка?

- Ще які педагогічні висновки могли бути нею зроблені?

- Що можна рекомендувати вихователям групи?3.2. На запитання «Навіщо потрібно чергувати в куточку природи?» діти однієї із старших груп відповідають: «Тому, що так потрібно»; «Щоб у групі було чисто, гарно»; «Щоб було справедливо – всі працюють по-черзі». Деякі діти взагалі відповідали: «Тому, що так сказала вихователька».

 • Який висновок можна зробити про рівень трудового виховання в цій групі?

 • Що слід зробити вихователю, щоб ситуація змінилася? Намітьте план подальшої роботи вихователя.

3.3. Проводячи колективне прибирання майданчика, вихователь старшої групи розподіляє дітей на дві ланки та пропонує їм змагатися: ланка, яка швидше виконає роботу (наведе лад на своїй частині майданчика), отримає прапорець. Вихователю здається, що зроблено все необхідне для активного включення дітей у працю, і дійсно, діти активні, однак їх головною метою є швидше закінчити роботу. Тому вони не реагують на прохання вихователя щодо якості роботи, сперечаються між собою про те, хто швидше все зробив, відмітаючи всі зауваження дорослого словами: «А ми, зате, перші були».

 • Чому використаний прийом виявився невдалим?

 • Як можна заохотити дітей до колективної праці?Тема. Економічне виховання дошкільників
План практичного заняття № 2

 1. Необхідність економічного виховання дітей, його зв'язок із сучасністю. Мета і завдання початкового економічного виховання дошкільників.

 2. Можливості навчально-виховного процесу для формування у дошкільників елементарних економічних знань.

 3. Ознайомлення з працею дорослих як основа економічного виховання дітей.

 4. Методи ознайомлення дошкільників із працею дорослих.

 5. Використання художніх засобів в ознайомленні дітей з працею дорослих.


Література

 1. Виховання дошкільника в праці / За ред.. З.Н.Борисової. – К., 1997.

 2. Жадан Р., Григоренко Г. Малятам про економіку, або Як зайці житло будували // Дошкільне виховання. – 2001. – № 10. – С. 22-24.

 3. Жадан Р., Григоренко Г. Малятам про економіку, або Зайці на ярмарку // Дошкільне виховання. – 2002. – № 1. – С. 12-13.

 4. Жадан Р., Григоренко Г. Малятам про економіку, або На гостині у зайців // Дошкільне виховання. – 2002. – № 3. – С. 12-13.

 5. Жадан Р., Григоренко Г. Малятам про економіку, або Як зайці вирішили мати свій бізнес // Дошкільне виховання. – 2003. – № 7. – С. 15-17.


Завдання для самостійної роботи

 1. Розробити конспект бесіди для старших дошкільників на тему: «Історія виникнення грошей у суспільстві».

 2. Підготувати тези лекції для батьків на тему: «Залучення дитини до планування сімейного бюджету».

 3. Висловити письмово своє ставлення до проблеми: «Чи потрібні дітям дошкільного віку кишенькові гроші?».

 4. Скласти перелік художньої літератури економічного змісту (оповідання, казки-загадки, оповідання-загадки, вірші тощо) для читання і розповідання дітям. Підібрати художні засоби (художні твори, ілюстративний матеріал тощо) для ознайомлення дітей з професіями дорослих та їх працею.

 5. Проаналізувати зміст Базового компонента дошкільної освіти в Україні щодо ознайомлення дітей з працею дорослих.

 6. Продумати підготовку вихователя до екскурсії за межі дитячого садка (об'єкт спостереження – за вибором), враховуючи вікові можливості дітей.

 7. Розв'язати педагогічну ситуацію:

Вихователька старшої групи запропонувала дітям дізнатися, де і ким працюють їхні мами. Під час бесіди одні вихованці охоче розповідали по своїх мам, інші говорили про них мало і коротко. Валя заявила: «Моя мама нічого не робить, цілий день шиє». «Моя лише варить і прибирає», - сказала Оксанка. Миколка на запитання вихователя, де працює його мама, не відповів, а почервонів і похнюпився: «Не скажу, ким вона працює!» Вихователька знала, що його мама працює у пральні дитячого садка. Залишившись наодинці з хлопчиком, вона запитала: «Миколко, чому ти не сказав про мамину роботу?» На що хлопчик відповів: «її робота погана – лише пере, а більше нічого. Всі вдома перуть, це не робота».

Назвіть причину подібного ставлення дітей до трудової діяльності дорослих. Які виховні завдання слід вирішити у подальшій роботі вихователю цієї групи?Змістовий модуль 7.

Дошкільна дидактика. Взаємодія дошкільного закладу і сім’ї
Тема. Зміст і методи навчання дітей дошкільного віку
План практичного заняття № 3

 1. Становлення і розвиток навчальної діяльності в дошкільному віці.

 2. Своєрідність освоєння дітьми навчальних умінь і навичок.

 3. Характеристика методів і прийомів навчання дітей дошкільного віку.

 4. Форми організації навчання в дошкільному закладі.

 5. Розвивальне навчання, його принципи і зміст.


Література

 1. Аванесова В.М. Теоретичні основи занять як форми організації розумового виховання і навчання // Методика ознайомлення дітей з природою: хрестоматія / Укладач Н.М.Горопаха. – К., 2012. – С.354-368.

 2. Барташнікова І.А., Барташніков О.О. Розвиток уваги та навичок навчальної діяльності. – Тернопіль, 1998.

 3. Бережнєва О. Формування пізнавальної активності у старших дошкільників // Дошкільне виховання. – 1998. – № 2. – С. 12-14.

 4. Борисова Н., Асташкіна В. Новий підхід до проведення занять // // Ознайомлення дітей з природою. Хрестоматія. Ч.2. – Рівне, 2007. – С. 126-131.

 5. Буре P.C. Воспитание в процессе обучения на занятиях в детском саду. – М., 1981.

 6. Горопаха Н.М. Реалізація принципів розвивального навчання у екологічній освіті дошкільнят // Оновлення змісту, форм і методів навчання і виховання в закладах освіти: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск № 19 – Рівне, 2002. – С.58-64

 7. Кондратенко Т.Д.. Котырю В.К. Ладывир С.А. Обучение старших дошкольников. – К., 1986.

 8. Крутій К. Діяльнісна модель заняття // Ознайомлення дітей з природою. Хрестоматія. Ч.2. – Рівне, 2007. – С. 131-139.

 9. Кузьменко В. Індивідуалізація виховання і навчання // Дошкільне виховання. – 2000. – № 10. – С.5-7.

 10. Ладивір С. Індивідуалізація виховання дитини в дитячому садку // Дошкільне виховання. – 2002. – № 1. – С.14-15.

 11. Макарова Л. Проблемні ситуації та завдання // Дошкільне виховання. – 2003. – № 3. – C. 14.

 12. Содержание и методы умственного воспитания дошкольников / Под ред Н.Н. Поддьякова. – М.,1980. – С. 28-54.

 13. Сучасне заняття в дошкільному закладі / за ред. Н.В.Гавриш. – Луганськ, 2007.

 14. Усова А.П. Обучение в детском саду. – М., 1981.

 15. Фунтикова О. Модель у навчанні дошкільнят // Дошкільне виховання. – 1999. – № 3. – C.8-9.


Завдання для самостійної роботи

 1. Складіть тезаурус основних понять дошкільної дидактики.

 2. Л.С. Виготський підкреслював, що «навчання веде за собою розвиток». Яким вимогам повинно відповідати таке навчання? Викладіть свої думки письмово.

 3. Опрацювати статтю В.М. Аванесової «Теоретичні основи занять як форми організації розумового виховання і навчання», укласти таблицю «Історія використання заняття як форми організації навчання в дошкільному закладі»; виписати визначення заняття.

 4. Опрацювати статтю К.Крутій, виписати визначення заняття та пропоновану структуру заняття.

 5. З книги Барташнікової І.А., Барташнікова О.О. «Розвиток уваги та навичок навчальної діяльності» виписати приклади двох ігор для формування навчальних умінь дітей.

 6. Запропонуйте шляхи забезпечення розвитку дітей з різними рівнями навчальної діяльності на одному занятті. Думки викладіть у формі невеличкого есе.

 7. Вирішіть педагогічні ситуації:

7.1. Як слід реагувати на запитання окремих дітей після пояснення вихователем способу дій: «А як робити? Що робити?». Що може бути причиною недостатньої сформованості у дітей навчально-пізнавальних умінь? Запропонуйте способи індивідуальної роботи з такими дітьми.

7.2. Дітям задали складне запитання, і дві дитини одночасно підняли руку для відповіді. Кого ви запитаєте першим: дитину з високим рівнем розумового розвитку чи з більш низьким? Обґрунтуйте свою думку.7.3. Коли вихователь задає питання, дитина піднімає руку, але на питання не відповідає, мовчить. Про що свідчить така поведінка? Як на це має реагувати вихователь?

Тема. Взаємодія родинного і суспільного виховання
План практичного заняття № 4

 1. Сучасна сім’я та її роль у вихованні дошкільників.

 2. Психолого-педагогічні засади родинного виховання.

 3. Педагогічні умови виховання дітей у сім’ї.

 4. Шляхи взаємодії суспільного та родинного виховання дітей дошкільного віку.

 5. Зміст і форми організації спільної виховної роботи дитячого садка та сім’ї.


Література

 1. Алексєєнко Т. У чому мудрість батьківської любові // Дошкільне виховання. – 2002. – №3. – С.20-21.

 2. Алексєєнко Т.Ф. Педагогічні проблеми молодої сім’ї. – К., 1997.

 3. Воспитателю о работе с семьей / Под ред. Н.Ф.Виноградовой. – М., 1989.

 4. Данилина Т. Современные проблемы взаимодействия дошкольного учреждения с семьёй // Дошкольное воспитание. – 2000. – №1. – С.41-47; №2. – С.44-49.

 5. Доронова Т. О взаимодействии дошкольного образовательного учреждения с семьёй // Дошкольное воспитание. – 2000. – №3. – С.87-91.

 6. Макаренко А.С. Книга для батьків. – К., 1969.

 7. Островская Л.Ф. Педагогические ситуации в семейном воспитании дошкольников. – М., 1990.

 8. Островская Л.Ф. Педагогические ситуации в семейном воспитании дошкольников. – М., 1990.

 9. Педагогічна культура молодих батьків. – К., 1995.

 10. Сиромятнікова Л.М. Активні форми співпраці дошкільного навчального закладу і сім'ї з питань розвитку і становлення особистості дитини // Практична психологія та соціальна робота, 2008. – №11. – С.49-59.

 11. Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка. – К., 1978.

 12. Терещенко І.О. Методи заохочення та покарання, що використовують батьки в сучасній українській сім'ї : Науково-практичний журнал // Дошкільна освіта. – 2010. – №2.– С. 82-88.

 13. Швацька О.С. Партнерські взаємини між дошкільним закладом і сім'єю // Дошкільний навчальний заклад. – 2011. – №9. – С.47-51.


Завдання для самостійної роботи

 1. Опрацюйте матеріал посібників: Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка – К., 2013. – С. 408-423. Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка: Практикум. – К., 2004. – зробити виписки до теми.

 2. З книг Л. Островської виписати 2-3 педагогічні проблемні ситуації для батьків.

 3. Складіть схему «Компоненти виховного потенціалу сім’ї» та дайте їх характеристику.

 4. Напишіть міні-твір «Мій дім».

 5. Підберіть з усної народної творчості приклади, в яких відображені сімейні звичаї. Визначте, які з них можна застосувати у сучасних умовах.

 6. Розробіть зміст консультацій для батьків на одну з тем: «Як готувати дитину до появи у сім’ї малюка», «Формування позитивних взаємин між старшими і молодшими дітьми».

 7. Вирішіть педагогічну ситуацію:

Коли п’ятирічну Оленку з дитячого садка забирає мама, вона радо спілкується з нею, розповідає про свої справи, дисциплінована і зібрана, а коли бабуся – дівчинка неохоче одягається, не виявляє бажання йти додому. На пропозицію вихователя показати бабусі малюнок, який Оленка виконала на занятті, дитина відмовляється: «Вона не розуміє, їй це нецікаво»”. Чим зумовлене таке ставлення? Як вихователю скоректувати взаємини дитини, батьків і бабусі?
Питання гарантованого контролю знань


 1. Значення дошкільного дитинства у вихованні.

 2. Предмет та основні поняття дошкільної педагогіки.

 3. Народна педагогіка як основа наукової дошкільної педагогіки.

 4. Місце дошкільної педагогіки у системі педагогічних наук, зв’язок з іншими науками.

 5. Наукове дослідження у дошкільній педагогіці, його методологія.

 6. Методи педагогічного дослідження, їх застосування у дошкільній педагогіці.

 7. Впровадження результатів наукових досліджень у практику дошкільної освіти.

 8. Значення передового педагогічного досвіду.

 9. Розвиток ідей дошкільного виховання у зарубіжній педагогіці.

 10. Розвиток ідей дошкільного виховання у вітчизняній педагогіці.

 11. Розвиток вітчизняної дошкільної педагогіки у ХХ столітті.

 12. Сучасні концепції та державні документи про дошкільну освіту.

 13. Принципи побудови системи дошкільної освіти в Україні.

 14. Розвиток вітчизняної системи суспільного дошкільного виховання.

 15. Типи і види дошкільних закладів.

 16. Принципи створення та структура Базового компоненту дошкільної освіти.

 17. Програми виховання і навчання дітей дошкільного віку. Історія створення програми виховання дітей дошкільного віку в нашій країні.

 18. Теорія і практика суспільного та родинного дошкільного виховання у різних країнах світу.

 19. Виховання і розвиток особистості дитини. Розвиваючий характер виховання і навчання.

 20. Роль біологічних і соціальних факторів у розвитку дитини.

 21. Роль діяльності у розвитку дитини-дошкільника, провідна діяльність.

 22. Роль дорослого у процесі соціалізації дитини дошкільного віку.

 23. Вікова періодизація дошкільного дитинства. Вікові та індивідуальні особливості дітей.

 24. Явища акселерації та раннього вияву обдарованості дітей, врахування їх у вихованні дошкільників.

 25. Мета і завдання виховання дітей дошкільного віку.

 26. Завдання і зміст фізичного виховання дітей дошкільного віку.

 27. Характеристика основних засобів фізичного виховання дітей дошкільного віку.

 28. Система фізичного виховання дітей у дошкільному закладі.

 29. Наукові засади режиму життя дитини.

 30. Розумове виховання і розумовий розвиток. Завдання розумового виховання дошкільників.

 31. Сенсорне виховання як основа розумового розвитку дитини. Система сенсорного виховання.

 32. Методи навчання дошкільників, їх класифікація.

 33. Мета і завдання морального виховання дошкільників.

 34. Особливості формування у дошкільників моральних уявлень, моральних почуттів та навичок моральної поведінки.

 35. Зв’язок морального виховання з трудовим. Завдання трудового виховання.

 36. Засоби та методи морального та трудового виховання дошкільників.

 37. Завдання естетичного виховання в дошкільному віці.

 38. Своєрідність естетичних сприймань і почуттів дітей, їх виховання.

 39. Види дитячої художньої діяльності, їх значення у формуванні особистості дитини.

 40. Методи виховання творчості дитини.

 41. Дошкільне дитинство – початковий етап становлення особистості. Своєрідність розвитку у дитини дошкільного віку основ особистості.

 42. Поняття про дитячий колектив. Формування колективу в групі дошкільників.

 43. Керівництво вихователя взаєминами дітей. Особистісно-орієнтоване спілкування як умова формування позитивних взаємин дітей.

 44. Формування дружби та взаємодопомоги у дошкільників.

 45. Гуманізм як загальнолюдська цінність. Завдання виховання у дошкільників гуманних почуттів.

 46. Емоційний розвиток дитини як основа формування гуманізму. Прийоми розвитку емоційної сфери дітей.

 47. Шляхи виховання у дошкільників гуманних якостей особистості.

 48. Своєрідність прояву дисциплінованості у дошкільників. Виховання слухняності дітей молодшого віку.

 49. Методи виховання дисциплінованості у дошкільників.

 50. Авторитет дорослих як умова виховання дисциплінованості.

 51. Порушення вольової сфери дитини (вередування та впертість), їх причини, умови попередження. Методи роботи з впертими та вередливими дітьми.

 52. Виховання у дошкільників культури поведінки.

 53. Завдання виховання у дітей дошкільного віку патріотичних почуттів та національної самосвідомості.

 54. Шляхи, засоби та методи формування у дітей любові до Батьківщини.

 55. Формування у дошкільників уявлень про рід і родовід.

 56. Народознавство як складова частина патріотичного виховання дошкільників.

 57. Виховання у дошкільників інтересу та поваги до інших народів.

 58. Значення праці у вихованні дитини дошкільного віку. Своєрідність дитячої праці.

 59. Види та зміст праці дітей різних вікових груп в дитячому садку та сім’ї.

 60. Форми організації праці дітей. Спільна праця дітей і дорослих.

 61. Трудові доручення як форма організації дитячої праці. Формування трудових навичок та вмінь дітей.

 62. Чергування дітей в дитячому садку, його виховне значення та організація; прийоми керівництва працею чергових.

 63. Способи організації колективної праці дітей дошкільного віку.

 64. Виховання у дошкільників бережного ставлення до речей.

 65. Економічне виховання як складова частина трудового виховання дітей.

 66. Ознайомлення дітей з працею дорослих як основа економічного виховання.

 67. Теорії гри. Психолого-педагогічна наука про походження та сутність гри як особливого виду діяльності дошкільників.

 68. Класифікація дитячих ігор.

 69. Іграшка, історія іграшки. Види іграшок, виховна і освітня цінність іграшок.

 70. Характерні риси творчої гри, етапи становлення гри у ранньому та дошкільному віці.

 71. Педагогічне керівництво грою в дошкільному закладі. Комплексний метод формування сюжетно-рольової гри.

 72. Формування ігрових умінь дітей різного віку.

 73. Значення та педагогічні умови розвитку будівельно-конструктивних ігор, організація їх дітьми.

 74. Театрально-ігрова діяльність дітей. Види театралізованих ігор, організація їх з дітьми.

 75. Особливості дидактичної гри. Види дидактичних ігор, методика їх організації у різних вікових групах.

 76. Місце і роль освітньої роботи в дошкільному закладі. Психолого-педагогічні дослідження проблем дошкільної дидактики.

 77. Формування навчальної діяльності в дошкільному віці.

 78. Заняття як основна форма організації навчання в дошкільному закладі.

 79. Сучасна сім’я та її роль у вихованні дошкільників. Основні проблеми сімейного виховання.

 80. Роль дошкільного закладу у пропаганді педагогічних знань серед батьків. Форми педагогічної пропаганди.

 81. Форми та зміст спільної виховної роботи дитячого садка та сім’ї.


Критерії оцінювання за модульно-рейтинговою системою за 1 семестр 3 курсу
Вид навчальної роботиКількість балів, що нараховуєтьсяФорма звітності

Відвідування лекцій

6 (1 бал за кожну пару)

Наявність конспекту


Самостійна робота
20 (4 бали за кожну тему)

Наявність матеріалів самостійної роботиКоефіцієнт активностіНе нижче 34Оцінки, отримані студентом у журналі академгрупиВсього60

-Примітки:

1. Коефіцієнт активності визначається на основі отриманих студентом оцінок за усні повідомлення, тести та контрольні роботи, що проводяться на практичних та лабораторних заняттях, колоквіумах, та підготовлені студентом реферати за формулою:К = Х:n·100, де К – коефіцієнт активності, Х – сума всіх набраних студентом оцінок, n – максимальна сума оцінок, яка може бути набрана.

2. Підсумковий рейтинг студента до екзамену вираховуватиметься за формулою Рп = (Р1 + Р2 + Р3 + Р4):4, де Рп підсумковий рейтинг, Р1, Р2, Р3, Р4 – рейтинги за навчальні семестри, у яких вивчалася дошкільна педагогіка.Якщо Рп становить не менше 60, то він може бути зарахований як підсумкова (екзаменаційна) оцінка. Якщо сума набраних балів менше 60, або студент має бажання підвищити рейтинг, він складає екзамен.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал