Київ 2016 Результати репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді Цінності української молодіPdf просмотр
Сторінка7/7
Дата конвертації04.06.2017
Розмір0.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
«Якою мовою, Ви, як правило, спілкуєтеся?»
(серед усіх респондентів, N=1200), %
У сім’ї
На роботі, у школі, у
ВУЗі
Із друзями, знайомими
Українською
46,3 46,3 36,6
Російською
32,3 25,9 31,8
Українською та російською однаковою мірою
20,8 27,5 30,9
Іншими мовами
0,6 0,4 0,7
В цілому, 34,5% молоді в сім’ї, школі і вузі, з друзями та знайомими спілкується українською мовою; 20,8% - російською та 16,2% - українською та російською однаково (Рис. 8.10).

Рис. 8.10. Розподіл відповідей на питання «Якою мовою, Ви, як правило,
спілкуєтеся?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
83,8
79,2
65,5
16,2
20,8
34,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Спілкуються українською та російською
однаковою мірою: в сім'ї, школі/ВНЗ, з
друзями/знайомими
Спілкуються російською мовою: в сім'ї,
школі/ВНЗ, з друзями/знайомими
Спілкуються українською мовою: в сім'ї,
школі/ВНЗ, з друзями/знайомими
Так Ні
Рис. 8.10.Розподіл відповідей на питання «Якою мовою, Ви, як правило,
спілкуєтеся?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
18,4% молоді, яка мешкає у сільській місцевості та 15,1% молоді, що мешкає у містах, більшою мірою спілкується українською мовою в родинному середовищі, під час навчання та зі своїми друзями та знайомими; 27,3% молоді, яка мешкає у містах та 6,6% сільської молоді – спілкується більшою мірою російською мовою у зазначених життєвих просторах; 56,6% сільської молоді
і 24,3% міської молоді – українською та російською мовою однаковою мірою
(Рис. 8.11).

68 27
Рис. 8.11. Розподіл відповідей на питання «Якою мовою, Ви, як правило,
спілкуєтеся?» (серед усіх респондентів, N=1200), залежно від типу
поселення у якому проживає молодь, %


56,6
6,6
18,4
24,3
27,3
15,1
0
10
20
30
40
50
60
Спілкуються українською та
російською однаковою мірою: в сім'ї,
школі/ВНЗ, з друзями/знайомими
Спілкуються російською мовою: в сім'ї,
школі/ВНЗ, з друзями/знайомими
Спілкуються українською мовою: в
сім'ї, школі/ВНЗ, з друзями/знайомими
Міське
C
ільське
Рис. 8.11.Розподіл відповідей на питання «Якою мовою, Ви, як правило,
спілкуєтеся?» (серед усіх респондентів, N=1200), залежно від типу
поселення у якому проживає молодь, %
Із збільшенням віку молоді збільшується частка молодих людей, які спілкуються виключно українською та російською мовами в родинному середовищі, під час навчання та зі своїми друзями та знайомими. Молодь у віці від 14 до 19 років, порівняно з іншими віковими групами, частіше спілкується українською та російською мовою однаковою мірою (Рис. 8.12).
28
Рис. 8.12. Розподіл відповідей на питання «Якою мовою, Ви, як правило,
спілкуєтеся?» (серед усіх респондентів, N=1200), залежно від віку
респондентів, %
32,5
24,6
18,2
35
21,2
15,9
33,3
21,1
15,8
37,7
14,7
14,3
0
10
20
30
40
Спілкуються українською та
російською однаковою мірою: в сім'ї,
школі/ВНЗ, з друзями/знайомими
Спілкуються російською мовою: в сім'ї,
школі/ВНЗ, з друзями/знайомими
Спілкуються українською мовою: в
сім'ї, школі/ВНЗ, з друзями/знайомими
14 -
19 років
20 -
24 роки
25 -
29 років
30 -
34 років
Рис. 8.12.Розподіл відповідей на питання «Якою мовою, Ви, як правило,
спілкуєтеся?» (серед усіх респондентів, N=1200), залежно від віку
респондентів, %

69
Про те, що в Україні здійснюються заходи з національно-патріотичного виховання, знає 50,2% молоді, 25,4% вважає, що такі заходи є широко розповсюдженими та 24,8% вважає, що такі заходи проводяться дуже рідко
(Рис. 8.13).
29
Рис. 8.13. Обізнаність респондентів щодо заходів з національно-
патріотичного виховання (серед усіх респондентів, N=1200), %
Так, такі заходи
останнім часом
широко
розповсюджені;
25,4
Так, але вони
проводяться дуже
рідко; 24,8
Ні, нічого не знаю
про проведення
подібних заходів;
44,6
Важко відповісти;
5,2
Рис. 8.13. Обізнаність респондентів щодо заходів з національно-
патріотичного виховання (серед усіх респондентів, N=1200), %
Найбажанішими заходами з національно-патріотичного виховання для молоді є краєзнавчі та історичні проекти (42,7%), вшанування героїв боротьби за незалежність України (37,8%), відзначення державних та національних свят
(34,3%) та навчання правовій культурі (31,8%), а також проекти, спрямовані на формування національно-патріотичного світогляду (30,1%) (Рис. 8.14).

70
Рис. 8.14. Розподіл відповідей на питання «Що Ви особисто очікуєте від
заходів з національно-патріотичного виховання?»
1
(серед усіх респондентів,
N=1200), %
1
Респондент мав змогу обрати всі слушні відповіді.
1,8
3,4
14,8
16
17,4
17,8
19,2
19,6
23,3
25,1
26,3
30,1
31,8
34,3
37,8
42,7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Інше
Важко відповісти
Тренінги для вихователів та організаторів
Теренові, військово-спортивні ігри та змагання
Сприяння розвитку скаутських (пластових)
організацій і їх проектам
Військово-патріотична підготовка за
стандартами НАТО
Навичок та знань з долікарської допомоги і
тактичної медицини
Залучення до волонтерської діяльності
Розвиток військово-спортивних клубів та
організацій
Формування оборонної свідомості і сприяння
обороні України
Національно-патріотичні екскурсії
Проекти спрямовані на формування
національно-патріотичного світогляду
Навичок правової культури
Відзначення державних та національних дат
Вшанування героїв боротьби за незалежність
України
Краєзнавчих та історичних проектів
Рис. 8.14. Розподіл відповідей на питання «Що Ви особисто очікуєте від
заходів з національно-патріотичного виховання?»
31
(серед усіх респондентів, N=1200), %
69,6% молоді готові особисто протидіяти корупції (Рис. 8.15). Молодь старших вікових груп більшою мірою готова особисто протидіяти корупції
(Рис. 8.16).
31
Респондент мав змогу обрати всі слушні відповіді

71 31
Рис. 8.15. Розподіл відповідей на питання «Чи готові Ви особисто
протидіяти корупції та хабарництву в країні?» (серед усіх респондентів,
N=1200), %
Рис. 8.16. Розподіл відповідей на питання «Чи готові Ви особисто
протидіяти корупції та хабарництву в країні?» (серед усіх респондентів,
N=1200), залежно від віку респондентів, %
37,1
32,5
10,1
10,7
9,7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Так
Скоріше так, ніж
ні
Скоріше ні, ніж
так
Ні
Важко відповісти
7
9,7
10,6
31,6
41
7,9
11,8
10,3
32,6
37,4
10,8
9,7
8,6
32,6
38,4
14,3
11,5
10,7
33,3
30,2
0
10
20
30
40
50
Важко відповісти
Ні
Скоріше ні, ніж так
Скоріше так, ніж ні
Так
14 -
19 років
20 -
24 роки
25 -
29 років
30 -
34 роки
Рис. 8.15. Розподіл відповідей на питання «Чи готові Ви особисто
протидіяти корупції та хабарництву в країні?» (серед усіх респондентів,
N=1200), %
31
Рис. 8.15. Розподіл відповідей на питання «Чи готові Ви особисто
протидіяти корупції та хабарництву в країні?» (серед усіх респондентів,
N=1200), %
Рис. 8.16. Розподіл відповідей на питання «Чи готові Ви особисто
протидіяти корупції та хабарництву в країні?» (серед усіх респондентів,
N=1200), залежно від віку респондентів, %
37,1
32,5
10,1
10,7
9,7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Так
Скоріше так, ніж
ні
Скоріше ні, ніж
так
Ні
Важко відповісти
7
9,7
10,6
31,6
41
7,9
11,8
10,3
32,6
37,4
10,8
9,7
8,6
32,6
38,4
14,3
11,5
10,7
33,3
30,2
0
10
20
30
40
50
Важко відповісти
Ні
Скоріше ні, ніж так
Скоріше так, ніж ні
Так
14 -
19 років
20 -
24 роки
25 -
29 років
30 -
34 роки
Рис. 8.16. Розподіл відповідей на питання «Чи готові Ви особисто
протидіяти корупції та хабарництву в країні?» (серед усіх респондентів,
N=1200), залежно від віку респондентів, %

72
Молодь, яка мешкає на Півдні та на Сході країни, порівняно із молоддю з
інших регіонів країни, готова особисто протидіяти корупції (Табл. 8.3).
Таблиця 8.3
Розподіл відповідей на питання «Чи готові Ви особисто протидіяти
корупції та хабарництву в країні?» (серед усіх респондентів, N=1200),
залежно від макрорегіону країни, %
Центр
Північ
Схід
Південь
Захід
Київ
Так, готовий
39,8 46,7 39,4 54,9 42,0 48,8
Так, я вже це робив/роблю
10,0 5,3 6,4 2,6 13,9 9,3
Ні, мене це не цікавить
20,9 13,8 30,0 17,6 24,9 19,8
Ні, Україна не варта цього
7,0 9,2 4,9 0,7 1,4 5,8
Важко відповісти
22,4 25,0 19,3 24,2 17,8 16,3
Відповідаючи на проективне запитання «Уявіть, що Ваша країна у стані
війни з набагато сильнішим противником, який пропонує мир у разі, якщо Ви
відмовитесь від наступного?», опитані молоді люди найменшою мірою готові відмовитися від сім’ї (4,9 бали), друзів (4,3 бали) та своєї національності (3,7 балів) (Рис. 8.17).
32
Рис. 8.17. Розподіл відповідей на питання «Уявіть, що Ваша країна у стані
війни з набагато сильнішим противником, який пропонує мир у разі якщо Ви
відмовитесь від наступного?» (серед усіх респондентів, N=1200), середні
значення
2,9
3
3,1
3,1
3,4
3,4
3,4
3,6
3,6
3,7
4,3
4,9
0
1
2
3
4
5
6
Політичні права (голосувати, бути членом
партії тощо)
Національна/традиційна кухня
Сусіди
Національний одяг
Стиль та спосіб життя
Релігія
Державний прапор
Рідна мова
Матеріальний добробут
Національність
Друзі
Сім’я
Рис. 8.17. Розподіл відповідей на питання «Уявіть, що Ваша країна у стані
війни з набагато сильнішим противником, який пропонує мир у разі, якщо
Ви відмовитесь від наступного?» (серед усіх респондентів, N=1200), середні
значення

73
Розділ 9. Громадська та політична активність.
Ефективність молодіжної політики
Більшість опитаних молодих людей або не цікавляться політичним життям (31,8%), проявляють інтерес до нього дуже рідко (32,4%). Найменшу зацікавленість політичним життям країни проявляють підлітки віком від 14 до 19 років, а найбільшу – молодь від 25 до 29 років. Постійно слідкує за актуальними політичними подіями в країні молодь у віці від 30 до 34 років
(Рис. 9.1, 9.2).
33
Рис. 9.1. Розподіл відповідей на питання «Якою мірою Ви цікавитеся
політичними процесами, що відбуваються в Україні?» (серед усіх
респондентів, N=1200), %
Рис. 9.2. Розподіл відповідей на питання «Якою мірою Ви цікавитеся
політичними процесами, що відбуваються в Україні?» (серед усіх
респондентів, N=1200), в розрізі вікових інтервалів, %
1,7
14,8
19,3
31,8
32,4
Важко відповісти
Постійно стежите за політичним життям в
Україні
Взагалі не цікавитеся політикою
Стежите за головними подіями в політичному
житті, другорядні
Інтерес до політичного життя проявляється у
Вас дуже рідко
8,7
21,4
36,9
30,2
2,8
12,9
31,5
35,1
19,4
1,1
15,3
37,9
30
15,6
1,2
20,4
33,7
29,2
14,9
1,8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Постійно стежите
за політичним
життям в Україні
Стежите за
головними
подіями в
політичному
житті, другорядні
ж залишаються
поза Вашою
увагою
Інтерес до
політичного життя
проявляється у
Вас дуже рідко
Взагалі не
цікавитеся
політикою
Важко відповісти
14-
19 років
20-
24 роки
25-
29 років
30-
34 роки
Рис. 9.1. Розподіл відповідей на питання «Якою мірою Ви цікавитеся
політичними процесами, що відбуваються в Україні?» (серед усіх
респондентів, N=1200), %
33
Рис. 9.1. Розподіл відповідей на питання «Якою мірою Ви цікавитеся
політичними процесами, що відбуваються в Україні?» (серед усіх
респондентів, N=1200), %
Рис. 9.2. Розподіл відповідей на питання «Якою мірою Ви цікавитеся
політичними процесами, що відбуваються в Україні?» (серед усіх
респондентів, N=1200), в розрізі вікових інтервалів, %
1,7
14,8
19,3
31,8
32,4
Важко відповісти
Постійно стежите за політичним життям в
Україні
Взагалі не цікавитеся політикою
Стежите за головними подіями в політичному
житті, другорядні
Інтерес до політичного життя проявляється у
Вас дуже рідко
8,7
21,4
36,9
30,2
2,8
12,9
31,5
35,1
19,4
1,1
15,3
37,9
30
15,6
1,2
20,4
33,7
29,2
14,9
1,8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Постійно стежите
за політичним
життям в Україні
Стежите за
головними
подіями в
політичному
житті, другорядні
ж залишаються
поза Вашою
увагою
Інтерес до
політичного життя
проявляється у
Вас дуже рідко
Взагалі не
цікавитеся
політикою
Важко відповісти
14-
19 років
20-
24 роки
25-
29 років
30-
34 роки
Рис. 9.2. Розподіл відповідей на питання «Якою мірою Ви цікавитеся
політичними процесами, що відбуваються в Україні?» (серед усіх
респондентів, N=1200), в розрізі вікових інтервалів, %

74
В розрізі регіонів молодь, яка проживає у Центральному (21,9%) макрорегіоні країни, на відміну від молоді, яка мешкає у інших регіонах країни, постійно стежить за політичним життям в Україні. Частіше про те, що взагалі не цікавляться політикою, під час опитування вказала молодь, яка мешкає у
Північному (22,4%) та Південному (22,2%) макрорегіонах країни (Табл. 9.1).
Таблиця 9.1
Розподіл відповідей на питання «Якою мірою Ви цікавитеся політичними
процесами, що відбуваються в Україні?» (серед усіх респондентів, N=1200),
в розрізі регіонів, %
Центр
Північ
Схід
Південь
Захід
Київ
Постійно стежите за політичним життям в
Україні
21,9 7,9 13,5 12,4 15,7 16,3
Стежите за головними подіями в політичному житті
27,9 25,0 33,9 34,0 32,7 38,4
Інтерес до політичного життя проявляється у
Вас дуже рідко
26,9 44,1 31,2 30,7 32,7 31,4
Взагалі не цікавитеся політикою
19,9 22,4 19,6 22,2 17,4 12,8
Важко відповісти
3,5 0,7 1,8 0,7 1,4 1,2
Впродовж останніх трьох років брало участь у виборах 57,9% опитаної молоді. Переважна більшість молодих людей (86,3%) не є членами політичних партій (Рис. 9.3,9.4).
34
Рис. 9.3. Розподіл відповідей на питання «Чи брали Ви участь у виборах
впродовж останніх трьох років?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Рис. 9.4. Розподіл відповідей на питання «Чи є Ви членом будь-якої
політичної партії?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Так; 57,9
Ні; 30,2
Мені не
виповнилось 18
років; 11,9
Так; 2,6
Ні; 86,3
Мені не
виповнилось 18
років; 11,1
Рис. 9.3. Розподіл відповідей на питання «Чи брали Ви участь у виборах
впродовж останніх трьох років?» (серед усіх респондентів, N=1200), %

75 34
Рис. 9.3. Розподіл відповідей на питання «Чи брали Ви участь у виборах
впродовж останніх трьох років?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Рис. 9.4. Розподіл відповідей на питання «Чи є Ви членом будь-якої
політичної партії?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Так; 57,9
Ні; 30,2
Мені не
виповнилось 18
років; 11,9
Так; 2,6
Ні; 86,3
Мені не
виповнилось 18
років; 11,1
Рис. 9.4.Розподіл відповідей на питання «Чи є Ви членом будь-якої
політичної партії?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Найбільшу електоральну активність демонструє молодь Західного макрорегіону країни – 70,5% молодих людей, які проживають у Західному макрорегіоні країни, сказали про свою активну участь на виборах за останні
3 роки. Найвищі відсотки відвідування виборчих дільниць молоддю у Івано-
Франківській (88,4%), Львівській (74,7%) та Закарпатській (71,8%) областях
(Табл. 9.2., 9.3).
Таблиця 9.2.
Розподіл відповідей на питання «Чи брали Ви участь у виборах впродовж
останніх трьох років?» (серед усіх респондентів, N=1200), в розрізі регіонів, %
Центр
Північ
Схід
Південь Захід
Київ
Так
57,7 56,6 48,6 56,9 70,5 57,0
Ні
30,3 33,6 39,1 30,7 16,4 33,7
Мені не виповнилось 18 років
11,9 9,9 12,2 12,4 13,2 9,3%
Таблиця 9.3.
Розподіл відповідей на питання «Чи брали Ви участь у виборах впродовж
останніх трьох років?» (серед усіх респондентів, N=1200), в розрізі областей, %

Так
Ні
Мені не виповнилось 18 років
Вінницька
60,0 24,0 16,0
Волинська
64,7 14,7 20,6
Дніпропетровська
46,9 36,5 16,7
Донецька
37,7 55,1 7,2
Житомирська
47,4 42,1 10,5
Закарпатська
71,8 15,4 12,8
Запорізька
56,3 35,4 8,3
Івано-Франківська
88,4 11,6 11,6

76
Київська
53,8 32,7 13,5
м. Київ
57,0 33,7 9,3
Кіровоградська
40,0 50,0 10,0
Луганська
65,7 28,6 5,7
Львівська
74,7 10,7 14,7
Миколаївська
41,3 43,5 15,2
Одеська
64,4 21,9 13,7
Полтавська
56,8 31,8 11,4
Рівненська
48,5 48,5 3,0
Сумська
71,9 21,9 6,3
Тернопільська
69,0 17,2 13,8
Харківська
48,1 35,4 16,5
Херсонська
61,8 32,4 5,9
Хмельницька
61,5 25,6 12,8
Черкаська
65,8 26,3 7,9
Чернівецька
64,3 21,4 14,3
Чернігівська
56,7 36,7 6,7
Молодь підтримує надання громадянам України безвізового в’їзду в країнах
ЄС (80,2%) та вступу України до Євросоюзу (63,7%). Також більша частина опитаної молоді позитивно ставиться до продовження або посилення санкцій проти Росії (55,7%) та надання Україні зброї іншими державами (51,1%).
Негативно молодь ставиться до відмови України від території Криму та частини
Донбасу (70,9%) та надання «особливого статусу» окупованим районам
Донбасу (55,8%)
Щодо створення та надання канонічності єдиної православної помісної церкви в Україні, третина молоді ставиться позитивно (34,9%), однак 38,1% опитаної молоді було важко відповісти на це запитання. 42,6% молоді негативно відноситься до того, що Сейм Польщі визнав Волинську трагедію геноцидом поляків українцями.
Тільки 4,5% опитаної молоді брала участь у оплачуваних мітингах, акціях або інших заходах на підтримку будь-якої політичної партії чи події (Рис. 9.5).
Продовження таблиці 9.3.

77 35Рис. 9.5. Розподіл відповідей на питання «Чи брали Ви участь у оплачуваних
мітингах, акціях або інших заходах на підтримку будь-якої політичної партії
чи події?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Так; 4,5
Ні; 94,4
Важко відповісти;
1,1
Рис. 9.5.Розподіл відповідей на питання «Чи брали Ви участь у оплачуваних
мітингах, акціях або інших заходах на підтримку будь-якої політичної
партії чи події?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Більшість опитаної молоді (78,9%) не бере участі у діяльності громадських організацій. Однак 6,0% молоді бере участь у роботі спортивних організацій або організацій, діяльність котрих пов’язана із проведенням дозвілля та 5,7% молоді є активістами шкільного або студентського самоврядування (Рис. 9.6).
36
Рис. 9.6. Розподіл відповідей на питання «У діяльності яких організацій
громадянського суспільства Ви брали участь за останні 12 місяців?» (серед
усіх респондентів, N=1200), %

0,1
0,2
0,2
0,3
0,4
0,6
0,9
1,1
1,5
1,7
2,5
5,7
6,0
78,9
-
10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0
Інші організації
Пластові (скаутські) організації
Організації з охорони навколишнього
середовища
Релігійні або церковні організації
Групи самодопомоги, взаємодопомоги
Національно-патріотичні організації
Політичні партії
Благодійні або гуманітарні організації
Профспілки
Волонтерські ініціативи
Організації, пов’язані з освітою, наукою,
мистецтвом, музикою
Шкільне або студентське самоврядування
Спортивні організації або організації,
пов'язані з проведенням дозвілля
Я не брав участі в діяльності громадських
організацій
Рис. 9.6.Розподіл відповідей на питання «У діяльності яких організацій
громадянського суспільства Ви брали участь за останні 12 місяців?»
(серед усіх респондентів, N=1200), %

78
Серед тих молодих осіб, які займалися коли-небудь волонтерством (13,4%),
4,3% опитаних займалися даним видом діяльності протягом останнього року та раніше, а 4,1% почали займатися волонтерством лише в останні 12 місяців.
При цьому волонтерська діяльність найбільш є поширеною у столиці України, де 20,9% респондентів коли-небудь в житті займалися волонтерством
32
(Рис. 9.7, табл. 9.7).
37
Рис. 9.7. Розподіл відповідей на питання «Чи займались Ви коли-небудь
волонтерством?» (серед усіх респондентів, N=1200), %


Таблиця 9.7

Розподіл відповідей на питання «Чи займалися Ви коли-небудь
волонтерством?» (серед усіх респондентів, N=1200), в розрізі регіонів, %
Центр Північ Схід Південь Захід Київ
Займався протягом останніх 12 місяців і раніше займався
5,0 0,7 2,4 0,7 8,2 9,3
Займався протягом останніх 12 місяців, але раніше не займався
6,0 2,0 4,9 3,3 3,2 4,7
Не займався протягом останніх
12 місяців, але раніше займався
5,0 2,0 6,1 3,3 5,7 7,0
Ні
84,1 95,4 86,5 92,8 82,9 79,1
Про діяльність молодіжних центрів відомо лише 23,8% опитаної молоді
(Табл. 9.8), а у регіональному розрізі найбільше є обізнаними щодо діяльності молодіжних центрів молоді особи Східного макрорегіону (34,3%) та м. Києва (30,2%) (Табл. 9.9).4,1
4,3
5,0
86,6
Займався протягом
останніх 12 місяців, але
раніше не займався
Займався протягом
останніх 12 місяців і
раніше займався
Не займався протягом
останніх 12 місяців, але
раніше займався
Ні
Рис. 9.7.Розподіл відповідей на питання «Чи займались Ви коли-небудь
волонтерством?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Таблиця 9.7
Розподіл відповідей на питання «Чи займалися Ви коли-небудь
волонтерством?» (серед усіх респондентів, N=1200), в розрізі регіонів, %
Центр Північ
Схід
Південь Захід
Київ
Займався протягом останніх 12 місяців і раніше займався
5,0 0,7 2,4 0,7 8,2 9,3
Займався протягом останніх 12 місяців, але раніше не займався
6,0 2,0 4,9 3,3 3,2 4,7
Не займався протягом останніх
12 місяців, але раніше займався
5,0 2,0 6,1 3,3 5,7 7,0
Ні
84,1 95,4 86,5 92,8 82,9 79,1
Про діяльність молодіжних центрів відомо лише 23,8% опитаної молоді
(Табл. 9.8), а у регіональному розрізі найбільше є обізнаними щодо діяльності молодіжних центрів молоді особи Східного макрорегіону (34,3%) та м. Києва
(30,2%) (Табл. 9.9).
32
За результатами дослідження «Молодь України-2015» 36,2% молодих людей займалися коли-небудь волонтерством, з яких 10,5% займалися волонтерством протягом останніх 12 місяців і раніше, 11,5% займалися протягом останніх 12 міся- ців, але раніше не займалися та 14,2% не займалися протягом останніх 12 місяців, але займалися раніше / Молодь Украї- ни-2015.Міністерство молоді і спорту України. – Київ: ГФК Юкрейн, 2015. – 88 с.

79
Таблиця 9.8
Розподіл відповідей на питання «Чи відомо Вам про діяльність молодіжних
центрів?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Так
23,8
Ні
76,2
Таблиця 9.9
Розподіл відповідей на питання «Чи відомо Вам про діяльність
молодіжних центрів?» (серед усіх респондентів, N=1200), за регіонами, %
Центр
Північ
Схід
Південь
Захід
Київ
Так
21,4 16,4 34,3 17,0 19,2 30,2
Ні
78,6 83,6 65,7 83,0 80,8 69,8
Серед респондентів, які знають про діяльність молодіжних центрів, 42,0% молоді оцінює їх діяльність на 3 бали (Рис. 9.8).
38


Рис. 9.8. Розподіл відповідей на питання «Якщо Ви знаєте про існування
молодіжних центрів, оцініть, будь-ласка, рівень їх роботи за 5-ти бальною
шкалою?» (серед респондентів, які знають про діяльність молодіжних
центрів, N=286), %
10,8
14,7
42
24,5
8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1
2
3
4
5
Рис. 9.8. Розподіл відповідей на питання «Якщо Ви знаєте про існування
молодіжних центрів, оцініть, будь ласка, рівень їх роботи за 5-ти бальною
шкалою?» (серед респондентів, які знають про діяльність молодіжних
центрів, N=286), %
На думку більшості молоді, молодіжні центри повинні здійснювати, перш за все, інформаційно-консультаційну діяльність (49,8%) (Рис. 9.9).

80 39

Рис. 9.9. Розподіл відповідей на питання «На Вашу думку, яку саме
діяльність повинні здійснювати молодіжні центри?» (серед усіх
респондентів, N=1200), %
0,3
0,8
0,8
0,9
1,1
1,4
1,4
1,7
1,8
2,0
3,5
3,8
4,2
4,4
8,9
13,3
49,8
Формування навичок здорового способу життя
Здійснення військово-спортивної підготовки
Сприяння у працевлаштуванні
Допомога у виборі професії
Допомога у вихованні "важких" підлітків
Юридичні консультації
Об’єднання молоді за інтересами та прагненнями
Проведення заходів з національно-патріотичного
виховання
Консультації щодо владнання сімейних
конфліктів
Респондент не знає відповіді на це питання
Такі центри не потрібні
Консультації з питань вирішення проблем,
пов’язаних з вихованням дітей
Консультації психолога
Організація змістовного дозвілля молоді
Консультації щодо профілактики асоціальних
проявів серед молоді
Консультації щодо організації власного бізнесу
Інформаційні консультації
Рис. 9.9.Розподіл відповідей на питання «На Вашу думку, яку саме
діяльність повинні здійснювати молодіжні центри?» (серед усіх
респондентів, N=1200), %

81
Серед усіх респондентів 32,4% опитаної молоді відчуває підтримку держави.
(Рис. 9.10).
40
Рис. 9.10. Розподіл відповідей на питання «Чи відчуваєте Ви особисто будь-
яку підтримку молоді з боку держави?» (серед усіх респондентів, N=1200),%


Так, істотну; 4,7
Дуже незначну;
27,7
Ні; 61,3
Важко відповісти;
6,3
Рис. 9.10.Розподіл відповідей на питання «Чи відчуваєте Ви особисто будь-
яку підтримку молоді з боку держави?» (серед усіх респондентів, N=1200),%
Найістотнішу підтримку з боку держави відчуває молодь столиці України та Західного макрорегіону, а також особи віком 20-24 років (Табл. 9.10, 9.11).
Таблиця 9.10
Розподіл відповідей на питання «Чи відчуваєте Ви особисто будь-яку
підтримку молоді з боку держави?» (серед усіх респондентів, N=1200),за
регіонами, %
Центр
Північ
Схід
Південь
Захід
Київ
Ні
63,7 77,6 57,8 70,6 52,0 54,7
Дуже незначну
24,9 15,1 34,3 20,9 32,0 29,1
Важко відповісти
7,0 5,3 4,9 5,2 7,8 9,3
Так, істотну
4,5 2,0 3,1 3,3 8,2 7,0
Таблиця 9.11
Розподіл відповідей на питання «Чи відчуваєте Ви особисто будь-яку
підтримку молоді з боку держави?» (серед усіх респондентів, N=1200),за
віковими групами, %
14-19 років
20-24 роки
25-29 років
30-34 роки
Ні
53,6 57,0 63,5 68,7
Дуже незначну
34,1 28,0 27,6 22,5
Важко відповісти
8,3 7,5 4,7 5,5
Так, істотну
4,0 7,5 4,1 3,3

82 42,4% молоді вважає, що сама молодь має вирішувати молодіжні проблеми в країні. Також молоді люди вважають, що громадські молодіжні об’єднання
(19,7%) та центральні та місцеві органи виконавчої влади (8,8%) можуть бути корисними у вирішенні проблем молоді (Табл. 9.12).
Таблиця 9.12
Розподіл відповідей на питання «Хто, на Вашу думку, має вирішувати
молодіжні проблеми в країні?» (серед усіх респондентів, N=1200), %

У першу чергу
У другу чергу
У третю чергу
Сама молодь
42,4 16,7 13,7
Громадські молодіжні об`єднання
11,8 19,7 11,8
Органи законодавчої влади
11,8 8,3 8,7
Центральні та місцеві органи виконавчої влади
10,2 11,9 15,7
Молодіжні центри
8,8 12,5 14,5
Батьки
6,1 12,8 9,6
Центри соціальних служб для молоді
6,3 11,9 11,9
Політичні партії
0,9 2,1 5,8
Інші
1,8 4,2 8,4
Важко відповісти
42,4 16,7 13,7

83
ВИСНОВКИ
До своїх життєвих пріоритетів молодь насамперед відносить сімейне щастя
(71,7%), побудову кар’єри (48,1%), можливість бути вільним та незалежним у своїх рішеннях та вчинках (38%), мати можливість реалізувати свій талант та здібності (32,1%). Для більшості молоді сьогодні найважливішим є стан здоров’я (55,8%), матеріальний добробут (53,8%) та досягнення поставленої мети (44,3%); окрім цього, оцінюючи свої ціннісні перспективи у найближчому майбутньому, для молоді набуває цінність народження та виховання дітей
(46,2%). Майже третина молоді (28,3%) вважає, що те, як складеться життя молодої людини, насамперед залежить від неї.
За сучасних умов молодь достатньо високо оцінює свої можливості щодо дотримання звичаїв та традицій свого народу (35,4%), власних дій відповідно до сумлінь та переконань (33,9%), досягнення для себе та своєї сім’ї матеріального благополуччя та добробуту (32,4%), можливість отримання інформації, важливої для молоді (31,5%). Водночас молодь незадовільно оцінює свої можливості впливати на прийняття рішень, що стосуються життя свого населеного пункту
(41,3%), можливість отримання судового захисту (40,6%), свої можливості щодо започаткування власної справи (38,5%), отримання кваліфікованої медичної допомоги (35,1%) та хорошої роботи за своєю спеціальністю
(33,1%). Найголовнішими соціальними проблемами, які сьогодні турбують вітчизняну молодь, є стан економіки в країні (63,3%), загальне падіння рівня життя населення (60%), питання працевлаштування (52%), наявна корупція та некомпетентність влади (50,5%) та військові дії на Сході України (49,2%).
Більшість опитаної молоді є віруючими (73,6%) та третина молоді відвідує церкву кілька разів на рік (29,5%).
Більшість молоді, яка має досвід перебування у зареєстрованому або незареєстрованому шлюбі, є цілком задоволеними своїми подружніми відносинами (68,1%). Молодь вважає, що передумовами щасливого сімейного життя є матеріальний достаток (63,9%), взаємне кохання (58,4%) та взаєморозуміння між подружжям (57,0%).
Більше половини опитаної молоді хотіли б мати двох дітей (54,8%), 16,2% одну дитину, 10,2% – трьох дітей, 1,5% опитаної молоді говорить про відсутність у них репродуктивних планів. Молодь вважає, що підвищення розмірів допомоги на дітей (63,5%) та надання молодим сім’ям кредитів на будівництво та придбання житла (56,1%) є найнеобхіднішими заходами з боку держави задля допомоги молодим сім’ям. Окрім того, молодь очікує від держави розширення та покращення роботи мережі дошкільних закладів (31,3%), надання разової матеріальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (24,2%), земельних ділянок та

84
кредитів для ведення особистого господарства (20,9%), кредитів на придбання предметів тривалого користування (20,7%), а також скорочення робочого дня або тижня батькам.
Більшість молоді оцінює стан свого здоров’я як добре (80,6%) і найвища частка таких осіб була серед вікової категорії від 14 до 19 років (59,9%). Проте із збільшенням віку зменшується відносна кількість тих, хто оцінює своє здоров’я відповідним чином. Більше третини всієї молоді взагалі не займається спортом, а серед тих, хто займався спортом, приблизно від 2 до 3 годин на тиждень
(16,4%) основну частину становили молоді люди у віці від 14 до 24 років. При цьому половина усіх молодих осіб ніколи в житті не палили та майже 90%
їх взагалі не вживали наркотики. Середній вік першого сексуального контакту становить 17,6 років та лише половина молодих осіб, які мали статевий зв’язок
із нерегулярним партнером, використовували презерватив.
Більшість молодих осіб задоволені рівнем своєї освіти (66,5%), особливо ті, які мають повну вищу та базову вищу освіту. При цьому майже всі молоді люди розуміють важливість навчання та освіти для життя загалом. Свій вільний час молоді особи переважно проводять у себе вдома (71,3%) та з друзями (62,5%).
При цьому місць для безоплатного проведення дозвілля у населених пунктах не вистачає. Доступ молодих осіб до мережі Інтернет є досить високим, а основною метою використання Інтернету є пошук різної тематичної інформації (53,2%), в тому числі для навчання та роботи, спілкування у соціальних мережах (45,5%)
і ознайомлення з новинами (45,3%).
У 2016 році приблизно половина усіх молодих людей мала постійну роботу
(44,9%); найкраща ситуація із працевлаштуванням є серед міської молоді
(60%) та молоді, яка мешкає в Центральному (56,8%) та Східному (57,2%) макрорегіонах країни. Найчастіше працевлаштованою є молодь у віці від 30 до
34 років (67,8%), а частка зайнятих молодих чоловіків (61,4%) переважає частку зайнятих молодих жінок (49,3%). На обліку в службі зайнятості перебувають, в основному, молодь віком від 25 до 29 років (3,7%); переважно своє перше робоче місце молоді люди знайшли за допомогою друзів (47,4%) та родичів (24,3%).
Робота, яку має молодь, їй подобається (76,1%); найвагомішою причиною незадоволеністю трудовою діяльністю є невисока заробітна плата (83,2%).
Приблизно третя частина усіх молодих осіб задоволена своїм матеріальним становищем (27,8%), а молодь, яка не задоволена своїм матеріальним становищем, вважає, що, в першу чергу, необхідно вимагати від Уряду підвищення зарплати, зниження цін та зниження податків (60,7%), в другу чергу – змінити роботу на більш оплачувану (34,3%) та в третю чергу – поїхати з країни (17,4%). Більше половини молодих осіб в Україні мешкають з батьками (53,5%) та лише незначна їх частина (23,7%), в основному у віці від

85 30 до 34 років, мають власне житло. Рівень купівельної спроможності молоді
є невисоким, оскільки більшість молодих людей може собі дозволити лише оплатити оренду або рахунки за комунальні послуги та купити їжу.
Молодь України характеризується високою внутрішньою міграційною мобільністю (внутрішньо- та міжрегіональні переміщення), оскільки більше
70% молодих осіб протягом всього життя бували в інших населених пунктах своєї області та в інших областях України. Зокрема, найвища мобільність у внутрішньорегіональних переміщеннях притаманна молодим людям віком від
20 до 24 років (85,4%) та від 30 до 34 років (84,6%), тоді як у міжрегіональних
– молодим особам віком від 25 до 29 років (78,2%) та від 30 до 34 років (80,5%).
Майже третина всієї молоді України протягом всього життя бувала в інших країнах (29,6%). За результатами дослідження, спостерігається тенденція збільшення частки молодих чоловіків у подорожах за кордон та зменшення їх частки у внутрішньорегіональних поїздках. Молоді жінки, навпаки, активно беруть участь у внутрішніх переміщеннях. Приблизно половина всіх молодих осіб не мають бажання мігрувати з України (44,9%) та лише 20% з них планують поїхати за кордон з метою тимчасового заробітку. При цьому, саме держави
Європейського Союзу найчастіше розглядаються молодими особами як країни- призначення (40,6%).
Більшість сучасної молоді є патріотами, переважна більшість молоді знає текст гімну України (78,9%), пишається своїм громадянством (78,5%), цікавиться історією України (75,3%); 91,8% молоді вважає Україну своєю
Батьківщиною. 55,4% молоді має особисті речі з українською символікою та
52,2% використовує у побуті речі з української символікою. 34,5% молоді в сім’ї, школі та у вузі, з друзями та знайомими спілкується українською мовою.
Захищати Україну зі зброєю в руках готова майже третина молоді – 27,8% та
2,4%, молодих осіб, серед усіх опитаних, вже бере участь у військових діях. У разі мобілізації, 40,8% молодих людей чоловічої статі готові захищати Україну зі зброєю в руках. 43,7% молоді готові захищати незалежність та територіальну цілісність держави ненасильницькими методами та 8,3% молоді вже це робить.
50,2% молоді є обізнаною щодо здійснення в країні заходів з національно- патріотичного виховання, 24,8% молоді вважає, що такі заходи проводяться дуже рідко. Найбажанішими заходами з національно-патріотичного виховання для молоді є краєзнавчі та історичні проекти (42,7%), вшанування героїв боротьби за незалежність України (37,8%), відзначення державних та національних свят
(34,3%).
Найбільшу зацікавленість політичним життям проявляють молоді особи віком від 25 до 29 років та мешканці Центру України, а люди у віці від 30 до 34 років постійно слідкують за актуальними політичними подіями в

86
країні. Найвища електоральна активність молоді характерна для Західного макрорегіону країни, а найнижча – для Східного. Молодь вважає, що протягом останніх двох років значні позитивні зрушення відбулися у Збройних Силах
України та Національній поліції, а якість життя громадян, стан економіки країни та управління державою погіршилися. Громадянська активність молоді є досить низькою, оскільки приблизно 80% осіб відповіли, що вони не брали участі у діяльності громадських організацій. Менше третини молодих осіб знають про діяльність молодіжних центрів і більшість з них оцінює їх діяльність на 3 бали за 5-ти бальною шкалою. Проте приблизно 20% молодих осіб вважають, що громадські об’єднання можуть бути корисними при вирішенні проблем молоді.

87
ДЛЯ НОТАТОК
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

88
ДЛЯ НОТАТОК
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

89
ДЛЯ НОТАТОК
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

90
Зверстано та віддруковано в друкарні ПП «СКД».
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи КІ № 164 від 25.04.2013 р.
ПП «СКД», м. Переяслав-Хмельницький, вул. Гімназійна, 9-а
Тел: (04567) 5-25-62, 5-25-63, (093) 04-50-605, (067) 65-65-355
E-mail: skd_druk@ukr.net
Сайт: www.skd-druk.com
Цінності української молоді
Результати репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді
Підписано до друку 28.10.2016 р.
Формат 70х100/32. Папір офсетний. Гарн. Times New Roman.
Тираж 680 прим. Зам. 2005.

Document Outline

  • Цінності української молоді
  • Молодь України 2016


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал