Київ 2016 Результати репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді Цінності української молодіPdf просмотр
Сторінка6/7
Дата конвертації04.06.2017
Розмір0.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
«Чи хотіли б Ви виїхати з Вашого
населеного пункту?» (серед усіх респондентів за регіонами, N=1200), %
Центр
Північ
Схід
Південь
Захід
Київ
Так
31,3 39,5 53,8 32,0 34,2 33,7
Ні
64,7 52,0 38,2 57,5 56,6 54,7
Важко відповісти
4,0 8,6 8,0 10,5 9,3 11,6
Розподіл відповідей на питання «Якби хотіли виїхати зі свого населеного пункту, то куди?» показав, що виїхати до іншої місцевості в Україні виявили бажання 16,1% респондентів
23
. Серед тих, хто хотів би виїхати зі свого населеного пункту 66,6% молодих осіб сказали, що хотіли б поїхати за межі
21
За результатами дослідження «Молодь України-2015» основною метою останньої поїздки до іншої країни була подорож
(так відповіли 50,9% респондентів) та відвідування родичів або знайомих (21,1% ) / Молодь України-2015. Міністерство молоді і спорту України. – Київ: ГФК Юкрейн, 2015. – 88 с.
22
За результатами дослідження «Молодь України-2015» виїхати зі свого населеного пункту хотіли 54,2% респондентів /
Молодь України-2015. Міністерство молоді і спорту України. – Київ: ГФК Юкрейн, 2015. – 88 с.
23
За результатами дослідження «Молодь України-2015» виїхати до іншої місцевості в Україні хотіли 31,3% респондентів /
Молодь України-2015. Міністерство молоді і спорту України. – Київ: ГФК Юкрейн, 2015. – 88 с.
Продовження таблиці 7.4

57
України
24
. При цьому найбажанішими країнами, до яких хотіла б виїхати молодь, є країни ЄС (40,6%)
25
(Табл. 7.6.).
Таблиця 7.6
Розподіл відповідей на запитання «Якби хотіли виїхати зі свого населеного
пункту, то куди?» (серед респондентів, які хотіли б переїхати, N=572), %
До країн Європейського Союзу
40,6
До інших країн
19,4
До іншої місцевості України
16,1
Важко відповісти
13,6
Ще не знаю куди
12,8
До країн СНД
6,6
Як показало опитування, до міжнародної міграції більш схильними є молоді чоловіки (44,1% чоловіків, які б хотіли переїхати зі свого населеного пункту, припустили, що могли б виїхати до країн ЄС та 20,2% – до інших країн), а до внутрішньої міграції більш схильні молоді жінки, оскільки 17,8% серед усіх опитаних жінок хотіли б переїхати до іншої місцевості в Україні. (Рис. 7.3.).
Рис. 7.3. Розподіл відповідей чоловіків і жінок на запитання «Якби Ви хотіли
виїхати з Вашого населеного пункту, то куди?» (серед респондентів, які
хотіли б переїхати, N=572), %
44,1
20,2
14,5
13,1
12,8
5,1
36,7
18,5
17,8
14,2
12,7
8,4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
До країн
Європейського
Союзу
До інших країн До іншої
місцевості в
Україні
Важко
відповісти
Ще не знаю
куди
До країн СНД
Чоловіча стать
Жіноча стать
Рис. 7.3. Розподіл відповідей чоловіків і жінок на запитання «Якби Ви хотіли
виїхати з Вашого населеного пункту, то куди?» (серед респондентів, які
хотіли б переїхати, N=572), %
24
За результатами дослідження «Молодь України-2015» виїхати за межі Україні хотіли 52,3% респондентів / Молодь Укра-
їни-2015. Міністерство молоді і спорту України. – Київ: ГФК Юкрейн, 2015. – 88 с.
25
За результатами дослідження «Молодь України-2015» виїхати до країн ЄС хотіли 31,9% респондентів / Молодь Украї- ни-2015. Міністерство молоді і спорту України. – Київ: ГФК Юкрейн, 2015. – 88 с.

58
Загалом 44,9% опитаних молодих осіб на питання «Чи хочете Ви емігрувати з України?» відповіли, що вони хочуть жити в Україні і не планують емігрувати.
Крім того, 65,2% опитаних виявили бажання, щоб їх діти теж жили в Україні.
Інші 28,3%, можливо, хотіли б попрацювати за кордоном, але з подальшим поверненням до України та 12,3% бажали б навчатися за кордоном, але потім повернутися до України (Табл. 7.7.).
Таблиця 7.7
Розподіл відповідей на запитання «Чи хочете Ви емігрувати з України?»
(серед усіх респондентів, N=1200), %
Ні, я хочу жити в Україні
44,9
Можливо, хотіли б попрацювати за кордоном якийсь час, але потім повернулися б в Україну
28,3
Можливо, хотіли б повчитися за кордоном якийсь час, але потім повернулися б в Україну
12,3
Так, я шукаю таку можливість
9,7
Так, я планую це зробити найближчим часом
4,2
Лише 4,2% усіх респондентів відповіли, що планують залишити Україну найближчим часом, а поїхати на тимчасові заробітки закордон в найближчий рік планують 20% серед усіх опитаних (Табл. 7.8.).
Таблиця 7.8
Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи плануєте Ви у
найближчий рік поїхати на тимчасові заробітки за кордон?» (серед усіх
респондентів, N=1200), %
Так
20,0%
Ні
67,0%
Важко відповісти
13,0%
У розрізі вікових груп, бажання поїхати за кордон в найближчому майбутньому висловили особи віком 20-24 роки (24% серед усіх опитаних)
26
та
25-29 років (22,4% серед усіх опитаних)
27
(Рис. 7.4.).
26
Відповідно до «Звіту щодо методології, організації проведення та результатів модульного вибіркового обстеження з питань трудової міграції в Україні» у період із 2010 по 2013 рр. 39,6% молодих осіб віком до 29 років планували шукати роботу за кордоном / Звіт щодо методології, організації проведення та результатів модульного вибіркового обстеження з питань трудової міграції в Україні. МОП – Будапешт, 2013. – 96 с.
27
Відповідно до дослідження «Міграція як чинник розвитку в Україні» у період 2014-2015 рр. 23,3% молодих осіб у віці
18-29 років були короткостроковими трудовими мігрантами та 23,3% їх – довгостроковими трудовими мігрантами / Мігра- ція як чинник розвитку в Україні. МОМ. – Київ, 2016. – 116 с.

59

Рис. 7.4. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи плануєте Ви у
найближчий рік поїхати на тимчасові заробітки за кордон?» (серед усіх
респондентів, N=1200), за віком, %
Рис. 8.8. Розподіл відповідей на питання «Чи готові Ви у разі необхідності
захищати Україну із зброєю в руках?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
12,8
17,9
69,3
12,6
22,4
65,0
16,1
24,0
59,9
10,3
15,1
74,6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Важко відповісти
Так
Ні
14-
19 років
20-
24 роки
25-
29 років
30-
34 роки
2,4
27,8
17,7
23,3
17,3
11,6
0
5
10
15
20
25
30
Так, я вже брав
(-
ла) або беру
участь у
військових діях
Так, якщо
мене
мобілізують
Ні, не готовий
(-
ва), але з
часом можливо
розгляну таку
необхідність
Ні, поки не
маю таких
намірів
Ні, ні за яких
обставин
Важко
відповісти
Рис. 7.4. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи плануєте Ви у
найближчий рік поїхати на тимчасові заробітки за кордон?»
(серед усіх респондентів, N=1200), за віком, %
Серед основних причин можливої еміграції з України молоді особи, які бажають емігрувати, назвали покращення матеріального становища (50,3%), наявність робочих місць в інших країнах (46,8%) та бажання проживати в демократичному суспільстві (32,4%)
28
(Табл. 7.9.).
Таблиця 7.9
Розподіл відповідей на запитання «Чому Ви хочете емігрувати з України?»
(серед респондентів, які планують емігрувати найближчим часом або
шукають таку можливість, N=173), %
Щоб заробити грошей/заради матеріального добробуту
50,3
В Україні зараз немає таких можливостей для роботи, як в інших країнах
46,8
В Україні немає реальної демократії і законності
32,4
Хочу одержати досвід життя в іншій країні
27,7
Військові дії на Сході України
20,2
В Україні зараз немає таких можливостей для навчання, як в інших країнах
19,1
Через загрозу власного життя, життя моїх близьких
12,7
Мої близькі живуть в іншій країні
12,1
Мені близька інша країна, мені подобається її культура
11,0
Я не почуваю себе українцем(-кою), я не люблю українську мову
5,8
Важко відповісти
1,7
Непрацездатний
0,6 28
За результатами дослідження «Молодь України-2015» причинами, які спонукали молодь змінити постійне місце при- живання були: бажання покращити умови життя (68,7%), мати постійну роботу, стабільний дохід (41,5%), дати дітям освіту, краще життя (17,8%), військові дії та загроза для життя від військових дій (13,7%), сімейні та особисті обставини (7,9%), бажання повернутися додому, на своє постійне місце проживання (6,5%) / Молодь України-2015. Міністерство молоді і спорту України. – Київ: ГФК Юкрейн, 2015. – 88 с.

60
Потрібно зазначити, що міграційна мобільність молоді, яка проживає у сільській місцевості, майже не відрізняється від мобільності молоді, яка мешкає у містах, проте міграційні настрої останніх є дещо вищими. Так, 13,5% респондентів із міст зазначили, що хотіли б повчитися за кордоном якийсь час,
4,8% - планують виїхати за межі України найближчим часом, а 11,6% - шукають можливість виїхати за кордон. При цьому 51,1% молодих осіб, які проживають у сільській місцевості зазначили, що хочуть жити в Україні (в містах таких осіб було 42,1%) (Рис. 7.5).
19
Рис. 7.4. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи плануєте Ви у
найближчий рік поїхати на тимчасові заробітки за кордон?» (серед усіх
респондентів, N=1200), за віком, %
Рис. 7.5. Розподіл відповідей на запитання «Чи хочете Ви емігрувати з
України?» (серед усіх респондентів, N=1200), за типом поселення, %


12,8
17,9
69,3
12,6
22,4
65,0
16,1
24,0
59,9
10,3
15,1
74,6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Важко відповісти
Так
Ні
14-
19 роки
20-
24 роки
25-
29 років
30-
34 роки
0,8
2,9
5,5
9,7
30,0
51,1
0,5
4,8
11,6
13,5
27,6
42,1
0
10
20
30
40
50
60
Не впевнений
Так, я планую це зробити найближчим часом
Так, я шукаю такую можливість
Можливо, хотілося б повчитися за кордоном
якийсь час
Можливо, хотілося б попрацювати за
кордоном якийсь час
Ні, я хочу жити в Україні
Міське населення
Сільське населення
Рис. 7.5. Розподіл відповідей на запитання «Чи хочете Ви емігрувати з
України?» (серед усіх респондентів, N=1200), за типом поселення, %

61
Розділ 8. Патріотична свідомість та
національно-патріотичне виховання
За результатами дослідження, молоді люди, відповідаючи на запитання «Ким
Ви себе вважаєте в першу чергу? В другу чергу?», вважають себе мешканцями
України в цілому (39,2%) та мешканцями того населеного пункту, в якому вони проживають (36,1%), а у другу чергу – мешканцями України в цілому (26,3%) та мешканцями регіону країни (21,5%) (Рис. 8.1).
20
Рис. 8.1. Розподіл відповідей на питання «Ким Ви себе вважаєте в першу
чергу? В другу чергу?» (серед усіх респондентів, N=1200),%
5
11,8
14,5
21,5
20,9
26,3
0,8
8,8
3
12,1
36,1
39,2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Важко відповісти
Мешканцем Землі в цілому
Європейцем
Мешканцем регіону України, де Ви живете
Мешканцем місцевості чи міста, де Ви живете
Мешканцем України в цілому
У першу чергу
У другу чергу
Рис. 8.1. Розподіл відповідей на питання «Ким Ви себе вважаєте в першу
чергу? В другу чергу?» (серед усіх респондентів, N=1200),%
Майже всі опитані молоді люди вважають Україну своєю Батьківщиною
(91,8%), переважна більшість опитаних знає текст гімну України (78,9%) та пишаються своїм громадянством (78,5%), а також цікавляться історією України
(75,3%). Більше половини респондентів вважає, що громадяни України повинні добре володіти українською мовою (64,8%) (Рис. 8.2).

62 21

Рис. 8.2. Розподіл відповідей на питання «Дайте відповідь на кожне з
зазначених питань» (серед усіх респондентів, N=1200), %
6,1
6,8
11
2,9
2,7
29,2
18
10,5
18,2
5,5
64,8
75,3
78,5
78,9
91,8
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Чи обов’язково громадяни України повинні
добре володіти українською мовою?
Чи цікавитеся Ви історією України?
Чи пишаєтесь Ви тим, що є громадянином
України?
Чи знаєте Ви текст гімну України?
Чи вважаєте Ви Україну своєю Батьківщиною?
Так
Ні
Важко відповісти
Рис. 8.2.Розподіл відповідей на питання «Дайте відповідь на кожне із
зазначених питань» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Майже половина респондентів зазначила, що має особисті речі з української символікою (55,4%) та використовує у побуті речі з українською символікою
(52,2%) (Рис. 8.3).
22
Рис. 8.3. Розподіл відповідей на питання «Дайте відповідь на кожне з
зазначених питань» (серед усіх респондентів, N=1200), %

6,1
1,1
41,8
43,5
52,2
55,4
0
10
20
30
40
50
60
Чи використовуєте Ви у побуті речі з
українською символікою?
Чи маєте Ви особисті речі з українською
символікою?
Так
Ні
Важко відповісти
Рис. 8.3.Розподіл відповідей на питання «Дайте відповідь на кожне з
зазначених питань» (серед усіх респондентів, N=1200), %

63 46,5% молоді зазначили, що носить жовто-блакитні стрічки та символіку, в першу чергу тому, що це є символами української держави (36,6%) та зважаючи на те, що це патріотично (35,6%) (Рис. 8.4, 8.5).
23


Рис. 8.4. Розподіл відповідей
на питання «Чи носите Ви
жовто-блакитні стрічки та
символіку?»
(серед
усіх
респондентів, N=1200), %
Рис. 8.5. Розподіл відповідей на питання
«Чому Ви носите жовто-блакитні стрічки
та символіку?» (серед респондентів, які
носять українську символіку, N=309), %

53,5
46,5
40
45
50
55
Ні
Так
0,3
7,1
20,4
35,6
36,6
0
20
40
Інше
Це модно
Це відповідає моїм
переконанням
Це патріотично
Це символи держави,
в якій я живу

64 7,4% молоді зазначили, що носить червоно-чорні стрічки та символіку, зважаючи на те, що це відповідає їх переконанням (34,7%) та це є демонстрацією
їх патріотизму (30,6%) (Рис. 8.6.,8.7).
24


Рис. 8.6. Розподіл відповідей
на питання «Чи носите Ви
червоно-чорні стрічки та
символіку?» (серед усіх
респондентів, N=1200), %
Рис. 8.7. Розподіл відповідей на питання
«Чому носите Ви червоно-чорні стрічки та
символіку?» (серед респондентів, які носять
червоно-чорні стрічки та символіку, N=49),
%
1,5
7,4
91,1
0
50
100
Важко відповісти
Так
Ні
2
2
14,3
16,3
30,6
34,7
0
20
40
Важко відповісти
Інше
Це модно
Це символи держави,
в якій я живу
Це патріотично
Це відповідає моїм
переконанням

65
За результатами опитування у разі необхідності захищати Україну зі зброєю в руках, готова майже третина молоді – 27,8% та 2,4% молодих осіб, серед усіх опитаних, вже бере участь у військових діях (Рис. 8.8).

Рис. 7.4. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи плануєте Ви у
найближчий рік поїхати на тимчасові заробітки за кордон?» (серед усіх
респондентів, N=1200), за віком, %
Рис. 8.8. Розподіл відповідей на питання «Чи готові Ви у разі необхідності
захищати Україну із зброєю в руках?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
12,8
17,9
69,3
12,6
22,4
65,0
16,1
24,0
59,9
10,3
15,1
74,6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Важко відповісти
Так
Ні
14-
19 років
20-
24 роки
25-
29 років
30-
34 роки
2,4
27,8
17,7
23,3
17,3
11,6
0
5
10
15
20
25
30
Так, я вже брав
(-
ла) або беру
участь у
військових діях
Так, якщо
мене
мобілізують
Ні, не готовий
(-
ва), але з
часом можливо
розгляну таку
необхідність
Ні, поки не
маю таких
намірів
Ні, ні за яких
обставин
Важко
відповісти
Рис. 8.8. Розподіл відповідей на питання «Чи готові Ви у разі необхідності
захищати Україну із зброєю в руках?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
У разі мобілізації 40,8% молодих людей чоловічої статі готові захищати
Україну зі зброєю в руках за такої необхідності та 4,1% опитаних респондентів чоловічої статі вже захищає нашу країну
29
(Табл. 8.1).
Таблиця 8.1
Розподіл відповідей на питання «Чи готові Ви у разі необхідності захищати
Україну із зброєю в руках?» (серед усіх респондентів, N=1200),
залежно від статі, %
Стать респондента
Чоловіча
Жіноча
Так, я вже брав (-ла) або беру участь у військових діях
4,1 0,7
Так, якщо мене мобілізують
40,8 14,5
Ні, не готовий (-ва), але з часом можливо розгляну таку необхідності
17,7 17,7
Ні, поки не маю таких намірів
14,7 32,0
Ні, ні за яких обставин
11,7 23,1
Важко відповісти
11,1 12,1 29
За результатами дослідження «Молодь України-2015» 3,4% молоді вказало що вже бере участь у військових діях, 25,7%
- готові у разі необхідності захищати Україну зі зброєю в руках, якщо їх мобілізують, 16,8% - відповіли що не готові, але з часом можливо розглянуть таку необхідність, 29,6% - поки не мають таких намірів, 14,7% - не готові ні за яких обставин /
Молодь України-2015. Міністерство молоді і спорту України. – Київ: ГФК Юкрейн, 2015. – 88 с.

66
Захищати незалежність та територіальну цілісність держави ненасильницькими методами готова майже половина опитаної молоді (43,7%) та 8,3% вже це робить (Рис. 8.9).
25
Рис. 8.8. Розподіл відповідей на питання «Чи готові Ви у разі необхідності
захищати Україну із зброєю в руках?» (серед усіх респондентів, N=1200), %


Рис. 8.9. Розподіл відповідей на питання «Чи готові Ви захищати
незалежність та територіальну цілісність України ненасильницькими
методами, такими як волонтерство, благодійність тощо?» (серед усіх
респондентів, N=1200), %
2,4
27,8
17,7
23,3
17,3
11,6
0
5
10
15
20
25
30
Так, я вже брав
(-
ла) або беру
участь у
військових діях
Так, якщо
мене
мобілізують
Ні, не готов (-
ва), але з часом
можливо
розгляну таку
необхідність
Ні, поки не
маю таких
намірів
Ні, ні за яких
обставин
Важко
відповісти
43,7
8,3
22,9
4,5
20,6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Так, готовий
Так, я вже це
робив/роблю
Ні, мене це не
цікавить
Ні, Україна не
варта цього
Важко відповісти
Рис. 8.9.Розподіл відповідей на питання «Чи готові Ви захищати
незалежність та територіальну цілісність України ненасильницькими
методами, такими як волонтерство, благодійність тощо?»
(серед усіх респондентів, N=1200), %
Відповідаючи на запитання «До якої національності Ви себе відносите?»
94,5% усієї молоді віднесли себе до українців та 5,5% опитаних – до інших національностей (Табл. 8.2).
Таблиця 8.2
Розподіл відповідей на питання «До якої національності Ви себе
відносите?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Українець/ка
94,5
Росіянин/ка
4,3
Інша національність
1,2
На запитання «Якою мовою Ви, як правило, спілкуєтеся?», 46,3% молоді відповіло, що у сім’ї спілкується українською, 32,3% російською та 20,8% обома мовами; на роботі (у школі, у вузі) – 46,3% українською, 25,9% російською та
27,5% обома мовами; із друзями, – 36,6% українською, 31,8% російською та
30,9% обома мовами
30
(Табл. 8.3).
30
За результатами дослідження «Молодь України-2015» 50,7% молоді відповіло, що у сім’ї спілкується української, 30,8% російською та 17,8% обома мовами; на роботі (у школі, у вузі) – 48,7% українською, 27,8% російською та 22,9% обома мовами; із друзями, – 43,1% українською, 31,2% російською та 25% обома мовами / Молодь України-2015. Міністерство молоді і спорту України. – Київ: ГФК Юкрейн, 2015. – 88 с.

67
Таблиця 8.3
Розподіл відповідей на питання


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал