Київ 2016 Результати репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді Цінності української молодіPdf просмотр
Сторінка5/7
Дата конвертації04.06.2017
Розмір0.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
«Яке в цілому матеріальне становище
Вашої сім’ї?» (серед усіх респондентів, N=1200), за населеними пунктами, %
Міське населення
Сільське населення
В цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, телевізор, уже викликає труднощі
45,6 56,3
Вистачає на харчування та на придбання необхідних недорогих речей
29,5 28,9
Живемо забезпечено, але зробити деякі покупки ми поки що не в змозі (купити квартиру, автомобіль тощо)
12,8 9,7
Ледве зводимо кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти
8,4 1,3
Важко відповісти
2,6 2,9
Ми можемо собі дозволити придбати практично все, що хочемо
1,1 0,8
Своїм матеріальним становищем задоволені лише 27,8% молоді (Табл. 6.4.).
Таблиця 6.4
Розподіл відповідей на запитання «Чи задоволені Ви своїм матеріальним
становищем?» (серед усіх респондентів, N=1200) %
Так
27,8
Ні
72,2
Та молодь, яка не задоволена своїм теперішнім матеріальним становищем
(72,3%), вважає, що для його поліпшення необхідно, в першу чергу, вимагати від Уряду підвищення зарплати, зниження цін, зниження податків (60,7%), в другу чергу – змінити роботу на більш оплачувану (34,3%), в третю чергу – поїхати з країни (17,4%) (Табл. 6.5.).
Таблиця 6.5
Розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви не задоволені своїм
матеріальним становищем, то що, на Вашу думку, необхідно зробити,
щоб поліпшити його?» (серед респондентів, які не задоволені своїм
матеріальним становищем, N=867)
Вимагати від Уряду підвищення зарплати, зниження цін, зниження податків
60,7
Змінити роботу на більш оплачувану
34,3
Поїхати з країни
17,4
Організувати приватне підприємство
15,3
Знайти роботу за сумісництвом
13,0

47
Терпіти поки можна
3,6
Створення нових робочих місць
1,7
Важко відповісти
0,7
Змінити місце проживання
0,1
Молоді особи, які проживали в містах та не були задоволені своїм матеріальним становищем, вважали, що для його покращення необхідно змінити роботу на більш оплачувану (36,2%). Молодь Південного макрорегіону вважала, що потрібно вимагати від Уряду підвищення зарплат, зниження цін та податків (70,3%), молодь Півдня та Сходу країни відповіла, що для покращення матеріального становища необхідно поїхати з країни (21,5% та 21,9%) та молодь столиці України вважала організацію приватного підприємництва засобом покращення свого матеріального становища (29,6%) (Табл. 6.6, 6.7).
Таблиця 6.6.
Розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви не задоволені своїм
матеріальним становищем, то що, на Вашу думку, необхідно зробити,
щоб поліпшити його?» (серед респондентів, які не задоволені своїм
матеріальним становищем, N=867), за населеними пунктами, %
Міське населення
Сільське населення
Вимагати від Уряду підвищення зарплати, зниження цін, зниження податків
60,1 62,0
Змінити роботу на більш оплачувану
36,2 29,4
Поїхати з країни
18,2 15,5
Організувати приватне підприємство
16,9 11,4
Знайти роботу за сумісництвом
12,9 13,5
Терпіти поки можна
3,2 4,5
Створення нових робочих місць
1,6 2,0
Важко відповісти
0,6 0,8
Змінити місце проживання
0,2 0,0
Таблиця 6.7
Розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви не задоволені своїм
матеріальним становищем, то що, на Вашу думку, необхідно зробити,
щоб поліпшити його?» (серед респондентів, які не задоволені своїм
матеріальним становищем, N=867), за регіонами, %
Центр Північ
Схід
Південь
Захід
Київ
Вимагати від Уряду підвищення зарплати, зниження цін, зниження податків
61,1 52,0 60,0 70,3 66,1 40,7
Продовження таблиці 6.5

48
Змінити роботу на більш оплачувану
34,9 31,4 36,2 42,3 26,9 37,0
Поїхати з країни
21,5 9,8 21,9 13,5 15,6 13,0
Організувати приватне підприємство
16,8 19,6 17,4 8,1 9,1 29,6
Знайти роботу за сумісництвом
12,8 12,7 11,7 16,2 14,5 9,3
Терпіти поки можна
6,0 0,0 3,8 1,8 4,8 1,9
Створення нових робочих місць
2,0 2,0 0,4 0,9 2,2 7,4
Важко відповісти
0,0 0,0 1,5 1,8 0,0 0,0
Змінити місце проживання
0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
Цікавим є те, що із зменшенням віку збільшується кількість тих людей, які вважають еміграцію найкращим способом вирішення проблем із незадовільним матеріальним станом, а ідею організації власного підприємництва найбільше вважають вдалим рішенням особи у віковій категорії 20-24 років (18,5%)
16
(Рис. 6.1.). Також варіанти «поїхати з країни» та «організувати власне підприємництво» найпоширенішими були серед жителів міських поселень, ніж сільської місцевості (18,2% і 16,9% у містах, а 15,5% і 11,4% у селах).
14
Рис. 6.1. Розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви незадоволені своїм
матеріальним становищем, то що, на Вашу думку, необхідно зробити, щоб
поліпшити його?» (серед респондентів, які не задоволені своїм матеріальним
становищем, N=867), %0,4
0,8
2,0
2,4
13,7
14,9
16,5
34,3
61,3
0,4
1,6
1,6
15,3
14,5
17,3
38,8
61,2
0,5
0,9
5,2
11,8
18,5
18,0
38,9
57,8
1,3
2,6
6,5
9,8
13,1
18,3
20,3
62,7
0
10
20
30
40
50
60
70
Змінити місце проживання
Важко відповісти
Створення нових робочих місць
Терпіти поки можна
Знайти роботу за сумісництвом
Організувати приватне підприємство
Поїхати з країни
Змінити роботу на більш оплачувану
Вимагати від Уряду підвищення зарплати,
зниження цін, знижен
14-
19 років
20-
24 роки
25-
39 років
30-
34 роки
Рис. 6.1. Розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви не задоволені своїм
матеріальним становищем, то що, на Вашу думку, необхідно зробити,
щоб поліпшити його?» (серед респондентів, які не задоволені своїм
матеріальним становищем, N=867), %
16
За результатами дослідження «Формування економічної активності молоді» у 2013 році 45,5% молодих людей хотіли б працювати на себе, тобто були налаштовані на підприємницьку діяльність / Формування економічної активності молоді.
О. М. Балакірєва, Т. В. Бондар, Т. О. Паладійчук, О. П. Шестаковський – К. : ФОП «Михальська», 2013. – 50 с.
Продовження таблиці 6.7

49
Згідно з проведеним дослідженням 53,5% усіх молодих осіб мешкають разом з батьками, а 23,7% мають власне житло(Табл. 6.8.).
Таблиця 6.8
Розподіл відповідей на запитання «Де Ви мешкаєте зараз?» (серед усіх
респондентів, N=1200),%
У батьків
53,5
У мене власна окрема квартира (будинок)
23,7
Наймаю квартиру (будинок)
15,0
У гуртожитку
2,9
Наймаю кімнату
2,8
У родичів
2,1
У категорії осіб 14-19 років 84,1% проживають разом з батьками і лише
6% знімають житло. Молоді люди 20-24 років в основному теж проживають з батьками (62,7%), 15,8% їх орендують житло та 11,8% мають власну квартиру чи будинок. Молодь у віковій категорії 25-29 років також частіше проживають у батьків (41,2%), менше – мають власне житло (28,5%), а молоді люди 30-34 років, у своїй більшості, мають власну квартиру або будинок (44,1%)(Рис. 6.2.).
Частка респондентів, які проживали у власній квартирі чи будинку, була майже однаковою серед мешканців міст і сіл.
15
Рис. 6.2. Розподіл відповідей на запитання «Де Ви мешкаєте зараз?» (серед
усіх респондентів, N=1200), %
1,8
2,1
2,7
14,3
44,1
35,0
2,1
2,6
3,8
21,8
28,5
41,2
4,3
1,8
3,6
15,8
11,8
62,7
4,0
1,6
0,8
6,0
3,6
84,1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
У гуртожитку
У родичів
Наймаю кімнату
Наймаю квартиру (будинок)
У мене власна окрема квартира (будинок)
У батьків
14-
19 років
20-
24 роки
25-
29 років
30-
34 роки
Рис. 6.2. Розподіл відповідей на запитання «Де Ви мешкаєте зараз?»
(серед усіх респондентів, N=1200), %

50
Рівень купівельної спроможності, молоді є різним як в регіональному розрізі, так і відповідно до статево-вікової структури. Наприклад, якщо загалом дозволити собі купити автомобіль може лише 1,4% всієї опитаної молоді, то у містах частка таких осіб є вищою – 1,7%, а у столиці України відносна кількість таких осіб становить 4,7%. Основна ж маса молодих людей в змозі дозволити собі тільки оплату оренди або рахунків за комунальні послуги (63,7%)
(Табл. 6.9 - 6.11.).
Таблиця 6.9
Розподіл відповідей на запитання «Чи можете Ви легко дозволити собі
наступне?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Так
Ні
Оплатити оренду або рахунки за комунальні послуги
63,7 36,3
Кожного дня вживати м’ясо, курку або рибу
54,7 45,3
Дозволити собі непередбачені витрати
42,2 57,8
Поїхати на один тиждень на відпочинок далеко від дому
33,3 66,8
Купити телефон / смартфон
37,6 62,4
Купити комп’ютер / ноутбук
16,6 83,4
Купити телевізор
11,5 88,5
Купити холодильник
8,6 91,4
Купити автомобіль
1,4 98,6
Таблиця 6.10
Розподіл відповідей на запитання «Чи можете Ви легко дозволити собі
наступне?» (серед усіх респондентів, N=1200),за типом поселення, %
Міське населення
Сільське населення
Оплатити оренду або рахунки за комунальні послуги
60,4 70,8
Кожного дня вживати м’ясо, курку або рибу
54,5 55,0
Дозволити собі непередбачені витрати
40,4 46,1
Поїхати на один тиждень на відпочинок далеко від дому
31,7 36,6
Купити телефон / смартфон
38,5 35,5
Купити комп’ютер / ноутбук
16,2 17,4
Купити телевізор
11,1 12,4
Купити холодильник
9,0 7,6
Купити автомобіль
1,7 0,8
Таблиця 6.11
Розподіл відповідей на запитання «Чи можете Ви легко дозволити собі
наступне?» (серед усіх респондентів, N=1200),за регіонами, %
Центр
Північ
Схід
Південь
Захід
Київ
Оплатити оренду або рахунки за комунальні послуги
50,2 67,1 65,1 58,2 70,1 72,1

51
Кожного дня вживати м’ясо, курку або рибу
41,3 63,2 60,2 62,7 38,1 89,5
Дозволити собі непередбачені витрати
29,9 34,2 48,6 43,1 43,1 55,8
Поїхати на один тиждень на відпочинок далеко від дому
21,4 28,3 31,8 35,9 39,5 50,0
Купити телефон / смартфон
29,4 34,2 26,9 45,1 49,8 50,0
Купити комп’ютер / ноутбук
13,4 9,2 10,4 24,8 21,7 29,1
Купити телевізор
7,0 7,2 8,0 20,3 14,9 16,3
Купити холодильник
4,0 5,3 4,9 13,1 12,5 18,6
Купити автомобіль
1,0 1,3 1,8 0,7 0,7 4,7
Серед усіх вікових категорій молоді більше 50% осіб можуть собі дозволити повноцінне харчування («кожного дня вживати м’ясо, курку або рибу») та майже третина молоді може поїхати на відпочинок («поїхати на один тиждень на відпочинок далеко від дому») (Рис. 6.3).

Рис. 6.3. Розподіл ствердних відповідей на питання «Чи можете Ви легко
дозволити собі наступне?» (серед усіх респондентів, N=1200), за віковими групами, %
2,4
12,5
14,9
21,3
35,0
42,9
42,9
55,9
69,3
1,8
9,1
12,1
18,2
35,9
41,2
44,4
58,2
71,2
4,0
4,3
7,2
10,8
32,3
34,8
43,7
53,0
63,1
8,0
7,5
11,1
14,7
28,6
29,0
36,5
50,0
46,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Купити автомобіль
Купити холодильник
Купити телевізор

Купити комп’ютер / ноутбук

Поїхати на один тиждень на відпочинок далеко
від дому
Купити телефон / смартфон

Дозволити собі непередбачені витрати

Кожного дня вживати м’ясо, курку або рибу
Оплатити оренду або рахунки за комунальні
послуги
14-
19 років
20-
24роки
25-
29 років
30-
34 роки
Рис. 6.3. Розподіл ствердних відповідей на питання «Чи можете Ви легко
дозволити собі наступне?» (серед усіх респондентів, N=1200), за віковими групами, %
Продовження таблиці 6.11

52
Розділ 7. Мобільність та міграційні настанови
Протягом усього життя бували в інших населених пунктах своєї області
82,7% респондентів та в інших областях України – 77%
17
. Протягом останнього року 80,8% молодих осіб (з числа тих, хто їздив до інших населених пунктів своєї області протягом усього життя) бували в інших населених пунктах своєї області, а 72,7% – в інших областях (з числа тих, хто протягом усього життя
їздив до інших областей)(Табл. 7.1.).
Таблиця 7.1
Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи доводилося Вам
виїжджати за межі свого населеного пункту?» (серед усіх респондентів,
N=1200), %
Протягом усього життя
Протягом останніх 12 місяців
Бували в
іншому населеному пункті
(пунктах) тієї ж області,
N=1200
Бували в
іншій області
(областях),
N=1200
Бували в інших країнах,
N=1200
Бували в
іншому населеному пункті
(пунктах) тієї ж області,
N=992
Бували в
іншій області
(областях),
N=924
Бували в інших країнах,
N=355
Так
82,7 77,0 29,6 80,8 72,7 43,1
Ні
17,3 23,0 70,4 19,2 27,3 65,9
Серед іншого, молоді жінки виявилися більш активними у внутрішньорегіональних переміщеннях (84,5% серед усіх опитаних жінок виїжджали за межі свого населеного пункту протягом усього життя), а чоловіки
– у міжрегіональних (78,2% опитаних)(Рис. 7.1).
17
За результатами дослідження «Молодь України-2015» протягом усього життя бували в інших населених пунктах своєї області 92,2% усіх респондентів та в інших областях України – 83,2% респондентів / Молодь України-2015. Міністерство молоді і спорту України. – Київ: ГФК Юкрейн, 2015. – 88 с.

53

Рис. 7.1. Розподіл відповідей чоловіків і жінок на запитання «Чи доводилося
Вам виїжджати за межі свого населеного пункту протягом усього життя
та протягом останніх 12 місяців?» (серед усіх респондентів, N=1200), %32,5
42,1
75,1
78,2
80,9
83,7
26,6
44,3
70,2
75,8
84,5
78,1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Бували в інших країнах протягом усього
життя
Бували в інших країнах протягом останніх 12
місяців
Бували в іншій області (областях) протягом
останніх 12 місяців
Бували в іншій області (областях) протягом
усього життя
Бували в іншому населеному пункті (пунктах)
тієї ж області протягом усього життя
Бували в іншому населеному пункті (пунктах)
тієї ж області протягом останніх 12 місяців
Жіноча стать
Чоловіча стать
Рис. 7.1. Розподіл відповідей чоловіків і жінок на запитання «Чи доводилося
Вам виїжджати за межі свого населеного пункту протягом усього
життя та протягом останніх 12 місяців?»
(серед усіх респондентів,N=1200), %
В розрізі вікових груп наймобільнішими у внітрішньорегіональних переміщеннях є молоді особи у віці 20-24 років та 30-34 років (85,4% та 84,6% відповідно), а у міжрегіональних – особи у віці 30-34 та 25-29 років (80,5% та
78,2%) (Рис.7.2.).
17
Рис. 7.1. Розподіл відповідей чоловіків і жінок на запитання «Чи доводилося
Вам виїжджати за межі свого населеного пункту протягом усього життя
та протягом останніх 12 місяців?» (серед усіх респондентів, N=1200), %

32,5
42,1
75,1
78,2
80,9
83,7
26,6
44,3
70,2
75,8
84,5
78,1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Бували в інших країнах протягом усього
життя
Бували в інших країнах протягом останніх 12
місяців
Бували в іншій області (обласятх) протягом
останніх 12 місяців
Бували в іншій області (областях) протягом
усього життя
Бували в іншому населеному пункті (пунктах)
тієї ж області протягом усього життя
Бували в іншому населеному пункті (пунктах)
тієї ж області протягом останніх 12 місяців
Жіноча стать
Чоловіча стать
36,5
80,5
85,4
28,8
78,2
81,8
30,8
77,8
84,6
20,2
69,8
78,2
0
20
40
60
80
100
Бували в іших країнах
Бували в іншій області (областях)
Бували в іншому населеному пункті
(пунктах) тієї ж області
14-
19 років
20-
24 роки
25-
29 років
30-
34 роки
Рис. 7.2. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи доводилося Вам
виїжджати за межі свого населеного пункту протягом усього життя?»
(серед усіх респондентів,N=1200) в розрізі вікових груп, %

54
Основною метою останньої поїздки опитаної молоді до іншого населеного пункту своєї області (серед тих, хто протягом усього життя бував у іншому населеному пункті своєї області) було відвідування родичів або знайомих
(45,9%) та відпочинок або подорож (45,8%), а до іншої області (серед тих, хто протягом усього життя бував у іншій області) – подорож або відпочинок
(61,4%), відвідування знайомих або родичів (36,9%)
18
(Табл. 7.2).
Таблиця 7.2
Розподіл відповідей на запитання «Скажіть, будь ласка, чим Ви переважно
займалися під час останнього перебування…» (серед респондентів, які
бували в інших населених пунктах області, інших областях, інших країнах,
N=1200), %
…в інших населених пунктах області, N=992
…в інших областях,
N=924
…в інших країнах,
N=355
Відвідував(ла) знайомих/
родичів
45,9 36,9 20,6
Подорожував(ла)/
відпочивав(ла)
45,8 61,4 65,4
Навчався(лася)
14,3 9,1 4,2
Працював(ла)
12,5 11,5 18,6
У службовому відрядженні
4,3 7,3 3,9
На лікуванні
3,3 2,2 1,1
Покупки
0,3 0,1 0,0
Переїхав через військові дії на Сході України
0,3 1,0 0,0
Оформлення документів
0,2 0,0 0,0
Спортивні змагання
0,1 0,1 0,0
Протягом всього життя в інших країнах бували 29,6% респондентів
19
, з них 43,1% протягом останнього року. Серед респондентів, які бували в інших країнах протягом всього життя, Росія була на першому місці по відвідуванню
(40% опитаних)
20
(Табл.7.3.).
18
За результатами дослідження «Молодь України-2015» серед респондентів, які протягом усього життя бували в інших населених пунктах своєї області 32,6% молодих осіб подорожували або відпочивали та 38,7% осіб відвідували родичів або знайомих, серед тих, хто бував в інших областях – 44,0% респондентів подорожували та 29,1% відвідували родичів або знайомих / Молодь України-2015. Міністерство молоді і спорту України. – Київ: ГФК Юкрейн, 2015. – 88 с.
19
Відповідно до «Звіту щодо методології, організації проведення та результатів модульного вибіркового обстеження з питань трудової міграції в Україні» у період із 2010 по 2013 рр. серед усіх зовнішніх трудових мігрантів 11,0% становили особи віком 15-24 роки, 15,8% - особи віком 25-29 років, 18,3% - особи віком 30-34 роки / Звіт щодо методології, організа- ції проведення та результатів модульного вибіркового обстеження з питань трудової міграції в Україні. МОП. – Будапешт,
2013. – 96 с.
20
За результатами дослідження «Молодь України-2015» протягом усього життя бували в інших країнах 37,3% респон- дентів, а основною країною відвідування була Росія – 42,9% респондентів / Молодь України-2015 / Молодь України-2015.
Міністерство молоді і спорту України. – Київ: ГФК Юкрейн, 2015. – 88 с.

55
Таблиця 7.3
Розподіл відповідей на запитання «В яких саме країнах Ви бували протягом
усього життя?» (серед тих респондентів, які бували в інших країнах
протягом усього життя, N=355; показано країни, які відвідало щонайменше
2,0% опитаних), %
Росія
40,0
Польща
28,2
Туреччина
13,2
Єгипет
7,9
Німеччина
7,3
Болгарія
6,8
Угорщина
6,2
Чехія
6,2
Франція
5,1
Молдова
4,8
Італія
3,9
Білорусь
3,9
Грузія
2,8
Іспанія
2,8
Литва
2,8
Словаччина
2,5
США
2,3
Австрія
2,3
Зокрема, найбільше до Росії їздили жителі Центру, Сходу та Півдня країни
(40,8%, 65,9% та 51,4%). Як виявилося, молодь із Північного макрорегіону країни однаково виїжджала до Росії та Польщі (27,8% та 27,8%), Західного макрорегіону, в основному, до Польщі (64,8%), а молодь, що мешкає в Києві – до Туреччини (33,3%) (Табл. 7.4.).
Таблиця 7.4
Розподіл відповідей на запитання «В яких саме країнах Ви бували протягом
усього життя?»(серед тих респондентів, які бували в інших країнах
протягом усього життя, N=355; показано країни, які відвідало щонайменше
2,0% опитаних), за регіонами, %
Центр
Північ
Схід
Південь
Захід
Київ
Росія
40,8 27,8 65,9 51,4 24,2 26,3
Польща
16,3 27,8 11,8 8,1 64,8 17,5
Туреччина
14,3 13,9 11,8 0,0 6,6 33,3
Єгипет
18,4 13,9 4,7 2,7 0,0 15,8
Німеччина
6,1 5,6 3,5 18,9 5,5 10,5
Болгарія
6,1 5,6 9,4 0,0 4,4 12,3
Угорщина
4,1 0,0 3,5 5,4 12,1 7,0
Чехія
2,0 11,1 3,5 0,0 7,7 12,3

56
Франція
2,0 5,6 3,5 2,7 4,4 12,3
Молдова
14,3 0,0 0,0 18,9 2,2 1,8
Італія
4,1 0,0 2,4 0,0 5,5 8,8
Білорусь
4,1 13,9 2,4 2,7 2,2 3,5
Грузія
4,1 0,0 2,4 0,0 1,1 8,8
Іспанія
2,0 2,8 0,0 2,7 2,2 8,8
Литва
2,0 8,3 1,2 2,7 1,1 5,3
Словаччина
0,0 2,8 0,0 0,0 5,5 5,3
США
2,0 0,0 1,2 2,7 4,4 1,8
Австрія
0,0 2,8 0,0 2,7 2,2 7,0
Хорватія
0,0 2,8 0,0 0,0 5,5 0,0
Ізраїль
2,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0
Латвія
0,0 2,8 2,4 0,0 0,0 3,5
Як показало дослідження, чоловіки активніші у зовнішніх переміщеннях, ніж жінки (32,5% та 26,6% опитаних чоловіків і жінок бували в інших країнах протягом життя). В розрізі вікових груп наймобільнішими у зовнішніх переміщеннях є особи віком 30-34 роки та 20-24 роки (36,5% та 30,8% серед усіх опитаних респондентів).
При цьому основною метою останньої поїздки опитаної молоді до іншої країни (серед тих, хто протягом усього життя бував в інших країнах) була подорож чи відпочинок (65,4%) та відвідування знайомих або родичів (36,9%)
21
На момент проведення дослідження 39,4% молоді хотіли б виїхати зі свого населеного пункту
22
. В регіональному розрізі саме молодь Сходу України виявила найбільше бажання змінити своє теперішнє місце проживання; найменше бажання – молодь Центру країни (Табл. 7.5).
Таблиця 7.5
Розподіл відповідей на запитання

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал