Київ 2016 Результати репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді Цінності української молодіPdf просмотр
Сторінка3/7
Дата конвертації04.06.2017
Розмір0.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
32,1
30,6
20,6
7,9
5,2
3,6
38,4
29,0
18,6
6,1
3,6
4,3
42,1
30,6
15,6
5,9
3,2
2,6
47,7
26,4
12,2
6,4
3,6
3,6
Жодної
Приблизно
годину
Приблизно від 2
до 3 годин
Приблизно від 4
до 6 годин
7 годин і більше
Важко
відповісти
14-
19 років
20-
24 роки
25-
29 роки
30-
34 роки
9,5
5,2
11,5
73,4
0,4
26,5
8,6
15,4
48
1,4
33,5
6,8
15
43,2
1,5
36,2
6,1
13,7
43,5
0,6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Так, щодня
Так, протягом
місяця
Ні, не палив
впродовж останніх
30 днів, але палив
раніше
Ні, я ніколи не
палив
Важко відповісти /
Не пам’ятаю
14 -
19 років
20-
24 роки
25 -
29 років
30 -
34 роки
Рис. 3.3. Розподіл відповідей на питання «Чи палили Ви цигарки хоча б один раз
впродовж 30 днів?» у розрізі вікових груп (серед усіх респондентів, N=1200), %
Більше половини молоді (56,5%) з усіх опитаних вживали будь-які алкогольні напої хоча б один раз протягом 30 днів (Табл. 3.4). Частка молодих жінок серед цих осіб становила 47,1%, 65,7% – молодих чоловіків та 30,6% – молоді у віці від 14 до 19 років.

23
Таблиця 3.4
Розподіл відповідей на питання «Чи вживали Ви будь-які алкогольні напої
хоча б один раз протягом 30 днів?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Так
56,5
Ні
42,4
Важко відповісти
1,1
Що стосується наркотиків, то більшість молодих осіб (89,0%) серед усіх респондентів ніколи в житті не вживали наркотики (за результатами попереднього дослідження у 2015 році таких осіб було 88,6%) та 2,0% молодих людей вживали марихуану протягом останніх 30 днів. Жодна молода людина не зізналася у тому, що вона має досвід вживання наркотиків за допомогою шприца (Табл. 3.5-3.7).
Таблиця 3.5
Розподіл відповідей на питання «Чи пробували Ви протягом життя
наркотики?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Ніколи
89,0
Один раз спробував(ла)
7,3
Вживаю наркотики час від часу
1,5
Вживав наркотики декілька разів
2,2
Вживаю наркотики регулярно
0,1
Таблиця 3.6
Розподіл відповідей на питання «Чи вживали Ви протягом останніх 30 днів
марихуану?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Так
2,0
Ні
98,0
Таблиця 3.7
Розподіл відповідей на питання «Деякі люди вживають наркотики за
допомогою шприца. Чи вживали Ви наркотики в такий спосіб протягом
останніх 12 місяців?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Ні
100,0
Переважна більшість опитаної молоді мала перший сексуальний контакт у 18 років (13,8%) (Рис. 3.4). Середній вік першого сексуального контакту становить 17,6 років, для міської молоді – 17,6 років, для сільської – 17,7 років; для молодих чоловіків – 17,3 років, для молодих жінок – 18,0 років.

24 7

Рис. 3.8. Розподіл відповідей на питання «У якому віці Ви мали перший
сексуальний контакт?» (серед усіх респондентів, N=1200), %16
27
0,3
1,9
3,7
10,2
11,9
13,8
6,3
5,7
1,9
0,6
0,3
0,3
0,3
0,1
0
5
10
15
20
25
30
Не мав/ла сексуальних контактів
Не пам’ятаю
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
28
Рис. 3.4. Розподіл відповідей на питання «У якому віці Ви мали перший
сексуальний контакт?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Серед молоді, хто мав сексуальний контакт за останні 12 місяців (80%), мали зв’язок із нерегулярним партнером 21,4%; з них 53,1% молоді, відповідаючи на запитання, казали про використання ними презервативу (Табл. 3.9-3.11).
Таблиця 3.9
Розподіл відповідей на питання «Згадайте, будь ласка, останні 12
місяців. Чи мали Ви за цей час сексуальні контакти з представниками
протилежної статі?» (серед респондентів, які мали сексуальний контакт
взагалі, N=1008), %
Так
80,0
Ні
5,0
Не хочу відповідати
15,0
Таблиця 3.10
Розподіл відповідей на питання «Чи мали Ви сексуальні контакти
з нерегулярним (непостійним) сексуальним партнером (з яким не
перебуваєте у шлюбі і не живете спільно) протягом останніх 12 місяців?»
(серед респондентів, які мали сексуальний контакт взагалі, N=1008), %
Так
21,4
Ні
63,6
Не хочу відповідати
15,0

25
Таблиця 3.11
Розподіл відповідей на питання «Чи використовували Ви або Ваш партнер/
партнерка презерватив під час останнього контакту з нерегулярним,
непостійним сексуальним партнером/кою?» (серед тих респондентів, хто
мав сексуальні контакти з нерегулярним партнером, N=367), %
Так
53,1
Ні
7,4
Не пам’ятаю
3,3
Не хочу відповідати
36,2

26
Розділ 4. Освіта, навчання та дозвілля
Задоволені рівнем своєї освіти 66,5% молоді («цілком задоволені» та«скоріше задоволені»), не задоволені («скоріше не задоволені» та «не задоволені») – 28,7%
5
(Рис. 4.1). Цілком задоволена рівнем своєї освіти молодь, яка має повну вищу освіту (43,5%) та базову вищу освіту (41,3%) (Рис. 4.2).
8


Рис. 4.2. Розподіл відповідей на питання «Чи задоволені Ви рівнем своєї
освіти?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Рис. 4.2. Розподіл відповідей на питання «Чи задоволені Ви рівнем своєї
освіти?» (серед усіх респондентів, N=1200), за рівнем освіти, %

28,8
37,7
19,5
9,2
4,9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Так, цілком
задоволений
Скоріше
задоволений, ніж
ні
Скоріше, не
задоволений, ніж
так
Ні, не
задоволений
Важко відповісти
12
7,4
7,5
3,9
2,1
4
11,1
13
9,5
5,9
32
45,7
35,2
41,3
36,5
32
16
19,9
20,8
43,5
0
5
10 15 20 25 30 35 40 45 50
Початкова освіта (менше 9 класів)
Базова (неповна) середня освіта (повних 9
класів)
Повна загальна середня (або професійно-
технічна) освіта (11 класів)
Базова вища освіта (технікум, ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації)
Повна вища освіта (ВНЗ ІІІ-IV рівнів
акредитації)
Рис. 4.1. Розподіл відповідей на питання «Чи задоволені Ви рівнем своєї
освіти?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
8


Рис. 4.2. Розподіл відповідей на питання «Чи задоволені Ви рівнем своєї
освіти?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Рис. 4.2. Розподіл відповідей на питання «Чи задоволені Ви рівнем своєї
освіти?» (серед усіх респондентів, N=1200), за рівнем освіти, %

28,8
37,7
19,5
9,2
4,9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Так, цілком
задоволений
Скоріше
задоволений, ніж
ні
Скоріше, не
задоволений, ніж
так
Ні, не
задоволений
Важко відповісти
12
7,4
7,5
3,9
2,1
4
11,1
13
9,5
5,9
32
45,7
35,2
41,3
36,5
32
16
19,9
20,8
43,5
0
5
10 15 20 25 30 35 40 45 50
Початкова освіта (менше 9 класів)
Базова (неповна) середня освіта (повних 9
класів)
Повна загальна середня (або професійно-
технічна) освіта (11 класів)
Базова вища освіта (технікум, ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації)
Повна вища освіта (ВНЗ ІІІ-IV рівнів
акредитації)
Рис. 4.2. Розподіл відповідей на питання «Чи задоволені Ви рівнем своєї
освіти?» (серед усіх респондентів, N=1200), за рівнем освіти, %
5
За результатами дослідження «Молодь України-2015» 39,6% молоді є цілком задоволені рівнем своєї освіти, 27,1% - ско- ріше задоволені, ніж ні, 15,9% - скоріше не задоволені, ніж так та 5,1% – не задоволені / Молодь України-2015. Міністер- ство молоді і спорту України. – Київ: ГФК Юкрейн, 2015. – 88 с.

27
Майже половина опитаних респондентів вважає, що навчання дозволяє отримати професію та зробити кар’єру (47,3%). 21,9% молоді вважає, що освіта дозволяє стати освіченим та 15,3% респондентів вважають, що навчання допомагає підготуватися до самостійного життя. 8,3% молоді пов’язують із навчанням утвердження в житті, 3,5% опитаної молоді вважають навчання марно витраченим часом (Рис. 4.3).
9
Рис. 4.4. Розподіл відповідей на питання «Чи вистачає Вам за місцем Вашого
проживання місць, де молодь може безоплатно збиратися для проведення
дозвілля?» (серед усіх респондентів, N=1200), залежно від типу поселення у
якому проживає молодь, %
3,6
0,2
3,5
8,3
15,3
21,9
47,3
0
5
10 15 20 25 30 35 40 45 50
Важко відповісти
Інше (дозволяє заспокоїти батьків, бути
вільним)
Це марно витрачений час
Навчання дозволяє утвердитися в житті, в
середовищі близьких
Навчання дозволяє підготуватися до життя
Навчання дозволяє стати освіченим
Навчання дозволяє отримати професію, зробити
кар’єру
7,1
71,1
21,8
10
62,8
27,2
0
20
40
60
80
Важко відповісти
Ні
Так
Міське
C
ільське
Рис. 4.3. Розподіл відповідей на питання «Що для Вас означає отримати
освіту/пройти навчання?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Найбільш привабливими професіями для молоді є бізнесмен/підприємець
(44,4%), юрист (40,6%), лікар (37,2%) та спеціаліст з програмного забезпечення
і комп’ютерної техніки (30,5%). Вказані професії за оцінками молоді також забезпечують успіх у житті. Найменш привабливими для молоді є професії фермера/фахівця у галузі сільського господарства (7,3%), інженера (8,7%), військового (12,1%) (Табл. 4.1).
Таблиця 4.1
Розподіл відповідей на питання «Відмітьте, будь ласка, три привабливі для
Вас професії в 1-му стовпчику і три професії, що, на Ваш погляд, дають
можливість досягнути успіху в житті – в 2-му» (серед усіх респондентів,
N=1200), %
Професія
Приваблива для мене
Забезпечує успіх
Бізнесмен, підприємець
44,4 58,3
Юрист
40,6 46,4
Лікар
37,2 32,1

28
Спеціаліст з програмного забезпечення і комп’ютерної техніки
30,5 37,7
Державний службовець
21,9 25,5
Працівник творчої професії (актор, артист, художник і т.п.)
19,6 14,2
Банківський працівник
18,0 18,6
Вчитель, викладач
17,8 6,3
Бухгалтер, економіст
17,8 17,0
Працівник торгівлі
13,7 14,2
Військовий
12,1 9,1
Інженер
8,7 4,3
Фермер, фахівець у галузі сільського господарства
7,3 7,4
Інші спеціальності
3,0 1,1
Переважно більша частина молоді проводить свій вільний час у себе вдома
(71,3%), у гостях чи у друзів (54,8%) та на природі (42,8%) (Табл. 4.2).
Таблиця 4.2
Розподіл відповідей на питання «Де Ви, як правило, проводите свій вільний
час?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
У себе вдома (у квартирі, гуртожитку)
71,3
У гостях, у друзів
54,8
На природі (парк, ліс, річка тощо)
42,8
За комп’ютером
26,5
На вулиці, на подвір’ї, у під’їзді з приятелями
22,8
У кінотеатрі, театрі, на концертах тощо
10,9
У спортивному залі, на стадіоні
8,3
На дискотеці, у нічному клубі
5,6
У секціях, гуртках за інтересами, фан-клубах
2,7
У бібліотеці
1,9
Разом із сім'єю/дітьми
0,8
Важко відповісти
0,7
Граю на гральних автоматах
0,5
До того ж більшість респондентів проводить вільний час з друзями
(62,5%), а також з батьками (38,0%) та зі своєю дружиною/чоловіком (37,1%).
8,2% опитаних надають перевагу проведенню свого вільного часу наодинці
(Табл. 4.3).
Таблиця 4.3
Розподіл відповідей на питання «З ким Ви зазвичай проводите свій вільний
час?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Із друзями
62,5
Із батьками
38,0
Зі своєю/їм дружиною/чоловіком
37,1
Із людьми, близькими Вам за інтересами
24,9
Продовження таблиці 4.1

29
Зі своєю дівчиною/хлопцем
20,3
Із колегами по роботі, навчанню
18,3
Наодинці
8,2
Із сусідами
5,0
Із сім'єю/дітьми
4,2
Важко відповісти
0,5

Більшість опитаної молоді зазначило, що в їх населеному пункті не вистачає місць для безоплатного проведення дозвілля (65,4%) (Табл. 4.4).
Таблиця 4.4
Розподіл відповідей на питання «Чи вистачає Вам за місцем Вашого
проживання місць, де молодь може безоплатно збиратися для проведення
дозвілля?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Так
25,5
Ні
65,4
Важко відповісти
9,1
Молодь, яка мешкає у сільській місцевості (21,8%) у меншій мірі, порівняно
із молоддю, що проживає у міській місцевості (27,2%), вважає, що за місцем проживання вистачає місць для проведення дозвілля, де молодь може безоплатно збиратися (Рис. 4.4).
9
Рис. 4.4. Розподіл відповідей на питання «Чи вистачає Вам за місцем Вашого
проживання місць, де молодь може безоплатно збиратися для проведення
дозвілля?» (серед усіх респондентів, N=1200), залежно від типу поселення у
якому проживає молодь, %
3,6
0,2
3,5
8,3
15,3
21,9
47,3
0
5
10 15 20 25 30 35 40 45 50
Важко відповісти
Інше (дозволяє заспокоїти батьків, бути
вільним)
Це марно витрачений час
Навчання дозволяє утвердитися в житті, в
середовищі близьких
Навчання дозволяє підготуватися до життя
Навчання дозволяє стати освіченим
Навчання дозволяє отримати професію, зробити
кар’єру
7,1
71,1
21,8
10
62,8
27,2
0
20
40
60
80
Важко відповісти
Ні
Так
Міське
C
ільське
Рис. 4.4.Розподіл відповідей на питання «Чи вистачає Вам за місцем
Вашого проживання місць, де молодь може безоплатно збиратися для
проведення дозвілля?» (серед усіх респондентів, N=1200), залежно від типу
поселення у якому проживає молодь, %
Продовження таблиці 4.3

30 88,5% молоді регулярно користуються комп’ютером вдома та 90,4% – використовують Інтернет. Для порівняння, комп’ютером та Інтернетом на роботі користуються лише 21,8% та 22,6% опитаних молодих осіб. При цьому основною метою використання Інтернету частіше всього є пошук різної тематичної інформації, інформації для навчання чи роботи (53,2%), спілкування у соціальних мережах (45,5%) та ознайомлення з новинами (45,3%) (Рис. 4.5, табл. 4.5.).
Рис. 4.5. Розподіл відповідей на питання «Чи користуєтесь Ви…?» (серед
усіх респондентів, N=1200), %
3,3
4,4
88,5
21,8
3,5
9,2
2,3
3,3
90,4
22,6
4,9
11,3
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Не маю потреби і ніколи не користуюсь
Маю потребу, але не маю можливості
користуватися
Використовую вдома
Використовую на роботі
Використовую в Інтернет-кафе, в
комп’ютерному клубі тощо
Використовую у друзів/знайомих
Інтернетом
Комп’ютером
Рис. 4.5. Розподіл відповідей на питання «Чи користуєтесь Ви…?» (серед
усіх респондентів, N=1200), %
Таблиця 4.5
Розподіл відповідей на питання «З якою метою Ви найчастіше
використовуєте Інтернет?» (серед респондентів, які користуються
Інтернетом, N=1134), %
Шукаю різну тематичну інформацію, інформацію для навчання, виконання професійних обов’язків тощо
53,2
Спілкуюсь у соціальних мережах
45,5
Знайомлюся з останніми новинами
45,3
Скачую або слухаю музику, дивлюся фільми
38,7
Спілкуюся в чатах, Skype тощо
26,1

31
Граю в комп’ютерні ігри або скачую їх
22,1
Надсилаю та отримую повідомлення електронною поштою
18,5
Шукаю та скачую електронні книжки
7,8
Важко відповісти
0,6
Роблю покупки, сплачую комунальні послуги
0,4
Працюю через мережу
0,4
Найпопулярнішими соціальними мережами серед молоді за результатами дослідження є мережі «Вконтакте» (61%), «Facebook» (25,4%) та
«Одноклассники» (19,2%).
12,8% молодих осіб, які користувалися Інтернетом, використовували його з метою отримання грошей. Також із діяльністю, яка була пов’язана з продажем чи перепродажем речей (51,0% – з тих осіб, які здійснювали діяльність в Інтернет, за яку отримували гроші). Серед іншого - розробка програм, сайтів тощо (17,9%) та робота з текстами (15,9%). 18,0% серед тих, хто користувався Інтернетом, здійснювали в ньому діяльність, за яку самі платили гроші (Табл. 4.6, 4.7).
Таблиця 4.6
Розподіл відповідей на питання «Чи здійснювали Ви будь-яку діяльність
в Інтернеті, за яку отримували гроші?» (серед респондентів, які
користуються Інтернетом, N=1134), %
Так
12,8
Ні
86,2
Важко відповісти
1,1
Таблиця 4.7
Розподіл відповідей на питання «У чому полягала ця діяльність?» (серед
респондентів, які здійснювали діяльність в Інтернеті, за яку отримували
гроші, N=145), %
Продаж/ перепродаж речей, товарів тощо
51,0
Розробка програм, сайтів тощо
17,9
Робота з текстами (рерайтинг, копірайтинг, набір тексту тощо)
15,9
Написання студентських робіт на замовлення (дипломні, курсові, контрольні тощо)
13,1
Супровід, наповнення та адміністрування сайтів, форумів, сторінок
11,7
Програмування (написання програм, вірусів тощо)
11,0
Просування товарів/послуг або реклама у мережі Інтернет (соціальні мережі, e-mail маркетинг тощо)
10,3
Переклад текстів на інші мови
10,3
Плата за перегляд реклами / сайтів
6,2
Робота з аудіо та відео (обробка аудіо та відео, транскрибація тощо)
6,2
Гра на біржі або в інші азартні ігри, які приносять гроші
5,5
Участь у платних он-лайн опитуваннях на сайтах
5,5
Продовження таблиці 4.5

32
Перепродаж атрибутики, отриманої та прокачаної в іграх
4,8
Участь у Форекс
2,8
Флуд в мережі, заробітки за лайки (click-to-action) та інші дії у соц. мережах, розсилка спаму
0,7
Впродовж останніх 7-ми днів на момент опитування, 86,3% респондентів користувалися комп’ютером чи ноутбуком
6
, 91,5% – користувалися Інтернетом
7
,
94,4% – щоденно користуються мобільним телефоном чи смартфоном
8
(Табл. 4.8 - 4.10).
Таблиця 4.8
Розподіл відповідей на питання «Чи користувалися Ви комп’ютером/
ноутбуком впродовж останніх 7 днів?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Так
86,3
Ні
13,1
Важко відповісти
0,7
Таблиця 4.9
Розподіл відповідей на питання «Чи користувалися Ви Інтернетом
впродовж останніх 7 днів?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Так
91,5
Ні
8,1
Важко відповісти
0,4
Таблиця 4.10
Розподіл відповідей на питання «Чи користуєтеся Ви мобільним
телефоном/смартфоном щоденно?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Так
94,4
Ні
5,1
Важко відповісти
0,5
Представниками різних субкультур чи неформальних рухів серед опитаної молоді були лише 5,4% (Табл. 4.11).
6
За результатами дослідження «Молодь України-2015» 90,7% молоді користувалися комп’ютером чи ноутбуком / Молодь
України-2015. Міністерство молоді і спорту України. – Київ: ГФК Юкрейн, 2015. – 88с.
7
За результатами дослідження «Молодь України-2015» 93,0% користувалися Інтернетом / Молодь України-2015. Міністер- ство молоді і спорту України. – Київ: ГФК Юкрейн, 2015. – 88 с.
8
За результатами дослідження «Молодь України-2015» 92,4% щоденно користуються мобільним телефоном чи смартфо- ном / Молодь України-2015. Міністерство молоді і спорту України. – Київ: ГФК Юкрейн, 2015. – 88 с.
Продовження таблиці 4.7

33
Таблиця 4.11
Розподіл відповідей на питання «Чи належите Ви до будь-якої субкультури
чи неформального руху?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Я не відношу себе до жодного руху чи субкультури
94,6
Футбольні фанати
2,8
Байкери
0,7
Стрітворкаут
0,4
Паркур
0,3
Металісти
0,3
R’n’b
0,3
Хіп-хоп
0,3
Альтернативний рух
0,3
Панки
0,3
Готи
0,2
Діггери
0,1
Емо
0,1

34
Розділ 5. Робота та працевлаштування
За результатами дослідження, 44,9% опитаної молоді мають постійну роботу, 10,3% працювали тимчасово та 13,7% не працювали зовсім або вели домашнє господарство
9
(Табл. 5.1.).
Таблиця 5.1
Розподіл відповідей на запитання «Скажіть, будь ласка, чи працюєте Ви


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал