Київ 2016 Результати репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді Цінності української молодіPdf просмотр
Сторінка2/7
Дата конвертації04.06.2017
Розмір0.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
«Які з перерахованих нижче проблем
турбують Вас найбільше?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Стан економіки в країні
63,3
Загальне падіння рівня життя населення
60,0
Працевлаштування
52,0
Корупція та некомпетентність влади
50,5
Військові дії на Сході України
49,2
Зростання рівня злочинності
23,7
Падіння рівня моральності
22,6
Стан політичних реформ в країні
21,1
Відносини із Російською Федерацією
15,7
Дотримання конституційних прав та свобод громадян
15,1
Відсутність можливостей для навчання
14,5
Стан національної культури
11,2
Відносини із Європейським Союзом/країнами ЄС
10,9
Стан демократичних процесів в Україні
10,1
Вступ України до НАТО
5,2
Міжконфесійні конфлікти/розкол церков
4,6
Важко відповісти
1,2
Мене нічого не турбує
1,2 73,6% опитаної молоді є віруючими, третина молоді (29,5%) відвідує церкву кілька разів на рік (Табл. 1.8, 1.9).
Таблиця 1.8
Розподіл відповідей на питання «Незалежно від того, відвідуєте Ви церкву
чи ні, чи можна сказати, що Ви є: …» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Віруючий
73,6
Невіруючий
14,9
Переконаний атеїст
3,4
Важко відповісти
8,1
Таблиця 1.9
Розподіл відповідей на питання «Як часто Ви відвідуєте храм (церкву,
костел, мечеть, молитовний будинок, синагогу, кірху)?» (серед усіх
респондентів, N=1200), %
Кілька разів на рік
29,5
Тільки на свята
28,4
Раз на місяць
8,6
Щотижня
9,1 2-4 рази на тиждень
1,0
Не відвідую взагалі
23,4

13
Молодь, яка мешкає у Центрі (36,8%) та на Заході (26,7%) країни переважно відвідує церкву кілька разів на рік, молодь Півночі (34,2%), Півдня (37,3%) та м. Києва (31,4%) – тільки на свята, молодь Сходу країни
2
(39,1%) переважно не відвідує церкву (Рис. 1.4).
3
Рисунок 1.4. Розподіл відповідей на питання «Як часто Ви відвідуєте храм
(церкву, костел, мечеть, молитовний будинок, синагогу, кірху?» (серед усіх
респондентів, N=1200) в розрізі регіонів, %Рис. 2.1. Розподіл відповідей на запитання «Вкажіть Ваш сімейний стан»
(серед усіх респондентів, N=1200), залежно від віку, %
17,9
19,1
39,1
33,3
4,3
29,1
36,8
27,6
31,2
23,5
26,7
29,1
32,3
34,2
20,8
37,3
25,6
31,4
7,0
13,8
3,1
2,0
18,5
3,5
6,0
4,6
5,8
3,3
21,4
7,0
0,0
0,7
0,0
0,7
3,6
0,0
Центр
Північ
Схід
Південь
Захід
Київ
Не відвідую взагалі
Кілька разів на рік
Тільки на свята
Раз на місяць
Щотижня
2
–4 рази на тиждень
93,7
2,8
2,8
0,8
0,0
0,0
63,8
24,7
10,0
1,4
0,0
0,0
36,8
49,1
12,1
1,5
0,6
0,0
23,4
59,9
8,2
7,3
0,6
0,6
Незаміжня/не одружений
В офіційно зареєстрованому шлюбі
Живемо разом, але без реєстрації
Розлучений(-а) (розлучення оформлене офіційно)
Шлюб розпався, але розлучення не оформлене
Удова/удівець
30-
34 роки
25-
29 роки
20-
24 роки
14-
19 роки
Рисунок 1.4. Розподіл відповідей на питання «Як часто Ви відвідуєте храм
(церкву, костел, мечеть, молитовний будинок, синагогу, кірху)?» (серед усіх
респондентів, N=1200) в розрізі регіонів, %
Серед тих, хто відвідував храм, 36,3% молоді належать до Української православної церкви Київського патріархату, 19,0% – Української православної церкви Московського патріархату (Табл.1. 10).
2
Макрорегіони України згідно з даним дослідженням: Захід – Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська,
Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області; Центр – Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька,
Черкаська області; Північ – Житомирська, Київська, Сумська, Чернігівська області; Схід – Дніпропетровська, До- нецька, Запорізька, Луганська, Харківська, області; Південь – Миколаївська, Одеська, Херсонська області; м. Київ

14
Таблиця 1.10
Розподіл відповідей на питання щодо релігійної приналежності
респондентів (серед респондентів, які відвідували храм, N=919 ), %
Скажіть, до якої конфесії/
церкви Ви належите
Яку з церков Ви відвідували раніше (1-2 роки тому)
Яку з церков Ви відвідуєте зараз
(наприклад, останні 6-12 місяців)
Українська православна церква (Київський патріархат)
36,3 36,9 39,7
Українська православна церква
(Московський патріархат)
19,0 21,9 19,5
Українська православна церква (не має значення якого патріархату)
12,6 14,1 13,6
Українська автокефальна православна церква
0,3 0,3 0,3
Українська греко-католицька церква
8,8 9,6 9,7
Римо-католицька церква
0,5 0,7 0,4
Протестантські християнські церкви
1,8 1,8 2,0
Мусульманська
0,1 0,1 0,1
Інша конфесія
0,3 0,3 0,3
Віруючий, але не належу до жодної
конфесії
9,2 4,8 4,8
Інша відповідь*
0,0 0,0 0,0
Невіруючий, атеїст
4,5 1,1 1,3
Важко сказати / Не знаю
6,3 8,4 8,3

15
Розділ 2. Сімейний стан, ставлення до шлюбу та народження дітей
Серед опитаних в офіційно зареєстрованому шлюбі перебуває 36,7% молодих осіб, не реєстрували свої відносини 8,6% молоді та 51,3% респондентів є не одружені/незаміжні (Табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Розподіл відповідей на запитання «Вкажіть Ваш сімейний стан» (серед усіх
респондентів, N=1200), %
Незаміжня/не одружений
51,3
В офіційно зареєстрованому шлюбі
36,7
Живемо разом, але без реєстрації
8,6
Розлучений(-а) (розлучення оформлене офіційно)
2,9
Шлюб розпався, але розлучення не оформлене
0,3
Удова/удівець
0,2
Закономірно, що із збільшенням віку респондентів, збільшується частка молоді, яка перебуває у зареєстрованому шлюбі, та зменшується частка молоді, яка взагалі не є одруженими/не заміжніми (Рис. 2.1).

Рис. 2.1. Розподіл відповідей на запитання «Вкажіть Ваш сімейний стан»
(серед усіх респондентів, N=1200), залежно від віку, %0,6
0,6
7,3
8,2
23,4
59,9
0,6
1,5
12,1
36,8
49,1
1,4
10
63,8
24,7
0,8
2,8
93,7
2,8
0
20
40
60
80
100
Шлюб розпався, але розлучення не
оформлене
Удова/удівець
Розлучений(-а) (розлучення оформлене
офіційно)
Живемо разом, але без реєстрації
Незаміжня/не одружений
В офіційно зареєстрованому шлюбі
14-
19 років
20-
24 роки
25-
29 років
30-
34 роки
Рис. 2.1. Розподіл відповідей на запитання «Вкажіть Ваш сімейний стан»
(серед усіх респондентів, N=1200), залежно від віку, %

16
Більшість опитаних молодих людей, які перебували у зареєстрованому або незареєстрованому шлюбі, цілком задоволені своїми відносинами і лише 0,7% молоді повністю не задоволені своїм шлюбом (Рис. 2.2). При цьому в розрізі статево-вікових груп найвища частка цілком задоволених серед респондентів у віковій групі 20-24 років (71,1%) та респондентів чоловічої статі (73,9%).
4

Рис. 2.2. Розподіл відповідей на запитання «Оцініть, будь-ласка, рівень
задоволення Вашим шлюбом» (серед респондентів, що знаходяться в
офіційному або неофіційному шлюбі, N=543), %


Рис. 2.3. Розподіл відповідей на запитання «Скільки дітей Ви хотіли б
мати?» (серед усіх респондентів, N=1200), %

68,1
22,5
2,6
0,7
6,1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Цілком
задоволений
Скоріше
задоволений, ніж
не задоволений
Скоріше не
задоволений, ніж
задоволений
Повністю не
задоволений
Важко відповісти
16,8
54,8
10,2
1,7
1,5
15,2
0
10
20
30
40
50
60
Тільки одну
дитину
Двох дітей
Трьох дітей
Чотирьох і
більше дітей
Не хочу мати
дітей
Важко
відповісти
Рис. 2.2.Розподіл відповідей на запитання «Оцініть, будь-ласка, рівень
задоволення Вашим шлюбом» (серед респондентів, що знаходяться в
офіційному або неофіційному шлюбі, N=543), %
Більше половини опитаної молоді вважає, що для щасливого сімейного життя необхідний, перш за все, матеріальний добробут (63,9%), взаємне кохання
(58,4%) та взаєморозуміння між подружжям (57,0%) (Табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Розподіл відповідей на запитання «На Вашу думку, які умови необхідні для
щасливого сімейного життя?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Матеріальний добробут
63,9
Взаємне кохання
58,4
Взаєморозуміння між подружжям
57,0
Окрема квартира (будинок)
55,4
Діти
54,8
Спільні цінності
36,8
Цікаве дозвілля
21,3
Важко відповісти
2,7
Цікава робота
0,1

17
З усіх опитаних 36,1% молоді має дітей, серед них 64,0% – одну дитину та
31,6% – двох дітей (Табл. 2.3).
Таблиця 2.3
Розподіл відповідей на запитання «Якщо так, то вкажіть, будь ласка,
скільки у Вас дітей?» (серед респондентів в яких є діти, N=433), %
1 дитина
64,0 2 дитини
31,6 3 дитини
3,9 4 дитини
0,5

За результатами опитування, більше половини усіх молодих людей хотіли б мати двох дітей (54,8%) і 1,5% опитаної молоді говорить про відсутність у них планів щодо народження дітей
3
(Рис. 2.3).
4

Рис. 2.2. Розподіл відповідей на запитання «Оцініть, будь-ласка, рівень
задоволення Вашим шлюбом» (серед респондентів, що знаходяться в
офіційному або неофіційному шлюбі, N=543), %


Рис. 2.3. Розподіл відповідей на запитання «Скільки дітей Ви хотіли б
мати?» (серед усіх респондентів, N=1200), %

68,1
22,5
2,6
0,7
6,1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Цілком
задоволений
Скоріше
задоволений, ніж
не задоволений
Скоріше не
задоволений, ніж
задоволений
Повністю не
задоволений
Важко відповісти
16,8
54,8
10,2
1,7
1,5
15,2
0
10
20
30
40
50
60
Тільки одну
дитину
Двох дітей
Трьох дітей
Чотирьох і
більше дітей
Не хочу мати
дітей
Важко
відповісти
Рис. 2.3.Розподіл відповідей на запитання «Скільки дітей Ви хотіли б
мати?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
3
За результатами дослідження «Молодь України-2015» одну дитину хотіли б мати 13,3% молоді, двох – 53,1%, трьох – 14%, чотирьох і більше – 2%, не хочу мати дітей – 0,96%, важко відповісти – 16,4%/ Молодь України-2015. Міністерство молоді
і спорту України. – Київ: ГФК Юкрейн, 2015. – 88 с.

18
Значної різниці у репродуктивних настроях міської та сільської молоді не спостерігається (Рис. 2.4).
5
Рис. 2.4. Розподіл відповідей на питання «Скільки дітей Ви хотіли б мати?»
(серед усіх респондентів, N=1200), залежно від типу поселення у якому
проживає молодь, %
Рис. 3.1. Розподіл відповідей на питання «Як Ви оцінюєте стан свого
здоров’я?» в розрізі вікових груп (серед усіх респондентів, N=1200), %

20,3
0,8
1,3
10,3
53,2
14,2
12,8
1,8
1,8
10,1
55,5
17,9
0
10
20
30
40
50
60
Важко відповісти
Не хочу мати дітей
Чотирьох і більше дітей
Трьох дітей
Двох дітей
Тільки одну дитину
Міське населення
Сільське населення
59,9
26,2
12,7
0,4
0,8
52
31,9
13,3
2,5
0,4
44,1
37,6
16,5
1,2
0,6
38,6
33,7
23,4
2,7
1,5
0
10
20
30
40
50
60
70
Добре
Скоріше добре,
ніж погане
Задовільно
Скоріше погане,
ніж добре
Погане
14 -
19 років
20-
24 роки
25 -
29 років
30 -
34 роки
Рис. 2.4.Розподіл відповідей на питання «Скільки дітей Ви хотіли б мати?»
(серед усіх респондентів, N=1200), залежно від типу поселення у якому
проживає молодь, %
Молодь Центру (57,7%), Півночі (57,2%), м. Києва (57%), Заходу (56,6%),
Півдня (54,9%), порівняно із молоддю, яка мешкає на Сході країни (49,5%), оцінюючи свої репродуктивні наміри, має більшу готовність мати двох дітей
(Табл. 2.4).
Таблиця 2.4
Розподіл відповідей на питання «Скільки дітей Ви хотіли б мати?»
(серед усіх респондентів, N=1200), залежно від макрорегіону країни, %
Центр
Північ
Схід
Південь
Захід
Київ
Тільки одну дитину
15,4 16,4 25,4 14,4 9,6 15,1
Двох дітей
57,7 57,2 49,5 54,9 56,6 57,0
Трьох дітей
5,0 9,9 10,4 6,5 15,7 10,5
Чотирьох і більше дітей
1,0 1,3 1,5 1,3 1,4 5,8
Не хочу мати дітей
2,5 0,7 1,5 2,0 0,7 2,3
Важко відповісти
18,4 14,5 11,6 20,9 16,0 9,3

19
Підвищення розмірів допомоги на дітей (63,5%) і надання молодим сім’ям кредитів на будівництво та придбання житла (56,1%) є найнеобхіднішими заходами з боку держави задля допомоги молодим сім’ям, на думку більшості опитаної молоді. Крім того, молодь вважає, що держава повинна розширити та покращити роботу мереж дошкільних закладів (31,3%), надавати разову матеріальну допомогу малозабезпеченим сім’ям (24,2%), а також земельні ділянки і кредити для ведення особистого господарства (20,9%), кредити на придбання предметів довготривалого використання (20,7%) та скорочувати робочий день або робочий тиждень батькам (20,6%) (Табл. 2.5).
Таблиця 2.5
Розподіл відповідей на запитання «Які види допомоги молодій сім’ї з боку
держави Ви вважаєте найбільш необхідними?» (серед усіх респондентів,
N=1200), %
Підвищення розмірів допомоги на дітей
63,5
Надання молодим сім’ям кредитів на будівництво, на придбання житла
56,1
Розширення та покращення роботи мережі дошкільних закладів
31,3
Разова матеріальна допомога малозабезпеченим сім’ям
24,2
Надання земельних ділянок і кредитів для ведення особистого господарства
20,9
Надання кредитів на придбання предметів довготривалого використання
20,7
Скорочення робочого дня або робочого тижня батькам
20,6
Інше (допомога з пошуком роботи, покращення медичної допомоги для дітей, психологічний супровід)
0,6
Важко відповісти
8,3

20
Розділ 3. Здоров’я та здоровий спосіб життя
80,6% опитаної молоді оцінюють своє здоров’я як добре (47,8% «добре» та
32,8% «скоріше добре, ніж погано»), 16,8% молоді вважає стан свого здоров’я задовільним, а 2,6% респондентів сказали, що мають погане здоров’я (1,8%
«скоріше погано, ніж добре» та 0,8% «погано») (Табл. 3.1).
Таблиця 3.1
Розподіл відповідей на питання «Як Ви оцінюєте стан свого здоров’я?»
(серед усіх респондентів, N=1200), %
Добре
47,8
Скоріше добре, ніж погано
32,8
Задовільно
16,8
Скоріше погано, ніж добре
1,8
Погано
0,8
Із збільшенням віку поступово зменшується частка молоді, яка оцінює стан свого здоров’я як «добрий» (Рис. 3.1).
5
Рис. 2.4. Розподіл відповідей на питання «Скільки дітей Ви хотіли б мати?»
(серед усіх респондентів, N=1200), залежно від типу поселення у якому
проживає молодь, %
Рис. 3.1. Розподіл відповідей на питання «Як Ви оцінюєте стан свого
здоров’я?» в розрізі вікових груп (серед усіх респондентів, N=1200), %

20,3
0,8
1,3
10,3
53,2
14,2
12,8
1,8
1,8
10,1
55,5
17,9
0
10
20
30
40
50
60
Важко відповісти
Не хочу мати дітей
Чотирьох і більше дітей
Трьох дітей
Двох дітей
Тільки одну дитину
Міське населення
Сільське населення
59,9
26,2
12,7
0,4
0,8
52
31,9
13,3
2,5
0,4
44,1
37,6
16,5
1,2
0,6
38,6
33,7
23,4
2,7
1,5
0
10
20
30
40
50
60
70
Добре
Скоріше добре,
ніж погане
Задовільно
Скоріше погане,
ніж добре
Погане
14 -
19 років
20-
24 роки
25 -
29 років
30 -
34 роки
Рис. 3.1. Розподіл відповідей на питання «Як Ви оцінюєте стан свого
здоров’я?» в розрізі вікових груп (серед усіх респондентів, N=1200), %
7 годин на тиждень і більше витрачає на фізичні вправи та активний вид спорту лише 3,8% опитаної молоді, а 40,7% - взагалі не витрачають жодної години на фізичні вправи та активний вид спорту. Третина опитаної молоді
(29,1%) витрачає на фізичні вправи та активний вид спорту приблизно годину на тиждень, 16,4% - від двох до трьох годин
4
(Табл. 3.2).
4
За результатами дослідження «Молодь України-2015» 10,6% молоді вказало що не витрачають жодної години на фізичні вправи та активний вид спорту, 28,4% - витрачають приблизно годину, 31,2% - приблизно від 2 до 3 годин, 17,1% - приблиз- но від 4 до 6 годин, 10, 4% витрачають на фізичні вправи та активний вид спорту 7 годин і більше / Молодь України-2015.
Міністерство молоді і спорту України. – Київ: ГФК Юкрейн, 2015. – 88 с.

21
Таблиця 3.2
Розподіл відповідей на питання «Скільки годин Ви витрачаєте на будь-які
фізичні вправи або будь-який активний вид спорту протягом останнього
тижня (7 днів)?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Жодної
40,7
Приблизно годину
29,1
Приблизно від 2 до 3 годин
16,4
Приблизно від 4 до 6 годин
6,5 7 годин і більше
3,8
Важко відповісти
3,5
Із збільшенням віку зменшується частка молоді, яка є фізично активною та займається спортом. Найбільш активними щодо фізичної діяльності та занять спортом є молоді люди у віці від 14 до 19 років (Рис. 3.2).


Рис. 3.2. Розподіл відповідей на питання «Скільки годин Ви витрачаєте на
будь-які фізичні вправи або будь-який активний вид спорту протягом
останнього тижня (7 днів)?» в розрізі вікових груп (серед усіх респондентів,
N=1200), %

32,1
30,6
20,6
7,9
5,2
3,6
38,4
29,0
18,6
6,1
3,6
4,3
42,1
30,6
15,6
5,9
3,2
2,6
47,7
26,4
12,2
6,4
3,6
3,6
0
10
20
30
40
50
60
Жодної
Приблизно
годину
Приблизно від
2 до 3 годин
Приблизно від
4 до 6 годин
7 годин і
більше
Важко
відповісти
14-
19 років
20-
24 роки
25-
29 років
30-
34 роки
Рис. 3.2. Розподіл відповідей на питання «Скільки годин Ви витрачаєте
на будь-які фізичні вправи або будь-який активний вид спорту протягом
останнього тижня (7 днів)?» в розрізі вікових груп (серед усіх респондентів,
N=1200), %
Половина з усіх опитаних респондентів (50,8%) взагалі ніколи не палили цигарки, 27,6% – палять кожного дня, 6,7% – палили хоча б один раз протягом місяця та 14% – не палили впродовж останніх 30 днів, але палили раніше
(Табл. 3.3).

22
Таблиця 3.3
Розподіл відповідей на питання «Чи палили Ви цигарки хоча б один раз
впродовж 30 днів?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Так, щодня
27,6
Так, протягом місяця
6,7
Ні, не палив впродовж останніх 30 днів, але палив раніше
14,0
Ні, я ніколи не палив
50,8
Важко відповісти / Не пам’ятаю
1,0
Із віком збільшується частка осіб, які палять щодня та зменшується частка тих, які ніколи не пробували палити (Рис. 3.3). Крім того, молодих жінок, що палять щодня, на момент опитування було приблизно втричі менше, ніж чоловіків (14,1% та 40,8% відповідно).
6
Рис. 3.2. Розподіл відповідей на питання «Скільки годин Ви витрачаєте на
будь-які фізичні вправи або будь-який активний вид спорту протягом
останнього тижня (7 днів)?» в розрізі вікових груп (серед усіх респондентів,
N=1200), %

Рис. 3.3. Розподіл відповідей на питання «Чи палили Ви цигарки хоча б один
раз впродовж 30 днів?» в розрізі вікових груп (серед усіх респондентів,
N=1200), %


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал