Карпенко Н. В. ст викладач використання комп’ютерних технологій в освітньому процесіPdf просмотр
Дата конвертації04.01.2017
Розмір19 Kb.

Карпенко Н.В.
ст. викладач
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Всебічна інформатизація життя і суспільства суттєво вплинула на процес придбання знань. Інформатизація суспільства пов’язана, насамперед, з розвитком комп’ютерної техніки, різноманітного програмного забезпечення, глобальних мереж та мультимедійних технологій.
Сучасних студентів вже мало цікавлять традиційні заняття – сьогодні молодь надає перевагу інтерактивним технологіям. Нові комп'ютерні технології навчання дозволяють істотно підвищити ефективність лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять із дисциплін. Використання на заняттях елементів медіаосвіти формує у студентів уміння працювати з різною
інформацією, критично до неї ставитись, розвиває логічне мислення, забезпечує
інформаційну і емоційну насиченість занять, зв'язок теоретичного матеріалу з навколишнім життям, сприяє підвищенню інтересу до дисципліни, а також творчому зростанню самого викладача [1].
На сучасному етапі розвитку суспільства однією з вимог до всіх учасників навчального процесу у вищих навчальних закладах є готовність майбутнього фахівця до використання
інформаційно-комунікаційних технологій, комп'ютеризованих систем загалом у навчанні та у професійній діяльності. Виокремлюють три рівні такої готовності (Г. Козлакова): власний рівень володіння комп'ютеризованими технологіями, уміння безпосередньо використовувати їх у професійній діяльності, уміння підвищувати свій фаховий рівень за допомогою засобів Internet. Важливим елементом цієї готовності є не лише теоретична підготовка з певної галузі знань, а також і практичні уміння викладача організувати і провести навчальне заняття за допомогою комп'ютерних засобів і технологій; підготувати навчальне заняття за
дистанційною формою навчання; застосувати фірмові розробки електронних навчальних посібників; створити власний електронний навчальний посібник з конкретної дисципліни; запровадити освітній Web-сайт з метою поглиблення власної наукової і викладацької компетентності [2].
Інформатизація освіти вимагає впровадження у вищу освіту інноваційних за змістом методів, засобів та форм професійної підготовки майбутніх фахівців нової формації, створення потужної інформаційної інфраструктури у вищих навчальних закладах з розвиненим інформаційно-комп’ютерним навчальним середовищем, впровадження Інтернет-технологій, електронного навчання, комунікаційних мереж (глобальних, національних, локальних).
Разом з тим, застосування інформаційно-комунікаційних технологій не виключає їх поєднання із традиційною методикою навчання, що дозволяє наблизити освітній процес до вимог сьогодення.
Використання комп’ютерних технологій не зводиться до простої заміни паперових носіїв інформації електронними. Інформаційно-комунікаційні технології дають можливість поєднувати процеси вивчення, закріплення і контролю засвоєння навчального матеріалу в єдину систему. Комп’ютерні технології дають великі можливості у питанні індивідуалізації процесу навчання, а також збільшення частки індивідуально-групових форм і методів навчання. В цілому інформаційні технології сприяють підвищенню мотивації до навчання, розвитку креативного мислення, дозволяють економити час;
інтерактивність і мультимедійна наочність сприяє кращому представленню, і, відповідно, кращому засвоєнню інформації.
Таким чином, застосування комп’ютерних освітніх технологій дає можливість вдосконалювати систему освіти і робить навчальний процес більш ефективним.

Список використаних джерел:
1.
Варгас В.М. Використання комп'ютерних технологій у підвищенні ефективності діяльності викладачів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/vargas-vm- vikoristannya-kompyuternih-tehnologiy-u-pidvischenni-efektivnosti-diyalnosti-vikladachiv/
2.
Інформаційні технології навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ispu_kiovist_Ficyla_Pedagogika_VSh/770.html


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал