Калуцька В. С., Савчук О.І., Яцкова А. М., вчителі української мови та літератури Летавського навчально – виховного комплексу «Загальноосвітньої школи I – III ступенів, ліцей»Сторінка5/5
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.93 Mb.
1   2   3   4   5
Тема. Речення з однорідними членами. Речення з відокремленими членами.

Мета: поглибити знання восьмикласників про однорідні та відокремлені члени речення, ознайомити з основними способами морфологічного вираження, їх місцем у реченні відповідно до опорного слова; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити в тексті однорідні та відокремлені члени речення, аналізувати їх, правильно інтонувати речення з ними; розвивати творчі вміння трансформувати речення з однорідними членами на речення з відокремленою обставиною, правильно будувати речення з відокремленою обставиною, вираженою дієприслівниковим зворотом; виховувати любов до рідного слова.

Обладнання:підручник, схеми, тлумачний словник, дидактичний матеріал.

Хід заняття

І. Актуалізація опорних знань.

1. Аналіз мовного матеріалу.

 • Прочитайте речення, вкажіть в них слова, що відповідають на одне й те саме питання та відносяться до одного слова в реченні. Якими членами речення є ці слова?

1. Дерева не тільки п'ють воду, але й затримують її. 2. Ні верб, ні очерету не видно було над водою. 3. Коли вчитель підійшов до хлопців, усі помітили на його чолі тінь ніяковості, сорому і прикрості. 4. Веселий та дотепний оцей Василь Тарасович Бувалець. 5. Поряд з тополею і буком повинні у нас рости секвої та залізне дерево, евкаліпти та пальми... (З те. М. Чабанівського)

2. Словникова робота.

 • Поясніть лексичне значення слів ніяковість, сором і прикрість. Що в їх лексичному значенні спільного та відмінного? Чи можна їх вважати синонімами? Чи можуть, на вашу думку, синоніми бути однорідними членами речення?

II. Повідомлення теми, мети, завдань заняття.

III. Мотивація навчальної діяльності .

IV. Розширення й поглиблення синтаксичного матеріалу.

1. Робота за варіантами.

 • За поданими схемами скласти речення.

1. О і О.                                                              1. О, О, О.

2. Або О, або О.                                                2. Не стільки О, скільки О.

3. О і О, О і О.                                                   3. і О, і, О, і О

2. Робота в групах.

1) Прочитайте текст. Що ви знаєте про першоджерела писемності в Київській Русі? Спишіть. Поставте пропущені розділові знаки. Підкресліть однорідні члени речення. Зробіть синтаксичний розбір другого речення.

Культура князівських часів за основу мала місцеві народні елементи. Вони виявлялись у багатому побуті і словесності у віруваннях і народній філософії. Ця первісна культура дедалі розвивалась і багатіла своїми власними соками але діяли на неї також різні чужосторонні впливи.

Живі зв'язки зі Сходом і Візантією спричинили поширення письма в дуже ранніх часах. Але щойно з заведенням християнства освіта набрала всенародного характеру. Перші християнські князі звернули велику увагу на освіту. Володимир «почав брати у значних людей дітей і давати на шкільну науку»; Ярослав у Новгороді («зібрав від старостів і попових дітей триста учити з книг»). (За І. Крип’якевичем)


 • Назвіть однорідні члени речення, об'єднані сполучниковим зв'язком.

2) Що ви знаєте про видатних діячів українського народу, які згадуються в поданому тексті? Підкресліть однорідні члени речення, поясніть постановку розділових знаків.

Традиційна українська хата — це колиска нашого народу, де творилася його журлива і оптимістична доля, жеврів і вибухав його гнів, напиналися буденними клопотами, кохалися, народжувалися і вмирали, щоб поступитися місцем прийдешнім поколінням. З неї пішли у світ велетні думки і духу — князь Кий і літописець Нестор, філософ Григорій Сковорода і гетьман Богдан Хмельницький, поети Тарас Шевченко й Іван Франко, конструктор космічних апаратів Юрій Кондратюк і письменник Олександр Довженко.

Перелік цей можна продовжувати і далі, тоді б простягнувся ланцюг людських доль нескінченно, аж у Всесвіт. Тому й уявляється українська хата величезною, де долівка — земля, стіни — гори і ліси, а стеля — небо з зірками і кометами. (А. Данилюк)


 • Доведіть, що діяння князя Кия і літописця Нестора є історією українського народу.

 • Поясніть правопис великої букви.

3. Дослідження-відновлення

 • Відновити речення, уставляючи з довідки потрібні за змістом відокремлені обставини. Указати на спосіб їх вираження.

1. Княгиня Ольга йшла повагом, ... (Р. Іванченко). 2. ... , половці назавжди відійшли від кордонів Русі аж на Кавказ (М. Слабошпицький). 3. Показався на обрії червоною дугою краєчок сонця, ... (І. Пільгук). 4. Ось несуться, ... , хижі шукачі здобичі й привілля (І. Пільгук). 5. Сашко читав «Слово о полку Ігоревім» під час уроків і на вечорах, ... (С. Плачинда). 6. Бідний, затурканий, вічно ограбований народе тихої, широкої рівнини, там, ... , ... (В. Винниченко). 7. ... , індивідуум зі своєю появою на світ органічно входить у вироблену його співвітчизниками культуру, стає її користувачем і носієм (В. Русанівський).

 • Довідка: обволікаючи кумачевою пеленою верхів’я яворів; над Дніпром, біля тихих гір його; гордовито піднісши свою красиву царствену голову; здіймаючи куряву; зіткнувшись із помноженими руськими силами; вражаючи слухачів; належачи до певного соціуму.

 • З’ясувати, яка відокремлена обставина за способом вираження є «зайвою»? Свій вибір обґрунтувати.

 • Виразно прочитати відновлені речення, додержуючись відповідної інтонації. Спостерігаючи за інтонацією, зробити висновки про особливості інтонування речень, ускладнених відокремленими членами.

4. Дослідження-трансформація

 • Трансформувати речення так, щоб вони були ускладнені відокремленими членами. Визначити їх вид.

1.Серж Лифар за походженням був українцем, народився в заможній київській сім’ї (Л. Семака). 2. Які гаї, хащі, дрімучі ліси зможуть зрівнятися з вирощеним людиною садом? (О. Довженко).

5. Творче конструювання

 • Подані речення ускладнити відокремленими членами. Визначити синтаксичну функцію відокремлених членів.

1. Відокремленим означенням: Наше життя - це своєрідний храм ... .

2. Відокремленою прикладкою: Ім’я Валерія Лобановського ... відоме сьогодні всій Україні.

3. Відокремленим додатком: В Інтернеті представлено безліч сайтів ... .

4. Відокремленою обставиною: Наша дорога вела просто на південь ... .6.Творчий диктант

 • Відновити й записати текст, уставляючи з довідки потрібні за змістом відокремлені члени. Пояснити вживання розділових знаків.

З моря вставала рожева зоря, ... . Згодом золоте сонце, ... , послало свій промінь під небо на білі хмарки й затопило їх рожевим кольором із золотими розводами. Весело глянули ті хмарки в блакитне море, ... , і не можна було пізнати тепер, де море, а де небо. Нарешті з морської пелени виникло й саме сонечко. З півночі дихнув вітерець і, ... , погнав їх туди, ... (За А. Кащенком).

Довідка: як у люстро; не виникнувши ще з моря; на схід сонця; розмальовуючи його безкраю просторінь привабливими кольорами; понадимавши на чайках вітрила.

 • Визначити вид відокремлених членів речення. Дослідити, який із них є «зайвим»? Свій вибір обґрунтувати.

 • Об’єднавшись у пари, скласти продовження розповіді (3–4 речення), використовуючи відокремлені члени.

 • Зробити висновок про функцію відокремлених членів у мовленні.

7. Пунктуаційний практикум

 • Записати висловлювання, розставляючи потрібні розділові знаки. Знайти відокремлені члени, підкреслити їх.

В історії кожного народу є пам’ятні події прив’язані до певних географічних місць. Через них ті місця події дати висвічуються нащадкам сива давнина пізнається ними власна далека й близька історія. Звідти з правічних часів і з недавніх століть долинає відгомін життя й боротьби наших предків. Знані й невідомі давні події Київської Русі немов глибинні живлющі джерела напоїли наснажили героїчним духом легенди й богатирські поеми-билини. Від них і нині свідомість сповнюється почуттям захоплення від донесених із давніх віків реальних картин буйної природи краси рідної землі. А брали від неї все потрібне для свого існування і хліб і м’ясо і рибу і мед. І співали прославляючи свою працю (За О. Засенком).

 • Визначити, у яких реченнях ужито невідокремлені означення, виражені дієприкметниковим зворотом. Трансформувати ці речення так, щоб невідокремлені означення стали відокремленими.

 • Зробити синтаксичний розбір речень з відокремленими членами, скориставшись алгоритмом.

V.Підсумок заняття.Рефлексія.

 • Продовжте речення.

Я зрозумів…

Я навчився…

Мені сподобалося…

Заняття 17

Тема. Речення зі звертаннями, вставними і вставленими конструкціями.

Мета: активізувати та поглибити знання про звертання, вставні та вставлені синтаксичні конструкції, удосконалювати вміння визначати звертання, вставні конструкції в реченнях, правильно інтонувати такі речення, уживати розділові знаки, доречно й правильно використовувати в мовленні вставні компоненти; розвивати критичне мислення, спостережливість, уважність, кмітливість, виховувати любов до Матері, Батьківщини, рідної мови.

Обладнання: дидактичний матеріал, відеозапис пісні «Чуєш, мамо" у виконанні Назарія Яремчука, картки для самооцінювання.

Хід заняття

І. Актуалізація опорних знань учнів.

Фронтальне опитування.

 • Що називається звертанням?

 • З якою метою звертання використовуються в усному й писемному мовленні? Наведіть приклади.

 • Схарактеризуйте звертання за будовою. Наведіть приклади.

 • Розкажіть про розділові знаки в реченнях зі звертаннями.

 • Які слова називаються вставними?

 • Вкажіть різницю між вставними і вставленими конструкціями.

II. Повідомлення теми, мети, завдань заняття.

Вступне слово вчителя.

Сьогодні, працюючи над темою нашого заняття, ми говоритимемо про найближчі кожній людині поняття – маму, Батьківщину, рідну мову, тож епіграфом нашого заняття будуть рядки з поезії:Батьківщина, мати, рідна мова -

Ці слова мого життя основа.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

IV. Розширення й поглиблення синтаксичного матеріалу.

1. Колективне спостереження.

Визначити в реченнях звертання ,вказати, поширене чи непоширене воно, пояснити вживання розділових знаків.

1. Мово рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, тілько камінь має.

2. Україно! Ти для мене диво!

3. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину.

4. Мій краю рідний, Україно!

Шумлять гаї, цвітуть сади.

Живи, воскресла Батьківщино,

у чарах дивної краси.2. Музичний вибірковий диктант.

- А зараз, діти, для вас прозвучить пісня у виконанні дійсно народного артиста України Назарія Яремчука. Ця людина дуже молодою відійшла у небуття , але з пісень, які він залишив після себе, ми відчуваємо, якими дорогими для нього були і рідна ненька, і наш рідний край. Пісня називається «Чуєш, мамо». Спочатку ми прослухаємо перший куплет пісні, а потім я даватиму слухати вам пісню уривками, а ви виписуватимете звертання до матусі.Рідна мамо, добра ти моя ненько, мамо, мамо, вишенько біленька, мамо…

3. Повторення відомостей про кличний відмінок іменників І та ІІ відміни.

У кличному відмінку однини іменників І відміни вживаються закінчення -О, -Е, -Є, -Ю.

мають іменники твердої групи: Ганно, книжко.

мають іменники м’якої й мішаної груп: воле, земле, Ілле, душе.

- Є мають ім. м’якої групи після голосного та апострофа: Софіє, сім’є.

Ю мають деякі пестливі іменники м’якої групи: матусю, доню.

У кличному відмінку одниниіменники ІІ відміни чоловічого роду мають закінчення -у (-ю), -е.

Закінчення мають іменники твердої групи (зокрема із суфіксами –ик, -ок, -к), іншомовні імена та деякі іменники мішаної групи з основою на шиплячий: батьку, синку, Джеку, Фрідріху, товаришу, слухачу.

Закінчення –Ю мають іменники м’якої групи: Віталію, Грицю, краю.

Закінчення –Е мають безсуфіксні іменники твердої групи та іменники м’якої групи із суфіксом –ець, а також деякі іменники мішаної групи: Богдане, друже, козаче, орле, чумаче, шевче.

3.1. Творчий словниковий диктант.Дані слова записати в кличному відмінку.

Соня, мрія, зима, Ілля, каша, гай, Київ, вовчик, рід, заєць, мама, доня, друг, Андрій, Надія, гай, Роман, дядько, дятел, Генріх, тітка, батечко, мова, родина.

4. Конкурс «Визнач групу вставних слів» (біля дошки)

Клас ділиться на дві команди. Посередині на дошці накреслена таблиця на 5 колонок ( групи вставних слів за значенням). Зліва і справа магнітами закріплені вставні слова, а члени команд повинні їх розмістити у потрібну колонку.УПЕВНЕНІСТЬ, НЕВПЕВНЕНІСТЬ

ЗАДОВОЛЕННЯ, НЕЗАДОВОЛЕННЯ, РАДІСТЬ, ЖАЛЬ

ДЖЕРЕЛО ПОВІДОМЛЕННЯ

ЗВ'ЯЗОК ДУМОК, ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКЛАДУ

ПРИВЕРТАННЯ УВАГИ СПІВРОЗМОВНИКА
5. Вибіркове списування .

Із запропонованих слів вибрати тільки ті, які ніколи не бувають вставними.Навіть, мабуть, майже, адже, по-перше, приблизно, нібито, щоправда, крім того, кажуть, принаймні, отже, все-таки, може, мовби, неначе, тобто, здається, а втім, видно, особливо.

6. Перевірка вибіркового списування.

Ці слова ніколи не бувають вставними!

Навіть, майже, приблизно, принаймні, нібито, все-таки, мовби, неначе, адже, тобто, особливо.


7. Лінгвістична розминка.

1.Дібрати синоніми до словабезумовно.

2. Назвати антонім до слова на жаль.

3. Продовжити ряд слів: по-перше, по-друге...

4.Назвати слова по-моєму, по-твоємуу формі множини.

5. Дібрати синонім до словаможливо.8. Визначити речення зі вставними словами.

1. Із літака видно безмежні простори рідного краю.

2. Видно він тільки недавно повернувся на Батьківщину.

3. Для мене рідний край в житті багато значить.

4. Значить треба добре вчити рідну мову.

9. Списати речення, вставляючи пропущені розділові знаки. Пояснити вживання розділових знаків.

1. Мамині руки ох, як же я люблю ці рідні руки! міцно обняли мене за шию.

2. Олексій знову повертався на Батьківщину до цього він був змушений переховуватись за кордоном і знову й знову схвильовано уявляв собі зустріч з матір'ю, дружиною та дітьми.

3. Українська мова як я потім дізналась вважається однією з наймилозвучніших у світі.10.Творче конструювання.Доповнити речення вставленими конструкціями.

 1. Я люблю свою рідну мову … і намагаюсь вивчити її досконало.

 2. Сьогодні пішов сильний дощ … і матуся радісно дивилась на город.

VI. Підсумок заняття.

Рефлексія.

Заповнити табличку ( поставити «+» у потрібну колонку):

Тема

Добре розумію

Потребую допомоги

Не розумію

Звертання


Вставні слова


Вставлені конструкціїСписок використаних джерел

1. Омельчук С.А., Ляшкевич А.І.

Усі уроки української мови у 8 класі.- Х.: Основа, 2008

2. Шабельник Т.М.

Рідна мова. 8 клас: Плани – конспекти уроків.- Х.: Ранок, 2009

3. Корницька Г.Г.

Українська мова. 8 клас: Плани – конспекти уроків.- Х.: Ранок, 2000

4. Олійник О.Б.

Українська мова: Підруч. для 8 кл. – К.: Вікторія, 1999


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал