Калуцька В. С., Савчук О.І., Яцкова А. М., вчителі української мови та літератури Летавського навчально – виховного комплексу «Загальноосвітньої школи I – III ступенів, ліцей»Сторінка1/5
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.93 Mb.
  1   2   3   4   5


Відділ освіти, молоді і спорту Чемеровецької

районної державної адміністрації

Синтаксис сучасної української мови. Просте речення. 8 клас

(розробка факультативних занять)

Калуцька В.С., Савчук О.І., Яцкова А.М.,

вчителі української мови та літератури

Летавського навчально – виховного комплексу

«Загальноосвітньої школи IIII ступенів, ліцей»pic_0398

pic_0397

Чемерівці 2014Калуцька В.С., Савчук О.І., Яцкова А.М.

Синтаксис сучасної української мови. Просте речення. 8 клас (розробка факультативних занять). – Летава, 2014.

Посібник включає в себе календарно – тематичне планування та розробки занять факультативного курсу.

Посібник рекомендований вчителям української мови та літератури шкіл загальноосвітніх навчальних закладів.

Рецензент – Калуцька В.С., заступник директора з навчально – виховної роботи.

Адреса для листування:

 Хмельницька область

Чемеровецький район

С. Летава

Вул. Молодіжна 3

Тел. 9-85-23

Сайт: letavanvk.hmarka.net

j0229389j0229389

Передмова

Формування людини як особистості з високим інтелектуальним рівнем, як яскравої творчої індивідуальності неможливе без досконалого володіння мовою. Адже мова – це скарбниця духовних надбань нації і найважливіший засіб спілкування.

Факультативний курс з української мови «Синтаксис сучасної української мови. Просте речення» у 8 класі активно сприятиме формуванню в учнів навичок літературного мовлення, правильно висловлювати свої думки, грамотно передавати їх на письмі.

Розробки занять допоможуть вчителеві: • ознайомити учнів з мовною системою як основою для формування мовних умінь і навичок;

 • дати ґрунтовні й системні знання про синтаксис простого речення;

 • формувати вміння і навички використовувати мовні знання на практиці;

 • аналізувати, зіставляти, порівнювати;

 • навчити учнів чітко, аргументовано доводити думки, ілюструючи прикладами, робити висновки;

 • навчити редагувати й аналізувати речення, тексти відповідно до поставленої мети, правильно й доречно вживати прості речення у власних висловлюваннях;

 • збагачувати й уточнювати лексичний запас школярів;

 • виховувати в учнів свідоме прагнення до вивчення рідної мови, удосконалювати власне мовлення.

Посібник призначений вчителям української мови та літератури шкіл загальноосвітніх навчальних закладів.

Календарно – тематичне планування

п/п

3міст навчального матеріалу

К-ть год.

Дата
Тема 1. Синтаксис простого речення1

Речення і його ознаки. Типи простих речень.

1Тема 2. Двоскладне просте речення. Головні члени двоскладного речення.2

Підмет і способи його вираження.

1
3

Присудок. Типи присудків, способи їх вираження.

1
4

Узгодження присудка з підметом.

1
5

Тире між підметом і присудком.

1Тема 3. Другорядні члени речення.6

Узгоджене й неузгоджене означення.Прикладка як різновид означення.

1
7

Прямий і непрямий додаток.

1
8

Обставини і їх види.

1
9

Порівняльний зворот.

1Тема 4. Односкладні речення.10

Означено - особові речення.

1
11

Неозначено- особові речення.

1
12

Узагальнено - особові речення.

1
13

Безособові речення.

1
14

Номінативні речення.

1Тема 5. Повні та неповні речення.15

Неповні речення. Слова-речення.

1Тема 6. Просте ускладнене речення.16

Речення з однорідними членами. Речення з відокремленими членами.

1
17

Речення із звертаннями, вставними і вставленими конструкціями.

1
Заняття 1j0229389j0229389

Тема. Речення і його ознаки. Типи простих речень.

Мета: поглибити знання учнів про речення і його ознаки, типи простих речень, ознайомити з відтінками їх значень; розвивати вміння правильно й комунікативно доцільно висловлювати власні думки за допомогою різних видів простих речень; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до літературної мови й культурних надбань рідного народу.

Обладнання: картки з текстами і завданнями до них, картки для індивідуальної роботи та роботи в парах.

Хід заняття

 1. Актуалізація опорних знань і вмінь.

Конкурс «Бліцконтроль».

Одержує найбільше балів той, хто дасть найбільше правильних відповідей, наводячи при цьому приклади. • У чому полягає різниця між реченням і словосполученням?

 • Що називається реченням?

 • Які основні ознаки речення?

 • Які бувають речення за метою висловлювання? Навести приклади.

 • Які є речення за емоційним забарвленням? Навести приклади.

 • Які речення називають простими? Навести приклади.

 • Що становить граматичну основу речення?

 • Які речення називають двоскладними? Односкладними? Навести приклади.

 • Навести приклади означено-особового, неозначено-особового, узагальнено-особового та безособового речень; приклад називного речення.

 • Які речення називають непоширеними? Навести приклади. • Які речення називають неповними? Навести приклади непоширеного та неповного речень.j0229389

 1. Повідомлення теми, мети, завдань заняття.

 2. Мотивація навчальної діяльності.

 3. Розширення й поглиблення синтаксичного матеріалу.

  1. Вернісаж практичних умінь.

► Визначити вид кожного з речень за метою висловлювання та інтонацією.

► Прочитати речення, правильно їх інтонуючи.

► Вказати складні речення.

► Вказати речення, ускладнені звертаннями, пояснити розділові знаки в них.Гримотять литаври. Стяги пломеніють. Ген високе сонце осяває путь. А попід горою яром-долиною козаченьки славні у похід ідуть. Слава їх чекає, смерть на них чигає — все те буде потім, в клекоті боїв. Нумо, браття, пісню! Гей, кобзарю, де ти? Вшкваримо, щоб гук наш до небес злетів! (М. Олійник)

Осінь записалась в рекетири... Лиш червінним золотом бере. Що їй ваші офіси й квартири? Осінь трусить гаманці дерев! А колись схилялась над мольбертом, акварель розводила дощем. Осінь мила, ти ж була поетом! Пригадаю, а на серці щем... Стільки скарбів роздала без смутку, хоч сама ходила босоніж! О моя запроданко, рекрутко, рекетирко! Ти мені облиш! (Г. Хмільовська )

2. Розподільне письмо.

► Розподілити окличні речення за метою висловлення (розповідно-окличні, питально-окличні, спонукально-окличні), визначити їх смисловий відтінок (горе, гордість, туга, страх, обурення, презирство, зневага та ін.).

► Виділити граматичні засоби оформлення окличності (інтонація, вигуки, окличні частки).

я жить! 2. І не журюсь, бо що таке життя, коли не труд до самозабуття, не щедрість рук і не самопожертва? 3. Скільки нас розгублено по місту! 4. Як невгасимо міниться, пала алмаз життя в простій оправі смерті! 5. Радуйся, Маріє! Гряде в віках твій гарний син! 6. І чи потрібні двері, що не ведуть нікуди? (З творів І. Жиленко). 7. Та хтось таки прийшов і гарно розпалив у кузні бойківській від пломеню Тараса! (Д. Павличко). 8. Ну, а ти вже із нами пройди тую ниву! (А. Малишко). 9. В тобі була надія материнства? (Д. Головко). 10. Вкраїно, пісне із пісень, налитий золотом цар-колос! (Б. Степанюк). 11. Ти мужній, наша сило й завзяття! Не втихай, чуття помсти святе! (П. Тичина). 12. Моя Вітчизна дорога, яка в тобі горить снага! (М. Олійник). 13. Чим врівноважити ту правду, що болить і відливається під серцем у набої?! (Д. Павличко). 14. Чи вирве нам серця роздорів динаміт?! (Д. Павличко). 15. Де й коли їм побачитись вдасться?! (О. Підсуха). 16. Благословіть нас, матері, за рідний край життя не жаль нам! (О. Підсуха).j0229389j02293893. Творча робота.

►Пояснити лексичне значення слів звичай і звичка.

►Скласти з кожним із них по два речення так, щоб у першому випадку дане слово було головним членом, а в другому – другорядним.
4. Робота в парах.

► Скласти діалог, у якому були б різні речення за метою висловлювання, емоційним забарвленням, будовою, складом граматичної основи, за наявністю чи відсутністю другорядних членів речення, за повнотою вираження думки.Теми для діалогів: «Народні звичаї», «Звичка - велика сила», «Треба звільнятися від поганих звичок».

► Розіграти діалоги й визначити найкращий і найзмістовніший .

5. Самостійна робота.

► Зробити синтаксичний розбір речень (письмово).j0229389j0229389Вечір. Святошино. Вхід у метро. Вигрітий парапет. (М.Самійленко.) І знову мчиш, як метеор, ти. І знову світяться в душі оті розкішні натюрморти уздовж доріг на спориші. (Л.Костенко.) Циклону вже нема над морем. Повсюди сонце, спокій, благодать. (І.Драч.)j0229389j0229389

VIII. Підсумок заняття.

Рефлексія.

 • Яка мета вашого навчання?

 • Чи потрібно це в реальному житті?

 • Як ви оцінюєте власні успіхи?

 • Які були невдачі, чи бачите ви їх причину?

 • Над чим ви хотіли б ще попрацювати?

Заняття 2

Тема. Підмет і способи його вираження.

Мета: поглибити знання учнів про поділ членів речення на головні та другорядні, граматичну основу, способи вираження підмета; формувати вміння знаходити в реченні граматичну основу, складати речення, в яких би підмет виражався різними способами; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, мислення, творчі здібності; виховувати в учнів мовне чуття, естетичний смак до краси слова, почуття пошани до рідного краю.

Обладнання: картки з текстами і завданнями до них, картки для індивідуальної роботи та роботи в парах.

Хід заняття

 1. Актуалізація опорних знань і вмінь.

 1. Бліцопитування. «Точка зору».

 • Що є невід’ємною частиною будь-якого речення?

 • Що вам відомо про головні члени речення?j0229389j0229389

 • Як називається речення, в якому є і підмет, і присудок?

 • Як називаються речення з одним головним членом?

 • Який член речення називається підметом?

 • На які питання відповідає підмет?

 • Як підкреслюємо підмет у реченні?

 1. Робота в парах.

► Скласти план лінгвістичного повідомлення на тему «Речення і його ознаки», «Типи простих речень».

 1. Повідомлення теми, мети, завдань заняття.

 2. Мотивація навчальної діяльності.

 3. Розширення й поглиблення синтаксичного матеріалу.

  1. Відтворення деформованого висловлювання.

►Визначити межі речень.

►Списати, розставляючи пропущені розділові знаки.

►З'ясувати, якими членами речення виступають виділені слова.

►Дати характеристику підметів, скориставшись схемою підручника. Зробити висновок, чи завжди підмет виражається іменником.

►Пояснити лексичне значення слова ментальність. (Ментальність - інтелект, розумові здібності.) Дібрати до нього спільнокореневі слова (менталітет, ментальний). Указати на способи творення їх.

Кожен із нас не може жити поза суспільством а жити в суспільстві означає дотримуватися законів і норм співжиття це називається соціальною культурою соціальна культура - явище загальнолюдське вона є атрибутом будь-якого суспільства але водночас завжди має етнічні (національні) особливості вони обумовлені кліматичними умовами рівнем цивілізаційного розвитку соціально-економічним ладом контактами з іншими народами станом освіти національним характером ментальністю тощо було б дивно якби соціальна культура українців в усьому збігалася з культурою японців арабів французів росіян тощо усе сказане стосується і культури спілкування та поведінки людей у різних видах їхньої діяльності - трудовій, політичній, економічній тощо, у взаєминах між членами суспільства (За Я.Радевичем-Вінницьким).


  1. Дослідження – характеристика.j0229389j0229389

► Прочитати речення. Довести, що виділені слова - підмети. З'ясувати, якими частинами мови може виражатися підмет і яка його роль у реченні.

1. А грім по вулицях ходив і цвьохкав батогом сліпучим (М. Боровко). 2. Довкола все зчудовано притихло (М. Боровко). 3. Але ми з тобою... ми не вічні, ми з тобою просто - ти і я (В. Симоненко). 4. Серед неба горить білолиций (Т. Шевченко). 5.3 хвилини на хвилину можуть бути поранені (Ю. Збанацький). 6. У великій продовгуватій світлиці за столом сиділо троє

(Ю. Мушкетпик). 7. Жити - це не значить тільки брати, а й давати (Д. Ткач). 8. Нерозгадане тривожне «як» розвіялось скоріше, ніж думалося спочатку. (М. Стельмах).

3. Творча робота.

► Прочитати текст, визначити тип мовлення та стильову приналежність.

►Уявіть, що ви - художник. Розкажіть, як би ви зобразили на полотні зміст прочитаного.

На пасіці гули у вуликах бджоли густим глухим гуком, неначе вони були закопані десь під землею. У вічках подекуди ліниво лазило кілька бджіл. Дві-три бджоли сновигали ліниво понад хрестом, та й ті незабаром ніби падали у вічка. У пасіці пахло медом, пахло молодою травою та польовими квітами. Серед пасіки десь взялася кавуняча огудина, сплелася з бадилиною, березкою та з широким листом огірків і побігла до одного вулика довгою зеленою стежкою. Між вуликами зеленіла трава, синіли сині дзвоники, показуючи свої ясні осередочки... Косе проміння промкнулося під яблунями та важкими дубами й ніби запалило зелену траву, вулики, зелене листя на грушах... (За І. Нечуєм-Левицьким).

4.Вернісаж практичних умінь.j0229389j0229389

►Скласти і записати речення, використавши подані сполучення слів у ролі підметів.

►Підкреслити граматичні основи.

► Визначити способи вираження підмета.Кожен із нас, кінець вересня, початок вистави, чотири хвилини, група артистів, багато квітів, Південний Буг, Петро Іванович, хтось із музикантів.

5. Робота в парах.ити граматичну основу поданих речень (простих і кокладного);

 • вказати, чим виражений підмет;

 • заповнити таблицю за зразком;

Підмет

Чим виражений

1.

2. 1. Летить комета. Бавиться дитя.

Цвітуть обличчя, острахом не стерті.

 1. Не знає вже казок Шахерезада.

Над Рейном не співає Лореляй.

 1. Світали ночі, вечоріли дні.j0229389

Не раз хитнула доля терезами.

Слова, як сонце, сходили в мені.

Несказане лишилось несказанним.

 1. Я вранці голос горлиці люблю.

 2. Там три принцеси зачаклованіj0229389j0229389

У сивих зморщених бабусь.

(З поезії Ліни Костенко)

6. Жити – Вітчизні служити (прислів’я).

VIII. Підсумок заняття.

Рефлексія.

 • З якою метою ви виконували практичні вправи?

 • Чого ви навчилися?

 • Яких знань вам не вистачало?

 • Над чим ви хотіли б ще попрацювати?Заняття 3

Тема. Присудок. Типи присудків, способи їх вираження.

Мета: поглибити знання учнів про присудок як головний член речення, способи його вираження; формувати вміння виділяти присудки в двоскладному реченні, визначати способи їх вираження; удосконалити вміння конструювати речення з різними за способом вираження присудками; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, мислення, творчі здібності; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу підвести учнів до осмислення мовного етикету як культурного обличчя нації.

Обладнання:картки з текстами і завданнями до них, картки для індивідуальної роботи та роботи в парах.

Хід заняття

 1. Актуалізація опорних знань і вмінь.

  1. «Лінгвістична перезва».

Учні задають запитання одне одному по черзі. Якщо учень не знає відповіді, відповідає той, хто питання задав. Тема: «Підмет і способи його вираження».j0229389j0229389

 1. Повідомлення теми, мети, завдань заняття.

 2. Мотивація навчальної діяльності.

 3. Розширення й поглиблення синтаксичного матеріалу.

   1. Дослідження-відновлення.

► Записати речення, ставлячи дієслова у відповідній формі способу і часу. Підкреслити присудки.

1. Слово «етикет» (примандрувати) у нашу мову з французької через посередництво російської і польської. 2. Дотримуючись правил мовного етикету, ми передусім (засвідчувати) свою вихованість, шану й уважність до співрозмовника. 3. Частина формул мовного етикету поступово (архаїзуватися). 4. Мовний етикет (не обмежуватися) тільки розмовно-побутовим стилем. 5. Особливості мовного етикету (простежуватися) у виборі певних виразів і їх поєднанні. 6. Поряд із функціональними стилями (виділятися) також стилі експресивні. 7. Навіть до одного і того ж адресата залежно від стилю ми (звертатися) по-різному. 8. Суттєво (впливати) на вибір етикетного виразу тональність спілкування. 9. (Змінюватися) етикетна формула і залежно від статі співрозмовника (За С. Богдан).

►Зробити висновок про вираження простого присудка.  1. Лінгвістична гра "Третє зайве"

Проаналізувати речення. Знайти в кожному варіанті "зайве" за видом присудка. Свій вибір обґрунтувати.

Варіант І. Поведінка людини визначається власними свідомими зусиллями. Манера і стиль спілкування є фактором впливу на людські стосунки. Людство, безумовно, розуміє важливість моральної сфери.

Варіант II. Менталітет людства, стереотипи поведінки невпинно змінюються. Людство має таку могутню зброю як колективний людський розум. Моральний прогрес завжди був великою метою людей.j0229389j0229389

Варіант III. Людство завжди прагнуло розвивати моральну культуру. Соціальні реформи розширили можливості самореалізації людини. Найбільш категоричні табу були створені відносно проявів грубого насильства, спочатку фізичного, а потім і словесного (За І.Трухіним).

  1. Диктант-тест

Установити відповідність між реченнями і способами вираження в них іменної частини складеного присудка.

А) Там, на землі, щось було рожеве, синє і зелене (Л.Костенко)

Б) Тут кожний камінь – мій, і кожний подих – мій (Л.Первомайський)

В) Людина залишає по собі пам’ять (Д.Лихачов)

Г) Учив мудрець сумлінно, бо сам він був ходяча совість людська (Остап Вишня)

Д) Двері в класі були напіввідчинені.


1. Іменник

2. Прикметник

3. Займенник

4. Дієприкметник

5. Фразеологізм


  1. Робота в парах.

► Скласти речення з поданими фразеологізмами у ролі простих присудків.

► Підкреслити головні члени речення.

► 2-3 фразеологізми замініть синонімами, уведіть їх у речення. Визначте й схарактеризуйте присудки.

Відчувати плече, відтанути серцем, не відривати очей, баглаї бити, дати зрозуміти, держати камінь за пазухою.  1. Лінгвістичне дослідження.

► Прочитайте текст. j0229389j0229389

► Визначте тип мовлення.

► Доберіть заголовок, що виражав би основну думку.

► Випишіть прості присудки. Укажіть на спосіб їх вираження.

► З’ясуйте, до простих чи складених присудків належать виділені слова.

Аргументуйте свої міркування.Багато хто вважає, що інтелігентна людина – це людина начитана, високоосвічена, яка багато подорожує, знає кілька мов.

Проте можна все це мати і не бути інтелігентом, а можна нічого цього не мати і бути все-таки внутрішньо інтелігентною людиною. Позбавте справді інтелігентну людину пам'яті. Хай вона забуде все на світі, не буде знати класиків літератури, не буде пам'ятати найкращих творів мистецтва, але якщо вона зможе перейнятися красою природи, зрозуміти характер та індивідуальність іншої людини, а зрозумівши, допоможе їй не

проявити брутальності, байдужості, зловтіхи, заздрості й гідно оцінить її – ось це буде істинний інтелігент (Д. Лихачов).

  1. Творче конструювання (робота в парах).

Скласти прості поширені речення так, щоб подані сполучення слів виступали в ролі складених дієслівних присудків.

Можу здивувати, намагалися вимовляти, почав складати, можуть обмежитися, вміємо уникати.


вирішити, намагатися тощо)
Вправа з вибірковою відповіддю(взаємоперевірка робіт)

► Визначте вид присудка у кожному реченні. Заповніть таблицю.І варіант

 1. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє.

 2. Ступає ніч ногами бурими на почорнілий сніготал.

 3. Тобі твоя земля родити перестане.

 4. Магічна сила лісу силувала мряку клубитися над його понурим верхом.

 5. Будуть вік стояти біля броду посивілі верби-матері.

 6. Тоді на прогнутих плесах починають світити вимоїни.j0229389j0229389

 7. Я міг почати так тобі листа…

 8. Кравчина додержав свого слова.

 9. На Чорному морі є острів суворий, німий.

 10. Червона скеля одна піднімається вгору.

 11. Він почав навчання у семінарії.

 12. Дітвора купчилася біля школи.

ІІ варіант

 1. Весна почала вбирати степ у зелені шати.

 2. Серед зеленого моря біг кіньми невеликий гурт козаків.

 3. Дівчина стала збирати польові квіти.

 4. Гора густо обросла смереками.

 5. Нерухомо дивляться на себе в озеро журливі верби. 1. Надвечір на небі можна побачити чарівні зірки.

 2. Хотіла б я піснею стати.

 3. Степовий океан манить і кличе.

 4. Пташка стала чистити пір’ячко маленьким дзьобиком.

 5. Знов до нашої шпаківні прибули птахи.

 6. Дуби ростуть поволі, неквапливо.

 7. Та ось дівчата почали співати.

А – простий дієслівний присудок;

Б – складений дієслівний присудок.

Записучнівмає такий вигляд:


Перший варіант


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

аj0229389j0229389

а

б

а

а

б

б

а

а

а

б

а

Другий варіант1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

б

а

б

а

а

б

б

а

б

а

а

б


VIII. Підсумок заняття.

Рефлексія.

 • Чого я навчився, вивчаючи тему?

 • Що було найцікавішим і чому?

 • Які труднощі траплялися і як я долав їх?

 • Які зміни відбулися у моїх знаннях?

 • Які завдання я ставлю перед собою?

 • був другом
  став розумнішим
  був лебединою піснею
  виявився своїм

  Дієслово-зв’язка,

  що вказує на час, особу, спосіб  Іменна частина, виражена:

  • іменником;

  • прикметником;

  • займенником;

  • дієприкметником;

  • фразеологізмом.
  Заняття 4Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал