Кафедра початкової та дошкільної освітиСкачати 23.04 Kb.
Дата конвертації04.05.2017
Розмір23.04 Kb.

Кафедра початкової та дошкільної освіти


Педагогічна комунікація

Семестр: 3 Обсяг дисципліни: загальна кількість годин 90 (кредитів ЄКТС – 3 ); аудиторні години – 32 (лекції – 16, практичні – 16, лабораторні – н/п)

Лектор: к. ф. н. Крохмальна Г.І. (ел. адреса halynakro@gmail.com)

Результати навчання:

студенти повинні знати:

 • сутність, види, функції, моделі педагогічної комунікації;

 • сутність, функції мови й мовлення педагога, його індивідуальний стиль;

 • лексичні, морфологічні, синтаксичні та стилістичні особливості педагогічної комунікації;

 • культуру мови і мовлення педагога; мовленнєвий етикет педагога;

 • види, особливості вербальних та невербальних засобів професійно-педагогічної комунікації.

студенти повинні вміти:

 • реалізовувати основні види мовлення у педагогічній комунікативній діяльності;

 • досконало володіти усним і писемним мовленням відповідно до норм сучасної української літературної мови;

 • добирати в усному й писемному педагогічному мовленні найдоцільніші формули мовленнєвого етикету;

 • моделювати процес педагогічної комунікації, враховуючи його структурні елементи;

 • використовувати інформаційні ресурси для організації навчально-виховного процесу.

Анотація навчальної дисципліни:

Курс «Педагогічні комунікації» є складовою частиною гуманітарних дисциплін, передбачає розвиток комунікативної компетентності майбутніх педагогів, підвищення рівня їх етичної взаємодії з учнями, формування комунікативної спрямованості у студентів. «Педагогічні комунікації» - самостійний навчальний предмет, що базується на філологічних курсах «Сучасної української мови з практикумом» і має на меті систематизувати й узагальнити знання студентів з української орфоепії, морфології, синтаксису, стилістики української мови, розв’язувати педагогічні завдання, моделювати педагогічні комунікативні ситуації майбутнього працівника освітньої сфери.Завдання курсу: Розвивати вміння педагогічної комунікації. Поглибити знання студентів з основних норм сучасної української літературної мови; розвивати практичні уміння вправного користування мовою у педагогічній комунікації (вести діалог, творити усні й писемні висловлювання різних видів і жанрів). Розвивати культуру мислення, мови, педагогічної техніки та майстерності педагогічного спілкування.

Рекомендована література: 

 1. Абрамович С.Д. Мовленнєва комунікація / С.Д. Абрамович, М.Ю. Чікарькова: Підручник. - К.: Центр навч. л-ри, 2004.

 2. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація / Н. П. Волкова // Навч. посіб. – К. :

ВЦ «Академія», 2006. – 256 с.

 1. Климова К.Я. Основи культури і техніки мовлення: Навч. посібник. – 2-е вид., випр. і доп. – К.: Ліра–К, 2006. – 240с.

 2. Стахів М.О. Український комунікативний етикет : навч.- метод. посіб. / М.О. Стахів. – К. : Знання, 2008. – 245 с.

 3. Шкуратяна Т., Шевчук С. Сучасна українська літературна мова. Модульний курс : Навч. посіб. –К.: Вища школа, 2007.– 823с.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота

Форма звітності: ____ Залік_____

Мова навчання:  українська

Розглянуто на засіданні кафедри « 11 »__жовтня 2016 р. Протокол №_3_____

Завідувач кафедри ________________________ доц. Мачинська Н.І.

Затверджено на Вченій раді факультету «15»_листопада 2016 р. Протокол №_3___Декан факультету педагогічної освіти ________________________ доц. Герцюк Д.Д.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал