Кафедра дошкільної І початкової освіти Спеціальність «Початкова освіта» Викладач: доцент Єнгаличева І. В. Назва навчальної дисципліни «сімейна педагогіка»



Скачати 147.96 Kb.
Дата конвертації22.12.2016
Розмір147.96 Kb.
Кафедра дошкільної і початкової освіти

Спеціальність «Початкова освіта»

Викладач: доцент Єнгаличева І. В.

Назва навчальної дисципліни «СІМЕЙНА ПЕДАГОГІКА»

Метою викладання навчальної дисципліни “Сімейна педагогіка” є розкрити сучасні наукові основи процесу сімейного виховання, його закономірності, принципи організації, методи та засоби, особливості, сформувати у студентів певні вміння та навички консультування батьків з питань сімейного виховання.

Завдання: ознайомити студентів з роллю сім’ї у розвитку дитини, правилами поведінки у сім’ї, виховання дітей; визначити шляхи і засоби вдосконалення й виховання певних якостей і вмінь майбутніх батьків.

ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарське заняття № 1.

Тема 1.1. Педагогіка сімейного виховання в системі педагогічних наук

Зміст практичного заняття

1. Предмет педагогіки сімейного виховання.

2. Завдання та методи сімейної педагогіки.

3. Джерела сімейної педагогіки.

4. Етнопедагогіка про важливість батьківського виховання.

5. Зв’язок педагогіки сімейного виховання з іншими науками.



Семінарське заняття № 2.

Тема 1.2. Сім’я – один з основних інститутів виховання

Зміст практичного заняття

1. Визначення сім’ї. Поняття про сім’ю як малу соціальну групу.

2. Виникнення сім’ї. Поняття родини, роду.

3. Особливості та перспективи розвитку сучасної родини.

4. Законодавство України про шлюб і сім’ю, права та обов’язки батьків щодо виховання дітей.

5. Особливості виховання дітей в українській родині.

6. Характеристика основних тенденцій виховання дітей у родині.

7. Українські класики про виховання дітей.

8. Аналіз світового досвіду щодо практики родинного виховання.

Семінарське заняття № 3.

Тема 1.3. Функції сучасної сім’ї

Зміст практичного заняття

1. Зміст виховної функції сім’ї.

2. Матеріально-економічна функція.

3. Житлово-побутова функція.

4. Репродуктивна функція.

5. Комунікативна функція. Психологічний клімат сім’ї.

6. Виховна функція. Криза сучасної виховної функції сім’ї, її ознаки.

7. Рекреативна функція.

8. Функція психологічного захисту

Розділ 2.

Суб’єкти процесу сімейного виховання

Семінарське заняття № 4.

Тема 2.1. Типи сімей та їх вплив на формування особистості дитини

Зміст практичного заняття

1. Типи родин залежно від виконуваних ними функцій.

2. Типології сім’ї на основі особливостей спілкування і міжособистісних стосунків.

3. Типологізація родин на основі аналізу наслідків впливу на формування соціальних навичок дитини.



Семінарське заняття № 5.

Тема 2.2. Роль батьків та близьких родичів у вихованні дитини

Зміст практичного заняття

1. Характеристика механізмів виховання.

2. Батько і мати як вихователі. Авторитет батьків.

3. Роль інших членів родини у вихованні дітей (бабуся та дідусь).

4. Традиції сімейного виховання.

5. Особливості поведінки дорослих з дітьми в сім’ї.

6. Принципи виховання в сім’ї.

7. Загальні проблеми поведінки дітей (агресивність, неконтактність, регрес у поведінці, страхи та фобії, ревнощі тощо).

8. Взаємини між дітьми в сім’ї.

Семінарське заняття № 6.

Тема 2.3. Організація виховної діяльності в родинні

Зміст практичного заняття

1. Поняття про виховний потенціал сім’ї.

2. Особливості виховання єдиної дитини.

3. Виховання близнят.

4. Діти у прийомній сім’ї.

5. Поняття про батьківську взаємодію.

6. Стилі батьківської поведінки.

7. Характеристика середовища сім’ї.

8. Взаємини між батьками та їх вплив на дітей.

9. Причини конфліктів між батьками та між батьками й дітьми.

10. Поняття про виховне середовище сім'ї та його складові.

11. Сучасні іграшки та ігри дітей.



Семінарське заняття № 7.

Тема 2.4. Основні напрямки сімейного виховання

Зміст практичного заняття

1. Збереження фізичного та психічного здоров’я дитини в сім’ї.

2. Організація ігрової діяльності в сім’ї.

3. Мета, завдання, зміст та засоби розумового виховання в сім'ї.

4. Мета, завдання, зміст та засоби морального виховання в сім'ї

5. Мета, завдання, зміст та засоби естетичного виховання в сім'ї.

6. Мета, завдання, зміст та засоби трудового виховання в сім'ї.

7. Мета, завдання, зміст та засоби економічного виховання в сім'ї.



Семінарське заняття № 8.

Тема 2.5. Методика сімейного виховання

Зміст практичного заняття

1. Вплив родини на розвиток особистості дитини. Умови ефективного сімейного виховання.

2. Завдання, зміст і методика виховання дітей в родині.

3. Методи сімейного виховання



Семінарське заняття № 9.

Тема 2.6. Проблемна сім’я як об’єкт соціальної роботи

Зміст практичного заняття

1. Соціально-педагогічна діяльність соціального педагога в роботі з родиною. Її мета, завдання соціальних служб для молоді у роботі з сім’єю.

2. Програма допомоги родині. Взаємодія соціального педагога з соціальними службами, організаціями і установами.

3. Напрями та зміст роботи соціального педагога з проблемними сім’ями.


САМОСТІЙНА РОБОТА

 1. Складіть тлумачний словничок сімейно-родинних відносин та стосунків в українській сім’ї.

 2. Підберіть фольклорний матеріал, в якому розкривається роль та значення сімейного виховання в житті людини.

 3. Підготуйте виступ, який розкриває суть одного-двох визначень поняття «педагогіка сімейного виховання».

 4. Розробіть програму дотримання доцільних народно-педагогічних традицій у вихованні дитини в сучасній сім’ї.

 5. Напишіть педагогічний твір на тему: “Традиції виховання у власній родині”.

 6. Ознайомтесь із законодавчими матеріалами про шлюб, сім’ю, права та обов’язки батьків щодо виховання дітей в Україні.

 7. Створіть образні моделі різних типів сучасної сім’ї.

 8. Представте схему основних функцій батьків і дітей в різні періоди формування сімейних стосунків.

 9. Складіть текст консультації батьків на тему: «Як підготувати дитину до появи малюка в сім'ї» або «Тактика формування позитивних стосунків між старшими і молодшими дітьми» (на вибір).

 10. Підготуйте виступ про особливості виховання обдарованої дитини в сім'ї.

 11. Підготуйте виступ про труднощі, помилки батьків у вихованні і типи неправильного виховання в сім'ї.

 12. Підготуйте виступ про особливості виховання дітей у повних, неповних і заміщених сім'ях.

 13. Прочитайте “Книгу для батьків” А. С. Макаренка.

 14. Законспектуйте висловлювання класиків про необхідність виховання дітей всіма членами родини.

 15. Створіть модель типів батьківського авторитету.

 16. Візьміть інтерв’ю у батьків (із зазначенням типу сім’ї) про їхні стратегії виховання дітей у сім’ї.

 17. Підберіть (за анотаціями) перелік книг (7–10 найменувань), які, на вашу думку, мають бути настільними в сім’ї (для конкретного віку дитини).

 18. Підготуйте виступ про підготовку майбутніх матерів до народження дитини та пренатальну педагогіку.

 19. Проаналізуйте досвід виховання єдиної дитини у знайомій вам сім’ї.

 20. Підготуйте текст консультації для батьків: “Як підготувати дитину до появи в сім’ї малюка”.

 21. Підберіть діагностичні методики визначення впливу сімейного середовищі на формування рис характер дитини.

 22. Проведіть спостереження за рольовими іграми дітей.

 23. Підготуйте виступ на тему «Вимоги у сімейному вихованні».

 24. Підготуйте виступ про роль заохочення у сімейному вихованні.

 25. Зробіть добірку різних видів ігор (2-3) для дітей різного віку.


ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

 1. Спираючись на працю П. Ф. Лесгафта «Семейное воспитания ребенка и его значение» (М., 1991) випишіть принципи сімейного виховання (їх автор називає «главные основания» вони представленні у главі «Семейная жизнь ребенка»), відмітьте, які принципи можна порекомендувати сучасним батькам.

 2. Підберіть приказки про сім’ю, домашнє виховання та визначіть які з них можуть зрозуміти старші дошкільники. Придумайте педагогічну ситуацію (бесіда із дитиною, гра на побутову тему, показ інсценування, розглядання ілюстративного матеріалу тощо) у якій доцільно використовувати відповідну приказку та проаналізуйте свою відповідь.

 3. Прочитайте одну із книг, де представлений досвід сімейного виховання (В. С. Мухиной, Н. А. Менчинской, Б. А. и Л. А. Никитиніх, В. К. Маховой), спробуйте визначити основні напрямки, методи та засоби виховання дитини, оцініть їх ефективність.

 4. Пригадайте художні твори, в яких дається характеристика сім’ї, різних поколінь, внутрісімейних відносин тощо.

 5. Наведіть приклад, коли ви мали позитивний вплив на взаємовідносини у сім’ї, виступаючи як вихователь своїх близьких людей (батьків, бабусі, дідуся, брата, сестри). Кого із членів родини ви вважаєте головним вихователем? Чому?

 6. Які ваші інтереси, захоплення, здібності допоможуть зробити дозвілля вашої сім’ї змістовним, цінним у педагогічному відношенні?

 7. Прочитайте книгу Г. Т. Хоментаускас «Семья глазами ребенка» (М., 1989) та напишіть текст консультацій для батьків на одну із наступних тем:

 8. а) Як готовити дитину до появи у сім’ї малюка;

 9. б) Тактика формування позитивних взаємовідносин між старшими та молодшими дітьми.

 10. Напишіть міні-твір на тему «Мій дім».

 11. Випишіть декілька приказок, в яких відображені сімейні звичаї, відмітьте, які з них доцільні у сучасних умовах, а які здаються застарілими.

 12. Користуючись відповідною літературою складіть:

 13. а) Вимоги до раціонального харчування дитини у сім’ї;

 14. б) Педагогічні рекомендації про те, які іграшки доцільно застосовувати на протязі дошкільного віку (Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогіка. – М., 1999. – Гл. 20).

 15. Розгляньте технологію першочергового навчання гри (Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогіка. – М., 1999. – Гл. 16).

 16. Ознайомтеся із книгою Короткова Н. А., Михайличенко Н. Я. Как играть с ребенком. – М., 1990. Випишіть найбільш цікаві, з вашої точки зору, рекомендації батьків про формування у дітей ігрової діяльності.

 17. Підберіть забавлянки, потішки, колискові пісні, які супроводжують повсякдене життя дитини у сім’ї.


ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

1. Особливості виховання в українській родині.

2. Родинні зв’язки у сім’ї.

1. Основа авторитету батька й матері.

2. Традиції виховання хлопчика та дівчинки в українській родині.

3. Погляди на сімейне виховання Ж.-Ж. Руссо.

4. Материнська школа Я. А. Коменського.

5. Погляди на сімейне виховання К. Д. Ушинського.

6. Батьківська педагогіка В. О. Сухомлинського.

7. Система сімейного виховання у сім’ї Нікітіних.

1. Формування стосунків між батьками та дітьми.

2. Як ми спілкуємося в сім’ї.

1. Батькам — про дитячі страхи.

2. Негативний вплив на дітей вживання алкоголю батьками.

3. Про стосунки з старшими дітьми (дитина серед дітей).

4. Розвиток емоцій і почуттів у дітей.

5. Виховання дитини в родині, яка складається з кількох поколінь.

6. Як зайти ключик до серця дитини.

7. Чому батьки не розуміють дітей?

8. Ні — насильству над дітьми.

1. Організація вільного часу в родині.

2. Спільні прогулянки батьків і дітей.

3. Значення єдності вимог до дитини з боку суспільного навчального закладу і родини.

4. Як організувати день дитини вдома.

5. Як святкувати день народження дитини.

6. Посієш звичку — пожнеш характер (про роботу щодо позбавлення негативних звичок у дітей).

1. Валеологічне виховання дітей у сім’ї.

2. Шляхи залучення старших дошкільників до домашньої праці.

3. Грайтеся разом з дітьми.

4. Як виховувати у дитини художній смак.

5. Співи в житті маленької дитини і підбір пісень для дітей.

6. Які іграшки та книги купувати дитині.

7. Як організувати домашні вечори для дітей.

8. Статеворольове виховання у сім’ї.

9. Бюджет сім’ї і залучення дітей до ведення домашнього господарства.

10. Виявлення і розвиток у дітей творчих задатків.

11. Про використання в сім’ї телевізора та комп’ютера для дітей.

12. Розумове виховання дітей вдома.

13. Навчіть дитину міркувати й спілкуватися.

14. Система загартувальних заходів — основа фізичного виховання дітей


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Педагогіка сімейного виховання як педагогічна дисципліна, її предмет та завдання.

 2. Зв'язок педагогіки сімейного виховання з іншими науками та джерела її розвитку.

 3. Сімейне виховання у народній педагогіці.

 4. Специфічні ознаки сімейного виховання, його відмінність від суспільного.

 5. Система родинного виховання за Г. Ващенком.

 6. А.С. Макаренко про проблему змісту виховання в сім'ї.

 7. Батьківська педагогіка В.О. Сухомлинського як основа сучасної теорії та практики сімейного виховання.

 8. Мета та зміст виховної функції сім'ї.

 9. Виховний потенціал сім'ї, фактори, які впливають на нього. Шляхи підвищення виховного потенціалу сім'ї.

 10. Структурна та психологічна деформації сім'ї, їх вплив на процес сімейного виховання.

 11. Особливості виховання дитини у неповних та заміщених сім'ях.

 12. Система виховання у однодітних та багатодітних сім'ях.

 13. Виховання близнюків. Виховання обдарованих дітей.

 14. Проблеми виховання дітей у сучасній молодій сім'ї.

 15. Типи неправильного виховання, помилки батьків у вихованні.

 16. Батьки – перші природні вихователі дитини. Авторитет, особистий приклад, педагогічний такт батьків.

 17. Відповідальність матері, її роль у виховання дітей.

 18. Роль батька у вихованні дитини. Особливості батьківської взаємодії з дітьми (у порівнянні з материнською).

 19. Роль бабусь і дідусів, інших дорослих членів сім'ї у формуванні особистості дитини. Розподіл обов’язків у сім'ї щодо здійснення виховної функції.

 20. Ставлення дітей до сім'ї, в якій вони виховуються. Фактори, що зумовлюють формування моделі власної сім'ї.

 21. Особливості виховання хлопчиків у сім'ї.

 22. Особливості виховання дівчаток у сім'ї.

 23. Особливості сімейного виховання дітей дошкільного віку.

 24. Особливості сімейного виховання дітей молодшого шкільного віку.

 25. Особливості сімейного виховання дітей підліткового віку.

 26. Особливості виховання дітей старшого шкільного віку.

 27. Мета та завдання сучасної сім'ї у вихованні дітей. Принципи сімейного виховання.

 28. Виховне середовище сім'ї. Дитяча субкультура. Сучасні іграшки.

 29. Організація ігрової діяльності дитини в сім'ї.

 30. Методи сімейного виховання: вимоги. Прямі та непрямі вимоги. Стилі пред'явлення вимог.

 31. Методи сімейного виховання: приклад батьків, заохочення, покарання. Вербальні та невербальні виховні впливи на дитину. Залежність вибору і застосування методів виховання в сім'ї від визначених батьками виховних пріоритетів.

 32. Моральне виховання дітей у сім'ї: мета, зміст, засоби. Опора батьків у моральному вихованні дітей на загальнолюдські моральні цінності. Сучасні зміни шкали сімейних цінностей.

 33. Роль сімейних традицій у моральному вихованні дітей. Виховання духовності і релігійне виховання в сім'ї.

 34. Правове виховання дітей у сім'ї: мета, зміст, засоби.

 35. Інтелектуальне виховання дітей у сім'ї: мета, зміст, засоби.

 36. Організація навчальної діяльності дітей у домашніх умовах. Формування позитивних мотивів навчання. Форми і методи допомоги батьків у навчальній діяльності дітей.

 37. Домашнє читання. Формування у дітей культури читання.

 38. Роль телебачення у сімейному вихованні.

 39. Організація роботи дітей на комп’ютері у домашніх умовах.

 40. Естетичне виховання дітей у сім'ї: мета, зміст, засоби.

 41. Роль батьків у залученні дітей до різних видів художньої творчості. Спільна творча діяльність батьків і дітей.

 42. Організація дозвілля сім'ї. Сімейні свята. Домашній театр.

 43. Фізичне виховання дітей у сім'ї: мета, напрями, зміст, засоби. Трудове виховання дітей у сім'ї: мета, зміст, засоби.

 44. Трудове виховання дітей в сім'ї. Трудові доручення і основні види домашньої роботи дітей.

 45. Особливості організації трудової діяльності дитини в сім'ї. Спільна трудова діяльність батьків і дітей.

 46. Допомога батьків старшокласникам у професійному самовизначенні.

 47. Економічне виховання дітей у сім'ї: мета, зміст, засоби. Кишенькові гроші дитини.

 48. Екологічне виховання дітей у сім'ї: мета, зміст, засоби. Взаємозв’язок естетичного, інтелектуального та екологічного виховання.

 49. Статеве виховання дітей у сім'ї: мета, зміст, засоби. Взаємозв’язок морального та соціально-гігієнічного аспектів статевого виховання.

 50. Нова філософія взаємодії сім'ї та виховних інститутів. Підготовка дітей до дошкільного закладу.

 51. Підготовка дітей до школи.

 52. Педагогічна культура батьків: її суть, компоненти, ознаки виявлення, рівні сформованості.

 53. Шляхи формування та підвищення педагогічної культури батьків.

 54. Роль виховних інститутів у підвищенні педагогічної культури сім'ї.

 55. Форми педагогічної просвіти батьків, їх зміст, організація і методика проведення.


БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Зверева О. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание / О. А. Зверева, А. Н. Ганичева. – М.: Академия, 2000.

 2. Кравченко Т. В. Допомога батькам у вихованні дітей / Т. В. Кравченко, І. М. Трубавіна. – К.: Держсоцслужба, 2005. – С.23 – 27.

 3. Родинна педагогіка: Навч.-метод. посіб. / За ред. А. А. Марушкевич. – К. : Видавець ПАРАПАН, 2002. – 216 с.

 4. Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка / М. Г. Стельмаховича. – Навч. посіб. – К. : ІСДО, 1996. – 288 с.

 5. Шнейдер Л. Б. Психология семейных отношений / Л. Б. Шнейдер. – М., 2000. – 357 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал