Кафедра дошкільної І початкової освіти дошкільна освіта основи валеології мета викладання дисципліниСкачати 105.78 Kb.
Дата конвертації19.12.2016
Розмір105.78 Kb.
КаФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ

Мета викладання дисципліни: Ознайомити студентів з основними складовими здоров’я людини, встановити сутність здорового способу життя, надати майбутнім вчителям необхідного мінімуму знань з теорії й практики формування, збереження та зміцнення здоров’я. Озброїти вчителя початкових класів технологіями навчання здорового способу життя

Завдання викладання дисципліни:

 • Методичні: Формування фундаментальних концептуальних основ валеології, на яких базується цілісна система організації оздоровчих педагогічних технологій, спрямованих на формування ціннісного ставлення до власного здоров’я , дієвого підходу до його збереження і зміцнення, оптимальної організації навчання і праці, поведінкової стратегії, етичного відношення до себе, інших, оточуючого світу. Озброїти вчителів початкових класів технологіями навчання здорового способу життя.

 • Пізнавальні: Засвоїти комплекс валеологічний знань, переосмислити і усвідомити їх з точки зору професійного і життєвого досвіду; дати майбутнім вчителям початкових класів необхідну теоретичну і практичну підготовку щодо методики ознайомлення учнів з основами формування мотивації здорового способу життя.

 • Практичні. Створення стійкої мотивації до ведення здорового способу життя майбутніх педагогів, що дозволить їм у своїй професійній діяльності разом з фахівцями-валеологами здійснювати скоординований вплив на формування поведінкової оздоровчої стратегії і тактики підростаючого покоління.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: Студенти повинні

знати складові здоров’я людини; вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на здоров’я, позитивні та негативні тенденції його формування; сучасні підходи до характеристики фізичного здоров’я; шляхи впливу на здоров’я правильного харчування; особливості світогляду людини як валеологічної проблеми, методику проведення роботи, щодо формування, зміцнення та збереження здоров’я;

уміти: діагностувати стан стомлення; запобігати настання перевтоми; проводити оздоровчу роботу, загартування; запроваджувати в життя основи раціонального харчування; сприяти підвищенню стійкості до стресів; проводити заходи, щодо формування, зміцнення та збереження здоров’я.

ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль 1.

Проблеми здоров’я в житті людини

Лабораторно-практична робота № 1

Тема: Реалізація змістових ліній освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура” ДСПЗО в програмах та підручниках 1-2 класів.(3 год)

Мета: поглибити знання студентів змісту ДСПЗО, удосконалювати навички роботи з літературою, навчальними програмами та підручниками.

Обладнання: навчальні програми для початкової школи, підручники “Основи здоров’я” для 1-2 класів.

Теоретична частина:

 1. ДСПЗО – документ, що визначає основні напрями початкової освіти в Україні. Які освітні галузі виділяють у ДСПЗО?

 2. Дати характеристику освітній галузі галузі “Здоров’я і фізична культура” у ДСПЗО.

 3. Охарактеризуйте змістові лінії освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура”.

Практичні завдання:

1. Зробіть аналіз пояснювальної записки для програми “Основи здоров’я”. 1. Проаналізуйте програми 1-2 класів та виявіть реалізацію змістової лінії:

І варіант: “Людина та її здоров’я”

ІІ варіант: “Фізична складова здоров’я”

ІІІ варіант: “Соціальна складова здоров’я”

ІV варіант: “Психічна та духовна складові здоров’я” 1. Проаналізуйте підручники для 1-2 класів та виявіть реалізацію змістової лінії:

І варіант: “ Соціальна складова здоров’я”

ІІ варіант: “Психічна та духовна складові здоров’я”

ІІІ варіант: “ Людина та її здоров’я”

ІV варіант: Фізична складова здоров’я”Лабораторно-практична робота № 2

Тема: Реалізація змістових ліній освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура” ДСПЗО в програмах та підручниках 3-4 класів. (3 год)

Мета: поглибити знання студентів змісту ДСПЗО, удосконалювати навички роботи з літературою, навчальними програмами та підручниками.

Обладнання: навчальні програми для початкової школи, підручники “Основи здоров’я” для 1-4 класів.

Теоретична частина:

1. Охарактеризувати основні завдання освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура”.

2. Структурні компоненти змісту освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура”.

3. Принципи структурування змісту освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура”.Практичні завдання:

 1. Проаналізуйте програми 3-4 класів та виявіть реалізацію змістової лінії:

І варіант: “Фізична складова здоров’я”

ІІ варіант: “Соціальна складова здоров’я”

ІІІ варіант: “Психічна та духовна складові здоров’я”

ІV варіант: “Людина та її здоров’я” 1. Проаналізуйте підручники для 3-4 класів та виявіть реалізацію змістової лінії:

І варіант: “Психічна та духовна складові здоров’я”

ІІ варіант: “Людина та її здоров’я”

ІІІ варіант: “Фізична складова здоров’я”

ІV варіант: “Соціальна складова здоров’я”Лабораторно-практична робота № 3.

Тема: Розробка фрагментів уроків з основ здоров’я у 1-2 класах.

(3 год)

Обладнання: Навчальні програми для початкової школи, підручники “Основи здоров’я” для 1-2 класів.

Теоретичні питання:

 1. Мета і завдання курсу “Основи здоров’я” в 1-2 класах.

 2. Розкрийте поняття про “методи валеологічного навчання”.

 3. Класифікація методів валеологічного виховання.

Практичні завдання:

 1. Розробити фрагмент уроку в якому використати метод розповідь:

I варіант: 1 клас, ст. 14, тема: “Розпорядок дня”;

2 клас, ст. 4, тема: “Значення здоров’я”.

II варіант: 1 клас, ст. 20, тема: “Будь чистим та охайним”;

2 клас, ст. 40, тема: “Ти спілкуєшся”.

2. Розробити фрагмент уроку в якому використати метод концептуальна карта (опорна схема):

I варіант: 2 клас, ст. 4, тема: “Значення здоров’я”.

II варіант: ст. 16, тема: “Здоров’я і харчування”.
Лабораторно-практична робота № 4.

Тема: Розробка фрагментів уроків з основ здоров’я у 3-4 класах.

(3 год)

Обладнання: Навчальні програми для початкової школи, підручники “Основи здоров’я” для 3-4 класів.

Теоретичні питання:

1. Мета і завдання курсу “Основи здоров’я” в 3-4 класах.

2. Принципи відбору змісту навчального матеріалу курсу “Основи здоров’я” в 3-4 класах.

Практичні завдання:


 1. Розробити фрагмент уроку в якому використати метод спостереження:

I варіант: 3 клас, ст. 82, тема: “Ти на екскурсії”;

4 клас, ст. 98, тема: “Безпека руху пішоходів”.

II варіант: 3 клас, ст. 91, тема: “Природні лиха”;

4 клас, ст. 9, тема: “Що впливає на здоров’я”.

2. Скласти перелік запитань для бесіди-пояснення:

I варіант: 1 клас, ст. 31, тема: “Рух і здоров’я”;

2 клас, ст. 42, тема: “Корисні та шкідливі звички”.

II варіант: 1 клас, ст. 44, тема: “Сім’я і здоров’я”;

2 клас, ст. 25, тема: “Знайомі та незнайомі”.

САМОСТІЙНА РОБОТА


 1. Культура здоров’я українців: традиції, вірування, обереги.

 2. Валеологічні основи статевого виховання дітей.

 3. Антропічні порушення біосфери Землі і здоров’я людини.

 4. Здоров’я як складова особистого інтересу людини в умовах інформаційного суспільства.

 5. Особливості захворюваності населення України:

а) загальні тенденції і детермінанти здоров’я населення України;

б) основні показники захворюваності підлітків;

в) інвалідизація населення України;

г) професійні захворювання. 1. Здоров’я дитини як світова проблема, шляхи її вирішення.

 2. Роль фітопрепаратів у профілактиці захворювань та оздоровленні людини.

 3. Організація валеологічної служби в школі і дошкільному навчальному закладі.

 4. Технологія поетапного формування валеологічний понять

 5. Технології культивування здорового способу життя людини

 6. Навчання здорового способу життя на засадах розвитку навичок.

 7. Система організації Європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю.

 8. Співпраця між школою та батьками з питань формування здоров’я дітей.

 9. Здоров’язберігаючі технології в навчальному процесі.

 10. Синдром хронічної втоми та його профілактика.

 11. Психовалеологія та її застосування у ДНЗ

 12. Раціональне харчування та шляхи його впровадження у ДНЗ

 13. Рухова активність і здоров'я людини.

 14. Психовалеологія і аутогенне тренування.

 15. Методи психічної релаксації.

 16. Шкідливі звички і валеологія.

 17. Здоров'я нації, порівняльна характеристика за останні 10 років

 18. Сучасна людина та її хвороби.

 19. Конституція людини та її здоров'я.

 20. Шляхи підтримки імунітету і його роль у збереженні здоров'я

 21. Емоції і здоров'я особистості.

 22. Демографічна ситуація в Україні та світі.

 23. Валеологічна служба в школі.

 24. Виховання у дітей імунітету до паління та вживання наркотиків.

 25. Оздоровчий вплив фізкультури та спорту.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Творчий проект «День здоров’я в дитячому навчальному закладі»ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

«Основи валеології»


 1. Дайте визначення предмету валеологія, форми і методи предмету

 2. Опишіть негативні наслідки стресу. Як їх попередити?

 3. Доведіть необхідність дотримування дієти і голодування.

 4. Охарактеризуйте місце валеології в системі наук.

 5. Опишіть фактори впливу на тривалість життя людини.

 6. Обгрунтуйте необхідність проведення очистки організму.

 7. Які джерела та історія розвитку валеології.

 8. 0пишіть причини невротизації населення України.

 9. Охарактеризуйте необхідність вітамінів у харчуванні і наведіть їх джерела.

 10. Обґрунтуйте основні проблеми валеології.

 11. Дайте характеристику екзогенних і ендогенних факторів здоров'я.

 12. Доведіть суть поняття «адаптація», її прояви і залежність від резервів організму людини.

 13. Поясніть поняття здоров'я та хвороба, норма та патологія.

 14. Назвіть призначення, позитивні і негативні особливості вживання білків, жирів і вуглеводів у раціональному харчуванні.

 15. Опишіть особливості роботи валеолога та валеологічної служби в школі.

 16. Дайте визначення предмету валеологія, форми і методи предмету

 17. Опишіть негативні наслідки стресу. Як їх попередити?

 18. Доведіть необхідність дотримування дієти і голодування.

 19. Охарактеризуйте місце валеології в системі наук.

 20. Опишіть фактори впливу на тривалість життя людини.

 21. Обгрунтуйте необхідність проведення очистки організму.

 22. Які джерела та історія розвитку валеології.

 23. 0пишіть причини невротизації населення України.

 24. Охарактеризуйте необхідність вітамінів у харчуванні і наведіть їх джерела

 25. Обґрунтуйте основні проблеми валеології.

 26. Дайте характеристику екзогенних і ендогенних факторів здоров'я.

 27. Доведіть суть поняття «адаптація», її прояви і залежність від резервів організму людини.

 28. Поясніть поняття здоров'я та хвороба, норма та патологія.

 29. Назвіть призначення, позитивні і негативні особливості вживання білків, жирів і вуглеводів у раціональному харчуванні.

 30. Опишіть особливості роботи валеолога та валеологічної служби вдошкільному закладі.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Аршавский И.А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития. – М., 1982. – 270 с.

 2. Баранов В.И. В мире оздоровительной физкультуры. – К., 1983. – 119 с.

 3. Булич Е.Г., Муравйова І.В. Валеологія. Теоретичні основи валеології. – К., 1997. – 224 с.

 4. Валеологія: Навч. Посібник для студентів вищих закладів освіти: В 2 ч. /В.І.Бобрицька, М.В,Гриньова та ін.; за ред. В.І.Бобрицької. – Полтавт: “Скайтек”, 2000. – Ч. 1. – 146 с.

 5. Вілков В.Ю. Людина і світ. – К., 1995. – 176 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал