Історія української літератури. Дуже короткоСкачати 51.93 Kb.
Дата конвертації06.12.2016
Розмір51.93 Kb.
Історія української літератури.

Дуже коротко.

Дуже стислий виклад усієї історії української літератури. По ньому, звичайно, до ЗНО не підготуєшся, але отримати базові знання та повторити уже вивчений матеріал можна. У даній статті історія літертури поділена хронологічно на декілька розділів, у яких описане тільки найголовніше з тих періодів


ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Літературознавство як наука. Основні і допоміжні дисципліни літературознавства. Предмет і зміст літератури. Специфіка художньої літератури. Творча лабораторія письменника. Творча історія твору. Світогляд і творчість. Літературний твір як художня цілість. Зміст і форма твору. Тема, ідея, проблема. Питання про пафос, види пафосу. Поетика як наука на межі лінгвістики та літературознавства. Загальні проблеми поетики. Трактати з поетики. Сюжет та композиція твору. Сюжет і фабула, співвідношення. Поетична мова. Художня лексика. Поетичні тропи. Поетичний синтаксис. Звукова організація поетичної мови. Метрика. Ритміка організація вірша. Рима. Строфа. Історія розвитку версифікації в різних країнах. Антична (метрична), силабічна, силабо-тонічна системи віршування. Фольклорне віршування. Павзник. Верлібр. Історико-літературний процес. Роди художньої літератури. Проблеми жанру. Історична еволюція жанрів. Проблема стилю. Літературні напрями та течії.Історія української літератури Х-ХVІІІ ст.

Історія дослідження літератури середньовіччя. Література Київської Русі як література монументалізму та орнаменталізму. Ренесанс та Бароко в українській літературі ХІ-ХVІІІ ст. Перекладна література України-Русі та її роль у становленні української літератури ХІ-ХVІ ст. Розпад Київської Русі та татаро- монгольська навала. Переорієнтація літератури на західні джерела. Полемічна література – вершина ренесансної прози в Україні та предтеча бароко. Ренесансно-барокове віршування: Павло Русин з Кросна; творчість С.-Ф. Кленович. Доба Бароко в Україні. Періодизація літературно бароко: раннє (кінець XVI – 20-ті роки XVII); зріле бароко (30-ті роки XVI ст. – 10-ті рр. XVIII ст.); пізнє бароко (20-90-ті роки XVIII ст. – перша половина ХІХ ст.). Бароко як літературознавча категорія. Харківська та інші наукові школи дослідження бароко в Україні. Григорій Сковорода та Василь Довгович.Історія української літератури першої половини ХІХ століття

Періодизація. Становлення нової української літератури в контексті національного відродження. Основні ідейно-естетичні напрями (просвітительський реалізм, сентименталізм, пре романтизм, романтизм, реалізм). Становлення нової української поезії. «Енеїда» І. П. Котляревського як явище просвітительської орієнтації. «Пісня на новий 1805 год», «Ода Сафо». Становлення нової української драматургії. «Наталка Полтавка», «Москаль-чарівник» І. П. Котляревського. Розвиток жанру байки в першій половині ХІХ ст. Найпоширеніші її різновиди. Байки П. П. Білецького-Носенка, П.П. Гулака-Артемовського, Л. Боровиковського. Творчість Є. П. Гребінки. Становлення нової української прози. Творчість Г. Ф. Квітки-Основяненка. Бурлескно-реалістичні та сентиментально-реалістичні твори. Проза російською мовою. Драматургія. Романтизм як явище світового літературного процесу. Національні особливості українського романтизму. Його тематично-стильові течії, жанрове багатство. Поезія Л. Боровиковського, В. Забіли, М. Петренка. Творчість А. Метлинського. Творчість М. Костомарова. Нова література в Західній Україні. Діяльність «Руської трійці». Альманах «Русалка Дністровая». Творчість М. Шашкевича. Творчість Я. Головацького. Творчість І. Вагилевича. Творчість М. Устиновича. Культурно-національне відродження в Закарпатті. Становлення тут нової літератури. Творчість Олександра Духновича. Література 40-60-х рр.. ХІХ ст. – новий період розвитку українського письменства. Тарас Шевченко – видатний романтик. Проблема «романтизму-реалізму» Т. Шевченка в сучасному літературознавстві. Життя і творчість Т. Шевченка раннього періоду. Творчість Т.Шевченка періоду «трьох літ». Життя і творчість Т. Шевченка періоду заслання. Життя і творчість Т. Шевченка останніх років життя. Творчість Т. Шевченка в новітньому літературознавстві. Творчість П. Куліша. «Чорна рада» – перший історичний роман в українській літературі. Українське письменство першої половини ХІХ ст.. у контексті європейських культур.Історія української літератури другої половини ХІХ століття

Періодизація української літературної епохи другої половини ХІХ ст.. (50-60-ті та 70-90-ті роки). Реалізм як основний художньо-естетичний напрям в українській літературі другої половини ХІХ ст.., що співіснує з романтизмом, натуралізмом та просвітительським реалізмом. Вплив Т. Шевченка на розвиток української літератури пореформеної доби. Марко Вовчок. Новаторство «Народних оповідань». Розвиток жанрів повісті та роману. Анатолій Свидницький. Проблематика та жанрово-стильові особливості роману «Люборацькі». Поезія і проза Юрія Федьковича. Органічне поєднання романтичного і реалістичного начала. Козацький дух Олекси Стороженка. Лірика, твори для дітей, драматургія та байки Л. Глібова. Новаторські риси Глібовської байки. Дискусії в українській літературі 7-90-х років. Національна ідея у житті та творчості І. С. Нечуя-Левицького. Багатогранність його творчості. Національно-культурна діяльність Панаса Мирного. Психологізм малої прози, повістей та романів. Проза Олени Пчілки. Західноукраїнські прозаїки в загальноукраїнському літературному процесі (Михайло Павлик, Наталя Кобринська). Новаторство М. Старицького – поета. Театральна діяльність та драматургія. Яків Щоголев. Розвиток жанрів вірша-портрета та пейзажної лірики. Основні мотиви та жанрово-стильові особливості поезії І. Ман жури. Національно-культурна діяльність Бориса Грінченка. Мала проза, поезія, повісті з селянського життя. Павло Грабовський. Своєрідність його лірики. Драматургія 70-90-х років. Іван Карпенко-Карий. Розвиток жанрів драми та комедії. Ознаки нової європейської драми та творчості Марка Кропивницького.Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття

Своєрідність літературного процесу кінця ХІХ – початку ХХ ст.. Вплив релігійно-філософських ідей на формування художнього мислення. Розвиток реалізму та модернізму. Головні тенденції розвитку української поезії кінця ХІХ – початку ХХ ст. Особливості розвитку прози означеного періоду. І. Франко про стару і нову школу в українській літературі. Творчість І. Франка і літературний процес кінця ХІХ – початку ХХ ст.. Новаторські риси поезії і прози І. Франка. Лірика Лесі Українки. Символізм та неоромантизм драм Лесі Українки. Модернізм та його розвиток в Україні. Стильові пошуки українського модернізму. Поезія М. Вороного, В. Самійленка. Символізм лірики О. Олеся. Проза М. Коцюбинського як синтез реалізму та імпресіонізму. Проблематика прози О. Кобилянської. Новаторство прози В. Винниченка, п’єси митця на тлі європейської драми. Своєрідність прози В. Стефаника: синтез реалізму та експресіонізму. Ліризм та фольклоризм прози Марка Черемшини. Реалістичні тенденції прози Т. Бордуляка та А. Тесленка. Особливості прози С. Васильченка.Історія української літератури першої половини ХХ століття

Літературна ситуація Українського періоду 1917 – кінця 1920-х рр.. Ідейно-політичне розмежування українських письменників після 1917 р. «Зовнішня» і «внутрішня» літературна еміграція. Тенденції розвитку поезії (П. Тичина, М. Рильський, Є. Плужник, В Сосюра). Проза М. Хвильового. Проблематика роману «Вальдшнепи». Творчість А. Головка. Політичні репресії у середовищі творчої інтелігенції. Творча спадщина Гр.. Косинки. Проза В. Підмогильного. Поетична творчість П. Тичини, М. Семенка. Творчість Ю. Яновського. Українська драматургія періоду 20-30-х рр.. Творчість М. Куліша, Я. Мамонтова, І. Кочерги та ін. Література періоду Другої світової війни. Осмислення воєнних подій у «малій» прозі. Поетична творчість періоду Другої світової війни. Загальні тенденції розвитку поезії повоєнного періоду. Проза 40-50-х рр.. Творчість О. Довженка. Драматургія 40-50-х рр..Творчість Уласа Самчука. Василя Барки. Івана Багряного. Поетичний доробок Дмитра Павличка. Творчість Ліни Костенко. Івана Драча. Василя Стуса. Історична проза Павла Загребельного. Новелістика Григора Тютюнника.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал