Історія розвитку психологічної науки. Основні тенденції розвитку психологічних явищ і знань у сучасному світі. (2 години)Сторінка8/11
Дата конвертації22.12.2016
Розмір2.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Аспірантура

Для одержання академічною ступеня доктора необхідно ще 2-4 семестри навчатися в аспірантурі й підготувати наукову працю (дисертацію). Після її захисту складають іспити із проблем, що розглядалися у дисертації.Вступ до університетів Австрії

В університети приймаються без іспитів випускники австрійських гімназій, що мають атестат зрілості. Прийом здійснюється двічі на рік - на зимовий і літній семестри. Вступні іспити проводяться лише у творчих вузах. Абітурієнти повинні надати атестат зрілості (оригінал і переклад німецькою) і успішно скласти іспит з німецької мови. Питання про прийом іноземних студентів вирішується ректором університету. Навчання для іноземних студентів платне.СИСТЕМА ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Велика Британія по праву має репутацію країни якісної класичної освіти, історія якої нараховує не одну сотню років. Вищі навчальні заклади Великої Британії поділяються натри види.

Є коледжі, що, як і університети, надають ступінь бакалавра й видають дипломи про вищу освіту. Але па відміну від університетів, вони є вузько профільними навчальними закладами в таких галузях, як живопис і дизайн, музика, театральне мистецтво, освіта.

Є політехнічні інститути, у яких зазвичай здобувають інженерні спеціальності (поступово вони підтягують рівень програм і викладання до університетських, у результаті чого межі між ними почали стиратися. Деякі інститути вже одержали статус університетів).

Є університетські коледжі, що, як правило, складовою частиною університетів. Нарешті, є класичні університети, що, як і колись, залишаються центрами академічної освіти й наукової праці.

Нині у Великій Британії налічується в цілому 102 університети, здебільшого вони державні. Тривалість навчання залежить від обраної і спеціальності й ступеня, який студент має намір одержати по завершенні освіти.

Бакалаврські прогрими розраховані в середньому на 3-4 роки навчання (в Англії в Уельсі - З роки, у Шотландії - 4 роки), після чого випускники одержують ступінь бакалавра - або звичайний, або з відзнакою. Існує кілька типів ступенів бакалавра. Чотири основних ступені: BA - це бакалавр гуманітарних наук, BSе - бакалавр природничих наук, EEng - бакалавр технічних наук , LLB - бакалавр права, ВМ - бакалавр медицини. Назви ступенів у різних університетах часом різні, існують і винятки з правил. У деяких шотландських університетах власник першого ступеня в гуманітарних науках - магістр (МА), а не бакалавр (ВА). У деяких університетах, включаючи Оксфорд і Кембридж, ВА привласнюється по гуманітарним і природничим наукам, однак кваліфікації бакалавра природничих наук (BSе) у Кембриджі немає, а в Оксфорді це учений виший ступінь. Є ступені для одержання яких необхідний ще й досвід практичної роботи, тому термін навчання відповідно зросте. Так, для одержання ступеня в галузі медицини, стоматології та архітектури потрібно навчатися до 7-ми років.

Bachelor Degree - це перший ступінь вищої освіти. Перші два роки студенти вивчають широке коло базових предметів, а потім ще два роки присвячують спеціальним дисциплінам за обраним ними профілем. Британським університетам властива гнучкість навчальних планів. Студенти мають можливість вивчати найрізноманітніші дисципліни, навіть якщо вони викладаються на різних факультетах. Навчальний процес будується на таких формах навчання, як лекції, семінари, тьюториали (індивідуальні заняття студента з викладачем) і самостійна робота. Занять у порівнянні з українською дійсністю - небагато, однак удавана воля зовсім не означає, що вчитися легко або взагалі необов’язково. Річ у тім, що англійці звикли самі контролювати свої заняття, тому наша система обліку й контролю їм ні до чого. Цей ступінь визнається у всьому світі, що дає високі шанси на успішну професійну кар’єру в будь якій країні.

Ступінь бакалавра є необхідною умовою для продовження навчання на наступному післяступеневому рівні освіти по програмі магістра і доктора.

Навчання на одержання ступеня магістра займає рік, після його одержання за три роки можна пройти навчання на ступінь доктора наук, тобто є дві великі групи програм, що ведуть до одержання ступеня магістра. Це програми, орієнтовані на дослідницьку діяльність, і навчальні програми, орієнтовані на підвищення професійного рівня по одній зі спеціалізацій. Навчальні магістерські програми організовані в такий спосіб: після 8-9ти місяців лекцій і семінарів складаються іспити, а потім студенти протягом 3-4х місяців роблять дипломний проект. За результатами іспитів і захисту дипломної роботи привласнюється ступінь магістра.Післядипломне навчання - це академічний курс на базі вищої освіти.

Післядипломні програми у Великій Британії — це програми на здобуття ступеня магістра й доктора філософії. Британська після дипломна освіта практикується в двох формах: теоретичний курс і науково-дослідний.

Ступінь магістра-дослідника часто називають магістром філософії. Щоб одержати цей ступінь, потрібно протягом 1-2-х років вести під керівництвом старшого професорсько-викладацького складу самостійну науково-дослідну роботу. За результатами цього дослідження привласнюється ступінь магістра. Як правило, студенти закінчують освіту на цьому ступені, а продовжують свою дослідницьку роботу з метою одержання ступеня доктора (доктор філософії). Більшість програм, що ведуть до одержання ступеня доктора, - це чисто дослідницькі проекти. Ніяких лекцій або навчальних семінарів зазвичай не проводиться. Зазвичай на завершення дослідницької програми йде 2-3 роки. До кінця цього періоду студент повинен опублікувати отримані результати в офіційних звітах, у наукових або спеціалізованих журналах і по опублікованим матеріалам написати дисертацію. Ступінь доктора привласнюється після успішного захисту дисертації.

Вимоги британських вузів до потенційних абітурієнтів

Наявність 12-річної середньої освіти (в України - 11-річна), вік не менше ніж 18 років, рівень знання мови не нижче IELTS 5,5 - 6,0 балів. У залежності від навчального курсу вимоги можуть варіюватися. Стандартні кваліфікаційні вимоги полягають у наступному: свідоцтво про здачу трьох іспитів А - levels GCE і чотирьох іспитів GCSE з мінімальною оцінкою С. Крім того, вступні документи подаються через централізовану систему UCAS і повинні бути оформлені відповідно до вимог цієї організації, тобто оцінки повинні бути переведені в британську систему (оцінки у Великій Британії виставляються в буквеному вираженні від А до U, і в порівнянні з нашими оцінками, мають іншу вагу, наприклад, А+10 балів, У+ 8 балів і т.д.). Заяви UCAS починає приймати 1 вересня, а закінчує в середині грудня (в Оксфорд або Кембридж до 15 жовтня).

Якщо у вас є український диплом про закінчення вищого навчального закладу, майте на увазі, що, як академічна кваліфікація, він займає проміжне положення між А - levels GCE і ступенем бакалавра. Однак у різних навчальних закладах вступні вимоги настільки різні, що з таким дипломом можна надходити і на другий, і на передостанній курс університету, і навіть на - дипломний курс на здобуття ступеня магістра.

Якщо ви відучилися мінімум рік в українському вузі, то потрібно й надати академічну довідку про прослухані курси й екзаменаційні оцінки (транскрипт) і здати тести з англійської мови IELTS (5,5 балів) або TOEFL (550 балів), але більш конкретні вимоги залежать від вузу і спеціальності, на яку ви вступаєте. У ряді випадків умовою прийому є наявність стажу роботи за спеціальністю, здача тесту GMAT та інше. Кожен факультет кожного університету має офіційну інформацію, з яких предметів повинні бути складені іспити для вступу. Наприклад, для факультету економіки Лондонської школи економіки потрібно скласти математику, економіку і статистику. Природно, що для біологічного або історичного факультетів набір предметів абсолютно інший. Важливо, що іспити А - level є єдиними по всій країні і приймаються будь-яким університетом Великої Британії.

Кожен університет визначає, з якими мінімальними оцінками претенденти пройдуть до другого туру. Наприклад, Кембридж вимагає з 4-х іспитів не менше трьох п’ятірок і однієї четвірки. А от середній університет буде задоволений усіма четвірками. У другому турі, якщо кількість претендентів залишиться більше кількості вільних місць, буде важливо, яку школу ви закінчили, рекомендації й інші документи.

Серед студентів-іноземців найбільшою популярністю користуються програми МВА (магістр ділового адміністрування). Ступінь МВА можна одержати у британських університетах, а також у більш ніж 100 бізнес-школах.СИСТЕМА ОСВІТИ ДАНІЇ

Данія є учасницею усіх головних європейських конвенцій про визнання дипломів та документів, які дають доступ до університетів. Вони використовуються для вирішення питань визнання лише після уважного дослідження повного комплекту документів позивача-іноземця. Данія має угоди про автоматичне визнання частини документів про освіту з обмеженим числом країн, а саме із скандинавськими. Найповнішу інформацію щодо можливості повного визнання атестатів та дипломів надає Данський національний інформаційний центр з академічного визнання DК-NARIС.

Для вступу до вищіх навчальних закладів Данії потрібно звернутися Посольство Королівства Данії в Україні мінімум за рік до запланованого початку навчання. Вимоги до абітурієнтів з інших країн не є жорсткішими, ніж до данців, але вони істотно залежать від того, якого типу навчання обере абітурієнт.

Передумовою вступу є наявність у абітурієнта документів про середню освіту та іспити, які в Україні дають право до вступу до університетів. Але щороку Міністерство освіти Данії встановлює кількість місць для кожного університету. Обмежень за національністю чи країною походження в Данії не існує. Університети Данії мають певний рівень автономності та самостійно встановлюють критерії та вимоги до абітурієнтів. Це можуть бути вступні тести чи іспити як додаток до відбору абітурієнтів шляхом порівняння середніх оцінок атестатів та випускних іспитів у середній школі, а також оцінок з профілюючих предметів.

Обов’язковою умовою отримання доступу до данської вищої освіти є належне знання мови. Існують інтенсивні мовні курси для іноземців, які проводяться перед кожним семестром, а в Studieskolen вони тривають у травні-червні, серпні-вересні та листопаді-грудні й закінчуються тестуванням. Запис на курси коштує 500 данських крон. Для навчання у Данії необхідно володіння англійською мовою з огляду на поширеність англомовних підручників та іншої літератури.

Українські студенти можуть здійснювати короткочасне навчання в університетах Данії протягом І-2-х семестрів на основі отримання статусу “студента-гостя". Воно застосовується як до учасників міждержавних обмінів, так і для цілком незалежних позивачів, але в усіх випадках лише для тих осіб, які вже (й успішно) навчаються у вищому закладі України не менше повного року.СИСТЕМА ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ

Вузи Німеччини можна умовно поділити на університети загального профілю і технічні, об'єднані вищі школи - технічні й професійні, а також гуманітарні вищі навчальні заклади. До складу останніх входять коледжі мистецтв, педагогічні, вузи по підготовці чиновників і священиків.

Від спеціальних вузів університети відрізняються тим, що надають право одержати ступінь кандидата і доктора наук. Крім університетів і прирівняних до них вузів, у німецькій системі вищої і освіти близько 30 років тому з’явилися спеціальні вищі навчальні заклади.

Більшість вузів Німеччини - державні. Безкоштовна освіта - головна перевага навчання в цій країні. Приватні платні університети також є, але їх небагато. Безкоштовна і при цьому якісна вища освіта залучає величезну кількість абітурієнтів із самої Німеччини й інших країн. Більше шансів вступити у тих, в кого вищий середній бал Abitur і триваліший термін чекання місця (вступ йде за списком).

Якщо немає відповідного сертифіката Ґете-інституту, складають іспит з німецької мови DSH, який треба здавати в Німеччині в тому вузі, до якого ви вступаєте. Він містить у собі письмове завдання, прослуховування тексту, постановку питань до обох завдань і співбесіду. Без відповідної підготовки скласти його складно.

Вступних іспитів у німецьких університетах немає. Винятки становлять тільки творчі спеціальності та найпрестижніші в країні спеціальності - медицина, стоматологія, філософія й ін. У вузах Німеччини можна здобути вищу освіту по більш ніж 400 спеціальностям.Навчальний процес

Навчальний рік у німецьких вузах розділений на 2 семестри: зимовий та літній. Навчання в будь-якому німецькому вузі поділяється на базовий курс і наступний за ним професійний курс, кожен тривалістю мінімум 4 семестри. Перший завершується складанням проміжних іспитів або переддипломним іспитом. У цей період навчальний план повинен включати 20 і більше годин занять на тиждень з обов’язкових предметів та семінари (кількість обов’язкових годин може змінюватися в залежності від факультету). У завершальний період навчання з’являється більше предметів на вибір.

Дані про успішність заносяться в аналог нашої “заліковки”, яка називається Scheine. Тривалість навчання у вузі - від 8-ми до 12-ти семестрів. По закінченні навчання в залежності від спеціальності і І типу вузу складається або дипломний іспит, або іспит на ступінь! магістра чи державний іспит. Як і в Україні, в Німеччині прийнято видавати диплом про вищу освіту. Його одержують випускники більшості математичних, природничих, економічних та соціально- наукових факультетів. Найбільш розповсюджений ступінь, що присвоюється після закінчення навчання на гуманітарних факультетах - магістр.

Випускники університетів мають право продовжити наукову діяльність в аспірантурі (докторантурі) і по закінченні захистити дисертацію. Закінчивши аспірантуру, можна отримати ступінь Ph (Доктора).

Багато вищих шкіл Німеччини в останні кілька років організували платні магістерські програми, що передбачають можливість навчання англійською мовою. Тривалість навчання складає 3-5 семестрів.

СИСТЕМА ОСВІТИ ГРЕЦІЇ

Державна освіта є безкоштовною. Навчальний план однаковий для державних і приватних шкіл початкової та другої ступенів освіти. Державні школи в Греції змішаного типу (спільне навчання в класах осіб чоловічої і жіночої статі) на всіх рівнях освіти.Вища освіта в Греції надається:

  1. університетами (АЕИ);

  2. навчальними закладами технологічної освіти (ТЕИ).

Визнанням і підтвердженням іноземних учених звань і наукових ступенів є ДИКАТСА. Для визнання дипломів вищих навчальних закладів необхідне рішення ІТЕ (Інститут технологічної освіти).

Навчальний процес

Програми навчання, пропоновані кафедрами інститутів технологічної освіти, включають обов’язкові і факультативні дисципліни, а також курси на вибір. Кожен семестр передбачає визначене навчальне навантаження студентів, мірою виміру якого є так звані кредити. їхня величина залежить від числа навчальних годин на тиждень і важливості курсу.

Сумарне число кредитів, які необхідно набрати студентові протягом семестру, дорівнює 30, що відповідає вимогам Європейської системи переведення студентів за кредитними годинами (ЕСТS). Останній семестр, що передбачає підготовку дипломного проекту і виробничу практику під керівництвом викладача, також оцінюється в 30 кредитів, причому 10-20 з них припадає на виконання дипломного проекту.

Навчальне навантаження протягом кожного семестру складає 750 годин, що відповідає половині від загального навантаження протягом навчального року, рівних 1500 годин. Кожен семестр навчання в інституті складається з 15-ти навчальних тижнів і 2-х тижнів екзаменаційної сесії. На початку кожного семестру при реєстрації або при відновленні студенти повинні скласти відповідно до вимог випускаючої кафедри і подати на затвердження індивідуальні плани, що відображають взаємозв’язок між обов’язковими дисциплінами і курсами на вибір.СИСТЕМА ОСВІТИ ІСПАНІЇ

Бакалаврат у вишах Іспанії охоплює 2 курси (як правило, надається можливість підготовки до університету по гуманітарним предметам, соціальним наукам). Після проходження бакалаврату, студенти можуть вступати до університету.

Для вступу у вищі навчальні заклади учні складають вступні іспити РААU, які частіше називаються Selectividad. Цей іспит проходить щороку наприкінці червня і наприкінці вересня, в один і той самий день по всій країні. Він включає тести з іспанської і з іноземної мов, а також два обов‘язкових предмети і два і предмети на вибір (гуманітарні або технічні, в залежності від вишу).

Для студентів, які старші 18-ти років, існують програми спеціальної підготовки до здачі Selectividad. Тривалість навчання - 22 тижні, з яких протягом перших 10 вивчаються іспанська мова і культура, а також ряд предметів (література, історія, основи політичного і культурного життя Іспанії), а другі 12 тижнів - безпосередня підготовка до іспитів.

У кожному університеті свій іспит, але він повинен відповідати нормам, які встановлені державою. Процедура зарахування здійснюється на основі отриманого студентом на іспиті бала, а також оцінок, отриманих у BUP. На місця в престижні університети можуть розраховувати тільки ті студенти, що одержали найвищі бали. Всім іншим рекомендується звертатися в вузи, де прохідний бал буває значно нижчим і залежить від кількості місць і кількості поданих заявок.

Одержання диплому бакалавра в принципі дає можливість вступити до університету. Але деякі університети вважають таку підготовку недостатньою і вимагають від претендента пройти додатково спеціалізований довузівський річний курс COU - курс, орієнтований на університет - аналог нашим підготовчим курсам при університетах. (Зазвичай COU необхідний для вступу до медичних вузів).

За іспанськими законами вищу освіту можуть надавати тільки університети. Вищу освіту в Іспанії можливо отримати як в державних, акредитованих Міністерством освіти Іспанії, так і в приватних університетах і у вищих навчальних закладах, що знаходяться під патронатом Римської католицької церкви. В Іспанії усього 48 університетів, 41 з яких - державний.

Іспанські університети - найстарші у світі. Найперший з них був заснований у Саламанці у 1218 році, Барселонський – у1450 році, а Гранадський - у 1526 році. До найпрестижніших державних вузів входять також - Мадридський, Севільський і Валенсіанський університети.

Іспанські вузи традиційно вважаються сильними у викладанні історії і географії, латини, філософії, фізики. З нових курсів популярністю користуються біомеханіка, інформаційні технології, екологія. Одна із сильних сторін іспанської освіти - вивчення мистецтв.

Навчальний процес

Навчання в іспанському університеті поділяється на цикли. Одиницею оцінки інтенсивності занять є “кредит”, що відповідає 10 годинам аудиторних занять. Кожен цикл оцінюється по своїй сумі кредитів. Університет має повне право самостійно складати навчальну програму в рамках визначеної суми кредитів. Зміст курсу містить у собі як обов’язкові, так і факультативні предмети, список яких затверджується Радою університету. Академічний рік в іспанських університетах розділений на два семестри. Перший триває із середини вересня до 20-х чисел грудня. Другий починається 9-16 лютого і закінчується 22-29 травня. Іспанський університетський курс вважають занадто теоретичним і не дуже спеціалізованим. В усіх університетах навчання триває досить довго: п’ять-шість років. Мова навчання - іспанська.

Університети в Іспанії називають Centro. Адміністративно вони поділяються на чотири типи навчальних підрозділів:


  • університетські факультети - вищі навчальні заклади, де вивчаються всі дисципліни, крім технічних. Там можна одержати учені ступені всіх трьох ступенів вищої освіти (бакалавр, магістр, доктор наук);

  • вищі технічні училища навпаки мають технічну орієнтацію, але так само передбачають усі три цикли вищої освіти.

  • університетські школи мають визначену професійну орієнтацію і здатні довести студента тільки лише до першого ступеню вищої освіти - бакалавра.

  • в університетах існують і особливо престижні факультети - вищі інженерні школи. Ці заклади готують архітекторів, інженерів та технологів. Тут програма більш насичена і вищим інженерним школам вдається поєднати традиції університету і реальність сучасної професійної підготовки. Щоб вступити до цих шкіл, треба пройти найсуворіший відбір. Згідно з статистикою третина першокурсників в інженерних школах залишається на другий рік, і тільки чверть тих, хто по вступає одержує дипломи.

Дипломи

Вища освіта складається з трьох циклів: перший триває три роки і закінчується присвоєнням звання Diplomado (дипломований фахівець), а випускники технічних шкіл одержують звання Ingenior Тесnісо. Другий цикл навчання, по закінченні якою присвоюється кваліфікація Licenciado, Arguitecto або Ingeniero (Vaster s Degree), може тривати 2 або 3 роки. Третій 2-річний цикл навчання готує до одержання ступеня Doctorado незалежно від спеціальності.Ступені

Бакалавр

В Іспанії ступеню бакалавра дорівнюють три основних ступені, що одержують студенти університетів по завершенні першого циклу (ступеню) навчання:

“Arguitecto Теспісо” - ступінь, який присвоюється студентам, що навчаються тільки в галузі архітектури;

“ Ingeniero Теспісо” - ступінь, який присвоюється студентам технічних спеціальностей;

“Diplomado” - ступінь, який присвоюється стдентам, що навчаються за іншими напрямками.

Магістр

В Іспанії ступеню магістра відповідає кваліфікація, що присвоюється по завершенні другого циклу навчання. У залежності від напрямку навчання це може бути:  • архітектор (“Arcuitechto”);

  • інженер (“Ingeniero Superior”);

  • ліцензіат (“Licenciado”)

Магістр - дослідник

В Іспанії зазвичай йому відповідає визначена кваліфікація “Master”, “Diplomado”, “Experto” і т.п. Він присвоюється після завершення третього циклу навчання і визначається університетом, що організував даний курс.Доктор

В Іспанії він називається так само, як і в більшості розвинутих країнах - ступінь доктора (“Doctor”). Його можна одержати, піднявшись на третій ступінь вищої освіти. Після двох років навчання необхідно надати підготовлену дисертацію на розгляд вченої ради.Післядипломна освіта

Післядипломна освіта - це додаткові 2-3 роки (у деяких вузах більше) навчання.

Варто мати на увазі, що в Іспанії деякі вузи можуть запропонувати післядипломне навчання з усіх предметів, тому треба бути готовими продовжити свою освіту в іншій провінції або місті. Важливо зазначити, що післядипломне навчання в Іспанії дає можливість залишитися в країні і працювати за спеціальністю.

Фінансова допомога і витрати на навчання

В Іспанії не існує безкоштовного навчання, хоча воно вважається досить недорогим. Одержати стипендії в Іспанії практично нереально, оскільки багато вузів просто не в змозі платити за ваше навчання. Вартість навчання в державному вузі - 700-1000 євро на рік, в приватному - від 3 до 10 тисяч євро на рік, а в магістратурі - від 1 до 7 тисяч євро на рік.

В державному університеті вартість навчання, як правило, включає заняття, користування університетською бібліотекою (за невеликі гроші вам оформлять читацький квиток), комп’ютерами, лінгафонними кабінетами, лабораторіями, підручниками і книгами. Вартість навчання залежить від обраних вами предметів і кількості кредитів, на яку ви розраховуєте.

Додатково доведеться платити за користування словниками і, якщо необхідно, за додаткові заняття з іспанської.

Вартість години індивідуального уроку приблизно 17-20 євро + витрати на проживання (з розрахунку 15 євро на день), транспорт, одяг, їжу. В Іспанії їжа недорога і якісна. За 7-12 євро можна пообідати в будь-якому ресторанчику середньої руки. Проживання (оренда квартири): у Мадриді, Барселоні - 350-400 євро на місяць, у Саламанці, Авілі 1200-300 євро на місяць.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал