Історія політичної думки україниДата конвертації09.02.2017
Розмір142 Kb.
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ

№ 1.  Один із молодих членів Русько-української радикальної партії у кінці ХІХ ст. видав публіцистичний твір, в якому намагався з позицій марксизму обґрунтувати історичну правомірність домагань українців на окрему самостійну державу. Назвіть автора.

а. Юліан Бачинський

б. Іван Франко

в. Володимир Будзиновський

г. Володимир Барвінський

№ 2.  За М. Міхновським, право на громадянство в українській державі мали:

а. тільки українці

б. всі відповіді правильні

в. українці і представники етнічних груп

г. українці, а також представники етнічних груп шляхом натуралізації

№ 3.  Хто з українських консерваторів відстоював ідею національно-військової диктатури?

а. М Міхновський

б. В Липинський

в. С Томашівський

г. В Кучабський

№ 4.  І. Франко був представником однієї з течій соціалізму:

а. ленінізму

б. громадівського

в. бакунівського

г. марксистського

№ 5.  Хто з українських мислителів відстоював ідеологію, яка ґрунтувалась на принципах волюнтаризму і фанатизму?

а. Д Донцов

б. В Кучабський

в. М Драгоманов

г. М Міхновський

№ 6.  Несумісність навіть поміркованої легальної громадсько-політичної діяльності у Наддніпрянській Україні з політичним режимом Росії скеровують його енергію на розбудову національних українських організацій в Галичині та на Буковині. Про кого йдеться?

а. М.Драгоманов

б. В.Винниченко

в. М.Міхновський

г. М.Грушевський

№ 7.  Вкажіть організацію, головними засадами якої стали: “самостійна суверенна Україна соборна, ціла й неподільна, від Сяну по Кубань, від Карпатів по Кавказ, вільна між вільними без пана й без хама, в будучому без класової боротьби, федеративна всередині, гетьман, як президент, і пан”.

а. УНДП

б. РУП


в. Української Демократично-Хліборобської Партії

г. Братство тарасівців

№ 8.  Російську абсолютну монархію Леся Українка вважала:

а. політичною системою, обмеженою законами

б. демократичною політичною системою

в. політичною системою, побудованою на насильстві й не обмеженою жодними законами

г. політичною системою, побудованою на авторитеті імператора

№ 9.  Критикуючи самодержавство в Росії, С. Подолинський ставив за мету довести необхідність його знищення. Яке твердження не вірне?

а. завоюванням трудящими політичної влади

б. еволюційним шляхом

в. утворенням соціалістичної республіки

г. революційним шляхом

№ 10.  Назвіть програмний документ Кирило-Мефодіївського товариства:

а. “Любов до істини”

б. “Руська правда”

в. “Закон Божий”

г. “Звіт законів”

№ 11.  Автором праці \"Хто такі українці і чого вони хочуть\" є:

а. М. Костомаров

б. М. Драгоманов

в. М. Грушевський

г. І. Франко

№ 12.  Що саме належить до засад націократії?

а. ідеалізм

б. патріотизм

в. самоврядність

г. фанатизм

№ 13.  Хто є автором праці “Демократичні фарисеї і націоналізм”?

а. М. Міхновський

б. Д. Донцов

в. М. Сціборський

г. С. Бандера

№ 14.  Кому належить твердження: “ Патріотизм — це почування. Це любов до батьківщини і любов до його народу (від лат. патрія — батьківщина). Націоналізм — це вольове напрямлення політичних бажань народу по лінії його практичних життєвих інтересів”?

а. Д. Донцов

б. С. Ленкавський

в. С. Бандера

г. М. Сціборський

№ 15.  Володимир Мономах відомий як автор:

а. “Повісті минулих літ”

б. “Слова о законі і благодаті”

в. “Уставу земляного”

г. “Повчання дітям”

№ 16.  Що саме належить до засад націократії?

а. надкласовість і антипартійність

б. ідеалізм

в. патріотизм

г. догматизм

№ 17.  Кому належить твердження: “Націоналізм — це напрямок вольовий, а не чуттєвий” ?

а. М. Міхновський

б. С. Ленкавський

в. Д. Донцов

г. М. Сціборський

№ 18.  Хто із перелічених авторів "сформував,— за висловом професора Колумбійського університету О. Мотиля,— цілу міжвоєнну генерацію галичан і визначив інтелектуальні категорії, якими вони керувалися в своїх оцінках дійсності"?

а. С. Ленкавський

б. С. Бандера

в. Д. Донцов

г. М. Сціборський,

№ 19.  “Тож слухайтесь брат брата, пробувайте мирно. Тепер же поручаю я, – замість себе, – стіл свій, Київ, найстаршому синові своєму, братові вашому Ізяславу. Слухайтесь його, як слухали мене. А Святославу даю я Чернігів, а Всеволоду – Переяслав, а Ігорю – Володимир, а Вячиславу – Смоленськ... І так розділив він городи, заповівши їм не переступати братнього уділу”. Цей заповіт князя Ярослава Мудрого зафіксував:

а. пряме (вотчинне) успадкування батьківських володінь

б. принцип спільного, родового володіння Рюриковичами Руссю

в. персональний принцип володіння Рюриковичами уділами Русі

г. ротацію влади, почерговість в успадкуванні князівського столу, відповідно до старшості в роді

№ 20.  Кому належить твердження: “За об'єкт своєї політичної праці беремо всю народну масу”?

а. М. Сціборський

б. Д. Донцов

в. С. Ленкавський

г. С. Бандера

№ 21.  “Усього ж паче – убогих не забувайте, але, наскільки є змога, по силі годуйте і подавайте сироті, і за вдовицю вступітесь самі, а не давайте сильним погубити людину. Ні правого, ні винного не вбивайте і не повелівайте вбити його... Якщо ж вам доведеться цілувати хрест перед братами своїми або перед будь-ким, то перше спитайте свого серця..., а поклявшись, не переступайте клятви, бо загубите душу свою”, – такі настанови своїм синам залишив:

а. Ярослав Мудрий

б. Святослав Хоробрий

в. Володимир Мономах

г. Володимир Великий

№ 22.  Назва “Україна” вперше в літописі згадана під:

а. 882 р.

б. 1189 р.

в. 1187 р.

г. 912 р.

№ 23.  Ректором Болонського університету в Італії в 1481-1482 рр. був:

а. Іван Вишенський

б. Іван Федоров

в. Кирило Терлецький

г. Юрій Дрогобич

№ 24.  Хто із перелічених авторів зі своїми ідеями, передусім, апелював до молоді, оскільки вважав, що вона уособлює в собі рух, дію і життєздатність — якості, потрібні українській нації?

а. С. Бандера

б. Д. Донцов

в. М. Міхновський

г. М. Сціборський

№ 25.  Вкажіть, кому із представників українського національного руху ХІХ ст. належать такі біографічні факти: “Член Кирило-Мефодіївського товариства, здобув освіту в Харківському університеті і після недовгого вчителювання на Волині одержав 1845 р. призначення до Київського університету. У своїх лекціях з історії, книгах він показував не лише подібність, але й відмінність “двох народностей” (російської та української), дві засади історичного розвитку: демократичну, козацьку в Україні і самодержавну, притаманну Росії”:

а. Георгій Андрузький

б. Микола Костомаров

в. Пантелеймон Куліш

г. Василь Білозерський

№ 26.  За С. Томашівським, Україною повинен правити:

а. король

б. король спільно з парламентом, сформованим із партійного і класово-станового представництва

в. великий князь

г. король спільно з верхньою палатою, в якій засідає духовенство

№ 27.  Назвіть члена Кирило-Мефодіївського товариства, автора правознавчого трактату “Ідеали держави”:

а. Георгій Андрузький

б. Олександр Тулуб

в. Пантелеймон Куліш

г. Дмитро Пильчиков

№ 28.  Назвіть програмне положення Кирило-Мефодіївського братства, яке складається з двох частин – “Головні ідеї” і “Головні правила”:

а. “Статут слов’янського товариства Св. Кирила і Мефодія”

б. “Руська правда”

в. “Ідеали держави”

г. “Книга буття українського народу”

№ 29.  Назвіть активіста українського національного руху, якому належить розроблена концепція громадівського соціалізму:

а. Олександр Русов

б. Андрій Потебня

в. Михайло Драгоманов

г. Павло Житецький

№ 30.  Відомий вчений, громадський та політичний діяч, зробив значний вплив на розвиток українського національного руху. Останні роки свого життя він провів у Болгарії на посаді професора Софійського університету. Про кого йдеться?

а. Сергій Подолинський

б. Володимир Антонович

в. Микола Зібер

г. Михайло Драгоманов

№ 31.  Назвіть регіон України, який сприймали як “український П’ємонт”:

а. Наддніпрянська Україна

б. Східна Галичина

в. Північна Буковина

г. Закарпаття

№ 32.  Вкажіть автора брошури “Ukraina irredenta”:

а. Юліан Бачинський

б. Михайло Грушевський

в. Іван Франко

г. Михайло Павлик

№ 33.  Визначте термін, який відповідає такому визначенню: “Політична течія, яка виникла в ХІХ ст. в Галичині. ЇЇ прихильники вимагали рішучих, докорінних змін”:

а. лібералізм

б. комунізм

в. соціалізм

г. радикалізм

№ 34.  Концепцію українського консерватизму створив:

а. В. Липинський

б. М. Грушевський

в. В. Винниченко

г. М. Хвильовий

№ 35.  Хто є автором визначення: “Націоналізм — це діяння в інтересах власної нації і мислення інтересами та світоглядом свого народу”?

а. М. Сціборський

б. С. Ленкавcький

в. Ю. Липа

г. Д. Донцов

№ 36.  Вкажіть прихильне відношення М.Сціборського до:

а. тоталітаризму

б. демократії

в. солідаризму

г. авторитаризму

№ 37.  Хто є автором праці "Десять заповідей українського націоналіста"?

а. С. Ленкавський

б. М. Сціборський

в. Д. Донцов

г. М. Міхновський

№ 38.  Хто із перелічених авторів, оцінюючи драматичні для української нації події 1917—1920 pp., покладає відповідальність за її поразки на "націоналізм загибелі, або провансальство", який сповідували, на його думку, М. Драгоманов, І. Франко, М. Грушевський, інші українські мислителі й громадсько-політичні діячі ліберально-демократичного спрямування?

а. Д. Донцов

б. М. Міхновський

в. С. Ленкавський

г. М. Сціборський,

№ 39.  Назвіть автора ідеології “інтегрального” (чинного) націоналізму:

а. М. Костомаров

б. В. Липинський

в. М. Грушевський

г. Д. Донцов

№ 40.  Вершиною розвитку політичної думки першої половини XIX ст. стала політична доктрина:

а. Південного товариства

б. Союзу благоденства

в. Кирило-Мефодіївського товариства

г. Демократичного товариства

№ 41.  Назвіть представника українського консерватизму:

а. Д. Донцов

б. М. Міхновський

в. С. Томашівський

г. Б. Хмельницький

№ 42.  М. Міхновський, Д. Донцов, М. Сціборський - представники:

а. націоналізму

б. соціал-демократичного напряму політичної думки

в. соціалізму

г. лібералізму

№ 43.  М. Грушевський вважав, що держава це:

а. цілісна, інтегрована сукупність політичних суб'єктів, структур і відносин, що відображає інтереси усіх політичних і соціальних сил суспільства

б. суверенний союз народу, який забезпечує інтеграцію, розробку та реалізацію загальної мети суспільства.

в. забезпечення інтеграції, розробка та реалізація загальної мети суспільства

г. суверенний союз народу, який дорогою планової діяльності, зверхніми засобами задовольняє індивідуальні і загальнолюдські солідарні інтереси в напрямку до поступового розвитку громадянства

№ 44.  Представниками автономно-федералістської концепції були:

а. М. Драгоманов, М. Грушевський

б. І. Франко, Т. Шевченко

в. М. Грушевський, І. Вишенський

г. М. Грушевський, Д. Донцов

№ 45.  Аналізуючи державу, М. Драгоманов вважав, що її суть полягає у:

а. розподілі функцій влади

б. служінні Папі

в. правах, якими наділені в ній громадяни

г. запереченні абсолютизму світської влади

№ 46.  Хто із перелічених авторів виокремлює 2 типи націоналізму: інстинктовий і свідомий?

а. С. Ленкавський

б. М. Сціборський

в. Д. Донцов

г. М. Міхновський

№ 47.  Хто був міністром культів і віросповідань Директорії УНР?

а. Ю. Липа

б. С. Ленкавький

в. Д. Донцов

г. М. Сціборський

№ 48.  Самостійницьку течію в українському національному русі Наддніпрянщини започаткував:

а. М.Грушевський

б. М.Міхновський

в. В.Винниченко

г. С.Петлюра

№ 49.  Вкажіть, яка з партій Наддніпрянської України початку ХХ ст. взяла на озброєння гасло політичної самостійності:

а. Українська демократична партія

б. Українська народна партія

в. Українська радикальна партія

г. Українська соціал-демократична робітнича партія

№ 50.  Ідеологи націонал-комунізму розглядали Україну як:

а. незалежну національну державу

б. незалежну соціалістичну республіку у складі СРСР

в. всі відповіді правильні

г. українську соціал-демократичну республіку

№ 51.  Коли проголошено створення національної держави ЗУНР?

а. 19 листопада 1918 р

б. 13 листопада 1918 р

в. 1 листопада 1918 р

г. 19 жовтня 1918 р

№ 52.  Уряд ЗУНР мав назву:

а. Державний Секретаріат

б. Українська Національна Рада

в. Президія Української Національної Ради

г. Виділ

№ 53.  С.Рудницький визнавав Україну як:

а. незалежну державу

б. всі відповіді правильні

в. суб'єкта Балто-Чорноморської федерації

г. суб'єкта будь-якого союзу за згодою парламенту

№ 54.  Теоретики демократично-народницького напряму не відстоювали такий принцип:

а. обґрунтування ідей народоправства у вигляді народно-демократичної республіки

б. розуміння українського народу як окремої культурної одиниці

в. домінування еліти у суспільстві

г. визнання народу рушійною силою історичного процесу

№ 55.  Хто із членів Кирило-Мефодіївського товариства був його основним ідеологом?

а. Т Шевченко

б. П Куліш

в. М Гулак-Артемовський

г. М Костомаров

№ 56.  Основна ідея програми Кирило-Мефодіївського товариства полягала в тому, що Україна повинна бути:

а. незалежною державою

б. автономією у складі Речі Посполитої

в. автономією у складі Росії

г. християнською республікою у складі слов'янської федерації

№ 57.  Згідно з народницькою ідеологією рушійною силою української історії є:

а. дворяни і шляхта

б. політична еліта

в. всі відповіді правильні

г. козаки і селяни

№ 58.  Згідно з ідеологією українського лібералізму, Україна має бути:

а. правовою державою

б. всі відповіді правильні

в. конфедеративним утворенням

г. імперією

№ 59.  М. Драгоманов визнає фактором прогресу українського суспільства:

а. іконізацію Т Шевченка

б. козацько-селянський рух

в. всі відповіді правильні

г. розвиток науки і освіти

№ 60.  За В. Липинським, Україною повинен правити:

а. король

б. цісар

в. гетьман

г. імператор

№ 61.  Найбілш вільною державою, на думку Л.Українки , можна назвати таку, де:

а. діє природний закон

б. люди мають усі громадянські права, які відомі демократичному світу

в. діє Конституція

г. забезпечено державний суверенітет

№ 62.  Політичний курс русофілів (москвофілів) не характеризувався:

а. вірою у творчі можливості українського народу

б. соціальним консерватизмом

в. національним нігілізмом

г. пасивністю

№ 63.  Назвіть політичну течію, яка ініціювала втілення в життя політики “нової ери”:

а. радикали

б. народовці

в. соціалісти

г. москвофіли

№ 64.  Вкажіть назву представницького органу народовців:

а. Руська Рада

б. Головна Руська Рада

в. Народна Рада

г. Руський Собор

№ 65.  Ця українська партія прагнула до утвердження соціалізму, демократизації суспільного життя, використання здобутків культури й науки для піднесення національної свідомості й почуття солідарності серед українців. Назвіть її:

а. Українська національна демократична партія

б. Революційна українська партія

в. Українська соціал-демократична партія

г. Русько-українська радикальна партія

№ 66.  М.Драгоманов розглядав соціалізм як:

а. суспільно-політичний рух

б. державу, де влада належатиме робітничому класу

в. досконалий рух

г. загальногуманістичне переконання в тому, що слабкого треба захищати, а господарство у майбутньому слід вести колективно

№ 67.  Політична історія людства, на думку М.Драгоманова, є кругообігом трьох основних форм держави:

а. аристократії, монархії й демократії

б. аристократії, охлократії й демократії

в. тиранії, монархії й демократії

г. аристократії, монархії й деспотії

№ 68.  Федералізм у трактуванні М. Драгоманова виступає:

а. формою територіального устрою

б. формою режиму

в. територіальною одиницею

г. головним способом взаємозв’язку суб’єктів політичної дії — індивідів, їх об’єднань, держави, міждержавних союзів — сутність якого полягає в їх рівноправності

№ 69.  Україна у трактуванні М. Драгоманова має бути федеративним утворенням, яке складається з:

а. 15 земель

б. 10 земель

в. 20 земель

г. 19 земель

№ 70.  Найкращою формою держави М.Драгоманов вважав:

а. конфедерацію

б. імперію

в. федерацію

г. унітарну державу

№ 71.  Яку форму державного будівництва В.Липинський вважав більш придатною для України?

а. президентську республіку

б. охлократію з диктатурою

в. класократію з правовою, обмеженою законом, монархією

г. демократію з республікою

№ 72.  І.Лисяк-Рудницький у розвитку українського відродження кінця XVIII — початку XX ст. не виділяє такий період:

а. дворянський

б. модерністський

в. народницький

г. шляхетський

№ 73.  Формування філософських, суспільно-політичних поглядів М. Драгоманова, його світогляду не відбувалося під впливом:

а. праць І.Франка

б. праць Герцена, Сен-Сімона, Фур'є, Оуена, Прудона

в. історіософських поглядів М. Костомарова

г. ідей Т. Шевченка

№ 74.  Ідеї федералізму, громадівства, конституціоналізму, місцевого самоврядування, політичних прав індивіда сповідував:

а. В.Винниченко

б. М.Костомаров

в. Д.Донцов

г. М.Драгоманов

№ 75.  Ліберальна ідея базується на переконаності М. Драгоманова в тому, що основною одиницею суспільства є:

а. особа

б. організація

в. група

г. партія

№ 76.  Основним принципом розв'язання національного питання М. Драгоманов вважав :

а. суверенітет та незалежність держави

б. громадівський соціалізм

в. конституціоналізмг. ''космополітизм в ідеях і шляхах, націоналізм в грунті і формі культурної праці''

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал