Інтерактивних методів навчання прийменник як службова частина мовиСкачати 440.6 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації02.04.2017
Розмір440.6 Kb.
  1   2   3
Цикл уроків

із використанням

інтерактивних методів навчання

ПРИЙМЕННИК

ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ

( українська мова, 7 клас)

Виконала вчитель

української мови

Тарашанської

загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

Бужак А.Є.

Основна мета

Набуття школярами елементарної лінгвістичної освіти.

Формування вмінь і навичок володіння рідною мовою в усіх видах мовленнєвої діяльності (слухання, читання, говоріння, письмо), формування сприйняття української мови як державної.

Виховання  свідомого  ставлення до необхідності збереження власного здоров’я та здоров’я оточуючих.Дидактичні задачі

Поглиблювати знання учнів з української мови, розділу "Морфологія", навчити розпізнавати прийменники, визначати їх граматичні ознаки, засвоїти норми правопису, правильне вживання прийменників у мовленні.Розвиваючі задачі

Формувати у школярів уміння й навички користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях під час сприймання, відтворення і створення висловлювань, розвивати комунікативну, здоров’язберігаючу   компетентності.Виховні задачі

Виховувати культуру здоров’я у дітей, уявлення про здоров’я як цінність, посилення мотивації на ведення здорового способу життя, підвищення відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини.Основні лінгвістичні поняття

Базові - "Морфологія", "частини мови", "самостійні та службові частини мови", їх значення, синтаксична роль, граматичні категорії, основні орфограми, пунктуація простого і складного речення.

Нововведені - Види прийменників за будовою (прості, складні, складені), види прийменників за походженням та утворенням (непохідні, похідні), правопис прийменників разом, окремо, через дефіс.

Учні повинні знати:

 • граматичні ознаки прийменника,

 • вивчені орфографічні правила.

Учні повинні вміти:

 • знаходити прийменники в реченні;

 • відрізняти їх від сполучників і часток;

 • правильно поєднувати з іменниками;

 • застосовувати правила правопису прийменників;

 • знаходити і виправляти помилки в їх правописі;

 • аналізувати тексти щодо правильності вживання прийменників з відмінковими формами іменників;

 • складати речення з різноманітними прийменниково-іменниковими конструкціями;

 • редагувати тексти щодо правильності вживання прийменникових засобів милозвучності.

Міжпредметні зв'язки

Використування текстів з творів української й російської літератур, аналіз мовних явищ у порівнянні з російською мовою, тексти з наукової літератури, основи безпеки життєдіяльності, валеологія, фізична культура, музика.Критерії оцінювання

І. Низький рівень. Учні повинні знати загальне значення прийменника,

вміти розпізнавати в тексті, вживати у мовленні.II. Середній рівень. Учні повинні знати загальне значення прийменника, його граматичні ознаки, вивчені орфографічні правила, вміти розпізнавати прийменники в тексті, правильно писати слова з вивченими орфограмами, правильно вживати прийменники в мовленні.

III. Достатній рівень. Учні повинні знати загальне значення прийменника його морфологічні ознаки, вивчені правила; знаходити вивчені орфограми й

пояснювати їх за допомогою правил, правильно писати слова з вивченими орфограмами, знаходити й виправляти помилки на вивчені правила.IV. Високий рівень.Учні повинні володіти матеріалом, навичками аналізу мовних явищ відповідно до навчальної програми, використовувати матеріал у нестандартних ситуаціях.

Урок № 1

Тема: Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв,язку слів у словосполученні.

Тип уроку: Установчо-мотиваційний.

Мета: Поглибити знання учнів про службові частини мови, зокрема, закріпити уявлення про особливості прийменника як частини мови; формувати в школярів уміння розпізнавати прийменники в реченні, відрізняти їх від префіксів, виробити відповідні правописні вміння і навики; розвивати навички роботи з мовним матеріалом; виховувати в учнів мовленнєву культуру, поважне ставлення до свого здоров,я.

Обладнання: Підручник, таблиця, комп’ютер, мультимедійний проектор,

слайдова презентація Методи і прийоми: фронтальна бесіда, робота у групах, колективна робота, інтерактивні методиМіжпредметні зв'язки: література, основи здоров,я.

Епіграф до уроку:

Девять десятих нашого щастя

залежить від здоровя.

А.Шопенгауер

Хід уроку

I. Організаційний момент.

опис : d:\проектна діяльність\рисунки\рисунки-школа\teacher_clipart_3.gif- Доброго дня, діти!

- Як самопочуття? Не дивуйтеся. Я повинна знати, як ви себе почуваєте, бо в народі кажуть: «Краще гарний настрій, ніж солодкий пиріг», а буде гарний настрій, то буде й успіх у ваших справах. То ж - посміхніться!Самоперевірка правильного сидіння за партами.

II. Мотивація навчальної діяльності школярів.

 - Сьогодні ми продовжимо вивчення теми «Частини мови» і поглибимо знання про службову частину – прийменник. Але почнемо ми зовсім з

іншого. У мене в руках – річ, яка необхідна кожній людині, ця річ – найцінніша у світі, її не купиш ні за які гроші. Як ви думаєте – що це?

Так, це – ЗДОРОВ’Я. 1. Інтерактивний метод «Асоціативний кущ» (СЛАЙД№4)


ПРАВИЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ
Які асоціації виникають у вас зі словом здоров’я? (Малюємо на дошці. Очікувані результати: режим дня, ранкова зарядка, здоровий сон, відмова від шкідливих звичок, правильне харчування…)


ЗАНЯТТЯ СПОРТОМРЕЖИМ ДНЯВІДМОВА ВІД ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОКЗДОРОВ’Я

ЗДОРОВИЙ СОНРАНКОВА ЗАРЯДКА

КОРИСНА ЇЖАЗАГАРТОВУВАННЯ
 1. Інтерактивний метод «Мозковий штурм».

 • А хто повинен піклуватися про ваше здоров’я?

Учитель записує всі ідеї й виділяє головну. • Я САМ;

 • Батьки;

 • Учитель;

 • Держава;

 • Лікар.ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Відтворення й узагальнення  понять і засвоєння відповідної системи знань:


1) Вправа  «Незакінчене речення» (СЛАЙД№5)
1. Наука, яка вивчає частини мови, називається...


2. В українській мові  є ... частин мови.
3. Самостійні частини мови відрізняються від службових тим, що ...
5. У реченні службові частини мови
служать для...
6.
Я знаю, що прийменник це частина мови, яка...

2) Метод “ПРЕС”

Прочитати епіграф (СЛАЙД №3) до уроку, пояснити його значення, визначити загальну кількість слів у ньому та підкреслити всі члени речення. Щоб бути чітким та переконливим, ваше висловлювання повинно мати таку структуру й етапи (СЛАЙД №6) : 1. Почніть зі слів “Я вважаю, що ...” та висловіть свою думку, поясніть, у

чому полягає ваша точка зору.

 1. Обґрунтуйте свою позицію, починаючи словами “...тому, що...”,

поясніть, на чому ґрунтуються докази на підтримку вашої позиції.

 1. Продовжуйте висловлювання словом “... наприклад...” та наведіть

факти, дані, що підтверджують вашу позицію.

 1. Закінчіть висловлювання “Отже (тому), я вважаю...” і узагальніть

свою думку, зробіть висновок про те, як необхідно діяти, щоб не припустити помилки.

Питання, на які потрібно звернути увагу при обґрунтуванні проблеми (СЛАЙД №7): • Чого більше в реченні - слів чи членів речення?

 • Яке слово не є членом речення? Чому?

 • Чим воно відрізняється від слів - членів речення?

 • Які частини мови належать до службових?

 • Що вам відомо про прийменник?

Зробити фонетичний розбір підкреслених слів

(І варіант – щастя, ІІ варіант – здоров,я)ІІІ. Оголошення теми та мети уроку.

ІV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

1. Лінгвістичне дослідження. (СЛАЙД №8)

Прочитати текст. Яка його тема? Ідея? Виписати прийменники разом із словами, до яких вони належать. Зробити словотвірний аналіз і розбір за будовою підкресленого слова, з,ясувати, яка це частина мови.У кожного з нас є три вірних помічники: свіже повітря, сонце і вода. Вони допомагають стати менш залежними від примх погоди, захищають від застуди та грипу. Процедури оздоровлення за допомогою повітря, сонця і води називають загартовуванням. До процедур загартовування належать повітряні і сонячні ванни, умивання та обливання холодною водою, ходіння босоніж тощо.

 • При яких самостійних частинах мови стоять прийменники?

 • Якою є їх роль у реченні?

2. Робота з теоретичним матеріалом підручника.

3. Слово учителя:

Прийменники разом із відмінковими формами іменників, числівників,

займенників можуть виражати різні відношення (таблиця №1) (СЛАЙД№9):4. Практичне завдання:

1) Навести власні приклади різних відношень, які виражають прийменники разом із відмінковими формами.

2) З двома-трьома словосполученнями скласти речення.

опис : mpj04394500000[1] 5. Робота біля дошки (СЛАЙД №10)

1) Визначити, з яким відмінком іменника узгоджуються записані на дошці дієслова. З,ясувати, з якими відмінками найчастіше вживаються прийменники.

ЗРАЗОК: Наближатися до лісу (Р.в.)

Відпочивати …(….в.), купатися … (….в.), дивитися …(….в.), летіти …(….в.), сидіти …(….в.), пливти …(….в.), захворіти … (….в.), лікуватися …(….в.)

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА №1 (Слайд №11)

(Валеопауза для тренування зору)1. Міцно закрити очі на 3-5 сек., відкрити і повторити ще 6-8 разів.

2. Швидко блимати очима протягом 1-2 хв.

3. Дивитися далеко вперед 2-3 сек.

4. Голову тримати нерухомо. Очі підняти вверх, опустити вниз,

повернутивправо, вліво. Повторити це 3-4 рази.

6. Колективна робота за таблицею (СЛАЙД №12)

1) Розглянути таблицю №2 "Прийменники й відмінки" і з'ясувати правопис прийменників з іменниками, числівниками, займенниками.

2) Виписати приклади вживання прийменників із відмінками з таблиці, або скласти самостійно і ввести їх у речення

3) Зробити висновок про вживання прийменників із відмінками:Висновок (СЛАЙД №13): Прийменник може вживатися з формою одного, двох та трьох відмінків. Прийменники не вживаються з Н.в. і К.в. Лише з прийменниками вживається М.в.V. Закріплення вивченого матеріалу.

опис : mcj04080320000[1]1. Інтерактивний метод «Мікрофон» (СЛАЙД №14)

Теми для обговорення:

1. «Прийменник як службова частина мови»,

2. «Найцінніше у людини – здоров’я”:V. Підведення підсумків. Рефлексія (СЛАЙД №15)

Учні мають письмово закінчити речення:

 • Сьогодні на уроці я дізнався (лась), що…

 • Набуті знання мені знадобляться, щоб…

 • Найбільше на уроці мені сподобалось…

 • Мій настрій після уроку…

VІ. Домашнє завдання (СЛАЙД №16):

 1. Вивчити теоретичний матеріал підручника.

 2. Підготувати усний твір про необхідність збереження власного здоров’я, використовуючи прийменники різних типів відношень.

 3. Завдання на вибір:

Виписати текст на 5-6 речень із газети або журналу на тему «Що потрібно знати про здоровий спосіб життя».

Скласти твір-мініатюру на тему: «Мій режим дня» або «Як про здоров’я дбаєш, так і маєш»

Урок № 2-3

Тема: Непохідні й похідні прийменники. Групи прийменників за будовою.

Тип уроку: Змістовно-пошуковий.

Мета: Поглибити знання учнів про особливості прийменника як службової

частини мови; формувати вміння правильно поділяти прийменники за морфологічною будовою та за походженням; розвивати навички правильного написання непохідних і похідних прийменників; виховувати в учнів уміння правильно організувати свій режим дня, харчування, навчати формувати здоровий спосіб життя.Обладнання: Підручник, таблиці (з української мови – «Непохідні та похідні прийменники», з основ здоров,я – «Режим дня»), картки, мультимедійний проектор, комп’ютер, слайдова презентація.

Методи і прийоми: робота у групах, колективна робота, інтерактивні методи.

Міжпредметні зв'язки: література, російська мова, основи здоров,я,

валеологія, фізкультура.Епіграф до уроку:

«Гімнастика, фізичні вправи повинні міцно увійти в повсякденне життя кожного,

хто хоче зберегти працездатність,

здоров’я, повноцінне і радісне життя»
Гіппократ


Хід уроку:

І. Мотивація навчальної діяльності школярів.

Який у вас настрій? Передайте виразом обличчя. Усміхніться до мене, поділіться гарним настроєм із товаришем. З виразу обличчя я бачу, що все гаразд і загальний ваш настрій можна показати так: (обличчя людини, яка має гарний настрій)опис : mcj04244760000[1]

1. Організаційний момент.

На попередньому уроці ми дійшли висновку, що найдорожчий скарб - це здоров’я. Воно як свічка, поки горить – тепло та затишно.

Вигорить свічка - зникне життя.

За гроші можна купити будинок, та не купиш затишок.

За гроші можна купити ліжко, та не купиш сон.

За гроші можна купити взуття, та не купиш рухливість ніг.

За гроші можна купити ліки, та не купиш здоров’я.

Народна мудрість каже: "Бережи одяг, доки новий, а здоров’я - доки молодий".

А чому, доки молодий? (Міркування дітей).

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Вибірковий диктант (СЛАЙД №4)

Виписати прийменники із залежними словами. Визначити, які це частини мови, з якими відмінками вживаються використані прийменники та які виражають відношення. 1. Робіть висновки про своє здоровя по тому, як ви радієте ранку.

2. Кожна людина впродовж дня повинна багато чого зробити. 3. У будь-яку пору року вранці виконуй ранкову зарядку. 4. Активні рухи руками, ногами, тулубом заряджають людину енергією на весь день. 5. Під режимом харчування розуміють чіткий розподіл окремих вживань їжі протягом доби.

ІІІ. Оголошення теми та мети уроку.

ІV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Інтерактивний метод «Коло ідей» (СЛАЙД №5).

Обґрунтувати проблемне питання: якими частинами мови виступають у поданих реченнях омонімічні слова. 1. На уроці фізкультури діти стали в коло.

 2. Спортсмени бігали коло річки.

Очікувані обґрунтування:

1. У першому реченні виділене слово відповідає на запитання що? – коло;

У другому реченні виділене слово входить до складу запитання коло

чого? – коло річки.

2. У першому реченні виділене слово має лексичне значення;

У другому – служить для зв,язку слів;

3. У першому реченні виділене слово виступає членом речення (присудок);

У другому реченні виділене слово можна замінити прийменником-

синонімом біля.

Висновок: У першому реченні слово коло– іменник,

у другому – прийменник.2. Робота із теоретичним матеріалом.

опис : d:\проектна діяльність\рисунки\рисунки-школа\teacher_clipart_2.gif 1. Пояснення вчителя за таблицею №3 (СЛАЙД №6):

2) Знайомство із теоретичним матеріалом підручника.3. Розподільний диктант(СЛАЙД №7).

Записати сполучення слів із прийменниками у два стовпчики:

у перший – із похідними прийменниками, у другий – із непохідними.

Наді мною, коло лісу, з-поміж людей, з гори, протягом року, понад лісами, згідно з наказом, о сьомій годині, незалежно від погоди, край дороги, біля столу, на дошці, під землею, без нас.

Визначити, від яких частин мови утворилися похідні прийменники.ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА№2

(Валеопауза для язика та правильного дихання)1. Промовляти скоромовки.

2. Правильне чергування вдиху та видиху:

а) вдих через ніс, видих – через рот;

б) короткий глибокий вдих – повільний видих;

в) повільний глибокий вдих – короткий різкий видих;

г) на одному видиху посилити звук:--ж-ж-ж, --з-з-з, --р-р-р, --с-с-с.

опис : mcj00890380000[1] 4. Самостійна робота у зошитах (СЛАЙД №9).

Записати речення, підкресливши омонімічні слова. З’ясувати, які

це частини мови , від яких повнозначних частин мови утворилися похідні прийменники.

Коли читаєш, не тримай книжку близько від очей. Туристична група

зупинилась близько лісу. Навколо стояла тиша. Спортсмени бігали

навколо стадіону. Закарпаття — курортний край. Край дороги

побудували спортивний майданчик.

5. «Навчаючи – учусь» (СЛАЙД №10).

Три учні розглядають таблицю №4 «Розподіл прийменників за будовою», а потім ознайомлюють з цією інформацією інших учнів класу:

6. Коментований диктант із творчим завданням (СЛАЙД №11).

Записати речення, підкреслити прийменники, визначити їх вид за будовою та з яким відмінком вживається. Пояснити орфограми.Під режимом харчування розуміють чіткий розподіл окремих вживань

їжі протягом доби.Здоровим школярам слід їсти чотири рази на добу з інтервалом у чотири години. Під час їжі будь зосередженим, добре пережовуй їжу. Не слід їсти в проміжках між їжею, бо від цього порушується робота залоз органів травлення, знижується апетит

Творче завдання. Три учні працюють біля дошки:

І варіант - фонетичний аналіз слова їжею;

ІІ варіант - словотвірний аналіз слова розподіл,

ІІІ варіант - морфологічний розбір слова харчування.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Гра «Хто швидше» (СЛАЙД №12). Визначте рядок, у якому похідні прийменники утворені від: а) іменників; б) прислівників.

А. 1. Коло, край, кінець, протягом.

2. Углиб, уздовж, навпроти, поруч.

3. Наперед, навколо, крізь, назустріч.

4. Опісля, близько, проміж, посеред.

Б. 1. Близько, вглиб, край, посеред.2. Навколо, навкруги, вздовж, упоперек.

3. Напередодні, окрім, замість, проміж.

4. Назустріч, протягом, кінець, наперекір.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА№3

Валеопауза для профілактики шийного остеохондрозу,

вправи для хребта.1. Стати на ципочки, підняти руки вверх, витягнувши тулуб вверх.

Тягнутися вище й вище, не зводячи очей з кінчиків пальців.

2. Нахилятися вперед, назад, в боки.

3. Повільно обертати головою в різні боки, руки зціплені над головою.

4. Повільно обертати головою, нахилившись назад

(у грудинній частині хребта), руки в боки.

5. Стоячи прямо, повертати головою, дивитися на п,яти.

2. Робота з таблицею №5.

Скласти зв’язну розповідь про поділ прийменників на групи за будовою, походженням та утворенням, користуючись поданою таблицею. (СЛАЙД №14)

 1. Робота учня біля дошки (СЛАЙД №15).

 1. Скласти по два речення з поданими словами, щоб вони були то повнозначними частинами мови, то прийменниками.

Навкруги, кінець, довкола, поряд.

опис : mcj00890380000[1] 2. Самостійна робота у зошитах.

Скласти і записати у зошити план роботи на вихідний день або свій режим на кожен день, використовуючи прийменники різних груп за походженням та будовою.VІ. Підведення підсумків. Оцінювання.

 1. Рефлексія (СДАЙД №16)

 • Що нового дізналися на уроці?

 • Що для вас було найцікавішим?

 • Що для вас виявилося найскладнішим?

 • Над чим, на вашу думку, варто ще попрацювати?

Оцініть свою роботу та роботу товариша (у кожного на парті – смайлики)


ПРАЦЮВАВ ВІДМІННО

ПРАЦЮВАВ ДОБРЕ

ПРАЦЮВАВ ПОСЕРЕДНЬО

МАЙЖЕ НЕ ПРАЦЮВАВ

опис : mcj04244660000[1]

опис : mcj04244700000[1]

опис : mcj04280810000[1]

опис : mcj04244680000[1]


VІІ. Домашнє завдання (СЛАЙД №17):

 1. Вивчити теоретичний матеріал підручника,

 2. Завдання на вибір:

 • Виписати з художньої та наукової літератури прислів’я, приказки, цитати, крилаті вислови про вплив тютюнопаління, алкоголю, наркотиків на організм людини;

 • Створити буклет “Стань вільним від шкідливих звичок”

 • Підготувати презентацію на тему: «Хвороби, що виникають внаслідок шкідливих звичок»

Урок № 4Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал