Інститут вищої освіти кнеу результати дослідження світового досвіду організації та розвитку дистанційної освітиСкачати 388.79 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації02.12.2016
Розмір388.79 Kb.
1   2   3

Дистанційна освіта в Туреччині .

Частка молодого населення в Туреччині поступово зростає. Якщо брати до уваги кількість студентів, які подають документи на дистанційне навчання, та кількість студентів, які навчаються у вищій школі, то в середньому лише 8,5%-11,5% населення відповідного віку можуть отримати вищу освіту таким шляхом. Цих даних достатньо для того, щоб зробити висновки, що населення відповідного віку не може належним чином скористатися правом на вищу освіту. Освіта цієї частини населення має надзвичайно велике значення. Зростання кількості існуючих університетів та освітніх програм розглядається як невідповідне з точки зору освіти наступного молодого покоління. Крім того, потрібні середовища, які б відповідали запитам на навчання без відриву від виробництва для осіб, які працюють у своїх професійних галузях. Як наслідок новітніх технологій, кількість кандидатів на дистанційне навчання та кількість осіб, які використовують його, зростає.

Першою причиною цього зростання є те, що дистанційне навчання відкриває нові горизонти у процесі навчання студентів. По-друге, дистанційне навчання забезпечує більш економний спосіб для установ з точки зору можливості дати вищу освіту більшій кількості студентів за меншої кількості викладачів. По-третє, незважаючи на спосіб життя чи місце розташування після закінчення навчання студенти мають можливість продовжувати його («навчання протягом життя»). Через ці причини значення та кількість професійних вищих навчальних закладів дистанційного навчання зростає.Газі Університет є першим університетом Туреччини, який має школу під назвою «Професійна вища школа дистанційного навчання» серед дюжини вже заснованих та майбутніх професійних вищих шкіл дистанційного навчання. З 2005 року створено 255 дистанційних курсів, які викладаються у рамках 7 спеціальностей, за якими навчаються студенти. Кількість курсів і спеціальностей для дистанційного навчання постійно збільшується. Над розробкою таких навчальних курсів працюють викладачі університету, близько 100 з яких проводять навчання у дистанційному форматі. Викладачі формують навчальні програми, лекційні матеріали та завдання для практичних та лабораторних робіт у будь-якому вигляді на паперових або електронних носіях. Ці матеріали передаються до Коледжу дистанційного навчання, де студенти, які отримують за це додатковий заробіток, переводять отримані матеріали у спеціальний електронний формат з візуальними спец-ефектами. Для цього у Коледжі відведено досить велике приміщення з комп’ютерами для формування дистанційних навчальних програм. Поруч є окреме серверне приміщення, яке підтримує можливість одночасного доступу до системи 1200 користувачів. Канал зв’язку підтримує швидкість передачі інформації 20 МБ/с.

Для навчання студентів за кожною спеціальністю є окремо відведений час. У цей час студенти і викладач одночасно заходять в Інтернет через спеціальний портал (веб-сайт) дистанційного навчання, через який відбувається навчальний процес (веб-адреси порталів дистанційного навчання Газі університет [7,8])Організація курсів. Дистанційне навчання в професійному коледжі дистанційного навчання Газі Університету забезпечується навчальними матеріалами, у формі лекцій, таких як і за використання класичних методів, поданих у вигляді тексту, або з використанням відео- чи аудіоматеріалів. Вони вдосконалені та зручно оформлені з метою розширення обслуговування студентів-користувачів дистанційного навчання на всіх рівнях: від систем управління навчанням до програми дистанційного навчання. Наші студенти можуть легко слідувати змісту навчальних курсів, спілкуватися та проводити віртуальні заняття, дотримуватись та оцінювати принципи курсу, інші матеріали, пов’язані з ним, домашню роботу і т. ін.

За 14 тижнів система управління навчанням готує для кожного навчального курсу інформацію щодо: умов навчання, списку викладачів та системного управління, академічного календарного плану, деталей процесу оцінювання, домашньої роботи, екзаменаційних оцінок, вартості навчання. Зареєстровані студенти можуть використовувати її для навчальних предметів, які вивчаються протягом програми, а також вивчити дані до початку програми протягом семестру. Таким чином, студенти можуть не лише ознайомитися з раніше обраними навчальними предметами і темами, а й дізнатися про наступні предмети та теми.

Після того як зміст навчального курсу схематично розроблений нашими викладачами, він переглядається і доповнюється підрозділом з розробки змісту навчальних програм Професійної вищої школи дистанційного навчання та передається системі управління навчанням як такий, що сумісний з SCORM. Детальну інформацію щодо вдосконалення змісту навчального курсу передають структурним підрозділам. Значимість такого комунікаційного інструменту як чат є великою для електронного навчання, тому що він уможливлює взаємодію та забезпечує проведення опитувань в середовищі з метою з’ясування проблемних питань протягом того, як студенти здобувають свої знання.

Завдяки використанню можливості взаємодії чат підтримує у студентів постійну пізнавальну активність та збагачує навчальне середовище. Чати електронного навчання часто оформлені так, щоб уможливити соціальну взаємодію, допомогти у розвитку колективної свідомості, а також дати можливість для обговорення різних варіантів змісту курсу. Навчання в середовищі суспільної взаємодії застерігає студента від самотності. Чати оформлені за допомогою програмного забезпечення «Adobe Connect». Для того, щоб надати студентам якісні послуги, Професійна вища школа дистанційного навчання розробляє аудіо- та відео-курси (за допомогою програмного забезпечення «Adobe Connect Professional»), що збільшує взаємодію між викладачами і студентами та з 2008 року забезпечує проведення конференцій у режимі реального часу. Викладачі можуть обмінюватися файлами, демонструвати інформацію на екрані, оцінювати ефективність курсу за допомогою швидких опитувань, що забезпечуються «Adobe Connect Professional». Викладачі також можуть використовувати метод «шкільної дошки», так само як і у формальному навчанні. Студентам надається можливість використання сервера для того, щоб вони могли робити презентації, навчатися в групах та робити проектні дослідження в групах. Вигляд «шкільної дошки» можна зберегти або колективно змінювати. Віртуальні заняття записуються та є доступними. Таким чином, студенти, які не можуть відвідувати заняття, можуть ознайомитись з ними з архіву. Для кожного навчального предмету призначається відповідальний викладач, і щонайменше раз на тиждень проводяться аудіо- та відео-курси (віртуальні заняття) з кожного предмету, який визначений змістом та обсягами навчальної програми. Швидкість підключення до Інтернету у нашій школі становить 20 МБ/с, і заняття можуть проводитися без жодних проблем за допомогою «Adobe Connect Prof», інтегрованого до системи LMS.Домашні завдання, які даються студентам дистанційного навчання, а також різноманітні види діяльності організовані таким чином, щоб залучити студентів до системи. Академічна успішність студентів постійно відслідковується, і в якості «зворотного зв’язку» їм даються певні завдання. Існують додаткові інструменти забезпечення взаємодії «студент-студент», «студент-середовище», «студент-викладач» (дискусійні групи, короткі повідомлення тощо).

Програмне забезпечення системи управління навчанням використовується з метою виконання вищезгаданих завдань та заходів. Детальна інформація щодо системи управління навчанням подана у підрозділах.

Організації змісту навчальних курсів у такий спосіб, щоб вони могли бути представлені в Інтернеті не достатньо для ефективного управління системою. Інфраструктура є важливим чинником і повинна також прийматися до уваги. Спроби підвищити якість інфраструктури та системи управління навчанням приносять багато ускладнень та проблем. Вирішення проблем та мінімізація ускладнень є ключовими завданнями успішної освіти.

Організація персоналу. Організаційна структура персоналу Професійної вищої школи дистанційного навчання Газі Університету, який приймає участь у оформленні та розвитку процесів електронного навчання, виглядає наступним чином:


 • директор

 • спеціаліст у певній предметній галузі,

 • викладач,

 • розробник змісту навчального курсу,

 • директор веб-сайту,

 • розробник правил навчання,

 • розробник медіа-систем.

 • програміст.

Система управління навчанням. Всі нижчезазначені функції здійснюються системою управління навчанням:

 • складання навчального плану на початок семестру;

 • формування програми та створення автоматизованої бази завдань;

 • функціонування студентського підрозділу, консультаційних пунктів, а також робота голови факультету, секретаріату факультету, робітників підрозділу з питань студентства, обліковців, працівників з питань вимірювання та оцінювання якості знань, системних менеджерів, визначення їх специфічних завдань;

 • полегшення роботи нових підрозділів;

 • створення систем електронної пошти між студентами, викладачами та університетом, системи коротких повідомлень чи SMS;

 • забезпечення детального моніторингу та звітності;

 • створення швидкої та ефективної системи оцінювання через базу питань та іспити в режимі реального часу.

Система управління навчанням є широкою категорією, яка використовується для забезпечення доступу студентів, викладачів та директорів до навчальних систем в режимі реального часу.

Програмне забезпечення системи управління академічним навчанням (ABLMS), створене фірмою «ENOCTA», використовується у системі управління навчанням дистанційним навчанням. ABLMS – це система управління навчанням, яка розроблена з метою організації навчання в мережі Інтернет для надання кваліфікаційної освіти університетами та іншими закладами («ENOCTA», 2006).

Серед ефективних властивостей ABLMS виділяють наступні:

- Користувачі мають вільний доступ до майже всіх розділів з своїх головних сторінок завдяки зручному користувацькому інтерфейсу ABLMS;

- Кожний користувач може отримати доступ до курсів, іспитів та іншої інформації з головної сторінки, ввівши ім’я користувача та пароль.

- Користувач може проглянути навчальні предмети та їхній зміст, які є активними та працюють в режимі реального часу на головній сторінці.

- Користувач може скласти іспити, передбачені навчальним планом, в режимі реального часу.

- Користувач може слідкувати за оголошеннями щодо навчальних предметів та опитуваннями на веб-сторінці.

- Консультанти з навчальних предметів можуть скеровувати діяльність студентів у проблемних питаннях з тих галузей знань, з яких їм це потрібно. Вони можуть легко здійснювати таке керівництво через свої головні сторінки.

- Системні адміністратори та відповідальні за організацію навчання визначають нових користувачів, специфіку навчання та його розподіл.

- Система може здійснювати операції щодо формування та підготовки груп таким чином, щоб до неї були залучені всі користувачі, при цьому включаючи до системи нових користувачів та змінюючи наявну користувацьку інформацію.

- Студенти можуть підтримувати зв’язок з своїми консультантами з навчальних предметів та іншими студентами, використовуючи чат, можливості для дебатів та повідомлення, інтегровані в систему протягом занять у режимі реального часу.

- Студенти можуть робити записи, проглядаючи конспекти лекцій в електронному середовищі, так само як і в традиційному середовищі.

Процес розробки навчальних курсів. Необхідно погодити курс таким чином, щоб він сприяв навчанню, створюючи особисте середовище для студентів в процесі дистанційного навчання. З цієї точки зору найголовнішим є підготувати відеоматеріали та тексти для використання у змісті курсу, який має відповідати потребам студентів. Викладач навчального курсу визначає його зміст та навчальний план. Викладач планує зміст курсу таким чином, щоб розробити навчальний план та теми так, щоб зацікавити студентів, проінформувати студентів з нових питань, підготувати зміст, який би відповідав потребам студентів та представити студентам альтернативні точки зору. У цей самий час викладачі розробляють заходи, які б сприяли взаємодії студентів з навчальним курсом шляхом застосування їх особистого досвіду у презентації курсу. Далі потрібно розробити зміст курсу так, щоб пристосувати його до середовища, в якому його б могли використовувати студенти дистанційного навчання.

В процесах дистанційного навчання цю функцію, звичайно, здійснює наш колектив. Постійне спілкування між всіма експертами колективу робить можливим створити курс високої якості, який відповідав би потребам та запитам студентів.

Оскільки дистанційне навчання на базі Інтернету охоплює більше, ніж може включати курс, пристосований до середовища, викладачі-експерти з різних галузей знань проводять тренінги на тему, як розробити «дерево» курсу та його структурні схеми, для того щоб проінформувати експертів з усіх навчальних предметів, які будуть в подальшому розробляти курс. Під час цих тренінгів надається інформація щодо цільових груп та очікувань. За необхідності після цього тренінгу експерти з навчальних предметів можуть отримати підтримку від колективу з розробки курсів та розробників навчального плану.

Всі курси мають форми, розроблені відповідно до системи ECTS (Європейської кредитно-трансфертної системи). Цілі курсу визначаються у цих формах. Крім того, при розробці «дерева курсу» експерти з навчальних предметів залучаються до розподілу змісту курсу на невеликі за розміром частини (наприклад, курс – секція – підсекція – предмет - монітор). Структурні схеми навчального курсу включають всі деталі та питання стосовно секцій, основних цілей кожного курсу, загального оцінювання та оцінювання по секціям.

Структурні схеми, підготовлені експертами з навчальних предметів, спочатку перевіряються координаторами курсу, а затверджені структурні схеми передаються відповідним експертам з розробки курсів. Курс, відео- та мультимедійні матеріали, підготовані розробниками курсу, аналізуються комісією, відповідальною за зміст курсу, яка складається з викладачів-експертів з відповідних галузей знань, а затверджені курси передаються менеджером веб-сайту до системи LMS.

Загалом це великий офіс, який складається з 88 осіб і має у розпорядженні всі види операційного забезпечення, де колектив, який розробляє зміст курсу відповідно до структурних схем експертів з навчальних предметів та допоміжного персоналу, організує структуру навчання всередині коледжу.

Процеси оцінювання. Однією з основних складових електронного навчання є оцінювання, так само як і у традиційному навчанні. Оцінювання є також важливим, оскільки воно інформує студентів про їх успішність, так само як і викладачів або керівників навчального процесу, та управляє навчанням. Види робіт, які використовуються для оцінювання, (наприклад, домашня робота, форум, дебати під час дискусійних обговорень тощо) допомагають студентам усвідомити те, що вони розуміють. Постійне навчання може бути реалізоване через спілкування студентів один з одним, з викладачами та експертами та застосування знань у реальному житті. Одночасно це збільшує взаємодію студентів з навчальним курсом, викладачами та один з одним. Саме тому обговорення та домашня робота є надзвичайно важливими для електронного навчання.

У програмах дистанційного навчання іспити в середині семестру та додаткові іспити, які обираються викладачем-консультантом, проводяться за допомогою системи управління навчанням на базі Інтернету. Випускні іспити складаються у кампусі. Оцінювання здійснюється на основі результатів іспитів в середині семестру, домашньої роботи, відвідування занять у віртуальних класах, слідування змісту курсу та інших видів робіт, а також результатів випускних іспитів.

У дистанційному навчанні в Газі Університеті, результати випускного іспиту складають 70% загальної оцінки, а роботи протягом семестру – 30%. Викладач курсу може враховувати результати іспитів в середині семестру, домашню роботу, проектні завдання та спроби підвищення оцінки. 30% загальної оцінки розподіляється за видами робіт наступним чином: 19,50% (65%) становлять результати іспитів в середині семестру, 5,4% (18%) – домашня робота, 5,1% (17%) балів додається викладачами, якщо студент брав участь у чатах та додаткових заняттях.

Випускні іспити, так само як і іспити в середині семестру, організуються системою управління навчанням. Ці іспити завантажуються до системи, підготованої викладачами курсу. Викладачі можуть готувати іспити в середині семестру у формі тестів, запитань типу «вірно-невірно», відповідностей, завдань вигляду «почати, закінчити або доповнити речення». Викладачі визначають розподіл запитань за темами, кількість запитань, їх тип, рівень складності, кількість повторних спроб та тривалість іспиту.

Окрім того, викладач повинен задавати студентам домашню роботу з метою підрахунку оцінки за половину семестру. Домашні роботи у електронному навчанні – це завдання, які задаються викладачами та повинні бути виконані студентами, а також вибіркові форми робіт, пов’язані з лекційним матеріалом. Такий тип оцінювання у даному середовищі дає змогу студентам спостерігати за процесом власного розвитку, взаємодіяти з навчальним процесом, підвищувати мотивацію та відповідати за власне навчання. Домашні роботи допоможуть студентам ототожнити себе з іншими студентами, і таким чином бути впевненими у підтримці навіть на великій відстані та відчувати себе частиною системи. У цей самий час домашні роботи допоможуть вдосконалити власні навчальні здібності. З цієї причини викладачі повинні задавати щонайменше одну домашню роботу на семестр. За вимогою, кількість домашніх робіт може бути збільшена. Коли викладач задає домашню роботу, він повинен звернути увагу на рівень складності завдань та дату здачі. Після кінцевої дати здачі роботи, студент не може надіслати її через систему. Домашні роботи, завантажені до системи, оцінюються викладачем.

Іншим аспектом, який впливає на успішність за половину семестру, є характеристика викладача. Бали нараховуються за систематичну участь у обговореннях, вивчення лекційного матеріалу, кількість надісланих повідомлень та частоту участі у форумах.Випускні іспити складаються у присутності викладача. Випускні іспити вимагають більш глибоких знань, ніж іспити в середині семестру. Їх вартість також вища. Для підготовки викладачі з кожного навчального предмету кожного семестру заносять запитання у базу запитань. Запитання розподілені за 5 рівнями складності. Студенти приходять на іспит у суботу та неділю і складають загалом 4 сесії. Відповідно до структури навчальних курсів кожна сесія триває щонайбільше 150 хвилин. Подані запитання перевіряються за шкалою оцінювання та відсилаються до системи після їх редагування (якщо це потрібно). Після цього, буклети класифікуються за різними типами та видаються після останньої перевірки. Коли випускні іспити вже складені, оголошуються правильні відповіді та підраховується загальна оцінка.

Загальна оцінка підраховується за відповідним методом оцінювання і на 30% складається з результатів іспитів в середині семестру, домашньої роботи та характеристики викладача, а на 70% - з результатів випускних іспитів.

Інші види діяльності. Всі види занять, пов’язані зі створенням, обслуговуванням та збереженням цілісності системи для гарантування стійкого розвитку дистанційного навчання, організовуються нашою школою. Всі види технічної підтримки та підтримки, пов’язаної з дистанційним навчанням студентів та викладачів, надаються нашою школою. Спостереження та оцінювання діяльності професорсько-викладацького складу у віртуальних класах стосовно діалогу зі студентами або його відсутності та огляд проблемних запитань студентів у системі здійснюється нашою школою. Крім того, існує мережа постійної комунікації між викладачами та нашою школою.

Перед початком навчального семестру проводяться тренінги щодо навчання без відриву від виробництва для викладачів, які будуть розробляти зміст курсу, та викладачів-експертів, які будуть проводити заняття протягом дистанційного навчання. Більше того, викладачі ознайомлені з тим, що від них очікується, та інформацією щодо розвитку системи. На цій зустрічі також представлені всі необхідні навчальні предмети з врахуванням пропозицій викладачів щодо структури навчального плану.Для забезпечення постійного спілкування між студентами та адміністрацією школи, на кожній програмі з кола студентів обирається їх представник. Студенти Анкари та довколишніх міст проводять зустрічі кожного тижня. Наші студенти заохочуються до створення студентських груп та клубів. Наша адміністрація всіляко сприяє студентам, включаючи допомогу у пошуку місць проведення різних заходів, які всіма шляхами підтримуються. Студенти створили власний веб-сайт [9] який також використовується нашою школою. Студенти, які навчаються на кожній програмі, мають своїх відповідальних представників. Платформа веб-сайту заснована та обслуговується самими студентами. В її рамках студенти обговорюють навчальні процеси та інші позашкільну діяльність.

Студенти та викладачі курсів зустрічаються під час реєстрації, випускних та додаткових іспитів. Незважаючи на те, що під час занять використовуються відео- та аудіо матеріали, студенти прагнуть поспілкуватися віч-на-віч та зустрітися з викладачем-консультантом.
3.3. Дистанційна освіта в США.

На даний час близько 8 млн. американців вступили на програми дистанційного навчання, а їх чисельність зростає на 20-25% щороку. Майже третина всіх студентів вищих навчальних закладів в США пройшли принаймні один курс в режимі онлайн в 2009 році, йдеться в щорічній доповіді Консорціуму Слоан (Sloan Consortium), некомерційної групи, яка вивчає і пропагує навчання в режимі онлайн. Тоді, коли загальна кількість студентів у США виросла на 2% з 2008 по 2009 рік, кількість студентів онлайн-курсів збільшилася на 21% [10]. Майже дві третини опитаних коледжів, як комерційних, так і некомерційних, сказали, що онлайн-навчання є важливою частиною їх стратегічних планів.

Студенти дистанційних курсів часто є більш дорослими (25-55 років) та краще мотивованими у порівнянні з студентами стаціонару. Найчастіше студенти та викладачі й персонал підтримують письмовий та телефонний зв'язок, університети направляють студентам підручники та навчальні матеріали. Найбільш поширеними сьогодні є засоби, що базуються на Інтернет-технологіях – електронна пошта, відеоконференції, чати, форуми, веб-сайти, онлайн бібліотеки, підкасти (файли розсилок), які часто комбінуються з традиційними друкованими матеріалами. В цілому особливості технологічних рішень є досить чутливими та не розкриваються попереджуючи їх використання конкурентами.

Універсальний дизайн сторінки курсів дистанційного навчання підвищує ефективність навчання студентів. Питаннями універсального дизайну займається Центр універсального дизайну державного Університету Північної Кароліни, та спирається в своїй діяльності на розроблені ними принципи: дизайн має бути зручним для всіх користувачів, дизайн супроводжується широким колом індивідуальних уподобань, дизайн ефективно подає інформацію користувачеві, дизайн має бути використаний ефективно, комфортно та з мінімальною втомою.

В цілому провідні дослідницькі державні університети США (які в основному розглядалися) тяжіють до самостійної розробки чи адаптації під власні потреби певних блоків програмного забезпечення, що використовуються для он-лайн, дистанційного навчання. Саме можливості ІКТ та спеціалізованого програмного забезпечення останніми роками активізували ринок дистанційного навчання США.

Кредити, що зароблені на дистанційних курсах, часто (близько 70% випадків) зараховуються при переході студента до інших ВНЗ чи програм, але рішення про такі зарахування залежать від акредитації інституції чи програми та їх змісту. Дипломи та сертифікати отримані за результатами навчання на дистанційних курсах визнаються роботодавцями і часто практикуються для кар’єрного зростання без відриву від основної роботи. Наприклад, в Державному університеті Нью-Йорку студенти дистанційних програм прив’язуються до конкретних міст та місць розташування університету (а їх зараз близько 30) та отримують диплом саме від них.

За дослідженнями Ради з дистанційного навчання та підготовки вартість дистанційного навчання в середньо на наполовину менша у порівнянні з традиційним навчанням.

Цікаво також те, що студенти з комп’ютерних наук та бізнес спеціальностей найбільше схильні до дистанційного навчання, про що свідчить їх найбільша частка серед студентів цих спеціальностей, які навчалися за дистанційними програмами та курсами [11].


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал