«Інноваційні технології в розвитку креативних здібностей дошкільників у різних видах діяльності»Скачати 137.27 Kb.
Дата конвертації11.06.2017
Розмір137.27 Kb.
«Інноваційні технології в розвитку креативних здібностей дошкільників у різних видах діяльності»

«Дитина не лотерейний квиток,

на який повинен впасти виграш у вигляді портрета

у залі магістратури або бюста в фойє театру.

У кожному є своя іскра, яка може

запалювати багаття щастя і правди,

і в якому-небудь десятому поколінні» бути може,

нагло запалає він пожежею генія і спалить свій рід,

обдарувавши людство світлом нового сонця»

Януш Корчак

http://remarka.net.ua/images/stories/articles_fotos/13.01/2013-01-17-vykhovatel.jpg

Що ж таке творчі здібності насправді? Творчі здібності - це індивідуальні особливості якості людини, які визначають успішність виконання ним творчої діяльності різного роду. Так як елемент творчості може бути присутнім у будь-якому виді людської діяльності, то справедливо говорити не тільки про художніх творчих здібностях, але і про технічні творчих здібностях, про математичні творчих здібностях, і т. д.

Здібності - не вроджені якості, вони існують тільки в процесі розвитку і не можуть розвиватися поза конкретної діяльності. Здібності до будь-якої діяльності є у кожної людини, але в залежності від вроджених задатків рівень їх розвитку у всіх різний. Найвищої сходинки можуть досягти люди обдаровані, талановиті, мають сприятливе поєднання різноманітних задатків.

Багато психологів пов'язують здатності до творчої діяльності, перш за все з особливостями мислення. Зокрема, відомий американський психолог Гілфорд, що займався проблемами людського інтелекту встановив, що творчим особистостям властиве так зване дивергентне мислення. Люди, що володіють таким типом мислення, при вирішенні якої-небудь проблеми не концентрують всі свої зусилля на знаходження єдино правильного рішення, а починають шукати рішення по всіх можливих напрямах з тим, щоб розглянути якомога більше варіантів. Такі люди схильні утворювати нові комбінації з елементів, які більшість людей знають і використовують тільки певним чином, або формувати зв'язки між двома елементами, які не мають на перший погляд нічого спільного.

Говорячи про формування здібностей, необхідно зупинитися на питанні про те, коли, з якого віку слід розвивати творчі здібності дітей. Психологи називають різні терміни від півтора до п'яти років. Також існує гіпотеза, що розвивати творчі здібності необхідно з самого раннього віку. Ця гіпотеза знаходить підтвердження в фізіології.

Справа в тому, що мозок дитини особливо швидко зростає і "дозріває" в перші роки життя. Це дозрівання, тобто зростання кількості клітин мозку і анатомічних зв'язків між ними залежить як від різноманіття та інтенсивності роботи вже існуючих структур, так і від того, наскільки стимулюється середовищем утворення нових. Цей період "дозрівання" є час найвищої чутливості та гнучкості до зовнішніх умов, час найвищих і найширших можливостей для розвитку. Це найсприятливіший період для початку розвитку всього різноманіття людських здібностей. Але у дитини починають розвиватися тільки ті здібності, для розвитку яких є стимули і умови до "моменту" цього дозрівання. Чим сприятливіші умови, чим ближче вони до оптимальних, тим успішніше починається розвиток. Якщо дозрівання і початок функціонування (розвитку) збігаються за часом, йдуть синхронно, а умови сприятливі, то розвиток йде легко - найвищий з можливих прискорень. Розвиток може досягти найбільшої висоти, і дитина може стати здібним, талановитим і геніальним.http://www.liracentre.ru/wp-content/uploads/2013/07/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b0-300x184.png

З психологічної точки зору дошкільне дитинство є сприятливим періодом для розвитку творчих здібностей тому, що в цьому віці діти надзвичайно допитливі, у них є величезне бажання пізнавати навколишній світ. І батьки, і педагоги, заохочуючи допитливість, повідомляючи дітям знання, залучаючи їх у різні види діяльності, сприяють розширенню дитячого досвіду. А накопичення досвіду і знань - це необхідна передумова для майбутньої творчої діяльності. Крім того, мислення дошкільнят вільніше, ніж мислення більш дорослих дітей. Воно ще не задавлене догмами і стереотипами, воно більш незалежно. А це якість необхідно всіляко розвивати.

Дошкільне дитинство є сенситивним періодом для розвитку творчої уяви. З усього вище сказаного можна зробити висновок, що дошкільний вік, дає прекрасні можливості для розвитку здібностей до творчості. І від того, наскільки були використані ці можливості, багато в чому буде залежати творчий потенціал дорослої людини.

Можна з упевненістю сказати, що кожна дитина народжується з вродженими творчими здібностями, але вони знаходяться в прихованому стані і для того, щоб їх розкрити, необхідно створити певні умови.

Першим кроком до успішного розвитку творчих здібностей є раннє фізичний розвиток дитини. Другою важливою умовою розвитку творчих здібностей дитини є створення обстановки, що випереджає розвиток дітей. Третє, надзвичайно важливе, умова ефективного розвитку творчих здібностей випливає з самого характеру творчого процесу, який вимагає максимальної напруги сил. Справа в тому, що здібності розвиваються тим успішніше, чим частіше у своїй діяльності людина добирається "до стелі" своїх можливостей і поступово піднімає цей стеля все вище і вище. Четверте умова успішного розвитку творчих здібностей полягає в наданні дитині великої свободи у виборі діяльності, у чергуванні справ, в тривалості занять одним яким-небудь справою, у виборі способів і т. д. Тоді бажання дитини, її інтерес, емоційний підйом послужіть надійною гарантією того, що вже більше напруження розуму не призведе до перевтоми, і піде дитині на користь. Давно відомо, що для розвитку творчості необхідно комфортна психологічна обстановка і наявність вільного часу, тому п'яте умова успішного розвитку творчих здібностей - тепла дружня атмосфера в сім'ї і дитячому колективі.

Виховання творчих здібностей дітей буде ефективним лише в тому випадку, якщо воно буде являти собою цілеспрямований процес, у ході якого вирішується ряд приватних педагогічних завдань, спрямованих на досягнення кінцевої мети.

Протягом усієї своєї діяльності заклад працює в режимі розвитку. За минулий період педагогічний колектив здійснював пошук інноваційних процесів, моделей діяльності ДНЗ, педагогічних інноваційних технологій. Інноваційні процеси на сучасному етапі розвитку суспільства в першу чергу зачіпають систему дошкільної освіти, як початкову ступінь розкриття потенційних здібностей дитини. Розвиток дошкільної освіти, перехід на новий якісний рівень не може здійснюватися без розробки інноваційних технологій. Інноваційні технології - це система методів, способів навчання, виховних засобів, спрямованих на досягнення позитивного результату за рахунок динамічних змін в особистісному розвитку дитини в сучасних соціокультурних умовах. Найкращим періодом для розвитку творчості є дошкільний вік. Тому розвитку творчих здібностей приділяється багато уваги у всіх видах діяльності дошкільника. Одним з головних резервів становлення особистості на етапі дошкільного дитинства є творчість у різних видах діяльності, включаючи ручну працю, макетування, образотворчу, театральну, музичну діяльності, розвиток мови, математику, чому приділяється велика увага в парціальних програми виховання в дитячому садку.

Протягом останніх років наш заклад працює за темою: «Розвиток креативних здібностей у дітей дошкільного віку в різних видах діяльності». Однією з найважливіших завдань є залучення дітей до світу прекрасного, розвиток у них творчих здібностей. Художньо-творчі здібності, вміння та навички дітей педагоги ДНЗ починають розвивати з моменту надходження дитини в дитячий сад, оскільки заняття з образотворчої діяльності сприяють розвитку творчих здібностей, уяви, спостережливості, художнього мислення і пам'яті дітей. Де як не на заняттях з конструювання, ліплення, аплікації і малювання дошкільнята займаються творчістю, фантазують, роблять вироби своїми руками. Заняття з дітьми будуються за принципом «від простого до складного».http://sdimd.ru/sites/default/files/imagecache/small/x_eaeb642d.jpg

Розвиток повноцінної творчої особистості неможливо без образотворчої діяльності, вона створює сприятливі умови для естетичного і емоційного сприйняття мистецтва, які сприяють формуванню естетичного відношення до дійсності. На цій основі розвивається художній смак.

Дитина через малюнок, ліплення часто передає те, що не може висловити словами: своє ставлення до оточуючих та навколишнього. Тому дорослий повинен уважно вдивлятися в те, що зобразив дитина, і спробувати зрозуміти, що його цікавить, лякає, засмучує, радує.

Діти малюють, ліплять, конструюють не тільки для того, щоб їх роботу побачили і оцінили інші, а також для подарунка дорослим і одноліткам. Так дошкільнята звикають піклуватися про інших дітей, близьких людей, у хлопців виховується особливе почуття відповідальності, з'являється прагнення виконати роботу якнайкраще.

Ліпленням діти починають займатися з молодшого дошкільного віку, освоюючи найпростіші прийоми роботи з глиною, пластиліном. Це дає передумови до створення складних ліпних композицій в старшому дошкільному віці.

У середній і старшій групах широко використовується ліплення з солоного тіста. Солоне тісто - екологічно чистий матеріал, еластичний і приємний в роботі. Ліплення з солоного тіста дуже оригінальний і захоплюючий вид творчості. При створенні образу на папері, у ліпленні у дитини активізуються всі психічні процеси: пам'ять, увага, уява, сприйняття, а також розумові операції: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення.

Заняття образотворчою діяльністю - один з шляхів виховання у дітей почуття прекрасного, вміння помічати красиве у явищах природи, життя, у творах мистецтва і відображати побачене у своїх творчих роботах.

Малювання є одним з найважливіших засобів пізнання світу та розвитку знань естетичного сприйняття, оскільки воно пов'язане з самостійної практичної і творчої діяльністю дитини.

Навчання малювання в дошкільному віці передбачає вирішення двох взаємопов'язаних завдань:


 • по-перше, необхідно пробудити у дітей емоційну чуйність до навколишнього світу, рідної природи, до подій нашого життя;

 • по-друге, сформувати у них образотворчі навички та вміння.

У процесі малювання в дитини вдосконалюється спостережливість, естетичне сприйняття, художній смак, творчі здібності.

Для розвитку творчої особистості в сучасній практиці дошкільної освіти рекомендується використовувати нетрадиційні техніки малювання. Технологія їх виконання цікава і доступна і дорослим, і дітям дошкільного віку. Існує багато технік нетрадиційного малювання, їх незвичайність полягає в тому, що вони дозволяють дітям швидко досягти бажаного результату. Кожній дитині цікаво малювати пальчиками, робити малюнки власної долонькою, ставити на папері плями і отримати кумедний малюнок. Дитина любить швидко досягти результату в своїй роботі, а перелічені нижче нетрадиційні техніки сприяють цьому.

Починаючи з молодшого дошкільного віку педагоги використовують:


 • малювання пальчиками;

 • відбиток печатки з картоплі;

 • тичок жорсткої напівсухий пензлем.

Дітей середнього дошкільного віку знайомлять зі складними техніками:

 • відбиток поролоном;

 • відбиток печатками з ластику;

 • воскові крейди + акварель;

 • свічка + акварель;

 • відбитки листя

А у старшому дошкільному віці діти освоюють ще більш складні методи і техніки:

 • кляксографія з трубочкою;

 • монотипія пейзажна;

 • друк за трафаретом;

 • монотипія предметна;

 • кляксографія звичайна.

Для розвитку уяви, фантазії використовується техніка «Монотипія». Монотипія - отримання зображення переведенням його з однієї поверхні на іншу, тобто відбиток зображення. Техніка монотипії вимагає від дитини розвинених образотворчих навичок, точності та акуратності. Складність монотипії полягає у швидкому створенні малюнка. Але ця особливість і подобається дітям. Роботи виходять яскраві, непередбачувані, з допомогою яких вони навчаються бачити в несподіваних поєднаннях колірних плям і линів образи, оформлюють їх до пізнаваних і поринають у дивовижний світ творчості. В техніці монотипії були виконані наступні роботи: «Осінній пейзаж», «Домалюй предмет», «Метелик», «Іній на склі».

У роботі з дітьми старшої групи практикується тичкове малювання. Метод тичкового малювання не вимагає від дітей чіткого зображення тонких ліній, що несуть художнє навантаження. Достатньо вміти малювати геометричні фігури в різних поєднаннях, причому необов'язково правильної форми, не тільки прямими лініями. В процесі зафарбовування стусанами, ці недоліки будуть непомітні. Для зафарбовування знадобиться густа гуаш і жорстка кисть. Важливо навчити дитину правильно тримати пензель: вертикально по відношенню до площини аркуша і робити точкових руху. У результаті виходить велика, пухнаста точка. Цей метод дуже захоплює дітей, тому використовують його як на заняттях, так і вільної діяльності. Дуже забавними виходять їжачки та котенята, собаки, зайці, каченята на ставку, на гілках снігурі, квіти на лузі і казкові ялинки в зимовому вбранні.

Кожен з цих методів - це маленька гра. Їх використання дозволяє дітям відчувати себе розкутіше, сміливіші, безпосередніше, розвиває уяву, дає повну свободу для самовираження.

Велику увагу педагоги ДНЗ приділяють розвитку уяви. Уява - це вміння конструювати в умі з елементів життєвого досвіду (вражень, уявлень, знань, переживань) за допомогою нових їх поєднань і співвідношень що-небудь нове, що виходить за межі раніше сприйнятого. Уява є основою будь-якої творчої діяльності.

Творча діяльність уяви знаходиться в прямій залежності від багатства і розмаїття колишнього досвіду дитини. Для того щоб створити досить міцні основи для їх творчої діяльності педагоги намагаються розширювати досвід дітей. Чим більше вони бачать, чують і переживають, чим більше вони знають і засвоюють, чим більшою кількістю елементів дійсності вони мають у своєму досвіді, то більша і продуктивніше буде їх діяльність уяви. Саме з накопичення досвіду починається всяке уяву. Для цього в роботі з дітьми використовуються ігровий матеріал, творчі завдання, проблемні ситуації.

Величезне значення для розвитку фантазії дітей має гра, яка є основним видом діяльності дошкільнят. Саме в грі дитина робить перші кроки творчої діяльності. І ми, дорослі, повинні не просто спостерігати за дитячою грою, а управляти її розвитком, збагачувати її включати в гру творчі елементи. Гра-драматизація займає особливе місце при вирішенні завдань художнього виховання і розвитку дітей ДНЗ, що обумовлено її спорідненістю з театром. «У театралізованих іграх дітей можна бачити перехід від гри до драматичного мистецтва, зрозуміло, ще в зародковій формі». Театральне мистецтво закономірним чином переноситься в гру-драматизацію дошкільнят, яка вимагає від дітей компетентності в різних сферах художньо-творчої діяльності. Велику увагу в ДНЗ приділяється розвитку творчих здібностей в театральному мистецтві. Музичним керівником і вихователями старших груп ведеться робота в театральній студії «Крок до зірок». Основне завдання театральної студії - розвиток сценічного творчості дошкільників засобами музично - театралізованих ігор і уявлень. Театр - це синтез багатьох мистецтв. Починали свою сценічну діяльність» наші вихованці з драматизації улюблених казок, поступово відточуючи свою майстерність, стали ставити спектаклі, вистави, такі як «Осіння казка», «Вовк і семеро козенят» та інш. Вся ця робота - не просто забава і розвага, можливість підготувати виступи, продемонструвати досягнення і таланти дітей, але і відкриття разом з дітьми складного світу, в тому числі й такого, як чарівний світ театру!http://newlowry.ru/wp-content/uploads/2014/04/af_att_28780_1.jpg

Дитяче музичне творчість, як і дитяче виконавство, зазвичай, не має художньої цінності для оточуючих людей. Воно важливо для самої дитини. Критеріями його успішності є не художня цінність музичного образу, створеного дитиною, а наявність його емоційного змісту, виразності самого образу і його втілення, варіативності, оригінальності. Щоб дитина міг вигадати і заспівати мелодію, у нього необхідно розвинути основні музичні здібності. Крім того, для прояву творчості потрібна уява, фантазія, вільне орієнтування в незвичних ситуаціях. Дитяче музичне творчість може виявлятися у всіх видах музичної діяльності: спів, ритміки, гри на музичних інструментах.

Пісенна творчість у ДНЗ починаємо розвивати з молодшого дошкільного віку. Успішність творчих проявів дітей залежить від міцності співочих навичок, вміння висловлювати в співі певні почуття, настрій, співати чисто і виразно. Для цього використовуємо посильні творчі завдання, вправи. Крім співу, дитяча творчість проявляється в слухання музики, ритміки і грі на музичних інструментах.

Для розвитку емоційно-моральної, творчої сфери дитини в ДНЗ використовується метод казкотерапії. Казкотерапія - метод, що використовує казкову форму для інтеграції особистості, розширення свідомості, вдосконалення взаємодії з навколишнім світом. Що, як не казка, дозволяє розвивати творчість і фантазію дитини. Казка дає можливість побувати в таких вигаданих ситуаціях, яких немає, і не може бути в навколишньому світі, необхідну гаму переживань, створює особливе, ні з чим незрівнянне настрій, викликає добрі і серйозні почуття.http://img08.wikimart.ru/f7/78/6b3751e9-8ceb-461f-9061-9ef3a178f7ef.jpeg

Всім добре відомо, що дітей дошкільного віку називають «чомучками». Пізнавальна активність дітей в цьому віці дуже висока: кожен відповідь педагога на запитання дитини породжує нове запитання. Самостійно дошкільник ще не може знайти відповіді на всі його питання - йому допомагають педагоги. Інтенсивне зміна навколишнього життя, активне проникнення науково - технічного прогресу в усі її сфери диктують педагогу необхідність обирати більш ефективні засоби навчання і виховання на основі сучасних методів і нових інтегрованих технологій.

В ДНЗ педагоги широко використовують методи проблемного навчання: питання, ігри та вправи на розвиток логічного мислення, моделювання проблемних ситуацій, експериментування, дослідно - дослідна діяльність, рішення кросвордів, шарад, ребусів заняттях з математики, ознайомлення з навколишнім, розвитку мовлення або конструювання. Для закріплення отриманих знань, умінь та навичок використовуються комплексні тематичні заняття, на яких на основі емоційного впливу на дитину здійснюється взаємозв'язок одного з розділів програми з іншими в поєднанні різноманітних видів діяльності.

Одним з методів розвитку творчих здібностей став метод проектів. Тематика і зміст проектів для дітей ДНЗ були різноманітні. Використовувалися такі типи проектів: • дослідницько - творчі: діти експериментують, а потім результати оформляють у вигляді газет, драматизації, дитячого дизайну;

 • ігрові (з елементами творчих ігор, коли діти входять в образ персонажів казки і вирішують по-своєму поставлені проблеми);

 • творчі: (оформлення результату у вигляді дитячого свята, дитячого дизайну, наприклад «Театральний тиждень»).

ТРВЗ - технологія дає поштовх розвитку інтелектуально-творчих здібностей маленької дитини. В основу роботи покладено інструментарій щодо розвитку творчої уяви та формування діалектичного способу мислення дошкільнят. Діти старшого дошкільного віку складають казки, загадки за допомогою прийомів фантазування.

У дитячому саду ведеться робота по впровадженню технології розвивального навчання з дошкільниками Воскобовича. Основні принципи технології полягають у тому, що це ігрове навчання, в процесі якого відбувається взаємодія дорослого і дітей, через реалізацію певного сюжету гри або казки. При побудові дитячої ігрової діяльності розвиваються у дітей психічні процеси: увага, мова, уява, мислення, творчі здібності. Інтерес дитини постійно підтримується за допомогою постійного ускладнення ігор, незвичайних казкових персонажів, ігрового простору. В кінці кожного заняття дитина бачить результат своєї роботи. На сьогоднішній день можна констатувати значний прогрес в розвитку наочно-образного мислення, пізнавальної, мотиваційно-вольової та креативних сферах особистості дітей. Діти можуть самостійно проводити маніпуляції з іграми і доповнюючими до них ігровими посібниками, проявляти ініціативу і творчий підхід. При цьому спостерігається значна зацікавленість і винахідливість в ігровій діяльності, діти постійно відкривають нове в кожній грі, стимулюючи інтелектуальний розвиток. Діяльність дитини відрізняється великою емоційною виключністю, прагненням шукати і багато раз випробувати різні рішення отримуючи від цього особливе задоволення, часом набагато більше, ніж від досягнення кінцевого результату. Для дорослої людини початок вирішення проблеми є самим важким і болісним. Дитина ж, на відміну від дорослого, не відчуває таких труднощів, він з легкістю і насамперед практично починає орієнтовну, часом навіть не зовсім осмислену діяльність, яка, поступово стаючи більш цілеспрямованою, захоплює дитину пошуком і часто призводить до позитивних результатів.

http://ugra.info/u/news/9/2105.jpg

Говорячи про проблему розвитку творчих здібностей дітей, можна з упевненістю сказати, що їх ефективний розвиток можливий лише при спільних зусиллях як з боку педагогів, так і з боку родини. Тому активними учасниками педагогічного процесу і є батьки.Дитячий вік має багаті можливості для розвитку творчих здібностей. На жаль, ці можливості з часом безповоротно втрачаються, тому необхідно якомога ефективніше використати їх у дитинстві.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал