Інформації в політичному житті суспільства № Свобода преси це: а право обирати собі сферу діяльностіСкачати 75.18 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір75.18 Kb.
ТипІнформації
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

1.  Свобода преси – це:

а. право обирати собі сферу діяльності

б. право на будь-яку діяльність, наслідки якої не завдають шкоди навколишньому середовищу

в. визнання за автором права вільно згідно своїх поглядів тлумачити об’єктивну дійсність

г. право громадян вільно викладати свої погляди через газети, журнали, ТБ та радіо

2.  Газетні видання – це:

а. друковані періодичні зброшуровані зшитки у м’якій обкладинці спеціального формату

б. періодичні друковані видання на розгорнутих аркушах паперу, без обкладинки формату А2, А3, А4

в. бачення на віддалі рухомих зображень

г. посередницькі ЗМК, що збирають, обробляють інформацію і передають на договірних засадах в інші ЗМІ

3.  Журнальні видання – це:

а. друковані періодичні зброшуровані зшитки у м’якій обкладинці спеціального формату

б. посередницькі ЗМК, що збирають, обробляють інформацію і передають на договірних засадах в інші ЗМІ

в. бачення на віддалі рухомих зображень

г. періодичні друковані видання на розгорнутих аркушах паперу, без обкладинки, формату А2, А3, А4

4.  До публіцистичних жанрів журналістики належать:

а. роман, повість, поема

б. кореспонденція, стаття, рецензія, огляд

в. замітка, звіт, репортаж, інтерв’ю

г. фейлетон, памфлет, есе, нарис

5.  Політичні передумови зародження журналістики:

а. відкриття університетів

б. винайдення друкарського верстата

в. розвиток капіталістичного виробництва

г. епоха Ренесансу

6.  Культурні передумови зародження журналістики:

а. епоха Ренесансу

б. розвиток капіталістичного виробництва

в. відкриття університетів

г. винайдення друкарського верстата

7.  Технічні передумови зародження журналістики:

а. епоха Ренесансу

б. розвиток капіталістичного виробництва

в. винайдення друкарського верстата

г. відкриття університетів

8.  Економічні передумови зародження журналістики:

а. відкриття університетів

б. епоха Ренесансу

в. розвиток капіталістичного виробництва

г. винайдення друкарського верстата

9.  Журналістика – це:

а. відображення ставлення народу до влади, її діяльності, політики

б. здатність власників інформації впливати на формування суспільної свідомості, спонукати суб’єктів політики до дій у певному напрямку

в. спеціалізована мережа установ, що займаються збором, обробкою і передаванням інформації будь-яким особам

г. вид громадської діяльності щодо періодичного поширення соціальної інформації через канали масової комунікації

10.  Засоби масової інформації – це:

а. відображення ставлення народу до влади, її діяльності, політики

б. спеціалізована мережа установ, що займаються збором, обробкою і передаванням інформації будь-яким особам за допомогою технічних засобів

в. здатність власників інформації впливати на формування суспільної свідомості, спонукати суб’єктів політики до дій у певному напрямку

г. вид громадської діяльності щодо періодичного поширення соціальної інформації через канали масової комунікації

11.  Перші рукописні листки інформаційних повідомлень з’явилися у:

а. Німеччині в ХVІІ ст.

б. Римі і Венеції в ХVІІ ст.

в. Франції в ХVІІ ст.

г. Англії в ХVІІ ст.

12.  Інформаційна влада – це:

а. вид громадської діяльності щодо періодичного поширення соціальної інформації через канали масової комунікації

б. спеціалізована мережа установ, що займаються збором, обробкою і передаванням інформації будь-яким особам

в. відображення ставлення народу до влади, її діяльності, політики

г. здатність власників інформації впливати на формування суспільної свідомості, спонукати суб’єктів політики до дій у певному напрямку

13.  Одна із форм організації сучасних ЗМІ:

а. публічна

б. комерційна

в. інформаційна

г. фрагментарна

14.  Загальні функції ЗМІ:

а. інформаційна

б. організаційна

в. артикуляції

г. критики і контролю

15.  Спеціальні функції ЗМІ:

а. інформаційна

б. формування громадської думки

в. соціалізації

г. політизації

16.  Характерні риси ЗМІ:

а. непостійний характер аудиторії

б. тоталітарність

в. неординарність

г. політичний успіх

17.  Принципи добору інформації в ЗМІ:

а. комерційність

б. новизна фактів

в. поступовість

г. ліберальність

18.  Масова комунікація – це:

а. вид громадської діяльності щодо періодичного поширення соціальної інформації через канали масової комунікації

б. процес поширення інформації за допомогою технічних засобів на чисельно великі аудиторії

в. спеціалізована мережа установ, що займаються збором, обробкою і передаванням інформації будь-яким особам

г. здатність власників інформації впливати на формування суспільної свідомості, спонукати суб’єктів політики до дій у певному напрямку

19.  Г. М. Маклюен – автор праці:

а. "Масові комунікації"

б. "До розуміння ЗМК: продовження людини"

в. "Чотири теорії преси"

г. "451 градус за Фаренгейтом"

20.  Об’єктом журналістики є:

а. повідомлення про конкретні зміни в дійсності, нові явища

б. політична система

в. вся дійсність

г. приватне життя громадян

21.  Предметом журналістики є:

а. приватне життя громадян

б. вся дійсність

в. політична система

г. повідомлення про конкретні зміни в дійсності, нові явища

22.  Політичне маніпулювання – це:

а. закрита директива з детальними інструкціями щодо того, яким чином треба висвітлювати в ЗМІ політичні події

б. вид громадської діяльності щодо періодичного поширення соціальної інформації через канали масової комунікації

в. політична цензура

г. цілеспрямований вплив на громадську думку і політичну поведінку задля спрямування їх у заданому напрямку

23.  Інформагентства – це:

а. друковані періодичні зброшуровані зшитки у м’якій обкладинці спеціального формату

б. посередницькі ЗМК, що збирають, обробляють інформацію і передають на договірних засадах в інші ЗМІ

в. бачення на віддалі рухомих зображень

г. періодичні друковані видання на розгорнутих аркушах паперу, без обкладинки формату А2, А3, А4

24.  Телебачення – це:

а. спеціалізована мережа установ, що займаються збором, обробкою і передаванням інформації будь-яким особам

б. бачення на віддалі рухомих зображень

в. посередницькі ЗМК, що збирають, обробляють інформацію і передають на договірних засадах в інші ЗМІ

г. спосіб передачі інформації на відстань за допомогою радіохвиль

25.  Радіо – це:

а. спосіб передачі інформації на відстань за допомогою радіохвиль

б. бачення на віддалі рухомих зображень

в. спеціалізована мережа установ, що займаються збором, обробкою і передаванням інформації будь-яким особам

г. посередницькі ЗМК, що збирають, обробляють інформацію і передають на договірних засадах в інші ЗМІ

26.  Переваги друкованих ЗМІ:

а. подають інформацію про подію в момент самої події

б. забезпечують можливість різних ступенів сприйняття матеріалу

в. володіють найбільшою аудиторією

г. спираються на силу мовленого слова

27.  Переваги аудіовізуальних ЗМІ:

а. сприймаються без додаткових технічних засобів

б. забезпечують можливість різних ступенів сприйняття матеріалу

в. надають людям максимальну психологічну зручність

г. подають інформацію про подію в момент самої події

28.  Недоліки друкованих ЗМІ:

а. дискретність (перерваність потоку інформації)

б. часова обмеженість передач

в. примусовість сітки програм

г. симультанність

29.  Недоліки аудіовізуальних ЗМІ:

а. дискретність (перерваність потоку інформації)

б. симультанність

в. часова обмеженість передач

г. доступні тільки освіченій людині

30.  До аналітичних жанрів журналістики належать:

а. замітка, звіт, репортаж, інтерв’ю

б. роман, повість, поема

в. кореспонденція, стаття, рецензія, огляд

г. фейлетон, памфлет, есе, нарис

31.  До інформаційних жанрів журналістики належать:

а. роман, повість, поема

б. замітка, звіт, репортаж, інтерв’ю

в. кореспонденція, стаття, рецензія, огляд

г. фейлетон, памфлет, есе, нарис

32.  Характерні ознаки авторитарної журналістики:

а. основні цілі преси – інформувати, розважати, продавати, переводити конфлікти в план дискусії

б. головна мета – підтримувати й проводити політику уряду і служити державі

в. преса є інструментом ідеологічної обробки населення, мобілізації його на виконання завдань партійної програми

г. преса є інструментом контролю за урядом та задоволення інших потреб суспільства

33.  Характерні ознаки ліберальної журналістики:

а. преса є інструментом контролю за урядом та задоволення інших потреб суспільства

б. преса є інструментом ідеологічної обробки населення, мобілізації його на виконання завдань партійної програми

в. основні цілі преси – інформувати, розважати, продавати, переводити конфлікти в план дискусії

г. головна мета – підтримувати й проводити політику уряду і служити державі

34.  Характерні ознаки соціально відповідальної журналістики:

а. преса є інструментом ідеологічної обробки населення, мобілізації його на виконання завдань партійної програми

б. основні цілі преси – інформувати, розважати, продавати, переводити конфлікти в план дискусії

в. головна мета – підтримувати й проводити політику уряду і служити державі

г. преса є інструментом контролю за урядом та задоволення інших потреб суспільства

35.  Характерні ознаки тоталітарної журналістики:

а. головна мета – підтримувати й проводити політику уряду і служити державі

б. основні цілі преси – інформувати, розважати, продавати, переводити конфлікти в план дискусіїв. преса є інструментом контролю за урядом та задоволення інших потреб суспільства

г. преса є інструментом ідеологічної обробки населення, мобілізації його на виконання завдань партійної програми

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал