Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету Острозька академія за 2014 рік ІСторінка9/11
Дата конвертації16.12.2016
Розмір2.31 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Кафедра індоєвропейських мов

Наукова тема кафедри індоєвропейських мов: «Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної компетенції», державний реєстраційний номер 0109U007882, керівник – Ковальчук Інна В’ячеславівна, кандидат наук, доцент, завідувач кафедри індоєвропейських мов.Мета роботи НДР: дослідження наукових підходів до технології формування іншомовної мовленнєвої компетенції, визначення рівня комунікативної компетенції та її складових; уточнення суті філологічної, лінгвістичної, компенсаторної, дискурсивної соціальної та соціокультурної складових комунікативної компетенції.

Робота над дисертаційними дослідженнями:

 1. Захарчук О. М. – підготовлено до захисту кандидатську дисертацію “Моральне виховання учнів загальноосвітніх середніх навчальних закладів Франції ”;

 2. Кратюк Ю. К. – докторант Жешувського університету республіка Польща, підготовлено до захисту кандидатську дисертацію „Сучасна польська мова на Україні (на прикладі досліджень лексичних одиниць польського діалекту Городка Подільського)”;

Виконується докторська дисертація:

Ковальчук І. В. – «Психологія іншомовної комунікативної культури особистості».

Підручники та навчально-методичні посібники:

 1. Ковальчук І. В., Білецька С. М. Посібник: Інтерактивне читання з французької мови «Unе vie» 2014 р.

 2. Кравець О. П. Посібник «Deutsch selbstständig» 2014 р.

 3. Кратюк Ю.К. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Польська мова як іноземна» 2014 р.

Участь викладачів у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях:

 1. Белявська О. О. Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» Інтеркомпрехенція у вивченні іноземних мов. ( 2014 р.).

 2. Белявська О. О. Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» Авторефлексія і метакогнітивна свідомість ( 2014 р.).

 3. Белявська О. О. Міжнародна науково-практична конференція: Мова-Культура-Особистість. Автономний розвиток викладача (авторефлексія, самосвідомість, самоконтроль) (2014 р.)

 4. Білецька С. М. Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» Використання інтернет-ресурсів у навчанні французької мови. ( 2014 р.).

 5. Захарчук О. М. Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» Використання пісень на заняттях з французької мови. ( 2014 р.).

 6. Захарчук О. М. Актуальні проблеми розвитку морального виховання в середній школі Франції. Міжнародна науково-практична конференція Московського державного університету (березень 2014 р).

 7. Захарчук О. М. Науково-практична конференція «Сучасні тенденції в педагогіці та психології: сучасний погляд». (Харків, квітень 2014р.).

 8. Захарчук О. М. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний вимір педагогічних та психологічних наук». (Київ, червень 2014р.).

 9. Захарчук О. М. Міжнародна науково-практична конференція «Духовно-моральне виховання молодого покоління : вітчизняний та зарубіжний досвід» (Острог, червень 2014р.).

 10. Ковальчук І. В. Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» Формування іншомовної комунікативної культури на заняттях з іноземної мови. ( 2014 р.).

 11. Ковальчук І. В. Міжнародна інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»  IICRACP-2014  з подальшою публікацією у матеріалах конференції та розміщенням тез-доповіді на сайті конференції на тему: «The formation of the foreign language communicative culture of the student’s personality» ( 2014 р.).

 12. Кравець О. П. Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» Елементи асоціативної і компаративної методики у викладанні іноземної мови. ( 2014 р.).

 13. Кравець О. П. Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовно  - моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід» «Роль особистості викладача та засоби духовно-морального виховання студентської молоді. ( 2014 р.).

 14. Кратюк Ю. К. Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» Використання літературних текстів на заняттях з польської мови. ( 2014 р.).

 15. Мирончук Н. Р. Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» Особливості мовних стереотипів німецької мови (на матеріалах німецького періодичного видання «Der Spiegel». ( 2014 р.).

 16. Поліщук В. Л. Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» Використання інтернет-ресурсів у навчанні іноземних мов (на матеріалі контенту інтернет-сторінки «Deutsche Welle». ( 2014 р.).

 17. Сіліванова І. М. Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовно  - моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід» на тему: «Французький університет: релігія у національній освіті» (2014 р.).

 18. Сіліванова І. М. Міжнародна інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»  IICRACP-2014  з подальшою публікацією у матеріалах конференції та розміщенням тез-доповіді на сайті конференції на тему: «Критерії, показники та рівні психологічної готовності студентів до участі у програмах академічної мобільності» ( 2014 р.).

 19. Сіліванова І. М. Міжнародний Конгрес "The generation of scientific ideas", Програми європейської академічної мобільності в університетах Франції. - Швейцарія, листопад 2014.

Результати досліджень знайшли вияв у таких публікаціях:

 1. Белявська О.О. Психологічні чинники успішної організації альтернативного навчання іноземної мови студентів у Вищих навчальних закладах. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. (подано до друку)

 2. Ковальчук І.В., Попчук М.А. Метакогнітивний та компетентнісний підходи в процесі засвоєння лексичного матеріалу студентами ВНЗ. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. (подано до друку)

 3. Кравець О.П. Державно-церковні відносини в Україні у 20-30 рр. ХХ ст.: досвід баптистських громад. Науковий вісник Гілея. - Випуск 88 (№9). - К: 2014.

 4. Сіліванова І.М. Забезпечення академічної мобільності іноземних студентів у Франції (на прикладі університету Ренн II Верхньої Бретані) Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014.

 5. Сіліванова І.М. Роль релігії в університетській освіті Франції. Наукові записки. Серія «Гуманітарні науки». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014.

 6. Сіліванова І.М. Генеза розвитку міжнародної академічної мобільності в університетах Франції. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. 2014 р. (подано до друку)

 7. Ковальчук The formation of the foreign language communicative culture of the student’s personality Розміщено на сайті конференції «Сучасні дослідження когнітивної психології»  IICRACP-2014

 8. Захарчук О. М. Актуальні проблеми розвитку морального виховання в середній школі Франції. Міжнародна науково-практична конференція Московського державного університету (березень 2014 р).

 9. Сіліванова І.М. Критерії, показники та рівні психологічної готовності студентів до участі у програмах академічної мобільності. Розміщено на сайті конференції «Сучасні дослідження когнітивної психології»  IICRACP-2014

 10. Сіліванова І.М. Програми європейської академічної мобільності в університетах Франції. Міжнародний науковий журнал Unity of science, Швейцарія, листопад 2014 .

Проведені наукові конференції

 1. Всеукраїнська студентська наково-практична конференція «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації», лютий 2014 р.

 2. VIІІ Міжнародна науково-практична конференції «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість», квітень 2014 р.

 3. ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації». жовтень 2014 р.

За матеріалами конференцій видано збірники Наукових записок. Серія «Філологічна»:

 1. Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Вип.42.

 2. Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Вип.43.

 3. Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Вип.44.

 4. Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Вип.45.

 5. Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Вип.46.

 6. Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Вип.48.

 7. Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Вип.49.

 8. Студентські «Наукові записки. Серія «Філологічна» . – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. Випуск 7.

Викладачі кафедри індоєвропейських мов пройшли наукові стажування:

 1. Кратюк Ю.К. Warsztaty „Metodyka nauczania języka polskiego – dwujęzyczność, wiedza o kulturze polskiej” Lublin, 24 – 27.V 2014r. Organizowane przez stowarzyszenie „Wspólnota polska”

 2. Кравець О.П., Участь у семінарі Німецької служби академічних обмінів (DAAD) у м. Луцьк 2014 р.

 3. Мирончук Н.Р., Участь у семінарі Німецької служби академічних обмінів (DAAD) у м. Луцьк 2014 р.

 4. Поліщук В.Л. Участь у семінарі Німецької служби академічних обмінів (DAAD) у м. Луцьк 2014 р.

 5. Поліщук В.Л. Участь у семінарі Гете-Інституту „ Іспити Goethe-Zertifikat B2 та Goethe-Zertifikat С1 “ у м. Київ 2014 р.

 6. Поліщук В.Л. Участь у молодіжному обміні „Es geht um Europa. Theaterwerkstatt“ у м. Берлін 2004 р.

 7. Сіліванова І. М cтажування в університеті Поля Верлена (м. Мец, Франція).

Кафедра міжнародної мовної комунікації

Наукова тема кафедри – «English for Specific Purposes» («Англійська мова професійного спілкування») (державний реєстраційний номер 0109U007878), керівник – Крайчинська Галина Вацлавівна.Робота над дисертаційними дослідженнями:

  1. Бобков В.О. – завершено роботу над методологічною частиною кандидатського дисертаційного дослідження на тему: “Метрологічна фразеологія з компонентами – назвами одиниць виміру та ваги”.

  2. Король Л.Д. – робота над другим розділом докторського дисертаційного дослідження на тему: “Психологія формування у молоді міжнаціональної толерантності”.

  3. Цолін Д.В. - попередній захист докторського дисертаційного дослідження “Синтаксичні основи поетичного дискурсу. На матеріалі єврейської літургійної поезії арамейською мовою II – VIII ст.”

  4. Юр’єва О.Ю. – захист кандидатського дисертаційного дослідження на тему: “Гендерний підхід у навчально виховній діяльності вищої школи Канади”.

У жовтні 2014 року Цоліну Дмитру Васильовичу було присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної мовної комунікації.

Участь викладачів у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях:

  1. Байсан Д.В. Участь у VIІI Міжнародній науково-практичній конференції “Міжкультурна комунікація: мова- культура- особистість” (квітень 2014 )

  2. Байсан Д. В. - Участь з доповіддю у ХIХ науковій викладацько-студентській конференції “Дні науки”, тема доповіді: “Метафорична концептуалізація справедливості в англійській, німецькій та українській мовах” (18 - 26 березня 2014)

  3. Байсан Д.В. Участь у ІІ Міжнародній інтернет-конференції кафедри міжнародної мовної комунікації ОА “English for Spesific Purposes” з публікацією тез “Семантичні особливості лексики на позначення справедливості як соціальної цінності в англійській мові” (25 березня 2014).

  4. Бобков В.О. Участь з доповіддю у ХIХ науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки», тема доповіді: «Навчання метрологічної фразеології студентів спеціальності «Журналістика» (18 - 26 березня 2014)

  5. Бобков В.О. Участь у ІІ Міжнародній інтернет-конференції кафедри міжнародної мовної комунікації ОА «English for Spesific Purposes» з публікацією тез «Метрологічна фразеологія при навчанні професійної англійської студентів гуманітарного факультету НУОА» (25 березня 2014).

  6. Заблоцький Ю. В. - Участь з доповіддю у ХIХ науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки», тема доповіді: «Функціональний підхід до вивчення термінології» (18 - 26 березня 2014)

  7. Заблоцький Ю. В. Участь у VIII Міжнародній науковій конференції «Пріоритети германського і романського мовознавства» з публікацією статті «Сучасні підходи до вивчення термінології» (Луцьк-Світязь, 13-15 червня 2014)

  8. Крайчинська Г.В. Участь з доповіддю у ХIХ науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки», тема доповіді: «Інноваційні підходи до вивчення професійної англійської для студентів немовних спеціальностей ОА» (18 - 26 березня 2014)

  9. Крайчинська Г.В. Участь у ІІ Міжнародній конференції кафедри міжнародної мовної комунікації ОА «English for Spesific Purposes» з публікацією тез «Інноваційні підходи до вивчення професійної англійської для студентів немовних спеціальностей» (25 березня 2014)

  10. Крайчинська Г.В. Участь у Міжнародній конференції ОА «Мова-Культура-Особистість» (квітень 2014)

  11. Лисенко О. С. - Участь з доповіддю у ХIХ науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки», тема доповіді: «Гендерна асиметрія в терміносистемі міжнародного права» (18 - 26 березня 2014)

  12. Лисенко О. С. Участь у VIІI Міжнародній науковій конференції «Пріорітети германського та романського мовознавства» (червень 2014, м. Луцьк)

  13. Лушпай Л.І. Участь з доповіддю у ХIХ науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки», тема доповіді: «Гендерна освіта в країнах Євросоюзу» (18 - 26 березня 2014)

  14. Лушпай Л.І. Участь у ІІ Міжнародній конференції кафедри міжнародної мовної комунікації ОА «English for Spesific Purposes» з публікацією тез «Гендерні особливості в навчанні гуманітарних і технічних дисциплін» (25 березня 2014)

  15. Лушпай Л.І. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції з публікацією статті: «Досвід Великої Британії щодо подолання булінгу у середній школі» (Тернопіль, 29-30 квітня 2014)

  16. Олішкевич С.В. Участь з доповіддю у ХIХ науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки», тема доповіді: «Сучасні тенденції виховання характеру в американській школі» (18 - 26 березня 2014)

  17. Олішкевич С.В. Участь у ІІ Міжнародній інтернет-конференції «Сучасні дослідження когнітивної психології» (ІІ CRACP-2014) з публікацією статті “Виховання характеру в аспекті морального когнітивізму” (15 травня – 15 червня 2014)

  18. Олішкевич С.В. Участь з доповіддю у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід», , тема доповіді: “Передумови виховання характеру в американській школі” (Острог, 5-6 червня, 2014)

  19. Олішкевич С.В. Участь у III Міжнародній науково-практичній конференції «Нові завдання психології та педагогіки та шляхи їх вирішення» з публікацією статті «Stages of Character Education Implementation in American K-12 Schools» (20 Листопада, 2014)

  20. Хотюк О. Б. Участь у ІІ Міжнародній конференції кафедри міжнародної мовної комунікації ОА «English for Spesific Purposes» з публікацією тез «Навчання лексики ЗМІ студентів НаУОА гуманітарного факультету спеціальності «Журналістика» (25 березня 2014)

  21. Цолін Д. В. Участь з доповіддю у ХIХ науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки», тема доповіді: «Архаїчне відмінювання дієслів в арамейському тексті «повчань Ахікара» (VI ст. до н.е.)» (18 - 26 березня 2014)

  22. Шишкіна К.М. Участь з доповіддю у ХIХ науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки», тема доповіді: «Комп’ютеризація в початковій школі» (18-26 березня 2014)

  23. Шишкіна К. М. Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Духовно – моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід» (травень 2014)

  24. Юр’єва О. Ю. Участь з доповіддю у ХIХ науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки», тема доповіді: «Реалізація гендерної освіти бакалаврів гуманітарних спеціальностей в вищих навчальних закладах Канади» (18-26 березня 2014)

  25. Юр’єва О.Ю. Участь у міжнародній конференції IІ Канадські наукові читання, 27 березня 2014 року, м. Острог.

Результати досліджень знайшли вияв у таких публікаціях:

 1. Байсан Д. В. Семантические особенности лексики для обозначения понятия справедливости в немецком языке // РАН Вестник Московского государственного областного университета № 1. - Москва, 2014. - С. 121 - 126.

http://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/7046

 1. Байсан Д. В. Семантичні особливості лексики на позначення справедливості як соціальної цінності в англійській мові // English for Specific Purposes. Збірник наукових тез. – Острог: Національний університет ''Острозька академія'', 2014. – Випуск 2.- С. 147-150.

 2. Бобков В. О. Семантичні особливості лексики на позначення справедливості як соціальної цінності в англійській мові // English for Specific Purposes. Збірник наукових тез. – Острог : Національний університет «Острозька академія», 2014. – Випуск 2. - С. 16-20.

 3. Заблоцький Ю. В. Сучасні підходи до вивчення термінології // VIII Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського і романського мовознавства». – Луцьк-Світязь, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 13-15 червня 2014. – С. 16

 4. Крайчинська Г.В. Інноваційні підходи до вивчення професійної англійської для студентів немовних спеціальностей // English for Specific Purposes. Збірник наукових тез. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2014. – Випуск 2. - С. 76–80.

 5. Лушпай Л. І. Гендерні особливості в навчанні гуманітарних і технічних дисциплін // English for Specific Purposes. Збірник наукових тез. – Острог : Національний університет «Острозька академія», 2014. – Випуск 2. – С. 160 – 174

 6. Олішкевич С.В. Використання програми «Виховання характеру» в сучасній американській школі // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» / Тематичний випуск «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід» – Вип. 23.

 7. Хотюк О. Б. Навчання лексики ЗМІ студентів НАУОА гуманітарного факультету спеціальності «Журналістика» // English for Specific Purposes. Збірник наукових тез. – Острог: Національний університет ''Острозька академія'', 2014. – Випуск 2. – С. 7–10.

 8. Цолін Д. В. Десять поем на свято Шавуот з рукопису Paris Hébr 110: переклад з арамейської, коментарі, примітки (Частина І) // Східний Світ № 1, 2014. – С. 110 – 130.

 9. Цолин Д.В. Некоторые особенности синтаксиса еврейской литургической поэзии на арамейском языке IV-VIII вв. // Сходознавство № 1, 2014. – С. 1 – 19.

 10. Tsolin D. Hebrew Poetry in the Targum Onqelos: Some Syntactic Aspects of the Verse Structure, Aramaic Studies 12.1. – Leiden: Brill, 2014. – С. 53 – 88.

 11. Шишкіна К.М. Вплив Інтернету на формування духовно-моральних цінностей молодшого школяра. – Острог : Національний університет «Острозька академія», 2014. – Випуск 2. – С. 100 – 105.

 12. Шишкіна К. М. Модель забезпечення інформаційної безпеки молодшого школяра // Збірник наукових онлайн ВАК статей. – Криворізький педагогічний університет.

 13. Шишкіна К. М. Підходи до формування компетенції вчителя інформатики щодо забезпечення інформаційної безпеки школяра // науково-періодичний журнал «British Journal of Education and Science». – С. 146 – 153.

У рамках наукової теми на кафедрі міжнародної мовної комунікації діє навчально-методичний семінар «New Trends in TESL» (координатор: канд.філол. наук, доц. Крайчинська Г.В.):

 • Семінар «Which Way is Democracy Heading in Canada»

 • Семінар «Total Response Through Story Telling».

 • Презентація «New Methods of Training and Education».

 • Семінар «Common mistakes of Ukrainians when they speak English»

У рамках наукової теми кафедри працює семінар «Гендерна освітня політика у навчальних закладах Європи» (координатор: канд. пед. наук Лушпай Л. І.). Тематика семінарів на 2014–2015 н. р.:

1. Основні напрями гендерного виховання учнів середніх шкіл у Великій Британії.

2. Гендерна політика Європейського Союзу і сучасна педагогіка.


 1. Тренінги з підвищення гендерної чутливості педагогічних працівників, як важливий напрямок гендерної освітньої політики держави.Кафедра англійської мови та літератури

Наукова тема кафедри – «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури», державний реєстраційний номер 0109U007881. Керівник – Жуковський Василь МиколайовичРобота над дисертаційними дослідженнями:

 1. Кущик Т. О. – спеціальність «Теорія та методика виховання», тема «Духовно-моральне виховання студентської молоді засобами духовної спадщини св. Іоанна Златоуста», науковий керівник — проф. Жуковський В. М.

 2. Шапран Н.В. «Соціо-оціночні концепти в англійській, німецькій та українській мовних картинах світу» 10.02.15 - загальне мовознавство, науковий керівник — проф. Тищенко О.В.

 3. Сігінішина А. С. «Метакогнітивні судження як засіб оптимізації пам’яті у процесі вивчення іноземної мови студентами ВНЗ » 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія, науковий керівник — проф. Пасічник І. Д.

 4. Костюк О. О. “Гендерне виховання учнів у середніх навчальних закладах Канади” 13.00.01 — педагогіка, проф. Жуковський В. М.

 5. Сімак К. В. «Тенденції розвитку академічної мобільності студентів у системі вищої освіти Канади» 13.00.01 — Загальна педагогіка та історія педагогіки, проф. Жуковський В. М.

Доцент кафедри Зелінська Л. В. працює над докторською дисертацією на тему «Структура слов’янських літературних взаємин кінця XІX ст. (проблеми відображення соціокультурної комунікації в драматургії)» 10.01.05 - порівняльне літературознавство.

Участь викладачів у всеукраїнських і міжнародних конференціях:

  1. Зелінська Л. В. XIХ Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» (18-26 березня, 2014 р., м. Острог). Виступ із доповіддю «Осмислення культуротворчих потенцій «еліти» і «черні» у мистецькій спадщині Ю. І. Крашевського та Т. Г. Шевченка».

  2. Зелінська Л. В. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: Мова – культура - особистість» (3-4 квітня 2014 р., м. Острог).

  3. Новоселецька С. В. XIХ Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія». Виступ із доповіддю «Methodology and Techniques of Sociolinguistic analysis».

  4. Новоселецька С. В. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: Мова – культура - особистість» (3-4 квітня 2014 р., м. Острог)

  5. Костюк О. Ю. XIX наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» (18-26 березня, 2014 р., м. Острог). Тема доповіді — Роль гри у процесі вивчення англійської мови.

  6. Костюк О. Ю. VIIІ Міжнародній науково-практичній конференції «Міжкультурна комунікація: мова — культура — особистість» (Острог, 3-4 квітня 2014 року). Керівництво секцією.

  7. Костюк О. Ю. ІV всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови й мовлення»

  8. Ширяєва Т. М. XIХ Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» (18-26 березня, 2014 р., м. Острог). Виступ із доповіддю “Інтерактивні методи вивчення лексики на заняттях англійської мови”.

  9. Ширяєва Т. М. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: Мова – культура - особистість» (3-4 квітня 2014 р., м. Острог).

  10. Ломінська Н. В. XIХ Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» (18-26 березня, 2014 р., м. Острог). Виступ із доповіддю «Використання проектного методу під час вивчення теми “Освіта” студентами 3 курсу мовної спеціальності».

  11. Сімак К. В. II Канадські наукові читання. Виступ з доповіддю «Поняття «міжнародна академічна мобільність» в освітньому просторі Канади», 7 березня 2014 року, Національний університет «Острозька академія

  12. Сімак К. В. XIХ Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» (18-26 березня, 2014 р., м. Острог). Виступ з доповіддю «Поняття «міжнародна академічна мобільність» в освітньому просторі Канади» (Секція «Педагогіка»).

  13. Сімак К. В. Міжнародна інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (IICRACP – 2014). 15 травня - 15 червня, НаУ ОА. Публікація тез-доповіді «Академічна мобільність студентів у когнітивній парадигмі».

  14. Сімак К. В. Міжнародна науково-практична конференція «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід», 5-6 червня 2014 року. Виступ на секційному засіданні з доповіддю «Виховний потенціал навчального процесу в канадських університетах».

  15. Пелипенко О. О. XIХ Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» (18-26 березня, 2014 р., м. Острог). Виступ із доповіддю “Культурологія на уроках іноземної мови: концепт позитивної ввіливості в іспанській мові”.

  16. Шапран Н. В. XIХ Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» (18-26 березня, 2014 р., м. Острог). Тема доповіді – «Мотивувальне підгрунтя кореляції концепту заздрість з концептами ревнивість і жадібність у британській, німецькій на українських лінгвокультурах

  17. Шапран Н. В. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: Мова – культура - особистість» (3 - 4 квітня 2014 р., м. Острог).

  18. П’янковська І. В. IХ Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія» (18-26 березня, 2014 р., м. Острог). Тема доповіді – «Використання онлайн засобів для роботи з лексичним матеріалом на заняттях англійської мови

  19. Костюк О. О. Круглий стіл МОН України «Впровадження гендерних підходів у систему вищої освіти України» (м. Київ, 17 червня 2014 року).

  20. Костюк О. О. Міжнародна науково-практичній конференції «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний та зарубіжний досвід» з доповіддю на тему: «Розуміння ґендерного виховання у сучасній вітчизняній педагогічній науці» (м. Острог, 5-6 червня 2014 р.).

  21. Костюк О. О. Міжнародна інтернет-конференція "Сучасні дослідження когнітивної психології" IICRACP-2014 (м. Острог). Тема доповіді: «Врахування стилю навчання учнів як складова гендерного підходу в освіті».

  22. Костюк О. О. Міжнародна науково-практична конференція «Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей» (м. Тернопіль, 29-30 квітня 2014 р.). Тема доповіді: «Запобігання буллінгу в шкільному навчальному середовищі (на прикладі Канади)».

  23. Костюк О. О. II Канадські наукові читання (27 березня 2014 р., м. Острог). Тема доповіді: «Ретроспективний аналіз виховання школярів різної статі в історії педагогіки та шкільній практиці Канади (XVII-XIX ст.)».

  24. Костюк О. О. XІХ щорічна наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки»(18 березня, м. Острог). Тема доповіді: «Особливості виховання та навчання дівчаток та хлопчиків у школах Канади (XVII-XIX ст.)».

Результати досліджень знайшли вияв у таких публікаціях:

 1. Костюк О. А. Преподавание учебного курса «Гендерные студии» как средство реализации гендерного воспитания учащихся старших средних школ Канады (провинция Онтарио)// «Australian science review», 2014.

 2. Galyna Gandzilevska, Tetiana Shyriaieva. The peculiarities of national identity of australian ukrainians in the works of l. Bohuslavets. /GalynaGandzilevska, TetianaShyriaieva // Problems of Psychology in the 21st Century. - ScientiaSocialis Lithuania, 2014. - Vol.8, №1.-P.16–25.

 3. Galyna Ganzilevska, Tetiana Shyriaieva. Preservation of National Identity in the Works of Ukrainian Writers of Australian Diaspora/ Galyna Ganzilevska, Tetiana Shyriaieva //Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science. The 1st International Academic Conference -Papers and commentaries, Volume IІ — Аustralia: «Melbourne IADCES Press», Melbourne, 25 June 2014 –P. 301-304.

 4. Gandzilevska G., Levandovska M., ShyriaievaT. Psychological assistance of the personality in the period of mid-age crisis by means of psychodrama / Gandzilevska G., Levandovska M., Shyriaieva T. // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky.- Kosice, Slovakia, 2014 — Vol.2 - №2.- P.140-144

 5. Gandzilevska G., Shyriaieva T. Psychodrama as a Means of Teaching Gifted Children English Language as a Second One. Pedagogicadziecka. Warsaw: Black Unicorn,2014

 6. Зелінська Л. В. “…to typ moskiewskiej nihilistki, ale nie polskiej dziewczyny”: один епістолярний епізод із життя читачки Габріелі Запольської і письменника Юзефа Ігнація Крашевського / Зб.наук.праць «Волинь-Житомирщина».- Вип.25: Універсум Юзефа Ігнація Крашевського.- Житомир: Вид-во ЖДУ ім..І.Франка.- 2014.- 187-195.

 7. Зелінська Л. В. “…wszystkie nasze obrazy społeczności są niepełne i kulawe…”: художня модель суспільства у повісті Юзефа Ігнація Крашевського “Хата за селом” та в її українських драматизаціях; у ювілейний збірник до 200-річчя від дня народження Ю.І.Крашевського університету в Бялистоку (Польща)

 8. Шапран Н. В. “Contextualization cues: aspects of language and behavior”. — XVIII Международная научно-практическая конференция посвященная проблемам общественных и гуманитарных наук: Москва, 29.03.2014 г. (Центр гуманитарных исследований «Социум»)

 9. Шапран Н. В. «Мотивувальне підґрунтя кореляції концепту заздрість з концептами ревнивість і жадібність у британській, німецькій та українській лінгвокультурах».— XIX Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації»: Національна академія наук України, Інститут освітньої та молодіжної політики: Одеса, 25-26 квітня, 2014 р.

 10. Шапран Н. В. “Ethnocentrism as the anthropological concept of cultural relativism”.— Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний потенціал світової науки XXI сторіччя»: Південноукраїнський гуманітарний альянс, Громадське об’єднання «Громадська дія»: Запоріжжя, 2014 р.

 11. Шапран Н. В. Мова як засіб закріплення результатів концептуалізувальної діяльності свідомості. ІV всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови й мовлення»

  1. Новоселецька С.В. Лінгвістична типологія : методи і напрямки дослідження. ІV всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови й мовлення»

У 2014 р. були видані такі підручники та навчально-методичні посібники:

  1. Ширяєва Т. М., Новоселецька С. В. та Костюк О. Ю. Навчально-методичний посібник “Ділова англійська мова (для студентів спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”) (лист МОН України №1/11-16141 від 13.10.14)

  2. Чепіль О. Я. Методичні рекомендації для студентів 5 курсу факультету романо-германських мов напрямку “Офіс-менеджмент” з курсу “Ефективна презентація”

Монографії

Костюк О. Ю. Розділ у колективній монографії Велика Волинь: історія освіти і культури: монографія / за ред. проф. Левківського М. В. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014 р. (підготовлено до друку).

Кафедра англійської філології

Наукова тема кафедри – «Лексична, фразеологічна і фреймова семантика», державний реєстраційний номер 04109U007880. Керівник – Худолій Анатолій ОлексійовичУчасть викладачів у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях:

 1. Худолій А.О. Публічний дискурс та російсько-американські відносини (упродовж каденції Б. Клінтона та Дж. Буша-мол.) // Программа ІІ Международной научной конференции: «США: история, общество, культура», 14 марта 2014 г. / ТНУ имени В.И. Вернадского; Отв. ред. Д.В. Дорофеев. – Симферополь, 2014. – С. 2.

 2. Худолій А.О. Політичний дискурс як об’єкт лінгвістичного аналізу // VIII Міжнародна науково-практична конференція «МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА-КУЛЬТУРА-ОСОБИСТІСТЬ». – Острог, НаУОА, 03-04 квітня 2014. – С. 10.

 3. Худолій А.О.Лінгвістичні особливості політичних текстів // VIII Міжнародна наукова конференція «ПРІОРИТЕТИ ГЕРМАНСЬКОГО І РОМАНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА». – Луцьк-Світязь, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 13-15 червня 2014. – С. 14.

 4. Худолій А.О. Ключові концепти у політичних промовах американських президентів // Міжвузівська науково-практична конференції «Мова. Культура. Комунікація: нові парадигми дослідження», 16 – 17 жовтня 2014 р. Рівненський державний гуманітарний університет. – С.

 5. Худолій А.О.Концепт «ВОРОГ» в політичному дискурсі американських президентів (1989-2008) // ХІV Міжнародної наукової конференції «Прагматика людського досвіду: цінність як методологічна засада гуманітарного пізнання» (до 170-рiччя Фрідріха Ніцше). – 25-29 вересня 2014 р. – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – С. 6.

 6. Пелипенко О.А. Науково-практична конференція присвячена 65-річчю Горлівського інституту іноземних мов (Горлівський інститут іноземних мов, м. Горлівка, 15 травня 2014 року) - виступ з доповіддю.

 7. Пелипенко О.А. П’ятий конгрес іспаністів України (Університет ім. А. Нобеля, Дніпропетровськ, 10-11 жовтня 2014 року) - виступ з доповіддю, керівництво роботою секції.

 8. Коцюк Л.М. До визначення терміна "динамічний лексикон" у сучасних лінгвістичних дослідженнях. // ХІХ наукова викладацько-студентська конференція , м. Острог, 18 — 26 березня 2014р.

 9. Коцюк Л.М. Особливості репрезентації слова у лексикографічній праці з позиції корпусної лінгвістики // VIII Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського і романського мовознавства». – Луцьк-Світязь, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 13-15 червня 2014. – С. 17.

 10. Коцюк Л.М. Learner Corpora as a Feedback on Curriculum.//VIII Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова — культура — особистість» (Острог, 3-4 квітня 2014 року)

 11. Коцюк Л.М. Корпус українського наукового мовлення в галузі лінгвістики: перспективи створення.//IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми культури української мови і мовлення" (Острог, 6-7 листопада 2014 року)

 12. Коцюк Л.М. Міжнародна он-лайн конференція від видавництва Macmillan - The Macmillan Online Conference (November 10th-14th 2014): Секції: Building Conversational Strategies for Adult Learners, Using Multimedia in the Classroom

 13. Заблоцький Ю.В.Сучасні підходи до вивчення термінології // VIII Міжнародна наукова конференція «ПРІОРИТЕТИ ГЕРМАНСЬКОГО І РОМАНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА». – Луцьк-Світязь, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 13-15 червня 2014. – С. 16.

Результати досліджень знайшли вияв у таких публікаціях:

 1. Худолій А. О. Зовнішня політика США в світлі сирійського конфлікту / «Наукові праці»: науково-методичний журнал. – Вип. 216. Т. 228. Політологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – С. 52-55.

 2. Худолій А. О. Американо-російські відносини в постбіполярному світі // Слинкинские чтения: материалы II Международной научно-практической конференции памяти профессора М.Ф. Слинкина, 14 февраля 2014 г., Симферополь. Том I: научное интернет-издание в 2-х томах / кафедра истории России и новой и новейшей истории, Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского; отв. за выпуск Д.В. Дорофеев. – Симферополь, 2014. – С. 20-27.

 3. Худолій А. О. Стереотипи «холодної війни» та відносини між США та Україною / збірник «Гілея: науковий вісник»: [гол. ред. В. М. Вашкевич]. – Вип.81 (№ 2). – 2014. – С. 304-309.

 4. Худолій А. О. «Політичний дискурс як об’єкт лінгвістичного аналізу» / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 42. – С. 174 – 177.

 5. Худолій А. О. «Перезавантаження» риторики Б. Обами / збірник «Гілея: науковий вісник»: [гол. ред. В. М. Вашкевич]. – Вип. 82 (№ 3). – 2014. – С. 447-452.

 6. Худолій А. О. Картина світу американських політиків (на матеріалі промов президентів США) / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 46. – С. 208 – 211.

 7. Худолій А. О. Лінгвістичні особливості політичних текстів / „Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки ”, серія «Філологічні науки. Мовознавство». – 2014.

 8. Худолій А. О. Публічний дискурс та американо-російські відносини (упродовж каденції Б. Клінтона та Дж. Буша-мол.) // «США: история, общество, культура»: Сборник докладов II Международной научной конференции (22 ноября 2013 г., г. Симферополь) / Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского; От. ред. Д.В. Дорофеев. – Симферополь, 2014. – С. 8 – 11.

 9. Коцюк Л. М. Особливості репрезентації слова в лексикографічній праці з позиції корпусної лінгвістики. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Випуск № 5(282). Серія: Філологічні науки – Луцьк, 2014. – С. 221 – 226.

 10. Коцюк Л. М. Learner Corpora as a Feedback on Curriculum.//Наукові записки. Серія «Філологічна» – Випуск 46. – Острог: Видавництво НаУ «Острозька академія», 2014. – С. 10 – 14.

11. Заблоцький Ю.В. Сучасні підходи до вивчення термінології // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. – № 5 (282). – 2014. – С. 193-197.

12. Пелипенко О. А. Вербалізація концепту невизначено-малої кількості в пресі Великобританії. - Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченої 65-річчю Горлівського педагогічного інституту іноземних мов.

13. Пелипенко О. А. Predicados de cambio del indicio cuantitativo en la prensa hispánica (Предикати зміни кількісної ознаки в іспаномовній пресі). - Mатеріали Четвертого конгресу іспаністів України, 2014.

14. Пелипенко О А. Подано до друку в збірнику матеріалів П’ятого конгресу іспаністів України статтю “El concepto de poquedad en las obras de escritores hispánicos” (Концепт малої кількості в творах іспаномовних письменників). Запланований час виходу збірника – літо 2015 р.

15. Лещак О. В. Społeczny i empiryczny charakter transcendentalnego antropocentryzmu Immanuela Kanta: istota i lokalizacja tzw. „natury ludzkiej”, In: Respectus Philologicus, 2014 Nr. 25 (30), p.185-19

Монографії:

Лещак О. В. Монографія: Rosyjski etniczny obraz świata w aspekcie kulturowo-cywilizacyjnym i lingwosemiotycznym, Toruń, 2014, 237 s.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал