Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету Острозька академія за 2014 рік ІСторінка8/11
Дата конвертації16.12.2016
Розмір2.31 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
(в друці)

25. Гільман А.Ю. Саногенне мислення як умова підтримки психічного здоров’я студентської молоді/ А.Ю. Гільман// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Херсон, 2014. – Вип.2. – С. (в друці).

26. Нижник А.Є. Харчова поведінка молоді як предмет психологічного дослідження/ А.Є. Нижник// Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип.22. – С. 136-141.

27. Гущук І. В. Вплив екологічних факторів на стан психічного здоров’я особистості/ І.В. Гущук, М.А. Шугай, А.Є. Нижник// Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип.26. – С. 36-40.

28. Нижник А.Е. Исследование психофизиологических аспектов пищевого поведения индивида/ А. Е. Нижник// Наука и образование новое измерение педагогики и психологи. (Угорщина). (подано до друку)

29. Довгалюк Т.А. До проблем ефективності метапам’яті / Т.А. Довгалюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія», 2014. – Вип.26. – С. 53-59.

30. Довгалюк Т.А. «Взаємодія метапам’яттєвого моніторингу та контролю як чинник оптимізації метапам’яті» / Т.А. Довгалюк // Науковий вісник Херсонського державного університету серія «Психологічні науки», 2014. – № 2. (збірник статей знаходиться у друці).

31. Кулеша Н.П. Феномен дистантної сім’ї та її основні ознаки у психологічній літературі / Н.П. Кулеша // Актуальні питання соціально-політичних наук: політологія, психологія, документознавство та інформаційна діяльність. Матеріали ІІІ Міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих учених. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». - 2014. – С.167-174.

32. Гущук І. В. Вплив екологічних факторів на стан психічного здоров’я особистості/ І.В. Гущук, М.А. Шугай, А.Є. Нижник// Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип.26. – С. 36-40

33. Кулеша Н.П. Психологические проблемы адаптации студентов к обучению у вышем учебном заведении / Н. П. Кулеша // Психология XXI века. Психология и современные проблемы образования. Сборник материалов IX международной научно-практической конференции молодых ученых. – Санкт-Петербург. – 2014. – С.139 – 143.

34. Левандовская М., Гандзилевская Г. Некоторые аспекты психодраматической работы с клиентами,переживающими кризи среднего возраста : внутришний критик и самоценность / М.Левандовская, Г.Б. Гандзилевская // Журнал практического психолога: научно - практический журнал. Специальный выпуск: Психодрама: теорія и практика.-М.,2014.-№4.- С.168-176Конференції:

1. Матласевич О.В. Студентсько-викладацька науково-практична конференція "Дні науки", 21 березня 2014 року. Доповідь на тему: Методологічні проблеми історико-психологічних досліджень в Україні;

2. Матласевич О.В. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання когнітивної психології» (м.Острог, 15 квітня 2014 р.). Тема доповіді: Проблема пізнання з позиції християнської психології;

3. Матласевич О.В. Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців" (м. Хмельницький, 24-25 квітня 2014 р.). Тема доповіді: Християнсько-орієнтований підхід в системі підготовки майбутніх психологів;

4. Матласевич О.В. ІІІ Міжнародні психолого-педагогічні Челпанівські читання (м.Київ, 20-21 травня 2014 р.). Тема доповіді: Особенности диагностики личностной сферы людей с алкогольной и наркотической аддикцией;

5. Матласевич О.В. Всеукраїнська науково-практична конференція “Духовно–моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід” (м.Острог, 5-6 червня 2014 р.). Тема доповіді: Християнсько-психологічні основи духовно-морального виховання в працях острозьких просвітників ХVІ - ХVІІ століття;

6. Матласевич О.В. Міжнародна науково-практична конференція «Pedagogy of 21st century: teaching in the world» (м.Будапешт (Угорщина), 29-31 серпня 2014 р.);

7. Матласевич О.В. Науково-практична конференція «Організація управління: витоки, реалії та перспективи розвитку» (м.Львів, 20 жовтня 2014 р.). Тема доповіді: «Діалогічна концепція християнської психології»;

8. Матласевич О.В. ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Психологічна допомога особистості: сучасний стан та перспективи розвитку" (м.Рівне, 14-15 листопада 2014 р.). Тема доповіді: Психологічна допомога особистості у кризових ситуаціях засобами християнської психології;

9. Матласевич О.В. Всеукраїнська науково-практична конференція «Реабілітація осіб з адективною поведінкоюна основі християнської психології» (м.Острог, 20 листопада 2014 р.). Тема доповіді: Почуття образи у психореабілітаційному процесі: християнсько-психологічний аналіз.

10. Гільман А.Ю. Саногенне мислення: суть та особливості прояву/ А.Ю. Гільман// Матеріали ІІІ міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих учених (05 лютого 2014 р., м. Острог.) [текст] / за заг. ред.. канд. психол. наук, доц. О. В. Матласевич. — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. — С. 132-139.

11. Гільман А.Ю. Міжнародна заочна конференція «Наука і суспільство», Науково-дослідний центр «Знання», м. Донецьк. 15 лютого 2014 року. Тема: «Саногенне мислення – шлях до саморегуляції і саногенної поведінки».

12. Гільман А.Ю. XIX наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки», м. Острог. 18-26 березня 2014 року. Доповідь на тему «Саногенне мислення: суть та особливості прояву».

13. Гільман А.Ю. Міжнародна конференція з когнітивної психології. м. Острог. 15 травня 2014 року. Доповідь на тему «Саногенне мислення в структурі особистості юнака».

14. Гільман А.Ю. Міжнародна заочна конференція «ІІ Весняні наукові читання», Науково-дослідний центр «Знання», м. Донецьк. 17 травня 2014 року. Тема: «Саногенне мислення як чинник запобігання виникнення депресивних станів».

15. Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (IICRACP-2014). Тривала з 15 травня по 15 червня 2014 року. Конференція була присвячена обговоренню актуальних питань сучасної когнітивної психології, а саме: соціального пізнання, пам‘яті та матапам‘яті, когнітивно-стильових особливостей та ментальних репрезентацій, когніції та мовлення, творчості в контексті когнітивної психології, особистості у віртуальному просторі, розвитку когнітивних функцій із точки зору гендерного підходу та морального когнітивізму та ін. Усі матеріали конференції розміщення на сайті конференції(http://pim.oa.edu.ua/preview/internetkonferencii/iicracp2014).

Представлені доповіді цієї конференції:

 1. Августюк М. М. Ілюзія знання як метакогнітивне явище: контекстний огляд основних теорій.

 2. Гандзілевська Г. Б. Особливості національної ідентичності українців у творах У. Самчука: когнітивний аспект.

 3. Ширяєва Т. М. До проблеми емоційної пам’яті.

 4. Каламаж Р. В., Довгалюк Т. А. Ефективність метапам’яті: основна проблематика.

 5. Попчук М. А. Система метакогнітивного моніторингу та контролю при вивченні іноземної мови.

 6. Бояківська І. О. Участь у роботі щорічної науково-практичної конференції університету «Дні Науки» з темою доповіді «Особливості психологічного супроводу обдарованих підлітків в контексті їх особистісного самовизначення» - березень 2014 року.

 7. Бояківська І. О. Участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Вальдорфська педагогіка в контексті сучасних освітніх викликів» з темою доповіді «Навчання та розвиток обдарованої дитини в сучасній школі: обмеження та перспективи» - 21 жовтня 2014 року.

 8. Кулеша Н. П. Участь у Міждисциплінарній науково-практичній конференції студентів та молодих учених» (5 лютого 2014 року, Острог) доповідь на тему: «Феномен дистантної сім’ї та її основні ознаки у психологічній літературі».

 9. Кулеша Н. П. Участь у IX Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених «Психологія XXІ століття. Психологія і сучасні проблеми освіти» (27-28 лютого 2014 року, Санкт-Петербург, Росія).

 10. Кулеша Н. П. XIX наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки», м. Острог. 18-26 березня 2014 року. Доповідь на тему «Саногенне мислення: суть та особливості прояву».

 11. Нікітчук У. І. Участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичної конференції «Психологічна допомога особистості: сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Рівне, 14-15 листопада, 2014 р.) із доповіддю на тему: «Значення емоційних та когнітивних здібностей для розвитку особистості в консультаційному процесі»; на разі здійснюється підготовка публікації на тему: «Опитувальник Big 5 у контексті диспозиційної теорії особистості».

 12. Нижник А. Є. Передумови та ризики виникнення порушень харчової поведінки молоді / А. Є. Нижник // Психологічні та педагогічні науки у ХХІ столітті: перспективи та пріоритетні напрямки досліджень: міжнар. наук.-практ. конф., 9 трав. 2014 р.: тези доповіді. – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології, 2014. – С. 112-115.

 13. Нижник А. Є. Особливості образу власного тіла у молодих жінок при переїданні / А.Є. Нижник // Сучасні дослідження когнітивної психології: між нар. Інтернет- конф., 15 трав. – 15 черв. 2014 р.: тези доповіді. - Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Випуск 1 – 344 с

 14. Нижник А. Є. Превентивні засоби та психокорекція схильності до порушень харчової поведінки у молоді (на прикладі переїдання). Молодий вчений, листопад 2014 р.

 15. Довгалюк Т. А. Участь у роботі щорічної науково-практичної конференції університету «Дні Науки» з темою доповіді «До проблем ефективності метапам’яті» – березень 2014 р.

 16. Довгалюк Т. А. Участь у роботі Міжнародної Інтернет-конференції «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Довгалюк Т. А. Ефективність метапам’яті: основна проблематика [Електронний ресурс] / Т. А. Довгалюк, Р. В. Каламаж // Міжнародна інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології». — Острог, 15.05.2014 - 15.06.2014 р. Режим доступу:[http://pim.oa.edu.ua/preview/internetkonferencii/iicracp2014/114-pamjat-ta-metapamjat ]

 17. Довгалюк Т. А. Участь у роботі наукової конференції «Формалізація наукового пошуку: позитивні і негативні сторони», 27 вересня 2014: Довгалюк Т. А. Взаємовідношення між функціонуванням моніторингу та контролю як чинник оптимізації метапам’яті / Т. А. Довгалюк // Збірник центру наукових публікацій: формалізація наукового пошуку: позитивні і негативні сторони»: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К. : Центр наукових публікацій, 2014. – С. 81-85

 18. Гандзілевська Г. Б., Ширяєва Т. М. ХVІІІ наукова викладацько-студентська конференції «Дні науки Національного університету «Острозька академія» (м. Острог, березень 2014 р.). Тема доповіді: МУРівський період творчості У. Самчука в контексті проблеми збереження національної ідентичності(бінарна лекція).

 19. Гандзілевська Г. Б. Міжнародна наукова конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології». Тема доповіді: Особливості національної ідентичності українців у творах У.Самчука:когнітивний аспект (м. Острог, 2014 р.).

 20. Galyna Ganzilevska, Tetiana Shyriaieva Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science. The 1st International Academic Conference.- Melbourne, 25 June 2014. Тема доповіді: Preservation of National Identity in the Works of Ukrainian Writers of Australian Diaspora.

 21. Гандзілевська Г. Б. Тема доповіді: Патріотизм у віршованому заповіті Дм. Нитченка. Шоста Міжнародна наукова конференція «Українська Діаспора: проблеми дослідження» (м. Острог, 25-26 вересня, 2014).

 22. Гандзілевська Г. Б ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічна допомога особистості: сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Рівне, 14-15 листопада 2014 р.). Тема доповіді: Етнонаціональні особливості переживання особистістю стресових ситуацій.

 23. Гандзілевська Г. Б. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Реабілітація з адиктивною поведінкою на основі християнської психології». Тема доповіді: Психологічні особливості використання методу бібліодрами у процесі реабілітації людей з _дитивною поведінкою

 24. Гандзілевська Г. Б. IХ-а Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору» (20-22 листопала, 2014р., м. Київ), підвищення рівня кваліфікації.

 25. Якушенко С. С. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Реабілітація з адиктивною поведінкою на основі християнської психології». Тема доповіді: Психологічні особливості реабілітації людей з адиктивною поведінкою методами християнської психології.

 26. Загородній С. М. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Реабілітація з адиктивною поведінкою на основі християнської психології». Тема доповіді: Медико-психологічні особливості перебігу наркоманій у підлітків і молодих людей.

 27. Лисиця А. В. VІІ Міжнародна наукова конференція «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології», Київ, 7-9 жовтня 2014 р. (НДІ фізіології імені академіка Петра Богача та кафедра фізіології людини і тварин ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

XІХ наукова викладацько-студентська конференція в НаУОА «Дні науки» 18-26 березня 2014 р.: теми виступів:

 • Гущук І. В «Вплив екологічних факторів на психічне здоров’я людини», к. мед. н., ст. викл.

 • Шугай М. А «Психологічна підтримка саногенного мислення батьків у стосунках з підлітком», к. психол. н., доц.

39. Шугай М. А. Міжнародна науково-практична конференція «Реабілітаційні аспекти розвитку людини» м. Рівне., Тема виступу: «Психосоціальна реабілітація особистості».

Участь у круглих столах, семінарах:

 1. Науково-методичний семінар з міжнародною участю «Короткострокова терапія осіб, що перебувають (або перебували) у кризовій ситуації» (м. Чернівці, 7-9 липня 2014 р. Ведуча: керівник IPSO gGmbH Інге Міссмаль (Німеччина));

 2. Науково-методичний семінар на тему «Короткострокова терапія осіб, що пережили (або переживають) кризову ситуацію». Проводили Гандзілевська Г. Б., Матласевич О. В., Ширяєва Т. М. (м.Острог, 11 вересня , 2014 р.);

 3. Науково-методичний семінар «Символдрама та ПТСР. Практична частина» (м. Острог, 24 жовтня 2014 р. Проводила: Харченко В. Є.);

 4. Навчально-демонстраційні сесії для освітян (викладачів, вчителів, керівників навчальних закладів) «Інноваційні методи викладання, навчання й менеджменту: новітні світові та європейські практики» (м. Київ, 20-22 листопада 2014 р.).

Наукові гуртки:

 1. Науко-дослідний гурток з когнітивної психології (керівник – В. О. Волошина);

 2. «Психологічне тестування» (керівник – Нікітчук У. І.);

 3. «Розвиток емоційного інтелекту дітей з особливими потребами за допомогою роботи з глини» (керівник – Квашук О. В.);

 4. «Обдарованість: від теорії до практики» (керівник – Бояківська О.І.);

 5. «SPSS: «Комп’ютерний аналіз даних в психологічних дослідженнях» (керівник – Довгалюк Т. А.).

Кафедра політології

Кафедра політології створена у 2001 році на базі гуманітарного факультету. Після створення факультету політико-інформаційного менеджменту 8 квітня 2005 р. кафедра політології увійшла до складу новоутвореного факультету. Кафедра здійснює підготовку фахівців за двома кваліфікаційно-освітніми рівнями: бакалавр та магістр політології.

Кафедра здійснює наукове дослідження за темою «Політичні трансформації в Україні: теоретичний та прикладний аналіз» (номер державної реєстрації 0109U001582), керівник – Мацієвський Юрій Володимирович, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Національного університету “Острозька академія”. Науково-дослідна тема затверджена у лютому 2009 р. терміном на 10 років.

Розробка наукової теми передбачає: вироблення методології аналізу політичних трансформацій перехідного суспільства (на прикладі України), проведення конференцій, підготовка та видання монографічних досліджень з вказаного напрямку. Відповідно, над даною темою працюють викладачі кафедри політології, члени Центру політичних досліджень та Школи політичної аналітики «Поліс». У 2013 році завершено написання дисертаційного дослідження Кардаша С.Ю. «Механізми державного управління формуванням сталої соціальної структури суспільства в Україні» та Рибачка С. Л. «Становлення і розвиток партійних систем України та Польщі: порівняльний аналіз детермінантів». Над докторською дисертацією «Трансформація політичного режиму в незалежній Україні» працює доц. Мацієвський Ю. В. Працює над кандидатською дисертацією викладач кафедри Мозоль М.Л. − «Неформальні інститути в гібридних політичних режимах: приклад України». Центром політичних досліджень організовано та проведено 2 наукових круглих столи. Відповідна тематика аналізувалася на засіданнях студентських наукових гуртків, які діють під керівництвом викладачів кафедри. Значимість та практична цінність полягає в підсумуванні досвіду вивчення політичних трансформацій в Україні протягом 2004-2014 рр. Буде здійснено аналіз десятилітнього досвіду змін політичної системи і політичного режиму в Україні. Школа політичної аналітики «Поліс» провела міжнародну конференцію та польсько-український студентський «круглий стіл»: «Наслідки міжнародної інтеграції: досвід Польщі і дилема України» (8-9 листопада 2014 року, м. Острог).Проведено конференції:

1. Наукова конференція «Що після Вільнюса: внутрішні та міжнародні наслідки після Вільнюського саміту для України» (Острог, 21 березня 2014);

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Парламентські вибори 2014 року в Україні: підсумки та тенденції» (Острог, 5 грудня 2014 року);

3. Літня школа для учасників програми «Східні студії» в Україні (Острог, 25 − 30 серпня 2014 року).

При кафедрі діє методичний кабінет, який укомплектований науковою, навчальною та навчально-методичною літературою, найбільш рейтинговими періодичними суспільно-політичними виданнями України.

З ініціативи студентів у 2001 році був створений студентський політологічний клуб «Поліс», у вересні 2006 р. реорганізований у студентсько-викладацьку науково-дослідну лабораторію «Школа політичної аналітики «Поліс». Засідання Школи відбувається у вигляді презентацій аналітичних доповідей студентів, дискусій, зустрічей з політиками, представниками державної влади та органів місцевого самоврядування. У 2011 році ШПА «Поліс» стала членом Міжнародної асоціації студентів-дослідників політичної науки.

Польсько-український студентський «круглий стіл» на тему: «Актуальні виклики та загрози регіональній безпеці Центрально-Східної Європи: висновки для України та Європейського Союзу», 27-29 листопада 2014 року (Національний університет «Острозька академія»).

З 2010 року розпочав роботу «Центр політичних досліджень». Центр політичних досліджень створений як громадська  ініціатива викладачів факультету політико-інформаційного менеджменту Національного університету «Острозька академія». Основні напрямки діяльності центру – проведення фундаментальних і прикладних досліджень та презентація їх результатів з метою поповнення  публічної сфери якісним науковим продуктом. Свої дослідження ЦПД здійснює у формі індивідуальних і колективних проектів, а результати виносяться на обговорення у форматі круглих столів, конференцій, семінарів та інших наукових заходів.

Центр політичних досліджень НаУОА став співорганізатором круглого столу: «Перемога під Оршею та сучасні перспективи балто-чорноморського альянсу» (Острог, 5 вересня 2014 р.).

Круглі столи Центру політичних досліджень:

1. Круглий стіл на тему: «Шляхи вдосконалення діяльності Рівненського центру надання адміністративних послуг» за ініціативи Школи політичної аналітики «Поліс», Центру політичних досліджень Національного університету «Острозька академія» (5 листопада 2014 року, Рівненська обласна державна адміністрація);

2. Круглий стіл «Розробка стратегії регіонального розвитку в Рівненській області: досягнення та перспективи» за ініціативи Школи політичної аналітики «Поліс», кафедри політології Національного університету «Острозька академія» (27 листопада 2014 року, Рівненська обласна державна адміністрація);Навчальні посібники:

Мацієвський Ю. В. Як писати наукові роботи з політології? : [навчальний посібник] перероб. та допов. / Ю. В. Мацієвський, В. М. Лебедюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 164 с.Опубліковані статті:

1. Лебедюк В. М. Трансформація партійних систем у пострадянських країнах / В. М. Лебедюк // Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 2014. – С. 222-229.

2. Лебедюк В. М. Даль Роберт Алан // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н.М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – С. 193–194.

3. Лебедюк В. М. Кірчхаймер Отто // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н.М. Хоми [В. М. Денисенко, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – С. 304–305.

4. Лебедюк В.М. Лейпхарт Аренд // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – С. 371–372.

5. Лебедюк В.М. Райкер Вільям // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – С. 547–548.

6. Лебедюк В.М. Хаусхофер Карл // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – С. 679–680.

7. Шостак І.В. Діяльність римо-католицьких благодійних товариств на українських землях у складі Російській імперії на початку ХХ століття // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 10. – С.197-206.

8. Шостак І.В. Роль римо-католицьких священиків у відкритті та діяльності благодійних товариств на українських землях у складі Російській імперії на початку ХХ століття // «Науковий діалог «Схід-Захід». Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Кам’янець-Подільський, 7 червня 2014 р.): у 4-х частинах. – Дніпропетровськ: Видавництво «Інновація», 2014. – Ч. 2. – С. 54-57.

9. Шостак И.В. Церковное имение Римско-католической церкви в системе социально-экономических отношений на украинских землях в составе Российской империи в первой половине XIX века / И.В. Шостак // АНТРО Анналы научной теории развития общества. – 2014. – № 1 (14). – С. 63-71. (Журнал входит в систему РИНЦ)

10. Шостак І.В. Становлення адміністративно-територіального устрою РКЦ та ГКЦ на Волині, Київщині, Поділлі на межі XVIII-XIX ст. // Університетські студії: актуальні дослідження гуманітарних та суспільствознавчих наук. Збірник наукових праць / уклад. С.О. Терепищий; за загальною ред. В.П. Андрущенка; НПУ імені М.П. Драгоманова – К.: Вид-во Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 87-88.

11. Мацієвський Ю.В. Сила народу чи сила влади: порівняння кризи 2004-го та 2014 років в Україні// Економічний часопис-ХХІ. №1-2. – К., 2014. – С.15-18. (індексується у SCOPUS)

12. Matsiievskyi Y. Belarusization, Hybridization, or Democratization? The Changing Prospects for Ukraine // The Vilnius Moment. PONARS Eurasia policy perspectives. March 2014. – P.39-44.

13. Мацієвський Ю.В.Криза 2004 і 2013 рр.у порівняльному контексті»[електронний ресурс] /http://www.kennan.kiev.ua/kkp/content/seminars/materials/1401_Matsievskyi.htm

14. Matsiievskyi Y. Crises in Ukraine: 2004 and 2013 in comparative context» [electronic recourse] / http://www.wilsoncenter.org/article/crises-ukraine-2004-and-2013-comparative-context

15. Завадська О. Р. Зовнішньополітична програма курсу держави в умовах глобалізації: теоретичний аспект // Міжнародна науково-практична конференція «Політика і духовність в умовах глобальних викликів», 25-26 лютого 2014 року, Київ. - 2014.

16. Кардаш С. Ю. Які можливості має Україна для формування середнього класу: державно-управлінський погляд // Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи [зб. наук. пр. інституту глобальних стратегій управління / за заг. ред. О.М. Руденко, С. В. Штерхецького]. – Острог: ІГСУ, Видавництво НаУ «Острозька академія», 2014. – С. 52-58.

Участь викладачів у конференціях:

1. Лебедюк В.М. XIX щорічна наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія» (23-24 березня 2014 року). Доповідь на тему: «Трансформація партійних систем у пострадянських країнах».

2. Лебедюк В.М. Доповідь на науковій конференції «Що після Вільнюса: внутрішні та міжнародні наслідки після Вільнюського саміту для України» на тему: Анексія АРК: спланована акція чи реакція на зміну еліти? (Острог, 21 березня 2014).

3. Лебедюк В.М. Міжнародна науково-практична конференція «Політика і духовність в умовах глобальних викликів». Тема виступу: «Трансформація партійних систем у пострадянських країнах» (2-3 квітня 2014 року, Київ).

4. Lebedyuk W. Polityka regionalna w Ukrainie po "pomarańczowej rewolucji": lojalność polityczna czy ekonomiczna wykonalność // Polsko-ukraińską konferencję naukową z okazji 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (Lublin, 14-15 maja 2014 r.).

5. Шостак І.В. Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Науковий діалог «Схід-Захід» (червень 2014 р.) Доповідь на тему «Роль римо-католицьких священиків у відкритті та діяльності благодійних товариств на українських землях у складі Російській імперії на початку ХХ століття»

6. Шостак І.В. Щорічна науково-практична конференція «Дні науки Національного університету “Острозька академія”» (березень 2014 р.). Доповідь на тему «Доброчинність Римо-Католицької Церкви у сфері освіти на українських землях протягом ХІХ століття».

7. Мацієвський Ю.В. Наукова конференція «Що після Вільнюса: внутрішні та міжнародні наслідки Вільнюського саміту для України» (НаУОА, 21 березня 2014 р.). Тема виступу «Чи була революція: події 2004 і 2014 рр. у порівняльній перспективі».

8. Мацієвський Ю.В. XIX наукова викладацько-студентська конференція Дні науки в НаУОА. м. Острог, 24 березня 2014 р. Голова секції «Трансформація політичних режимів у посткомуністичних країнах». Доповідь на тему «Сила народу чи сила влади: криза 2004 та 2014 рр. у порівняльній перспективі».

9. Завадська О.Р. Міжнародна науково-практична конференція «Політика і духовність в умовах глобальних викликів», 25-26 лютого 2014 року, Київ.

10. Завадська О.Р. Cechy brandingu miast przygranicznych Ukrainy a Polski / Міжнародна конференція «Międzynarodowej Konferencji Naukowej Na pograniczach kultur i narodów. Problemy społeczne i przemiany kulturowe», Sanok, 8-20 września 2014 roku.

11. Завадська О. Р. Система інформаційної безпеки – новий шанс для України? // Міжнародна конференція «Інтернаціоналізація наукового пошуку: перспективи та проблеми», м. Київ, 28 грудня 2013 р.

12. Кардаш С.Ю. XIX щорічна наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія» (23-24 березня 2014 року). Доповідь на тему: «Концепція соціального хаосу та перспективи її застосування для аналізу соціальної структури українського суспільства».

Участь викладачів у круглих столах, семінарах:

1. Лебедюк В.М. Доповідь «Аналіз процесу розробки проекту Стратегії розвитку Рівненської області до 2020 року» під час круглого столу «Розробка стратегії регіонального розвитку в Рівненській області: досягнення та перспективи» за ініціативи Школи політичної аналітики «Поліс», кафедри політології Національного університету «Острозька академія» (27 листопада 2014 року, Рівненська обласна державна адміністрація).

2. Шостак І.В. Международный методологический семинар АНТРО (Ассоциации научной теории развития общества). Тема семинара: «История и экономика» Пермь, 14 января 2014 г. Доклад на тему «Церковное имение Римско-католической церкви в системе социально-экономических отношений на украинских землях в составе Российской империи в первой половине XIX века».

3. Мацієвський Ю.В. Круглий стіл на тему: «Шляхи вдосконалення діяльності Рівненського центру надання адміністративних послуг» (5 листопада 2014 року).

4. Мацієвський Ю.В. Міжнародний семінар «Від авторитаризму до демократії: розвиток громадянського суспільства в Україні». Тема виступу: «Криза 2004 і 2013 рр. у порівняльному контексті». 11 cічня 2014 р. Київський офіс інституту Кеннана, Київ.

5. Мацієвський Ю.В. Круглий стіл: «Перемога під Оршею та сучасні перспективи балто-чорноморського альянсу» (Острог, 5 вересня 2014р.).

6. Кардаш С.Ю. Фахова дискусія у форматі круглого столу «Середній клас в Україні: соціологічний портрет», Український центр економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова (Київ, 20 листопада 2014 р.).

На кафедрі під керівництвом викладачів функціонують

студентські наукові гуртки:

«Соціальні дослідження» (керівник – Загребельна Л. В.).

«Соціальна політика та соціальні процеси в Україні» (керівник – Кардаш С. Ю.).

«Політична свідомість і культура» (керівник – Шостак І. В.).

«Політичні трансформації у посткомуністичних суспільствах» (керівник – Мацієвський Ю. В.)

«Політичні партії та виборчі системи» (керівник – Лебедюк в. М.).

ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

Факультет створений згідно з наказом ректора НаУОА від 2 січня 2001 р. На факультеті здійснюється освітня підготовка за галуззю знань 0203 Гуманітарні науки, спеціальністю 6.020303 «Філологія. Англійська мова та література», 7.02030302 «Мова та література (англійська)», 8.02030302 «Мова та література (англійська)».

На факультеті функціонує: Ресурсний центр вивчення іноземних мов, Центр канадознавства, Центр здачі екзаменів на міжнародний сертифікат з іспанської мови (DELE), Центр підготовки до здачі тестів на міжнародні сертифікати з англійської мови «Longman Pearson Tests», Науково-практична лабораторія «LEXILAB», Науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції» у співпраці з науково-практичною лабораторією з лінгводидактики та соціолінгвістики PREFics французького університету Рен 2, Літературна студія та дискусійна група «Театральні діалоги», Науково-практична студія літературного перекладу з німецької мови.

Студенти та викладачі беруть активну участь в міжнародних обмінних програмах «Eurasian Exchange Programme», «Erasmus mundus», IREX, CORE, AU-pair, IIASC, Full Bright, а також у щорічних мовних курсах у Франції та Німеччині, основним завданням яких є підготовка молоді до активної участі у процесі розвитку справедливого, гармонійного та збалансовано розвинутого суспільства.

Підготовку фахівців забезпечують чотири кафедри: кафедра індоєвропейських мов, кафедра теорії мови та літератури, кафедра міжнародної мовної комунікації та кафедра англійської мови та літератури.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал