Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету Острозька академія за 2014 рік ІСторінка5/11
Дата конвертації16.12.2016
Розмір2.31 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Х. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук (до 20 рядків) (спільні структурні підрозділи, тематика досліджень, видавнича діяльність, стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ, результативність спільної співпраці, об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного користування наукоємним обладнанням, шляхи вирішення цього питання).

Інститут досліджень української діаспори продовжив співпрацю з Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України у таких сферах: науково-дослідна робота, навчально-методичне забезпечення, визначення спільних напрямків наукових досліджень, забезпечення їх реалізації у конкретних науково-дослідницьких проектах, а також про співпрацю в галузі координації, моніторингу та апробації результатів наукових досліджень через організацію наукових конференцій, семінарів, інших спільних заходів.1 березня 2013 р. Інститут досліджень української діаспори НаУОА уклав угоду про співпрацю з Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України.

У 2014 р. Інститут співпрацював із відділом зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, Державним меморіальним музеєм М. Грушевського у Львові, Інститутом історії України НАН України. Співпраця проводилась у рамках обміну науковими виданнями, участі співробітників у наукових конференціях, семінарах.

У рамках угоди про співпрацю з Інститутом історії України НАНУ завідувач відділу історії Другої світової війни Інституту проф. Лисенко О.Є. прочитав курс лекцій для студентів-істориків «Історична пам’ять і формування української нації», дав наукові консультації аспірантам і магістрам. Спільними силами проведена Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 70-річчю визволення західних областей України від німецьких загарбників (січень 2014 р.).

У рамках угоди про співпрацю з Інститутом українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України директор Інституту д.і.н., проф. М.Р.Литвин, а також доктори історичних наук І.Г. Патер і І.Я. Соляр надавали наукові консультації викладачам, аспірантам і студентам НаУОА. Студент А.В. Сухих взяв участь у міжнародній науковій конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху середини ХХ століття» (14 листопада 2014 р., м.Львів), організатором якої виступив Інститут українознавства.

У рамках угоди про співпрацю з Українським інститутом національної пам’яті його наукові співробітники Я.Антонюк і Р.Пилявець виступили з доповідями на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Волинь у військово-політичній історії Центрально-Східної Європи» (Острог, 24-25 жовтня 2014 р.), організованій кафедрою історії НаУОА.

У рамках угоди про співпрацю з Центральним державним архівом зарубіжної україніки студенти-історики отримували консультації від співробітників архіву під час опрацювання матеріалів архіву, а директор ЦДАЗУ В.Берковський виступив з доповіддю на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Волинь у військово-політичній історії Центрально-Східної Європи (Острог, 24-25 жовтня 2014 р.).ХІ. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями або Київською міською державною адміністрацією та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб (до 20 рядків) (госпдоговірна тематика, обсяги її фінансування, вирішені регіональні проблеми тощо).

Викладачі економічного факультету доц. Козак Л. В. і доц. Дем’янчук О. І. є членами робочої групи з розробки «Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 р.». Спільно з Рівненською обласною радою та Рівненською обласною державною адміністрацією за сприяння Проекту Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» розроблено План реалізації на 2015-2017 рр. та сформовано каталог проектів регіонального розвитку на період до 2017 року і визначено джерела їх фінансування.

Економічний факультет НаУОА є членом Ради молодих економістів та Ради молодих кібернетиків, координацію діяльності яких здійснює постійна комісія з питань науки, освіти, культури і духовності Рівненської обласної ради. Протягом 2014 р. були проведені такі заходи:

VIII Відкритий економічний турнір, м. Рівне, 21.03.2014р.

- податковий брейн-ринг, м. Рівне, 14.05.2014р.

- ІV Рівненський регіональний економічний брейн-рингу, 08.10.2014 р.

- Обласний конкурс дипломних робіт при Рівненській ОДА, м. Рівне, 4 квітня 2014 р.

ХІІ. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність.

У Національному університеті «Острозька академія» існує розвинута система бібліотечно-інформаційного забезпечення, до якої належать Наукова бібліотека, ресурсні центри факультетів, інституту права ім. І. Малиновського, Інституту дослідження української діаспори та методичні кабінети при кафедрах.

Бібліотечна система налічує 2 абонементи для видачі літератури та 2 читальні зали та обслуговує понад 5000 користувачів, зокрема: студенти, аспіранти, докторанти, професорсько-викладацький склад, навчально-допоміжний персонал та інші.

Основні бібліотечні процеси автоматизовані за допомогою системи УФД «Бібліотека» та власної розробки – системи LitPro. Зокрема, автоматизовано функції з комплектування та обліку фондів (АРМ «Комплектування»), функції з формування, поповнення та корекції баз даних (АРМ «Бібліографія»), формування замовлень на видача літератури (АРМ «Видача») та управління (АРМ «Адміністратор»).

У Науковій бібліотеці організовано комп’ютеризовані робочі місця, які надають можливість доступу до інтернету та локальної мережі бібліотеки та університету в цілому. Загалом в локальній мережі знаходиться 150 комп’ютерів, в тому числі 40 з них знаходиться в читальних залах бібліотеки. В межах бібліотеки читачі також можуть користуватися власними ПК з безкоштовною можливістю доступу до інтернет через бездротовий зв'язок (Wi-Fi).

Фонд бібліотеки універсальний за змістом та складається з книг (підручники, посібники, монографії, довідники), періодичних видань та навчально-методичної літератури. У 2014 році до фонду бібліотеки надійшло близько 2.5 тис. книг та понад 1000 електронних документів. Загальний бібліотечний фонд становить понад 0,5 млн. примірників, із яких близько 50 % - навчальна література, 42 % - наукові видання, 7 % - художня література, 1% - рідкісні і особливо цінні книги та документи.

В університеті створена електронна бібліотека, яка містить електронний архів (www.eprints.oa.edu.ua), електронну бібліотеку навчальної та наукової літератури (www.litpro.oa.edu.ua) та новостворений ресурс – електронний архів дисертацій (www.theses.oa.edu.ua). Електронний архів Острозької академії налічує понад 2200 записів і станом на грудень 2014 року займає високе 440 місце у світовому рейтингу електронних депозитаріїв Webometrics (порівняно з 595 позицією у 2013 році) та показує стійку позитивну динаміку (www.repositories.webometrics.info/en/Europe/Ukraine).

У 2014 році впроваджено 2-гу версію он-лайн системи забезпечення літературою LitPro (http://litpro.oa.edu.ua/), яка дозволяє синхронізувати списки рекомендованої літератури з навчальних програм із замовленням літератури задля згладжування інформаційних розривів у навчальному процесі. В даній системі кафедри та факультети мають можливість відслідковувати рівень забезпеченості навчальних курсів, робити запити щодо передплачених періодичних видань, автоматично генерувати звіти по забезпеченості літературою. За допомогою LitPro користувачі бібліотеки (студенти, викладачі, науковці) отримують актуальну та динамічну інформацію щодо наявності базової, іншої рекомендованої літератури та її розміщення; мають можливість читати оцифровані повнотекстові копії навчальної та методичної літератури.

У 2014 році продовжили також наповнення он-лайн каталогу CD/DVD (http://elib.oa.edu.ua/). Задля повноцінного інформаційного забезпечення курсу “Музичне мистецтво” у 2014 році продовжено роботу над каталогом світової класичної музики.

За 2014 рік до інформаційно-бібліотечних ресурсів університету було здійснено близько 334110 запитів (з них понад 50400 до електронної бібліотеки, що на 10% перевищує показник минулого року). Ця статистика свідчить про те, що сайт Наукової бібліотеки (www.lib.oa.edu.ua) значно полегшує роботу з бібліотечно-інформаційними ресурсами.

На сайті розміщена повна інформація відносно режиму та правил роботи бібліотеки, книжкових фондів та їх структури, також представлені нові надходження, інформація про приватні колекції, праці викладачів та новинки видавництва Острозької академії. На сайті Наукової бібліотеки також здійснено підбірку статистичних даних, навчальних та наукових ресурсів у вільному доступі. Окрім того, через інтернет-сторінку університетської бібліотеки можна отримати доступ до передплачених ресурсів та ресурсів з тестовим доступом таких як the Economist, Foreign Affairs, інформаційно-аналітичні ресурси POLPRED та система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН. Електронний каталог Наукової бібліотеки загалом налічує понад 100 тис. описів. Інформаційне забезпечення наукової роботи, окрім традиційних механізмів, передбачає повноцінне функціонування наукового блогу (www.naub.oa.edu.ua).

Наукова бібліотека Національного університету “Острозька академія” у 2014 році продовжувала роботу в рамках проекту «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України», що сприяло організації доступу до світових інформаційних ресурсів (Web of Science, ProQuest Dissertations & Theses A&I, EastView, McGraw-Hill eBook Library, ARDI, JSTOR з-поміж інших) та створення власних академічних ресурсів.ХІII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, наукових керівників, науковий результат, його значимість – до 40 рядків).

ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Гуманітарний факультет є першим факультетом, створеним в Національному університеті «Острозька академія». Неодноразово реорганізовувався, а на його базі утворювалися інші факультети. Востаннє був реорганізований 2 жовтня 2008 року. На теперішній час факультет здійснює освітню діяльність за такими спеціальностями: “релігієзнавство”, «культурологія», «українська мова», «літературна творчість», «журналістика», «богослов’я». Функціонує чотири кафедри: релігієзнавства і теології, культурології і філософії, української мови і літератури, журналітики.

На теперішній час факультет активно співпрацює з багатьма університетами України, зокрема: Canada World Youth (Едмонтон, Канада), Коледж Grant Mac Ewan (Едмонтон, Канада), Університет Скрентон (Скрентон, США), Інститут Європейської інтеграції (Жешув,), Білостоцький університет (Білостоцьк, Польща), Жешувський університет (Жешув,Польща), Університет імені Марі Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща), Вища школа гуманітарно-економічна ім. Яна Замойського (Замость, Польща), Вища школа бізнесу та підприємництва (м. Островєц, Польща), Вища гуманітарно-природнича школа (м. Сандомєж, Польща), Вища гуманітарна школа ім. Олександра Гейштора (м. Пултуськ, Польща), Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Український Католицький Університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Національний університет «Поділля» (м. Хмельницький). Задекларовано готовність до співпраці з Польським Товарством педагогів та аніматорів KLANZA у проекті «Близький міст – польсько-українська співпраця в освіті». Висловлена готовність Провінційної Ради Саскачевану Конгресу Українців брати активну участь у процесі відбору абітурієнтів з Канади та їх направленні до Національного університету «Острозька академія».

Кафедра культурології та філософії

 Кафедра працює над темою «Проблеми культурної ідентичності в ситуації діалогу культур»(державний реєстраційний номер 0113U002432), керівник – доктор філософських наук, професор Зайцев Микола Олександрович.Наукові гуртки:

 1. Семіотичний гурток. Форма проведення – кіноклуб «Imago». (керівник - Карповець М. В., канд. філос. наук, старший викладач)

 2. Філософсько-літературний гурток.(керівник - Карповець М. В., канд. філос. наук, старший викладач)

 3. Філософський гурток «Антропологічний дискурс» (керівник - Зайцев М. О., доктор філос. наук, професор)

Наукові збірники:

1)  Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» / ред. колегія : І. Д. Пасічник, М. О. Зайцев та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 15. – 188 с.


2) Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» / ред. колегія : І. Д. Пасічник, М. О. Зайцев та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 16. –146 с.

3) Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». Проблеми культурної ідентичності в контексті соціокультурного різноманіття : матеріали міжнародної наукової конференції. (Острог, 4-5 квітня 2014 року). Частина 1 / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Д. М. Шевчук та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 15. – 318 с.

4) Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». Проблеми культурної ідентичності в контексті соціокультурного різноманіття : матеріали міжнародної наукової конференції. (Острог, 4-5 квітня 2014 року). Частина 2 / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Д. М. Шевчук та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 15. – 366 с.

5) Філософія як культурна політика сучасності: тези доповідей ІІ всеукраїнської наукової конференції 17-18 жовтня. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 86 с.

Результати дослідження знайшли вияв у таких публікаціях:

Монографії:


 1. Карповець М. В. Місто як світ людського буття : монографія / М. Карповець. - Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – 258 с.

 2. Шевчук Д. М. Смисл і межі політичного: філософська інтерпретація: монографія/ Д.М. Шевчук. - Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – 374 с.

Посібники:

1. Зайцев М. О., Шевчук Д. М., Карповець М. В. 99 питань та відповідей про наукову роботу студентів-культурологів.Опубліковані статті у зарубіжних виданнях (12):

 1. Петрушкевич М. С. Вызовы в сфере коммуникации: их причины и последствия (Maria Petrushkevych, Wyzwania w zakresie komunikacji - przyczyny i konsekwencje) // Paweł Dziekański, Andrzej Limanski, Ireneusz Drabik (redakcja naukowa) Zarzadznie: wybrane zagadnienia [management – select isues]. – Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, 2014. – S. 16 – 31. (ISBN 978-83-64-590-12-2)

 2. Karpovets M. The Theoretical Background of Understanding Urban Identity in the Anthropological Perspective // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2014. – № 1. – Р. 77-93.

 3. Шевчук Д. М. Przyjaźń polityczna a rozumienie polityczności // Hybris. – 2014. – Nr 25. – S. 33-46.

 4. Янковська Ж. О. К проблеме лингвостилистических аспектов фольклоризма краткой украинской прозы 30-60-х годов ХІХ века (на примере рассказа Анны Барвинок «Не было с детства – не будет и до конца») // Современное состояние и перспективные векторы развития филологии, лингвистики, языкознания и коммуникативистики: многотомная коллективная монография / Под ред. О. П. Чигишевой. У 3-х томах. – Том 1. Глава 7. – Ростов-на-Дону: Издательство Международного исследовательского центра «Научное сотрудничество», 2014. – 186 с. – С. 159-183. (РИНЦ).

Опубліковані статті у вітчизняних виданнях:

 1. Карповець М. Антропологія міста: до питання культурної ідентичності городянина // Наукові записки. Серія “Філософія”. – 2014. – С. 173-179.

 2. Карповець М. Етичний плюралізм у постмодерній культурі: антропологічно-виховна перспектива // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка».– 2014. – Випуск 27. – С. 66-69.

 3. Карповець М. Філософія літератури: варіант онтологічного питання // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філософія”. – Острог: Вид. НаУОА, 2014. – Вип. 16. – С. 128-132.

 4. Карповець М. Філософська рецепція геніальності як антропологічного феномену // Луцьк.

 5. Карповець М. Людське тіло та індивідуально-особистісне буття // Гуманізм. Людина. Особистість. Матеріали 26 Міжнародних людинознавчих філософських читань. – Дрогобич: Вид. Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2014. – С. 56-58.

 6. Зайцев М. О. Європа як концепт // «Наукового вісника Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки» Серія: Філософські науки, № 28 (277) – Луцьк, 2014. – С. 74-80.

 7. Зайцев М. О. Культурне різноманіття як проблема соціокультурного поступу людства // Нова парадигма. Вип. 121. –К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – с. 95-107.

 8. Зайцев М. О. Європа як ідея (передумови та початкове становлення) // // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філософія”. – Острог: Вид. НаУОА, 2014. – Вип. 16. – С. 96-104.

 9. Зайцев М. О. Ідея університету В. Гумбольдта та сучасність // Філософія як культурна політика сучасності. Тези доповідей II всеукраїнської наукової конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – C. 74-75.

 10. Янковська Ж.О. Стильові особливості фольклоризму малої прози П. Куліша та І. Франка (визначення основних напрямів до компаративних студій) // Українське літературознавство. Львів, 2014. - Вип. 78. - С. 237-246.

 11. Петрешкевич М.С. Релігійна комунікація у контексті медіа-культури // Антропологічні виміри філософських досліджень, 2014. – Вип. 5. – С. 56 – 68. (ISSN 2227-7242(Print), ISSN 2304-9685 (Online)

 12. Петрешкевич М.С. Релігійна комунікація та її ціннісні орієнтації в інформаційному суспільстві // «Зміни в людському само осмисленні за умов сучасних інформаційних процесів» [Тези Міжнародної наукової конференції «XXVI-ті Читання присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського», 10-11 лютого 2014 року] / Відп. ред. В. Л. Петрушенко; редагування І. В. Карівець. – Львів: «Новий світ – 2000», 2014. – С. 182–185.

 13. Петрешкевич М.С. Комунікація як проблема та проблеми комунікації у сучасному світі // Антропологічні виміри філософських досліджень [Текст]: матеріали 3-ої міжнародної наукової конференції, Дніпропетровськ, 17 – 18 квітня 2014 р. – Д.: ДНУЗТ, 2014. – С. 18 – 21.

 14. Петрешкевич М.С. Чи важлива/можлива комунікація сьогодні? // Філософія як культурна політика сучасності: тези доповідей ІІ Всеукраїнської наукової конференції 17-18 жовтня 2014 р., м. Острог. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – С. 49.

 15. Шевчук Д.М. Становище університету: від діагностики кризи до перспективи культурної політики // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія». – Острог: Вид. НаУОА, 2014. – Вип. 15. – С. 114-119.

 16. Шевчук Д. М. Онтологічні виміри політичного світу: центральне і периферійне // Філософія науки: традиції та інновації. – 2014. - № 1(9). – С. 163-170.

 17. Шевчук Д. До проблеми соціально-філософського осмислення засад освітньої політики // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія». – Острог: Вид. НаУОА, 2014. – Вип. 16. – С. 133-137.

 18. Шевчук Д. Громадянське суспільство в горизонті філософського осмислення // Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність, перспективи : [колективна монографія / заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького]. – Острог: ІГСУ, Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – С. 8-20.

 19. Шевчук Д. Політика ідентичності як проблема сучасної політичної філософії // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія: Культурологія. Проблеми ідентичності в контексті соціокультурного різноманіття: матеріали міжнародної наукової конференції (Острог, 4-5 квітня 2014 року). Частина 2. – Острог: Вид. НаУОА, 2014. – Вип. 15. – С. 308-310.

 20. Шевчук Д. «Анґажований університет» і його культурна політика // Філософія як культурна політика сучасності. Тези доповідей II всеукраїнської наукової конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – C. 29-30.

Проведені наукові заходи (семінари, конференції, симпозіуми, круглі столи):

 1. VІI Міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності в контексті соціокультурного різноманіття» (4-5 квітня 2014 року).

 2. ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Філософія як культурна політика сучасності» (17-18 жовтня 2014 року).

 3. ІІ регіональна студентська наукова конференція «Студентські культурологічні читання» (6-7 листопада 2013 року)

Круглі столи:

  1. 21 листопада 2013 року – круглий стіл з нагоди Всесвітнього дня філософії «Філософські ідеї Поля Рікера»

  2. 20 лютого 2014 року – круглий стіл «Гендерна антопологія та сучасне суспільство» (спільно з кафедрою гендерних досліджень)

Взято участь у наукових конференціях: всеукраїнських (24) та міжнародних (11).

У рамках роботи над темою виконуються наукові дослідження:

1. Шевчук Д. М. Докторська дисертація «Онтологічні виміри сучасного політичного світу (соціально-філософський аналіз)».

2. Янковська Ж. О. Докторська дисертація «Фольклоризм української літературної прози першої половини ХІХ століття: стильовий аспект».

Кафедра релігієзнавства і теології

На кафедрі затверджена науково-дослідна тема «Релігійні фактори в контексті суспільних і світоглядних трансформацій» (номер державної реєстрації 0112U003701). Науковий керівник – доктор історичних наук, професор Жилюк Сергій Іванович.

Термін виконання: 01.06.2012 – 01.06.2015.

Відповідно до цієї теми на кафедрі проводяться щорічні Всеукраїнські науково-практичні конференції: «Релігійні фактори в контексті суспільних і світоглядних трансформацій», за результатами яких виходять збірники Наукових записок: Серія «Історичне релігієзнавство». Над дисертаційними дослідженнями працюють: Бондарчук В. О. «Міжконфесійна боротьба в Україні у кін. XVI – на поч. XVII ст. в «Апокрисисі» Христофора Філалета та «Антиризисі» Іпатія Потія», Даниленко М. П. «Ментальна специфіка релігійних поглядів Т. Шевченка».

Колектив кафедри співпрацює з відділенням релігієзнавства Інституту філософії НАН України ім. Г. Сковороди, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, кафедрами релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Українським католицьким університетом у Львові, Мединським університетом (Саудівська Аравія), релігійно-інформаційною службою України (РІСУ), асоціацією журналістів, видавців і мовців «Новомедіа».

Захищено дисертації:


    1. Якуніна К. І. Християнські конфесії в Рівненській та Волинській областях в 1944 – 1953 рр. Національний університет «Острозька академія».

Наукові гуртки:

 1. Наукова школа: «Актуальні проблеми християнства» (кер. проф. С. І. Жилюк) (10 осіб, з них 4 аспіранти).

 2. Лабораторія «Релігійна журналістика» (щоквартально виходить інформаційно-аналітичний журнал «Рівненщина релігійна») (кер. доц. С. В. Филипчук ). (20 осіб)

 3. Гурток «Релігійний туризм» (кер. доц. С.А. Шаправський) (15 осіб)

У рамках роти над темою виконуються наукові дослідження:

3 докторські:

1. Якубович М. М. «Співвідношення віри і розуму в середньовічній арабській філософії (історико-філософський аспект)». Науковий керівник –доктор філософських наук, професор Кралюк Петро Михайлович.

2. Петрушкевич М. С. «Релігійні комунікації як об’єкт впливу масової культури: український контекст». Науковий керівник –доктор філософських наук, професор Кралюк Петро Михайлович.

3. Шостак І. В. «Трансформація Римо-католицької церкви на українських землях у складі Російської імперії наприкінці XVIII – на початку ХХ ст». Науковий керівник –доктор філософських наук, професор Кралюк Петро Михайлович.

9 кандидатських:

1. Кулініч Н. В. «Релігійний туризм та паломництво Північно-Західного регіону України». Науковий керівник - доктор історичних наук, професор Жилюк Сергій Іванович.

2. Данилюк О. В. «Інтерпритація інтернет-засобами масової інформації діяльності протестантських церков в Україні». Науковий керівник – доктор філософських наук, професор Кралюк Петро Михайлович.

3. Бондарчук В. О. «Міжконфесійна боротьба в Україні у кін. XVI – на поч. XVII ст. в «Апокрисисі» Христофора Філалета та «Антикризисі» Іпатія Потія». Науковий керівник –доктор філософських наук, професор Кралюк Петро Михайлович.

4. Даниленко М. П. «Ментальна специфіка релігійних поглядів Т. Шевченка». Науковий керівник – доктор філософських наук, професор Кралюк Петро Михайлович.

5. Щепанський В. В. «Рецепція середньовічної релігійної філософії в «Треносі» Мелетія Смотрицького». Науковий керівник – доктор філософських наук, професор Кралюк Петро Михайлович.

6. Гураль І. В. «Діяльність православної церкви на Холмщині та Підляшші в період гітлерівської окупації (вересень 1939 – жовтень 1944 рр.)». Науковий керівник – доктор історичних наук, професор Жилюк Сергій Іванович.

7. Шаповал А. В. «Релігієзнавчий аналіз єретичних рухів на території України в XV – XVI ст.». Науковий керівник – доктор філософських наук, професор Кралюк Петро Михайлович

8. Новак Ю. В. «Релігійні громади сектантського типу на Волині-Житомирщині у 1920 – 1930-х рр.». Науковий керівник – доктор історичних наук, професор Жилюк Сергій Іванович.9. Шевчук В. М. «Інтеграція «теології процвітання» в сучасному протестантизмі: світовий досвід та Україна». Науковий керівник – доктор історичних наук, професор Жилюк Сергій Іванович.

Результати дослідження знайшли вияв у таких публікаціях:

Наукові збірники:

 1. Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 9. – 208 с.

 2. Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 10. – 218 с.

Статті у зарубіжних виданнях:

 1. Цолін Д. М. Some Syntactic Aspects of the Verse Structure in the Targum Onqelos // Aramaic Studies – 2014. – Volume 12, Issue 1. – P. 53–88. – Режим доступу: http: // booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/17455227-01201002.

 2. Yakubovych, Mykhaylo. Jan Latosz (1539–1608) and His Natural Philosophy: reception of Arabic science in early modern Poland // Cultures in Motion. Studies in the Medieval and Early Modern Periods. Ed. by Adam Izdebski and Damian Jasiński. - Krakow: Jagiellonian University Press, 2014. – PP. 235-255.

 3. Јакубович, Михајло. Предговор // Елена Тренчевска-Чековиќ, Тимур Чековиќ. Од Исус до Мухаммед. Личноста на верувањето помеѓу раното христијанство и исламот. – Cкопje: Повик кон вистината, 2014. – С. 5-8.

 4. Якубович М. Татарское наследие Западной Украины: рукописный Коран 1804 года // Крымское историческое обозрение. – No. 1. – Казань-Бахчисарай: Крымский научный центр Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, 2014. – С. 234-244.

 5. Якубович М. Человек как идеальный круг: к антропологии ибн ас-Сида аль-Батальявси // Ишрак: ежегодник исламской философии. – № 5. — М. : Восточная литература, 2014. — С. 238-249.

 6. Якубович М.М. Становление философской мысли в золотоордынском Крыму: Шараф ал-Кырыми // Золотоордынское обозрение. – No. 3(5). – Казань: Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, 2014. – С. 139-153

 7. Yakubovych, Mykhaylo. Eine muslimische Stimme aus der Ukraine // Islamische Zeitung. – September 2014. – P. 2-3.

 8. Якубович М. Предговор // Елена Тренчевска-Чековиќ, Тимур Чековиќ. Од Исусдо Мухаммед. Сличноста на верувањетопомеѓуранотохристијанство и исламот. – Скопje: Повик кон Вистината, 2014. – С. 5-8.

 9. Якубович М. М. Участь у написанні розділу колективної монографії Culturesin Motion: Studiesinthe Medieval and Early Modern Periods, eds. Adam Izdebski & Damian Jasiński, Krakow: Jagiellonian University Press, 2014.

Опубліковані статті у вітчизняних виданнях:

 1. Альошина О. Перебіг українізації у Православній церкві на Волині у 20-х р. ХХ ст. // Історія релігій в Україні. – Львів, 2014 р.

2. Жилюк С.І. Теоретико-методологічний дискурс релігієзнавчих досліджень: постмодернізм у пошуку нових парадигм [Текст]

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал