Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету Острозька академія за 2014 рік ІСторінка3/11
Дата конвертації16.12.2016
Розмір2.31 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

VІІ. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо – до 7 рядків).

Студентська наукова робота – один із головних пріоритетів розвитку Національного університету «Острозька академія». У 1997 році в межах «Братства спудеїв», основи студентського самоврядування в Острозькій академії, утворено студентське наукове товариство «Академік», членами якого можуть бути студенти й випускники Університету. Товариство співпрацює з підрозділами Острозької академії, відповідними науковими установами, навчальними закладами, громадськими організаціями, різноманітними фондами, культурно-мистецькими організаціями, державними органами в Україні та за її межами. Станом на 2014 рік студентське наукове товариство об’єднує 10 секцій, до складу яких входять понад 30 гуртків, 4 студії, 2 майстерні, 3 навчально-наукові центри.

У серпні 2012 року було утворено спеціальний підрозділ – Раду молодих учених.

Підсумком наукової роботи студентів і молодих учених є щорічні науково-звітні конференції, де презентуються розробки на актуальні теми, пов’язані з історією, економікою, юриспруденцією, політологією, філософією, порушуються проблемні питання у галузі української та іноземної філології.У звітному році видано п’ять збірників студентських наукових записок:

 1. Студентські наукові записки. Серія «Філологічна» / ред. кол. : І. В. Ковальчук, С. В. Новоселецька. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 7. – 2014. – 204 с.

 2. Студентські наукові записки. Серія «Релігієзнавство» / [укл. М.М. Якубович, В. М. Махлюк]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 2. – 188 с.

 3. Студентські наукові записки. Серія «Право» / ред кол. : В. О. Попелюшко, В. Б. Ковальчук. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 4. – 2014. – 116 с.

 4. Студентські наукові записки. Серія «Соціально-політичні науки» / [укл. О. В. Матласевич, А. І. Рибак]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 7. – 340 с.

 5. Студентські наукові записки. Серія «Гуманітарні науки» / [укл. Я. І. Сідляренко]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 6. – 312 с.

За матеріалами наукових конференцій студентів і молодих учених було видано 4 збірники:

 1. Актуальні питання соціально-політичних наук: політологія, психологія, документознавство та інформаційна діяльність [текст] : матеріали Третьої міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих учених (м. Острог, 5 лютого 2014 року) / за заг. ред. к. психол. н., доц. О.В. Матласевич. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 262 с.

 2. Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива : збірник матеріалів Другої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 4. – 146 с.

 3. Міжнародні відносини в епоху глобалізації: політичні, економічні та правові аспекти : збірник матеріалів ІІ науково-практичної конференції (м. Острог, 8 травня 2014 р.) / відповідальний за випуск Кот Р. Ю. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – 112 с.

 4. Актуальні питання історії та культури України і світу : матеріали V Регіональної наукової конференції (Острог, 14 травня 2014 року) / [ред. кол. : В. В. Трофимович та ін. ; упорядники : А. Ткачук, І. Манько, В. Галішевський]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 4. – 254 с.

Чимало статей студенти і молоді учені розміщують на науковому блозі «Острозької академії» (www.naub.org.ua) (195), друкують у вітчизняних та закордонних фахових виданнях. За 2014 рік членами СНТ «Академік» було опубліковано 267 наукових статей, частина з яких була написана у співавторстві з викладачами та науковцями з інших університетів (19).

Активізувалася також участь студентів у конференціях. Члени наукового товариства є постійними учасниками наукових конференцій в Україні та за її межами. У 2014 році 116 студентів взяли участь у закордонних наукових конференціях. Практично всі члени СНТ «Академік» виступають із доповідями на щорічних «Днях науки» в «Острозькій академії», відвідують всеукраїнські та міжнародні наукові конференції в Україні. У 2014 році понад 454 студенти були учасниками конференцій в інших навчальних закладах України. Наукові підрозділи організовують власні студентські наукові конференції, в яких беруть учать молоді науковці з України та з-поза її меж (Білорусь, Польща ті ін.).

Станом на грудень 2014 року активними членами студентського наукового товариства «Академік» є близько 85 % від загальної кількості студентів Університету.

Важливим показником стану роботи з талановитою молоддю є участь студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади. У 2014 році її переможцями стали 4 студентів НУ «Острозька академія»:1. Войнарович Назарій Олегович, переможець (ІІ місце) Всеукраїнської студентської олімпіади з історії України 2013/2014 навчального року (Наказ МОНУ «Про підсумки Всеукраїнської студентської олімпіади 2013/2014 навчального року від 30.09. 2014 р. № 1088);

2. Власюк Сергій Олегович, переможець (ІІІ місце) Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Історія» 2013/2014 навчального року (Наказ МОНУ «Про підсумки Всеукраїнської студентської олімпіади 2013/2014 навчального року від 30.09. 2014 р. № 1088);

3. Годунок Наталія Валентинівна, переможець (ІІ місце) Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Теоретична та прикладна психологія» (Наказ МОНУ «Про підсумки Всеукраїнської студентської олімпіади 2013/2014 навчального року від 30.09. 2014 р. № 1088);

4. Якимчук Ольга Володимирівна, переможець (ІІ місце) у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Правознавство» (Наказ МОНУ «Про підсумки Всеукраїнської студентської олімпіади 2013/2014 навчального року від 30.09. 2014 р. № 1088);

Студенти університету відзначалися також перемогами на різноманітних конкурсах та змаганнях, зокрема:Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт (7 студентів):

Диплом І ступеня (Наказ МОН України від 07 липня 2014 р. № 800):

 1. Великожон Денис Олександрович, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2013/2014 н. р. з напряму «Політичні науки»;

 2. Степурко Тетяна Сергіївна, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2013/2014 н. р. з напряму «Історичні науки»;

 3. Якубець Ольга Вікторівна, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2013/2014 н. р. з напряму «Кількісні методи в економіці (статистика, економіко-математичне моделювання)»;

Диплом ІІ ступеня (Наказ МОН України від 07 липня 2014р. № 800):

 1. Годжал Світлана Сергіївна, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2013/2014 н. р. з напряму «Історичні науки»;

 2. Рябушенко Катерина Олександрівна, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2013/2014 н. р. з напряму «Педагогічна та вікова психологія»;

Диплом ІІІ ступеня (Наказ МОН України від 07 липня 2014р. № 800):

6. Миронович Олександр Сергійович, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2013/2014 н. р. з напряму «Фінанси, грошовий обіг та кредит»;7. Сухих Андрій Юрійович, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2013/2014 н. р. з напряму «Історичні науки».

Всеукраїнські галузеві змагання та конкурси студентів:

1. Бровді Ірина – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських правничих есе «Захист прав журналістів у гарячих точках»;

2. Мартиненко Юлія, Терещук Максим, Шабаровський Богдан – 2 місце у Міжнародному конкурсі з комерційного арбітражу (м. Київ, Міжнародний комерційний суд при Європейській арбітражній палаті);

3. Шкрібляк Ольга – переможець в номінації «Зв’язки з громадськістю в міжнародній сфері» відкритого конкурсу студентських робіт у галузі розвитку зв’язків з громадськістю «Кришталевий Апельсин» (робота на тему «Мовний баланс української друкованої медіа сфери як елемент іміджу України»);

4. Якимчук Ольга – 2 місце у стипендіальному конкурсі ЮФ «АНК» (м. Одеса);

5-8. Гуртовенко Ольга Леонідівна (гуманітарний факультет), Павлюк Роман Анатолійович (факультет міжнародних відносин), Данилюк Катерина Павлівна (факультет міжнародних відносин), Сухих Андрій Юрійович (факультет міжнародних відносин) — стали стипендіатами програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука.

Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці та побудувати діаграму:

Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях

та відсоток від загальної кількості студентівКількість молодих учених, які працюють у ВНЗ або науковій установі

Відсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ або установі після закінчення аспірантури

2011

1600 / 78 %

92

100 %

2012

1550 / 78 %

77

100 %

2013

1490/ 76 %

81

80 %

2014

1577 / 81 %

104

100 %

Зазначити внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки (до 5 рядків).

За активну участь у науковій роботі університету студенти і молоді учені нагороджуються подяками, грамотами, почесними грамотами, грошовими преміями.VIIІ. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками (інститути, наукові лабораторії, центри колективного користування новітнім обладнанням, центри трансферу технологій, тощо), (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи – до 30 рядків).

Науково-дослідна лабораторія когнітивної психології (Cognition Lab)

Лабораторія є структурним підрозділом Національного університету «Острозька академія», діє згідно з Положення Міністерства освіти і науки України про науково-дослідну роботу та діяльність наукових підрозділів вищих закладів освіти. Робота Лабораторії ґрунтується на принципах науковості, системності та пізнавальної активності в руслі дослідження когнітивної сфери особистості. Науково-дослідна лабораторія когнітивної психології діє з 2009 року. У рамках Лабораторії працює науково-дослідний гурток когнітивної психології, на зустрічах якого здійснюється обговорення сучасного стану когнітивної науки, розглядаються перспективні напрямки подальших експериментальних досліджень, організовують наукові семінари, плануються та проводяться експериментальні дослідження, як у рамках написання кваліфікаційних робіт, так і поза ними. Посаду керівника Лабораторії займає викл. Волошина В. О.

Основними напрямками діяльності Лабораторії за вказаний період є:

- вивчення специфіки, динаміки когнітивних процесів людини, зокрема процесів пам’яті, сприйняття, уваги, мислення людини в умовах навчального процесу;

- підготовка наукових статей, методичних рекомендацій, посібників, монографій; виконання курсових, кваліфікаційних, магістерських і дисертаційних робіт;

- участь у конкурсних загальнодержавних психолого-педагогічних проектах;

- участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, конгресах, семінарах;

- підготовка спеціалістів у напрямку когнітивної психології.Перелік наукової продукції:

 1. Ihor Pasichnyk, Ruslana Kalamazh, Eduard Balashov. Psychological Components of Students' Self-Realization in International Volunteer Programs // Electronic Journal Of Research In Educational Psychology - to be published on December 1, 2014 (now under review). ISSN: 1696-2095 (e-version)

 2. Ihor Pasichnyk, Ruslana Kalamazh, Eduard Balashov. Intercultural Communicative Components of Psychological Structure of Student Self-Realization in International Volunteer Programs // Psychology Of Language And Communication - to be publishe by the end of 2014 (now under review). ISSN 1234-2238 (print version), ISSN 2083-8506 (electronic version).

 3. Voloshyna V.O. «Something similar I’ve already learned, thus I easily will remember it!»: the ease-of-processing heuristic as a source in metamemory judgments under proactive interference condition // Problems of Psychology in the 21st Century. – 2014. – 8 (2). – P. 184–194

 4. Волошина В. О. К проблеме точности проспективных и ретроспективных суждений метапамяти в условиях влияния проактивной интерференции // Международный научно-исследовательский журнал: Research Journal of International Studies. Екатеринбург: МНИЖ – 2014. – № 5 (24) Часть 3. – С. 34-38.

 5. Волошина В. О. Феномен інтерференції у процесах пам’яті: її види та причини виникнення // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія», 2014. – Вип. 26. – С. 26-31

 6. Волошина В. О. Оптимізація процесів метапам’яті та метапізнання у навчанні студентів / В.О. Волошина // Технології розвитку інтелекту: електрон. наук. фахове вид. / Лаб. нових інформ. технологій Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К.: [б. в.], 2014. – Вип. 1, No 6 – [електронний доступ за адресою: http://www. psytir. org. ua / index. php / technology_intellect_develop/article/view / 120]

 7. Волошина В. О., Саєнко О. О. Інтерференція у вимірі образної і семантичної памʼяті. Тенденції розвитку педагогіки та психології в ХХІ столітті: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (2014 р., м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2014. – C. 9-12.

 8. Августюк М. А. Ілюзія знання в метакогнітивному моніторингу процесу навчання: основні аспекти та змістові характеристики // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2014. – Вип. 26. – С. 26-31.

 9. Довгалюк Т. А. До проблеми ефективності метапам’яті // Т. А. Довгалюк / Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія», 2014. – Вип. 26. – С. 53-59.

 10. Саєнко О. О. Прояв інтерференції у відтворенні образної і семантичної інформації // О. О. Саєнко. – Студентські наукові записки Національного університету «Острозька Академія». Серія «Соціально-політичні науки» / [укл. О. В. Матласевич, А. І. Рибак]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька Академія», 2014. – Вип 7. – С. 254-263.

 11. Ткачук О. В. Репродуктивні можливості коротко та довготривалої пам’яті в контексті локусу контролю // О. В. Ткачук. – Студентські наукові записки Національного університету «Острозька Академія». Серія «Соціально-політичні науки» / [укл. О. В. Матласевич, А. І. Рибак]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька Академія», 2014. – Вип 7. – С. 281-289.

 12. Целюк Т. Л. Testing effect та феномен інтерференції як чиники продуктивності запам’ятовування // Т. Л. Целюк. – Студентські наукові записки Національного університету «Острозька Академія». Серія «Соціально-політичні науки» / [укл. О. В. Матласевич, А. І. Рибак]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька Академія», 2014. – Вип 7. – С. 309-317.

 13. Ющук О.В. Динаміка особливостей метакогнітивних характеристик студентів // О. В. Ющук. – Студентські наукові записки Національного університету «Острозька Академія». Серія «Соціально-політичні науки» / [укл. О. В. Матласевич, А. І. Рибак]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька Академія», 2014. – Вип 7. – С. 318-327.

 14. Popchuk M. A. Metamemory and Personality / M. A. Popchuk // XIX Международная научно-практическая конференция «Психология и Педагогика в современном мире: вызовы и решения», Материалиы конференции. – Москва : Московский центр психологии и педагогики, 2014.

 15. Довгалюк Т. А. Взаємовідношення між функціонуванням моніторингу та контролю як чинник оптимізації метапам’яті / Т. А. Довгалюк // Збірник центру наукових публікацій: формалізація наукового пошуку: позитивні і негативні сторони»: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2014. – С. 81-85

 16. Довгалюк Т. А. «Взаємодія метапам’яттєвого моніторингу та контролю як чинник оптимізації метапам’яті» / Т. А. Довгалюк // Науковий вісник Херсонського державного університету серія «Психологічні науки», 2014. – № 2. (збірник статей знаходиться у друці).

 17. Августюк М. М., Каламаж Р. В. Метакогнітивний моніторинг як регулятивний аспект метапізнання: особливості структурних компонентів. / Августюк М. М., Каламаж Р. В. // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології» – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2014. – Вип. 29. – (у друці).

 18. Августюк М. Ілюзія знання як метакогнітивне явище: контекстний огляд основних теорій. // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 2 – С. 20-22.

 19. Гандзілевська Г. Б. Особливості національної ідентичності українців у творах У. Самчука: когнітивний аспект // Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 2 – С. 30-32.

 20. Дерейко О. І. Залежність рейтингів ретроспективної впевненості щодо позитивності-негативності прогнозу розвитку подій // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Випуск 2 – С. 46-48.

 21. Ширяєва Т. М. До проблеми емоційної пам’яті. // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Випуск 2 – С. 52-54.

 22. Добжанська О. Л. Особливості формування неправдивих спогадів (false memories). // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 2 – С. 58-60.

 23. Каламаж Р. В., Довгалюк Т. А. Ефективність метапам’яті: основна проблематика // Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 2 – С. 61-63.

 24. Дробата Т., Волошина В. Особливості здійснення моніторингу пам’яті в умовах впливу асоціативної інтерференції // Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 2 – С. 67-69.

 25. Закусіло А. С. Неправдиві спогади у контексті суджень ретроспективної впевненості (RCJ) // Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 2 – С. 77-79.

 26. Кіжло А. В. Тактильна ідентифікація та сприймання кольру шкірою // Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 2 – С. 89-90.

 27. Комарницький Д. Р. Адаптивні стратегії поведінки спортивнообдарованих студентів. // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 2 – С. 96-99.

 28. Снігура О. С. Вплив музики (григоріанського хоралу і класики) на емоційний стан особистості // Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 2 – С. 103-105.

 29. Кравчук Д. В. Роль суб’єктивної впевненості при прийнятті групових рішень у командній грі (на прикладі гри «Що? Де? Коли?») // Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 2 – С. 106-108.

 30. Кусковець М. Точність FOK суджень в процесі розпізнавання у роботі з тестами // Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 2 – С. 109-111.

 31. Кухар М. Ілюзія про знання: ефекти і фактори, що їх зумовлюють // Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 2 – С. 120-123.

 32. Малюский А. Н. Эмоциональное состояние как психологическая детерминанта эффекта Кулешова // Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 2 – С. 130-132.

 33. Макарчук Т. Психологiчнi особливостi е-довiри в соцiальних мережах залежно вiд аватара // Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 2 – С.133-134.

 34. Поліщук В. Шахи як засіб розвитку метапам’яттєвих здібностей // Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 2 – С. 172-173.

 35. Попчук М. А. Система метакогнітивного моніторингу та контролю при вивченні іноземної мови // Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 2 – С. 174-175.

 36. Саєнко О. О. Інтерференція: її прояв у образній і семантичній пам’яті. // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 2 – С. 176-178.

 37. Свиридовська Н. Роль евристики доступності у моделюванні поведінки в екстремальних ситуаціях. // Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 2 – С. 180-184.

 38. Серб В. Вплив зовнішньої позитивної чи негативної оцінки на рівень домагань особистості // Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 2 – С. 185-186.

 39. Стецюк І. Особливості сприймання часу у особистостей із страхом публічного виступу // Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 2 – С. 197-199.

 40. Ткачук О. Репродуктивні можливості коротко- та довготривалої пам’яті в контексті локусу контролю // Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 2 – С. 200-203.

 41. Труш А. Продуктивність ідентифікації залежно від різного типу презентації інформації // Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 2 – С. 208-210.

 42. Ушкевич І. Вплив соціального стереотипу на оцінку особистісних якостей людини певної професії чи соціального стану // Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 2 – С. 211-213.

 43. Целюк Т. Феномен інтерференції у різних умовах запам’ятовування інформації // Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 2 – С. 216 -218.

 44. Шкабура Н. Вплив кольору на активізацію продукування креативних думок // Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 2 – С. 222- 225.

 45. Сігінішина А. С. Метапізнання та метапам’ять // Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 2 – С. 150-151.

 46. Михальчук Г. Особливості прояву феномена інтерференції у запам’ятовуваванні кольорів різної інтенсивності // Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 2 – С. 148-149.

 47. Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 2 – 232 с.

 48. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 27. – 114 д. а.

Перелік проведених конференцій, семінарів та наукових зустрічей:

 1. 15.05 – 15.06. 2014р. Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (IICRACP-2014). Конференція була присвячена обговоренню актуальних питань сучасної когнітивної психології, а саме: соціального пізнання, пам‘яті та матапам‘яті, когнітивно-стильових особливостей та ментальних репрезентацій, когніції та мовлення, творчості в контексті когнітивної психології, особистості у віртуальному просторі, розвитку когнітивних функцій із точки зору гендерного підходу та морального когнітивізму та ін. Усі матеріали конференції розміщення на сайті конференції (http://pim.oa.edu.ua/preview/internetkonferencii/iicracp2014). У конференції взяли участь 102 особи, з них 60 учасників із України та 10 учасників із зарубіжних країн (Швеція (1 учасник), Німеччина (1 учасник), Австрія (2 учасники), Польща (4 учасники), Росія (2 учасники)).

 2. Проведено зустрічі науково-дослідного гуртка з когнітивної психології, в якій взяли участь представники І, ІІ та ІІІ курсу спеціальності «Психологія» (загальна кількість – 45 чол.). Зустрічі науково-дослідного гуртка з когнітивної психології проводилися регулярно щовівторка (о 15.25) та щочетверга (16.55) з метою розробки та проведення наукових проектів та досліджень в рамках когнітивної психології.

 3. У рамках XIX наукової викладацько-студентській конференції «Дні науки» працювала секція «Актуальні проблеми когнітивної психології» (18-26 березня 2014 року). Представлено 20 наукових доповідей.Лексикографічна лабораторія «Острозький неограф»

У лабораторії працювали слухачі спецкурсу «Українська індивідуально-авторська неографія» (група МУФ-1), а також студенти, науковими роботами яких керують проф. Вокальчук Г. М. і викл. Максимчук В. В..За звітний період виконано таку роботу:

1. Проведено засідання лабораторії згідно з планом діяльності, на яких обговорено актуальні питання сучасних неолого-неографічних студій, зокрема «Словник авторських лексичних новотворів діаспорних поетів провінції Онтаріо» (Шкабура І. І.), «Чорнобильська катастрофа як екстралінгвальний чинник появи авторських інновацій» (Жук І. М.), «Словотворчість Івана Огієнка: семантичний аспект» (Корнійчук Я. Г.) тощо.

2. Члени лабораторії взяли участь у наукових зібраннях різного рівня:

а) Міжнародна науково-практична конференція «Польська мова в українській освіті – перспективи в аспекті європейської інтеграції» (22 жовтня 2014 року, м. Хмельницький, Хмельницький національний університет);

б) Всеукраїнська науково-практична конференція «Феномен шістдесятництва в контексті літератури ХХ століття» (1–2 квітня 2014 року, м. Острог, Національний університет «Острозька академія»);

в) ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення» (6–7 листопада 2014 року, м. Острог, Національний університет «Острозька академія»);

г) Міжвузівська науково-практична конференція, присвячена 200-річчю від Дня народження Т. Г. Шевченка «…Я на сторожі коло їх поставлю слово…» (13 березня 2014 року, м. Луцьк, Луцький педагогічний коледж);

ґ) ХІХ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (18–26 березня 2014 року, м. Острог, Національний університет “Острозька академія”).

3. На спецкурсі «Українська індивідуально-авторська неографія» студенти групи МУФ-1 уклали словники авторських новотворів сучасних українських поетів (Ю. Іздрика, М. Савки, Т. Мельничука, С. Жадана, А. Білого та ін.), завдяки яким поповнено електронний ресурс «Словника авторських лексичних новотворів в українській поезії ХХ–ХХІ сторіч» новими номінативними одиницями (понад 500 АЛН). На підсумковому занятті з дисципліни проведено студентську науково-практичну конференцію “Словотворчість українських поетів ХХ–ХХІ сторіч” (18 листопада 2014 року), у якій узяли участь магістранти НаУОА.

4. Згідно з планами роботи лабораторії 25 жовтня 2014 року відбувся захист кандидатської дисертації «Лексичні новотвори поетів Рівненщини середини ХХ – початку ХХІ сторіч» Максимчука В. В.

5. За звітний період члени ЛЛОН опублікували в різних наукових виданнях 10 статей із проблем української індивідуально-авторської неології та неографії.

6. Активізовано роботу над формуванням електронного ресурсу «Словника авторських лексичних новотворів в українській поезії ХІХ–ХІХ ст.» (понад 17000 одиниць).

7. Обговорено плани-проспекти видання студентських наукових статей, присвячених проблемам української індивідуально-авторської неографіїІнституту досліджень української діаспори

Інститут досліджень української діаспори Національного університету «Острозька академія» діє як структурний підрозділ університету. Метою діяльності Інституту є вивчення життя, діяльності, творчого й наукового доробку українців, які проживають поза межами рідного краю, а також розширення й поглиблення наукових та культурних зв’язків із закордонними українцями.

Напрями роботи Інституту:


 • Теоретичне та практичне опрацювання наукових проблем, пов’язаних із вивченням різних аспектів життя української діаспори, підготовка наукових робіт з діаспоріани (студентських, магістерських, кандидатських та докторських);

 • Видання наукових збірників, монографічних та довідникових видань з діаспоріани, пам’яток української діаспорної історіографії та джерел до історії закордонного українства;

 • Організація та проведення наукових конференцій та семінарів з проблем дослідження української діаспори;

 • Сприяння у розробці навчальних програм і університетських лекційних курсів, пов’язаних з різними аспектами життя та діяльності української діаспори;

 • Опрацювання навчальних посібників для середньої та вищої школи;

 • Проведення презентацій наукових видань з проблем дослідження діаспори та праць українських зарубіжних вчених;

 • Сприяння у запрошенні вчених з діаспори для викладання в Національному університеті “Острозька академія”;

 • Співпраця з українськими науковими установами та університетами в Україні та за кордоном;

 • Формування наукової бібліотеки і архіву діаспоріани.

Упрдовж 2014 р. продовжився процес поповнення та опрацювання книжкового та архівного фонду Інституту. Зокрема, частина книг надійшла від українських наукових та громадських установ діаспори та України – Альбертського університету (колекція книг Михайла Хом’яка), Видавництва «Літопис УПА», Інституту історії України НАН України, Канадського інституту українських студій та ін., а частина від фізичних осіб – Л. Винара, О. і Я. Соколиків, А. Фединського, Р. Єринюка та ін. Протягом звітного року ми отримували діаспорну періодику – газети «Новий шлях», «Наше слово», «Нове життя», журнали «Наше життя», «Над Бугом і Нарвою», «Українка в світі», «Бюлетень КІУСу» тощо.

У 2014 р. Інститут у співпраці із науковими установами української діаспори (Українським історичним товариством) провів наукові заходи:

– VI Міжнародну наукову конференцію «Українська діаспора: проблеми дослідження», 25-26 вересня 2014 р. (співорганізатор також – факультет міжнародних відносин НаУОА). У тому числі у цьому заході взяли участь штатні та позаштатні співробітники Інституту:


 1. Атаманенко А. Закордонне українство і Україна: напрямки взаємодії (доповідь)

 2. Логвин І. Постать історика української зарубіжної історіографії міжвоєнного періоду крізь призму мережевого аналізу.

 3. Хеленюк А. Роль зарубіжних українців у формуванні мистецької колекції музею історії НаУОА (доповідь).

 4. Бокайло О. Громадська та культурна діяльність Об’єднання українських студентських товариств національного солідаризму «Зарево» в США (доповідь).

Протягом звітного року відбувалася підготовка до друку книжкових видань:

 • набір та вичитка бюлетенів УГГТ;

 • набір матеріалів та макетування збірника творів М. Антоновича.

У 2014 р. на базі Інституту студенти НаУОА спеціальностей «Історія», «Іноземна філологія» проходили науково-дослідницьку та перекладацьку практику.

Наукове співробітництво із закордонними організаціями:Країна партнер (за алфавітом)

Установа - партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва

у 2013 р.США

Українська Американська Асоціація Університетських Професорів

Проведення наукових заходів, підготовка та видання наукових досліджень з діаспоріани

Угода про співпрацю

Залучення гранту на наукову роботу, підготовка спільних наукових видань

США

Українська вільна академія наук у США, Історична секція видавнича комісія

Підготовка та видання наукових досліджень з діаспоріани

Угода про співпрацю

Підготовка до друку збірника «Матеріали до історії УВАН»

США

Українське історичне товариство

Проведення наукових заходів, підготовка та видання наукових досліджень з діаспоріани та праць українських закордонних дослідників,

діяльність в Острозькій академії редакційного бюро журналу «Український історик»Угода про співпрацю

VI Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал