Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету Острозька академія за 2014 рік ІСторінка2/11
Дата конвертації16.12.2016
Розмір2.31 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

V. Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації науково-технічних розробок (коротко описати результати діяльності підрозділу у 2014 році, застосовані методи, підходи тощо в організації роботи центру-до 15 рядків)

Робота підрозділу з комерціалізації науково-технічних розробок була спрямована на виконання робіт, при здійсненні яких використовувалися розробки наукових структур Університету (лабораторій, центрів, інститутів). За звітний період було виконано робіт на суму 451,9 тис. грн.

Замовниками були:


  1. Люблінський католицький університет імені Яна Павла ІІ (КУЛ) (51,9 тис. грн.);

  2. Всеукраїнський благодійний фонд «Східноєвропейська гуманітарна місія» (110,9 тис. грн.);

  3. МГО «Асоціація милосердя «Еммануїл» (70 тис. грн.);

  4. Відкрите акціонерне товариство «Одеський припортовий завод» (20 тис. грн.);

  5. Благодійний фонд «Відродження Острозької академії» (21 тис. грн.);

  6. Благодійний фонд «Відродження Острозької академії» («Студії наукового потенціалу Острозької академії») (177,4 тис. грн.).

За кошти, надані Люблінським католицьким університетом імені Яна Павла ІІ (КУЛ) (51,9 тис. грн.), було забезпечено спільне створення польсько-українського словника журналістських термінів, розроблено курс лекцій для студентів спеціальності «Журналістика», підготовлено семінар «Неофілологія на ринку праці» за участі викладачів польських та українських вищих навчальних закладів.

Всеукраїнський благодійний фонд «Східноєвропейська гуманітарна місія» надав благодійну допомогу з метою здійснення наукового дослідження, що включає науковий супровід і підготовку навчального посібника «Основи християнської етики. 6 клас». За надані кошти (110,9 тис. грн.) було розроблено і випущено цей посібник, що розповсюджується в загальноосвітніх навчальних закладах України.

Кошти у сумі 70 тис. грн., надані Міжнародною громадською організацією «Асоціація милосердя «Еммануїл», використано на науковий супровід і розробку підручника та робочого зошита «Основи християнської етики. 5 клас». Виданий навчальний комплекс розповсаджується в загальноосвітніх навчальних закладах України.

Відкритим акціонерним товариством «Одеський припортовий завод» було надано благодійну допомогу (20 тис. грн.) для наукового супроводу, розробки і видавництва навчального посібника з духовно-морального виховання дітей молодшого шкільного віку.

Благодійний фонд «Відродження Острозької академії» надав кошти у сумі 21 тис. грн. для проведення соціологічного дослідження електоральних уподобань жителів 153 виборчого округу (Гощанський, Корецький, Острозький, Рівненський райони та частина міста Рівного (район Льонокомбінату) і мешканців м. Нетішин під час позачергових виборів до Верховної Ради України 26 жовтня 2014 р.

Благодійний фонд «Відродження Острозької академії» Національного університету «Острозька академія» фінансував (177,4 тис. грн.) проект «Студії наукового потенціалу Острозької академії». За ці кошти було здійснено науковий супровід і видано навчальний посібник: Прокопенко А. В. Психогігієна : Навчальний посібник / А. В. Прокопенко. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 230 с. (Лист МОН України № 1/11-8903 від 10.06.2014 року); 2 монографії:  1. Жуковський В. М., Климишин О. І., Юрченко В. М. та ін. Побудова системи реабілітації адиктивних осіб на основі християнської. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 316 с.

  2. Якубович М. М. Яссин, Абдессалям. Испытание мусульманского разума: между силой откровения и хаосом воли / перевод М. Якубовича и О. Свирипы. – Острог-Брюссель : Издательство Национального университета «Острожская академия», Европейский институт исламских наук, 2014. – 108 с.

Кошти спецфонду також використовувалися для здійснення наукового супроводу підготовки серії збірників «Наукові записки Національного університету «Острозька академія», що репрезентують науковий доробок університету.

VІ. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2014 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою:

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи

Статті

1

Байсан Д.В.

Семантические особенности лексики для обозначения понятия справедливости в немецком языке

РАН Вестник Московского государственного областного университета

(РИНЦ, ISSN)№ 1. Москва, 2014. С. 121 — 126.

http://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/7046

2

Berezyak І.,

Kostetska І.
Social entrepreneurship as an innovative solution mechanism of social problems of society

Scientific Journal. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2014.

Vol. 36. No. 3: 569–577.

3

Гандзілевська Г.Б.,

Ширяєва Т.М.The peculiarities of national identity of australianukrainians in the works of L.Bohuslavets.

Problems of Psychology in the 21st Century.-Scientia Socialis Lithuania, 2014.

Vol.8, №1.-P.16–25

http://oaji.net/articles/444-1403293468.pdf

Іванчук Н. В.

Налоги на фонд оплаты труда как основная составляющая налоговой системы Украины

Экономика и банки (Білорусія), 2014

№ 2. – С. 8-14.

4

Козак Л. В.

Роль державної підтримки у забезпеченні конкурентного рівня рентабельності власного капіталу аграрних підприємств України

Экономика и банки (Білорусія), 2014.


№ 2. – С. 70-76.

5

Kozak L.V.

Connection of the Intensive Methods of Manufacturing and the Financial Outcomes in Agricultural Enterprises

Ekonomika APK, 2014.

№ 3 (233). – С. 29-35. - ISSN: 2221-1055.

6

Kozak L.V.

Criteria of purchasing behavior of consumers in the food market in Ukraine

Ekonomika APK, 2014.

№ 5 (235). – С. 30-36. - ISSN: 2221-1055.

7

Козак Л. В.

Макроэкономические факторы рыночного позиционирования производителей зерновой и мясной продукции в Украине на внутреннем и мировом рынках

Экономика и предпринимательство (Россия), 2014.


№1 ч.1 (42-1). – С. 283-288. - ISSN: 1999-2300.

8

Kozak L.V.

Modern Approach to the Formation of the Concepts of Customer Value

Ekonomika APK, 2014.


№ 9 (239). – С. 33-40. - ISSN: 2221-1055.

9

Матласевич О.В.

The Development and Formation of the Child with Special Needs in the Context of Christian Psychology

Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. - Budapest, 2014.

Issue 21. – P. 103 – 108.

10

Маслова Ю.П.

Жуков В.


The problem of interpretation of discourse in modern linguistics

Journal of Health Sciences

04(04), c. 161-174

11

Мацієвський Юрій Володимирович

  1. Сила народу чи сила влади: порівняння кризи 2004-го та 2014 років в Україні

Source: Економічний часопис-ХХІ (входить до бази SCOPUS)

№1-2.

2014.


С.15-18

Посилання: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecchado_2014_1-2(1)__512

Парфенюк Н.В.

Жуков В.Etymology and semantics of the term discourse in modern humanities

Journal of Health Sciences

04(04), c. 151-160

13

Рибак А.І.

Research of communicative effectiveness of advertisement: modern methods and approaches

Journal of Health Sciences

04(04), c. 183-194

14

Oleksij Suchyj, Tetiana Sydoruk, Małgorzata Heliash

Wschodni wymiar polityki Unii Europejskiej a Polska

Annales Universitatis Padagogicae Cracoviensis

Studia de Securitate et Edukatione Civili III. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2014. – S. 176–189

15

Andriy Tsapin,

Oleksandr Tsapin


Corporate Investment and Financial Crisis: Can Under- and Overinvestment Be Mitigated by Banks in an Emerging Market?


Economics education and research consortium

[Електронний ресурс] // режим доступу : http://econpapers.repec.org/paper/eerwpalle/14_2f04e.htm

16

Цолін Дмитро Васильович

Some Syntactic Aspects of the Verse Structure in the Targum Onqelos


Source: Aramaic Studies

Volume 12, Issue 1, pages 53 – 88 Subjects: Biblical Studies Publication Year : 2014 DOI: 10.1163/17455227-01201002 ISSN: 1477-8351

E-ISSN: 1745-5227http://booksandjournals.brillonline.com/cont nt/journals/10.1163/17455227-01201002

17

Янковська Жанна Олександрівна

К проблеме лингвостилистических аспектов фольклоризма краткой украинской прозы 30-60-х годов ХІХ века (на примере рассказа Анны Барвинок «Не было с детства – не будет и до конца»)


Современное состояние и перспективные векторы развития филологии, лингвистики, языкознания и коммуникативистики: многотомная коллективная монография


Том 1. Глава 7. – Ростов-на-Дону: Издательство Международного исследовательского центра «Научное сотрудничество», 2014. – 186 с. – С. 159-183. (РИНЦ)


Статті, прийняті редакцією до друку

1

Galyna Gandzilevska, Tetiana Shyriaieva

Psychodrama as a Means of Teaching Gifted Children English Language as a Second One

Pedagogicadziecka. Warsaw: Black Unicorn.

Подано до друку

2

Galyna Ganzilevska, Tetiana Shyriaieva

Preservation of National Identity in the Works of Ukrainian Writers of Australian Diaspora

Аustralia: «Melbourne IADCES Press»

ISBN: 9780554271987Подано до друку


3

Gandzilevska G., Levandovska M., Shyriaieva T.

Psychological assistance of the personality in the period of mid-age crisis by means of psychodrama

Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. - Kosice, Slovakia

ISSN 1338-9432Подано до друку


4

Нижник А.Є.

Исследование психофизиологических аспектов пищевого поведения индивида

Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. - Budapest.

Прийнято до друку

5

Новоселецька С. В.

Індивідуально-психологічні особливості навчання англійської мови дітей дошкільного віку

XXVI Международная научно-практическая конференция “Инновационный потенциал мировой науки XXI века”, SUHA Южноукраинский гуманитарный альянс. Zinet.info – интелект-портал, (РИНЦ, ISSN), 2014
6

Пасічник І.Д., Каламаж Р.В., Балашов Е.М.

Psychological Components of Students' Self-Realization in International Volunteer Programs

Electronic Journal Of Research In Educational Psychology -

to be published on December 1, 2014

7

Пасічник І.Д ., Каламаж Р.В.,

Балашов Е.М.Intercultural Communicative Components of Psychological Structure of Student Self-Realization in International Volunteer Programs

Psychology Of LanguageAnd Communication

to be published by the end of 2014 (now under review)

8

Цолін Д.В.

Десять поем на свято Шавуот з рукопису Paris Hébr 110: переклад з арамейської, коментарі, примітки (Частина І)

Східний Світ № 1

(РИНЦ, ISSN)Подано до друку


9

Цолин Д.В.

Некоторые особенности синтаксиса еврейской литургической поэзии на арамейском языке IV-VIII вв.

Сходознавство № 1

(РИНЦ, ISSN)Подано до друку


10

Шапран Н. В.

Contextualization Clues: aspects of language and behaviour

XVIII Международная конференция, посвященная проблемам общественных и гуманитарных наук, Центр гуманитарных иследований

«Социум» (ББК, РИНЦ, ISSN) г. Москва, 2014

11

Шапран Н. В.

Ethnocentrism as the anthropological concept of cultural relativism.

XXVI Международная научно-практическая конференция “Инновационный потенциал мировой науки XXI века”.

Южноукраинский гуманитарный альянс.Zinet.info – интелект-портал, (РИНЦ, ISSN), 2014

12

Якубович М. М.

Ibrahim al-Qirimi: A Neglected Crimean Scholar of 16th century and his treatise Mawahib ar-Rahman

Journal of Ottoman Studies (Стамбул, Туреччина)

Issue 1, № 45. – 2015.- P. 149-163.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал