Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету Острозька академія за 2014 рік ІСторінка11/11
Дата конвертації16.12.2016
Розмір2.31 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ІНСТИТУТ ПРАВА імені І. МАЛЬНОВСЬКОГО

В Інституті права ім. І. Малиновського діє 5 кафедр: кафедра теорії та історії держави і права, кафедра державно-правових дисциплін, кафедра цивільно-правових дисциплін, кафедра муніципального права та адміністративно-правових дисциплін, кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін.

Наявність зареєстрованих (в УкрІНТЕІ) тем наукових досліджень кафедр Інституту права ім. І. Малиновського (тема, номер реєстрації):

1. Кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін:

Тема 1: «Забезпечення справедливого правосуддя, захисту прав та законних інтересів особи: досвід зарубіжних країн». Державний реєстраційний номер: 0110U003999;

Тема 2: «Актуальні проблеми кримінального права: ґенеза, тенденції розвитку, зв’язки з іншими галузями права, наука, якість кримінального закону». Державний реєстраційний номер: 0112U000775;

2. Кафедра цивільно-правових дисциплін:

Тема: «Проблеми здійснення та захисту немайнових прав». Державний реєстраційний номер: 0110U000891;

3. Кафедра державно-правових дисциплін:

Тема: «Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні. Державний реєстраційний номер: 0110U000890;

4. Кафедра муніципального права та адміністративно-правових дисциплін:

Тема: «Адміністративний метод правового регулювання у фінансових, адміністративних та трудових правовідносинах». Державний реєстраційний номер: 0113U001049.

5. Кафедра історії та теорії держави і права – затверджена тема "Історія теорії та практики вітчизняного та зарубіжного конституціоналізму". Номер державної реєстрації: 0112U007515.

В Інституті права ім. І. Малиновського діє аспірантура зі спеціальності: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (на кінець 2013 року – 10 аспірантів, в тому числі, 2 – з відривом від виробництва). Незважаючи на відсутність державного замовлення аспірантури зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність під час набору на спеціальність у 2013 було подано 6 заяв, зараховано 4 аспірантів на контрактну форму навчання, без відриву від виробництва.

Міжнародне співробітництво

У 2014 році була налагоджена та здійснювалась співпраця з: • Томським державним науково-дослідним університетом (Росія),

 • Південним Федеральним університетом (Ростов-на-Дону) (Росія),

З Томським державним науково-дослідним університетом (Росія) та Південним Федеральним університетом (Ростов-на-Дону) (Росія) проведена IІ Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські читання».

Здійснювалась співпраця науково-педагогічних працівників із журналом «Евразийский адвокат». (м. Москва, Російська Федерація) (зокрема, членство в редколегії проф. В. О. Попелюшка).Відбувалось міжнародне студентське стажування: Белла Геллер (Гейдельбурзький університет, стажувалась в НаУОА у березні-квітні 2013 року); Плахотін Д., Панасюк С. (НаУОА, стажування в Білоруському державному університеті, м. Мінськ).
Кафедра державно-правових дисциплін

Тема наукового дослідження кафедри: «Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні» (номер державної реєстрації: 0110U000890). Науковий керівник дослідження – д.ю.н., проф. Скрипнюк В.М.

Науковий результат

Публікація наукових статей:

- у фахових українських виданнях

 1. Мартинюк Р. Природа правових позицій органів спеціалізованого конституційного контролю: теоретико-правовий аспект / Р. Мартинюк // Вісник Конституційного Суду України. – 2014. – № 1. – С. 76-86.

 2. Мартинюк Р. Класифікація різновидів змішаної республіки: проблеми теорії та практики / Р. Мартинюк // Вісник Чернівецького факультету Національного університету “Одеська юридична академія”. ‒ 2014. ‒ Випуск 2. ‒ С. 44-60.

 3. Мартинюк Р. Ідея “президентської гілки влади” та компетенційні взаємозв’язки президента із тріадою “розділених влад” у змішаній республіканській формі правління / Р. Мартинюк // Право України. – 2014. – № 8. – С. 77-83.

 4. Лисенко О. Гендерна асиметрія в юридичній термінології / О.Лисенко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки» – 2014. – № 5 (282). – С. 202-207

 5. Цип'ящук, М. Дослідження розвитку практичного мислення майбутніх юристів за критерієм їх залучення до практичної діяльності. / М. Цип’ящук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». - (Вип.26). - С. 136-140.

- у наукових виданнях НУ «ОА»

 1. Грищук М. В. В м. Острозі увіковічено пам'ять І.Малиновського / М. В. Грищук // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 14-15 листопада 2014 року. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – С. 4-5.

 2. Лисенко О. Активізація навчання юридичної англійської шляхом позааудиторної роботи / О.Лисенко // English for Specific Purposes: збірник наукових тез / Ред. кол.: П.М.Кралюк, С.В.Новоселецька, Г.В.Крайчинська. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип.2. – С.86-90.

 3. Мартинюк Р. С. Співвідношення функцій та повноважень Президента України: постановка проблеми // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 14-15 листопада 2014 року. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – С. 87-89.

Виступи з науковою доповіддю на науковій конференції, семінарі:

- міжнародній в інших країнах -2

 1. Лисенко О.С. Acquisition of the Legal Terminology through Games (Засвоєння юридичної термінології через ігри) на VI Південно-кавказькій регіональній конференції викладання англійської мови ( The 6th South Caucausus Regional ELT Conference “Reaching out for Success”), організованої Посольствами США в Україні, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Молдови, Білорусії (Цхальтубо, Грузія, жовтень 2014 р.)

 2. Цип’ящук М.Б. “До питання розвитку практичного мислення майбутніх юристів”. Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології», IICRACP-2014 (15.05.14-15.06.14). Національний університет «Острозька академія».

- всеукраїнській - 8

 1. Грищук М. В. В м. Острозі увіковічено пам'ять І.Малиновського // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські читання», м. Острог, 14-15 листопада 2014 року.

 2. Мартинюк Р. С. Співвідношення функцій та повноважень Президента України: постановка проблеми // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські читання», м. Острог, 14-15 листопада 2014 року.

 3. Мартинюк Р. Конституційне закріплення соціальних прав: проблеми теорії і практики / Р. Мартинюк // Матеріали всеукраїнської конференції на тему: “Конвенція ООН про права інвалідів: чотири роки практичної дії”. ‒ Київ: ПВГОІ “ІР СТ Україна”, 2014. ‒ С. 62-66.

 4. Байсан Д. В. Участь VIII Міжнародній науково-практичній конференції “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” (3 – 4 квітня 2014 р., м. Острог)

 5. Байсан Д. В. Семантичні особливості лексики на позначення справедливості як соціальної цінності в англійській мові / Д. В. Байсан // II Міжнародна науково-практична заочна інтернет-конференція “English for Specific Purposes” (25 березня 2014 р., м. Острог)

 6. Лисенко О.С. Гендерна асиметрія в юридичній термінології // XIX щорічна наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (Національний університет «Острозька академія», березень 2014 р.).

 7. Лисенко О.С. Гендерна асиметрія в юридичній термінології // VIII Міжнародна наукова конференція «Пріоритети романського та германського мовознавства», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (червень 2014р.)

 8. Цип’ящук М.Б. “Окремі питання взаємозв’язку професійного досвіду юриста та особливостей сприйняття ним інформації: результати емпіричного дослідження” // XIX щорічна наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (Національний університет «Острозька академія», березень 2014 р.).

Кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін

Тема наукового дослідження кафедри: «Забезпечення справедливого правосуддя, захисту прав і законних інтересів особи в кримінальному судочинстві». Державний реєстраційний номер: 011U003999. Науковий керівник – проф. Попелюшко В. О.«Актуальні проблеми кримінального права: ґенеза, тенденції розвитку, зв’язки з іншими галузями права, наука, якість кримінального закону». Державний реєстраційний номер : 01/2U000775. Науковий керівник – проф. Попелюшко В. О.

Результати роботи знайшли вияв у таких публікаціях (17 наукових статей, з них 8 – у фахових українських виданнях):

   1. Боржецька Н. Л. Підстави та умови складання обвинувального акта / Н. Л. Боржецька // Юридична Україна. – 2014. – №8. – С. 77-83.

   2. Боржецька Н. Л. Подання та розгляд клопотань на етапі завершення досудового розслідування / Н. Л. Боржецька // Прикарпатський юридичний вісник. Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ. – Випуск 2 (5). – 2014 р. – С. 182-190.

   3. Боржецька Н. Л. Поняття «форма закінчення досудового розслідування» / Н. Л. Боржецька // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – №10. – С. 76-81.

   4. Гонгало С. Й., Гайдук О. Г. Застосування силіконових відтискних мас «Zetaplus» та «Stomaflex solid» для отримання зліпків з об’ємних слідів// Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. - № 1(9): [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

   5. Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Визначення та система негласних слідчих (розшукових) дій / Є. Д. Лук’янчиков, Б. Є. Лук’янчиков // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. - № 1(9): [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

   6. Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Освідування – засіб доказування в кримінальному провадженні / Є. Д. Лук’янчиков, Б. Є. Лук’янчиков // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2014. – № 2. – С. 22 – 32.

   7. Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Освідування – засіб інформаційного забезпечення розслідування / Є. Д. Лук’янчиков, Б. Є. Лук’янчиков // Юридичний вісник. – 2014. - № 2(31). – С. 131 – 135.

   8. Попелюшко В. О. Слідчий суддя у кримінальному провадженні / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. - № 1(9): [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

У наукових виданнях НаУОА (9)

 1. Боржецька Н. Л. Окремі аспекти закриття кримінального провадження на стадії досудового розслідування на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України / Н. Л. Боржецька // «Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина» : Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів (16 травня 2014 року). – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – С. 142-145.

 2. Боржецька Н. Л. Реалізація права на захист особою, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру, на етапі завершення досудового розслідування / Н. Л. Боржецька // Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie «L’udské a ob

 3. ianské práva a slobody: mechanizmus ich implementácie a ochrany v rôznych odvetviach práva», Bratislava, Slovenskб republika, 19-20 septembra 2014 r. – Bratislava, Paneurópska vysoká škola 2014. – С. 58-61.

 4. Боржецька Н. Л. Класифікація форм закінчення досудового розслідування та її значення / Н. Л. Боржецька // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 14-15 листопада 2014 року. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – С. 235-236.

 5. Боржецька Н. Л. Додатки до обвинувального акта: окремі проблеми теорії та практики / Н. Л. Боржецька // міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання досудового розслідування та сучасні тенденції розвитку криміналістики», м. Харків, 2014 року.

 6. Гонгало С. Й. Чи є місце графології у сучасній криміналістиці? / С. Й. Гонгало // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [“Малиновські читання”], (м. Острог, 14-15 листопада 2014 р.), - Острог: Видавництво національного університету “Острозька академія”, 2014. – 302 с. (С. 243-244).

 7. Шминдрук О. Ф. Предмет перевірки судом обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру у підготовчому провадженні в суді першої інстанції / О. Ф. Шминдрук // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [“Малиновські читання”], (м. Острог, 14-15 листопада 2014 р.), - Острог: Видавництво національного університету “Острозька академія”, 2014. – 302 с. (С. 283-284).

 8. Шумило М. Є. Вплив нормативних, об’єктивних та суб’єктивних чинників на формування доказів у кримінальному провадженні / М. Є. Шумило // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [“Малиновські читання”], (м. Острог, 14-15 листопада 2014 р.), - Острог: Видавництво національного університету “Острозька академія”, 2014. – 302 с. (С. 285-2289).

 9. Фесенко Є. В. Кримінально-правова протидія тероризму (сучасні проблеми) / Є. В. Фесенко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [“Малиновські читання”], (м. Острог, 14-15 листопада 2014 р.), - Острог: Видавництво національного університету “Острозька академія”, 2014. – 302 с. (С. 191-193).

 10. Попелюшко В. О. Становлення суду і судочинства на теренах України в роботах проф. І. Малиновського та сучасність / В. О. Попелюшко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [“Малиновські читання”], (м. Острог, 14-15 листопада 2014 р.), - Острог: Видавництво національного університету “Острозька академія”, 2014. – 302 с. (С. 16 - 22).

Участь у наукових конференціях, семінарах:

 1. Боржецька Н. Л. Класифікація форм закінчення досудового розслідування та її значення // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Малиновські читання”, м. Острог, 14-15 листопада 2014 р.

 2. Гонгало С. Й. Чи є місце графології у сучасній криміналістиці? // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські читання», м. Острог, 14-15 листопада 2014 р.

 3. Шминдрук О. Ф. Предмет перевірки судом обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру у підготовчому провадженні в суді першої інстанції // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Малиновські читання”, м. Острог, 14-15 листопада 2014 р.

 4. Шумило М. Є. Вплив нормативних, об’єктивних та суб’єктивних чинників на формування доказів у кримінальному провадженні // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Малиновські читання”, м. Острог, 14-15 листопада 2014 р.

 5. Фесенко Є. В. Кримінально-правова протидія тероризму (сучасні проблеми) // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські читання», м. Острог, 14-15 листопада 2014 р.

 6. Попелюшко В. О. Становлення суду і судочинства на теренах України в роботах проф. І. Малиновського та сучасність // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Малиновські читання”, м. Острог, 14-15 листопада 2014 р.


Кафедра муніципального права та адміністративно-правових дисциплін

Тема наукового дослідження кафедри: «Адміністративний метод правового регулювання у фінансових, адміністративних та трудових відносинах» (номер державної реєстрації: 0113U001049). Науковий керівник дослідження – к. юр. н., доц. Герасимчук О. П.

Науковий результат:

публікація наукових статей (8):

- у наукових виданнях НУ «ОА» (8)

1. Жук М.С. Межі судового розгляду за Статутом кримінального судочинства 1864 року //Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м.Острог, 14-15 листопада 2014 року. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – С.252-254.

2. Костюк В. Л. Право на соціальне забезпечення в умовах соціальної держави //Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м.Острог, 14-15 листопада 2014 року. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – С.144-145.

3. Мельник В. П. Законодавчі засади правового регулювання реабілітації інвалідів: стан та напрями удосконалення //Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м.Острог, 14-15 листопада 2014 року. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – С.146-147.

4. Оверчук С.В. Стан та перспективи судової реформи в Україні //Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м.Острог, 14-15 листопада 2014 року. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – С. 294-295.

5. Панасюк С. В. Конституційне право на соціальний захист: проблеми та напрями реалізації // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м.Острог, 14-15 листопада 2014 року. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – С.148-149.

6. Приварський Ю. Ю. Особливості нормативного забезпечення відшкодування ПДВ // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м.Острог, 14-15 листопада 2014 року. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – С.94-95.

7. Сенчак І. І. Теоретико-правові аспекти фіскальної політики держави //Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 14-15 листопада 2014 року. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – С. 96-97.

8. Яцкевич І. І. Новели правового регулювання гарантій трудових прав окремих категорій працівників при припиненні службово-трудових відносин // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м.Острог, 14-15 листопада 2014 року. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – С. 150-152.Виступи з науковою доповіддю на науковій конференції, семінарі:

- міжнародній в інших країнах -1

1. M. Zhuk. Scope of the trial in Ukrainian criminal proceedings // Széchenyi Doctoral Students' Conference, 22-23 May, 2014 Széchenyi István University, Hungary, P. 23-29.

- всеукраїнській - 6

1. Костюк В. Л. Право на соціальне забезпечення в умовах соціальної держави // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 14-15 листопада 2014 р.

2. Сенчак І. І. Теоретико-правові аспекти фіскальної політики держави //Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 14-15 листопада 2014 р.

3. Жук М. С. Межі судового розгляду за Статутом кримінального судочинства 1864 року // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 14-15 листопада 2014 р.

4. Оверчук С. В. Стан та перспективи судової реформи в Україні //Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м.Острог, 14-15 листопада 2014 р.

5. Панасюк С. В. Конституційне право на соціальний захист: проблеми та напрями реалізації // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 14-15 листопада 2014 р.

6. Приварський Ю. Ю. Особливості нормативного забезпечення відшкодування ПДВ // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 14-15 листопада 2014 р.Кафедра теорії та історії держави і права

Тема наукового дослідження кафедри «Історія теорії та практики вітчизняного та зарубіжного конституціоналізму» (державний реєстраційний номер 0112U007515), керівник — Ковальчук Віталій Богданович, доктор історичних наук, професор.

Науковий результат відображено у статтях:

 1. Iszczuk S. Standardy miкdzynarodowe w zakresie realizacji i obrony wolnoњci pokojowych zgromadzeс na Ukrainie / S. Iszczuk // Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarz№dzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. – 2014. – № 5. – S. 101 – 110.

 2. Ковальчук В.Б. Посттоталітарне правове мислення в контексті вітчизняного українського конституціоналізму // Вісник Університету м. Вроцлав, р. Польща, серія «Право» - 2014. - № 5. - С. 111 — 117.

 3. Іщук С. І. Правові проблеми реалізації свободи мирних зібрань в Україні [Електронний ресурс] / С. І. Іщук // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право . - 2014. - № 1. - С. 41-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vamsup_2014_1_7.pdf

 4. Іщук С. І. Місце засобів масової інформації у правовому механізмі взаємодії громадянського суспільства та державної влади [Електронний ресурс] / С. І. Іщук // Університетські наукові записки . - 2014. - № 1. - С. 40-45.

 5. Іщук С. І. Державне регулювання економічної діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні [Електронний ресурс] / С. І. Іщук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична . - 2014. - Вип. 1. - С. 81-91 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j pdf/Nvlduvs_2014_1_11.pdfhttp://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvlduvs_2014_1_11.pdf .

 6. Ковальчук В. Громадянська правосвідомість як фактор утвердження легітимності державної влади // Науковий вісник УжНУ. Серія "Право". - 2014. - Випуск № 24. ч. 1. - Т.1 - С. 56-58.

 7. Ковальчук В.  Принципи конституційної держави у структурі сучасної національної правової ідеології // Часопис “Університетські наукові записки” Хмельницького університету управління та права МОН України. – 2014. - № 1 (49). – С. 5 – 10.

 8. Ковальчук В. Правові засади функціонування громадянських організацій у процесі становлення громадянського суспільства в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – 2014. – №1. – С. 46-56.

 9. Ковальчук В.Б. Роль інститутів громадянського суспільства в процесі легітимації органів державної влади України / В.Б. Ковальчук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 2013. - No. 2(8) - Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n2/13kvbdvu.pdfhttp://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n2/13kvbdvu.pdf .

 10. Ковальчук В.Б. Пасивне виборче право громадян та доцільність його обмеження у контексті досвіду парламентських виборів / Ковальчук В.Б. // Право України. – 2013. - № 5. – С. 134-143.

 11. Ковальчук В.Б. Правосвідомість у пострадянський період: з досвіду вітчизняного державотворення / Ковальчук В.Б. // Науковий вісник УжНУ. Серія "Право". - 2013. - Випуск № 23. ч. 2. - Т.1 - С. 108-111.

 12. Панчук І.О. «Особливості правової ідеології у перехідних суспільствах (транзитних демократіях) в контексті досвіду вітчизняного державотворення» // Наукові праці МАУП. - 2014. - Вип. 1. - С. 105-110.

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Тема наукового дослідження кафедри «Проблеми здійснення та захисту особистих немайнових та майнових прав» (державний реєстраційний номер – 0110U000891), керівник – Лідовець Руслан Анатолійович, кандидат юридичних наук, старший викладач, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Інституту права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія».

Науковий результат:

 1. Лідовець Р. А. Проблеми ліцензування діяльності з перевезення вантажів. // Матеріали ХІХ наукової викладацько-студентської конференції, (м. Острог, 18-26 березня 2014 р.);

 2. Блащук Т.В. Особливості участі неповнолітніх у договірних відносинах. // Матеріали ХІХ наукової викладацько-студентської конференції. – м. Острог, 2014 р.

 3. Філіп’єв А. О. Окремі проблеми здійснення адвокатом права на адвокатський запит на прикладах судової практики. // Матеріали ХІХ наукової викладацько-студентської конференції. – м. Острог, 2014 р.

Участь у конференціях:

 1. Лідовець Р. А. Проблеми ліцензування діяльності з перевезення вантажів. // Матеріали ХІХ наукової викладацько-студентської конференції, (м. Острог, 18-26 березня 2014 р.

 2. Блащук Т.В. Особливості участі неповнолітніх у договірних відносинах. // Матеріали ХІХ наукової викладацько-студентської конференції, (м. Острог, 18-26 березня 2014 р.)

 3. Філіп’єв А. О. Окремі проблеми здійснення адвокатом права на адвокатський запит на прикладах судової практики. // Матеріали ХІХ наукової викладацько-студентської конференції, (м. Острог, 18-26 березня 2014 р.).ХIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

Оновити дані про потреби в унікальних наукових приладах та обладнанні іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн. за формою:
з/п


Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, фірма- виробник, країна походження

Обґрунтування потреби закупівлі приладу (обладнання) в розрізі наукової тематики, що виконується ВНЗ/науковою установою

Вартість,

дол. США або євроВартість,

тис. гривень1

2

3

4

5
XV. Заключна частина

Зауваження та пропозиції щодо забезпечення організації та координації наукового процесу у вищих навчальних закладах та наукових установах до департаменту науково-технічного розвитку МОН України, основні труднощі та недоліки в роботі вищих навчальних закладів та наукових установ при провадженні наукової та науково-технічної діяльності у 2014 році. Пропозиції та зауваження щодо налагодження більш ефективної роботи в організації цих процесів.

Основні труднощі та недоліки в організації досліджень та впровадження, пропозиції щодо їх усунення.

1.Відсутність бюджетного фінансування Лабораторії перекладів сакральних текстів. Проект досліджень, запропонований Лабораторією, було схвалено Міністерством освіти і науки України і передбачено його фінансування з державного бюджету, однак він не був профінансований. На теперішній час дослідження Лабораторії частково фінансуються НаУОА, але здебільшого здійснюються на волонтерських засадах. Пропонується здійснювати фінансування цього важливого проекту.

2.Неможливість повноцінного залучення іноземних спеціалістів для здійснення наукових досліджень, оскільки дипломи, отримані за кордоном, вимагають складної процедури нострифікації.

3.Розробити систему стимулів, які б сприяли створенню українських наукових фахових видань, котрі б індексувалися на зарубіжних науковометричних ресурсах.

4.Зобов’язати УкрІНТІ створити на всеукраїнському рівні електронну систему фахових видань з гуманітарних наук, яка б індексувалася на зарубіжних науковометричних ресурсах.

5.Реформувати УкрІНТІ, запровадивши з ним електронну систему обміну документації, зокрема звітної.

6.Розробити чіткі параметри звітності з наукової роботи, які б не змінювалися протягом певного часу (5-7 років), а зміну параметрів звітності в обов’язковому порядку узгоджувати з вищими навчальними закладами.Проректор із наукової роботи ___________Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал