Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету Острозька академія за 2014 рік ІСторінка10/11
Дата конвертації16.12.2016
Розмір2.31 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Економічний факультет створений за наказом ректора НаУОА № 45 від 22 серпня 1995 р. На факультеті здійснюється підготовка фахівців за напрямами 6.030508 «Фінанси та кредит», 6.030502 «Економічна кібернетика» та 6.030509 «облік і аудит», а також за спеціальностями 7.03050801 та 8.03050801 «Фінанси та кредит», 7.03050201 та 8.03050201 «Економічна кібернетика». Основною метою факультету є підготовка конкурентоспроможних фахівців на ринку праці.

Підготовку фахівців забезпечують три кафедри: кафедра економічної теорії, менеджменту і маркетингу; кафедра фінансів, обліку і аудиту; кафедра економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій.

Факультет співпрацює з навчальними закладами, освітніми установами України та зарубіжжя: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Національний університет водного господарства та природокористування, Львівський національний університет імені Івана Франка, Тернопільський національний економічний університет, Європейський університет, Міжнародна академія управління персоналом, Луцький державний технічний університет, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Національний університет ДПС України, Полтавський університет споживчої кооперації України, Національний технічний університет України «КПІ», Київський національний торговельно-економічний університет, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Приватний вищий навчальний заклад «МЕГУ імені академіка С. Дем’янчука», Національний університет  «Львівська політехніка», Львівський державний аграрний університет, Поліський державний університет (м. Пінськ, Білорусія), Київська школа економіки, Вища школа бізнесу та підприємництва (Островєц Швєнтокшиський, Польща); Вища школа маркетингового управління і іноземних мов (Катовіце, Польща); Вища школа безпеки управління (Кошица, Словаччина); Школа Бізнес-Адміністрування (Карвіна, Чеська республіка); Ліверпульський університет (Ліверпуль, Великобританія); Університет Міньо (Брага, Португалія).Кафедра фінансів, обліку та аудиту

Наукова робота на кафедрі здійснюється за напрямком зареєстрованої комплексної науково-дослідної теми «Науково-методологічні та організаційні засади формування конкурентоспроможності національної економіки в ринкових умовах» (номер державної реєстрації 0102U005190).Наукові конференції:

На виконання затвердженої теми проведено Міжнародну науково-практичну конференцію: «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» (13-14 червня 2014 р.). Співорганізаторами виступили: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Національний університет ДПС України, Поліський державний університет (м. Пінськ, Білорусія), Вища школа бізнесу та підприємництва (Островєц Швєнтокшиський, Польща); Вища школа маркетингового управління і іноземних мов (Катовіце, Польща); Вища школа безпеки управління (Кошица, Словаччина); Школа Бізнес-Адміністрування (Карвіна, Чеська республіка); Ліверпульський університет (Ліверпуль, Великобританія); Університет Міньо (Брага, Португалія).Наукові видання:

1. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 240 с.

2. За звітний період видано 3 збірники наукових праць «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка», які рекомендовані як фахове видання в галузі економічних наук (Постанова президії ВАК України №01-05/3 від 14.04.2010 р.), зокрема:

- Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 25. – 214 с. – 100 прим.

- Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 26. – 140 с. – 100 прим.

- Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 27. – 142 с. – 100 прим.Дисертаційні роботи:

1) виконується дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: Дем’янчук О. І. Докторська дисертація «Фінансовий потенціал адміністративно-територіальної одиниці у формуванні фінансових ресурсів місцевих бюджетів України: теорія, методологія, практика».

2) виконуються три дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, зокрема:

- Новоселецька А. О. Кандидатська дисертація «Страхове посередництво в Україні: стан та перспективи розвитку».

- Фоміних М. В. Кандидатська дисертація «Конкурентоспроможність комерційних банків на депозитному ринку України».

- Цимбалюк А.Ф. Кандидатська дисертація «Обліково-аналітичне забезпечення управління виробництвом продукції скотарства».Результати дослідження знайшли вияв у таких публікаціях:

1. Мамонтова Н.А.Бюджетні, податкові та кредитні інструменти підтримки експортно-імпортної діяльності підприємств // Економічний розвиток: теорія, методологія, управління [матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції]. - К.: КНЛУ, НДІЕР, 2014. - 276 с. - С. 119-123.

2. MAMONTOVA N. INVESTMENT DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION // NATALIA MAMONTOVA,NATALIA LEVTCHUK, SERGII ZAKHARIN // Вісник КНТУД. - 2014. - Тематичний випуск. - С. 315-322.

3. Демьянчук О.И. Строение финансового потенциала административно-территориальной единицы // Управление общественными и корпоративными финансами: формирование ресурсного обеспечения инновационной экономики: Материалы Международной научно-практической конференции, г. Саратов, 28 марта 2014 г./ под общей редакцией Е.А. Ермаковой. - Саратов: ИЦ «Наука», 2014. – С. 125-129.

4. Дем’янчук О.І. Складові фінансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 25.– С.95-104

5. Мамонтова Н.А. Оцінка вартості нематеріальних активів корпорації // Вісник КНУТД. - 2013. -  № 1. - С. 221-228.

6. Мамонтова Н.А. Формування та відтворення інтелектуального капіталу в системі вартісного управління // Економічний вісник університету. - 2013. - № 20/4. - С. 24-29.

7. Мамонтова Н.А. Фінансове забезпечення науково-технічної діяльності корпорацій // Вісник КНУТД. - 2013. -  № 2. - С. 162-170.

8. Мамонтова Н.А. Управління вартістю компанії в умовах економічної нестабільності // Економічний вісник університету. - 2013. - № 20/2. - С. 481-486.

9. Мамонтова Н.А. Стратегічні орієнтири підвищення рівня капіталізації компаній з урахуванням глобальних викликів // Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка». – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2013. – Випуск 21 – С. 241–245.10. Мамонтова Н.А. Криза сучасної економічної парадигми у формуванні механізму інноваційного розвитку // Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка». – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2013. – Випуск 23 – С. 74–77.

11. Мамонтова Н.А. Теоретико-методичні основи організації управління вартістю в сучасній корпорації // Проблеми науки. - 2013.- № 8.- С. 38-41.

12. Мамонтова Н.А. Управління вартістю сучасної корпорації // Економічний розвиток: теорія, методологія, управління [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції]. – Будапешт-Валенсія-Київ, 2013. – 424 с. - С. 334-336.

13. Мамонтова Н.А. Система управління інтелектуальним капіталом в контексті вартісного підходу // Економіка та управління. - 2013. - № 2. - С.

14. Мамонтова Н.А. Методичні основи управління вартістю компанії // Економіка та управління. - 2013. - № 1. - С. 105-109.

15. Мамонтова Н.А. Управління вартістю компаній нафтогазового сектору // Вісник КНУТД. – 2013. - № 3. – 162-170.

16. Мамонтова Н.А. Розвиток фінансового менеджменту в сучасних корпораціях // Вісник КНУТД. – 2013. - № 4. – С. 151-159.

17. Мамонтова Н.А. Экономика и вызовы новой информационной эпохи // Информационное общество: технологии, человек, бизнес [материалы международной заочной научно-практической конференции]. – Пермь, 2013. - С. 351-355.

18. Шулик Ю.В. Причини тінізації економіки й заходи її зниження в прикордонному регіоні (на прикладі Волинської та Рівненської областей) // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал. – Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2014. – Вип. 10. Т. 2. – с. 168-177.

19. Шулик Ю.В. Виклики бюджетній політиці України в контексті євроінтеграції // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 25. – С. 170–176.

20. Шулик Ю.В. Напрями вдосконалення бюджетної політики України на основі європейського досвіду // Фінансова система країни: становлення та розвиток : матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014.

21. Харчук Ю.Ю. Оцінка фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності на основі апарату нечіткої логіки // Схід: Аналітично-інформаційний журнал : Економіка. – Донецьк : ISSN 1728-9343 Видавництво ТОВ «Східний видавничий дім», 2013. – № 5 (125) вересень-жовтень 2013 р. – С. 107-112.

22. Ногінова Н.М. Приватизація в Україні : упущення, досягнення і перспективи // Сумський державний університет. Ефективна економіка. – 2014. – № 1.

23. Березяк І.І. Зарубіжний досвід та вітчизняні реалії становлення соціального підприємництва // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 25. – С. 31-36.

24. Berezyak, І.,Kostetska, І. Social entrepreneurship as an innovative solution mechanism of social problems of society // Scientific Journal. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2014. Vol. 36. No. 3: 569–577.

25. Цимбалюк А.Ф. Вдосконалення системи управлінського обліку у банках України // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 24. – С. 97-100.

26. Цимбалюк А.Ф. Роль бюджетування у процесі виробництва продукції на сільськогосподарських підприємствах // Управление общественными и корпоративными финансами: формирование ресурсного обеспечения инновационной экономики: Материалы Международной научно-практической конференции, г. Саратов, 28 марта 2014 г./ под общей редакцией Е.А. Ермаковой. - Саратов: ИЦ «Наука», 2014. - 485 с.

27. Солодовников С. Ю., Кузьмицкая Т. В., Кривицкая О. Р. Общее и особенное в развитии занятости в республике Беларусь и в Украине // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О.І.Дем’янчук. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 24. – С. 64–70.

28. Кривицька О. Р.Страхування в контексті реалізації пенсійної реформи в Україні // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : [сборник трудов VІІ межународной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 18 октября 2013 г.] / [Национальный банк Республики Беларусь и др.] : [редкол : К. К. Шебеко и др.] . – Пинск : ПолесГУ. 2013. – с. 222-224.

29. Кривицька О. Р. Модернизация коммунального хозяйства посредством внедрения инновационного и инвестиционного капитала // Управление общественными и корпоративными финансами: формирование ресурсного обеспечения инновационной экономики: Материалы Международной научно-практической конференции, г. Саратов, 28 марта 2014 г./ под общей редакцией Е.А. Ермаковой. - Саратов: ИЦ «Наука», 2014. - с. 225-229.

30. Кривицька О. Р. Вплив страхування життя на монополізацію страхового ринку України // Фінансова система країни : тенденції та перспективи розвитку : [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Острог, 13-14 червня 2014 р.]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – С. 94-96.

31. Березяк І. І. Застосування краудфандінгу для реалізації соціальних проектів // Збірник тез учасників VI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтегрції», 16-17 жовтня 2014 р., м. Рівне. – Рівне : НУВГП, 2014. – с. 128-130.

32. Ногінова Н.М. Податкова реформа в Україні: досягання і прорахунки // Львівський державний регіональний інститут державного управління при президенті України. Ефективність державного управління. 2014. - Вип. 39. - С. 189-194.

33. Ногінова Н.М. Необхідність реформування податкової політики України в умовах євроінтеграції // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог : Видавництво Національного університету«Острозька академія», 2014. – Випуск 25. – С. 141–145. 

34. Ногінова Н.М. Оподаткування малого підприємництва в Україні // Національний лісотехнічний університет. Науковий вісник.-2014. - Вип.24.1. – с. 259-264.

35. Мороз О. С. Оцінювання рівня інноваційного розвитку промислового підприємства на прикладі ТОВ «Завод «Красилівмаш» // БІЗНЕС-ІНФОРМ. – № 2. – 2014. – С. 288-293.

Публікації за кордоном:

1. Berezyak, І.,Kostetska, І. Social entrepreneurship as an innovative solution mechanism of social problems of society // Scientific Journal. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2014. Vol. 36. No. 3: 569–577.Участь у конференціях:

 1. Березяк І. І. Дослідження зарубіжного досвіду функціонування соціальних підприємств // Міжнародна науково-практична конференція “Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку” 13-14 червня 2014 р., м. Острог.

 2. Кривицька О. Р. Імперативи соціального страхування в сучасних реаліях // VІ звітна науково-практична конференція студентів, аспірантів та викладачів «Наукові дослідження молоді», м. Дубно, 27 березня 2014 р.

 3. Кривицька О. Р. Вплив страхування життя на монополізацію страхового ринку України // Міжнародна науково-практична конференція “Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку” 13-14 червня 2014 р., м. Острог.

 4. Мамонтова Н.А. Зростання вартості компаній в сучасних умовах // Міжнародна науково-практична конференція “Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку” 13-14 червня 2014 р., м. Острог.

 5. Мамонтова Н. А. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи соціально-психологічного розвитку освіти в Україні та доступ до неї соціально незахищених верств населення». М. Київ, Київський національний університет технологій та дизайну, 27 березня 2014 року, доповідь: Система управління інтелектуальним капіталом компанії

 6. Фоміних М. В. Депозитний ринок України у 2014 році: проблеми та перспективи // Міжнародна науково-практична конференція “Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку” 13-14 червня 2014 р., м. Острог.

 7. Шулик Ю.В. Недоліки проведення бюджетної політики в Україні" //  І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні перспективи розвитку України в ХХІ столітті», Тернопільського національного економічного університету, 22 листопада 2013 року на Інтернет-сайті www.iconf.org.ua

 8. Шулик Ю. В. Погіршення бюджетної безпеки України та індексу відкритості бюджету // Доповідь на XIX науковій викладацько-студентській конференції Дні науки Національного університету «Острозька академія», 18-26 березня 2014 р.

 9. Шулик Ю. В. Виклики бюджетній політиці України в контексті євроінтеграції // Міжнародна науково-практична конференція “Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку” 13-14 червня 2014 р., м. Острог.

 10. Кривицька О. Р. Модернизация комунального хозяйства посредством внедрения инновационного и инвестиционного капитала // Международная научно-практическая конференция «Управление общественными и корпоративными финансами: формирование ресурсного обеспечения инновационной экономики». г. Саратов, 28 марта 2014 г.

 11. Кривицька О. Р. До питання про залучення інноваційного капіталу в ЖКГ України // ХІХ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки», м. Острог, 18-26 березня 2014 р.

 12. Кривицька О. Р. Роль посередників у реалізації послуг зі страхування життя // VI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтегрції». м. Рівне. 16-17 жовтня 2014 р.

 13. Березяк І. І. Застосування краудфандінгу для реалізації соціальних проектів // VI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтегрції». м. Рівне. 16-17 жовтня 2014 р.

 14. Мамонтова Н.А. Бюджетні, податкові та кредитні інструменти підтримки експортно-імпортної діяльності підприємств // ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Економічний розвиток: теорія, методологія, управління", яка відбулася 9 листопада 2014 р. м. Київ

Видано навчальний посібник:

1. Копилюк О.І., Ногінова Н.М., Музичка О.М. Фінансовий менеджмент у банку. – Львів: Видавництво «Ліга-Прес», 2014 -242с.Видання монографій:

1. Кривицька О. Р., Шулик Ю.В., Новоселецька А.О., Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення. – Монографія / М.І. Карлін, Ю.В. Шулик, А.В. Кулай та [ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Карліна. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – С. 16-47.

2. Кривицкая О.Р., Березяк И. И. Модернизация украинской и белоруской экономик: методология, теория, практика. – Монография / под ред. С. Ю. Солодовникова. – Острог : Издательство Национального университета «Острожская академия», 2014. – 298 с.

Опонування дисертацій:

1. Мамонтова Н.А. Ханін Ігор Григорович. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Теоретико-методологічні засади інформаційно-технологічного розвитку національної економіки». Спеціалізована вчена рада Д 11.128.01 Донецького державного університету управління. 25.11.2014 р.

2. Мамонтова Н.А. Андрющенко Катерина Анатоліївна. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Економічне регулювання розвитку виробничого інфраструктурного комплексу в національній економіці». Спеціалізована вчена рада Д 11.128.01 Донецького державного університету управління. 23.12.2014р.

Кафедра економічної теорії, менеджменту і маркетингу

Кафедра економічної теорії працює над темою наукового дослідження «Науково-методологічні та організаційні засади формування конкурентоспроможності національної економіки в ринкових умовах», державний реєстраційний номер 0102U005190.Наукові конференції:

12-13 березня 2014 р. проведено ХІІ всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих учених та студентів: «Проблеми і перспективи розвитку економіки в умовах ринку». Співорганізатором виступив Поліський державний університет (Республіка Білорусь).Наукові видання:

1. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів, 12–13 березня 2014 р., м. Острог / ред. кол.: Козак Л. В., Недзведовська О. Є. та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 276 с.

2. Студентські наукові записки. Серія «Економіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 11. – 144 С.

Дисертаційні роботи:

1) Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук:

Козак Л. В. «Формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств на вітчизняному та світових ринках».

2) Наукове дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:- Недзведовська О.Є. «Економічний механізм забезпечення соціальних гарантій в Україні».

Результати дослідження знайшли вияв у таких публікаціях:

 1. Козак Л. В. Макроэкономические факторы рыночного позиционирования производителей зерновой и мясной продукции в Украине на внутреннем и мировом рынках // Экономика и предпринимательство (Россия), 2014. - №1 ч.1 (42-1). – С. 283-288. - ISSN: 1999-2300.

 2. Козак Л. В. Роль державної підтримки у забезпеченні конкурентного рівня рентабельності власного капіталу аграрних підприємств України // Экономика и банки (Білорусія), 2014. - № 2. – С. 70-76.

 3. Козак Л. В. Операційна ефективність як чинник формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств в Україні // Бізнес Інформ, 2013. - №12. – С. 171-178. - ISSN: 2222-4459.

 4. Козак Л. В. Взаємозв’язок рівня інтенсивності виробництва та результатів діяльності сільськогосподарських підприємств // Проблеми економіки, 2013. - № 4. - С. 90-98. - ISSN: 2222-0712.

 5. Козак Л. В. Kozak L.V .Connection of the Intensive Methods of Manufacturing and the Financial Outcomes in Agricultural Enterprises // Ekonomika APK, 2014. - № 3 (233). – С. 29-35. - ISSN: 2221-1055.

 6. Козак Л. В. Якість як атрибут ринкового позиціювання сільськогосподарської продукції та продуктів харчування // Схід, січень-лютий 2014. - № 1 (127). – С. 40-45. - ISSN: 1728-9343.

 7. Козак Л. В. Criteria of purchasing behavior of consumers in the food market in Ukraine // Ekonomika APK, 2014. - № 5 (235). – С. 30-36. - ISSN: 2221-1055.

 8. Козак Л. В. Теоретико - методичні підходи формування стратегічного бачення та цілей позиціювання продукції аграрних підприємств // Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць / ред. кол.: І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька Академія», 2014.- Випуск 25. – С.42-49.

 9. Козак Л. В. Modern Approach to the Formation of the Concepts of Customer Value // Ekonomika APK, 2014. - № 9 (239). – С. 33-40. - ISSN: 2221-1055.

 10. Іванчук Н. В. Налоги на фонд оплаты труда как основная составляющая налоговой системы Украины // Экономика и банки (Білорусія), 2014. - № 2. – С. 8-14.

 11. Іванчук Н. В. Формування механізму оподаткування фонду оплати праці підприємств України // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 24. – С. 156–162.

 12. Галецька Т.І., Топішко Н.П. Сталий соціальний розвиток як передумова консолідації українського суспільства // «Актуальні проблеми економічного розвитку»: Мат. всеукр. наук.-практ. конф., 17 лютого 2014 р., м. Харків / Організатори: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – м.Харків, 2014. – С.12-14.

 13. Tetiana Galetska, Paulo Jorge Reis Mourão, Olena Topishko. Significance and role of investments in the agriculture development of Ukraine // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Острог, 2014.

 14. Топишко И.И., Галецька Т.И. Совершенствование отношений собственности в условиях кризисного состояния Украины // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І.Дем’янчук. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 25. – С. 24-30.

 15. Топішко І.І. До питання розробки і реалізації першочергових заходів, спрямованих на подолання соціально-економічного і політичного колапсу в Україні. // Матеріали Міжнар. наук.-практ.конф. [«Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку»], (Острог, 13-14 червня, 2014 р.). Острог: НУ «Острозька академія», 2014. – С. 35-42.

 16. Янковська Л. А., Топішко Н.П. Соціальна захищеність населення: проблеми виміру. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 25. – С. 79-87.

 17. Янковська Л.А., Топішко Н.П. Роль цільових трансфертів у фінансуванні державних соціальних программ. // зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ.конф. [«Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку»], (Острог, 13-14 червня, 2014 р.). Острог: НУ «Острозька академія», 2014. – С. 35-42.


Участь у конференціях:

 • Топішко Н.П. Друга регіональна міжвузівська науково-практична конференція, Дубно. Опубліковано тези.

 • Топішко Н.П. Міжнародна науково-практична конференція, Тернопіль. Опубліковано тези.

 • Топішко Н.П. ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, Полтава. Опубліковано тези.

Публікації за кордоном:

 1. Козак Л. В. Макроэкономические факторы рыночного позиционирования производителей зерновой и мясной продукции в Украине на внутреннем и мировом рынках // Экономика и предпринимательство (Россия), 2014. №1 ч.1 (42-1). – С. 283-288. - ISSN: 1999-2300.

 2. Козак Л. В. Роль державної підтримки у забезпеченні конкурентного рівня рентабельності власного капіталу аграрних підприємств України // Экономика и банки (Білорусія), 2014. – № 2. – С. 70-76.

 3. Kozak L.V. Connection of the Intensive Methods of Manufacturing and the Financial Outcomes in Agricultural Enterprises // Ekonomika APK, 2014. - № 3 (233). – С. 29-35. - ISSN: 2221-1055.

 4. Kozak L.V. Criteria of purchasing behavior of consumers in the food market in Ukraine // Ekonomika APK, 2014. № 5 (235). – С. 30-36. - ISSN: 2221-1055.

 5. Kozak L.V. Modern Approach to the Formation of the Concepts of Customer Value // Ekonomika APK, 2014. № 9 (239). – С. 33-40. - ISSN: 2221-1055.

 6. Іванчук Н. В. Налоги на фонд оплаты труда как основная составляющая налоговой системы Украины // Экономика и банки (Білорусія), 2014. – № 2. – С. 8-14.

Видання монографій:

1. Іванчук Н. В. Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення. – Монографія / М.І. Карлін, Ю.В. Шулик, А.В. Кулай та [ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Карліна. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – С. 16-47.

2. Топишко И. И., Топишко Н. П., Галецкая Т. И. Модернизация украинской и белоруской экономик: методология, теория, практика. – Монография / под ред. С. Ю. Солодовникова. – Острог : Издательство Национального университета «Острожская академия», 2014. – 298 с.
Кафедра економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій

Наукові дослідження на кафедрі здійснюються у рамках теми «Науково-методологічні та організаційні засади формування конкурентоспроможності національної економіки в ринкових умовах» (номер державної реєстрації – 0102U005190) та «Удосконалення бюджетного механізму фінансового забезпечення системи соціального захисту та соціальних гарантій в Україні» (затверджено в  Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок  вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації  та наукових установ  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту на 2012-2015 роки).Метою здійснення науково-дослідної роботи на кафедрі є виявлення основних тенденцій розвитку соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки на основі вивчення теоретичних та прикладних аспектів моделювання таких систем за допомогою економіко-математичних методів, моделей та інформаційних технологій.

У рамках Всеукраїнської викладацької науково-практичної конференції «Фінансова система України: становлення та розвиток» викладачі кафедри щорічно організовують засідання секції, присвяченої дослідженню інформаційних технологій в економіці. Їх  зусиллями здійснюється наукове редагування розділу «Математичні моделі та інформаційні технології у фінансах» в періодичному фаховому збірнику наукових праць «Фінансова система України».Дисертаційні роботи:

1. Ковальчук В. М. Кандидатська дисертація «Моделювання впливу енергетичної складової на економічне зростання національної економіки».

2. Квашук О. В. Кандидатська дисертація «Інформаційні моделі дослідження теорії та практики податкової політики».

3. Клебан Ю. В. Кандидатська дисертація «Оцінка кредитоспорможності юридичних та фізичних осіб на основі експертно-аналітичної інформації».

4. Кмитюк Т. Л. Кандидатська дисертація «Моделювання мотивації персоналу стосовно інноваційної діяльності».
Результати досліджень знайшли вияв у таких публікаціях:


 1. Мікула М. П. Разработка электронных учебно-методических ресурсов как форма самостоятельной работы студентов // Материалы ІІ-й ежегодной научно-практической конференции преподавателей и студентов «Университетская наука - региону». – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2014. – с. 33-35.

 2. Мікула М. П. Оценка эффективности внедрения информационных систем // Материалы ІІ-й ежегодной научно-практической конференции преподавателей и студентов «Университетская наука - региону». – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2014. – с. 35-38.

 3. Andriy Tsapin, Oleksandr Tsapin. Corporate Investment and Financial Crisis: Can Under- and Overinvestment Be Mitigated by Banks in an Emerging Market? // Economics education and research consortium [Електронний ресурс] // режим доступу : http://econpapers.repec.org/paper/eerwpalle/14_2f04e.htm

Участь у конференціях:

1. Цапін А. О. Використання інструментальних змінних в регресійному аналізі звязків «ФІРМА-БАНК». Міжнародна науково-практична конференція “Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку”. 13-14 червня 2014 р., м. Острог.

2. Квашук О. В. Глобальна мережа Інтернет: сьогодення та перспективи. XIX наукова викладацько-студентська конференція Дні науки Національного університету «Острозька академія», м. Острог , 18-26 березня 2014 р.

3. Квашук О. В. Застосування методів нечіткої логіки при моделюванні податкового механізму. Міжнародна науково-практична конференція “Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку” 13-14 червня 2014 р., м. Острог.

4. Клебан Ю. В. Система оцінки кредитоспроможності позичальника та супроводу кредитної історії. XIX наукова викладацько-студентська конференція Дні науки Національного університету «Острозька академія», м. Острог , 18-26 березня 2014 р.

5. Кмитюк Т. Л. Основні аспекти моделювання стимулювання інноваційної активності науково-педагогічного персоналу ВНЗ. XIX наукова викладацько-студентська конференція Дні науки Національного університету «Острозька академія», м. Острог , 18-26 березня 2014 р.

6. Кмитюк Т.Л. Оцінювання рівня інноваційної діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ на основі ієрархічної моделі. Міжнародна науково-практична конференція “Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку” 13-14 червня 2014 р., м. Острог.

7. Ковальчук В. М. Побудова адаптивних прогнозних моделей на основі рекурентного методу найменших квадратів. Міжнародна науково-практична конференція “Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку” 13-14 червня 2014 р., м. Острог.

8. Коцюк Ю. А. Проблеми впровадження новітніх інформаційних систем у закладах освіти. XIX наукова викладацько-студентська конференція Дні науки Національного університету «Острозька академія», м. Острог , 18-26 березня 2014 р.

9. Мікула М. П. Перспективні напрями розвитку ІТ-технологій на сучасному етапі. XIX наукова викладацько-студентська конференція Дні науки Національного університету «Острозька академія», м. Острог , 18-26 березня 2014 р.

10. Мікула М. П. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в світі. Міжнародна науково-практична конференція “Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку” 13-14 червня 2014 р., м. Острог.

Видано монографію:


 1. Новоселецький О.М., Вітлінський В. В., Пасічник І. Д., Моделювання та інформаційні технології в економіці . – Монографія / за заг. ред. В. М. Соловйова. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – 458 с.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал