Інформація про методичний кабінет IIІ. Пріоритетні напрямки роботи на 2013-2014 н р. IV. Організаційно-координуюча робота: >IV. 1 циклограма діяльності методичного кабінету ІV. 2 тематика засідань методичної радиСторінка15/15
Дата конвертації22.12.2016
Розмір1.42 Mb.
ТипІнформація
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

2. Посадові обов’язки

2.1. Визначення мети та головних напрямків методичної роботи з учителями філологічного циклу.

2.2. Вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду і на цій основі надання методичної допомоги щодо організації навчального процесу з учителями вищеназваних дисциплін.

2.3. Методична робота із заступниками директорів з виховної роботи, педагогами – організаторами, класними керівниками 5-11 класів, адміністрацією позашкільного закладу.

2.4.Облік та статистична звітність з питань підліткової злочинності, правопорушень, превентивного виховання, питань виховної роботи.

2.5. Організація та здійснення контролю за виховною роботою в ЗНЗ, позашкільному закладі.

2.6. Організація діяльності шкіл та позашкільного закладу з обдарованою молоддю.

2.7. Організація дитячої художньої творчості, координація з іншими установами з організації огляду художньої самодіяльності.

2.8. Працевлаштування випускників шкіл, звітність з цього питання, координація освітніх установ з міським Центром зайнятості.

2.9. Проведення профорієнтаційної роботи в ЗНЗ.

2.10. Співпраця із ЗМІ щодо висвітлення питань виховної роботи, заходів за участю учнів ЗНЗ, вихованців ЦДТ.

2.11. Організація роботи і контроль за роботою з педагогічної освіти батьків.

2.12. координація та організація діяльності міської дитячої організації «Прометей».

2.13. Статистична звітність з питань діяльності ДО «Прометей».

2.14. Проведення атестаційної експертизи позашкільного закладу.

2.15.Організація і проведення туристсько-краєзнавчих заходів, конкурсів, змагань, співпраця із ДДЮЦМС «Колобок», статистична звітність.

2.16. Методична робота із вчителями української мови та літератури, російської мови, світової літератури, іноземної мови.

2.17. Кураторство предметів філологічного циклу.

2.18. Організація і проведення інтерактивних конкурсів з предметів (українська, російська, іноземна мови, українська, світова літератури, українознавства, народознавства).

2.19. Координація та контроль відділу в ЗНЗ, ПНЗ з питання виконання Закону України «Про мови».

2.20. Організація і проведення нагородження щорічною премією міського голови для обдарованих дітей (свято «Віват, обдарованість!»).

2.21. Організація й проведення виїзних вистав обласних театрів.

2.22. Контроль за виконанням планів роботи навчальних закладів у канікулярний час.

2.23. Участь у засіданнях координаційної ради при виконкомі щодо роботи із сім’ями, які опинились в складних життєвих обставинах.

2.24. Взаємодія із міськими службами (УПЗСН, ССД, ВССМС, ТПГЛ, міським управлінням юстиції, МВ УМВС, центром соціальних служб для молоді, ЦМЛ).

2.25. Організація та проведення інтелектуальних конкурсів (Що? Де? Коли?).

2.26. Координація напрямку євроінтеграції в освіті (робота шкільних євроклубів, День Європи, виховні заходи з євроосвіти).

2.27. Організація виховної роботи у пришкільних оздоровчих таборах з денним перебуванням.

2.28. Інформаційне наповнення веб-сайту відділу освіти з напрямку виховної роботи.

3. Функції

Основними напрямами діяльності методиста з виховної роботи є:

3.1. Здійснення головної мети, завдань, змісту і напрямів роботи методичного кабінету згідно з чинним законодавством і Положенням про методичний кабінет.

3.2. Ефективне застосування теоретичних професійних знань в практичній педагогічній, методичній діяльності.4. Права

Методист має право:

4.1. Брати участь в управлінні методичним кабінетом в порядку, передбаченому Положенням про методичний кабінет.

4.2. На захист професійної честі і гідності.

4.3. Займатися із скаргами і іншими документами, які містять оцінку його діяльності, давати відповідні пояснення.

4.4. Захищати свої інтереси самостійно чи через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов’язаного з порушенням методистом норм професійної етики.

4.5. На конфіденційність дисциплінарного розслідування, за виключенням випадків передбачених законом.

4.6. Вільно обирати і використовувати відповідні методи для роботи з педагогічними кадрами закладів освіти.

4.7. Підвищувати свою кваліфікацію.

4.8. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Положення і Правил внутрішнього розпорядку (трудового) методичного кабінету, інших локальних нормативних документів, законних розпоряджень завідуючого методичним кабінетом, посадових обов’язків, встановлених даною інструкцією, методист несе дисциплінарну відповідальність у порядку, встановленому трудовим законодавством.

5.2. За вчиненням аморального вчинку методист може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України “Про освіту”.

5.3. За нанесені методичному кабінету чи учасникам навчального процесу, іншим працівникам збитки у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків методист несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах визначених трудовим чи цивільним законодавством.6. Взаємовідносини (зв’язки за посадою)

Методист:

6.1. Працює в режимі виконання регламенту роботи методичного кабінету, бере участь в обов’язкових планових загальних заходах; самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов’язками.

6.2. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх методистів згідно тарифікації.

6.3. Замінюється на період тимчасової відсутності методистами у встановленому порядку.

6.4. Одержує від завідуючого методичним кабінетом матеріали нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.

6.5. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, із завідуючим і методистами методичного кабінету.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

методиста Куслій Н.Т.

1. Загальні положення

1.1. Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики методиста, затвердженої Міністерством освіти України.

1.2. Методист призначається та звільняється з посади начальником відділу освіти.

1.3. Методист підпорядковується безпосередньо завідуючому методичного кабінету.

1.4. У своїй діяльності методист керується Конституцією і законами України, указами Президента України, рішеннями Уряду України, органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони, а також Статусом і локальними правовими актами (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами начальника відділу освіти, даною Посадовою інструкцією).

2. Посадові обов’язки

2.1. Визначення мети та головних напрямків методичної роботи з учителями фізичного виховання.

2.2. Вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду і на цій основі надання методичної допомоги щодо організації навчального процесу з учителями вищеназваної дисципліни.

2.3. Створення інформаційної бази нормативних документів з методики викладання фізичної культури.  1. Надання методичної допомоги вчителям фізичного виховання.

  2. Вивчення стану викладання фізичної культури.

  3. Організація, проведення, аналіз колективних форм методичної роботи з учителями фізичної культури.

  4. Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в ЗНЗ міста.

  5. Організація та проведення міського етапу щорічного конкурсу вікторини «Олімпійський рух. Історія та сьогодення», участь переможців ІІ етапу в обласному етапі цього конкурсу.

  6. Забезпечення участі міських команд в обласних змаганнях.

2.10. Вивчення та впровадження кращого педагогічного досвіду роботи вчителів фізичної культури.

  1. Інформаційне наповнення веб-сайту відділу освіти з цих питань.

3. Функції

Основними напрямами діяльності методиста з фізичної культури є:

3.1. Здійснення головної мети, завдань, змісту і напрямів роботи методичного кабінету згідно з чинним законодавством і Положенням про методичний кабінет.

3.2. Ефективне застосування теоретичних професійних знань в практичній педагогічній, методичній діяльності.4. Права

Методист має право:

4.1. Брати участь в управлінні методичним кабінетом в порядку, передбаченому Положенням про методичний кабінет.

4.2. На захист професійної честі і гідності.

4.3. Займатися із скаргами і іншими документами, які містять оцінку його діяльності, давати відповідні пояснення.

4.4. Захищати свої інтереси самостійно чи через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов’язаного з порушенням методистом норм професійної етики.

4.5. На конфіденційність дисциплінарного розслідування, за виключенням випадків передбачених законом.

4.6. Вільно обирати і використовувати відповідні методи для роботи з педагогічними кадрами закладів освіти.

4.7. Підвищувати свою кваліфікацію.

4.8. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Положення і Правил внутрішнього розпорядку (трудового) методичного кабінету, інших локальних нормативних документів, законних розпоряджень завідуючого методичним кабінетом, посадових обов’язків, встановлених даною інструкцією, методист несе дисциплінарну відповідальність у порядку, встановленому трудовим законодавством.

5.2. За вчиненням аморального вчинку методист може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України “Про освіту”.

5.3. За нанесені методичному кабінету чи учасникам навчального процесу, іншим працівникам збитки у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків методист несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах визначених трудовим чи цивільним законодавством.6. Взаємовідносини (зв’язки за посадою)

Методист:

6.1. Працює в режимі виконання регламенту роботи методичного кабінету, бере участь в обов’язкових планових загальних заходах; самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов’язками.

6.2. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх методистів згідно тарифікації.

6.3. Замінюється на період тимчасової відсутності методистами у встановленому порядку.

6.4. Одержує від завідуючого методичним кабінетом матеріали нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.

6.5. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, із завідуючим і методистами методичного кабінету.

Додаток 15


Видавнича діяльність методичного кабінету та навчальних закладів


Вид друкованої продукції


Автор


Посада


Назва

Рік видання починаючи з 2012 р.

Окремі збірки, книги, посібники

Публікації

(в якому виданні)


посібники


Громова В.І.


Методист з питань дошкільної освіти

1. Оцінка рівня кваліфікації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.

2. Технологія портфоліо.

3. Проектна діяльність у дошкільному закладі.

2012


методична розробка
Бекмухаме

дова В.М.вихователь-методист КДНЗ «Горобин

ка»


Ейдетика як розвиток пам’яті та мислення дошкільників на основі асоціацій.


2013

методична розробка

Найда А.Д.

вчитель російської мови і літератури СШ№1

Матеріали до шкільної олімпіади з російської мови.

2012

методичний посібник
Рилова Н.І.

вчитель російської мови і літератури СШ№7

Ф.М.Достоєвський. «Злочин і кара» Індивідуальні різнорівневі завдання. 10 клас.

2012

методичний посібник

Константи

нова Н.О.вчитель російської мови і літератури СШ№7

Теоретичний матеріал і навчальні вправи. 5клас

2012

методичний посібник

Константи

нова Н.О.вчитель російської мови і літератури СШ№7

«Фразеологія. 5-9 клас».

2012

методичний посібник

Родзян Г.В

вчитель російської мови і літератури СШ№4

«Пауло Коельо – сучасний письменник»

2013

методичний посібник
Ножніна О.І.

соціальний педагог СШ№6


«Курс міні-лекцій «Красная ленточка». Курс міні-лекцій спрямований на підвищення знань учнів про ВІЛ/СНІД та формування етичних норм ставлення до інфікованих людей.

2012

методичний посібник
Рябко В.А.

вчитель української мови і літератури СШ№4.


«Вчимо творчо мислити. Інтерактивні форми і методи навчання на уроках української мови і літератури»

2013

методичний посібник
Судоплатова М.А.

вчитель української мови і літератури СШ№5

«Українська донька Прометея»

2012

методичний посібник
Железняк Т.І.

вчитель української мови і літератури СШ№5

«Позакласні заходи з української мови. 6-7 класи»

2013

Публікація

Потрал «Учительський журнал Он-лайн» ВГ «Основа»

Манець Н.І.

вчитель української мови і літератури СШ№7

Застосування дискусійних методів на уроках української мови та літератури

2012

Публікація

Потрал «Учительський журнал Он-лайн» ВГ «Основа»

Афанасьєва С.О.

Директор СЗШ№7

Конспект уроку «Комп’ютерні мережі. 9 клас»

2012

Публікація

Журнал «математика в школах України», №30

Данилова В.І.

Вчитель математики СЗШ№4

Паралельність прямої і площини. Індивідуальні програми. 10 клас

2012

Публікація

Обласний сайт дистанційної освіти для дітей з особливими потребами

Данилова В.І.

Вчитель математики СЗШ№4

Подільність натуральних чисел. 6 клас

2012

Публікація

Журнал ВГ «Основа» «Біологія», №7/2012 р.

Калугіна Л.І.

Вчитель хімії СЗШ№4

Розробка уроку «Білки, їх будова та властивості. 11 клас».

2012

Публікація

Потрал «Учительський журнал Он-лайн» ВГ «Основа»

Рябуха Г.О.

Вчитель початкових класів СЗШ№7

 1. Інформаційно-пізнавальний проект «Національні символи України. 4 клас».

 2. Інформаційно-пізнавальний проект у 1-му класі «Професії моїх батьків».

 3. Година спілкування для учнів початкових класів «День Святого Валентина»

2012

Публікація

Потрал «Учительський журнал Он-лайн» ВГ «Основа»

Тихтило О.Ю.

Вчитель біології СЗШ№7

Розробка уроку «Клас однодольні. Характеристика основних родин. 7 клас»

2012

Публікація

Потрал «Учительський журнал Он-лайн» ВГ «Основа»

Тихтило О.Ю.

Вчитель біології СЗШ№7

Розробка уроку «Плід. Поширення плодів і насіння.7 клас»

2012

Публікація

Журнал ВГ. «Основа» «Вивчаємо українську мову та літературу» №26/2012

Кусакіна Т.О.

Завідувач МК відділу освіти

Методика виразного читання.

2012

Публікація

Журнал ВГ. «Основа» «Вивчаємо українську мову та літературу» №1/2012

Кусакіна Т.О.

Завідувач МК відділу освіти

Основи віршування на уроках української літератури.

2012

Публікація

Журнал «Дивослово» №1/2012

Кусакіна Т.О.

Завідувач МК відділу освіти

Два заняття з основ журналістики.

2012

Публікація

Журнал «Дивослово» №2/2012

Кусакіна Т.О.

Завідувач МК відділу освіти

Образна кольорова символіка в поезії Василя Стуса.

2012

Публікація

Журнал «Українська мова і література в школі» №4/2012

Кусакіна Т.О.

Завідувач МК відділу освіти

Педагогічний досвід. Навчальна практика як форма вдосконалення пізнавальної й творчої діяльності учнів.

2012

Публікація

Журнал «Українська мова й література в сучасній школі» №1/2012

Кусакіна Т.О.

Завідувач МК відділу освіти

Ідея незнищенності народу у фронтовій поезії Олеся Гончара.

2012

Публікація

Портал

«Учительський журнал Он-лайн»Кусакіна Т.О.

Методист МК відділу освіти

Розробка уроку А. Малишко «Пісня про рушник».

2012

Публікація

Журнал «Математика в школах України», №1-2, 2013 р.

Данилова В.І.

Вчитель математики СЗШ№4

Перпендикулярність у просторі. Індивідуальні програми. 10 клас.

2013

Публікація

Портал

«Учительський журнал Он-лайн»Сидорова О.П.

Вчитель математики СЗШ№7

Розробка уроків «Розкладання многочленів на множники різними способами. 7 клас»

2013

Публікація

Портал

«Учительський журнал Он-лайн»Родзян Г.В.

Вчитель російської мови і літератури СЗШ№4

Пауло Коельо – сучасний письменник.

2013

Публікація

Портал

«Учительський журнал Он-лайн»Рябуха Г.О.

Вчитель початкових класів СЗШ№7

Презентація «Проектна діяльність – потенціал розвитку професійної компетентності вчителя початкових класів».

2013

Публікація

Портал

«Учительський журнал Он-лайн»Афанась

єва С.О.


Директор СЗШ№7

Конспект уроку 9 клас «Комп’ютерні віруси»

2013

Публікація

Портал

«Учительський журнал Он-лайн»Афанась

єва С.О.


Директор СЗШ№7

Конспект уроку. 9 клас «Історія розвитку комп’ютерної техніки»

2013

Публікація

Портал

«Учительський журнал Он-лайн»Афанась

єва С.О.


Директор СЗШ№7

Розробка положення про конкурс на кращу учнівську презентацію. 9-11 клас.

2013

Публікація

Журнал ВГ «Основа» «Біологія», №10/2013 р.


Богданова В.М.

Вчитель біології СЗШ№4

Теоретичний матеріал «Формування креативного мислення в процесі викладання біології. 7-11 класи».
Розробка уроку «Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень. 11 клас».
Розробка уроку «Пристосування рослин до середовища існування. 7 клас».

2013

Додаток 16Науково-методична діяльність з питань виховної роботи

з/п

Школа педагогічної майстерності

Творча група

Лабораторія


Творчі спілки


Школа новаторства

Професійні майстерні

Опорні школи ППД

1.
Середня загальноосвітня школа №5

Заступник директора з виховної роботи

Скворцова-Андрущенко Ольга Миколаївна


Середня загальноосвітня школа №7

Заступник директора з виховної роботи

Тихтило Ольга Юріївна


-

-

Середня загальноосвітня школа №5

Заступник директора з виховної роботи

Скворцова-Андрущенко Ольга Миколаївна


СЗШ№6

Опорна школа іх здоров’язберігаючих технологій Заступник директора з виховної роботи Струкова Ольга Іванівна2.

Середня загальноосвітня школа №5

Заступник директора з виховної роботи

Скворцова-Андрущенко Ольга Миколаївна


Середня загальноосвітня школа №7

Заступник директора з виховної роботи

Тихтило Ольга Юріївна

-

-

Середня загальноосвітня школа №7

Заступник директора з виховної роботи

Тихтило Ольга Юріївна


СЗШ№4

Опорна школа з громадянського виховання

Заступник директора з виховної роботи

Латинська Тетяна Миколаївна3.
Центр дитячої творчості

Методист ЦДТВахрамєєва Наталія Ярославівна
-

-Додаток 17


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал