Інформація про методичний кабінет IIІ. Пріоритетні напрямки роботи на 2013-2014 н р. IV. Організаційно-координуюча робота: >IV. 1 циклограма діяльності методичного кабінету ІV. 2 тематика засідань методичної радиСторінка14/15
Дата конвертації22.12.2016
Розмір1.42 Mb.
ТипІнформація
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Посадові інструкції методистів

“Затверджую”

начальник відділу освіти

В.В.Ільчишин

01.09.2013 р.
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

методиста Громової В.І.

1. Загальні положення

1.1. Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики методиста, затвердженої Міністерством освіти України.

1.2. Методист призначається та звільняється з посади начальником відділу освіти.

1.3. Методист підпорядковується безпосередньо завідуючому методичного кабінету.

1.4. У своїй діяльності методист керується Конституцією і законами України, указами Президента України, рішеннями Уряду України, органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони, а також Статусом і локальними правовими актами (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами начальника відділу освіти, даною Посадовою інструкцією).

2. Посадові обов’язки

2.1. Визначення мети та головних напрямків методичної роботи із педагогічними працівниками, адміністраціями дошкільних навчальних закладів.

2.2. Вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду і на цій основі надання методичної допомоги щодо організації навчального процесу.

2.3. Здійснення державного контролю за виконанням діючого законодавства з питань дошкільного виховання, проведення тематичних, вибіркових, комплексних перевірок роботи дошкільних закладів.  1. Організація роботи міських методичних об’єднань вихователів та педпрацівників.

  2. Погодження річних планів навчально-виховної діяльності ДНЗ.

  3. Організація та проведення державної атестації ДНЗ.

  4. Проведення та організація міських, обласних заходів: конкурсів, виставок, семінарів, колективних переглядів тощо.

  5. Облік дітей дошкільного віку.

  6. Ведення електронної черги до ДНЗ.

  7. Моніторинг сайтів ДНЗ.

  8. Контроль, організація, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду.

  9. Вивчення рівня професійної компетентності педагогічних та керівних кадрів ДНЗ.

  10. Організація впровадження методик і технологій навчання та виховання, удосконалення форм і методів роботи з педагогічними та керівними кадрами ДНЗ.

  11. Комплектування груп дітьми дошкільного віку відповідно до чинного законодавства.

  12. Питання наступності ДНЗ – школа.

  13. Складання річного плану роботи з питань дошкільної освіти та погодження відповідною кафедрою ДОІППО.

  14. Статистична звітність перед ДОН з питань роботи дитячих дошкільних закладів.

  15. Організація харчування, координація дій СЕС з питань харчування та забезпечення санітарно-гігієнічного режиму в дитячих дошкільних закладах.

  16. Загальне керівництво і контроль з питань господарювання.

  17. Інформаційне наповнення веб-сайту відділу освіти з цих питань.

3. Функції

Основними напрямами діяльності методиста з кадрових питань дошкільної освіти є:

3.1. Здійснення головної мети, завдань, змісту і напрямів роботи методичного кабінету згідно з чинним законодавством і Положенням про методичний кабінет.

3.2. Ефективне застосування теоретичних професійних знань в практичній педагогічній, методичній діяльності.4. Права

Методист має право:

4.1. Брати участь в управлінні методичним кабінетом в порядку, передбаченому Положенням про методичний кабінет.

4.2. На захист професійної честі і гідності.

4.3. Займатися із скаргами і іншими документами, які містять оцінку його діяльності, давати відповідні пояснення.

4.4. Захищати свої інтереси самостійно чи через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов’язаного з порушенням методистом норм професійної етики.

4.5. На конфіденційність дисциплінарного розслідування, за виключенням випадків передбачених законом.

4.6. Вільно обирати і використовувати відповідні методи для роботи з педагогічними кадрами закладів освіти.

4.7. Підвищувати свою кваліфікацію.

4.8. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Положення і Правил внутрішнього розпорядку (трудового) методичного кабінету, інших локальних нормативних документів, законних розпоряджень завідуючого методичним кабінетом, посадових обов’язків, встановлених даною інструкцією, методист несе дисциплінарну відповідальність у порядку, встановленому трудовим законодавством.

5.2. За вчиненням аморального вчинку методист може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України “Про освіту”.

5.3. За нанесені методичному кабінету чи учасникам навчального процесу, іншим працівникам збитки у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків методист несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах визначених трудовим чи цивільним законодавством.6. Взаємовідносини (зв’язки за посадою)

Методист:

6.1. Працює в режимі виконання регламенту роботи методичного кабінету, бере участь в обов’язкових планових загальних заходах; самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов’язками.

6.2. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх методистів згідно тарифікації.

6.3. Замінюється на період тимчасової відсутності методистами у встановленому порядку.

6.4. Одержує від завідуючого методичним кабінетом матеріали нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.

6.5. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, із завідуючим і методистами методичного кабінету.


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

методиста Шемет Л.І.

1. Загальні положення

1.1. Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики методиста, затвердженої Міністерством освіти України.

1.2. Методист призначається та звільняється з посади начальником відділу освіти.

1.3. Методист підпорядковується безпосередньо завідуючому методичного кабінету.

1.4. У своїй діяльності методист керується Конституцією і законами України, указами Президента України, рішеннями Уряду України, органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони, а також Статусом і локальними правовими актами (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами начальника відділу освіти, даною Посадовою інструкцією).

2. Посадові обов’язки

2.1. Визначення мети та головних напрямків методичної роботи з учителями, які викладають курс «Основи безпеки життєдіяльності», «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», предмети природничого циклу.

2.2. Вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду і на цій основі надання методичної допомоги щодо організації навчального процесу з учителями вищеназваних дисциплін.

2.3. Створення інформаційної бази нормативних документів з методики викладання предметів природничого циклу.  1. Організація цивільної оборони.

  2. Методична робота із вчителями, що викладають предмет «Основи безпеки життєдіяльності», «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», предмети природничого циклу.

  3. Питання організації та контролю охорони праці.

  4. Проведення медичних оглядів учнів.

  5. Робота загонів ЮІР, ДЮП.

  6. Організація взаємодії із відділами виконкому та іншими структурами з питань безпеки життєдіяльності закладів освіти.

  7. Організація інтерактивних конкурсів природничого циклу.

  8. Співпраця із обласним еколого-натуралістичним центром, організація та проведення екологічних акцій, конкурсів, агітбригад.

  9. Організація і проведення військово-спортивних змагань.

  10. Звітність із благоустрою територій закладів освіти.

  11. Звітність з виробничого/невиробничого травматизму, дитячого травматизму.

  12. Організація відвідування учнями вистав по лінії МЧС.

  13. Проведення щорічного фестивалю «Молодь обирає здоров’я».

  14. Організація роботи ЗНЗ з питань формування навичок здорового способу життя серед учнів, просвітницької роботи, координація роботи громадських наркопостів, звітність з цього питання.

  15. Питання підготовки закладів освіти до опалювального періоду.

  16. Інформаційне наповнення веб-сайту відділу освіти з цього напрямку.

3. Функції

Основними напрямами діяльності методиста з охорони праці є:

3.1. Здійснення головної мети, завдань, змісту і напрямів роботи методичного кабінету згідно з чинним законодавством і Положенням про методичний кабінет.

3.2. Ефективне застосування теоретичних професійних знань в практичній педагогічній, методичній діяльності.4. Права

Методист має право:

4.1. Брати участь в управлінні методичним кабінетом в порядку, передбаченому Положенням про методичний кабінет.

4.2. На захист професійної честі і гідності.

4.3. Займатися із скаргами і іншими документами, які містять оцінку його діяльності, давати відповідні пояснення.

4.4. Захищати свої інтереси самостійно чи через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов’язаного з порушенням методистом норм професійної етики.

4.5. На конфіденційність дисциплінарного розслідування, за виключенням випадків передбачених законом.

4.6. Вільно обирати і використовувати відповідні методи для роботи з педагогічними кадрами закладів освіти.

4.7. Підвищувати свою кваліфікацію.

4.8. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Положення і Правил внутрішнього розпорядку (трудового) методичного кабінету, інших локальних нормативних документів, законних розпоряджень завідуючого методичним кабінетом, посадових обов’язків, встановлених даною інструкцією, методист несе дисциплінарну відповідальність у порядку, встановленому трудовим законодавством.

5.2. За вчиненням аморального вчинку методист може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України “Про освіту”.

5.3. За нанесені методичному кабінету чи учасникам навчального процесу, іншим працівникам збитки у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків методист несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах визначених трудовим чи цивільним законодавством.6. Взаємовідносини (зв’язки за посадою)

Методист:

6.1. Працює в режимі виконання регламенту роботи методичного кабінету, бере участь в обов’язкових планових загальних заходах; самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов’язками.

6.2. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх методистів згідно тарифікації.

6.3. Замінюється на період тимчасової відсутності методистами у встановленому порядку.

6.4. Одержує від завідуючого методичним кабінетом матеріали нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.

6.5. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, із завідуючим і методистами методичного кабінету.


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

методиста Олійник В.Т.

1. Загальні положення

1.1. Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики методиста, затвердженої Міністерством освіти України.

1.2. Методист призначається та звільняється з посади начальником відділу освіти.

1.3. Методист підпорядковується безпосередньо завідуючому методичного кабінету.

1.4. У своїй діяльності методист керується Конституцією і законами України, указами Президента України, рішеннями Уряду України, органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони, а також Статусом і локальними правовими актами (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами начальника відділу освіти, даною Посадовою інструкцією).

2. Посадові обов’язки

2.1. Визначення мети та головних напрямків методичної роботи з учителями фізико-математичного циклу, інформатики.

2.2. Вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду і на цій основі надання методичної допомоги щодо організації навчального процесу з учителями вищеназваних дисциплін.


  1. Координація роботи з експертної оцінки якості та результативності навчально-виховної роботи педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів.

  2. Вивчення стану та результатів викладання предметів і курсів інваріантної та варіативної складової базового навчального плану та спеціальних дисциплін.

  3. Впровадження моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень школярів та якості знань.

  4. Здійснення контролю за виконанням Закону України «Про обов’язкову загальну середню освіту» щодо залучення молоді шкільного віку до отримання повної середньої освіти через різні форми навчання.

  5. Контроль за організацією навчальної роботи в установах освіти.

  6. Координація діяльності навчальних закладів щодо участі випускників у ЗНО.

  7. Розвиток мережі навчально-виховних закладів.

  8. Проведення атестаційної експертизи середніх загальноосвітніх шкіл.

  9. Контроль за веденням шкільної документації.

  10. Облік і видача бланків атестатів та свідоцтв про освіту.

  1. Методична робота з учителями математики, фізики, інформатики.

  2. Інформатизація навчально-виховного процесу.

  3. Розподіл та використання електронних засобів навчання.

  4. Впровадження Концепції профільного навчання в старшій школі у навчальних закладах.

  5. Організація роботи муніципального освітнього округу.

  6. Звітність з цього напрямку діяльності.

  7. Інформаційне наповнення веб-сайту відділу освіти з цих питань.

3. Функції

Основними напрямами діяльності методиста з начальної роботи є:

3.1. Здійснення головної мети, завдань, змісту і напрямів роботи методичного кабінету згідно з чинним законодавством і Положенням про методичний кабінет.

3.2. Ефективне застосування теоретичних професійних знань в практичній педагогічній, методичній діяльності.4. Права

Методист має право:

4.1. Брати участь в управлінні методичним кабінетом в порядку, передбаченому Положенням про методичний кабінет.

4.2. На захист професійної честі і гідності.

4.3. Займатися із скаргами і іншими документами, які містять оцінку його діяльності, давати відповідні пояснення.

4.4. Захищати свої інтереси самостійно чи через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов’язаного з порушенням методистом норм професійної етики.

4.5. На конфіденційність дисциплінарного розслідування, за виключенням випадків передбачених законом.

4.6. Вільно обирати і використовувати відповідні методи для роботи з педагогічними кадрами закладів освіти.

4.7. Підвищувати свою кваліфікацію.

4.8. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Положення і Правил внутрішнього розпорядку (трудового) методичного кабінету, інших локальних нормативних документів, законних розпоряджень завідуючого методичним кабінетом, посадових обов’язків, встановлених даною інструкцією, методист несе дисциплінарну відповідальність у порядку, встановленому трудовим законодавством.

5.2. За вчиненням аморального вчинку методист може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України “Про освіту”.

5.3. За нанесені методичному кабінету чи учасникам навчального процесу, іншим працівникам збитки у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків методист несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах визначених трудовим чи цивільним законодавством.6. Взаємовідносини (зв’язки за посадою)

Методист:

6.1. Працює в режимі виконання регламенту роботи методичного кабінету, бере участь в обов’язкових планових загальних заходах; самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов’язками.

6.2. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх методистів згідно тарифікації.

6.3. Замінюється на період тимчасової відсутності методистами у встановленому порядку.

6.4. Одержує від завідуючого методичним кабінетом матеріали нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.

6.5. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, із завідуючим і методистами методичного кабінету.
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

методиста Іщенко Н.Д.

1. Загальні положення

1.1. Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики методиста, затвердженої Міністерством освіти України.

1.2. Методист призначається та звільняється з посади начальником відділу освіти.

1.3. Методист підпорядковується безпосередньо завідуючому методичного кабінету.

1.4. У своїй діяльності методист керується Конституцією і законами України, указами Президента України, рішеннями Уряду України, органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони, а також Статусом і локальними правовими актами (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами начальника відділу освіти, даною Посадовою інструкцією).

2. Посадові обов’язки

2.1. Визначення мети та головних напрямків методичної роботи з учителями початкових класів, естетичного циклу.

2.2. Вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду і на цій основі надання методичної допомоги щодо організації навчального процесу з учителями вищеназваних дисциплін.


  1. Організація безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних та керівних кадрів.

  2. Прийом та стажування молодих спеціалістів.

  3. Робота Школи молодого вчителя.

  4. Організація роботи з атестації педкадрів, оформлення нагородних матеріалів.

  5. Методична робота з резервом керівних кадрів.

  6. Ведення трудових книжок в закладах освіти міста.

  7. Звітність перед міським центром зайнятості населення.

  8. Створення й підготовка, поповнення бібліотечних фондів, підручників, забезпечення навчально-методичною літературою.

  9. Організація передплати фахових, освітянських виданнями, галузевих видань, друкованого органу виконавчого комітету Тернівської міської ради.

  10. Здійснення контролю за роботою шкільних бібліотек.

  11. Методична робота із шкільними бібліотекарями.

  12. Організація роботи по збереженню книги.

  13. Апробація підручників.

  14. Робота з педкадрами з реалізації обласного проекту «Електронна бібліотека».

  15. Організація роботи щодо участі учнів 9-11 класів у ДВ МАН.

  16. Організація й підведення підсумків ІІ етапу, подання на обласний етап переможців міського етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

  17. Питання наступності ДНЗ – школа.

  18. Звітність перед ДОН з цих питань.

  19. Методична робота із вчителями початкових класів, естетичного циклу.

  20. Облік військовозобов’язаних вчителів.

  21. Інформаційне наповнення веб-сайту відділу освіти з цих питань.

3. Функції

Основними напрямами діяльності методиста з кадрових питань та бібліотечних фондів є:

3.1. Здійснення головної мети, завдань, змісту і напрямів роботи методичного кабінету згідно з чинним законодавством і Положенням про методичний кабінет.

3.2. Ефективне застосування теоретичних професійних знань в практичній педагогічній, методичній діяльності.4. Права

Методист має право:

4.1. Брати участь в управлінні методичним кабінетом в порядку, передбаченому Положенням про методичний кабінет.

4.2. На захист професійної честі і гідності.

4.3. Займатися із скаргами і іншими документами, які містять оцінку його діяльності, давати відповідні пояснення.

4.4. Захищати свої інтереси самостійно чи через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов’язаного з порушенням методистом норм професійної етики.

4.5. На конфіденційність дисциплінарного розслідування, за виключенням випадків передбачених законом.

4.6. Вільно обирати і використовувати відповідні методи для роботи з педагогічними кадрами закладів освіти.

4.7. Підвищувати свою кваліфікацію.

4.8. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Положення і Правил внутрішнього розпорядку (трудового) методичного кабінету, інших локальних нормативних документів, законних розпоряджень завідуючого методичним кабінетом, посадових обов’язків, встановлених даною інструкцією, методист несе дисциплінарну відповідальність у порядку, встановленому трудовим законодавством.

5.2. За вчиненням аморального вчинку методист може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України “Про освіту”.

5.3. За нанесені методичному кабінету чи учасникам навчального процесу, іншим працівникам збитки у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків методист несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах визначених трудовим чи цивільним законодавством.6. Взаємовідносини (зв’язки за посадою)

Методист:

6.1. Працює в режимі виконання регламенту роботи методичного кабінету, бере участь в обов’язкових планових загальних заходах; самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов’язками.

6.2. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх методистів згідно тарифікації.

6.3. Замінюється на період тимчасової відсутності методистами у встановленому порядку.

6.4. Одержує від завідуючого методичним кабінетом матеріали нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.

6.5. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, із завідуючим і методистами методичного кабінету.


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

методиста Романькової В.Є.

1. Загальні положення

1.1. Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики методиста, затвердженої Міністерством освіти України.

1.2. Методист призначається та звільняється з посади начальником відділу освіти.

1.3. Методист підпорядковується безпосередньо завідуючому методичного кабінету.

1.4. У своїй діяльності методист керується Конституцією і законами України, указами Президента України, рішеннями Уряду України, органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони, а також Статусом і локальними правовими актами (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами начальника відділу освіти, даною Посадовою інструкцією).Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал