Інформація про методичний кабінет IIІ. Пріоритетні напрямки роботи на 2013-2014 н р. IV. Організаційно-координуюча робота: >IV. 1 циклограма діяльності методичного кабінету ІV. 2 тематика засідань методичної радиСторінка12/15
Дата конвертації22.12.2016
Розмір1.42 Mb.
ТипІнформація
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15Вивчення, узагальнення інноваційного педагогічного досвіду

вчителів та вихователів у 2013 р.


з/п

П.І.Б. вчителя

Категорія, звання, предмет

Тема досвіду

Відповідальний за вивчення

1.

Борисова Наталія Сергіївна

Вища кваліфікаційна категорія

«Старший вчитель»Розвиток креативного мислення на уроках математики

Юрпалова О.В.,

заст. директора з НВР2.

Юрпалова Оксана Вікторівна

І кваліфікаційна категорія

Формування інноваційної особистості засобами технологій інтерактивного навчання

Борисова Н.С., директор СЗШ№5

3.

Борисова Олена Миколаївна

Вища кваліфікаційна категорія

«Старший вчитель»Використання інформаційних технологій як засіб ефективного навчання

Юрпалова О.В.,

заст. директора з НВР4.

Шемет Лідія Олександрівна

Вища кваліфікаційна категорія

«Старший вчитель»Інтерактивні форми навчання на уроках географії

Юрпалова О.В.,

заст. директора з НВР5.

Некрашевич Надія Миколаївна

Вища кваліфікаційна категорія


Шляхи реалізації креативного навчання в умовах формування інноваційної особистості на уроках біології

Юрпалова О.В.,

заст. директора з НВР6.

Скоробагата Людмила Володимирівна

Вища кваліфікаційна категорія


Формування компетентностей саморозвитку та самоосвіти засобами географії

Цеглицька В.А., заст. директора з НВР

7.

Тарасік Галина Євгеніївна

Вища кваліфікаційна категорія


Використання інформаційно-комунікативних технологій для розвитку читацького інтересу учнів

Цеглицька В.А., заст. директора з НВР

8.

Данилова Валентина Іванівна

Вища

Вчитель-методистВпровадження сучасних технологій навчання на уроках математики для формування інноваційної особистості учня

Рябко В.А.,

заст. директора з НВР
Вивчення, узагальнення ППД вчителів та вихователів (2012 р.)


з/п

П.І.Б. вчителя

Категорія, звання, предмет

Тема досвіду

Відповідальний за вивчення

1

Лимонова Світлана

СергіївнаВідповідність раніше присвоєній категорії «Спеціаліст вищої категорії», початкові класи

Активізація розумової діяльності учнів засобами стратегії розвитку критичного мислення

Іщенко Н.Д.

2

Танцерова Ірина Вікторівна

Відповідність раніше присвоєній категорії «Спеціаліст вищої категорії», історія

Полісуб’єктивний підхід у викладанні історії з метою формування креативного мислення

Тагієва Т.І.

3

Скоробагата Людмила Володимирівна

Відповідність раніше присвоєній категорії «Спеціаліст вищої категорії», географія

Формування компетентностей саморозвитку та самоосвіти засобами географії

Шемет Л.І.

4

Тарасик Галина Євгенівна

Відповідність раніше присвоєній категорії «Спеціаліст вищої категорії», бібліотекар

Використання інформаційно-комунікативних технологій для розвитку читацького інтересу учнів

Іщенко Н.Д.

5

Лактіонова Оксана Євгенівна

Присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії», методист КДНЗ «Зоряний»

Систематизація матеріалів щодо нестандартних форм роботи з батьками

Громова В.І.

6

Федянович Наталя Сергіївна

Присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії», вихователь КДНЗ «Зоряний»

Формування сталих світоглядних орієнтирів на сучасних інноваційних технологіях

Громова В.І.

7

Єгорова Наталя Володимирівна

Присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії», музичний керівник КДНЗ «Зоряний»

Роль музики у духовному становленні особистості

Громова В.І.

8

Вівтівець Анжела Володимирівна

Присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії», музичний керівник КДНЗ «Джерельце»

Розвиток креативності засобами мистецтва

Громова В.І.

Додаток 6


Кураторство навчальних закладів, керівники міських МО


П.І.Б методиста

Кураторство

Проведення

державної

атестації

Співпраця із керівниками міських МО

шкіл

(загальне куратор

ство)


опорних шкіл

шкіл, що працю

ють за експери

ментом

Кусакіна Т.О.

завідувач методичним

кабінетомСШ№7,


СШ№6

СШ№6


ПНЗ, СШ№5,

КДНЗТанцерова І.О.керівник МО вчителів історії, правознавства, етики

Романькова В.Є., методист

СШ№5


СШ№5

-

СШ№5,


ПНЗ

Мамонова І.П. –керівник МО вчителів іноземної мови;

Пономаренко В.Ф. – керівник МО вчителів укр. мови і літ-ри;

Константинова Н.О. – керівник МО вчителів російської мови і світової літ-ри.

Шемет Л.І.

методист


СШ№4

-

-

ПНЗ, СШ№5,

КДНЗ


Калугіна Л.І. – керівник МО вчителів природничого циклу;

Смалій С.Г. – керівник курсу «Захист Віичизни»;

Кушка С.В. – керівник МО вчителів «Основи здоров’я»

Олійник В.Т.

методист


СШ№7

СШ№4

СШ№7

ПНЗ,

СШ№5


Циганок В.О.керівник МО вчителів фізики;

Данилова В.І. – керівник МО вчителів математики;

Чумак О.В. – керівник МО вчителів інформатики

Миронова Т.В.,

завідувач ПМПКСШ№1

СШ№1

-

ПНЗ, СШ№5,

КДНЗ


Шуміліна С.І. - керівник МО вчителів трудового навчання;

Поснік Ю.І. – керівник МО психологів, соціальних педагогів

Іщенко Н.Д.,

методист


СШ№6

-

-

ПНЗ, СШ№5,

КДНЗ


Рябуха Г.О. – керівник МО вчителів початкової школи;

Курсова О.О. – керівник МО бібліотекарів;

Петрачкова Н.І. – керівник МО вчителів естетичного циклу

Куслій Н.Т.,

методист


-

-

-

СШ№5

Куслій Н.Т. – керівник МО вчителів фізкультури

Додаток 7Державна атестація навчальних закладів


Навчальні заклади

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

СЗШ№1
+
СЗШ№4+

СЗШ№5

+
+
СЗШ№6


+


СЗШ№7


+


ПНЗ - Центр дитячої творчості
+КДНЗ «Зоряний»

+


КДРЗ

«Ромашка»


+КДНЗ

«Веселка»

+

КДНЗ

«Горобинка»
+

КДНЗ

«Ракета»


+


КДНЗ

«Росинка»


+КДНЗ

«Рукавичка»

+
КДНЗ

«Джерельце»
+

Додаток 8


Методичні заходи для керівників дошкільних навчальних закладів


з/п

Форма проведення

Категорія педпрацівників

Тематика заходу

Місце та час проведення

1.

Творча студія

Керівники КДНЗ

Забезпечення комплексного підходу у формуванні основ безпеки життєдіяльності дошкільників.

ДНЗ «Веселка»

Жовтень


2013 р.

2.

Колоквіум

Керівники КДНЗ

Прийняття оперативних рішень щодо забезпечення умов для безпечного пересування дитини у дошкільному закладі.

Відділ освіти

Листопад

2013 р.


3.

Семінар-практикум

Завідуючі, методисти ДНЗ

Казка та гра як засіб творчої самореалізації дітей дошкільного віку.

ДНЗ «Рукавичка»

Березень

2014 р.


4.

Семінар-практикум

Завідуючі, методисти ДНЗ

Здоров’ятворчі та здоров’язберігаючі технології у дошкільному закладі.

ДНЗ

«Зоряний»

Січень 2014 р.


5.

Засідання МО вихователів КДНЗ

Члени МО вихователів ДНЗ

Колективний перегляд та обговорення «Сучасна дитина у сучасному світі».

Квітень 2014 р.


Дадаток 9Науково-методичні проблеми


Обласний науково-методичний проект (2010-2015 р.р.)

Креативна освіта для розвитку інноваційної особистостіПроблема міста

Розвиток інтелектуального та духовного потенціалу особистості на засадах випереджаючої освіти для сталого розвиткуСЗШ№1

Формування в учнів стратегії життєвого проектування та самореалізації особистості.

СЗШ№4

Формування та впровадження креативного освітнього простору через розвиток розумових здібностей та рис інноваційної особистості.

СЗШ№5

Розвиток педагогічної творчості вчителів як запорука творчого розвитку інноваційної особистості учня.

СЗШ№6

Спрямування роботи педагогічного колективу школи на розвиток дивергентного мислення та інтелектуального потенціалу учнів.

СЗШ№7

Розвиток креативності як основи творчої активності вчителя та учня.

ЦДТ

Забезпечення особистісно-орієнтованого підходу до розвитку інноваційної особистості з урахуванням вимог випереджаючої освіти для сталого розвитку.

Додаток 10
Перспективний план моніторингових досліджень стану викладання предметів та рівня навчальних досягнень учнів на 2010-2014 р.р.


з/п

Навчальні дисципліни

Роки

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Українська моваПроф.

навч.

+

2.

Українська література
+


3.

Англійська мова

8-11 кл.2-7 кл.
3.

Російська мова+4.

Зарубіжна література
+


5.

Історія України
10-12 кл.
Проф. навч.
6.

Всесвітня історія+7.

Правознавство

9 кл.


10-11 кл.

8.

Етика

+

+


9.

Музика та образотворче мистецтво5-7 кл.10.

Художня культура


9 кл.

11.

Математика

Профільне навч.+

12.

Фізика


9-11 кл.

13.

Природознавство

+

14.

Біологія


+
15.

Географія, економіка

++
16.

Хімія

8-11 кл.


+

17.

Трудове навчанняОбслуг. праця
Технічна праця

18.

Інформатика
10-11 кл.

5-6 кл.

2-4 кл.
19.

Основи здоров’я

5-9 кл.1-4 кл.
20.

Фізична культура

+


+

21.

Захист Вітчизни
++

22.

Початкові класи

Укр. мова

1-4 кл.


Матем.

2-4 кл.Читання

1-4 кл.


Матем.

4 кл.


Укр. мова 4 кл.

23.

Варіативна частина


+
Додаток 11

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал