Інформація про методичний кабінет IIІ. Пріоритетні напрямки роботи на 2013-2014 н р. IV. Організаційно-координуюча робота: >IV. 1 циклограма діяльності методичного кабінету ІV. 2 тематика засідань методичної радиСторінка11/15
Дата конвертації22.12.2016
Розмір1.42 Mb.
ТипІнформація
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Додаток 3

ОПОРНІ ШКОЛИ
КЗ «Середня загальноосвітня школа № 1 м.Тернівка»

Опорна школа з інклюзивного навчання
Директор школи Мацейлік Світлана Василівна

Проблема: входження дитини з особливими освітніми потребами до загального навчального простору; створення умов та організація життєдіяльності дітей з особливими потребами в соціумі з урахуванням їх психологічних та фізичних можливостей.

Адреса закладу: вул. Чкалова, 93, м. Тернівка, Дніпропетровської обл., 51500.

Координатор Миронова Тетяна Володимирівна, завідувач ПМПК.

Провідна ідея діяльності: створення комплексної системи медико-психологічних, психолого-педагогічних та психотерапевтичних умов, які сприятимуть адаптації, реабілітації і самореалізації в соціумі дитини з особливими потребами.

Актуальність напрямку роботи:

 • оптимізація спілкування дитини з однолітками, батьками, педагогами;

 • розробка і впровадження відповідних форм і методів роботи як умов успішного навчання дітей з особливими потребами;

 • проведення просвітницької роботи з іншими дітьми та педагогами школи щодо особливостей дітей з порушенням психофізичного розвитку і формування адекватного ставлення до них;

 • створення картини цілісного бачення кожного учня з особливими освітніми потребами та вироблення й реалізація загальної стратегії навчання та розвитку таких дітей.

Основні напрямки та зміст діяльності:

 • систематичний моніторинг медико-психологічного і психолого-педагогічного статусу дитини в динаміці її психічного розвитку;

 • систематична психологічна допомога дітям з порушеннями психофізичного розвитку у вигляді консультування, психокорекції, психологічної підтримки;

 • систематична психологічна допомога батькам дітей з проблемами у розвитку.

Очікувані результати:

 • створення умов та організація життєдіяльності дітей з особливими потребами в соціумі з урахуванням їх психологічних та фізичних можливостей;

 • розробка індивідуальної програми супроводу дитини з особливими потребами;

 • недопущення появи у дитини з особливими освітніми потребами психопатологічних рис особистості під впливом особливих умов її розвитку;

 • недопущення затримки у набутті знань, а також у розвитку особистості, запобігання інфантилізму.

КЗ «Середня загальноосвітня школа №4

з класами вечірньої очної форми навчання м. Тернівка»

Опорна школа з профільного навчання та псхолого-педагогічного супроводу дистанційної освіти дітей з особливими потребами
Директор школи Пятайкіна Олена Вікторівна.

Проблема: Якість допрофільної підготовки і професійного навчання та їх сприяння самовизначенню школярів щодо вибору професії.

Адреса закладу: вул. С.Маркова,7, м.Тернівка, Дніпропетровська область, 51500.

Координатор Олійник Валентина Тимофіївна, методист методичного кабінету.

Провідна ідея діяльності:

Диференціація та індивідуалізація навчання, коли шляхом змін у структурі, змісті й організації освітнього процесу більш повно враховано інтереси, здібності та схильності учнів, створено умови для освіти старшокласників відповідно до їхніх професійних інтересів та намірів щодо продовження освіти.Актуальність напрямку роботи:

 • системний розвиток інтелектуальних можливостей учнів в умовах профільного навчання;

 • входження в ринок праці випускників школи.

Основні напрямки і зміст діяльності:

 • створити модель випускника середньої загальноосвітньої школи, який житиме й ефективно працюватиме в нових умовах, не освоєних соціальним досвідом попередніх поколінь;

 • диференціювати старшу ланку школи залежно від пробільності навчання;

 • Допомогти вчителям і батькам цілеспрямовано розвивати природні задатки учнів;

 • орієнтуватися на життєве й професійне самовизначення зростаючої особистості, дати уявлення про всі сфери діяльності людей, надати необхідну інформацію для побудови обґрунтованих життєвих і професійних планів;

 • втілити в практику навчально-виховного процесу в межах профільного навчання сучасні освітні технології, спрямовані на розвиток пізнавальних та творчих здібностей учнів в умовах малих міст України;

 • експериментально перевірити організаційно-педагогічні засоби впровадження профільного навчання в практику роботи.

Очікувані результати:

 • Розвиток у старшокласників профільно-диференційованих інтересів з метою максимальної соціалізації та творчої самореалізації особистості.

 • Виховання людини, здатної впливати на свою освітню траєкторію.

 • Створення вибору можливостей навчання відповідно до запитів особистості та соціального замовлення.КЗ «Середня загальноосвітня школа № 5 м.Тернівка»

Опорна школа з методичної роботи
Директор школи Борисова Наталія Сергіївна

Проблема: розвиток педагогічної творчості вчителів як запорука творчого розвитку іінноваційної особистості учня.

Адреса закладу: вул. Маяковського 14, м. Тернівка, Дніпропетровська область, 51500.

Координатор Романькова Валентина Єгоровна, методист методичного кабінету.

Провідна ідея діяльності: вдосконалення форм методичної роботи.

Актуальність напрямку роботи: фаховий рівень вчителів визначає інтелектуальний та духовний рівень розвитку особистості учня.

Основні напрямки та зміст діяльності:

 • використання ІКТ в роботі директора та педколективу;

 • самоосвіта вчителів;

 • пошуки шляхів удосконалення сучасного уроку

 • удосконалих форм роботи з обдарованими дітьми;

 • дидактичне забезпечення нових педагогічних технологій;

 • запобігання психологічному вигорянню педкадрів.

Очікувані результати:

 • вдосконалення управлінської діяльності;

 • зростання творчої активності вчителів;

 • створення оновленого банку даних щодо сучасних форм методичної роботи;

 • апробовування науково-педагогічних ідей у практичну діяльність колективу школи;

 • розвиток інформаційної, дослідницької та методичної культури педпрацівників;

 • удосконалення системи освітнього моніторингу;

 • систематизація передового педагогічного досвіду;

 • створення психологічного комфорту в педколективі.


КЗ «Середня загальноосвітня школа № 6 м.Тернівка»

«Школа культури здоровя» та опорна школа з впровадження превентивних програм
Директор школи Сєліванова Галина Павлівна

Проблема: Розвиток фізично-психічно-морально здорової особистості учня засобами здоров’язберігаючих технологій навчання та впровадження превентивних програм.

Адреса закладу: вул. Миру, 19, м. Тернівка, Дніпропетровська область, 51500.

Координатор Шемет Леонід Іванович, методист методичного кабінету.

Провідна ідея діяльності: Організація навчально-виховного процесу, спрямованого на формування світогляду учнів, провідною ідеєю якого є розуміння особистої відповідальності за стан власного здоров'я.

Актуальність напрямку роботи:

Соціально-економічна та демографічна кризи в Україні викликали погіршення стану здоров’я населення, особливо дітей та підлітків. Шкільне навантаження із введенням нових програм, збільшенням впливу інформаційно – комунікаційного простору також негативно впливає на стан здоров’я дитини. У сучасних соціальних, економічних, політичних, екологічних умовах створюється модель нової освіти в Україні, проте дієвість цієї моделі повною мірою залежить від того, яке місце посяде в житті школи турбота про здоров’я дітей.Основні напрямки та зміст діяльності:

 • впровадження здоров’язберігаючих технологій на уроках та в позакласній роботі;

 • впровадження превентивної програми «Школа проти СНІДу»;

 • робота з профілактики захворюваності;

 • спортивно – оздоровча робота.

Очікувані результати:

 • Підвищення рівня фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей і педагогічних працівників.

 • Зниження кількості хворих дітей, рівня шкільного та побутового травматизму.

 • Зменшення кількості пропусків уроків через хворобу.

 • Підвищення рівня фізичної та розумової працездатності дітей і педагогічних працівників.

 • Підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників.

 • Підвищення рівня вихованості, успішності та якості знань учнів, зменшення кількості правопорушень.


КЗ «Середня загальноосвітня школа № 7 м.Тернівка»

Опорна школа з впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес

Керівник закладу Афанасьєва Світлана Олександрівна.

Адреса закладу: вул. Перемоги, 17-а, м. Тернівка Дніпропетровська область, 51503.

Координатор: Кусакіна Тамара Олексіївна, завідувач методичного кабінету.

Проблема: «Використання інформаційно – комунікативних технологій у навчально – виховному процесі як складова розвитку креативної освіти».

Провідна ідея діяльності:

Інтенсивне запровадження інформаційно – комунікаційних технологій в навчально – виховний процес та управління освітою як умова надання якісних освітніх послуг.Актуальність напрямку роботи

 • сприяння розвитку динамічної системи освіти, яка б була тісніше пов’язана з майбутніми проблемами випускників як на роботі, так і в особистому житті.

 • забезпечення можливості спілкування між усіма учасниками загальноосвітнього процесу та одночасної роботи багатьох користувачів.

 • автоматизація складання звітності.

Основні напрямки і зміст діяльності:

 • впровадження інформаційних технологій в управлінській діяльності освітнього закладу;

 • комп’ютеризація навчального процесу та виховної роботи закладу: організація контролю навчального процесу, викладання навчальних предметів, організація автоматизованого обліку книжкового фонду шкільної бібліотеки, організація дистанційного навчання в період карантинів та при навчанні дітей з обмеженими фізичними можливостями.

Очікувані результати:

 • Створення в школі інформаційно – аналітичного центру.

 • Автоматизація процесу управління навчальним закладом через запровадження відповідних програмних комп’ютерних комплексів: «Атестація», «Навчальні плани», «Контингент учнів», «Тарифікація», «Табель використання робочого часу», «Соціум».

 • Створення веб-сайту школи.

Додаток 4

Нормативно-правова база щодо здійснення діяльності

Закони України:

"Про освіту"

"Про загальну середню освіту"

«Про дошкільну освіту»

«Про вищу освіту»

«Про позашкільну освіту»

«Про професійно – технічну освіту»

«Про інноваційну діяльність»

«Про наукову та науково - технічну діяльність»

«Про науково – технічну інформацію»

«Про авторське право і суміжні права»

«Про оздоровлення та відпочинок дітей»

«Про забезпечення організаційно - правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді України»

«Про місцеве самоврядування»

«Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

«Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»

«Про державне регулювання у сфері трансферу технологій»

«Про боротьбу з корупцією»

«Про засади запобігання та протидії корупції»

«Про звернення громадян»

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

«Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ - інфікованих і хворих на СНІД

на 2009-2013 роки»

«Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення».
Укази Президента України:

Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні

Про Державну премію України в галузі освіти

від 24.04.2000 № 612/2000 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді».

від 15.03.2002 № 258/2002 «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя».

від 04.07.2005 № 1013/205 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні».

від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»

30.11.2005 «Про вдосконалення державного управління у сфері протидії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу в Україні».

04.05.2007 № 378/2007 «Про заходи з підтримки розвитку Українського козацтва».

18.12.2007 № 1228/2007 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями».

20.03.2008 № 244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».

25.09.2008 № 857/2008 «Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні».

27.04.2009 р. № 272 «Про проведений Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати, Відродити, Зберегти, Указ Президента України від 12.06.2009 р. № 432 «Про додаткові заходи щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні».

Про Національну доктрину розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.


Акти Кабінету Міністрів України, накази Міністерств:

від 5 квітня 1994 р. N 228 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів»

від 12 квітня 2000 р. N 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»

від 27 серпня 2010 р. N 777 «Про затвердження Положення про освітній округ»

від 27 серпня 2010 р. N 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»

від 14 червня 2000 р. N 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»

від 8 серпня 2007 р. N 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг»

від 5 жовтня 2009 р. N 1121 «Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу»

від 20 липня 2004 N 601 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів»

від 28 березня 2002 р. N 379 «Про затвердження Державної програми «Вчитель».


Накази Міністерства освіти і науки:

від 22.11.2011 № 1343 « Про затвердження Критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів»

від 26.01.2011 № 58 «Про затвердження Концепції літературної освіти»

від 19.06.2003 № 389 «Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)»

від 02.06.2004 № 440 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу»

від 16.08.2004 № 658 «Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів»

від 23.08.2011 № 988 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

від 08.09.2011 № 1034 «Про заходи з реалізації Меморандуму про співробітництво з ПАТ «Київстар»

від 12.09.2011 № 1050 «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

від 14.09.2011 № 1063 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

від 09.12.2009 № 1114 «Про затвердження Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів»

від 20.01.2010 № 20 «Про затвердження заходів на виконання розпорядження КМУ від 5 жовтня 2009 р. №1622-р «Про затвердження плану заходів щодо розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти на період до 2012 року»»

від 21.01.2009 № 30 «Про документи для проведення ліцензування»

від 01.06.2010 № 521 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах»

від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»

від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

від 23.08.2011 № 988 «Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 1 – 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»

від 17.12.2007 № 1133 «Про затвердження «Основних орієнтирів виховання учнів 1–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

від 05.11.2009 № 1011 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.12.2003 р. № 855 «Про затвердження про дитячо – юнацьку військо – спортивну патріотичну гру «Сокіл» («Джура») Українського козацтва».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.12.2003 № 855 «Про затвердження Положення про дитячо - юнацьку військово – спортивну патріотичну гру «Сокіл» («Джура») Українського козацтва».
від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах».
від 18.08.1998 № 305 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси – захисти науково - дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності».
від 18.02.2008 № 94 «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».
Акти Кабінету Міністрів України Накази Міністерств:

від 5 квітня 1994 р. N 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"

від 12 квітня 2000 р. N 646 "Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку"

від 27 серпня 2010 р. N 777 "Про затвердження Положення про освітній округ "

від 27 серпня 2010 р. N 778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад"

від 14 червня 2000 р. N 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників"

від 8 серпня 2007 р. N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг "

від 5 жовтня 2009 р. N 1121 "Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу "

від 20 липня 2004 N 601 "Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів"від 28 березня 2002 р. N 379 "Про затвердження Державної програми "Вчитель".

Листи Міністерства:

Лист Міністерства № 1/9-349 від 20.05.2013 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року"Міжнародно-правові акти у галузі прав людини

Загальна декларація прав людини (1948р.)

Конвенція ООН про права дитини (1989р.)

Конвенція ООН про права інвалідів (2006р.)


Укази Президента України

Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями (від 19.05.2011 № 588)

Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями (від 18.12.2007 №1228)

Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні (від 30.09.2010 №926).Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ «Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших ало мобільних груп населення на 2009-2015 роки «Безбар’єрна Україна» (від 29.07.2009 №784)

Розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року» ( від 03.12.2009 №1482-р)

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (від 15.08.2011 №872).


Накази Міністерства освіти і науки України у сфері інклюзивної освіти

Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки (від 11.09.2009 № 855)

Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року (від 21.12.2009 №1153)

Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти (від 01.10.2010 № 912)

Про затвердження типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів (від 06.12.2009 № 1205)

Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах (від 09.12.2010 №1224)

Наказ МОН від 15.05.2013 № 512 "Про створення робочої групи з питань дошкільної освіти дітей з особливими потребами в Україні".

Перелік нормативних документів у позашкільній освіті

Наказ Міністерства № 1243 від 30.10.2011 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»

Лист Міністерства № 1/9-761 від 10.10.2011

Державна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року

Наказ МОН N59 від 01.02.2010 р. «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми»

Наказ МОН N 58 від 01.02.2010 р. «Про затвердження заходів щодо виконання Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров′я населення на період до 2012 року»

Наказ МОН N 3754/981/538/49 від 27.10.2009 р. Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. N1494-р Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об′єктів культурної спадщини


Регіональні програми, нормативні документи

Програма розвитку освіти м. Тернівки в рамках обласної Комплексної програми «Освіта для сталого розвитку» на період 2009-2015 роки (затверджена Рішенням Ради відділу освіти від 26.08.2009 №4).

Розпорядження Голови обласної державної адміністрації № Р-489/0/3-12 від 16.07.2012 р.

«Про затвердження плану заходів з виконання у 2012 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року в Дніпропетровській області».


Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у місті Тернівка на 2011-2012 роки. Рішення сесії міської ради №66-6/VI від 22.02.2011 р.
Програма з професійної орієнтації молоді на 2009- 2013 р.р. (затверджено Радою відділу освіти 24.12.2008 р.).
«Про розвиток сімейної та гендерної політики у Дніпропетровській області на 2012-2021 роки» (розпорядження ОДА від 14.12.2011 №Р-895/0/3-11 «Про погодження проекту регіональної цільової програми»).
План заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року (наказ ГУОН №19 від 10.02.2011 р.).
Розпорядження голови облдержадміністрації від 27.12.2007 № Р-642/0/3-07 «Про заходи щодо профілактики злочинності та проявів корупції».
Розпорядження голови облдержадміністрації від 13-03-2007 № 84-р-07 «Про координаційну раду з питань захисту прав інтелектуальної власності при облдержадміністрації».
Розпорядження голови облдержадміністрації від 15.09.2006 № 384-рО6 «Про організацію робіт щодо оформлення прав на земельні ділянки, надані у користування установам і закладам освіти».
«Про регіональну комплексну Програму правової освіти населення на 2011-2015 роки» (рішення ДОР від 25 березня 2011 р. №74-5/VI).
Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у місті Тернівка на 2011-2015 роки.

Обласна програма розвитку сімейної та гендерної політики у Дніпропетровській області на 2012-2021 роки.


Регіональна цільова соціальна програма „Молодь Дніпропетровщини на 2012 – 2021 роки”.

Додаток 5


Вивчення, узагальнення інноваційного педагогічного досвіду

вчителів та вихователів у 2014 р.


з/п

П.І.Б. вчителя

Категорія, звання, предмет

Тема досвіду

Відповідальний за вивчення

1.

Оконенко Надія Михайлівна

І категорія

Формування і розвиток інтелекту у дітей молодшого шкільного віку

Методист КДНЗ№6

«Зоряний»

Лактіонова О.Є.


2.

Уварова Людмила Йосипівна

«Вихователь-методист»

Створення безпечних умов розвитку, виховання та навчання дітей раннього дошкільного віку

Методист КДНЗ№6

«Зоряний»

Лактіонова О.Є.


3.

Сидорова Олена Павлівна

Категорія вища

«Старший вчитель»Формування критичного мислення та ключових компетентностей учнів через поєднання продуктивних та інформаційних технологій

Цеглицька В.А.

заступник директора з НВР4.

Константінова Наталія Олексіївна

Категорія вища

«Старший вчитель»Використання проектної діяльності на уроках світової літератури – шлях до розвитку інноваційної особистості

Цеглицька В.А.

заступник директора з НВР5.

Кушка Світлана Вікторівна

І кваліфікаційна категорія

Впровадження інноваційно-комп’ютерних технологій як стимул для розвитку креативності учнів

Цеглицька В.А.

заступник директора з НВР6.

Баранова

Ірина ОлександрівнаІ кваліфікаційна категорія

Розвиток креативного мислення на уроках математики

Юрпалова О.В.

заступник

директора з НВР


7.

Головко Наталія Олексіївна

І кваліфікаційна категорія

Інтерактивні форми навчання як засіб креативного розвитку особистості на уроках української мови , літератури та світової літератури.

Юрпалова О.В.

заступник

директора з НВР


8.

Войтюк Наталія Миколаївна

Вища кваліфікаційна категорія, «Старший вчитель»

Використання інтерактивних методів навчання на уроках математики як спосіб формування навчальних компетентностей учнів.

Юрпалова О.В.

заступник

директора з НВР


9.

Петрачкова

Наталія ІванівнаВища кваліфікаційна категорія

Розвиток творчих здібностей на уроках музичного мистецтва шляхом інноваційних технологій.

Юрпалова О.В.

заступник

директора з НВР


10.

Чмеленко Валентина Олександрівна


Вища кваліфікаційна категорія,

«Вчитель-методист»Основні напрямки корекційної роботи логопеда, спрямовані на попередження і подолання дисграфії та дислексії в учнів молодших класів з нормальним інтелектом.

Дірінг Т.В.

заступник директора з НВР
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал