Інформація про хід виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансамиСторінка1/11
Дата конвертації16.01.2017
Розмір1.6 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ
щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами


(за ІV квартал 2014 року)


I. Податкова система

Бюджетно-податкова консолідація та фіскальна стабілізація
(завдання
середньострокового характеру)

Номер та найменування заходу

1. Скасування податкових пільг для окремих підприємств та галузей

Відповідальні за виконання

Мінфін, Міндоходів, Мінекономрозвитку

Інформація про термін виконання

2013 – 2014 роки

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів

Рівність усіх платників податків перед законом, збільшення бюджетних надходжень

Мінфін, ДФС: 28 грудня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон за №71-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи”, який набрав чинності 1 січня 2015 року, та яким, зокрема, переглянуто пільги з оподаткування в напряму їх скорочення.

Скасовано не ефективні податкові пільги з податку на прибуток, які не призвели до розвитку відповідних галузей, зокрема: виробництва біопалива; видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ; готельних послуг; легкої промисловість; продажу електричної енергії; суднобудівної промисловості; літакобудівної промисловості; машинобудування для агропромислового комплексу; видавництва, видавничі організації, підприємства поліграфії; надання житлово-комунальних послуг тощо.
Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

Прийняття відповідного нормативно-правового акта.

Мінфін, ДФС: Закон України від 28 грудня 2014 №71-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи”, який набрав чинності 1 січня 2015 року). Завдання виконано.

Номер та найменування заходу

2. Підвищення ставки податку за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю


Відповідальні за виконання

Мінфін, Міндоходів, Мінекономрозвитку


Інформація про термін виконання

2013 – 2014 роки


Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


збільшення бюджетних надходжень

Мінфін: Законом України від 27.03.2014 № 1166 "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" збільшено ставку екологічного податку за викиди двоокису вуглецю в 1,083 рази (прогнозний індекс інфляції у 2014 році).

За інформацією ДФС: Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи” внесено зміни до Розділу VIII „Екологічний податок” Податкового кодексу України, згідно з якими припинено оподаткування екологічним податком викидів забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення із відповідним збільшенням ставок акцизного податку на всі види моторного палива.

При цьому, об’єкти, база оподаткування, ставки, базовий податковий (звітний) період, порядок обчислення, подання податкової звітності та сплати екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення у 2015 році залишаються на рівні минулорічних.

Так, відповідно до пункту 243.4 статті 243 Податкового кодексу України ставка податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення двоокису вуглецю у 2015 році, як і в попередньому році, становить 0,26 гривні за 1 тонну.


Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

прийняття відповідного нормативно-правового акта

Мінфін, ДФС: Закон України від 28 грудня 2014 року №71-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи”. Завдання виконано.


Номер та найменування заходу

3. Перехід до системи оподаткування об’єктів нерухомого майна на основі вартостіВідповідальні за виконання


Мінфін, Міндоходів, Мінекономрозвитку

Інформація про термін виконання

2013 – 2014 роки

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


Рівність усіх платників податків перед законом, збільшення бюджетних надходжень.

Мінфін: встановлення бази оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки виходячи з ринкової вартості є передчасною, оскільки в Україні на сьогодні відсутня ефективна та доступна система оцінки нерухомого майна відповідно до його реальної, ринкової вартості, що в свою чергу, може спричинити додаткові ризики мінімізації податкових зобов’язань шляхом штучного заниження бази оподаткування (вартості об’єктів житлової та нежитлової нерухомості). Тому, при підготовці змін до Податкового кодексу України було прийнято рішення оподатковувати об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, виходячи з їх загальної площі. Зазначені норми знайшли своє відображення в Законі України від 28.12.2014 № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи».

За інформацією ДФС: відповідно до Податкового кодексу України дохід від продажу об'єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону.

Що стосується оподаткування об’єктів нерухомого майна податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, то в діючих умовах базою оподаткування є площа об'єкта нерухомості.

На сьогодні відсутній державний орган та кошти на проведення масової оцінки усього нерухомого майна, що унеможливлює визначення бази оподаткування виходячи із оціночної вартості. Проведення оцінки майна за рахунок платників податків призведе до збільшення податкового навантаження на платників.

При Фонді державного майна створюється робоча група для розгляду питання удосконалення оціночної діяльності та можливості проведення масової оцінки майна.

Таким чином, перехід на справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, виходячи з вартості можливий після повного наповнення Державного реєстру прав на нерухоме майно та запровадження інституту масової оцінки майна.


Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

прийняття відповідного нормативно-правового акта

Мінфін: виконується.

Номер та найменування заходу

4. Збалансування інтересів платників податків та контролюючих органів


Відповідальні за виконання

Мінфін, Міндоходів, МінекономрозвиткуІнформація про термін виконання

2015 рікРозгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


Покращення умов підприємницької діяльності та збільшення податкових надходжень

За інформацією ДФС: з метою виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2014 року № 695, щодо нової економічної політики, Урядом підготовлено, а Верховною Радою України прийнято Закон України від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи)», яким, зокрема передбачено норми, що сприятимуть збалансуванню інтересів контролюючих органів та платників податків.

1. Зменшено кількість податків та зборів з 22 до 11.

2. Гармонізовано бухгалтерський та податковий облік і визначено об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств, а саме за правилами бухгалтерського обліку.

Також з урахуванням положень вказаного Закону:

- скасовано близько 30 обмежень по врахуванню витрат (скасовуються обмеження витрат на: навчання, маркетинг, рекламу, відрядження та інше);

- підвищено з 10 до 20 млн. грн. максимальний розмір річного доходу для платників, які не повинні сплачувати щомісячні авансові внески з податку на прибуток;

- виключено бюджетні установи, громадські об’єднання, політичні партії, релігійні, благодійні організації, пенсійні фонди, метою яких не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій з кола платників податку на прибуток;

- скасовано 10-відсоткове обмеження на врахування витрат на поліпшення основних засобів у складі витрат.

В цілому введені Законом зміни у частині реформування податку на прибуток сприятимуть спрощенню форм податкової звітності з цього податку, зменшенню витрат ресурсів платниками податків на формування такої звітності.

3. Запроваджено новий механізм адміністрування ПДВ, який є одним із перших кроків у реформуванні податкової системи.

Система електронного адміністрування ПДВ слугуватиме забезпеченню відповідності сплаченого та нарахованого ПДВ, а також унеможливить формування фіктивного ПДВ та неправомірного відшкодування його з бюджету.

Із запровадженням системи електронного адміністрування ПДВ країна матиме нову чітку та прозору систему обліку й сплати ПДВ, що дисциплінує розрахунки з бюджетом, гарантуватиме відшкодування податку підприємствам та припинить практику перерозподілу бюджету на користь тіньового бізнесу.

4. Оптимізовано кількість груп платників єдиного податку до чотирьох із підвищенням максимального розміру доходу, який дає змогу перебувати на спрощеній системі оподаткування (для першої та другої груп), знижено ставки єдиного податку для малого бізнесу.Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки


прийняття відповідного нормативно-правового акта

За інформацією ДФС: Закон України від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи)». Завдання виконується.


Номер та найменування заходу

5. Запровадження законодавчих інструментів для реалізації принципу діяльності на комерційних засадах (принципу „на відстані витягнутої руки”)

Відповідальні за виконання

Міндоходів, Мінфін, Мінекономрозвитку

Інформація про терміни виконання

2015 рік

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів

ДФС: Закон України від 28 грудня 2014 року №72-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням”, який набрав чинності 1 січня 2015 року, прийнято з метою покращення умов ведення бізнесу та вдосконалення норм в частині запобігання ухиленням від оподаткування при трансфертному ціноутворенні.

Законом запроваджується принцип „витягнутої руки”, що є основним стандартом для трансфертного ціноутворення та змінюється основна мета трансфертного ціноутворення з визначення звичайної ціни на визначення зіставності умов у контрольованих операціях, виходячи з принципу „витягнутої руки”, надано визначення методів згідно з рекомендаціями ОЕСР та вдосконалено механізм обрання методу трансфертного ціноутворення.Розгорнута інформація про досягнення індикатору оцінки

ДФС: Закон України від 28 грудня 2014 року №72-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням”, який набрав чинності 1 січня 2015 р.).


II. Середньострокове бюджетне прогнозування та концептуальні
засади середньострокового бюджетного планування, програмно-цільовий метод, стратегічне
планування на рівні міністерств, інших головних розпорядників бюджетних коштів


1. Програмно-цільовий метод на рівні державного бюджету

Удосконалення програмно-цільового методу, що застосовується на рівні

державного бюджету (завдання довгострокового характеру)Номер та найменування заходу

1. Удосконалення методологічної бази щодо визначення результативних показників бюджетних програм, зокрема в частині забезпечення кількісного вираження очікуваних результатів виконання бюджетних програм та їх відповідності пріоритетам державної політики

Відповідальні за виконання

Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету

Інформація про термін виконання

2013 – 2015 роки

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


підвищення результативності та ефективності використання бюджетних коштів

Мінфін: в період з 01.10.2014 по 31.12.2014:

  • внесено зміни до Бюджетного кодексу України (ЗУ від 28.12.2014 № 79-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин»), які, зокрема, передбачають положення щодо підвищення відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів при застосуванні програмно-цільового методу (статті 22 та 28);

  • прийнято Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», що враховує оновлення законодавства;

  • здійснювалася співпраця Мінфіну з ГРК щодо визначення результативних показників бюджетних програм у паспортах бюджетних програм, в т. ч. в частині забезпечення кількісного вираження очікуваних результатів виконання бюджетних програм та їх відповідності пріоритетам державної політики.

Мінекономрозвитку: результативні показники бюджетних програм Мінекономрозвитку формуються на підставі вимог наказу Мінфіну від 14.01.2011 № 15 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм". Мінфіном розпочата робота щодо удосконалення методологічної бази з визначення результативних показників бюджетних програм (лист Мінфіну від 17.06.2014 № 31-04120-15-5/15160). Мінекономрозвитку листом від 04.08.2014 № 2901-09/26830-03 надано пропозиції стосовно удосконалення Загальних вимог щодо визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Мінфіну від 10.12.2010 № 1536.

Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

пропозиції щодо внесення змін до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми

Мінфін: пропозиції щодо внесення у 2015 році змін до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України доповнено нормами, що посилюють роль та відповідальність ГРК при застосуванні програмно-цільового методу в частині складання складанні паспортів бюджетних програм, забезпечення підтвердження результативних показників бюджетних програм звітною інформацією, запровадження форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку для збору такої інформації, оприлюднення паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання та ін.
2. Програмно-цільовий метод на рівні місцевих бюджетів

Нормативно-правове та методологічне забезпечення складення і виконання місцевих бюджетів на

основі програмно-цільового методу (завдання середньострокового характеру)
Номер та найменування заходу

4. Затвердження форм окремих документів для використання під час складання та виконання місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу для забезпечення проведення дослідної експлуатації відповідного програмного забезпечення

Відповідальні за виконання

Мінфін, Казначейство

Інформація про термін виконання


листопад 2013 року

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів

проведення дослідної експлуатації програмного забезпечення в частині розширення його функціональності під час запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджеті

Мінфін: з метою удосконалення процедур казначейського обслуговування місцевих бюджетів, у тому числі в частині деяких питань планування та виконання місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом, підготовлено зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 23.08.2012 № 938. Проектом наказу передбачено використання кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу.


Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

наказ Мінфіну про затвердження форм окремих документів для використання під час проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складення та виконання місцевих бюджетів

Мінфін: завдання в процесі виконання.

Номер та найменування заходу


5. Оптимізація типових переліків бюджетних програм місцевих бюджетів

Відповідальні за виконання


Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Інформація про термін виконання


Протягом 2014 року

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів

Зменшення кількості бюджетних програм місцевих бюджетів, оптимізація переліків результативних показників їх виконання, усунення дублювання

Мінфін: у 2014 році не надходили пропозиції від галузевих міністерств щодо оптимізації типових переліків бюджетних програм. З урахуванням зазначеного зміни до наказів, якими затверджено переліки бюджетних програм, будуть вноситись у разі надходження відповідних пропозицій.


Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

Накази про внесення змін до Типових переліків бюджетних програм для місцевих бюджетів (насамперед по галузях “Освіта”, “Культура”, “Охорона здоров’я”).

Мінфін: пропозиції від галузевих міністерств щодо оптимізації типових переліків бюджетних програм не надходили.Номер та найменування заходу

6. Удосконалення нормативно-правової та методологічної бази, у ому числі щодо визначення результативності бюджетних програм місцевих бюджетів

Відповідальні за виконання

Мінфін

Інформація про термін виконання

2014 - 2017 роки

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів

Забезпечення формування результативних показників та можливості оцінювання ефективності виконання бюджетних програм на рівні кожного учасника бюджетного процесу

Мінфін: прийнято накази Міністерства фінансів України:

від 02.12.2014 № 1194 «Про внесення змін до Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (мета – приведення у відповідність положень Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, затверджених наказом Мінфіну від 02.08.2010 № 805, із нормами Бюджетного кодексу України);

від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу».


Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

Накази Мінфіну, спільні накази Мінфіну та інших центральних органів виконавчої влади, міжгалузеві накази про затвердження деяких документів, що застосовуються під час запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, у т. ч з внутрішньої та зовнішньої оцінки ефективності бюджетних програм місцевих бюджетів та результативності їх виконання

Мінфін: забезпеченно розвиток нормативно-правової та методологічної бази для складання та виконання місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом. Завдання в процесі виконання.


3. Середньострокове бюджетне прогнозування та концептуальні засади
середньострокового бюджетного планування


Повноцінне застосування механізму середньострокового бюджетного
прогнозування
(завдання довгострокового характеру)

Номер та найменування заходу

7. Проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи з метою формування єдиного ментального простору та переосмислення головними розпорядниками коштів державного бюджету своєї ролі в процесі переходу до середньострокового бюджетного планування

Відповідальні за виконання


Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету

Інформація про термін виконання

2013 – 2017 роки

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


підвищення рівня обізнаності головних розпорядників коштів державного бюджету з питань переходу до середньострокового бюджетного планування

Мінфін: підвищення рівня обізнаності головних розпорядників коштів державного бюджету з питань переходу до середньострокового бюджетного планування.

У період з 01.10.2014 по 31.12.2014: в рамках співробітництва із Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) 1 жовтня 2014 р. в Мінфіні проведено семінар на тему «Основи прозорого та результативного бюджету» в якому взяли участь співробітники Мінфіну, інших заінтересованих органів влади.Мінприроди: працівники Мінприроди у 2014 році брали участь у семінарі, який проводився з 19.-22.05.2014 на тему: «Управління за цілями: програмно-цільовий метод бюджетування та міжбюджетні відносини, децентралізація».

МВС: МВС брало участь у семінарі, який проводився Міністерством фінансів України спільно з проектом місії німецьких експертів, на тему: "Управління за цілями: програмно-цільовий метод бюджетування та міжбюджетні відносини, децентралізація".

За інформацією Держпідприємництва: участь працівників Держпідприємництва у Всеукраїнському форумі бухгалтерів бюджетної сфери – 2014, що проводив міжнародний центр фінансово-економічного розвитку – Україна та у Відеоконференції про досві Франції (спільно з Держінспекцією (центр. апарат, 1 гол. розпорядник)).

За інформацією МЗС: 20.05.14 р. МЗС прийнято участь у семінарі на тему «Управління за цілями: програмно-цільовий метод бюджетування та міжбюджетні відносини, децентралізація», організованому в Мінфіні за участю німецьких експертів.

Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

кількість головних розпорядників коштів державного бюджету, які взяли участь у семінарах, конференціях тощо

Мінфін: у семінарі взяли участь представники Верховної Ради, Мінфіну, Мінекономрозвитку, Рахункової палати. Завдання виконується.

Номер та найменування заходу

8. Удосконалення середньострокового прогнозування на рівні головних розпорядників коштів державного бюджету у частині забезпечення обґрунтованості прогнозних показників та відображення конкретних пріоритетів і завдань головних розпорядників бюджетних коштів у планах їх діяльності на середньостроковий період

Відповідальні за виконання

Головні розпорядники коштів державного бюджету

Інформація про термін виконання

2014 - 2017 роки

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів

Обґрунтованість прогнозних показників та концентрація бюджетних коштів на фінансуванні пріоритетних напрямів державної політики

Мінекономрозвитку: відповідно до пріоритетів, визначених Планами діяльності Мінекономрозвитку, забезпечується обґрунтований розподіл граничних показників видатків бюджету під час складання бюджетних запитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

За інформацією Фонду держмайна: Розроблено наказ Фонду від 07 березня 2014 року№799 «Про затвердження Плану діяльності Фонду державного майна України на 2014-2016 роки». На даний час проводиться моніторинг виконання річного Плану роботи Фонду за 2014 рік».

За інформацією МЗС: при формуванні попередніх показників проекту Державного бюджету України на 2015 рік та індикативних показників обсягів видатків на 2016 та 2017 роки МЗС враховано пріоритети, які відображені в планах заходів Міністерства. Зокрема, в рамках програми 1401060 «Забезпечення головування України у міжнародних інституціях» зпрогнозовано видатки на реалізацію заходів, пов’язаних з реалізацією Плану заходів МЗС стосовно головування України в ГУАМ, Плану заходів з просування кандидатури України до складу непостійних членів РБ ООН на період 2016-2017 рр. на виборах, які відбудуться у ході роботи 79-ї сесії ГА ООН у 2015 р. Прогнозні показники за бюджетною програмою 1403130 «Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби» в частині створення інформаційно-телекомунікаційних системи оформлення і видачі іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію (ІТС «Віза») визначалися в рамках виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 р. № 2-р, та пункту 51 плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. №1058-р.

Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

Формування головними розпорядниками коштів державного бюджету прогнозних показників, що містяться у бюджетних запитах та планах їх діяльності, виходячи із принципу обґрунтування видатків «від першої гривні».

Завдання в процесі виконання.
Номер та найменування заходу

9. Проведення моніторингу прогнозів державного бюджету, виявлення та аналіз відхилень і факторів, що їх спричинили

Відповідальні за виконання

Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету

Інформація про термін виконання

2014 – 2016 роки

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів

Підвищення якості інформації, що використовується для прийняття управлінських рішень

Мінфін: у період з 01.10.2014 по 31.12.2014:

Мінфіном розпочато роботу з уточнення Прогнозу Державного бюджету України на 2016 і 2017 роки на підставі проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік».Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

Формування прогнозів державного бюджету на середньострокову перспективу з урахуванням отриманих результатів аналізу

Мінфін: прогноз Державного бюджету України на 2016 і 2017 роки підлягає схваленню Кабінетом Міністрів України у місячний строк з дня опублікування Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік». Завдання виконується.

4. Стратегічне планування на рівні міністерств, інших головних розпорядників бюджетних коштів

Нормативно-правове та методологічне забезпечення

Номер та найменування заходу

11. Законодавче забезпечення запровадження системи державного стратегічного планування

Відповідальні за виконання

Мінекономрозвитку, Мінфін, Міндоходів

Інформація про термін виконання

2013 рік

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


створення цілісної системи документів державного стратегічного планування з інтеграцією до неї планів діяльності міністерств

За інформацією Мінекономрозвитку: на виконання пункту 8 доручення Кабінету Міністрів України від 17.11.2014 № 41076/1/1-14 до Указу Президента України від 03.11.2014 № 842/2014 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 вересня 2014 року "Про комплекс заходів щодо зміцнення обороноздатності держави та пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України" та з метою удосконалення існуючої системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України, Мінекономрозвитку підготовлено проект Закону України "Про державне стратегічне планування".

Довідково: проект Закону України "Про державне стратегічне планування" направлявся на погодження до Адміністрації Президента України двічі у 2013 році та один раз у 2014 році.

Враховуючи, що новий склад Кабінету Міністрів України призначений Верховною Радою України 02.12.2014 (постанова Верховної Ради України від 02.12.2014 № 9-VIII) та зважаючи, що зазначений проект Закону України підлягає обов’язковому погодженню усіма заінтересованими органами і подальшому проведенню правової експертизи Мін’юстом, Мінекономрозвитку листом від 13.01.2015 № 4712-01/446-01 звернулося до Кабінету Міністрів України про перенесення терміну подання проекту Закону України "Про державне стратегічне планування".Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

запровадження державного стратегічного планування

За інформацією Мінекономрозвитку: завдання знаходиться на стадії виконання.


Номер та найменування заходу

12. Забезпечення супроводження під час розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Законів України “Про Кабінет Міністрів України” та “Про центральні органи виконавчої влади” щодо діяльності міністерств та центральних органів виконавчої влади


Відповідальні за виконання

Мінекономрозвитку

Інформація про термін виконання


до прийняття Закону

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


забезпечення переходу до нової ідеології стратегічного планування діяльності міністерств та публічної відповідальності на рівні урядових інституцій

За інформацією Мінекономрозвитку: Верховною Радою України 06.09.2012 прийнято у першому читанні  проект Закону України “Про внесення змін до Законів України “Про Кабінет Міністрів України" та “Про центральні органи виконавчої влади” (щодо діяльності міністерств та центральних органів виконавчої влади).

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування на своєму засіданні 23.10.2013 розглянув проект Закону України в рамках його підготовки до другого читання. Після розгляду Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду в другому читанні прийняти в другому читанні та в цілому.Законопроект було включено до порядку денного засідання четвертої сесії Верховної Ради України сьомого скликання (постанова Верховної Ради України від 06.02.2014№ 739-VII). Кабінет Міністрів України повідомив про відкликання законопроекту (лист Кабінету Міністрів України від 03.12.2014 № 4383/1/114).

Розгорнута інформація про досягнення Індикатору

прийняття Закону України “Про внесення змін до Законів України “Про Кабінет Міністрів України” та “Про центральні органи виконавчої влади”

За інформацією Мінекономрозвитку: оцінку досягнення очікуваних результатів можливо здійснити після прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Законів України "Про Кабінет Міністрів України" та "Про центральні органи виконавчої влади" (щодо діяльності міністерств та центральних органів виконавчої влади).Номер та найменування заходу

15. Проведення навчальних семінарів для працівників структурних підрозділів з розроблення та координації виконання стратегічних та річних планів


Відповідальні за виконання


Мінекономрозвитку

Інформація про термін виконання

2014 – 2017 роки

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


Підвищення ефективності діяльності структурних підрозділів з розроблення та координації виконання стратегічних та річних планів

За інформацією Мінекономрозвитку: оцінку досягнення очікуваних результатів можливо здійснити після проведення навчальних семінарів. Станом на 01.01.2015 Мінекономрозвитку ведеться робота щодо залучення міжнародної технічної допомоги для впровадження стратегічного планування на рівні міністерств, у тому числі для проведення навчальних семінарів для працівників структурних підрозділів з розроблення та координації виконання стратегічних та річних планів. Зокрема, у 2014 році під час актуалізації пріоритетів посилення спроможності Мінекономрозвитку за допомогою інструменту Twinning надані пропозиції щодо залучення міжнародної допомоги для впровадження стратегічного планування на рівні міністерств (у тому числі і з метою проведення відповідних навчальних семінарів).

Розгорнута інформація про досягнення Індикатору

Кількість семінарів кількість осіб, що взяли участь у семінарах

За інформацією Мінекономрозвитку: завдання знаходиться в стадії виконання.

5. Управління ліквідністю державних

фінансів та державним боргом

Нормативно-правове забезпечення управління ліквідністю державних фінансів та державним боргом.

Підвищення ефективності використання бюджетних коштів

(завдання середньострокового характеру)

Номер та найменування заходу

17. Розширення переліку цільових індикаторів, що підвищить рівень контролю у сфері управління державним боргом

Відповідальні за виконання

Мінфін

Інформація про термін виконання

2014 – 2015 роки

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


Підвищення стабільності фінансової політики у сфері державного боргу

Мінфін: Прийнято рішення (доручення Прем’єр-міністра України від 11.12.2014 №43366/1/1-14 ) про призупинення роботи з прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2014 – 2016 роки» та розроблення проекту постанови «Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2015 - 2017 роки». Розпочата робота у рамках співпраці між Мінфіном та Програмою «FINREP – II» відповідно до Плану заходів на 2014 рік.

Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

Прийняття відповідного нормативно-правового акта та його застосування у бюджетах майбутніх періодів

Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання.
Номер та найменування заходу


18. Збільшення середньозваженого строку погашення державного боргу за рахунок використання довгострокових боргових інструментів

Відповідальні за виконання

Мінфін

Інформація про термін виконання

2014 – 2015 роки

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


Зменшення ризиків у середньостроковій перспективі

Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання.

Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

Збільшення відповідного показника на кінець року

Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання.
Номер та найменування заходу

19. Запровадження обмежень щодо граничних обсягів внутрішнього боргу, номінованого в іноземній валюті

Відповідальні за виконання

Мінфін

Інформація про термін виконання

2014 – 2015 роки

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


Зменшення вразливості системи державних фінансів від негативного впливу зовнішніх факторів

Мінфін: У 2014 році обмеження не запроваджені з огляду на стійку тенденцію зменшення обсягів внутрішнього боргу, номінованого в іноземній валюті (з 6,1 млрд. дол. США на кінець 2013 року до 4,3 млрд. дол. США на кінець 2014 року), а також відсутності попиту на внутрішньому фінансовому ринку України на державні цінні папери, номіновані у іноземних валютах. Однак, за умов зміни зазначеної тенденції розглядатиметься необхідність запровадження таких обмежень у відповідних нормативно-правових актах.

Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

Прийняття нормативно-правового ата та його застосування у бюджетах майбутніх періодів

Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання.
Номер та найменування заходу

20. Розроблення принципів та порядку формування Стратегії управління державним боргом на довгостроковий період, які будуть спрямовані на забезпечення стабільності фінансової системи та зменшення її вразливості від впливу фінансових потрясінь


Відповідальні за виконання

Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Інформація про термін виконання

2014 – 2015 роки

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів

Зміцнення потенціалу управління державним боргом у довгостроковій перспективі

Мінфін: розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження принципів формування Стратегії управління державним боргом на довгостроковий період» із залученням фахівців Державної навчально-наукової установи Академія фінансового управління.

Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

Підготовка пропозицій щодо проекту стратегії управління державним боргом на довгостроковий період

Мінфін: досягнення очікуваних результатів підлягає оцінці не раніше ніж через рік після вступання в силу відповідного нормативно-правового акта. Завдання знаходиться в стадії виконання.

Номер та найменування заходу

21. Удосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення виконання завдань з формування Стратегії управління державним боргом на довгостроковий період

Відповідальні за виконання


Мінфін

Інформація про термін виконання

2014 – 2015 роки

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів

Зміцнення потенціалу управління державним боргом у довгостроковій перспективі

Мінфін: Розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження принципів формування Стратегії управління державним боргом на довгостроковий період» із залученням фахівців Державної навчально-наукової установи Академія фінансового управління.

Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

Підготовка пропозицій щодо проекту стратегії управління державним боргом на довгостроковий період

Мінфін: досягнення очікуваних результатів підлягає оцінці не раніше ніж через рік після вступання в силу відповідного нормативно-правового акта. Завдання знаходиться в стадії виконання.
Номер та найменування заходу

22. Встановлення додаткових цільових індикативних обмежень стосовно умовних боргових зобов’язань у сфері державного боргу на середньо- та довгострокову перспективу (обмеження обсягу надання державних гарантій 5 відсотками доходів загального фонду Державного бюджету України протягом року, починаючи з 2016, тощо)


Відповідальні за виконання


Мінфін

Інформація про термін виконання

2014 – 2015 роки

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


Зменшення ризиків на середньо- та довгострокову перспективу

Мінфін: Урядом України було внесено на розгляд до Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин», зареєстрований 22.12.2014 № 1557, яким запропоновано норму, що встановлює граничний обсяг надання державних гарантій на рівні не більше 5 % доходів загального фонду державного бюджету на відповідний бюджетний період. Цей Закон прийнято Верховною Радою України 28.12.2014 №79-VIII.

Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки


Внесення відповідних змін до Бюджетного кодексу України

Мінфін: При доопрацювані законопроекту від 22.12.2014 № 1557 у Комітеті з питань бюджету за пропозицією народного депутата норму щодо встановлення граничного обсягу надання державних гарантій на рівні не більше 5 % доходів загального фонду державного бюджету на відповідний бюджетний період виключено.

У 2015 році державні гарантії можуть надаватися в обсязі до 25 млрд. гривень.


Номер та найменування заходу

23. Розроблення методології щодо оцінки впливу умовних боргових зобов’язань у сфері державного боргу у середньо- та довгостроковій перспективі.

Відповідальні за виконання

Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Інформація про термін виконання

2014 – 2015 роки

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


Формування прогнозної оцінки можливого впливу умовних боргових зобов’язань

Мінфін: проектна пропозиція (для залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги) щодо розроблення методики визначення кількісних та якісних характеристик ризиків надання кредитів (позик), залучених державою, або державних гарантій і встановлення розміру плати за надання кредитів (позик), залучених державою, або державних гарантій та програмного забезпечення до методики подана Мінфіном до Мінекономрозвитку у березні 2014 р.

Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

Прийняття відповідного нормативно-правового акта та його застосування у бюджетах майбутніх періодів

Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання.

Номер та найменування заходу

24. Опрацювання питання щодо консолідованого управління коштів Пенсійного фонду та фондів заальнообов’язкового державного соціального страхування

Відповідальні за виконання

Мінсоцполітики, Мінфін, Міндоходів, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Інформація про термін виконання

2014 – 2015 роки

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів

Контроль за використанням фінансових потоків у соціальній сфері

Мінсоцполітики: з метою посилення фінансового контролю за використанням коштів фондів, забезпечення прозорості їх діяльності, оптимізації структури фондів соціального страхування тощо Верховною Радою України 29 грудня 2014 року прийнято Закон України „Про реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізацію фонду оплати праці” (реєстр. № 1573 від 22.12.2014).

Законом передбачається:

- створення з 1 січня 2015 року Фонд соціального страхування України, об’єднавши Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

- скорочення та оптимізація адміністративно-господарських витрат, оскільки створення нового Фонду матиме наслідком скорочення дублюючих функцій та персоналу;

- скорочення функцій та видатків невластивих системі соціального страхування;

- схвалення правлінням проектів бюджетів Фондів постатейно за доходами та видатками визначеними з подальшим їх затвердження Кабінетом Міністрів України;

- обов’язковість оприлюднення рішень правління Фонду на офіційному веб-сайті Фонду.

Стосовно Пенсійного фонду України, то він є центральним органом виконавчої влади, управління яким згідно із нормами Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” здійснюється на основі паритетності представниками держави, застрахованих осіб і роботодавців.

Під час виконання завдань, визначених Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2014 № 280, Пенсійний фонд України в установленому порядку взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій.

Проект бюджету Пенсійного фонду на плановий бюджетний період подається у встановленому порядку на узгодження до заінтересованих органів державної виконавчої влади та сторін соціального діалогу.Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

Підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства

Контроль за використанням фінансових потоків у соціальній сфері

Мінсоцполітики: контроль за використанням фінансових потоків у соціальній сфері.
Номер та найменування заходу

25. Опрацювання питання стосовно консолідації коштів суб’єктів сектору державного управління на єдиному казначейському рахунку


Відповідальні за виконання


Мінфін, Казначейство, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Інформація про термін виконання


2014 – 2015 роки

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


Удосконалення системи управління ліквідністю державних фінансів

Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання.


Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки


Підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства

Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання.

Номер та найменування заходу

26. Завершення впровадження повнофункціонального єдиного програмного забезпечення

Відповідальні за виконання

Мінфін, Казначейство, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Інформація про термін виконання

2014 – 2015 роки

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


Розвиток системи управління державним боргом

ДКС: завдання знаходиться в стадії виконання.


Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

Упровадження повнофункціонального єдиного програмного забезпечення

Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал